Poruke 1980. - 1989. god.

Poruke 1980. - 1989. god.

1980.
Vaša pobjedonosna Majka


1. siječnja 1980.
Svetkovina Bogomaterinstva Marijina

Vaša pobjedonosna Majka (191)

“Ja vas, predragi svećenici, pozivam iz svih dijelova svijeta da uđete u sklonište mog Bezgrješnog Srca. Vi, moji predragi sinovi, koji ste izloženi tako velikim opasnostima, započnite ovu godinu s velikim pouzdanjem u vašu nebesku Majku.

Danas vas Crkva poziva da gledate na mene i da me častite kao Majku. Ja sam prava Majka Isusova i prava vaša Majka. Ja sam vaša prava Majka, jer sam vam darovala svoga Sina Isusa.

Tako blagdan Božića postaje zaista blagdan cijelog vašeg života.

Isusova sam Majka, i zato sam mogla postati također i vašom Majkom. I kao što sam Ja svoju majčinsku zadaću ispunila prema božanskom Sinu, tako je i sada moram ispuniti prema svima vama, moja djeco.

To je radosna tajna moga materinstva, u njemu se nalazi izvor vašeg pouzdanja, vaše nade na počeku ove nove godine. Pozvani ste već sada da uđete u vrijeme u kojem vas očekuju velike patnje.

Prije svega, morat će trpjeti moja Crkva, koja će biti pozvana na intenzivnije i bolnije djelo čišćenja.

Ja sam joj u svakom trenutku blizu, da joj pomognem i da ju tješim. Što se Crkva bude sve više uspinjala na Kalvariju, to će više osjećati moju pomoć, moju izvanrednu prisutnost. Kako bi se što čudesnije preporodila, ona sada mora stupiti u dragocjeni trenutak svoje otkupiteljske muke.

To je trenutak, za koji vam je, u mom Bezgrješnom Srcu, pripravljena sigurna pomoć: to je Namjesnik Isusov, Papa, kojega sam vam darovala da ga ljubite, slušate i nasljedujete.

Sada se već i za njega približavaju trenuci Getsemanija i Kalvarije, i vi moji predragi sinovi, morat ćete mu biti utjeha i obrana.

Također i svijet počinje proživljavati svoje najdramatičnije i najbolnije trenutke.

Već ove nove godine ispunit će se mnogo od onoga što sam vam prorekla u Fatimi.

Ne bojte se: imajte pouzdanja!

U najstrašnijem trenutku oluje, vidjet ćete da moje veliko svjetlo postaje sve jače i očitije: Žena obučena u sunce, mjesec joj pod nogama, a kruna od dvanaest zvijezda na glavi!

To je evo znak moje i vaše pobjede.

To je vaša pobjedonosna Majka koja sve vas, zajedno s Papom, svojim prvim predragim sinom, danas zatvara u svoje Bezgrješno Srce i blagoslivlja vas.”


22. siječnja 1980.

Velika mreža ljubavi (192)

Napredujte u pouzdanju.

Vremena što sam ih Ja prorekla došla su, te morate meni prepustiti svaku brigu.

Vaša sam nebeska Majka i nalazim se uz svakoga od vas.

Štitim vas i vodim.

Obnavljam vas i branim. Ne brinite se za sudbinu koja vas čeka, jer je sve već raspoređeno u mom materinskom Srcu.

Čovječanstvo se sada već nalazi na rubu uništenja, što bi ga sebi ono samo moglo zadati svojim vlastitim rukama. Svijet je sam sebe doveo na ponor propasti. Već je započelo ono što sam vam Ja prorekla u Fatimi za posljednje razdoblje ovog vašeg stoljeća.

Kako još mogu zadržati ruku Božanske pravde kad svakim danom sve više raste pokvarenost u koju upada čovječanstvo, hodajući putem prkosne pobune protiv Boga? Koliko bi naroda moglo biti upleteno i koliko osoba ubijeno, dok će mnogi morati podnositi neizrecive patnje!

Glad, požar i veliko razaranje: evo što će vam donijeti bič koji se upravo obara na jadno čovječanstvo.

Ljubljeni sinovi, prihvatite svi moj hitni poziv, jer moje Bezgrješno Srce strepi: tjeskobno je radi sudbine koja vas čeka.

Molite uvijek sve više.

Molite zajedno sa mnom molitvu sv. Krunice.

Molite i činite pokoru da se skrate ti časovi, da se što veći broj moje djece može spasiti za vječnost.

Molite da patnje posluže za obraćanje svih onih koji su se udaljili od Boga.

Molite da ne biste nikada sumnjali u ljubav Oca koji vas neprestano gleda, koji se brine za vas, koji koristi bol kao lijek protiv pokvarenosti, nevjere, pobune, nečistoće i ateizma.

Sada od vas tražim više molitve.

Umnožite vaše molitvene Cenakule.

Umnožite vaše Krunice, molite ih dobro i sa mnom. Prikažite mi i vaše patnje i vašu pokoru.

Tražim od vas molitvu i pokoru za obraćenje grešnika da bi se i moja najbuntovnija, i najudaljenija djeca mogli vratiti Bogu, jer on ih čeka milosrdnom zabrinutošću Oca.

Tada ćemo, zajedno stvoriti veliku mrežu ljubavi koja će oviti i spasiti sav svijet.

Tako će se posvuda moći protegnuti moje majčinsko i najveće posredovanje za spas svih onih koji su zastranili.”


2. veljače 1980.
Prikazanje Djeteta Isusa u Hramu
Prva subota u mjesecu

Prikazani na slavu Božju (193)

“Ljubljeni sinovi, dopustite da. vas vaša nebeska Majka danas sve prikaže Gospodinu, na svom Bezgrješnom Srcu.

Koliko mi se potpunije vi sami prikažete svojom posvetom, toliko ću Ja bolje moći ispuniti svoju materinsku zadaću, da vas prikažem na savršenu proslavu Presvetoga Trojstva.

U Jeruzalemskom sam hramu, kao prvog, prikazala svoje Dijete Isusa prema propisima Mojsijeva zakona. Sada, moram također sve vas prikazati, draga moja djeco, prema volji moga Sina Isusa, koji vas je meni povjerio prije nego li je umro na Križu.

Pod Križem, po Isusovoj volji, postala sam pravom Majkom svakoga od vas. A u čemu se sastoji moja materinska zadaća, ako ne u tome da vas prikažem na savršenu proslavu Božju?

 

Prikazujem vas na slavu Oca.

Kao što je vidio u vašoj nebeskoj Majci, tako On želi vidjeti da u vama sve više blista velika zamisao što ju je utisnuo u remek-djelo stvaranja; tako može danas i od vas, svoje malene dječice primati svoju savršenu pohvalu.

 

Prikazujem vas na slavu Sina.

On želi u vama, svojoj braći, vidjeti ostvarenu svoju vlastitu sliku i priliku da bi tako mogao nanovo zaživjeti kroz vas, te ljubiti, moliti, trpjeti i raditi da bi se i u vama Otac uvijek slavio.

I tako vi nanovo potpuno oživljujete Sina.

 

Prikazujem vas na slavu Duha Svetoga.

On vam se saopćuje da bi vas uveo u najdublju nutrinu božanskoga života, da bi vas pretvorio u žarke plameneve ljubavi i revnosti, da biste raznosili posvuda Njegovo prečisto svjetlo. I kad vas vidi u majčinskom naručju svoje Zaručnice, koja u vama obnavlja svoju sliku, privučen je da u punini siđe nad vas i da vam se saopći kao što se je Njoj saopćio. Tako vam Otac i Sin sve više daju na dar Duha Svetoga.

U hramu svog Bezgrješnog Srca, danas vas prikazujem sve na slavu Presvetoga Trojstva.

Prikazujem vas u znak zadovoljštine, u znak materinske molitve, u znak savršene proslave da bi Bog prihvatio ovo jadno, zalutalo čovječanstvo, te moćnom silom svoje neizmjerne ljubavi pomogao svijetu, očišćenom vašom žrtvom naknadnicom. Tako će Duh Gospodnji obnoviti čitavo lice zemlje.”


11. veljače 1980.
Blagdan Gospe Lurdske

Pod mojim bezgrješnim plaštem (194)

“Gledam vas, ljubljeni sinovi, svojim milosrdnim očima.

To je pogled vaše nebeske Majke, on prati svakoga od vas u svim krajevima svijeta.

Moj se majčinski pogled spušta danas na vas, s posebnom ljubaznošću i blago vas privlači da svi uđete pod zaštitu mog bezgrješnog plašta.

Želim da vas sjedinim u ljubavi. Ona mora rasti među vama sve dok ne postanete jedno.

Tako ću vas moći darovati svome Sinu Isusu, da ispunim njegovu najintimniju želju koju vam je ostavio u svojoj oporuci: ‘Kao što smo Ti i Ja, Oče, jedno, neka i oni budu jedno u nama’.

A gdje bi se moglo izgrađivati svakog dana ovo jedinstvo, ako ne u Bezgrješnom Srcu vaše Majke koja vas sve ljubi i vodi, skuplja i sjedinjuje?

Želim vas izliječiti od grijeha i posljedica što ih on ostavlja u vama: onog osjećaja slabosti i nestalnosti što vas tako često obara i obeshrabruje.

Osjećate se tako skloni na grijeh i nesigurni, tako nestalni i u strahu da opet ne postanete žrtve zla što vas okružuje.

Nećete pasti ponovno u grijeh ako budete uvijek živjeli pod Bezgrješnim plaštem svoje nebeske Majke!

Tu Ja liječim vaše boli, lijevam balzam na vaše rane, darujem vam jelo što vas hrani, prekrivam vas svojom najljepšom odjećom; odgajam vas i vodim majčinskom postojanošću prema svetosti.

Danas, po vama, pozivam svu svoju djecu da se sklone pod moj plašt, naročito one koji su se udaljili od Isusa i od mene, koji su pustili da ih odvuče sa sobom ova oluja, te se sada nalaze u strašnoj opasnosti. Zato im je to potrebnija moja majčinska pomoć.

Neka nitko ne očajava, neka se nitko ne osjeti napušten od mene.

Došao je čas kada će svima jače zasjati ljubav vaše Bezgrješne Majke.”


1. ožujka 1980.
Prva subota u mjesecu i u korizmi

S Isusom u pustinju (195)

“Ljubljeni sinovi, u ovom razdoblju intenzivnije molitve i pokore uđite i vi s Isusom u pustinju. Prikažite se zajedno s njim za savršeno ostvarenje Očeva plana. Pripravite se za važnu zadaću koja vas očekuje, jer moje je vrijeme došlo, te moram sa sigurnošću računati na svakoga od vas.

Moj se plan ne slaže s vašim, i moji putovi nisu vaši. Samo ako budete imali čisto srce moći ćete razumjeti moj plan i ići mojim putevima.

Blaženi čista srca, jer će moći vidjeti.

U pustinji ću Ja vaša srca još više očistiti da biste mogli, u svjetlu Mudrosti, vidjeti Očev plan, te da biste se i vi, poput Isusa, pripremili da ga ispunite, pijući sve do posljednje kapi iz kaleža što vam je već pripravljen.

Zato ću Ja morati vaša srca što više očistiti. Pustinja je mjesto kamo vas vodim, radi toga svog majčinskog djela čišćenja.

U pustinji je Isus trpio glad i žeđ, hladnoću noći i veliku žegu dana.

Vodim vas u pustinju gdje ćete biti gladni i žedni jedino Božje riječi, dok ćete osjetiti kao neku odvratnost prema svakoj drugoj riječi.

Dat ću vam također da osjetite i bolnu hladnoću, koja se je radi grijeha spustila na svijet da bi ga učinila neplodnim i ledenim, kao i žarku toplinu Duha Božjega, koji će posvuda izliti plamen svoje ljubavi da bi se sve obnovilo i tako sve moglo ponovno procvasti.

U pustinji je Isus živio sam i s njime ću Ja i vas dovesti do nutarnje samoće odvajajući vas od vas samih, od stvorova, od svijeta u kojem živite i od vaših poslova, da biste mogli slušati glas velike tišine.

Samo u kolijevci te velike tišine, moći će se osposobiti vaše srce za savršenu i čistu ljubav prema Bogu i prema bližnjemu.

U pustinji se Isus molio Ocu bez prestanka. Tako i Ja vas vodim s Isusom na molitvu koja mora postati neprekidna i trajna.

Molite uvijek: svojim životom, svojim srcem, svojim radom, umorom, naporima i svojim ranama.

O, ljubljeni sinovi, samo u pustinji vas nebeska Majka može odgojiti da zavolite molitvu, i da možete tako neprestano uza se osjećati Oca koji vas ljubi, vodi i štiti.

U pustinji je Isus bio napastovan.

U pustinji, u koju vas vodim, i vi ćete biti iskušani ognjem nebrojenih napasti. I vaša će vjernost i pouzdanje biti izloženi velikoj kušnji.

Mome Protivniku je dan jedan period da vas napastuje.

Tako će na vas vrebati na svaki način ohološću, putenošću, sumnjom, malodušnošću i radoznalošću.

Rešetat će vas kao pšenicu, i mnoge će privući svojim opasnim zasjedama.

Slijedite Isusa odbijajući neprestano đavolska zavođenja. Iznad svega bdijte, jer danas su mnogi lažni kristi i varavi proroci koji zavode i vuku u propast tolike duše.

Ljubljeni sinovi, ne budite malodušni: Ja sam uz vas da vam razotkrivam zasjede svoga Protivnika i da vam pomognem nadvladati njegova zavođenja. Tako vas osnažujem Božjom riječju, svjetlom koje je u životu vodilo vašu nebesku Majku.

U pustinji, kao i Isus, bit ćete pripravljeni za poslanje koje morate ispuniti.

I zato vaša srca moraju postati sve čišća, morate osjećati glad i žed za Božjom Riječju, morate moliti i trpjeti da mognete, s vašim bratom Isusom, na mom Bezgrješnom Srcu kazati: ‘Oče, neka bude tvoja volja u svemu. Nisu ti mile žrtve paljenice, nego si mi dao tijelo. Dolazim, Bože, vršiti volju Tvoju.’”


25. ožujka 1980.
Blagovijest

Moj i vaš ‘Da’ (196)

“Ljubljeni sinovi, gledajte danas svoju nebesku Majku u času kad izgovara svoj ‘Da’ volji Gospodinovoj.

Ovaj ‘Da’ je procvao u mojoj duši kao plod tolike šutnje. U toj nutarnjoj šutnji vazda sam tražila samo Božju Riječ.

U najdubljoj nutarnjoj šutnji, Riječ se je saopćavala mojoj duši, dok se je moj duh otvarao da je primi, a moje Srce se zatvaralo da bi je brižno čuvalo.

Vanjska šutnja lišavala me je buke, rastresenosti, zbivanja koja su se uokolo događala, da bih se sabrala za savršeno prihvaćanje volje Božje, koju sam nastojala izvršavati živeći poniznim i jednostavnim životom.

Tako je šutnja sakrivala veliki plan Očev, a kad mi je bio očitovan, morala sam ga opet ljubomorno čuvati u Srcu.

Moj materinski pristanak je bio zato nevidljiv i tajanstven, jer ga je samo Otac iščekivao i prihvatio.

Moj ‘Da’ rascvao se iz Srca i kao plod tolike molitve.

Sada je već čitav moj život bio susret ljubavi s Ocem koji mi je u tajnosti sve više otkrivao tajni plan Riječi, koja će se utjeloviti u mom djevičanskam krilu.

Shvaćala sam pravi smisao božanskog Pisma, i svaka mi je stvar postajala jasnijom. Jasno sam razumjela razlog zbog kojeg sam bila pozvana. Morala sam se pripravljati da dadem svoje tijelo i svoju krv Očevoj Riječi, koja će se utjeloviti u mojemu krilu da bi se prikazala na Križu kao znak spasenja za sve.

Tako je moj ‘Da’ bio također potpuni pristanak na trpljenje, jer sam u tom trenutku prihvatila u svoje djevičansko krilo svu patnju Sina.

U duhu vidjeh rane Njegovih ruku i Njegovih malenih nogu i prije nego se rodio, i strašnu ranu Srca prije nego sam osjetila Njegov kucaj, vidjeh Ga razapetog na Križu prije nego ga promatrah novorođena u jaslama.

Ljubljeni sinovi, promatrajte danas svoju nebesku Majku u času kad izgovara svoj ‘Da’ volji Očevoj. A sada ste i vi pozvani da ga ponovite kako bi se Očev plan mogao na vama ispuniti. Prihvaćam svojim Bezgrješnim Srcem vaš ‘Da’ koji svi danas izgovarate. Ovaj ‘Da’ mora cvasti u vama, on mora biti plod šutnje koja vlada vašim srcima.

Čuvajte u srcu Očevu Riječ, čuvajte u tajnosti duše plan što vam ga otkriva Majka.

Bježite od buke svijeta, branite se od tolike poplave riječi i slika, svega što vas isprevrće i kalja. Danas, gotovo nitko i ne zna čuvati ovu nutarnju šutnju. I tako vas moj Neprijatelj uspijeva zavoditi, te oskvrnuti vaša srca i vaše duše.

Recite svoj ‘Da’ da bi se volja Očeva ispunila. Zato ste pozvani da prodrete sve dublje u njegove vlastite tajne.

Vi to činite svojom molitvom koja vas vodi do općenja s Bogom.

Tako ćete moći još danas postati glasom samoga Boga, njegova oživotvorena riječ. Isus samo to traži od svojih svećenika, a u isto vrijeme je izdan od mnogih koji zloupotrebljavaju Njegove božanske riječi.

Recite sa mnom svoj ‘Da’ Križu, ljubljeni moji sinovi, jer su i za vas nadošli trenuci patnje i Kalvarije.

Kao što sam primila Očevu Riječ u svoje djevičansko krilo, tako danas zatvaram svakoga od vas u svoje Bezgrješno Srce. Promatram vas u trenutku potpunog predanja, u trenutku dok izgovarate svoj ‘Da’.

Predraga moja djeco, vaše ‘Da’ je stopljeno s mojim ‘Da’ što ga svakodnevno ponavljam Bogu.

I tada će se na vama moći ispuniti volja Očeva, a moje Bezgrješno Srce postat će oltar na kojemu ćete biti žrtvovani za spas svijeta.”


4. travnja 1980.
Veliki Petak

U svojoj najvećoj napuštenosti (197)

“Ljubljeni sinovi, ostanite danas sa mnom pod Križem.

Stojim pokraj Isusa koji umire. Želim majčinskom ljubavlju obaviti svu Njegovu neizmjernu bol. Savršeno sam sjedinjena s Njim, i pijem gorki kalež Njegove gorke napuštenosti.

Ovdje pod Križem, nema ni prijatelja ni učenika, nema ni onih kojima je Gospodin iskazao velika dobra. Njegov Božanski pogled je zamračen nutarnjom i tako ljudskom gorčinom. Podižem umorne oči da potražim među prisutnima nekoga tko bi se prikazao, tko bi se ponudio da ublaži Njegovu bolnu žed za ljubavlju: ‘Tražio sam tko će me utješiti, ali ga ne nađoh’.

Ovdje pod Križem nema mase koja kliče hosana, niti naroda koji Ga je svečano primao, niti mnoštva što ga je nahranio svojim kruhom. Tu je samo grupa jadnih ljudi zaslijepljena mržnjom, nahuškana neljudskim bjesnilom od njihovih vjerskih vođa, kako bi njihova nezahvalnost postala sve gorčom, a njegovo odbacivanje još dublje.

Tako za svoju bol prima ruganje, za svoj pad prezir, za svoje rane uvrede, za svoje žrtvovano tijelo pogrde, za jecaje u svojoj smrtnoj borbi psovke, za vrhunsko prikazanje svoga života prezir i odbačenost.

Srce moga Sina je satrveno neizmjernim napuštanjem i prije nego Ga je probolo koplje rimskog vojnika.

Srce Majčino je ranjeno tolikom boli, da je ne može ublažiti prisutnost ni jedne od vjernih osoba.

Ovdje pod Križem nema dvanaestorice apostola. Jedan ga je izdao i već je sebi oduzeo život; drugi ga se odrekao i zatajio, i sad plače u daljini. Drugi su se opet raštrkali jer ih je obuzeo veliki strah.

No, jedan je ipak ostao uza me: mali Ivan. Osjećam kako njegovo nevino srce kuca, gledam njegov strah kao kod izgubljenog djeteta, bol iskrenog prijatelja, privijam ga na svoje Srce da ga podržim u pomoći na koju je pozvan da mi pruži.

Isus koji upravo umire, u trenutku svoje najveće napuštenosti, upire s Križa na nas dvoje svoj pogled, ozaren beskrajnom ljubavlju: ‘Ženo, evo ti sina!’. A pod križem; na kojem je moj Sin pred koji čas umro, privijam na svoje Bezgrješno Srce moje novo dijete koje se sad rodilo iz tolike boli. Tako se sve ispunja!

Ovdje pod Križem gdje sam vas rodila, danas vas želim, ljubljeni moji sinovi.

U času kad je Crkva pozvana da proživljava trenutke svoje muke i svoje velike napuštenosti, vi ste sinovi koje joj dajem da bude utješena i od mene potpomognuta. I stoga, ostanite s Ivanom svi pod Isusovim Križem uz vašu žalosnu Majku, da se tako ispuni Očev plan!”


Rim, 24. travnja 1980.
Uskrsno vrijeme

Imajte pouzdanja (198)

“Neka se ne uznemiruje vaše srce, imajte pouzdanja u Uskrsloga Isusa koji je uzašao s desne Ocu, gdje je već pripravio mjesto za svakoga od vas.

Ljubljeni sinovi, pouzdajte se i u svoju nebesku Majku.

Moj je plan pohranjen u najintimnijoj dubini Presvetoga Trojstva.

Ja sam Djevica Objave.

U meni, vrhunskom djelu Očevu, ostvaruje se, na najsavršeniji način, da On može izliti na mene svjetlo svoje ljubavi.

Riječ uzima svoju ljudsku narav u mom djevičanskom krilu i tako se može približiti vama posredstvom mojeg majčinskog posredovanja.

Duh Sveti me vuče u najdublje intimnosti života ljubavi Oca i Sina, te postajem iznutra savršeno preobražena i tako slična Njemu, da mu postajem i zaručnicom.

Veliki plan, plan sakriven u tajni samoga Boga, objavljuje se kroz mene.

Moj Sin Isus je objava ove tajne.

Samo u Njemu prebiva punina Božanstva.

Samo po Njemu, čitavo će čovječanstvo biti privedeno savršenom zajedništvu sa samom božanskom naravi.

Samo po Njemu se može izvesti veliki plan Očev.

Pouzdajte se ljubljeni sinovi!

U ovim sadašnjim trenucima, prepunim tmina i prijetnji, gledajte svoju nebesku Majku.

Vašim ću dušama otkriti tajne Riječi, koja Je postala tijelom u mom materinskom krilu.

Dovest ću vas do potpunog razumijevanja Svetog Pisma. Naročito ću vam pročitati stranice njegove posljednje knjige koju sada proživljavate.

U njoj je sve prorečeno, pače i ono što se još mora dogoditi. Jasno je ocrtana bitka na koju vas zovem i kojoj je obećana unaprijed moja velika pobjeda.

I zato vam ponavljam: ne bojte se, pouzdajte se u mene.

Još danas ćete kušati radost i mir u skloništu mog Bezgrješnog Srca, koji će vam moj Uskrsli Sin svima dati.”


Salzburg (Austrija), 8. svibnja 1980.
Molitva blaženoj Pompejskoj Djevici

Iste dimenzije kao svijet (199)

“I ovdje, predragi sine, vidiš čudesa mog Bezgrješnog Srca. Kako velikodušan odgovor primam od mojih ljubljenih sinova, od tolikih vjernika koji me slušaju, koji me ljube i poslušno se puštaju da ih vodim!

Vidiš li koliko je mnoštvo došlo da sudjeluje u Cenakulima molitve, da obnovi svoju posvetu mom Bezgrješnom Srcu? Njihovim posredstvom, moje se Srce sve više proširuje da u sebe primi sve veći broj mojih sinova, koji su izloženi pogibelji i potrebni pomoći.

Sa svih strana svijeta trče da uđu u ovo sklonište što vam ga je pripremila vaša Majka. Tu će ih rasvijetliti moje svjetlo, ojačati moje djelovanje, ohrabriti moja materinska ljubav, i bit će pripravljeni za moj plan.

Sada već moje Bezgrješno Srce ima iste dimenzije kao svijet. Ono grli čitavo siromašno čovječanstvo koje je otkupio moj Sin Isus, a koje tako silno ugrožava moj Protivnik, kojemu je uspjelo da u njemu proširi svoju vlast.

Zato vam dajem znak spasenja – ljubav svog Bezgrješnog Srca. Ono se širilo toliko da može sakupiti sve moje siromašne sinove koji trebaju moj majčinski zahvat i zagovor. Moje se Srce širi kao kakav veliki šator mira i spasa, širi se da otkupi i spasi sve vas od olujnih valova koji se sručuju na ispaćeno čovječanstvo.”


Köln, 13. svibnja 1980.
63. obljetnica prvog ukazanja u Fatimi

Vremena bitke (200)

“Ovo je moja velika bitka.

Sve ono što proživljavate, sav vaš život, sve je to dio moga plana, sakrivenog u tajni mog Bezgrješnog Srca.

Presveto Trojstvo mi je povjerilo zadatak da vodim njegovu vojsku u strahovitoj borbi protiv Sotone, koji je uvijek bio najljući i najlukaviji protivnik Boga.

Ostvarenje svog pobjedonosnog plana Bog je povjerio meni, najmanjoj robinji Gospodnjoj, jer duh oholosti i pobune može, još uvijek, biti pobijeđen poniznošću i poslušnošću vaše nebeske Majke.

Moj se Protivnik usudio napasti Presveto Trojstvo, zamračujući njegovo veliko djelo ljubavi i slave.

Zasjenio je djelo Očevo zavodeći druga stvorenja, huškajući ih na pobunu protiv Boga, šireći bezvjerja, i to u mjeri, kakvu čovječanstvo još nije osjetilo.

Da oslabi djelo mog Sina, da ga učini besplodnim u otkupljenju, pokušao je zamagliti Njegovu Crkvu zabludama koje su ušle u njezinu nutrinu, nevjerom koja kao hobotnica širi svoje krakove na sve strane. On podržava protivljenje Papi koga je Isus postavio da bude u Crkvi središte jedinstva i čuvar Istine.

Potamnio je djelo Duha Svetoga, grijehom je uspio u tolikim dušama ugasiti svjetlo Božanskoga života. Mnogi vrlo lako počinjaju grijeh, mnogi ga opravdavaju pa ga više i ne ispovijedaju.

Ali, ‘Žena odjevena u sunce’ započela je svoju veliku borbu i svaki dan je vodi naprijed preko vas, svoje male vjerne čete.

Vašom pomoću želim vratiti prijašnji sjaj djelu stvaranja, otkupljenja i posvećenja. Želim da kroz tu obnovu Presveto Trojstvo primi najveću slavu i hvalu.

Ne uznemirujte se radi tame koja se širi, jer to je u planu moga Protivnika. Ne uznemirujte se, jer moj plan ima za cilj razbijanje tmine, da bi svuda moglo opet doći svjetlo.

A svjetlo će zasjati u stvorenju kada ono opet počne slaviti ljubav i čast Božju, nakon poraza svakog oblika bezboštva i ohole pobune.

U Crkvi će opet zasjati, u punom sjaju, svjetlo istine, vjernosti i jedinstva. Moj će se Sin Isus objaviti potpuno tako da će Crkva postati Svjetlo za sve narode na zemlji.

Učinit ću da u dušama zasja svjetlo milosti. Duh Sveti će se izliti u duše u svoj svojoj punini, on će ih povesti do savršene ljubavi.”


14. lipnja 1980.
Spomendan Bezgrješnog Srca Marijina

Rijeka vode (201)

“Ljubljeni sinovi, danas je vaš blagdan, jer to je blagdan Bezgrješnog Srca vaše nebeske Majke, kojemu ste se posvetili.

Provedite ga u sabranosti, molitvi, u šutnji i u pouzdanju.

Sada sam već utisnula svoj znak na čelo svakog od vas. Moj Protivnik ne može više ništa protiv onih koji su označeni od svoje nebeske Majke.

Zvijezda ponora progonit će moju djecu, zato će oni biti pozvani na sve veće patnje. Mnogi će morati dati i vlastiti život. Njihovom žrtvom ljubavi i boli moći ću postići svoju najveću pobjedu.

Ja sam Žena obučena u sunce. Nalazim se u najdubljoj nutrini Božanskog Trojstva.

Sve dok ne budem priznata ondje, gdje me je htjelo imati Presveto Trojstvo, tj. u majčinskom djelu suotkupljenja i sveopćeg posredovanja milosti, neću moći potpuno ispuniti svoju moć. Zato, dok bitka između mene i mojeg Protivnika ulazi u odlučnu fazu, on svim sredstvima pokušava zamračiti poslanje vaše nebeske Majke.

Crveni Zmaj, da bi uspio zavladati zemljom, stao je progoniti prije svega Ženu obučenu u sunce. Iz svojih usta zmija je izbacila za Ženom rijeku vode da je potopi i odnese.

Što je ta rijeka vode, ako ne skup onih novih teoloških teorija, kojima se kušalo vašu nebesku Majku skinuti s mjesta na koju ju je postavilo Presveto Trojstvo? Tako se moglo doći do toga da budem zamračena u duši, te u životu i u pobožnosti tolikih mojih sinova; došlo se čak dotle da se niječe dio mojih privilegija kajima me ukrasio moj Gospodin.

Da bi se izbjeglo toj velikoj rijeci vode, Ženi su dana ‘krila velikog orla’ i tako je Ona mogla naći svoje mjesto u pustinji.

Što je drugo pustinja, nego skriveno mjesto, mjesto šutnje, odvojeno i pusto?

Skriveno, šutljivo i pusto mjesto tolikih borbi i rana u kojima Žena sada nalazi svoj smještaj, to je duša i srce tolikih mojih ljubljenih sinova i svih onih koji su se posvetili mojem Bezgrješnom Srcu.

U pustinji u kojoj se nalazim činim velika čudesa. Činim ih u šutnji, skrivenosti, da preobrazim dušu i život onih svojih sinova koji su mi se posve povjerili.

Tako svakog dana činim da njihova pustinja procvate u mojem vrtu u kojem još mogu potpuno ispunjavati svoje djelo i gdje Presveto Trojstvo može primiti savršenu slavu.

Sinci, dopustite da vas preobrazim svojim moćnim majčinskim djelovanjem, kao Posrednica milosti i Suotkupiteljica. Ne bojte se, jer u pustinji vašeg srca Ja sam našla utočište, i tu sam postavila svoj trajni boravak.

Živite u radosti i pouzdanju, jer ste od mene opečaćeni i ušli ste da budete dio moga vlasništva.

Danas primam vaša malena srca u veliko Bezgrješno i ožalašćeno Srce vaše nebeske Majke, koja vas gleda s ljubavlju i blagoslivlje s Papom, mojim prvim ljubljenim sinom, koji čitavoj Crkvi daje toliko svjetla.”


Fatima, 29. lipnja 1980.
Svetkovina sv. Petra i Pavla

Pustinja u koju se povlačim (202)

“Danas sam te htjela ovdje u Fatimi da zaključiš Cenakule koje si kroz ovu godinu mogao obavljati po svim dijelovima Europe. Primila sam, sinci, vaš velikodušni odgovor koji ste mi posvuda davali.

Ovo je moj čas. Ovo je i čas vaše bitke, jer sve očitije postaje pobjedonosno djelovanje nebeske Voditeljice – Žene obučene u sunce.

Pustinja kamo se povlačim, to ste vi, sinovi posvećeni mojem Bezgrješnom Srcu. To je vaše srce, koje je postalo neplodno od tolikih rana u svijetu označenom mržnjom i nasiljem, svijetu u kojem se prijeteći širi pobuna protiv Boga i njegova zakona.

Vaše osušeno srce, vaše ožednjele duše, sinovi: evo mjesta kamo nebeska Majka sada stavlja svoje utočište.

Zbog moje prisutnosti, ova se pustinja pretvara u vrt koji Ja obrađujem posebnom brigom.

Svakog dana zalijevam vaše suho srce nježnošću svoje bezgrješne ljubavi, suhoću vaših duša milošću koje sam puna, jer kao Majka moram je dijeliti svoj svojoj djeci.

Zatim povijam vaše rane nebeskim balzamom, čistim vas, pomažući vam i oslobađajući vas sve više od grijeha, od vaših nebrojenih pogrešaka i od neurednih navezanosti. Tako pripravljam i činim plodnim tlo svoga vrta.

Zatim u nj sijem ljubav prema mojem Sinu Isusu, da bi mogao rasti i cvjetati sve savršenije i sjajnije. I, u Duhu Ljubavi, otvaram vas suncu Očeve ljubavi, tako da Presveto Trojstvo može zasjati i odražavati se u nebeskom boravištu, sagrađenom u mojem Bezgrješnom Srcu.

Tako rastete, njegovani od mene, kao cvjetići koji se otvaraju da bi pjevali slavu samo Bogu i posvuda širili sjaj njegove ljubavi.

Dajem vam također boje i miris mojih kreposti: molitvu, poniznost, čistoću, šutnju, pouzdanje, malenost, poslušnost, savršeno predanje.

Rastite i razvijajte se dok Ja svakog dana vašu pustinju preobražavam u sve ljepši vrt koji ljubomorno čuvam...”


13. srpnja 1980.
Obljetnica trećeg ukazanja u Fatimi

Djelo suotkupljenja (203)

“Prihvatite moj Plan, ljubljeni sinovi, i pustite da vas oblikuje vaša Majka. Tako vas sve više mogu pridružiti svojem majčinskom djelu suotkupljenja.

Isus je jedini Otkupitelj, jer je On jedini posrednik između Boga i ljudi. On je ipak svojem otkupiteljskom djelu htio pridružiti sve one koji su od njega bili otkupljeni, da bi jače i divnije zasjalo milosrdno djelo njegove Ljubavi.

Tako vi, koji ste otkupljeni, možete sudjelovati s njime u njegovu otkupiteljskom djelu. On u vama, koji ste s njim tako prisno povezani da činite samo njegovo Mistično Tijelo, može u vašem vremenu ubrati plod onoga što je izvršio jednom na Kalvariji.

Ja sam za vas savršeni uzor vaše suradnje u otkupiteljskom djelu koje je izvršio moj Sin. Zaista, kao Majka Isusova, po Njemu sam najintimnije pridružena njegovu Otkupljenju.

Moja prisutnost pod Križem govori vam kako je moj Sin htio savršeno sjediniti Majku sa svom svojom velikom boli u času svoje muke i svoje smrti za vas.

Ako je Križ bio njegovo mučilo, bol mojeg Bezgrješnog Srca bila je poput oltara na kojem je moj Sin prinio Ocu Žrtvu novog i vječnog saveza.

Kao Majka Crkve, kod Isusa sam intimno pridružena i izvršenju njegova Otkupljenja koje se vrši kroz povijest, da svim ljudima ponudim mogućnost da prime ono spasenje koje vam je On pribavio u času svojeg krvavog žrtvovanja. Što su brojniji ljudi koji postižu spasenje, to se više ostvaruje remek-djelo njegove božanske ljubavi.

Moja majčinska zadaća jest u tome da na svaki mogući način svim svojim sinovima pomognem da dođu do spasenja. I danas na najosobitiji način surađujem u otkupljenju koje je izvršio moj Sin Isus. Svima će postati očita moja uloga prave Majke i Suotkupiteljice.

Ovo djelovanje želim danas vršiti preko vas, moji ljubljeni sinovi. Zato sam se htjela povući u pustinju vašeg života, gdje sam postavila svoje sigurno utočište.

U njemu vas formiram poput Majke da bih preko vas mogla ispuniti veliko djelo suotkupljenja. Stoga vas pozivam na molitvu, na savršeno darivanje, na patnju i na vaše osobno žrtvovanje.

Vodim vas putem Križa i blago vam pomažem da se popnete na Kalvariju, kako bih vas sve preobrazila u žrtve drage Ocu za spasenje svijeta.

Vrijeme je mojeg šutljivog djelovanja. U pustinji vašeg života svakog dana ispunjavam veliko čudo time što vas sve više preobražavam, dok raspeti Isus ponovno ne bude oživljen u svakome od vas.

Kad se to moje djelovanje završi, čitavoj će se Crkvi očitovati veličina plana ljubavi koji ispunjavam. Sada je postalo, više nego ikad prije, nužno i hitno moje milosrdno djelo suotkupljenja.

Svi će priznati zadaću koju mi je povjerilo Presveto Trojstvo. Moći ću potpuno izvršiti svoju veliku moć da bi pobjeda mojeg Sina Isusa mogla zasjati svuda, kad među vama obnovi svoje slavno kraljevstvo ljubavi.”


16. srpnja 1980.
Spomendan Gospe Karmelske

Posrednica milosti (204)

“Ljubljeni sinovi, Posrednica sam milosti. Milost je sam život Božji koji se u vama priopćuje. Ona se rađa u krilu Očevu, a zaslužili ste ju po Riječi koja je u mojem djevičanskom krilu postala čovjekom da biste vi sudjelovali u samom božjem životu, i zato se On darovao kao otkupnina za vas, postajući tako jedinim posrednikom između Boga i čitavog čovječanstva.

Iz krila Očeva, milost, da bi stigla do vas, mora proći preko božanskog Srca Sina koji vam se priopćava u svojem Duhu ljubavi. Kao što zraka svjetla, što prolazi kroz prozor uzima njegov oblik, boju i crtež, tako i božanska milost, zaslužena od Isusa, može doći do vas samo preko njega i zato ona u vama proizvodi njegovu vlastitu sliku i sve više vas suobličuje prema njegovoj vlastitoj Osobi.

Božanski život može vam doći samo u Isusovu liku, i koliko više On raste u vama, toliko ste sličniji njemu, tako da zaista možete rasti kao njegova mala braća.

Preko milosti Otac vam se sve više priopćava, Sin vas čini sličnijim sebi, Duh Sveti vas preobražava, ostvarujući vezu života s Presvetim Trojstvom, koja postaje sve jača i djelotvornija. U dušama koje su u milosti prisutno je samo Presveto Trojstvo koje ondje boravi.

Ovaj život milosti u vezi je i s vašom nebeskom Majkom.

Kao prava Isusova i vaša Majka, moje se posredovanje obavlja između vas i mojeg Sina Isusa. To je prirodna posljedica mojeg božanskog majčinstva.

Kao Isusovu Majku, Bog me izabrao da budem sredstvo kako bi moj Sin mogao doći do vas. U mojem djevičanskom krilu ispunilo se moje prvo djelo posredovanja.

Kao vašu Majku, Isus me izabrao da budem sredstvo kako bi preko mene svi vi mogli doći k njemu.

Ja sam prava Posrednica milosti između vas i svoga Sina Isusa. Moj je zadatak da svojoj maloj djeci dijelim onu milost koja izlazi iz Očeva krila i koju vam je zaslužio moj Sin, a daruje vam je Duh Sveti.

Moj je zadatak da tu milost dijelim svoj svojoj djeci prema posebnim potrebama svakoga od vas, a njih Majka dobro poznaje.

Ja uvijek obavljam tu svoju ulogu. Potpuno je ipak mogu obavljati samo prema onim svojim sinovima koji mi se povjeravaju savršenim predanjem. Mogu je obavljati osobito prema vama, ljubljeni sinovi, koji ste se svojom posvetom potpuno povjerili meni.

Ja sam put koji vodi k Isusu. Ja sam najsigurniji, najkraći i najnužniji put za svakoga od vas. Ako odbijete ići tim putem, izlažete se opasnosti da se izgubite za vrijeme putovanja.

Danas su me mnogi htjeli gurnuti u stranu promatrajući me samo kao zapreku da se dođe do Isusa, jer nisu shvatili moju ulogu Posrednice između vas i mojeg Sina.

Tako, nikada kao u ovim vremenima, mnoga se moja djeca izlažu opasnosti da ne dođu do njega. Isus kojega susreću, često je samo rezultat njihovih ljudskih iznašašća i odgovara njihovim težnjama i željama, to je Isus oblikovan po njihovoj mjeri; nije Isus Krist, pravi Sin Božji i sin vaše Bezgrješne Majke.

Povjerite mi se s pouzdanjem i ostat ćete vjerni, jer ću moći potpuno ispuniti svoj plan Posrednice milosti. Vodit ću vas svakog dana putem svoga Sina, tako da On može rasti u vama sve do svoje punine.

To je moje veliko Djelo koje još ispunjavam u šutnji i u pustinji. Pod mojim moćnim djelovanjem Posrednice milosti sve više postajete preobraženi u Krista da biste tako bili prikladni za zadaću koja vas čeka. Naprijed, dakle, odvažno putem koji vam zacrtava vaša nebeska Majka...”


8. kolovoza 1980.

Moćno oružje (205)

“Nalaziš se ovdje, u mjestu koje sam ti pripremila da se odmoriš. Proveo si ove posljednje dane u jedinstvu molitve i života sa X., kojega sam ti dala kao tvog malog brata i na kojem leži veliki plan za ovo moje Djelo.

Moji ljubljeni sinovi, kako je velika ljubav i bol mog Bezgrješnog Srca!

Promatram vas s neizmjernom nježnošću.

Moje svjetlo ulazi u vaš život, dušu, srce i vaše cijelo postojanje.

Kolike teškoće morate svladati; kolike vas patnje čekaju svaki dan!

Bol je za vas postala svagdašnja hrana: tako često padate u malodušnost i obeshrabrenje.

Živite u bezgrješnoj ljubavi mojeg Srca. Budite maleni, siromašni, ponizni.

Prihvatite kao dar svoju krhkost.

Ne tražite nikad niti da se vi sami istaknete niti da budete iznad drugih.

Put kojim vas vodim put je skrovitosti i poniženja.

Ne budite radoznali da saznate ono što vas čeka nego u svakom času živite u savršenoj ljubavi.

Tada ćete se sve više moći davati dušama, jer će svakom vašem nastojanju odgovarati Gospodinova pomoć u skladu s vašim radom.

Idite odvažno naprijed i nikada se ne zaustavljajte noseći svoj križ, kao što se ni vaš brat Isus nije zaustavljao na svojem putu prema Kalvariji, na putu koji se činio nemogućim i u neskladu s njegovim malim snagama što su mu preostale.

Vaše je poslanje uzvišeno i ne smijete dopustiti da vas zaustavi slabost i ljudska obeshrabrenost.

Moja su vremena stigla i brzo ću izići iz pustinje u kojoj jesam da bih ušla u odlučnu fazu svoje bitke. Zato trebam vas i moćno oružje vaše čiste svećeničke ljubavi.

Otvorite srce prema razmjerima mojeg Bezgrješnog Srca i tada ćemo zacrtati veliki put svjetla kojim ću moći natrag dovesti i spasiti svoju jadnu i zalutalu djecu.”


15. kolovoza 1980.
Svetkovina Uznesenja Blažene Djevice Marije na nebo

Moje slavno tijelo (206)

“Ja sam vaša Majka uznesena na nebo.

Danas vas sve gledam ovim milosrdnim očima i zatvaram vas u svoje Bezgrješno Srce, koje nikada ne prestaje kucati ljubavlju prema vama.

Ja sam Žena obučena u sunce. Moje slavno tijelo za vas je znak moje potpune pobjede. Vječno sunce milosti i ljubavi od sada rasvjetljuje, proniče i okružuje moje slavno tijelo, prisno pridruženo slavi tijela mojega Sina Isusa.

Iz mojega Srca izlazi izvor moga svjetla kojim želim okružiti i osvijetliti ovaj svijet prožet tamom. Slijedite trag mog bezgrješnog svjetla, dopustite da vas privučem slatkim mirisom svog slavnog tijela.

Ljubljeni sinovi, da bi vas uspio udaljiti od mene, danas se moj Protivnik bijesno diže protiv vas. Uspijeva oboriti s neba trećinu zvijezda, a vi ste zvijezde na nebu Crkve. Ali koliko je veći broj onih kojima Sotona zamagljuje njihov sjaj!

I tako vreba na vas na svaki način; često se bori protiv vas preko duša vama vrlo bliskih i koje vi više ljubite, da bi vas doveo do malodušnosti, i tako ugasio u vama žar i gorljivost u vašem apostolskom djelovanju.

Hodajte u savršenom pouzdanju u vašu nebesku Majku.

Odgovor na vašu žeđ za ljubavlju tražite jedino u mojem Bezgrješnom Srcu. Tu nećete doživjeti nikakvo razočaranje. Tu ćete biti vođeni prema heroizmu ljubavi. Tu će svaka vaša rana biti povijena i izliječena i primit ćete novu snagu i novi žar da se darujete dušama.

Moje Bezgrješno Srce ima s vama veliki plan koji se u ovom vremenu ostvaruje.

Gledajte Raj u koji je uznesena vaša Majka i živite na zemlji puštajući da vas ona prati i vodi. Tako ćete širiti moje svjetlo i sve više pridonositi trijumfu moje majčinske ljubavi u duši i životu tolike moje djece zaražene zlom i mržnjom.

Pustinja vašeg života procvast će u mojem vrtu i širit ćete oko sebe miris svih onih kreposti koje su ukrašavale ovdje na zemlji dušu i, sada već slavno, tijelo vaše Bezgrješne Majke.”


New York (SAD), 2. rujna 1980.

Stijena velike podjele (207)

“Ovdje, u velikom gradu ovog kontinenta, htjela sam da danas započneš Cenakule koje ćeš zatim održavati u mnogim drugim državama ove velike zemlje.

Ljubljeni sinovi, vaš je čas. Sve vas zovem da se borite sa mnom u završnoj fazi bitke. Vaša je Majka u predvečerju svoje najveće pobjede.

U tebi... sam izabrala najmanje i najsiromašnije dijete i vodim te u sve dijelove svijeta da vas sve okupim u svojem Bezgrješnom Srcu. Po tebi, sada već sa svih strana, primam poklon vašeg života, meni posvećenog, i ispunjavam vaša srca čistom ljubavlju prema Isusu da biste tako mogli spasiti mnogo duša.

Primam vaše trpljenje i liječim vaše brojne rane, ljubim vas majčinskim i milosrdnim Srcem. Osobito vas ljubim zbog vaše velike malenosti i krhkosti. Vodim vas jer vaš je zadatak da ispunite najvažniju zadaću u času odlučujuće bitke.

Gledajte veliko svjetlo koje je moje Bezgrješno Srce dalo Crkvi: to je moj prvi ljubljeni sin, papa Ivan Pavao II. Ubuduće će to svjetlo postati toliko jače koliko bude žešći boj.

Ovaj Papa je znak moje izvanredne prisutnosti uz vas; postaje zaglavni kamen za sve moje neprijatelje i stijena protiv koje će se izvršiti velika podjela.

I ovdje je bio i govorio odlučno, ali kako su malobrojni oni koji slijede njegovo sigurno i nadahnuto naučavanje!... Neki od mojih ljubljenih sinova i dalje se udaljuju od njega i tako se pada u sve dublju tamu, a Crkva je u ovoj zemlji tako bolesna i ranjena.

Budite vi, sinovi posvećeni mojem Bezgrješnom Srcu, primjer ljubavi, vjernosti i potpunog jedinstva s Papom. Tako ćete privući mnogo jadnih sinova koji su zašli s puta jedinstva i spasenja u pravoj vjeri.

Uskoro će otpad biti očit. Od opasnosti da se utope u nevjeri spasit će se samo oni koji će biti s Papom. S njime vas sve blagoslivljam i hrabrim da hodate u pouzdanju i sinovskom predanju.”


Inverness (Florida, SAD), 8. rujna 1980.
Blagdan Male Gospe

Doći će k vama poput vatre (208)

“Danas ste se, ljubljeni sinovi, ovdje okupili u velikom broju. Došli ste iz najudaljenijih država ove zemlje da provedete dva dana Cenakula sa mnom.

Ovo je čas da se sa mnom saberete u molitvi i ljubavi koja mora rasti među vama sve dok ne postanete jedno.

Ustrajući sa mnom u molitvi, moći ću vas pripraviti da primite dar Duha Svetoga koji vam se na najpuniji način želi priopćiti. Ovo je njegov čas, jer će moćno djelovanje njegove ljubavi očistiti i obnoviti čitav svijet.

Doći će k vama poput žarke i goruće vatre; doći će kao svjedok mojeg Sina koji nikad nije bio tako vrijeđan i izdavan u svojoj osobi, i u svojoj riječi.

Doći će da svijet opet dovede do savršene proslave Oca. Pripravite se da primite taj veliki dar koji je moje Bezgrješno Srce ishodilo za vas.

Ja sam vaša Majka, kao dijete. Gledajte na mene da biste postali maleni. Vaša malenost moja je velika snaga.

Okupite se oko mojih jaslica i ponudite mi se kao cvjetići mirisni od ljubavi i pouzdanja. Slijedimo zajedno Očevu volju da ono, što je On odredio za spasenje svijeta, bude uskoro ispunjeno.”


Chicago (SAD), 15. rujna 1980.
Blagdan Žalosne Gospe

Patnje Crkve (209)

“Ja sam vaša žalosna Majka.

Mač koji probada moje Srce pod Križem nastavlja me ranjavati velikom patnjom koju sada proživljava Crkva, mistično Tijelo mojega sina Isusa.

Sve patnje Crkve u mom su Bezgrješnom i ožalošćenom Srcu. Tako još i danas ispunjavam svoju majčinsku zadaću, rađajući u boli ovu svoju kćerku za novi život. Zato postaje sve važnija uloga Majke u sadašnjem času njezina bolnog čišćenja.

Sve patnje Pape, biskupa, svećenika, posvećenih duša i vjernika zatvorene su u mojem Srcu Majke.

I Ja sudjelujem proživljavajući s vama ove časove velike boli. To je muka mojega Sina koja se nastavlja u njegovu mističnom Tijelu.

Danas zajedno s njim za Crkvu oživljavam trenutke Getsemanija, Kalvarije, raspeća i njegove smrti.

Imajte pouzdanja i strpljivosti; imajte odvažnosti i nade. Ubrzo će iz naše boli nastati nova era svjetla. Crkva će opet procvjetati pod moćnim utjecajem Božje ljubavi...”


Cebú (Filipini), 2. listopada 1980.
Spomendan anđela čuvara

Veliki plan s ovim narodom (210)

“Gledaj ovo bezbrojno otočje i vidi kako se i ovdje moje djelo izvanredno širi.

Promatraj moja čudesa u svim dijelovima svijeta. Otkrila sam ti i vremena i mjesta u kojima se upravo ostvaruje trijumf mog Bezgrješnog Srca.

Gledaj srce i dušu svih ovih mojih sinova: tako su vjerni Isusu, odani meni i toliko sjedinjeni s Crkvom. Njihovim posredstvom, svjetlo mojeg Srca širi se u sve narode ovog kontinenta.

Imam veliki plan s ovim narodom. Drag mi je radi svoje jednostavnosti, svoje vjere, svoga siromaštva, svoje poniznosti i strpljivosti.

Ja sam Majka svih naroda. Gledam na srce naroda da bih ubrala sjeme dobra i učinila da cvate u vrtu mog Bezgrješnog Srca, da bih ga u što većem broju mogla spasiti u času odlučujuće kušnje, kada će neki od njih nestati s lica zemlje.

Gledam s nježnošću i s radošću ovu svoju djecu, i vodim te k njima da održiš Cenakule molitve te da zajedno s njima obnoviš posvetu mojem Bezgrješnom Srcu.

Tvoj dolazak znak je moje posebne prisutnosti uz njih. Daruj mi sve vijence cvijeća kojim te kite. To je znak velikog vijenca ljubavi koji mi već sad daju sinovi iz svih dijelova svijeta da bi skinuli s mene bolnu trnovu krunu. S vama su anđeli čuvari koji vas vode u svjetlu tako da bi moj vrt uskoro sav procvao.

Svijet i Crkva vidjet će tada remek-djelo ljubavi koje zasad ljubomorno čuvam u svom Bezgrješnom Srcu.”


Manila (Filipini), 13. listopada 1980.
Obljetnica zadnjeg ukazanja u Fatimi

Ne griješite više (211)

“Ovog dana okupili ste se ovdje, u Cenakulu molitve, i sjećate se mojeg posljednjeg ukazanja u Irijskoj dolini, potvrđenog čudom Sunca.

Iz ove zemlje, koju Ja posebno ljubim, radi ljubavi i pobožnosti kojom me ljube i časte, još jednom svijetu upućujem tjeskobni poziv, koji sam mu uputila onoga dana u Fatimi, i koji, u malo riječi, sažimlje poruku koju sam vam došla priopćiti s neba.

Ne griješite više!

Ne vrijeđajte više mog Sina Isusa jer je već odviše vrijeđan. Vratite se Bogu po svojem obraćenju, putem molitve i pokore.

Na žalost, ova moja poruka ostala je neprihvaćena. Tako je čovječanstvo nastavilo ići putem pobune protiv Boga i putem upornog odbacivanja njegova zakona ljubavi. Došlo se čak do nijekanja grijeha i do opravdavanja najtežih moralnih neurednosti u ime krivo shvaćene slobode. Tako vas je Sotona, moj Protivnik, uspio zavesti svojim varkama.

Mnogi su izgubili svijest grijeha; zato se on sve više čini i opravdava. Kao da je iščeznuo osjećaj kajanja koje je prvi korak da se ide putem obraćenja.

I u narodima najstarije kršćanske tradicije legalizirao se čak veliki zločin ubojstva u majčinom krilu. Taj zločin vapije za osvetom pred licem Božjim.

Ovo je čas pravednosti i milosrđa. Ovo je čas kazne i spasenja. Nebeska Majka zagovara vas kod Boga, jer nikad, kao u ovim časovima, niste bili toliko pod prijetnjom i tako blizu strašne kušnje.

Zato vas zaklinjem: pokajte se i vratite Bogu. Preko vas, ljubljeni moji sinovi, meni posvećeni, moji apostoli u ovim posljednjim vremenima, želim da ovaj tjeskobni poziv stigne do krajnjih granica zemlje.

Iz ove blagoslovljene nacije, s kojom imam veliki plan ljubavi i svjetla, sve vas sakupljam pod okrilje svoga Bezgrješnog Srca.”


Sydney (Australija), 19. listopada 1980.
Spomendan sv. Pavla od Križa

Čudesna djela ljubavi i svjetla (212)

“I na ovaj novi kontinent dovela sam te da se susretneš s tolikim mojim sinovima, od kojih su neki upravo zato došli iz Novog Zelanda i s najudaljenijih otoka.

Vidiš posvuda raširen moj Pokret... Sada već ovo svjetlo obasjava svaki dio svijeta: nema mjesta kamo već nije doveden slatki poziv vaše Majke. Poslužila sam se s tobom, najmanjim i najsiromašnijim sinom, da te učinim vjesnikom mira, milosrđa i spasenja.

Sada je moje vrijeme već stiglo. Bolni časovi koje sam prorekla, došli su. Očitovat će se veliko čudo Žene obučene u sunce, koja je odlučila požuriti vremena svojeg pobjedonosnog zahvata.

Zato vidiš da je posvuda moj trijumf već započeo. Moje majčinsko Srce trijumfira u srcima djece koja mi posvuda odgovaraju s ‘Da’. To su najmanji, ponizni, siromašni, nepoznati.

U srcima moje djece, koja su prihvatila poziv i ponudila se ljubavi i savršenoj slavi Isusovoj, svaki se dan pripravlja trijumf mojeg Bezgrješnog Srca. Njihovim posredavanjem slavno Kristovo Kraljevstvo brzo će doći u svoj svojoj punini snage, svjetla i pobjede.”


Melbourne (Australija), 27. listopada 1980.

Put jedinstva (213)

“Vidiš kako je moj Protivnik ovdje uspio proširiti svoju vlast navodeći toliku moju djecu da žive bez Boga, zavodeći ih otrovom ateizma i novog poganstva.

Crkva, koju je Isus ustanovio jedinstvenu, nikada se, kao u ovim vremenima i na ovim mjestima, nije morala predstaviti u svoj snazi svog jedinstva, da bi mogla širiti svjetlo Evanđelja svima onima koji su zalutali.

Ja sam put jedinstva.

Na majku spada da privodi uzajamnoj ljubavi, slozi, poštovanju, punom zajedništvu svih onih koji su po krštenju utjelovljeni u život mog Sina Isusa.

Neki su, upravo u varavoj nakani da učine lakšim jedinstvo kršćana, htjeli staviti u stranu vašu nebesku Majku.

To je, naprotiv, proizvelo novu i još težu zapreku. Zaista, razdor je ušao čak i u unutrašnjost Katoličke Crkve.

Nemoguće je pravo jedinstvo kršćana, osim u potpunoj istini. A pohranjena istina čitava je jedino u Katoličkoj Crkvi koja je mora čuvati, braniti i bez straha svima naviještati.

Upravo svjetlo istine je ono što će privući tolike moje sinove da se vrate u krilo jedine Crkve koju je Isus utemeljio.

Nemoguće je pravo jedinstvo kršćana, osim u savršenoj ljubavi.

A tko vam bolje od vaše nebeske Majke može pomoći da se ljubite, da se razumijete, da suosjećate jedni s drugima, da se upoznate i da se cijenite.

Zato je nemoguće pravo jedinstvo kršćana bez nastojanja oko nutarnjeg obraćenja i čišćenja da bi se došlo da ispunjenja božanske volje.

Evo što je za vas volja Božja: da svi budu jedno.

A tko više od mene može pomoći svojoj djeci da idu ovim teškim putem?

Ja sam za vas put jedinstva. Kad budem prihvaćena od čitave Crkve, moći ću kao Majka ujediniti svoju djecu u toplini jedne obitelji.

Zato se jedinstvo svih kršćana u Katoličkoj Crkvi poklapa s trijumfom mog Bezgrješnog Srca u svijetu. Ova Crkva, sjedinjena u sjaju novih Duhova, imat će snagu da obnovi sve narode Zemlje.

Svijet će povjerovati u onoga koga je Otac poslao i bit će potpuno obnovljen od njegova Duha Ljubavi...”


Calcutta (Indija), 3. studenoga 1980.
Spomendan sv. Martina de Porres

Majka najsiromašnijih (214)

“Htjela sam da i u ovoj tako velikoj naciji održavaš Cenakule, da u što većem broju okupiš moje ljubljene, svu moju djecu u utočište mojeg Bezgrješnog Srca.

Većina njih ipak živi još ne poznajući Evanđelje koje vas je učio moj Sin Isus, sa zapovješću danom apostolima i prenesenom vama, da idete i naviještate radosnu vijest svim narodima zemlje.

Koliki su od njih još uvijek u tami poganstva ili pripadaju drugim religijama i tako imaju potrebu da budu vođeni prema punini istine koja se nalazi samo u Katoličkoj Crkvi što ju je Isus osnovao, da bi donio Evanđelje spasenja svim narodima.

Vidio si da nigdje kao ovdje tolika moja djeca žive u uvjetima krajnje bijede, velikog siromaštva. Koliki od njih nemaju ni posao, ni kuću, ni hranu, ni odijelo, a žive s nešto prnja na pločnicima ulica, gdje trpe i umiru uz opću ravnodušnost i nemar.

Tvoj dolazak za njih je osobit znak moje prisutnosti uz njih, moje bolne majčinske brige. Ja sam Majka onih koji su od svih zanemareni i odbačeni.

Primam danas svu njihovu patnju u neizmjernu bol svoga Srca. Lijevam balzam na njihove rane i vrednujem patnju te svoje siromašne djece: patnju onih koji još ne poznaju Isusa i hodaju u tami; patnju onih koji su odbačeni i kojima nitko ne pomaže; patnju onih koji ništa nemaju; patnju onih koji žive i umiru na pločnicima ulica, a da se nitko ne zaustavi da bi im pružio pomoć.

Ja sam Majka najsiromašnijih među siromašnima, najjadnijih, i moje Bezgrješno Srce želi im dati pomoć koju trebaju: pomoć da dođu k Isusu i prihvate njegovo Evanđelje spasenja koje im donose toliki moji sinovi i kćerke misionari, koji u tu svrhu troše svu svoju egzistenciju; pomoć da žive u dostojanstvu Božjih sinova, jednim ljudskijim i ljepšim životom.

Postajem danas glas svojih siromašnih sinova koji nemaju glasa, da bih svima ponovila: mislite na ovu svoju braću, na one koji još dan danas umiru od nevolje i gladi. Dajte ovim mojim malenima ono što vi imate u obilju. Ne brinite se da sebi nagomilate bogatstva, dok bi svima morala biti podijeljena ona dobra koja je vaš Stvoritelj stavio svima na raspolaganje.

Ja sam Majka svih, ali osobito najsiromašnijih. Prihvaćam njihovu patnju, blagoslivljam je i pridružujem je molitvi onih koji zazivaju dolazak Isusova Kraljevstva po trijumfu mojeg Bezgrješnog Srca. To će biti Kraljevstvo istine i milosti, ljubavi i pravde, i u njemu će moja siromašna djeca imati najljepše mjesto.”


Bangalore (Indija), 14. studenoga 1980.

Snaga Evanđelja (215)

“To što si ovdje doživio, moj maleni sine, za tebe je znak da je ovo moj čas i da je nebeska Voditeljica sada već skupila svoju četu sa svih strana svijeta.

Svaki dan, u različitim biskupijama, susretao si se u Cenakulima sa stotinama ljubljenih sinova i desecima tisuća redovnica i vjernika koji su u katedralama obnavljali svoju posvetu mojem Bezgrješnom Srcu.

Po vama koji ste odgovorili, moje se svjetlo sve više širi u Crkvi. Crkva tako opet dobiva snagu, pouzdanje i novi žar za navještanje Evanđelja i za spasenje svih naroda.

Gledaj ovu veliku naciju i velik broj moje djece koja još ne poznaju Isusa i hodaju u tami, u očekivanju da će i njima zasjati svjetlo istine i milosti. Ovo je čas u kojem Evanđelje spasenja mora biti naviješteno svim narodima Zemlje.

Evanđelje mora biti propovijedano svim stvorenjima, kako vas je Isus učio i kako je Duh Sveti to dao Crkvi.

Evanđelje se danas mora sačuvati doslovno.

Evanđelje se danas mora živjeti doslovno.

Evanđelje se danas mora propovjedati doslovno.

Pokušaj mnogih da Evanđelje naučavaju samo na ljudski način, da zanemare njegov povijesni i naravni sadržaj, da na naravne interpretacije svedu ono što je u njemu sadržano božanskoga i čudesnoga, imao je za posljedicu smanjenje snage poruke i slabljenje djelotvornosti njegova navještanja.

Snaga je evangelizacije u vjernosti i u autentičnosti. Zadaća navještanja Evanđelja, povjerena vama, ne ostvaruje se prilagođavanjem Kristove poruke različitim kulturama, nego dovođenjem svih kultura Kristu.

Koliki bi od ovih mojih sinova već bili Kristovi da se danas ne smanjuje snaga i žar evangelizacije.

Ja sam za vas Majka i Učiteljica. Kao što sam Ja prihvatila, čuvala i živjela Božju riječ, tako želim da prihvatite čuvate i živite tu riječ svi vi, moji maleni. Božansku riječ zato morate živjeti i navješćivati doslovce.

Zato želim prenijeti na sve vas oduševljenje za Evanđelje. Obasjani njegovim svjetlom, naviještajte ga svim narodima svijeta. Ja sam Majka i učiteljica svih naroda i trijumf mog Bezgrješnog Srca moći će se potpuno ispuniti tek kad ih sve dovedem mojem Sinu Isusu.

Živite u mojem Bezgrješnom Srcu i dajte Isusa svim narodima zemlje. Uskoro će se ostvariti najintimnija želja mojega Sina i, sa svih dijelova pet kontinenata pod mojim vodstvom, svi će hitati da uđu i čine dio jednog jedinog ovčinjaka, pod jednim jedinim Pastirom.

Za sad, s nježnošću majke gledam ovu svoju djecu koja su još daleko, i po tebi danas sve blagoslivljam i zatvaram u svoje Bezgrješno Srce.”


8. prosinca 1980.
Blagdan Bezgrješnog Začeća

Veliko milosrđe (216)

“Ljubljeni sinovi, danas vas sve skupljam pod svoj bezgrješni plašt. To je štit kojim vas pokrivam da bih vas zaštitila od svakog udarca u velikoj bici na koju vas pozivam. Morate se obući u ovaj moćan štit koji vam dajem za vašu obranu i za vaše spasenje.

Kako su brojne danas varke mojeg Protivnika koji, čini se upravo postiže vrhunac svog velikog napada! Na sve načine i najpodlijim sredstvima traži da vas zavede, samo da bi vas uspio pogoditi u dušu, raniti vas grijehom i tako vas udaljiti od Isusa koji je vaš jedini Spasitelj.

Čitavo čovječanstvo zaraženo je tim nevidljivim otrovom i sada mu je već potrebno da bude izliječeno milosrdnom Isusovom ljubavlju. Ona će vam se očitovati, na izvanredan način, zahvatom vaše Bezgrješne Majke.

Oružje koje vam dajem za borbu jest lanac koji vas povezuje uz moje Srce – sveta Krunica. Ljubljeni sinovi molite je često, jer jedino s vašom svećeničkom molitvom stavljenom u moje Bezgrješno Srce, možemo u ovim vremenima pokrenuti, gotovo prisiliti, da se očituje veliko milosrđe Gospodnje.

U času u kojem će vam se sve činiti izgubljeno, sve će biti spašeno Očevom milosrdnom ljubavlju koja će se učiniti vidljivom po najvećem očitovanju Euharistrijskog Srca Isusova.

Zastava, pod koju vas skupljam, jest zastava raspetog Isusa koju morate pokazati, jer i za vaš opaki naraštaj nema drugog spasenja osim u Križu Isusovu.

S Krunicom u jednoj ruci, a sa zastavom Raspetog u drugoj borite se u ovoj odlučnoj fazi bitke.

Ovaj moj majčinski zahvat bio je snažno ubrzan i pouzdanom molitvom mojeg prvog ljubljenog sina, Pape, koji je molio za vas Božje milosrđe.

Taj njegov snažni vapaj prodro je u Nebo i ganuo moje majčinsko Srce da požurim vremena pobjede...

Zato vas danas skupljam u svoju četu i dajem vam štit, oružje i zastavu za borbu. Sve vas jačam i blagoslivljam.”


24. prosinca 1980.
Sveta noć

Oko jaslica (217)

“Ljubljeni sinovi, sveta je noć. Provedite je sa mnom u molivi, u šutnji, u sabranosti, u očekivanju.

Već je prošao dan koji sam provela uz dragocjenu pomoć svoga Zaručnika, napokon završavajući naporno putovanje.

To je bio moj najdulji dan. Ali na večer, ušavši u grad koji nas je imao prihvatiti, vrata su se zatvorila.

Na svaki naš upit novo odbijanje.

Tako led, koji je već odavno ukočio moje udove, počinje ulaziti u moju dušu i kao bolni mač ranjava me u dubini čitava mojeg života.

Moram vam dati Očekivanog od naroda u času u kojem ga nitko ne prima.

Upravo se ima roditi Ljubav, a led sebičnosti zatvara srca sviju. Samo samilost jednog siromaha pokazuje nam spilju u blizini.

U mraku, hladnoći, uz jaslice u koje je položeno malo sijena, zbiva se božansko čudo.

Zvijezde, pjevanje andela, svjetlo koje pada s neba, ali oko jaslica samo je toplina dvaju ljudskih srdaca koja ljube, srce mojeg prečistog Zaručnika i moje djevičansko majčinsko Srce.

No, Djetetu koje se rodilo dovoljna je ova toplina ljubavi.

Ljubljeni sinovi, u ovoj svetoj noći želim da svi budete sa mnom oko jaslica moga Djeteta.

Još su vrata kuća zatvorena. Narodi su se pobunili protiv Gospodina koji dolazi i potajno snuju kako da se bore protiv njegova kraljevskog gospodstva.

Sve veći led pokriva srca ljudi. Toliko je hladnoće ovog časa u svijetu. To je hladnoća mržnje, nasilja, neobuzdane sebičnosti. To je led nedostatka ljubavi koji ubija.

Ali u ovoj svetoj noći, oko jaslica s mojim Srcem i sa srcem mojeg zaručnika Josipa, želim da budu i sva vaša malena srca.

Zajedno ljubimo, molimo, činimo zadovoljštinu i ugrijmo ljubavlju Djetešce Isusa, koje se opet rađa za vas. Vaša srca koja ljube za Njega su jedina velika utjeha.

Po vama oblikovanima u Bezgrješnom Srcu Majke, ovo maleno Dijete želi čitav svijet otvoriti ljubavi...”


31. prosinca 1980.
Posljednja noć godine

Najveći krik (218)

“Ljubljeni sinovi, proživite sa mnom u molitvi posljednje časove koji zatvaraju ovu godinu.

Vaše je vrijeme izmjereno kucanjem mojeg Bezgrješnog Srca koje upravo sastavlja svoj plan ljubavi i spasenja. Svaki dan i svaki sat podijeljen je i određen prema ovom mojem majčinskom Planu.

Časovi koje živite izvanredni su. Zato vas sve pozivam na duboku molitvu, te da živite najveće pouzdanje u milosrdnu ljubav svojeg nebeskog Oca.

Uskoro će se otvoriti zlatna vrata njegova Božanskog Srca i Isus će izliti u svijet bujice svoga milosrđa. To su rijeke vatre i milosti, koje će preobraziti i obnoviti čitav svijet.

Na valovima do sada nepoznate patnje, i čudesa kakva se još nikad nisu zbila, ići ćete u sigurnu luku novih nebesa i nove zemlje. Era milosti, ljubavi i mira uskoro će doći na svijet iza bolnih dana koje živite.

Zato vas pozivam da završite godinu na koljenima združujući se duhovno s Papom, mojim prvim ljubljenim sinom, koji sada toliko trpi i toliko moli da izmolite za svijet milosrđe Božje.

Vaša molitva neka bude moćna snaga zagovora i zadovoljštine. Neka bude najveći krik koji se ikada da sada čuo, tako jak da prodre nebesa i da prisili Srce Isusovo da izlije puninu svoje milosrdne ljubavi.

Zato bdijte i molite sa mnom. Sada je došao moj i vaš čas. To je čas pravde i milosrđa.”


1981.
Svjetlo i slava Gospodnja


1. siječnja 1981.
Blagdan Božanskog Materinstva Marijina

Jedina mogućnost spasenja (219)

“Započnite ovu novu godinu u svjetlu mog Božanskog materinstva. Ja sam put kojim će k vama doći mir.

Nesposobnost da sagrade mir za današnje ljude rezultat je njihovog upornog nijekanja Boga. Dokle god čovječanstvo bude nastavljalo ići putem odbijanja Boga i pobune protiv njegova zakona, neće biti mira. Dapače, egoizam će i nasilje porasti i bit će ratova još krvavijih i okrutnijih.

Tako može doći do mnogo puta predviđene mogućnosti trećeg svjetskog rata, koji će imati strašnu moć da razori velik dio čovječanstva, ako se ljudi ozbiljno ne odluče vratiti Bogu.

Gospodin je na vaš, zalutali i tako ugroženi, naraštaj spreman izliti rijeku svojeg milosrđa samo pod uvjetom da se ova generacija skrušeno vrati u naručaj svoga nebeskog Oca.

Ja sam sama opjevala njegovo božansko milosrđe koje se širi na naraštaje svih ljudi koji se boje Gospodina, i u tom povratku ljubavi i strahu Božjem za vas je jedina mogućnost spasenja.

Prvog dana nove godine, kada častite radosnu tajnu mojeg Božanskog Materinstva, upirem na vas, moja siromašna djeco, svoje milosrdne oči. Žalosna duha i tjeskobnim glasom, zaklinjem vas da se vratite Bogu koji vas čeka s onom ljubavlju s kojom je otac svaki dan čekao povratak izgubljenog sina...

Pozivam vas na križarsku vojnu ljubavi, molitve zadovoljštine i djela pokore. Zajedno sa mnom molite od Boga milost povratka tolikih mojih zalutalih sinova.

Umnožavajte posvuda Cenakule molitve da biste prisilili Božje milosrđe da siđe poput rose na neizmjernu pustinju ovog svijeta. I pripravite se da vidite ono što ljudske oči nikad nisu vidjele.

Ja sam put mira. Po meni je cijelo čovječanstvo pozvano da se vrati Bogu, jer samo u tom njegovom potpunom povratku može trijumfirati moje majčinsko Srce...”


2. veljače 1981.
Blagdan Prikazanja Djeteta Isusa

Svjetlo i slava Gospodnja (220)

“Povjerite se meni, ljubljeni sinovi, s krajnjim predanjem i najvećim pouzdanjem u svoju bezgrješnu Majku. Poput svojega Djeteta Isusa, i vas danas primam u naručaj da bih vas svakog dana prikazala u Hramu Gospodnjem.

Na oltaru svojega Bezgrješnog Srca Ja vas prikazujem Bogu:

Da budete njegovo svjetlo koje sve više mora sjati usred tame što je opet prekrila zemlju.

Svjetlo rasvjetljuje iako ga tama još ne želi prihvatiti. To svjetlo mora svijetliti preko vas, moji ljubljeni sinovi, jer to čini dio vašega svećeničkog poslanja.

Širite oko sebe svjetlo istine sadržano u Evanđelju koje je vlastito svjetlo mog Sina Isusa.

Moja je majčinska zadaća da u svakome od vas oživim Isusa, sve do njegove punine. Nikada kao u ovim teškim trenucima, nije bilo tako potrebno da svi svećenici budu življeni i živući Isus, da bi opet bili svjetlo svim narodima.

Njegove milosrdne oči u vašim očima; njegovo Božansko Srce u vašem srcu; njegova duša u vašoj duši; njegova ljubav u vašoj ljubavi; da biste svuda u Crkvi širili puninu toga svjetla.

Da budete njegova slava, koja se preko vas mora odražavati u svim dijelovima svijeta.

Zaista, u istom času dok čovječanstvo upoznaje najveće odbijanje Boga u čitavoj povijesti, vi ste žrtvovani na tajnom oltaru mojeg Bezgrješnog Srca, da biste priznali danas slavu Oca, milosrđe Sina i ljubav Duha Svetoga.

Slavu novog naroda Izraelskog, pozvanog da pripravi čovječanstvo na Isusov povratak.

Slavu obnovljene Crkve, koja će upoznati svoje nove Duhove vatre, milosti i svjetla.

Slavu novog čovječanstva, očišćenog od velike nevolje i sada već spremnog da živi neizrecivi trenutak svojeg potpunog povratka Gospodinu.

Čas je ozbiljan, ljubljeni moji sinovi: Zato svaki dan, s ljubavlju i vjernošću, živite posvetu koju ste učinili.

Dopustite da vas uvijek nosim na rukama kao svojeg malog Isusa i prepustite sve svojoj nebeskoj Majci, da bi se i nad svakim od vas mogao ispuniti Očev plan.”


11. veljače 1981.
Spomendan Gospe Lurdske

Gledam vas sa zadovoljstvom (221)

“Ljubljeni sinovi, pozvani ste da ispunite danas veliku zadaću koju vam je pripremila do u svaku pojedinost vaša bezgrješna Majka.

Već vam godinama zacrtavam put. Uzela sam vas za ruku i vodila vas podržavajući vas i učeći kako da idete korak po korak, upravo kako čini majka sa svojom djecom.

Koliko sam vas puta uzela u naručaj nakon svakog pada; koliko sam puta povila vaše bolne rane i dala snagu vašoj velikoj slabosti!

Koliko sam puta, a da vi to niste ni primijetili, osobno intervenirala da uklonim od vas opasne varke s kojima vam svakog dana dolazi moj i vaš Protivnik!

Sada vas gledam sa zadovoljstvom Majke, koja se vidi, življena u svojoj djeci, kao u ogledalu.

Moja je četa spremna; moj čas je došao; moja bitka sada već dolazi u svoju posljednju fazu...

Hodajte u tom svjetlu čistoće. Morate oko sebe širiti samo miris mojeg Sina Isusa i svoje nebeske Majke, koja nikad nije poznavala grijeh.

Neka u vama bude miris života samoga Boga: milosti koja vas odijeva, mudrosti koja vas prosvjetljuje, ljubavi koja vas vodi, molitve koja vas podržava, mrtvljenja koje vas čisti.

Ne uznemirujte se zbog napada mojeg Protivnika, koji bijesno navaljuje da vam ugrabi dragocjenu krepost čistoće, koja je i moja i koju kao znak potpune pripadnosti meni, priopćujem onim sinovima koji mi odgovaraju i koji se posvećuju mojem Bezgrješnom Srcu.

Nitko vas neće iščupati iz mojeg nebeskog vrta u koji sam vas tako brižno okupila.

U njemu svaki dan rastete, sve ljepši i sve čišći, da biste svima pjevali slavu Oca koji zadovoljan odsijava u vama, Sina koji želi savršeno oživjeti u vama, i Duha Svetoga koji vam se daruje u neiscrpivom obilju.

Tako će na izvor moje i vaše bezgrješne ljubavi moći pohitati da se operu tolika moja siromašna djeca, danas tako potrebna milosti i čistoće.”


4. ožujka 1981.
Čista srijeda

Mrtvite svoja sjetila (222)

“Ljubljeni sinovi, prihvatite poziv na obraćenje koje vam Crkva predlaže posebno u ovom razdoblju – Korizmi.

U ovim vremenima nebeska Majka traži od vas djela pokore i obraćenja. Molitva neka uvijek bude popraćena također unutrašnjim i plodnim mrtvljenjem.

Mrtvite svoja sjetila da biste mogli gospodariti nad sobom i nad svojim neurednim strastima.

Oči neka budu pravo ogledalo duše: otvarajte ih da biste primili i davali svjetlo dobra i milosti, a zatvarajte ih svakom utjecaju zla i grijeha.

Jezik neka se razriješi da bi kazivao riječi dobrote, ljubavi i istine, i zato neka svaku riječ uvijek oblikuje najdublja šutnja.

Um neka se otvori samo mislima mira i milosrđa, razumijevanja i spasenja, i nikada neka ne bude dotaknut sudom i kritikom, a osobito pakošću i osudom.

Srce neka se odlučno zatvori svakoj neurednoj ovisnosti prema vama samima, prema stvorenjima i prema svijetu u kojem živite, da bi se moglo otvoriti punini ljubavi prema Bogu i prema bližnjemu.

Nikada kao danas, tolika moja pala djeca trebaju vaše čiste i nadnaravne ljubavi da bi se spasili.

U svom Bezgrješnom Srcu sve ću vas oblikovati za čistoću ljubavi. To je pokora koju od vas tražim, ljubljeni sinovi, to je mrtvljenje, koje morate činiti da biste mogli odgovoriti zadaći koja vas čeka, i izbjeći opasnim varkama koje vam moj Protivnik nameće.

U čistoći, u šutnji i u vjernosti slijedite svakog dana nebesku Majku koja vas vodi onim istim putem kojim je išao raspeti Isus.

To je put odricanja i savršene poslušnosti, patnje i žrtvovanja. To je put Kalvarije kojim i vi morate proći noseći svoj križ i slijedeći Isusa, do vazmenog savršenstva. Tada ćete i meni dati moćnu snagu zagovora, kojom ću moći provaliti zlatna vrata Srca svojeg Sina da izlije puninu svoga milosrđa...”


25. ožujka 1981.
Svetkovina Gospodinova navještenja

“Da, Oče” (223)

“Ljubljeni sinovi, povjerite se meni i Ja ću vas dovesti do savršene poučljivosti volji Očevoj.

Kao što je bilo za mojeg Sina Isusa, tako je i na životnom planu svakoga od vas napisano: ‘Evo dolazim Gospodine vršiti volju tvoju’.

Vaša nebeska Majka danas vam želi pomoći da ispunite samo i dobro Božju volju. Ovo je Božja volja: vaše posvećenje!

S vašom svetošću stavljate na oltar Gospodnji moćnu snagu molitve i zadovoljštine. Za kolika zla, za kolike grijehe svaki dan daju zadovoljštinu moji ljubljeni sinovi, koje vodi nebeska Majka, bolnim putem vlastitog posvećenja.

Ne gledajte na veliko zlo koje se još čini i širi sa sve biranijim sredstvima društvenog priopćavanja.

Iz pepela velike pustinje, na koju je danas sveden ovaj siromašni svijet, izlaze mnoge nove mladice života i spasenja. To su skriveni, nepoznati, ali tako dragocjeni životi mojih svećenika i svih onih sinova koje svaki dan Ja vodim putem svetosti.

Vaš ‘Da’ volji Očevoj neka se ostvaruje u svakidašnjem nastojanju da izbjegavate i da se oslobađate grijeha, da biste živjeli u milosti i punini ljubavi; u nastojanju da se saberete u intimnosti molitve i života s Isusom, razmišljanja i razumjevanja njegove Božanske Riječi; u nutarnjoj patnji nasuprot velikoj napuštenosti i samoći u kojoj se čovjek danas nalazi.

Da, Oče, Tvojoj volji, jer kako na nebu, tako neka se i na ovoj našoj Zemlji vrši samo volja Tvoja.

Da, Oče, jer kao što je na nebu, tako neka bude i na zemlji, koja je pusta i koja nikada nije bila izložena opasnosti kao danas.

Da, Oče, Tvojoj prezrenoj ljubavi, Tvojoj pogrđenoj prisutnosti, Tvojoj odbijenoj Riječi.

Da, Oče, daru neizmjernog milosrđa, koje sjaji u Tvojem Sinu, kojeg si nam po ‘Da’ Djevice Marije zauvijek darovao: Isusa spasenje, Isusa život, Isusa istinu, Isusa izvor božanskog milosrđa, Isusa koji je savršeno ostvarenje Božje volje.

Vaše ‘Da’, ljubljeni sinovi, neka bude stavljeno u ‘Da’ koje nebeska Majka trajno ponavlja svojemu Bogu za skori trijumf mojeg Bezgrješnog Srca u trijumfu milosrđa i ljubavi, istine i pravde...”


17. travnja 1981.
Veliki Petak

Danas se ponavlja njegova muka (224)

“Ljubljeni sinovi, danas proživljujte sa mnom muku mojega Sina Isusa. Svakog se dana ova bolna muka ponavlja.

Uđite sa mnom u dubinu njegova Božanskog Srca da okusite svu gorčinu njegova kaleža: napuštenost od svojih, Judinu izdaju, svaki grijeh svijeta koji ga gazi nepodnosivim i smrtnim teretom. Pritješnjen tom prešom izlaze kapi krvi koje oblijevaju njegovo Tijelo i padaju na zemlju roseći je.

Kako tišti još i danas, njegovo Srce što mu mnogi olako okreću leđa te slijede ideje svijeta, ili put onih koji ga još uvijek odbacuju ili niječu.

Koliki među učenicima svakog dana spavaju snom ravnodušnosti, nutarnje polovičnosti, sumnje i nedostatka vjere!

Ponavlja se udarac koji sluga daje njegovu licu, i onaj još bolniji koji njegova duša prima od velikog svećenika kada ga optužuje i osuđuje: ‘Jeste li čuli psovku! Jer se proglašava Sinom Božjim, zaslužio je smrt’.

Postoji jedan drugi, skriveni sinedrij koji ga svaki dan sudi i osuđuje, često formiran i od onih koji u njegovu narodu imaju moć.

Nastavlja se pokušaj da bude priznat samo kao čovjek, nastojanja mnogih da niječu njegovo božanstvo, da njegove božanske riječi svedu na ljudsku interpretaciju, da naravnim pojmovima protumače sva čudesa, pa čak da zaniječu i povijesnu činjenicu njegova uskrsnuća.

I taj se proces nastavlja. To je sramotna i nepravedna osuda koja se ponavlja.

Evo ga pred Pilatom koji ga sudi i ima golemu odgovornost da presudi nad njim i htio bi ga spasiti... Ali zbog plašljivosti podlaže ga okrutnom nasilju: užasno bičevanje koje kida nježnu kožu i njegovo tijelo preobražava u krvavu ranu; trnova kruna, osuda i nesnosan uspon na Kalvariju... Zatim stratište Križa, agonija i njegova smrt uz Majku, pozvanu da s njim umre u duši.

Ljubljeni sinovi, živite sa mnom u šutnji, u molitvi i u patnji ove dragocjene časove muke. Ona se ponavlja u Crkvi koja je njegovo Mistično Tijelo, obnavlja se u svima vama pozvanima da budete službenici njegove ljubavi i njegove boli.

Sa mnom podnosite sud svijeta, odbacivanje, progonstvo i osudu društva koje nastavlja nijekati svojega Boga i hoda u tami pokvarenosti, mržnje i nemoralnosti.

Sa mnom svakog dana nosite svoj teški križ. Prolijevajte s ljubavlju svoju krv. Dajte se položiti na žrtvenik njegovog vlastitog križa.

Blagi poput janjadi, dopustite da vaše ruke i vaše noge budu prikovane čavlima: ljubite, praštajte, trpite, i prikazujte se Ocu s ljubavlju za spasenje svih.

Dopustite zatim da vas vaša Majka položi u novi grob svojeg Bezgrješnog Srca u času u kojem je čitava Crkva pozvana da na mističan način živi ovu muku osude i smrti u očekivanju trenutka uskrsnuća...”


Lomé (Togo, Afrika), 13. svibnja 1981.
64. obljetnica prvog ukazanja u Fatimi

Sišla sam s neba (225)

“Prolaziš putevima mnogih afričkih zemalja, ovog velikog kontinenta, tako dragog mojem Srcu zbog siromaštva, jednostavnosti i dobrote tolike njegove djece.

Ovo je vrijeme u kojem svi moraju osjetiti moju posebnu majčinsku prisutnost.

Daruj svima svjetlo koje izlazi iz mojeg Bezgrješnog Srca. Daruj ga osobito mojim predragim sinovima misionarima koje ljubim neizmjernom nježnožću.

Ja, koja skupljam svaku njihovu suzu, koja brišem svaku kap njihova znoja, koja s radošću mjerim njihov trud te jedan po jedan brojim njihove bolne korake, kako bih mogla a da ne izrazim svoju posebnu majčinsku ljubav prema ovim sinovima koji su radi Isusa izabrali da žive ovdje, među tolikom svojom siromašnom braćom, odbačenom i još dalekom od Evanđelja, usred velikih žrtava i tolikih odricanja.

Sada već svjetlo mog Bezgrješnog Srca obavija sve dijelove svijeta i moj Plan postaje sve jasniji za spasenje i utjehu sviju.

Zato sam se ukazala u Fatimi svojoj malenoj djeci.

Sišla sam s neba da krenem na put s vama. Osjetite, dakle, uza sebe prisutnost nebeske Majke. To je šutljiva i vedra prisutnost. Ona želi dati snagu vašoj umornosti, podržava vas u radu, brani vas od mnogih opasnosti i vodi vas svakoga dana da dobro ispunjate ono što je Otac odredio za vas, da bi se Presveto Trojstvo danas bolje slavilo.

Sišla sam s neba da se preko vas očitujem na svim putovima svijeta: na onima po kojima prolaze siromašni i očajni; na onima žalosnim po kojima prolaze grešnici i udaljeni, na onima kojima prolaze bolesni, oni u agoniji i umirući.

Svima njima, koje na bilo kojem putu susretnete, morate dati svjetlo mojeg Srca i nježnost moje majčinske ljubavi.

Zato vas želim sve više oblikovati za nježnost i ljubav, za pažnju prema drugima, za punu raspoloživost prema svakom od onih koje susretnete na svom putu.

Sišla sam s neba da opet u vama oživim, da ljubim vašim srcem, da vašim radom podržavam i da vašom patnjom spasavam toliku svoju djecu koja su zalutala, i nikada kao danas, trebaju sigurnu pomoć.

Sa svih putova dođite nebeskoj Majci. Moje je Bezgrješno Srce za sve utočište koje vas skuplja sa svih strana, da bi vas dovelo Bogu milosrđa i spasenja.

S vama i preko vas želim se očitovati da bih spasila svoju najpotrebniju djecu. Zato opet silazim s neba na jadnu zemlju koja trpi.”


Tananarive (Madagaskar), 7. lipnja 1981.
Svetkovina Duhova

“Dođi, Duše Sveti!” (226)

“Ja sam zaručnica Duha Svetoga.

Moja moćna služba posrednice između vas i mojega Sina Isusa osobito se vrši tako da vama u obilju ishodim od Oca i Sina, Duha Ljubavi.

Tom božanskom vatrom mora biti obnovljena i preobražena Crkva. Tom vatrom ljubavi čitav će svijet postati nov. Pod njegovim moćnim životnim dahom napokon će nastati nova nebesa i nova zemlja.

U Cenakulu mojeg Bezgrješnog Srca spremite se da primite tog božanskog Duha.

Otac vam ga daje da vas intimno pridruži svojem životu i da bi u vama, na sve savršeniji način, mogla zasjati slika Sina koji mu je vrlo omilio.

Isus vam ga priopćava kao najdragocjeniji plod samog svojega Otkupljenja, kao Svjedoka svoje Osobe i svoga božanskog poslanja.

I u ovoj dalekoj zemlji, u koju sam te dovela da održavaš cenakule s tolikim mojim sinovima, vidiš već rašireno Evanđelje po dragocjenom djelovanju misionara.

Sada sav svijet mora biti doveden do punine istine Isusova Evanđelja, do jedine Crkve koju je Krist htio i osnovao, a to je zadaća Duha Svetoga.

Crkva se njegovoj božanskoj vatri mora otvoriti tako da, potpuno očišćena, bude spremna primiti sjaj njegovih novih Duhova, u pripravi za drugi, slavni dolazak mojega Sina Isusa.

Danas vas pozivam da svi uđete u Cenakul mojeg Bezgrješnog Srca u očekivanju da u punini primite Duha Ljubavi koji vam je od Oca i Sina dan za dar.

Moje Bezgrješno Srce zlatna su vrata kroz koja prolazi taj Božanski Duh da bi stigao do vas. Zato vas pozivam da često ponavljate: ‘Dođi, Duše Sveti, dođi moćnim posredovanjem Bezgrješnog Srca Marije, tvoje ljubljene Zaručnice’.”


San Marino - Valdragone, 1. srpnja 1981.
Blagdan Predragocjene Krvi Isusove
Cenakul s odgovornima Svećeničkog marijanskog pokreta

Ovo je čas moje pobjede (227)

“Ljubljeni sinovi, ovdje ste u mojoj kući koju sam vam pripravila i proživljavate ove dane u neprekidnom Cenakulu molitve i bratstva, zajedno sa svojom nebeskom Majkom.

Ja sam uvijek s vama. Pridružujem se vašoj molitvi i prikazujem je Ocu posredovanjem mojega Sina Isusa; pomažem vam da se upoznate, da se ljubite i vodim vas k savršenstvu ljubavi. Lijevam balzam na vaše rane i dajem snagu vašoj slabosti. Moje je ranjeno Srce utješeno i moja bol preobražena u radost, zbog vas, moja malena djeco.

Ali zašto sam vas ove godine htjela imati ovdje. Zato što je borba između vaše nebeske Majke – Žene obučene u sunce – i njezina Protivnika, crvenog Zmaja sada već ušla u posljednju fazu.

Ono što se dogodilo ovih mjeseci ima duboko značanje u slijedu onoga što je već bilo prorečeno za ovo razdoblje čišćenja koje sada živite.

U duhu mudrosti znajte zato čitati znakove vremena koje živite. Zato sam vas pozvala i dovela ovamo gore i ojačala sam vas jer moj veliki plan sada mora biti ispunjen.

Ali Ja ga mogu ostvariti samo preko vas.

Zato očekujem vaš potpuni odgovor mojoj volji. Ne sumnjajte više, ne budite zbunjeni i nesigurni. Kolike je među vama moj Protivnik paralizirao ovim svojim tako podlim i opasnim oružjem!

Ne gledajte na one koji vas okružuju; ne obraćajte pažnju na kritike koje čujete, na sumnju koja često prekriva ovo moje djelo. Nije svima dano da razumiju moj plan.

Vama, moji maleni sinovi, to je dopustio Otac po Isusu koji vas je, u svojem Duhu ljubavi, položio u jaslice mojeg Bezgrješnog Srca.

Samo je u mojem Bezgrješnom Srcu izvor vaše sigurnosti.

Ovdje ste od mene pripravljeni za veliku borbu koja vas čeka.

Ovdje ste od mene oblikovani u molitvi, jer to je oružje s kojim se morate boriti. Više molite; molite uvijek; svako vaše djelovanje neka bude zaista molitva. Živite svoju Misu u kojoj se svakoga dana žrtvujete s Isusom; dobro molite liturgiju časova koja Bogu posvećuje ritam vašeg dana; molite s ljubavlju i radošću svetu Krunicu. Razmatrajte o mojoj riječi koju sam vam ovih godina priopćila. Ona će vas dovesti da razumijete Evanđelje, koje danas morate živjeti i svima naviještati.

Ne možete sići s ovoga brda, a da vas Ja ne preobrazim u žive žrtve, koje Duh Sveti prinosi Ocu za spasenje svijeta, te za skori dolazak slavnoga Isusova Kraljevstva.

Ovdje vam Ja pomažem da trpite. Sada već moje Bezgrješno Srce od jaslica postaje oltar na kojem vas svaki dan žrtvujem da ublažim božansku pravdu i da Božje milosrđe poput kiše siđe da obnovi svijet.

Zato ste pozvani na velike patnje, slijedeći mojeg prvog ljubljenog sina, Papu, koji već sada ide prema Kalvariji putem koji je poškropljen njegovom vlastitom krvi. Tim putem, zajedno s njim, i vas vodi vaša nebeska Majka.

Ovdje ste osobito od mene oblikovani i za savršenstvo ljubavi. Vama su duhovno blizu sva vaša braća Pokreta i u ovim su danima izvanredne milosti sišle u srca mojih ljubljenih sinova koji su razasuti po svem svijetu.

Stigao je čas u kojem želim živjeti u vama i očitovati se preko vas svima.

Želim ljubiti vašim srcem, gledati vašim očima, tješiti i hrabriti vašim usnama, pomagati vašim rukama, hodati vašim nogama, slijediti vaše krvave tragove i trpjeti vašim raspetim tijelom.

Ovo je čas zaključne bitke; dakle, to je također čas moje pobjede. Zato sam vas još jednam pozvala i vi ste mi odgovorili, i došli ste na ovaj Cenakul, gdje zajedno molimo, ljubimo i zazivamo Duha Svetoga kojega će vam Otac Sinovim posredovanjem dati u obilju, da biste uskoro mogli vidjeti nova nebesa i novu zemlju.”


15. kolovoza 1981.
Svetkovina Uznesenja Marijina na nebo

Utočište grešnika (228)

“Ovog se dana nebo raduje promatrajući slavno tijelo vaše nebeske Majke u kojem se odražava sjaj Presvetoga Trojstva.

Gledajte na mene i vi, i Ja ću vas rasvijetliti.

U trenucima napasti, borbe i malodušnosti gledajte na mene i bit ćete ohrabreni i pomognuti.

Kada vam se dogodi da padnete ili osjetite teret poraza, kada se nađete uvučeni u zlo i grijeh, dodite k meni i Ja ću vam dati oslonac.

Danas, gledajući milosrdnim očima na svoje sinove grešnike, kažem: ‘Ja sam vaša nebeska Majka koja vas poziva da se svi skupite pod moj bezgrješni plašt, da bih vas zaštitila i vodila k Isusu, vašem Spasitelju.’

Utočište sam grešnika. U času u kojem bijes mojeg Protivnika napada i uspijeva tolike odvući za sobom snagom zla koje trijumfira, pozivam vas, moji ljubljeni sinovi, da se žrtvujete i da molite za obraćenje i spas svih grešnika. Budite vi sami, zajedno sa mnom, utočište grešnika, siromašnih, bolesnih, očajnih, malenih, odbačenih.

Iz mojeg slavnog tijela izbija svjetlo na vaše smrtno tijelo; iz moga Bezgrješnog Srca priopćujem svoju ljubav vašem bolesnom srcu; iz moje blažene duše spuštam puninu svoje milosti u vaše ranjene duše. Tako vas danas preobražavam, jer želim biti, i po vama, utočište za sve svoje jadne sinove grešnike.

Dođite, dakle, k meni i utješit ću vas i voditi vas sigurnim putem koji vodi ovamo gore u raj, gdje ćete u svjetlu i radosti Božjoj postići cilj čitavog vašeg zemaljskog života.”


Sao Paolo (Brazil), 4. rujna 1981.
Prva subota u mjesecu

Majka milosrđa (229)

“Evo, stigao si opet k velikom narodu ovog tako prostranog kontinenta da bi održavao cenakule s ljubljenim sinovima i sa svima onima koji su prihvatili moj poziv i posvetili se mojem Srcu.

Crkva će sve više primjećivati silnu pomoć koju joj pruža milosrdna ljubav mojeg Bezgrješnog Srca.

Ja sam Majka milosrđa.

I moja prisutnost želi danas biti jača, tamo gdje je moj Protivnik nanio veću štetu i veću pustoš.

Ulazim u prostor Crkve koja je tako opustošena i skupljam polomljene cvjetove da ih obnovim, uvele da ih nanovo okrijepim, a svijene da ih uspravim. Nastojim da opet učinim lijepim ovaj vrt, koji bi trebao cvasti i mirisati samo za ljubav i slavu Isusovu.

I ovdje, gdje je Protivnik uvelike oštetio Crkvu, želim jače očitovati svoje milosrđe.

A služim se tobom, siromašno dijete, što sam te postavila kao znak svoje milosrdne ljubavi, jer ti si pozvan da svima nosiš prisnosti mojeg majčinskog Srca.

Ohrabri, utješi i učvrsti svoju braću svećenike. Gledaj koliko trpe! Oni su kao odbačeni i gube nadu kao stado bez pastira, oni, koji su pozvani da budu pastiri stada.

Ja, s Isusom, želim biti njihova ljubezna i uviđavna Pastirica.

Neka me slijede u sigurno utočište koje sam za njih pripravila: moje Bezgrješno Srce.

Donosi svjetlo i snagu mojim jadnim sinovima koji su zalutali u zbrci što je upravo proživljavate.

Učvršćuj im vjeru, potpunu poslušnost Papi i hijerarhiji s njim sjedinjenoj, učvrsti ih u istini; sve ih povjeri meni po iskrenoj i velikodušnoj posveti sebe samih mojem Bezgrješnom Srcu.

Žurim se. Nikada vam kao sada nije potrebna vaša nebeska Majka.

Zato se želim očitovati preko vas.

Kratko je vrijeme koje vam preostaje. Da biste bili obranjeni i zaštićeni, utecite se svi pod plašt Majke milosrđa.”


Brazilija (Brazil), 8. rujna 1981.
Blagdan rođenja Blažene Djevice Marije

Moć malenih (230)

“Gledajte danas svoju Majku kao dijete. Naučite da budete maleni. Ako se ne obratite i ne postanete kao djeca, nećete moći razumjeti moj Plan.

Njegova je snaga u slabosti, a njegovo ostvarivanje odvija se svakoga dana u šutnji i skrovitosti.

Snagom Duha Svetoga, koji sve pali i obnavlja, Kraljevstvo Božje doći će k vama putem malenosti i poniznosti. Ako je vaše srce čisto, može se otvoriti Duhu Svetom koji dolazi posvjedočiti u slavi trijumf mojega Sina Isusa. Ako je vaša pamet poučljiva, moći ćete razumjeti i slijediti ovaj moj poziv.

Moću malenih bit će skršen moj oholi Protivnik; bit će obnovljen čitav svijet. Zato se danas skupite svi oko kolijevke svoje Majke-djevojčice i sa mnom ponavljajte Gospodinu: ‘Jer sam malena, svidjela sam se Svevišnjemu’. Bog je pogledao na malenost svoje službenice i učinio je na meni velike stvari On, koji je moćan, i čije je Ime sveto.”


Ponta Grossa (država Paranŕ - Brazil), 15. rujna 1981.
Spomendan Žalosne Gospe

Majka svih žalosti (231)

“Ja sam vaša žalosna Majka. Moji su svi vaši jadi.

U ovim trenucima povećavaju se i za vas patnje i tuge, jer živite u vremenu u kojemu su ljudska srca postala hladna i zatvorena velikom sebičnošću.

Čovječanstvo nastavlja ići putem svojeg upornog odbijanja Boga usprkos svim mojim majčinskim pozivima i znakovima koje mu Gospodinovo milosrđe i dalje šalje.

Tako se još više širi led grijeha, mržnje i nasilja, a prve su žrtve moja najslabija djeca koja su najpotrebnija zaštite.

Koliko je danas siromašnih, razbaštinjenih, onih koji žive u uvjetima neljudske bijede, bez sigurna posla, bez sredstava za život, i kako su brojni oni koji se svakoga dana udaljuju od Boga i od Njegova zakona ljubavi, zavedeni moćnom četom onih koji naučavaju ateizam!

Čovječanstvo živi u suhoj i hladnoj pustinji i nikada nije toliko bilo ugroženo kao sada.

Bol čovječanstva je u mom Bezgrješnom Srcu. Danas sam više nego ikada Majka svih žalosti i suze teku iz mojih milosrdnih očiju.

Slušajte me i ne udaljujte se od ljubavi svoje žalosne Majke koja vas sve želi dovesti k spasenju.

Ljubljeni sinovi, u ovom vremenu vi postajete znak moje neizmjerne boli. U srcu nosite sa mnom patnju svijeta i Crkve u ovom njezinom novom času agonije i otkupiteljske muke. Samo iz ove naše boli moći će se roditi za sve nova era mira.”


Montevideo (Urugvaj), 29. rujna 1981.
Blagdan sv. Mihaela, Gabrijela i Rafaela

Kraljica anđela (232)

“U borbi na koju vas pozivam, ljubljeni sinovi, posebno vas prate i brane anđeli svjetla.

Ja sam Kraljica anđela.

Po mojoj zapovijedi oni, sa svih strana svijeta, skupljaju one koje Ja zovem u svoju veliku pobjedonosnu četu.

U borbi između Žene odjevene u sunce i Crvenog zmaja, anđeli imaju odigrati značajnu ulogu. Zato se morate dati poučljivo voditi od njih.

Anđeli, arkanđeli i sve nebeske čete ujedinjene su s vama u strašnoj borbi protiv Zmaja i njegovih sljedbenika. Oni vas brane od zasjeda Sotone i mnogih zloduha, koji su se sada razornim bijesom razjarili po svim dijelovima svijeta.

Ovo je čas Sotone i moći duhova tame.

Njihov je to čas, koji odgovara trenutku njihova prividnog pobjedonosnog djelovanja.

Njihov je to čas, ali kratko je vrijeme koje imaju na raspolaganju i odbrojeni su dani njihova trijumfa.

Zato vas čekaju opasne i strašne zasjede i nećete ih moći izbjeći bez posebne pomoći svojih anđela čuvara.

Koliko se puta na dan oni zauzimaju za vas, da vas izvuku iz podmuklih spletki koje vam lukavo namješta moj Protivnik.

Zato vas pozivam da se sve više povjeravate anđelima Gospodnjim.

Budite s njima intimno povezani, jer oni su vam bliži od prijatelja i dragih osoba.

Hodajte u svjetlu njihove nevidljive, ali sigurne i dragocjene prisutnosti. Oni se mole za vas, idu uz vas, podupiru vas u naporu, tješe vas u žalosti, bdiju nad vašim odmorom, uzimaju vas za ruku i vode vas slatko putem koji sam vam Ja zacrtala.

Molite se svojim anđelima čuvarima i živite s pouzdanjem i vedrinom bolne trenutke čišćenja.

Doista, u ovim trenucima nebo se i zemlja sjedinjuju u izvanrednom zajedništvu molitve, ljubavi i djelovanja po nalogu vaše nebeske Voditeljice.”


Buenos Ayres (Argentina), 13. listopada 1981.
Obljetnica posljednjeg ukazanja u Fatimi

Unutrašnja rana (233)

“Danas se nalaziš u Lujanu, najpoznatijem svetištu ovog velikog naroda, gdje sam toliko ljubljena i čašćena.

S Cenakulom se sjećaš obljetnice mojeg posljednjeg ukazanja u Fatimi 1917., ovog istoga dana.

Čitav plan, koji sada ispunjavam, tada je bio otkriven.

Ulazite u najteže i najodlučnije razdoblje.

Živite posljednje godine ovog stoljeća, u kojima je već završen velik dio bitke između vaše nebeske Voditeljice i njezina Protivnika.

Sada živite njezinu posljednju fazu. Zato vas svakoga dana u pouzdanju i molitvi spremam na proživljavanje najbolnijih trenutaka.

Tjeskobom i zabrinutošću Majke, koja vas vidi u velikoj opasnosti, opet vas pozivam da se vratite Bogu koji vas sve čeka da vam daruje svoje oproštenje i svoju očinsku ljubav.

Gledajte s kolikim znacima pratim ovu svoju tjeskobnu molbu... Porukama i ukazanjima u mnogim dijelovima svijeta, te svojim obilnim i krvavim suzama želim da razumijete da je ozbiljan čas, da je čaša božanske pravde sada već puna.

Unutrašnja rana je zadana mojem majčinskom Srcu kad vidim da se ne vjeruje u te izvanredne znakove niti se oni prihvaćaju.

Što još mogu učiniti za vas, siromašna moja djeco, kojima prijeti tolika opasnost?

U posljednjem pokušaju da vas spasim darujem vam sigurno utočište u svom Bezgrješnom Srcu. Sa svih strana svijeta vas pozivam ovim svojim Djelom da svojom posvetom uđete u to utočište.

A ti, moj mali, kojeg vodim i nosim, pođi u svaki kraj svijeta i prenesi svima moj majčinski poziv. Moj čas je došao...

Vapite Ocu snažno molbom i zadovoljštinom.

Od Božanskog Sinovljevog Srca neka poteku rijeke milosrđa na svijet koji će od moćnog djelovanja Duha svetoga biti posve obnovljen, da bi u njemu mogla zasjati slava Boga Oca.”


Santiago (Čile), 22. listopada 1981.

K vama će doći mir (234)

“I u ovom narodu, kojega Ja toliko ljubim, išao si na sve strane držati Cenakule s mojim svećenicima i s tolikom drugom mojom djecom.

Koliku ljubav i koliku pobožnost prema meni nalaziš na svim putovima svijeta!

Najvelikodušniji odgovor mojem majčinskom pozivu dobivam od siromašnih, malenih, poniznih, od onih koji trpe i od grešnika. Trnje moje boli pretvara se tako u cvijeće, a suze u smiješak.

Svakog dana vas gledam kako rastete brojem i velikodušnošću i sa svih strana dopire do mene sve draži glas vaše molitve

Kako mi je osobito draga Krunica koju tako često molite, udovoljavajući hitnom pozivu svoje nebeske Majke!

S kakvom radošću, usred velike ravnodušnosti najvećeg dijela moje siromašne djece, primam vaš odgovor na moj ožalošćeni poziv da se posvetite mom Bezgrješnom Srcu!

Zajedno se borimo, i svaki dan vi mojoj četi pridajete nove snage za već najavljenu pobjedu.

Iz mojeg Bezgrješnog Srca doći će k vama mir.

U času u kojemu će se sve činiti izgubljeno, vidjet ćete izvanredno čudo Žene obučene u sunce. To će se čudo očitovati u svoj svojoj moći.

Tama će biti svladana Svjetlom koje će obasjati čitav svijet; led mržnje vatrom ljubavi; velika pobuna protiv Boga općim povratkom njegovoj milosrdnoj očinskoj ljubavi.

Da, moji ljubljeni sinovi, morat ćete također trpjeti i neki će od vas u mojem Bezgrješnom Srcu biti žrtvovani; ali zbog vašeg velikodušnog odgovora, vremena velike kušnje bit će skraćena.

Brže nego što možete i zamisliti, doći će k vama Kraljevstvo ljubavi i mira mojeg Sina Isusa, kojem jedino pripada čast i moć i slava u vjeke vjekova.”


Quito (Ekvador), 1. studenoga 1981.
Svetkovina svih svetih

Općinstvo svetih (235)

“Ja sam Kraljica svih Svetih.

Danas ste pozvani da gledate ovamo gore u raj, kamo su pred vama došla tolika vaša braća. Oni se mole za vas i pomažu vam da bi i na zemlju brzo došlo ono Isusovo Kraljevstvo koje je u nebu uzrok naše radosti i naše slave.

Neka bude sve dublje ovo zajedništvo života sa vašom braćom koja su već stigla u Raj.

U ovim vremenima mora se još više živjeti općinstvo Svetih, jer samo je jedna Crkva u kojoj živi moj Sin Isus, te kraljuje slavljen od svoje braće koja se još bore, ili trpe, ili već uživaju vječno blaženstvo.

Koliko te na tvojem putu da posvuda proneseš moj poziv i da skupiš moje sinove u moju četu, pomažu, štite i brane tvoja braća koja su već stigla ovamo gore!

Oni čine svjetlosnu krunu oko mog Bezgrješnog Srca. Svako od tih svjetala odražava se na svakome od vas i rasvjetljuje vas i vodi na vašem putu.

Nebeska Majka želi učiniti jačom vaše veze ljubavi s Nebom, da biste mogli svakoga dana uživati općinstvo Svetih i ići naprijed združeni s njima.”


Puebla (Meksiko), 12. studenoga 1981.
Šestodnevni Cenakul s odgovornima Svećeničkog marijanskog pokreta Meksika

Velika kušnja (236)

“Skupili ste se ovdje na tjedan trajnog Cenakula, i moji ljubljeni sinovi su stigli iz najudaljenijih krajeva Meksika, ove zemlje koja me toliko ljubi i koju Ja štitim posebnom brigom i branim od mnogih zala što joj danas prijete.

Ja sam vaša Majka, blaga i milosrdna.

Prije toliko godina utisnula sam svoju sliku u plašt svojeg malog Juana Diega, kojem sam se ukazala. Danas želim utisnuti svoju sliku u srce i život svakoga od vas.

Tako ste označeni mojim pečatom ljubavi koji vas dijeli od onih koji su se dali zavesti od Zvijeri i nose napisan njezin bogohulni broj.

Zmaj i Zvijer ne mogu ništa protiv onih koji su označeni mojim pečatom.

Zvijezda Ponora progonit će sve one koji su označeni mojim pečatom, ali ništa neće moći nauditi duši na koju sam Ja utisnula svoju sliku.

Krvlju, koju će mnogi od njih morati proliti, bit će umirena božanska pravda i pospješit će se vrijeme moje pobjede...

Vašom molitvom, vašom patnjom i vašim osobnim žrtvovanjem privest ću kraju svoj plan. Pospješit ću čas trijumfa svojeg Bezgrješnog Srca u Isusovu Kraljevstvu koje će stići k vama u slavi. Tako će započeti nova era mira i napokon ćete vidjeti nova nebesa i novu zemlju...

Imam veliki plan s vama: odgovorite svi velikodušno.

U ovom izvanrednom Cenakulu, izmolila sam za vas, posredstvom Isusovim, od Oca dar Duha Svetoga. On će vas preobraziti u ‘apostole ovih posljednjih vremena’...

Dajte mi svoju molitvu, svoju patnju, svoje pouzdanje.

Ne bojte se ako vas moj Protivnik napada strašnim zasjedama, da bi vas doveo do malodušnosti.

Vi ste moja najmanja djeca, moji ljubljeni sinovi i moji apostoli. Vaše svjetlo povećavat će se iz dana u dan i vi ćete biti poput vođa i na spas u časovima velike nevolje.

Molite, preljubljeni sinovi, jer za vašu domovinu kao i za čitav svijet došla je velika kušnja.”


New York (SAD), 8. prosinca 1981.
Svetkovina Bezgrješnog Začeća

Putem savršene ljubavi (237)

“Danas, na blagdan mojeg Bezgrješnog Začeća, nalaziš se ovdje da bi velikim Cenakulom zaključio ovo dugo i izvanredno putovanje, koje je bilo puno pravih čudesa milosti mog Bezgrješnog Srca.

Ja sam Bezgrješno Začeće.

Ja sam vaša Majka sva lijepa.

Ja sam Žena obučena u sunce.

Budući da sam bez sjene grijeha, a također bez onog istočnog, od kojeg sam posebnom povlasticom bila sačuvana, Ja sam mogla razmotriti čitav Plan koji je Otac imao u stvaranju svemira. Tako sam Gospodinu na savršeni način mogla dati najveću slavu.

Budući da sam bila sva lijepa i puna milosti, Očeva Riječ izabrala me je za svoje boravište, i gledajući na moju veliku malenost, božanskim čudom ljubavi, sišla je u moje djevičansko krilo, uzela je moju ljudsku narav i postala mojim Sinom. Tako sam postala prava Majka Isusova i vaša prava Majka.

Budući da sam vaša prava Majka, Isus mi je povjerio zadaću da vas naprestano rađam za Njega, da vas vodim putem ljubavi, milosti božje, molitve, pokore i vašeg nutarnjeg obraćenja.

U toj svagdašnjoj borbi protiv Sotone i protiv grijeha, moje mjesto je mjesto pobjedonosne Voditeljice.

Danas sam Žena obučena u sunce koja se bori protiv crvenog Zmaja i njegove snažne vojske.

Duh Sveti daje snagu i jakost velikoj četi moje malene djece.

Isus čeka trenutak da preko vas uspostavi svoje Kraljevstvo ljubavi, da savršeno ostvari volju Očevu. Tako će se stvorenje opet privesti svojoj prvotnoj proslavi Boga...

Hodajte u najvećem pouzdanju. Hodajte za svjetlom svoje Bezgrješne Majke.

Ja vas pokrivam svojim vlastitim sjajem, odijevam vas u svoje kreposti, označavam vas svojim pečatom, otkrivam vam tajne božanske Mudrosti, svakoga dana vodim vas putem savršene ljubavi. Preko vaših usta, maleni, neka Presveto Trojstvo danas primi hvalu i slavu.

Budite najdublja radost mojeg Bezgrješnog Srca: vi ste već dio moje pobjede.

Sve vas danas rasvjetljujem, štitim, tješim i blagoslivljam.”


24. prosinca 1981.
Sveta noć

U kolijevci patnje (238)

“Ljubljeni sinovi, bdijte sa mnom u molitvi i očekivanju.

Sveta je Noć.

U času kad je velika tišina prekrivala sve, otvara se nad svijetom velika molitva Majke koja prodire nebesa i otvara ih, kako bi nad vas sišao njezin božanski Izdanak.

Gledam njegove oči, osjećam kako kuca njegovo maleno Srce, milujem njegove ručice svojim majčinskim rukama.

Polažem ga u kolijevku, napravljenu od siromašnih jasala, usred oštre noćne zime i leda koji zatvara sva srca.

Kolijevka u koju polažem svoje nebesko Dijete u toj Svetoj Noći, napravljena je od patnje i trpljenja sviju.

I ovog Božića molitva vaše nebeske Majke sve je intenzivnija.

Ona dopire do boli i očaja mnoge moje djece.

Gledam na patnju poljskog naroda koji mi se posvetio, i kojeg mi je ovih posljednjih dana, ‘moj’ Papa više puta povjerio.

On provodi dramatične časove svoje Kalvarije i nosi Križ smrtonosne patnje.

Gledam s majčinskom brigom na njegovu djecu koja trpe hladnoću i glad; na njegove mlade zatvarane i deportirane: na njegove rastavljene obitelji; na njegove muževe koji vode neravnopravnu borbu da bi branili svoja ljudska prava; na njihove žene koje još liju tolike gorke suze.

Ovog Božića i poljski narod, koji Ja toliko ljubim, postaje znak poziva za sve i simbol onoga što sada čeka siromašno čovječanstvo.

U kolijevku ove neizmjerne patnje danas polažem svoje nebesko Dijete.

Molite da mu se otvore Srca svih.

Otvorite vrata Isusu Kristu koji dolazi.

U času vaše najveće patnje iz njegova će rođenja sinuti veliko svjetlo za jedno novo rođenje čitavog čovječanstva.”


31. prosinca 1981.
Zadnja noć godine

Nježan i žalostan glas (239)

“Provedite sa mnom u molitvi i dubokoj šutnji zadnje trenutke godine koja upravo završava. Tada ćete čuti u svojem srcu blag i žalostan glas moje majčinske jadikovke. I vidjet ćete tolike suze koje teku iz mojih milosrdnih očiju. I osjetit ćete kako kucanje mog Bezgrješnog Srca postaje sve zabrinutije i ispaćenije.

Jer u mojem ćete majčinskom Srcu osjetiti kako kuca srce čitave Crkve koju njezin Protivnik nikada nije toliko napadao, i koju njezina djeca nikada nisu toliko izdavala; osjetit ćete srce svoje domovine čiji život i sloboda nikad nisu bili tako ugroženi; osjetit ćete srce čitavog jadnog čovječanstva, koje je sada već došlo do toga da proživljava najbolnije trenutke svoje strašne kušnje.

Na pragu ste teških i bolnih događaja.

U mojem se Srcu sada odražava vaša zabrinutost, vaš nemir i vaša zbunjenost.

Promatrajte ove noći svoju Bezgrješnu Majku.

U svojem majčinskom Srcu vaše molitve i vaše patnje svakog trenutka prinosim Božjoj pravdi u znak zadovoljštine i molitve za sve.

Tako vam Očevo milosrđe pripravlja svaki novi dan i svaku novu godinu.

Neka vam nova godina, koja upravo nastaje, otvori u ovom zalutalom svijetu put povratka Bogu spasenja.

Upravo se nad svijetom otvora veliki čas pravde i milosrđa. Zato vas pozivam, ljubljeni sinovi, da na koljenima provedete tako dragocjene časove ove posljednje noći u godini, moleći i čineći zadovoljštinu.”


1982.
Ja sam Majka Tješiteljica


1. siječnja 1982.
Svetkovina Svete Bogorodice Marije

Ja sam Majka utjehe (240)

“Započnite danas novu godinu u svjetlu mog božanskog Materinstva. Ovog prvog dana Crkva me zaziva kao Majku i traži od mene da nad svima raširim svoju majčinsku zaštitu.

Danas se ujedinjujete i u molitvi Bogu za dar mira. Molite za nj također posredovanjem One koju zovete Kraljicom mira.

Mir je najveći dar od Gospodina kojim ste bili obilno obasuti upravo za dan Božića.

Dijete Isus, kojega promatrate tako slabašna u času njegova rođenja u Betlehemu, vječni je Kralj mira. Njegovo je ime ‘Mir’, njegov je dar mir, njegovo je poslanje da svima donosi mir. ‘Slava Bogu na nebeskim visinama i mir na zemlji ljudima dobre volje’ – pjevali su anđeli radosno oko jaslica u noći njegova rođenja.

Mir između Boga i ljudi: upravo zato se Očeva Riječ utjelovila u mojem djevičanskom krilu, rodila u Betlehemu i žrtvovala na Kalvariji.

Mir među svim ljudima: jer svi ste Božja djeca, prava braća Isusova i između sebe.

Izvor mira među ljudima jest u tome da živite svoje bratstvo. Jer dar mira nalazi se samo na putu ljubavi, kojim se putuje održavajući Božji Zakon i njegove zapovijedi. U njima se ući ljubiti Boga, samoga sebe i bližnjega; s njima se gradi sklad utemeljen na pravdi, istini i ljubavi. Dokle god se ne prihvati Bog mira, dapače, dokle god se On uporno niječe i odbacuje, ne mogu se obraniti ni zahtjevi za poštovanje ljudskih i građanskih čovjekovih prava. Ako se ne bude poštivao Zakon Gospodnji, dapače, ako se on sve otvorenije bude kršio, čovječanstvo će ići prema neredu, nepravdi, sebičnosti i nasilju.

S tog razloga, nikada kao sada nije rat i trpljenje toliko prijetilo čovječanstvu.

Koliko boli vidim razlivene po svim putovima svijeta na pragu ove nove godine!

Patnje malenih, kojima nedostaje hrana i briga; mladih koji su odbačeni i razočarani; muževa zgaženih u svojemu dostojanstvu i koji su postali oruđima vlasti i ugnjetavanja; žena koje plaču nad rasulom svojega ognjišta...

Čovječanstvo je blizu opasnosti jednog novog svjetskog rata. Kako je velika moja tjeskoba zbog onoga što vas čeka, moja siromašna djeco, jer vam toliko prijeti glad, rat, mržnja i nasilje!

Sklonite se danas pod plašt svoje Bezgrješne Majke.

Nikada, kao u ovim vremenima, nisam osjećala toliku majčinsku potrebu da vas utješim u vašoj boli, da vam dadem pouzdanje u malodušnosti, nadu u razočaranjima i sigurnost u nevoljama.

Odsad ćete uvijek osjećati utješnu prisutnost svoje nebeske Majke.

Ona će postajati sve jača, što će veće biti patnje koje ćete morati podnositi u najbolnijem razdoblju velikog čišćenja.

Ja sam Majka utjehe.

Osjećajte moju veliku utjehu koja će vam dati odvažnost i zaštitu, osobito kad budete proživljavali krvave časove kušnje koje sam vam Ja već odavno navijestila. Zato vas danas sve pokrivam svojim plaštem, skupljam vas u utočište svojega Bezgrješnog Srca, potičem vas na pouzdanje i na sinovsko predanje, i blagoslivljam vas.”


2. veljače 1982.
Blagdan Prikazanja Djeteta Isusa u Hramu

Svjetlo ljubavi i nade (241)

“Danas vas sve skupljam na oltaru svoga Bezgrješnog Srca, ljubljeni sinovi koji ste raspršeni po svem svijetu, i prikazujem vas s ljubavlju i radošću u hramu Gospodnjem.

Ovdje se prikazujete njemu na slavu. Ovdje se žrtvujete za spasenje sviju. Otkada sam vas već pozvala da odgovorite mome planu ljubavi!

U času, u kojemu su srca ljudi zatvorena i zaleđena od neobuzdane sebičnosti, mržnje, nasilja, nesposobnosti da ljube, želim da preko vas zasja svjetlo moje majčinske ljubavi.

Ja vas, svoju dječicu, prikazujem Gospodinu da bih raširila posvuda ovo svjetlo.

Ljubite sve više, samom mojom nježnošću Majke, svu moju djecu. Budite s njima dobri i milosrdni, osobito s onima koji lutaju, koji su daleko od Boga, koji su često nesvjesno žrtve grijeha i zla, pokvarenosti i nasilja. Nikada kao u ova vremena, preko vas, želim pomoći i spasiti svu svoju jadnu djecu grešnike, koji su izloženi opasnostima da se izgube.

Ovdje se također žrtvujete na savršenu proslavu Boga. Ovaj svijet poznaje takvu pobunu protiv Boga kakvu nije poznavao nikada u toku svoje povijesti. Izlaže se opasnosti da se uništi. Prijete mu propast i smrt.

Ljubljeni sinovi, dajte se prikazati na oltaru Gospodnjem, kao poučljivi i blagi jaganjci, za spasenje svijeta. Zato vas, danas, sve nosim u Hram Gospodnji da vas darujem kao himnu savršene proslave Presvetom Trojstvu. Vaši mali glasovi postat će jaki kao silan uragan, a ujedinjeni s moćnim poklikom pobjede anđeoskih četa i svetaca, proći će čitavim svijetom da proglase svima ‘Tko je kao Bog? Tko je kao Bog?’

Pozvani ste da proživljavate bezbrojne patnje i boli. Danas preko vas želim ohrabriti i utješiti svoje sinove. U času velike oluje Majka želi skupiti u svoj naručaj svoju djecu da ih utješi. Zajedno ćemo prolaziti tjeskobne časove čišćenja; zajedno ćemo moliti, trpjeti i pouzdati se u Očevo milosrđe.

Zajedno ćemo biti iskušani; zajedno ćemo također biti utješeni. Zato danas, ljubljeni sinovi, želim preko vas širiti u svijetu svjetlo nade, pouzdanja u Boga i u svoju majčinsku utjehu.”


Jeruzalem, 5. ožujka 1982.
Prvi petak u mjesecu

Novi Jeruzalem (242)

“‘Koliko sam puta htio skupiti tvoju djecu kao što kvočka skuplja svoje piliće; a ti nisi htio. Da si upoznao dane svoga mira!’.

Još uvijek slušam tužno jadanje mog Sina Isusa. Koliko puta sam i Ja, kao Majka, pozivala vas da se okupite pod krila moje majčinske ljubavi. Sada su stigli dani nevolje.

Moji pozivi nisu bili prihvaćeni. U moje izvanredne zahvate nije se vjerovalo. Pustilo se da padne u prazno sve ono što sam učinila ovih godina da izađem ususret vašim potrebama i da vas oslobodim od opasnosti koje vam prijete.

Kao što su u Jeruzalemu osuđeni na smrt svi proroci, kao što je u ovom gradu odbačen, zlostavljan i osuđen sam Božji Sin, Mesija od vjekova obećan i naviještan, tako je sada u Crkvi, novom Božjem Izraelu, mnogo puta spriječavano šutnjom i odbijanjem spasonosno djelovanje vaše Majke, nebeske proročice ovih posljednjih vremena.

Na razne načine sam govorila, ali moje riječi nisu slušali. Na mnogo načina sam se očitovala ali u moje se znakove nije vjerovalo. Moji zahvati, pa i oni najizvanredniji, bili su osporavani.

O, novi Jeruzaleme, Crkvo Isusova, pravi Izraele Božji! Koliko puta sam tražila da skupim svu tvoju djecu kao što kvočka sakuplja svoje piliće.... O, da si upoznao dane svoga mira!

Ali sada će doći na tebe velike nevolje. Potrest će te vihor oluje i uragana. Od velikih djela, koja su sagrađena ljudskom ohološću, neće ostati ni kamen na kamenu.

Novi Jeruzaleme, primi danas moj poziv na obraćenje i na svoje unutarnje čišćenje. Tako će uskoro moći zasjati nad tobom nova era pravde i svetosti. Širit ćeš svoju svjetlost na sve narode zemlje. Moj Sin Isus uspostavit će među vama slavno Kraljevstvo ljubavi i mira.”


25. ožujka 1982.
Svetkovina Gospodinova Navještenja

‘Da’ Isusovu Evanđelju (243)

“Ljubljeni sinovi! Želim vas uza se u neizrecivom času svoga života kada mi arkanđeo Gabrijel donosi vijest da sam izabrana da postanem Majkom Riječi, Majkom Sina Božjega, Mesije tako dugo očekivanog.

Ono što vi poznate nije ništa prema onome što je u tom trenutku doživjela vaša nebeska Majka.

Ono što je u Lukinu Evanđelju rečeno, samo je dio događaja koji se zaista dogodio. To je prava povijest, nije legenda ili književna vrsta.

K meni je stvarno došao arkanđeo Gabrijel i njegovo svjetlo sjajnije od sunca, ispunilo je moju siromašnu kuću u Nazaretu. Moje oči su ga vidjele, moje uši su slušale njegov blagi glas; bio je to stvaran razgovor među nama. Na moje upite, njegovi odgovori; na moje unutarnje brige, njegova jasna i utješna tumačenja.

Također se je po njegovoj dragocjenoj pomoći moj um otvorio da sam shvatila plan Očev, i moje se Srce otvorilo da prihvati Riječ Božju, a moj se život sjedinio na savršen način s Duhom Svetim da sam postala njegova preljubljena Zaručnica.

Arkanđeo je prihvatio moj ‘Da’ i odnio ga na nebeski oltar da bi bio na savršenu proslavu Presvetog Trojstva i na najveću radost svih anđeoskih četa, kojima sam tog časa postala Gospodarica i Kraljica.

Ljubljeni sinovi! Recite danas vaš ‘Da’ Očevoj volji; vaš ‘Da’ Evanđelju Sina; vaš ‘Da’ ljubavi Duha Svetoga. U ovim vremenima volja Očeva se ne izvršava, djelovanje Duha Svetoga se spriječava, jer se ne prihvaća Isusovo Evanđelje.

Njemu se često daje samo ljudsko tumačenje koje ide za tim da se isključi svaki nadnaravni zahvat. Mnoge njegove epizode se tumače danas kao legende ili književna vrsta! Nikada kao danas, nije se o velikom Božjem otajstvu iznosilo jedno tako banalno i bijedno tumačenje. Kao posljedica toga, vjera mnogih se je ugasila, a velike zablude sve se više šire u Crkvi.

Ostat ćete u pravoj vjeri samo ako dadete svoj potpuni pristanak na sve ono što je rečeno u Isusovu Evanđelju. Navješćujte ga doslovce; živite ga dosljedno.

Budite živo Evanđelje, i tada će se ispuniti plan Očev i vatra ljubavi Duha Svetoga očistit će ovaj svijet. Vaš ‘Da’, kao poslušne djece, neka bude položen u ‘Da’ kojega nebeska Majka trajno ponavlja svome Bogu.

Onda ćete razumjeti tajne Božjega Kraljevstva koje su sakrivene velikima i oholima, ali se otkrivaju malenima.”


9. travnja 1982.
Veliki Petak

Tako sam pronašla svoga Sina (244)

“Približite se, ljubljeni sinovi, izvoru milosti i milosrđa koji proizlazi iz probodenog Srca raspetog Isusa. Danas se dajte voditi od mene na Kalvariju da proživite sa mnom bolne i dragocjene trenutke njegove agonije.

Pribijaju ga na Križ oko podne, pošto se je uspeo s velikim naporom na vrh Golgote.

Njegovo tijelo iscrpljeno je patnjom: bičevanje ga je prekrilo krvavim ranama; trnova kruna je ovila njegovu glavu mlazevima krvi koja teče niz lice i izobličuje ga; srce mu je pritisnuto golemim teretom nezahvalnosti; njegove oči, uvijek tako žive i duboke, sada su zamračene velom izdaje i napuštenosti.

Takvog sam našla svog Sina na putu prema Kalvariji, u petak na dan njegove muke. Uza me je Ivan i pod Križem proživljavamo strašne časove njegove muke.

Vidimo kako mu čavli probijaju ruke i noge, gledamo njegovo izmučeno tijelo, osjećamo zabijanje Križa u zemlju što pojačava njegovu bol; čujemo njegove bolne uzdisaje, njegovu tihu molitvu; slušamo njegov jaki povik prema nebu, i drhtaj njegova Srca koje daje svoje posljednje otkucaje.

O, moji ljubljeni, sa mnom i sa svojim bratom Ivanom živite i vi pod Križem, na kojem visi moj Sin u agoniji i umire iz ljubavi i za spasenje svih.

Tako nalazim opet danas Crkvu – mistično Tijelo Raspetog Isusa. I ona se penje na Kalvariju noseći težak križ; i ona doživljava časove velike napuštenosti i izdaje; i ona ima izmučeno tijelo od bičeva grijeha koji je ranjavaju, i od svetogrđa koja joj zadaju duboke rane...

Pa ipak Crkva gleda na ovo izgubljeno čovječanstvo majčinskim i milosrdnim očima, i s pouzdanjem se upućuje na vrh Golgote na svoje raspeće i agoniju.

Takvu Ja danas nalazim svoju Kćerku. Blizu sam joj u bolnom času njenog ‘Velikog Petka’. S Ivanom, koji nanovo živi u svim mojim ljubljenim sinovima posvećenima mojem Bezgrješnom Srcu, zajedno joj želimo pomoći u ovoj njezinoj agoniji.

Poljubimo opet probodene njezine ruke; pokrijmo ljubavlju njezino opet svučeno tijelo; sipajmo balzam na mnogobrojne rane; okružimo molitvom i nadom krvave časove njezina raspeća.

U sigurnom iščekivanju njezina uskrsnuća.

Po Duhu Svetom ona će biti sva obnovljena i doživjet će divan sjaj. Nakon velikog petka njezine muke, slijedit će, zacijelo, i za nju radostan Uskrs i novi Duhovi milosti i života.”


13. svibnja 1982.
Obljetnica prvog ukazanja u Fatimi

Gledajte na Papu (245)

“S prvim ljubljenim sinom, Papom Ivanom Pavlom II, koji je došao danas, pred moj lik, na hodočašće ljubavi i molitve, na isto mjesto gdje sam se ukazala, želim vas duhovno sve ujedinjene i sabrane oko svoje nebeske Voditeljice – Žene obučene u sunce.

 

Gledajte na Papu: daje primjer molitve.

Njegov život, koji sav meni pripada, Ja sam oblikovala u duhu trajne i pouzdane molitve. Njegov glas prodire u nebesa i, sjedinjen s mojim majčinskim zagovorom, još danas daje da se na ovo izgubljeno čovječanstvo izlijevaju kiše milosti.

I vi s Papom oblikujte snažnu branu molitve da biste postigli obraćenje grešnika, povratak k Bogu tolikih udaljenih sinova, toliko ugroženi mir ovom čovječanstvu, te pravu i unutarnju obnovu čitave Crkve.

Molite često svetu Krunicu koju sam i ovamo došla tražiti da se moli. Ako se najteži problemi za Crkvu i svijet ne uspijevaju još riješiti usprkos svih upotrebljenih ljudskih sredstava, to je znak za vas da morate sada staviti sve pouzdanje u snagu molitve.

 

Daje primjer vjernosti.

Vjeran je nalogu koji je primio kao Nasljednik na stolici sv. Petra, vjeran je Isusu Kristu kojeg naviješta rječju i svjedoči životom. Tako je svjetlo koje posvuda širi, pravo svjetlo Evanđelja.

Budite svi sjedinjeni s njime u svjedočenju života mojega Sina Isusa i u vjernom navještanju istine njegova Evanđelja. Često je Papa okružen velikom prazninom i samoćom. Njegova riječ je riječ proroka, ali često pada u golemu pustinju.

Budite vi snažan odjek njegove riječi koja se treba sve više širiti, slušati i slijediti. Dok je još ovo svjetlo upaljeno, hodajte svi sigurnim tragom tolikog sjaja, jer uskoro će tama postajati sve gušća i nad svijetom i u Crkvi.

 

Date primjer jakosti.

Svuda ide naprijed bez straha, snagom svoje velike ljubavi sveopćeg Pastira i Namjesnika mog Sina Isusa. Ne boji se ni kritika ni zapreka. Ne zaustavlja se pred prijetnjama ni pred atentatima.

Vođen i branjen od mene, ide putem koji sam mu Ja zacrtala, poput djeteta punog povjerenja koje se uvijek daje nositi u naručju. I tako se penje svaki dan na svoju bolnu Kalvariju noseći veliki križ za dobro i spas sviju.

Ono što sada proživljava, već sam mu Ja prorekla.

Ostanite uvijek s njime, ljubljeni sinovi, koje skupljam sa svih strana svijeta u utočište mog Bezgrješnog Srca, i nosite s njime danas veliki križ čitave Crkve. Zajedno ste sada pozvani na žrtvu, da bi se ispunio Očev plan.

Imajte pouzdanja i nade. Imajte odvažnosti i strpljivosti. Čas pravde i milosrđa je započeo i naskoro ćete vidjeti čudesa milosrdne ljubavi Božanskoga Srca Isusova i trijumf mog Bezgrješnog Srca.

Zato iz Irijske doline, gdje sam 13. svibnja 1917. došla s neba da vam se očitujem i da idem s vama, i sa svojim Papom, mojim prvim ljubljenim sinom, sve vas blagoslivljam u Ime Oca i Sina i Duha Svetoga.”


Blumenfeld (Njemačka), 30. svibnja 1982.
Blagdan Duhova

Čas Duha Svetoga (246)

“U Cenakulu moga Bezgrješnog Srca pripremite se da primite vatru ljubavi Duha Svetoga, koji će dati da moja Crkva doživi radostan čas svojih Duhova i koji će obnoviti čitavo lice zemlje.

Ovo je njegov čas. Čas je Duha Svetoga koji se od Oca po Sinu sve više daje na dar kao znak milosrdne Božje ljubavi koja želi spasiti ovo čovječanstvo.

Vatra Duha ljubavi uskoro će upotpuniti djelo velikog čišćenja. Crkva čeka, uzdišući, njegovo milosrdno djelo posvećenja.

Preko unutarnjih patnji, preko kušnji kroz koje će obnoviti krvave časove muke koje je proživio moj Sin Isus, Crkva će biti privedena svom božanskom sjaju.

Bit će izliječena od rana zabluda koje se šire kao mračni rak i prijete pologu Istine. Bit će izliječena od gube grijeha koja joj potamnjuje svetost. Bit će očišćena od svih onih ljudskih elemenata koji je udaljuju od duha Evanđelja.

Bit će lišena svojih zemaljskih dobara i pročišćena od tolikih sredstava moći, da opet bude siromašna, ponizna, jednostavna i čista. U svojim Pastirima i u svom stadu bit će raspeta, kako bi mogla davati savršeno svjedočanstvo Isusova Evanđelja.

Snagom vatre i krvi bit će obnovljen također čitav svijet. Čovječanstvo će slaviti Oca po Isusu, koji će napokon obnoviti među vama svoje Kraljevstvo.

Ovo je, dakle, čas Duha Svetoga. On će doći k vama u svojoj punini po trijumfu Bezgrješnog Srca Marije, svoje preljubljene Zaručnice.”


Split (Jugoslavija), 19. lipnja 1982.
Spomendan Bezgrješnog Srca Marijina

U vama je Majka proslavljena (247)

“Uđite u utočište mojeg Bezgrješnog Srca. Ovih godina sam vas pozivala sa svih strana svijeta, i vi, moji maleni, velikodušno ste se odazivali i ušli ste u vrt koji je Majka za vas pripravila. Poslušali ste moj glas i prihvatili moj poziv.

Sada sam s vama oblikovala sebi pobjedničku četu.

S koliko vas je zasjeda moj Protivnik nastojao spriječiti da odgovorite na moj tjeskobni poziv! Nije mu uspjelo, jer sam uvijek intervenirala da branim svoj plan ljubavi.

Tako je, suprotstavivši se svim zasjedama Sotone i teškoćama koje su nastajale, moj poziv dopro do krajnjih granica zemlje. S pet kontinenata, u vrlo velikom broju, moji sinovi su pohitjeli da uđu u sigurno utočište mog Bezgrješnog Srca.

Danas vas gledam sa zadovoljstvom i ljubavlju.

U vama je proslavljena Majka, jer vas mogu sve prikazati savršenoj proslavi Presvetog Trojstva. Tako u ovom trenutku pobune protiv Boga, Majka može preko vas prikazati svoju himnu slave Gospodinu.

Nije velikima, moćnima, bogatima i oholima bilo dano da razumiju moj glas i da proniknu tajnu mog Srca. To je dano malenima, siromašnima, poniznim slugama Gospodnjim.

Od njih sam sastavila svoju četu. Vrijeme priprave sad je već završeno. Sada moramo ući u zaključne trenutke bitke.

Čovječanstvo je stiglo do toga da proživljuje krvave trenutke velikog biča, koji će ga očistiti vatrom, glađu i razaranjem.

Crkva će biti očišćena Krvlju Isusovom i vašom, te vatrom Duha Svetoga, i bit će potpuno izliječena od rana nevjere i dvoličnosti, od bezbožnosti i otpadništva.

Stiglo je vrijeme u kojem od svijeta i od Crkve mora biti priznata zadaća koju je u ovim vremenima Presveto Trojstvo povjerilo mojem Bezgrješnom Srcu.

Sve vas grlim i blagoslivljam.”


Valdragone (San Marino), 30. lipnja 1982.
Duhovne vježbe s odgovornima Svećeničkog marijanskog pokreta

Tajna mog Bezgrješnog Srca (248)

“Ljubljeni sinovi, opet sam vas dovela na ovo brdo za tjedan dana neprekidnog Cenakula sa mnom, vašom nebeskom Voditeljicom.

Želim vam otkriti tajnu svoga Bezgrješnog Srca da biste i vi sudjelovali u tajni moje majčinske ljubavi i boli.

Nikada nije kao u ovim vremenima moje Srce strepilo od najčišće ljubavi prema onima koje mi je Isus predao dok sam bila pod Križem na kojem je On upravo umirao.

Crkva danas ima potrebu za mojom ljubavlju. Čovječanstvo danas ima potrebu da osjeti da ga Ja ljubim. Moja siromašna djeca, grešnici i zalutali, trebaju danas moju ljubav.

 

Želim ljubiti preko vas

Želim pomoći čovječanstvu, Crkvi i svoj svojoj djeci, preko vas koji ste pozvani da prodrete u tajnu mog Bezgrješnog Srca.

Zato stvaram sve dublje jedinstvo između mog majčinskog Srca i vaših srdaca, moji sinovi svećenici.

Sjajna zraka koja proizlazi iz mog Srca, proširit će se na sve dijelove svijeta. Ona će biti moćno sidro za koje će se svi moći uhvatiti s pouzdanjem da budu spašeni u času odlučujuće kušnje.

 

Želim trpjeti preko vas

Raširit ću vaše srce da biste također mogli razumjeti tajnu moje majčinske boli.

Vidite ima li danas veće boli od moje: moj Sin Isus je zlostavljan, vrijeđan i povrh toga odbačen i izdan od svojih... Svetogrđa, koja se sve više šire, tvore novu trnovu krunu koja okružuje Svetohraništa po svem svijetu.

Crkvu, Isusovo Mistično Tijelo, opet razdire podjela i prijeti joj zabluda. Vjerni sinovi su pozvani na velike patnje i na podnošenje uvreda i zlostavljanja od onih koji me ne slušaju.

Čovječanstvo, koje se pobunilo protiv Gospodina juri neumoljivo putem odbijanja Boga. To ga vodi do pada u ponor smrti i očaja. Koliko je onih koji se svaki dan gube, zavedeni ovom sveopćom i opasnom pometnjom!

Sudjelujte u mojoj boli Majke. Ne sudite nikoga, ne osuđujte nikoga. Molite, ljubite, nosite križ ove patnje sa mnom za spasenje sviju.

 

Ja sam vaša nebeska Voditeljica

Ja sam Žena obučena u sunce. Okupila sam vas opet na ovaj Cenakul izvanredan milostima, da vam izmolim od Oca posredstvom Isusa, puninu Duha Svetoga.

On će upotpuniti u vama djelo koje sam Ja započela. On će oblikovati vaša srca za savršenstvo ljubavi. On će učiniti da razumijete svaku stvar. On će vas ojačati i ohrabriti za najviše svjedočanstvo, za koje sam vas Ja kao Majka pripravila.

Vremena velike kušnje su stigla. Siđite s ovog brda i raširite po svem svijetu svjetlo milosrdne Isusove ljubavi, koja se razlijeva danas na čitavo čovječanstvo putem ljubavi i boli mog Bezgrješnog Srca, u koje sam vas sve zauvijek zatvorila.

Blagoslivljam vas u Ime Oca i Sina i Duha Svetoga.”


13. kolovoza 1982.
Godišnjica četvrtog ukazanja u Fatimi

Oruđa mog milosrđa (249)

“Ljubljeni sinovi, upirem na vas svoje milosrdne oči. Ja sam Majka milosrđa, lijepe ljubavi i svetog ufanja, i moje Bezgrješno Srce strepi radi zabrinutosti za vas. Kolike vam opasnosti prijete, kolike zamke vam postavlja moj Protivnik!

U ovaj čas njegova gospodstva i njegova trijumfa brojni su moji sinovi izloženi opasnosti da se zauvijek izgube.

Vidite u kako teškoj situaciji se danas nalazite: čovječanstvo se pobunilo protiv Boga ljubavi i ide putem mržnje i grijeha, koji se predlaže kao neko dobro preko sredstava društvenog priopćivanja.

Živite u nezdravom i iskvarenom ambijentu i vrlo vam teško uspijeva da ostanete vjerni Božjim zapovijedima, koje vas vode putem ljubavi i izbjegavanja grijeha, u život milosti i svetosti.

Tako svakim danom postaju sve brojnija jadna djeca koja se daju zavesti od neobuzdane sebičnosti, zavisti i nečistoće. Najlakše žrtve, najmanje krive, jesu mladi koji imaju žalosnu sudbinu da žive u ovim godinama kada je svijet postao gori nego što je bio u vrijeme potopa.

Zato, osobito prema svojoj mladoj djeci, osjećam se brižnom i milosrdnom Majkom i sijem u njihov život riječi pouzdanja i spasenja.

Širom otvaram njihove duše da žude za dobrim, otvaram njihova srca prema radosnom iskustvu prave ljubavi i darivanja, liječim njihove brojne rane, i ujedno pozivam sve dobre da im budu na pomoć molitvom, dobrim primjerom i pokorom.

Ako vi, moji ljubljeni sinovi, trpite i molite sa mnom, uspijevate mnoge duše svaki dan dovesti na put koji vodi u Raj.

Budite zato vi, sinovi posvećeni mom Bezgrješnom Srcu, danas oruđa mog majčinskog milosrđa.

‘Kolike duše idu u pakao, jer nema nikoga tko bi se za njih molio i žrtvovao!’, rekla sam Jacinti, Franji i Luciji kad sam im se ukazala u Fatimi.

Danas vam kažem kolike duše vi možete spasiti od vatre pakla i odvesti ih u raj, ako se sa mnom za njih svaki dan molite i žrtvujete!...

Osobito se u ovom mom i vašem milosrdnom Djelu spasenja ostvaruje trijumf mog Srca.”


Nijemegen (Nizozemska), 8. rujna 1982.
Blagdan Rođenja Marijina

Bit će spašena (250)

“Ostanite oko kolijevke svoje Majke-djeteta, moji ljubljeni. Ja ću vam pomoći da shvatite tajnu malenosti i duhovnog djetinjstva. Poučit ću vas da idete putem poniznosti i pouzdanja. Pribavit ću vam dar mudrosti srca i čistoće.

Velika radost danas ispunja nebo i zemlju o spomendanu rođenja vaše nebeske Majke.

Sudjelujte i vi u ovoj nutarnjoj i dubokoj radosti. Danas blagoslivljam sve vas, koji oko moje kolijevke oblikujete vijenac od cvijeća koje miriše ljubavlju, čistoćom i pouzdanjem. Proživljavate teške i burne dane: ljudi se udaljuju sve više od Boga, a njihova se srca zatvaraju ledom sebičnosti i mržnje.

Svijet u kojem živite, postao je suha i hladna pustinja. Ali u tom vašem svijetu javlja se majčinsko kucanje mog Bezgrješnog Srca, koje kuca ljubavlju za sve i neprestano spušta na zemlju rosu milosti i milosrđa. Tako mogu otvoriti za ljubav okorjela srca tolike moje djece...

Upravo s vama ću moći dovršiti plan ljubavi i spasenja kojeg mi je Presveto Trojstvo povjerilo. Vidjet ćete novo rođenje ovog jadnog čovječanstva u njegovu potpunom povratku k Bogu spasenja.

... Danas se nalaziš u ovoj zemlji da održavaš Cenakule s mojim ljubljenima, tu gdje je moj Protivnik započeo velik izazov. Ovdje vidiš Crkvu vrlo poniženu i izranjenu, dok je golem broj moje jadne djece zalutao i bez orijentacije. Čini se kao da, osobito u ovom narodu, Sotona sada slavi svoju pobjedu. Ali odavde sam Ja također započela svoje moćno djelovanje.

Služim se zato svom svojom djecom koja mi odgovaraju sa ‘Da’: s malenošću pobijedit ću moć velikih; s poniznošću bit će poražena oholost; s poučljivošću će se ukrotiti svaka pobuna. Osjetit ćete jače moju prisutnost...”


Pariz (Francuska), 15. rujna 1982.
Spomendan Žalosne Gospe

Velika snaga zadovoljštine (251)

“Nadvijam se danas s ljubavlju nad mukama i ranama sve moje djece. Ja sam vaša prežalosna Majka. Moja majčinska uloga veže me uz vas na snažan i osoban način. Kao što vaše radosti povećavaju moju radost, tako i svaka vaša patnja pribavlja novu bol mom majčinskom Srcu. Danas vas sve vidim pod teretom neizrecive patnje. Vidite, ima li veće boli, od boli, Majke?

U svijetu u kojem vlada egoizam i oholost, najbrojnije žrtve jesu nevini. Danas preko zločina abortusa, koji je sada već posvuda ozakonjen, ubijaju milijune još u majčinu krilu.

Zašto tolika okrutnost? Zašto se danas u svijetu raširila tako neljudska bezbožnost? Krv ovih nevinih svaki dan viče za osvetom pred licem Božjim i urezuje u moje majčinsko Srce rane duboke boli.

Djeca, kojoj se na pragu života predlažu kao životne vrijednosti pravi prekršaji Božjeg zakona; mladi bez orijentacije i razočarani; obitelji koje plaču nad rasulom svoga ognjišta; golema mnoštva moje siromašne djece koja idu putem grijeha i propasti.

Vidite, ima li boli jednake mojoj!

Posebno gledam danas s bolnim razumijevanjem na Crkvu, koju je Isus na poseban način povjerio mom majčinskom djelovamju. Vidim kako je ranjena grijehom, razjedinjena, obešćašćena svetogrđem, zamračena u svojoj istini.

Koliko je danas pastira koji više ne brane stado koje im je Isus povjerio! Neki šute kad bi morali odvažno govoriti da obrane istinu, osude zabludu i grijeh. Podnose da se ne bi izlagali opasnosti, idu u nagodbu samo da očuvaju svoje privilegije. Tako se zabluda širi pod dvoznačnim izrazima, za grijeh se više ne čini zadovoljština. Sve je veće otpadništvo od Isusa i njegova Evanđelja.

Danas je potrebna velika snaga molitve. Potreban je lanac patnje koja se diže Bogu kao zadovoljština.

Pozivam vas, ljubljeni, i svu djecu posvećenu mom Bezgrješnom Srcu, da se združite s bolima svoje nebeske Majke, da bi se u svima vama ispunilo ono što nedostaje muci Isusovoj...”


Fatima, 13. listopada 1982.
Obljetnica posljednjeg ukazanja

Ja sam zora (252)

“Na uzburkanom moru po kojem plovite, utecite se svi mom Bezgrješnom Srcu. Sišla sam s neba da vam darujem ovo sidro spasenja. Uhvatite se za sidro koje vam je pripravila moja milosrdna ljubav.

Dođite k meni sinovi, kojima prijeti kao nikad prije, led grijeha, vihor mržnje, oluja pobune protiv Boga i njegova Zakona, potres moralne razuzdanosti, opasnost rata, razaranja i gladi.

U ovom svijetu (koji je postao gori nego u vrijeme potopa), nalazite se zaista u opasnosti da se u ovom životu izgubite na zlim putevima grijeha i nevjere, a u drugom životu se izlažete opasnosti da propadnete za svu vječnost.

Kolike duše zaista svaki dan idu u pakao jer se još nije prihvatio poziv, koji sam vam i odavde uputila, da se vratite Bogu putem molitve, pokore i unutrašnjeg obraćenja.

Ovo su, dakle, vremena kazne i spasenja, pravde i milosrđa.

Za ova vremena Ja sam vam pripravila sigurno utočište, gdje se morate skupiti da biste bili ohrabreni i spašeni.

 

Ovo utočište je moje Bezgrješno Srce.

Iz mog Srca izlaze zrake koje sve jače isijavaju, a koje potječu iz Isusova Srca, da biste mogli hodati putem milosti i svetosti, ljubavi i milosrđa, istine i vjernosti.

Ako je svijet zahvaćen tamom grijeha, ove zrake silaze poput rose koja pomaže da se otvori sjajnom podnevu svoje obnove. Sva stvorenja će upoznati novo i očekivano vrijeme savršene proslave Boga.

Ako je Crkva u svojoj ljudskoj stvarnosti zamračena i ranjena, ove zrake je otvaraju svjetlu Isusova Evanđelja, čuvanju pologa vjere, koji je jedino njoj povjeren, punom svjedočenju njenog jedinstva i svetosti.

 

Ja sam zora koja prethodi danu.

Moje svjetlo, koje se širi u noći što još prekriva svijet, jeste vi, posvećeni mom Bezgrješnom Srcu, meni potpuno povjereni da me slušate i slijedite. Rastite u molitvi, poniznosti, patnji i pouzdanju.

Uskoro će doći veliki dan Gospodnji, pripravljan tolikom boli, tolikim suzama, tolikom ljubavlju i nadom, mnogim molitvama i beskrajnom patnjom.

Iz Irijske doline o 65-toj obljetnici mog posljednjeg ukazanja, potvrđenog čudom sunca, sve vas blagoslivljam u Ime Oca i Sina i Duha Svetoga.”


Rim, 20. studenoga 1982.

Poslušni, čisti i siromašni (253)

“Živite u mojoj posebnoj majčinskoj ljubavi, odgovarajući mom pozivu na molitvu i pouzdanje. Dajte se, ljubljeni sinovi, svaki dan oblikovati od mene.

Želim da budete poučljivi i poslušni volji Očevoj, savršeno nasljedujući mog Sina Isusa. Zato morate biti uvijek poslušni Crkvi.

Krepost koju Ja najviše ljubim u svojim sinovima svećenicima je poslušnost. Danas morate biti uzor svima, radosno se pokoravajući poglavarima, a osobito Papi.

Kako je moguće da ga mnogi, kada on govori, danas više ne slušaju? Kad on daje odredbe više mu se ne pokoravaju? Katkada bivaju neposlušni i neki moji sinovi biskupi i moji sinovi svećenici. Na taj način Crkva je zaista u opasnosti da izgubi svoje unutarnje jedinstvo...

Želim vas čiste u mislima, u srcu i u tijelu.

U čistoći misli vidjet ćete s više jasnoće istinu i bit ćete joj uvijek vjerni; Isusovo Evanđelje pojavit će vam se u čitavom svom božanskom sjaju.

U čistoći srca stići ćete do savršenog zajedništva ljubavi s Isusom i On će vas uvesti u razumijevanje tajne njegove goruće ljubavi. Postat ćete zaista sposobni ljubiti sve i plamen vatre prekalit će vas i preobraziti.

U čistoći tijela doživjet ćete radost susreta sa mnom i sve veću povezanost s nebeskim dusima i s dušama vaše pokojne braće; snaga Duha preobrazit će vas i osloboditi od mnogih prohtjeva tijela. Tako ćete širiti oko sebe svjetlo Božje milosti i svetosti.

Ljubite celibat, jer ga Isus želi, a Crkva ga goruće traži. Ljubite ga, cijenite i s njim u skladu živite. Po njemu ćete davati život velikom broju duša, pa i dušama vaše braće svećenika.

Odvažno, moji ljubljeni sinovi! Slijedite me na putu skrovitosti i poniznosti.

Želim vas siromašne zemaljskim dobrima i duhom.

Samo tako ćete moći razumjeti tjeskobu i boli tolikih osoba i sudjelovati u brigama i patnjama svoje najsiromašnije braće: onih koji nemaju ni posla ni sredstava za život; odbačenih i progonjenih; onih do kojih nitko ništa ne drži, ali su za mene najdragocjenije blago.

Tko vas susretne morat će osjetiti prisutnost nebeske Majke koja, preko vas, još miluje i tješi, još pomaže, pa i materijalno, hrabri i spašava, sve grli i brani.”


8. prosinca 1982.
Blagdan Bezgrješnog Začeća

Moj plan (254)

“Vaša sam Bezgrješna Majka. Dopustite da vas vodim, ljubljeni sinovi, k savršenom ostvarenju svog majčinskog plana.

To je plan neprijateljstva.

‘Neprijateljstvo zamećem između tebe i Žene, između tvoga i njezina potomstva’. Tako je Gospodin rekao za mene, obraćajući se zmiji, kad je po njoj ušao grijeh u početku povijesti ljudskog roda. Neprijateljstvo između mene i Sotone, između Žene i zmije; između moje čete i njezine; između dobra i zla; između milosti i grijeha.

Da bi se išlo mojim putem ne može se praviti kompromis sa zlom, jer moj put vijuga jedino preko neprijateljstva između ove dvije suprotne stvarnosti. Moj Sin Isus, kojeg vam je Otac darovao za spasenje i propast mnogih, postao je znak ovog protivljenja.

Danas proživljavate teška vremena, jer se ide za tim da se nađu putovi za stvaranje kompromisa između Boga i Sotone; između dobra i zla; između duha Isusova i duha svijeta. Mnogi se nalaze u opasnosti da postanu žrtve te opće zbrke, pa se čak i u mojoj Crkvi želi braniti lažan duh koji nije duh Isusa Sina Božjega.

Kao nekakav nevidljiv otrovan oblak, širi se duh mješavine Boga i svijeta, i dolazi se dotle da se oduzima snaga Božjoj riječi, lišavajući navještanje Evanđelja njegove snage.

To je plan borbe.

Potpomognuti od mene, idući putem koji vam je Isus zacrtao, morat ćete se boriti protiv Duha zla, protiv grijeha, zablude i nevjere.

Ako sam Ja po božanskoj povlastici bila izuzeta od svakoga grijeha, pa i od istočnog, to je zato, jer sam od Presvetog Trojstva bila određena za Voditeljicu ove strašne borbe koja pokreće nebo i zemlju, nebeske i zemaljske duhove. Radi se o velikoj i trajnoj borbi, često nevidljivoj, a koja je u ova vremena postala sveopća.

U Otkrivenju sam predskazana kao ‘Žena obučena u sunce’, koja vodi borbu protiv ‘crvenog Zmaja’ i svih njegovih sljedbenika. Ako želite potpomoći moj plan morate se boriti, moji maleni sinovi Majke Voditeljice.

Borite se protiv grijeha i protiv kompromisa, oružjem molitve i patnje.

U skrovitosti i pouzdanju, u poniznom vršenju svoje svakodnevne dužnosti, u savršenom nasljedovanju Isusa, u siromaštvu i preziru svijeta i sebe samih, svaki dan sa mnom bijte ovaj boj.

To je plan pobjede.

Iza sadašnjeg trijumfa zla koje je uspjelo zagospodariti svijetom, konačna pobjeda će pripasti jedino mom Sinu Isusu.

On je jedini pobjednik.

Završetak velike borbe koju proživljavamo bit će njegovo slavno Kraljevstvo mira i dobrote, pravednosti i svetosti, koje će se uspostaviti u svijetu i zasjati u svim srcima.

Tako će biti ispunjen plan neprijateljstva, borbe i pobjede u trijumfu mog Bezgrješnog Srca.”


24. prosinca 1982.
Sveta noć

Bog je s vama (255)

“Velika tišina obavija svijet. Tama sve prekriva. Srca bdiju u molitvi i očekivanju. Osjećaj pouzdane nade otvara vrata koja je zatvorila mržnja i sebičnost.

Snage pakla osjećaju se iznenada nadjačanima od jedne nove snage ljubavi i života.

U tami se pali svjetlo. U šutnji se čuju skladne nebeske pjesme, a na nebu se iznenada pojavljuje veliko svjetlo.

Sveta je noć.

Ovo svjetlo obavija sada siromašnu kolibu gdje se upravo ispunja najveći događaj povijesti.

Djevica Majka dariva vam svoje Dijete koje se rađa siromašno i slabašno, drhti oskudijevajući u svemu, plače nježno poput janjeta, a već iz njegova malog Tijela izbija velika tajna blagosti i milosrđa.

Od ove noći život svakog čovjeka dobiva novi smisao, jer malo Dijete koje se rodilo je također i Bog. Čovjek je poput vas, ali je i Bog s vama. On je Emanuel navješten od vjekova.

Vaš je brat. On je Srce svijeta. On je otkucaj besmrtnog života. On je onaj koji tješi u svakoj ljudskoj patnji. On je pobjeda nad svakim porazom.

On je balzam na ranu sebičnosti, mržnje i grijeha. On je svjetlo koje uvijek obasjava one koji idu u tami. On je jedina nada ovog zalutalog svijeta.

Zabrinutim glasom Majke, koja sluša tisuće glasova koji ga još uvijek odbacuju i vidi zgranuta tisuću vrata koja se još zatvaraju, ponavljam: ne bojte se, Bog je s vama. Danas vam se svima rodio Spasitelj.

Srcem ranjenim velikim ledom koji još uvijek prekriva putove svijeta i ožalošćene duše zbog velikog odbijanja Boga, što je zemlju učinilo velikom pustinjom, nasuprot jednom tako rasprostranjenom očaju ponavljam:

Ne bojte se: Bog je s vama.

On je s vama osobito danas, kad ste pozvani da proživljavate bolne trenutke u kojima se čini da moj Protivnik vlada u svijetu, ulijevajući u srca ljudi svoj smrtonosni otrov.

Nasuprot tolikoj patnji koja ne može biti ublažena, tolikom ropstvu koje ne može biti dokinuto, situacijama nepravde koje ne uspijevate izliječiti, opasnostima rata koje ne mogu biti prekinute, krvavim prijetnjama koje sve više prijete, ove svete noći evo poruke koja izvire iz mog Bezgrješnog Srca kao nada i utjeha za sve:

Ne bojte se: Bog je s vama.

Kao što se je Riječ Očeva poslužila mojim poniznim pristankom za svoj prvi dolazak među vas u krhkosti ljudske naravi, tako se moj Sin Isus služi sada mojim proročkim navještajem da pripravi svoj drugi dolazak među vas u slavi.

Ne bojte se, sinci, iako ste izloženi tolikim opasnostima.

S trijumfom mog Bezgrješnog Srca očitovat će vam se Isus u svom slavnom Kraljevstvu ljubavi i mira!”


31. prosinca 1982.
Posljednja noć godine

Bdijte u molitvi (256)

“U ovoj noći, dok najveći dio mojih sinova provodi posljednje trenutke godine u zabavama i razuzdanosti, vi, moji preljubljeni, bdijte sa mnom u šutnji i dubokoj molitvi.

Molitva zahvale: za sve milosti koje su vam u ovom vremenskom periodu darovane od Oca u Duhu Svetomu, posredstvom mog Sina Isusa i preko neprestanog zagovora mog Bezgrješnog Srca.

Ovaj je svijet u mrežama mog Protivnika, koji njime gospodari svojim duhom oholosti i pobune, te vodi velik broj djece Božje na put uživanja, grijeha, neposlušnosti Božjem zakonu i preziru njegove volje.

Svijet je utonuo u najdublju noć i nije početak godine taj koji bi uspio razbiti veliku tamu u kojoj se nalazi. Pa ipak, on je stvoren za slavu Očevu; otkupljen je i spašen po Sinu i neprestano se preobrazuje djelovanjem Duha Svetoga.

Ništa se ne može oduprijeti snazi milosrdne Božje ljubavi koja želi preobraziti ovaj jadni svijet u novo stvorenje. Zato će bivati sve brojniji izvanredni i čudesni zahvati mog Bezgrješnog Srca.

Zato sa mnom zahvalite Presvetom Trojstvu koje se služi sa mnom, svojom poniznom službenicom, da sva stvorenja dovede do savršene proslave Boga.

Molitva prošnje: da se postignu od milosrdnog Isusova Srca dani mira, a ne tuge, dani vedrine, a ne nesreće.

Opasnost novog rata postaje stvarna. Pod prividom krhkih obećanja o sporazumu, pripremaju se najbiranija sredstva smrti i čovječanstvo se vodi na put mržnje i vlastitog uništenja.

Neka vaša molitva ishodi za sve milost koja će dovesti do poraza grijeha; sloga neka učini da zašuti nasilje i teror, tako da napokon može do vas doći sveopći mir u istini i pravdi.

Potrebno je veliko čudo; potrebno je iznuditi snagom molitve to čudo od Božjeg milosrđa. Samo tako će do vas moći doći spasenje.

Molitva zadovoljštine: jer je kalež Božje pravde pun, prepun, prelijeva se. Gledajte kako se mržnja i grijeh šire.

Danas se kod velikog djela ljudi ne održava više deset zapovijedi Božjih. Vaš Bog se niječe, zanemaruje, vrijeđa i psuje. Dan Gospodnji sve se više profanira.

Svaki dan se vrši atentat na život. Svake godine, u svijetu, na desetke milijuna nevine djece se ubija u majčinom krilu, a raste i broj ubojstava, nasilja, grabeži i lišavanja slobode.

Nemoralnost se širi poput poplave blata i propagira se sredstvima društvenog priopćavanja, osobito kinom, tiskom i televizijom. Preko televizije u svaku obitelj ulazi lukava đavolska taktika zavođenja i pokvarenosti. Najnezaštićenije žrtve su djeca i mladi, koje Ja promatram zabrinutom nježnošću Majke.

Samo moćna snaga molitve i naknađujuće pokore moći će spasiti svijet od onoga, što je Božja pravda pripravila zbog upornog odbijanja svakog poziva na pokajanje.

Poslušajte, barem sada, glas svoje nebeske Majke! Potrebna mi je velika molitva zadovoljštine i patnje prikazana u vjeri. Molite uvijek vašu Krunicu. Živite sa mnom u pouzdanju i strepnji jer se pripremaju odlučni časovi koji mogu označiti sudbinu čitavog čovječanstva.

Blagoslivljam vas u Ime Oca i Sina i Duha Svetoga.”


1983.
(Vanredna Sveta godina Otkupljenja)
Otvorite vrata Kristu!


1. siječnja 1983.
Svetkovina Svete Bogorodice Marije

Majka nade (257)

“Na početku ove godine Crkva gleda na me s pouzdanjem i štuje me u otajstvu mog božanskog i sveopćeg majčinstva. I usred bezbrojnih patnji sadašnjeg trenutka, usred mnogih nemira, usred prijetnji koje ugrožavaju vašu budućnost, uzdignite pogled prema svojoj nebeskoj Majci, kao prema izvoru Božjega milosrđa i velikom znaku nade za vas.

Ja sam Majka nade.

To je bogoslovska krepost koju treba naročito proživljavati u krvavim časovima čišćenja.

Na koliko vas načina moj Protivnik nastoji dovesti do malodušnosti, da bi vas tako učinio bezopasnima i umanjio snagu djelovanja moje pobjedonosne čete! Ne bojte se, jer Isus je već pobijedio Sotonu i svaka njegova prividna pobjeda pripravlja mu novi stvaran i velik poraz.

Ako mržnja još kalja krvlju vaše ulice, ako grijeh pokriva ledom dušu i srce mnogih, ako se čovječanstvo ne vraća na put ljubavi, ako pobuna protiv Boga postaje svakim danom sve jača, neka bude još veće vaše pouzdanje u milosrđe nebeskog Oca, i gledajte na me kao na znak vaše nade.

Ja sam Majka ljubavi i milosti, oproštenja i milosrđa, i zato na početku ove godine, koja je obilježena važnim događajima u planu providnosti, prolazim pustim putevima svijeta da posijem u srca svoje djece sjeme pokajanja, dobrote i nade. Danas je potrebno toliko svjetla i okrepe, toliko je nužna u ovim vremenima utjeha i majčinsko ohrabrenje svoj mojoj djeci.

Gledam sa žalosnom samilošću na nebrojenu četu svoje djece grešnika, na mlade koje je zavelo i iznevjerilo društvo u kojem žive, na odrasle koji su postali robovi neobuzdane sebičnosti i mržnje, na djecu Crkve koja su postala lijena radi ravnodušnosti i pomanjkanja vjere. Svima danas ponavljam: Ja sam Majka vaše nade.

Neka vas ne obeshrabri velika studen koja prekriva svijet, jer Ja svakog dana sijem posvuda sjemenje života i uskrsnuća.

Ja sam zora koja prethodi Suncu, zora sam s kojom počinje novi dan. Ja sam Majka svetog veselja.

Živite u radosti svjesni da vas ljubi Bog, koji je vaš Otac, da vas Duh vodi kao djecu, da vam Isus daje snage kao svojoj brojnoj maloj braći.

Radosni što živite u srcu Presvetog Trojstva i što se nalazite na sigurnom u vrtu mog Bezgrješnog Srca, započnite ovu novu godinu da biste je čitavu proživjeli zajedno sa mnom.”


2. veljače 1983.
Prikazanje Djeteta Isusa u Hramu

Tražim od vas duhovno djetinjstvo (258)

“Ako s ljubavlju gledate na tajnu koje se Crkva danas sjeća, ljubljeni sinovi, naučit ćete kako morate živjeti posvetu koju ste mi učinili.

Dijete Isus, kojega četrdeset dana nakon rođenja prikazujem s Josipom, mojim prečistim zaručnikom u Hramu Gospodnjem, pravi je Bog, naš Spasitelj, Mesija toliko vremena očekivan.

Kao Majka, Ja sam ga rodila za ovaj zemaljski život, ali On je začetnik života jer je Stvoritelj.

Svojim ‘Da’ dala sam svoj pristanak da On uđe u vrijeme, ali je On izvan vremena, jer je vječan.

Privijam ga u svoj naručaj i pridržavam, ali On je oslonac svemu, jer je svemoguć.

Nosim ga u jeruzalemski Hram da se ispune božanska Pisma, ali On je izvor Objave, jer je vječna Riječ.

Riječ Očeva, Bog Stvoritelj, svemogući i sveznajući, htio se obući u slabost i nametnuo si je ograničenost vremena, uzeo je na sebe krhkost ljudske naravi, rodio se od mene. Kao svako dijete iskusio je sve nevolje.

Koliko sam mu puta, dok sam ga ljubila nježnošću Majke, govorila: ‘Ipak si Ti vječni poljubac Očev’. I dok sam ga milovala, mislila sam: ‘Ti si božansko milovanje koje čini duše blaženima. Dok sam mu oblačila odijelca, šaptala sam: ‘Ti si onaj koji oblačiš zemlju cvijećem, a neizmjerni svemir zvijezdama’. I dok sam ga hranila, pjevala sam mu: ‘Ti si Onaj koji opskrbljuješ hranom živa bića’. Kad sam mu govorila s majčinskom ljubavlju: ‘Moj Sine!’, klanjajući se u duši, molila sam: ‘Ti si Sin Očev, njegov vječni Jedinorođenac, Njegova živa Riječ...’

O, prodrite danas u neizrecivu tajnu djetinjstva mojega Sina Isusa, kojega nosim u svome naručju u Hram Gospodnji, ako želite ići putem duhovnog djetinjstva koji sam vam zacrtala.

Tim putem moraju hodati svi, pa i oni koji su odrasli u dobi i koji obavljaju značajne službe; i onaj koji je učen, jer je formiran godinama studija i iskustva; i onaj koji je kulturno obrazovan, i pozvan da obavlja vrlo odgovorne zadaće.

Uz vaš ljudski rast koji se razvija tijekom godina, tražim od vas duhovno djetinjstvo, unutrašnju malenost, koja vas dovodi do toga da se obučete u poniznost i krhkost mojega Djeteta Isusa.

Želim u vama čisto dječje srce koje ne zna za egoizam i grijeh, srce otvoreno ljubavi i darivanju, koje sve očekuje od nebeskog Oca da bi sve darivalo.

Želim u vama djevičanski duh djece, još zatvorene zasjedama varki i dvoličnosti, koji se otvara poput cvijeta da bi primio zraku znanja, istine i mudrosti.

Želim u vama poučljivu volju malenih, poput podatljive ilovače koja je spremna da se dade oblikovati s predanjem i pouzdanjem; volja koja se mora formirati dobrim i istinitim i koja se jača težeći prema dobrom i lijepom.

O, ovim putem duhovnoga djetinjstva morate nužno ići, ljubljeni sinovi, ako želite na savršen način živjeti posvetu mojem Bezgrješnom Srcu.

Samo tako mogu vas nositi kao svoje Dijete Isusa, i prikazati vas u Gospodnjem hramu za ostvarenje njegova plana ljubavi i milosrđa, koji ima s vama za spasenje sve moje djece širom svijeta.”


11. veljače 1983.
Spomendan Majke Božje Lurdske

Ljubite se među sobom (259)

“‘Dolazite u procesiji!’, rekla sam jednostavnoj djevojčici Bernardici, kad sam joj se ukazala u skromnoj Masabjelskoj spilji.

Zašto sam to zatražila? Zato što želim da sva moja djeca idu zajedno, ujedinjeni u molitvi i ljubavi.

Moj vas Protivnik danas na sve moguće načine pokušava razdijeliti, osamiti vas, staviti vas jedne protiv drugih. On, koji je od početka otac laži i mržnje, želi raskinuti vaše bratsko zajedništvo.

Tako se često, čak i pod prividom dobra, jedni suprotstavljaju drugima, jedne se grupe bore protiv drugih u neprestanom traženju afirmacije koja čini neplodnim tolika nastojanja oko dobra.

Želim da zajedno idete prema meni, jer Ja sam Majka sviju i zato vas želim zajedno oblikovati za molitvu, pokoru i vašu uzajamnu ljubav.

Nikada kao u ovim vremenima nije tako nužno potrebno živjeti novu zapovijed koju vam je dao Isus uvečer Velikog četvrtka, za vrijeme svoje Posljednje Večere: ‘Ljubite jedni druge kao što sam Ja vas ljubio’.

Želim vas oblikovati za uzajamnu i međusobnu ljubav. Potrebno je dati ovo svjedočenje ljubavi u Crkvi koja vas sve ujedinjuje u savršenstvu ljubavi, da biste se suprostavili taktici podjele i izoliranja kojom se služi moj Protivnik.

Dođite svi k meni, idući teškim putem vašega vremena, moleći zajedno, hvaleći zajedno i ljubeći se između sebe.

Dođite, dakle, k meni, ne izolirani i podijeljeni, nego u procesiji, hrabreći onoga koji je slab, i vodeći onoga koji se umori.

Dođite k meni jer vas sve želim dovesti sjedinjene svojemu Sinu nazočnom u Euharistiji. Isus je prisutan u euharistijskome sakramentu da bi vam pomogao sagraditi ovo vaše jedinstvo i da bi vam dao primjer kako u savršenom darivanju treba ljubiti svu braću.

Dođite, dakle, zajedno k meni da bih vas mogla dovesti k Isusu u euharistijskome sakramentu, koji vas čeka u svojem tihom žrtvovanju, stvarno prisutan među vama u svim Svetohraništima na zemlji.

Tada ćete moći ispuniti ono što tražim od vas za ostvarenje svojega majčinskog plana spasenja.”


5. ožujka 1983.
Prva subota u mjesecu i u korizmi

Put pokore (260)

“Ljubljeni sinovi, slijedite me na putu pokore.

Oružje kojim se morate boriti u mojoj bici jest molitva i pokora. Danas vam želim pokazati put pokore koji svatko od vas mora proći.

Prva je etapa zatajenje sama sebe.

Treba se odreći samih sebe, svih neurednih sklonosti i strasti, neumjerenih želja i ambicija. I u svojem apostolatu nikada nemojte tražiti uspjeh ni ljudsko odobravanje, nego ljubite skrivenost, apostolat obavljen u tišini, u poniznosti, u svakidašnjem i vjernom ispunjavanju svojih dužnosti.

Tako može biti umrtvljen egoizam koji je najveća opasnost za vas, najlakša i trajna zamka kojom vas moj Protivnik pokušava spriječiti na vašem putu.

Tada ćete postati u sebi slobodni i bit će vam lako vidjeti u svjetlu volju Božju, i naći ćete se u najprikladnijem raspoloženju da je savršeno izvršite.

Druga je etapa da dobro nosite vlastiti križ. Taj je križ sastavljen od teškoća koje se susreću kad se želi ispunjavati jedino volja Božja jer to sa sobom nosi obavezu svakidašnje vjernosti dužnostima vlastitoga staleža. Vjernost je kad se savršeno ispunjavaju i najmanje stvari; kad se sve čini s ljubavlju; kad se živi svaki trenutak dana u izvršavanju božanske volje.

Ova druga etapa patnje osobito je dragocjena vama, moji ljubljeni sinovi.

U njoj se suobličujete raspetome Isusu, i ovo unutarnje razapinjanje događa se svakoga dana i svakoga časa vašega svećeničkog dana: u trenutku tako potrebne molitve, koja bi morala biti središte važega života; u tako dragocjenom času slavljenja svete Mise, gdje se s Isusom i vi u sebi žrtvujete za život svijeta; u vjernosti svećeničkim dužnostima, koje su vlastite službi svakog od vas; u evangelizaciji, u katehiziranju, u poučavanju, u apostolatu ljubavi, u susretu sa svakom osobom, osobito s onim koji je siromašniji, koji je sam i odbačen, s onim koji se osjeća kao da je odgurnut i odbijen od sviju.

U svojemu svećeničkom apostolatu nikada ne tražite da ugađate samima sebi ili da polučite neku korist, uvijek se svima darujte s neiscrpivom snagom ljubavi i neka vas ne zaustavi nezahvalnost, neka vas ne zapriječi nerazumijevanje, neka vas ne smeta ravnodušnost i neka vas ne umori nedostatak suglasnosti. Duše se mogu roditi na život milosti i spasenja osobito preko vaše svećeničke patnje.

Treća je etapa slijediti mojega Sina Isusa prema Kalvariji.

Za vrijeme njegova života koliko sam ga puta nalazila kako se željom i pogledom okreće prema Jeruzalemu, kamo će se popeti da bude izdan, uhvačen, suđen od svojih, osuđen, izbičevan, okrunjen trnjem i raspet. Koliko je Isus želio taj trenutak: uvijek je išao prema izvršenju svoje pashe ljubavi i žrtve za vas.

Tada ste i vi, moji ljubljeni, koji ste njegovi svećenici, pozvani da ga slijedite svaki dan prema ispunjavanju svojega pashalnog žrtvovanja za spasenje sviju.

Nikad ne gubite odvažnosti. Danas su glasovi vaše osude povici onoga koji vas odbija i osporava.

Grijesi učinjeni, opravdavani i ne više zadovoljeni za vas su bolni bičevi.

Zabluda, koja prijeti da od vjere udalji premnoge duše, za vas je trnova kruna.

Danas ostati vjeran zvanju znači slijediti tvrdi put Kalvarije.

Zapreke, koje nalazite da biste u svemu ostali ujedinjeni i poslušni Papi i hijerarhiji s njim sjedinjenoj, nerazumijevanja čak i vlastite subraće, osjećaj odbačenosti, čime ste često okruženi, za vas su bolni padovi.

A to što ste povjerili mome Bezgrješnom Srcu, svojom posvetom, to je danas susret s vašom prežalosnom Majkom. Od sada zajedno idimo putem savršenoga nasljedovanja Isusa koji vas poziva da ga slijedite na putu križa.

Neki od vas morat će proliti i vlastitu krv u odlučujućem času ovoga krvavog čišćenja.

Ljubljeni sinovi, evo, sad sam vam pokazala put kojim morate ići da biste stigli do pravog iskustva obraćenja.

To je jednostavan i evanđeoski put, koji vam je naznačio moj Sin Isus kad vam je rekao: ‘Tko želi ići za mnom, neka se odreče samoga sebe, neka uzme svaki dan svoj križ i neka me slijedi!’.

Tim evanđeoskim i svećeničkim putem želi vas voditi vaša nebeska Majka.”


25. ožujka 1983.
Navještenje Gospodinovo i otvorenje Svete godine Otkupljenja

Otvorite vrata Kristu (261)

“Ljubljeni sinovi, živite danas ovaj čas milosti koji je Isusovo Srce pripremilo za vas.

To je njegov blagdan.

Danas se klanjate tajni njegova dolaska među vas.

Vječna Očeva Riječ uzima u mojemu djevičanskom krilu svoju ljudsku narav, koja mu omogućuje da postane čovjek poput vas, pravi vaš brat.

U tom istom trenutku čovječanstvo je otkupljeno, slabost je potpomognuta, siromaštvo je uzvišeno, i svakom se čovjeku otvaraju vrata njegove prave, nadnaravne, božanske veličine.

Ali ovo je i moj blagdan.

Blagdan Sina, začeta u meni djelovanjem Duha Svetoga, također je blagdan Majke koja ga rađa, sačuvavši pritom zauvijek neizrecivi čar trajnog djevičanstva.

Njegov sinovski ‘Da’ Ocu i moj majčinski ‘Da’ Sinu ujedinjuju nas, odsad zauvijek, u savršenom ostvarenju božanske volje: ‘Jer ni žrtava ni paljenica nisi htio, tada rekoh, evo dolazim vršiti volju tvoju’.

No, danas je i vaš blagdan, sinovi.

U istom času, u kojem se Riječ utjelovljuje u mom djevičanskom krilu, za svakoga od vas postaje realna i konkretna mogućnost da postanete pravi sinovi Božji, braća Isusova, i da primite veliki dar njegova Otkupljenja. U istom času utjelovljenja Ja također postajem svima vama prava Majka u nadnaravnom redu vašega božanskog života.

Zato danas, slijedeći nadahnuće Duha Svetoga koje je imao u intenzivnom času molitve, ‘moj’ Papa otvara Sveta vrata i započinje jubilarnu Godinu Otkupljenja.

Otkupljenje je imalo svoj početak u času Isusova utjelovljenja, nastavlja se za vrijeme čitava njegova života, a vrhunac postiže u žrtvi njegova Tijela za vas darovana i njegove krvi za vas prolivene. Ta se žrtva izvršila na vrhu Kalvarije i otajstveno se opet obnavlja na oltaru.

Odgovorite svi ovom izvanrednom vremenu milosti koje je milosrdna Isusova ljubav pripravila za ovaj naraštaj, tako dalek i pokvaren, tako buntovan i ugrožen, kojim gospodare Sotona i duhovi zla, i zato je neizmjerno potrebno da bude spašen.

Ova Sveta godina postaje krajnji pokušaj Isusova božanskog Srca i moga Bezgrješnog Srca da bismo vas sve uputili na put povratka k Bogu, po iskrenom kajanju za vaše grijehe i s ozbiljnim nastojanjem oko obraćenja, što će vas dovesti do toga da radite u pravdi i ljubavi, u dobroti i darivanju za sveopće dobro.

Sada postaje hitan moj majčinski poziv koji preko vas, moji ljubljeni, želim uputiti svoj svojoj djeci.

Svojoj siromašnoj zalutaloj djeci, budući da ih je zaveo ateizam koji gospodari posvuda, i koji žive u trajnom i upornom odbacivanju Boga, govorim molećim glasom: ‘Vratite se Bogu vašeg spasenja i vašeg mira!’.

Svojoj siromašnoj djeci grešnicima, koje su zaveli zlo, mržnja i nasilje, ponavljam tužnim majčinskim vapajem: ‘Vratite se Bogu koji vas čeka očinskom ljubavlju; dopustite da vas opere predragocjena Krv i da vas očisti neizmjerno milosrđe mojega Sina Isusa!’.

Djeci Crkve, koja danas živi čas svoje agonije i svoje otkupiteljske muke, ponavljam svoj majčinski poziv da idu putem ljubavi i jedinstva, vjernosti i svetosti, molitve i pokore.

Čitavom čovječanstvu, snagom tjekobne majke koja vidi smrtnu opasnost što mu prijeti, želim doviknuti: ‘Rastvorite širom vrata Kristu koji dolazi. Samo je On Bog s vama. Samo je On vaš Otkupitelj. Samo je On vaš Spasitelj.’

Ako prihvatite moj poziv, brzo će k vama doći nova era pravde i mira, a moje Bezgrješno Srce slavit će svoj trijumf gledajući vas sve kako idete putem proslave Oca, nasljedovanja Sina i punog zajedništva s Duhom Svetim.”


1. travnja 1983.
Veliki Petak

Sve je dovršeno (262)

“‘Sve je dovršeno!’ Posljednje su to riječi prije snažnoga krika kojim je moj Sin Isus predao duh.

Ostanite danas sa mnom pod Križem, ljubljeni sinovi, da biste razumjeli značenje ovih njegovih riječi.

Veliki je Petak. To je dan njegove muke i njegove smrti na Križu, to je dragocjeni čas vašeg otkupljenja.

Uđimo u nutrinu Srca Isusova da bismo okusili gorčinu njegove duše i proniknuli duboku tajnu njegova žrtvovanja.

Sve je, eto, svršeno u času kad je njegovo Tijelo žrtvovano i njegova Krv prolivena za vas.

Sve je u njegovu životu bilo usmjereno k ovomu najvišem času: svaki dan svoga zemaljskog života toliko je čeznuo da dovrši ovu svoju Pashu muke i smrti za vas!

Danas stojim podno križa na kojem moj Sin proživljava svoju strašnu agoniju, uz mene je Ivan koji predstavlja sve vas. U jedinstvu duha s Isusom s kojim sam intimno združena u njegovu otkupiteljskom djelu zajedno živimo časove koji su ga doveli do njegova savršena dovršenja.

Radostan čas Navještenja, kada je Riječ Očeva, utjelovivši se u mojem djevičanskom krilu, uzela ovo Tijelo, za nj pripravljeno, koje mu je omogućilo da započne odmah svoje dragocjeno djelo otkupljenja.

Blistav dan njegova rođenja u siromašnoj betlehemskoj štali, kada sam u njegovu nježnom tijelu djeteta nazirala znakove pravog Jaganjca Božjeg, pozvanog da se prikaže u savršenoj žrtvi za spasenje svijeta.

Vedre godine njegova djetinjstva, nakon povratka iz patničkog izgnanstva u Egiptu, promatrala sam ga svaki dan kako se otvara, poput cvijeta, suncu ljepote, milosti i božanske mudrosti.

Duge godine njegove mladosti, dok sam gledala kako raste njegovo tijelo u kojem se odražavala sinteza svake ljudske savršenosti, svaki dan prionulo na rad i obilježeno znojem i umorom.

Oh! Često sam dušom promatrala njegove ruke i njegove noge već probodene i ranjene, njegovo tijelo obliveno krvlju... tada sam se naginjala nad njega obnovljenom majčinskom nježnošću.

Kratke godine njegova javnog života u kojima je svima navješćivao Evanđelje spasenja, dok je ozdravljao i praštao, zatvarao rane, i liječio bolesti; dok je praštao grijehe i činio bezbrojna čudesa. Koliko puta je uz mene, svoju Majku kojoj je sve povjeravao, Duhom stizao do vrha Kalvarije, i tako živio čas svog bolnog oproštaja!

‘Sve je dovršeno.’

I Isus je nastojao pripraviti svoje učenike za sablazan ovoga časa: ‘Sin čovječji mora uzaći u Jeruzalem gdje će biti predan u ruke pogana, popljuvan, izbičevan, osuđen i raspet, ali treći će dan uskrsnuti’.

Sada ga gledam obješena na križ i vidim njegove ruke i njegove noge, razderane od strašnih rana, i trnovu krunu koja mu na glavi otvara potoke krvi što oblijevaju njegovo lice i izobličuju ga. Dok njegovo Tijelo potresaju snažni drhtaji groznice i agonije, njegove se usne još otvaraju za posljednje riječi: ‘Sve je dovršeno.’

Očeva je volja sada izvršena. Svaka okolnost njegova života bila je usmjerena na ovo savršeno dovršenje... Njegovo se djelo sažimlje u jednom činu kojemu je sve uvijek bilo usmjereno: u božanskom, neizrecivom i dragocjenom daru njegova Otkupljenja.

Poput njega i vas sam, moji ljubljeni sinovi, Ja pripremila za ovaj posljednji čas, da bi se Očev plan dovršio u ovome novom času otkupiteljske muke za Crkvu. Svaka stvar u vašem životu ima ovo duboko značenje.

Čitajte sa mnom, ožalošćenom Majkom, zapečaćenu knjigu vašega života: u njoj je sve od Boga pripravljeno i po meni uređeno s ljubavlju, kao što sam učinila i sa svojim Sinom Isusom. Tako mogu pomoći i vama da ispunite danas Očevu volju.

Ljubite sve otvorena i velikodušna srca, liječite bolesti, zatvarajte duboke rane, darujte milost i mir, opraštajte grijehe.

I pripremite se da se uspnete sa mnom na svoju Kalvariju...”


3. travnja 1983.
Pasha Uskrsnuća

Neka ništa ne pomuti vaš mir (263)

“Isus je uskrsnuo, aleluja!

Radost koja je prožela moje Srce kad je Isus ušao u malu sobu gdje sam se nalazila i u božanskom sjaju svojega slavnog tijela nagnuo se da u lice poljubi svoju Majku, dok sam Ja, duboko mu se klanjajući, lijevala suze radosnice u znakove njegovih sjajnih rana, danas priopćavam tebi i svoj tvojoj braći svećenicima i mojim predragim sinovima: ‘Mir tebi, mir vama!’, ponavljam vam sa svojim uskrslim Sinom.

Neka ništa ne pomuti taj vaš mir:

– ni svijet u kojem živite, koji se pobunio protiv Boga, koji se pokvario i u rukama je zloga: Isus je već pobijedio svijet.

– ni Crkva, zamračena i podijeljena, u koju ulazi idolatrija i apostazija: Isus ljubi svoju Zaručnicu božanskom ljubavlju, i više joj je nego ikad blizu u ovim časovima njezina čišćenja..

– ni uznemirujući događaji koji slijede jedan za drugim, ni progonstva, ni bratoubilačke borbe, ni vatra, ni crveni bič koji se već obara na svijet.

Uskrsli je Isus živ među vama.

On vodi svjetska i povijesna zbivanja, po planu svoje milosrdne ljubavi, za spasenje sve svoje otkupljene braće.

Zato u Isusu, koji je život i uskrsnuće, mir vama u čistoj i nadnaravnoj radosti. Mir svima u pashalnoj Kristovoj radosti. Papi i svima moj blagoslov u ime proslavljenog Oca, uskrslog Sina i Duha Svetoga koji vam je dan na dar.”


Pescara, 1. svibnja 1983.
Spomendan sv. Josipa Radnika

Ovaj mjesec svibanj (264)

“U ovom mjesecu trudite se da intenzivnije živite posvetu koju ste učinili mom Bezgrješnom Srcu, ljubljeni sinovi: samo tako će me moći častiti svaki od vas.

Dajte mi cvjetiće mrtvenja da utješite veliku bol, gledajući kako svi pozivi upućeni ljudskom rodu, da se vrati svome Bogu, nisu prihvaćeni.

Koliko je Isus ožalošćen zbog tolikih koji idu putem grijeha, nečistoće, pokvarenosti i neobuzdanog egoizma!

Pružite ovoj mojoj siromašnoj i bolesnoj djeci pomoć vaše pokore i vašeg mrtvenja.

Svaki dan, ovoga meni posvećenog mjeseca, darujte mi cvjetiće napravljene od šutnje i poučljivosti, od pune raspoloživosti, od poniznosti i strpljivosti, od skromnosti i vašeg odricanja od udobnosti i osjetnih užitaka. Tako ćete ići putem prezira samih sebe živeći u sebi ovo odricanje od svijeta i njegovih zamki, što sačinjava najvažniju obavezu koju ste preuzeli na sebe na dan svog krsnog i svećeničkog posvećenja.

Dajte mi Krunice Ružarija koje ćete moliti s većim žarom i češće.

Skupljajte oko sebe redovnike i vjernike u Cenakulima trajne i žarke molitve u zajedništvu sa mnom.

Osobito sada, tražim od vas da žarko i s radošću molite svetu Krunicu. Ona je oružje koje danas morate upotrebljavati u boju i za pobjedu u ovoj krvavoj bici. Krunica je zlatni lanac koji vas veže uz moje Srce; ona je munjovod koji udaljuje vatru kazne od vas i od osoba koje su vam drage; ona je sigurno sredstvo da me uvijek imate u svojoj blizini.

Napokon, tražim od vas da često obnavljate i da živite u punini posvetu mojem Bezgrješnom i ožalošćenom Srcu.

Uđite što prije u to utočište da bih vas Ja mogla braniti.

Moja zaštita mora svima biti sve očitija jer dani koje živite označeni su velikim patnjama i raste opasnost da se izgube toliki moji siromašni sinovi koji su danas toliko ugroženi.

Ovaj mjesec svibanj, koji je posebno posvećen meni, neka vam bude dragocjena prigoda da mi se povjerite s prinosom malih cvjetića mrtvenja, čestim moljenjem sv. Krunice i s intenzivnijim proživljavanjem posvete mojemu Srcu.”


22. svibnja 1983.
Svetkovina Duhova

Nova nebesa i nova zemlja (265)

“Sve se ispunjava, ljubljeni sinovi, koje sam davno pozvala da uđete u moje utočište da biste potpomogli moj plan spasenja i milosrđa.

Zato vas skupljam u Cenakule svoga Bezgrješnog Srca da bih vas sobom oblikovala za život molitve, uzajamnu ljubav, darivanje i svetost.

U tom novom Cenakulu zajedno zazivamo dar Duha Svetoga koji se od Oca i Sina, po mojem majčinskom zagovoru, opet danas želi u punini izliti na patničku Crkvu i na sve ljudstvo koje je ovijeno tamom.

Pod utjecajem njegova moćnog djela ljubavi pustinja ovog svijeta moći će se potpuno obnoviti beskrajnom rosom milosti i tako se preobraziti u onaj vrt života i ljepote u kojem će se Bog opet moći zadovoljno odražavati.

Daruj nam, o Duše Ljubavi, nova nebesa i novu zemlju, gdje će Presveto Trojstvo biti ljubljeno i slavljeno; gdje će ljudi moći živjeti zajedno kao u jednoj velikoj obitelji, gdje će biti posve izliječene rane egoizma i mržnje, nečistoće i nepravde.

Daruj nam, o Duše Ljubavi, Crkvu obnovljenu neodoljivom snagom tvojega božanskog djelovanja, koja ispravlja ono što je krivo, svija ono što je kruto, iscjeljuje ono što je ranjeno, natapa ono što je suho i otvara ono što je zatvoreno.

Daruj nam, o Duše Ljubavi, Crkvu vjernu Evanđelju, navjestiteljicu istine koja sja velikom svetošću.

Daruj nam, o Duše Ljubavi, Crkvu poniznu, evanđeosku, siromašnu, čistu i milosrdnu.

Svojom božanskom vatrom spali ono što je u njoj nesavršeno; oslobodi je tolikih ljudskih sredstava moći; oslobodi je od kompromisa sa svijetom u kojem živi i koji ona mora spasavati; daj da iz svoga čišćenja izađe potpuno obnovljena, sve ljepša, bez ljage i nabora po primjeru Marije svoje Bezgrješne Majke i Tvoje ljubljene zaručnice.

Samo u trijumfu mojega Bezgrješnog Srca, zadaća koju sam povjerila svojem Svećeničkom pokretu bit će potpuno dovršena.”


11. lipnja 1983.
Spomendan Bezgrješnog Srca Marijina

Vrata nebeska (266)

“Moje Bezgrješno Srce vrata su nebeska kroz koja prolazi Duh Ljubavi Oca i Sina, da bi stigao do vas i obnovio čitav svijet.

Zato vas danas pozivam da uđete još više unutra, u dubinu ovog mojeg nebeskog vrta; tako ćete biti zaodjenuti svjetlošću Presvetog Trojstva.

U mojem Bezgrješnom Srcu Otac gleda na vas sa zadovoljstvom, kad vidi kako sam vas Ja oblikovala da ga slavite na najsavršeniji način.

Moja je majčinska zadaća da pomognem svakome od vas da u punini ostvari Očev plan, jer Otac vas je stvorio da biste imali udjela u njegovu biću, u njegovoj ljubavi i u njegovoj slavi.

Pomažem vam zato da se otvorite suncu Božje ljubavi, koja čini da rastete u lijepom, dobrom i istinitom. Slava se Božja očituje u svemu svojem božanskom skladu, po skladnim notama vašeg života.

Kolike uzvišene modulacije titraju iz motiva molitve, patnje, šutnje i svih onih kreposti koje treba da skladaju pjesmu vašeg života. U životu se otvarate pjevanju slave Očeve, koji se želi u vama odražavati sa zadovoljstvom, dok se tajnom njegova očinstva rađate za novu puninu života i radosti.

U mojem Bezgrješnom Srcu Sin vas prima u se, da bi vas učinio sličnijima svojoj slici i da bi vas pridružio samom svojem životu.

U ovom mom nebeskom vrtu zbiva se čudo vaše preobrazbe.

Najprije se to dogodilo sa mnom, jer, kad me je Isus našao kao najčistiju i najpoučljiviju glinu, oblikovao me je na svoju sliku, na tako savršeni način, da ni jedno drugo stvorenje ne može proizvesti njegovu sliku kao što je to učinila vaša nebeska Majka.

I tako sam od Majke postala kćerka svojega Sina, tako sam postala njegova prva i najsavršenija učenica; i tako, dok vas vodim k Isusu, mogu se također vama pokazati kao uzorak za nasljedovanje, ako želite doći do toga da Isusa živite u svojem životu.

Oblikujem vas na njegovu sliku i priliku u duhu i ishodila sam vam Duha mudrosti da vas vodi te tražite i prihvaćate, razmatrate i čuvate njegovu božansku Riječ. Tako ćete moći živjeti Evanđelje jednostavnošću malenih, vjernošću mučenika i heroizmom svetaca.

Oblikujem vas u srcu i vodim vas do punine ljubavi prema Bogu, da biste potom tako mogli ljubiti svu svoju braću njegovom vlastitom ljubavlju. Zato vas činim sve čistijima i osjetljivijima, poučljivijima i milosrdnijima, blagima i samilosnima, poniznima i jakima.

Svakog dana Isus ulazi kroz vrata ovoga mojeg nebeskog vrta da bi iskusio veliku radost kad vidi da ga nasljedujete i živite, svi vi, moji sinovi i njegova mala braća.

U mojem Bezgrješnom Srcu Duh vam se Sveti priopćava sve više da bi s vašim dušama ostvario ono jedinstvo života i ljubavi, kao što je ostvario s vašom nebeskom Majkom. I videći vas u mojem majčinskom naručju, On udahnjuje u vas snagu ljubavi da bi vas učinio plamenovima milosti, zvijezdama svetosti i revnosti, da obnovi nebo Crkve.

Priopćuje vam se sa svojih sedam svetih Darova i čini vas prikladnim oruđem kako biste vratili svijet Bogu milosrđa i spasenja, pripravljajući Kraljevstvo u kojem će svojom božanskom moću vladati Isus, a Oca će sve stvorenje trajno slaviti.

Uđite, dakle, kroz nebeska vrata mojeg Bezgrješnog Srca, ako želite sudjelovati u božanskom čudu novih Duhova za Crkvu i potpune obnove svijeta.”


Valdragone (San Marino), 29. lipnja 1983.
Blagdan sv. Petra i Pavla
Duhovne vježbe i Cenakul s odgovornima Svećeničkog marijanskog pokreta

Zašto sam vas željela imati ovdje (267)

“Ove godine opet sam vas pozvala i vi ste došli iz cijele Europe da provedete ove dane u trajnom Cenakulu sa mnom.

Kolika ste vi utjeha mojem Srcu u ovim tako tužnim vremenima i koliko slavite svoju nebesku Majku! Ja odražavam svoje svjetlo u vašem srcu i izlijevam puninu milosti u vaše duše.

Neprestano sam uz vas: pridružujem se vašoj molitvi, povećavam vašu ljubav, jačam veze koje vas ujedinjuju, radujem se kad vas promatram tako malene i poučljive, spremne da se razumijete, da jedni drugima pomognete, da idete zajedno teškim putem posvete koju ste mi učinili.

Zašto sam vas ove godine htjela imati ovdje?

Da bih vam dala da shvatite kako od sada morate ići zajedno, ujedinjeni u ljubavi, dotle da postanete zaista jedno. Ovih dana, u Cenakulu mojega Bezgrješnog Srca, želim vas sve učiniti jednim srcem i jednom dušom.

Taktika mojega Protivnika taktika je mržnje i podjele. Kamo god stigne svojim podlim i zlim djelovanjem, uspijeva donijeti lom, nerazumijevanje i suparništvo. I u Crkvi djeluje sve više da bi je rastrgao u njezinu unutrašnjem jedinstvu. Ja vas tada skupljam sa svih strana da bih vam pomogla da se ljubite, da se ujedinite, da rastete u savršenoj ljubavi.

Pozvala sam vas opet ovamo da bih vam dala razumjeti kako se upravo sada ispunja vaše javno poslanje u vašem osobnom i dragocjenom žrtvovanju.

Ovo je Sveta godina Otkupljenja koje je izvršio moj Sin Isus na Križu.

I za vas je sad, moje Bezgrješno Srce, od jaslica postalo žrtvenik na kojem svakoga od vas moram pripraviti na križ koji vam je Otac pripravio za spasenje svijeta.

Zato, moji ljubljeni sinovi, budite spremni da živite s pouzdanjem i predanjem krvave trenutke koji vas sada već očekuju, dok vas svaki dan činim sve sličnijima raspetom Isusu.

Zablude koje se šire u Crkvi i pomućuju je u vjeri trnova su kruna; grijesi koji se čine, a nije za njih podnesena zadovoljština, bolni su bičevi; nečistoća koja se širi dovodi vaše svećeničko tijelo do jedne rane; mržnja svijeta, nerazumijevanje, čak i odbacivanje kojim ste okruženi, to su čavli koji vas probadaju. Pozvani ste da se uspnete sa mnom na Kalvariju, na kojoj ćete biti žrtvovani za spasenje svijeta.

Pozvala sam vas ovamo i zato da vam ishodim Duha Svetoga, koji vam je od Oca i Sina darovan u preobilju, za vašu neprekidnu molitvu, sjedinjenu s mojim majčinskim posredovanjem. On vas preobražava u žarke plamenove revnosti za slavu Božju i u hrabre Isusove svjedoke, u ovim vremenima koja su postala tako zla.

Sada je borba između vaše nebeske Majke i njezina Protivnika ušla u odlučnu fazu.

‘Žena zaodjenuta suncem’ otvoreno se bori sa svojom četom protiv četa kojima zapovijeda crveni Zmaj, a u njegovoj je službi i crna Zvijer koja je došla iz mora.

Crveni Zmaj je marksistički ateizam, koji je sada osvojio već čitav svijet i doveo čovječanstvo do toga da gradi novo društvo bez Boga.

Zato je svijet postao suha i hladna pustinja, uronjena u led mržnje i u tamu grijeha i nečistoće.

Crna zvijer je masonerija koja se infiltrirala u Crkvu te je napada, ranjava i traži da je razori svojom podlom taktikom.

Njezin se duh posvuda širi kao otrovan oblak i dovodi do paralize vjere, gasi apostolski žar i sve više udaljuje od Isusa i od njegova Evanđelja.

Došlo je vrijeme da se odvažno borite, apostoli ovih posljednjih vremena, prema naredbama svoje nebeske Voditeljice:

– protiv podjele, želim preko vas, odgovoriti jačajući zajedništvo i ljubav da vas poveže, te postanete zaista jedno;

– protiv širenja grijeha i zla odgovaram vašim svećeničkim žrtvovanjem i zato vam pomažem da se uspnete na Kalvariju i polažem vas na Križ na kojem svaki od vas mora biti žrtvovan;

– protiv napadaja Crvenog zmaja i Crne zvijeri odgovaram pozivajući vas sve da se borite da Bog bude sve više slavljen i da Crkva u svojim sinovima bude izliječena od rana nevjere i otpada.

Molite, ljubite, činite pokoru.

Idite putem poniznosti, malenosti, prezira svijeta i samih sebe, slijedeći Isusa koji vas ljubi i vodi.

Uskoro će posvuda zasjati pobjeda.

Trijumfom mojega Bezgrješnog Srca doći će k vama slavno Isusovo kraljevstvo. Isus će u svojem Duhu Ljubavi sve stvorenje dovesti do slavljenja Oca. Konačno će biti obnovljeno lice zemlje.

Zato prije nego što siđete s ovog brda, jednog po jednog gledam vas majčinskom nježnošću, ispunjavam vam srca milostima koje ćete kasnije shvatiti i blagoslivljam vas u Ime Oca i Sina i Duha Svetoga.”


16. srpnja 1983.
Spomendan Karmelske Gospe

‘Sveto brdo’ (268)

“Uspnite se sa mnom, ljubljeni sinovi, na sveto brdo vašeg savršenog suobličavanja raspetom Isusu.

Koliko se puta moj Sin Isus volio penjati na brda, tjeran žarkom željom sa samoćom i šutnjom, da bi mogao najintenzivnije živjeti jedinstvo sa svojim Ocem!

Kao mladić često je tražio utočište na brežuljcima u okolici Nazareta; na brdu je proglasio evanđeoski zakon blaženstava; na brdu Taboru proživio je ekstazu svojega preobraženja; u gradu Jeruzalemu, gradu na gori, skupio je svoje učenike na Posljednju večeru, i proveo bolne časove svoje unutarnje agonije; na brdu Kalvariji izvršio je svoju žrtvu; na Maslinskom brdu konačno se rastao sa svojima, slavno uzašavši na nebo.

Danas se sa mnom popnite na ovo ‘sveto brdo’ koje je Isus Krist, da biste mogli ući u intimnost života s njime. U ovim vremenima moje odlučujuće borbe svatko je od vas pozvan da se bori samim Kristovim svjetlom, jer morate biti sama njegova prisutnost u svijetu. Zato se uspnite na ‘sveto brdo’ njegove Mudrosti koja će vam biti očitovana ako budete maleni, ponizni i siromašni. Vaš će duh biti privučen njegovim božanskim Duhom i proniknut ćete u tajnu objavljene Istine u Svetom pismu i bit ćete zahvaćeni ljepotom njegova Evanđelja, pa ćete ljudima današnjice odvažno govoriti Isusovu riječ, koja jedina rasvjetljuje i može dovesti do punine Istine.

Popnite se na ‘sveto brdo’ njegovog Srca da budete preobraženi od gorućega grma njegove božanske ljubavi. Tada će vaše srce biti rašireno i oblikovano po njegovu i vi ćete biti u svijetu sam otkucaj Srca Isusova koje traži osobito one koji su daleko i sve želi obuhvatiti plamenom svojega neizmjernog milosrđa.

Postat ćete blagi i ponizni srcem, bit ćete uistinu sposobni ljubiti, sipat ćete balzam na duboke rane onih koji trpe i koji su najpotrebniji, lijevat ćete svoju svećeničku pomoć osobito onima koji su zalutali na putu zla i grijeha. Tako ćete svojom ljubavlju velik broj moje djece dovesti na put spasenja.

Popnite se na ‘sveto brdo’ njegova božanskog Čovještva da biste mogli postati odraz njegova neprestanog žrtvovanja za vas.

Njegove oči u vašim očima, njegove ruke u vašim rukama, njegovo Srce u vašim srcima, njegove patnje u vašim patnjama, njegove rane u vašim ranama, njegov Križ u vašem križu.

Tako ćete postati snažna prisutnost Isusova. On po vama još danas može snažno djelovati da bi priveo sve k spasenju. U tom spasenju stoji trijumf mojega Bezgrješnog Srca; u njemu se zbiva završetak borbe na koju sam vas pozvala i ostvaruje se moja najavljena pobjeda.

Zato sada više nego ikada postaje hitno, predragi sinovi, da me slijedite kao svoju nebesku Voditeljicu. Uspnite se, dakle, sa mnom na ‘sveto brdo’ koje je Krist, da biste mu bili savršeno slični, tako da On mogne zaživjeti u svakome od vas da bi sve priveo k spasenju.”


15. kolovoza 1983.
Svetkovina Marijana Uznesenja na nebo

U svjetlu raja (269)

“Danas vas želim duhovno ovdje gore u raju, ljubljeni sinovi, da biste mogli biti ispunjeni pouzdanjem i nadom, promatrajući svoju nebesku Majku koja je i sa svojim tijelom uznesena u nebesku slavu.

Srcem i dušom gledajte u nebo koje vas čeka. Raj je vaš pravi cilj. Niste stvoreni za zemaljski život koji vas ipak toliko zaokuplja, umara i troši.

Život je na ovoj zemlji kao jedno dugo i bolno predsoblje kroz koje morate proći da biste ušli u Kraljevstvo koje vam je pripravljeno od Oca nebeskog.

U tom kraljevstvu moj je Sin Isus već pripravio mjesto za svakoga od vas. Anđeli radosno čekaju vaš dolazak i svi sveci mole i gore od ljubavi da se svako mjesto popuni i da ga svatko od vas zauvijek zauzme.

Danas treba više gledati raj koji vas čeka ako želite ići u vedrini, nadi i pouzdanju.

U svjetlu raja bolje ćete razumjeti i vrijeme koje živite: to je vrijeme patnje. To je vrijeme opisano u Otkrivenju, vrijeme u kojem je Sotona uspostavio u svijetu svoje kraljevstvo mržnje i smrti.

Najsiromašniji, najslabiji, najmanje zaštićeni, moji maleni, toliko su često pogođeni patnjama koje iz dana u dan postaju sve veće. O, Gospodin će skratiti vrijeme kušnje gledajući također na vašu vjernost i na vašu bol. No da biste bili utješeni, morate danas gledati u raj pripravljen za vas.

U svjetlu raja koji vas čeka, znat ćete bolje čitati znakove svojega vremena.

Dani koje živite su zli, jer su srca ljudi postala suha i hladna, zatvorena od tolikog egoizma, te nisu više sposobna da ljube.

Čovječanstvo ide putem pobune protiv Boga i putem svoje tvrdokorne neprijateljske pokvarenosti. Tako danas postaju zli plodovi koje ubirete: to su plodovi mržnje i nasilja, pokvarenosti i bezbožnosti, nečistoće i idolopoklonstva. Vaše je tijelo uzdignuto do idola, a užitak se traži kao najveća vrijednost.

Kolike vam znakove Gospodin šalje da vas pozove na kajanje i obraćenje: bolesti, nesreće, neizlječiva zla i ratovi koji se sve više šire, prijetnje zla sa svih strana. U ovim vremenima, da ne biste očajavali i da biste hodali putem neslomive i sigurne vjere, postaje nužno da živite s pogledom uprtim u raj gdje vas uz Isusa, vaša nebeska Majka ljubi i prati također svojim slavnim tijelom.

U svjetlu raja koji vas čeka, znat ćete osobito savršeno ostvariti plan koji imam sa svakim od vas u ovim vremenima velike borbe između ‘Žene zaodjenute suncem’ i njezina protivnika Crvenog zmaja.

U dubokoj odijeljenosti od svijeta i od stvorenja postat ćete zaista maleni, puni pouzdanja, ponizni i dobri. Ići ćete putem prezira svijeta i samih sebe. Bit ćete sposobni mrtviti svoja sjetila i nanovo ćete mi prikazivati dar svoje pokore.

Želim također da se vrati praksa posta koji je Isus toliko preporučivao u svom Evanđelju. Tako ćete postati pravi Isusovi učenici i širit ćete oko sebe njegovo svjetlo u ovom vremenu prožetom tamom.

Zato vas danas pozivam da gledate u raj koji kliče u tajni tjelesnoga uznesenja vaše nebeske Majke, koja vas sve hrabri i blagoslivlja.”


Toronto (Kanada), 26. kolovoza 1983.
Gospa Čenstohovska

Majka čišćenja (270)

“Ljubljeni sinovi, gledajte mojim milosrdnim očima zla koja danas muče čovječanstvo i Crkvu, pa ćete i vi također lijevati suze žalosti i dubokog suosjećanja.

Ljubite mojim Srcem svu svoju braću i neizmjernu patnju mojih siromašnih sinova, osjetit ćete kao svoju.

Ja sam Kraljica svih naroda i moje je kraljevstvo kraljevstvo ljubavi koja srca svih želi dovesti do najvećeg jedinstva života s Isusom tako da Otac bude proslavljen u trijumfu njegova Duha Ljubavi.

Nosite u svom životu patnje naroda koje su podjarmili oni koji niječu Boga i šire ateizam svim mogućim sredstvima.

Poljska, u kojoj sam službeno proglašena Kraljicom, znak je ovog trajnog i krvavog progonstva.

Koliki su kod ovih naroda spriječeni u ispovijedanju svoje vjere!

Koliki su zapostavljeni zbog svoje vjernosti Isusu i Crkvi! Već godinama crveni Zmaj ima raširenu vlast nad ovim narodima i proganja moju djecu najpodmuklijim i najrafiniranijim sredstvima.

Osjetite u srcu duboku ranu koju su mi prouzročili milijuni djece ubijene u krilu vlastitih majki; grijeh koji se širi i nemoralnost koja kao strašan rak kvari savjesti; dezorijentacija mladih koji su žrtve poroka, droge i nasilja, rasulo tolikih obiteljskih ognjišta.

Sudjelujte u patnjama Crkve koja živi čas svoga najvećeg napuštanja.

Kako je bolesna ova moja ljubljena Kćerka!

Nosite u srcu Isusove i moje patnje radi stanja agonije u kojem se nalazi Crkva sada već u svim dijelovima svijeta.

Naučava se zabluda i širi se pod dvosmislenim formulama novih kulturnih tumačenja istine; prihvaća se duh svijeta, koji se širi svojim štetnim utjecajem i dovodi tolike duše do toga da ga odabiru, opravdavaju i žive u grijehu; širi se nevjera, a u mnogim bogoslužnim mjestima izbacuju se slike svetaca, pa čak i slike vaše nebeske Majke.

Apostazija se sada već proširila u svim dijelovima Crkve, koju su izdali čak i neki njezini biskupi, napustili mnogi njezini svećenici, ostavila tolika njezina djeca i opustošio moj Protivnik.

Ti, moj mali sine, pođi u sve dijelove svijeta i svima snažno navješćuj moju poruku.

Ovo su strašna i bolna vremena vašeg čišćenja. Nikada kao sada morate gledati u mene da biste bili utješeni, obranjeni i spašeni.

Ja sam Majka za ova vaša vremena. Ja sam za vas Majka u času sadašnjeg čišćenja.”


Vancouver (Kanada), 3. rujna 1983.
Prva subota u mjesecu

Službenici Otkupljenja (271)

“Ljubljeni sinovi, odgovorite mojem majčinskom pozivu da budete vjerni službenici Otkupljenja koje je izvršio moj Sin Isus.

Vama je povjeren dragocjen zadatak da krstite i da opraštate, da naviještate Evanđelje, da obnavljate Žrtvu izvršenu na Kalvariji slavljenjem svete Mise, da dijelite milosti po sakramentima koje je ustanovio Isus.

Učinite da opet siđe njegova Krv kako bi oprala sve grijehe svijeta. Svaki dan s ljubavlju i bolju, s najdubljim životnim sudjelovanjem života slavite Žrtvu svete Mise: ona ima moć da zadovolji i da uništi toliko zlo u svijetu.

Ljubite Isusovim Srcem svu svoju braću i moju djecu. Koliki od njih idu putem ovoga svijeta kao stado bez pastira i izloženi su svim opasnostima! Koliki su ranjeni grijehom, zarobljeni zlom, žrtve mržnje! Koliki su siromašni, izrabljivani, slabi, patnici!... Sve su patnje moje djece poput očajnog krika za pomoć, koji stiže sve do mene i duboko ranjava moje majčinsko Srce.

S vama sam na svim putovima svijeta. Majčinskim milosrđem pomažem svoje malene koji se nalaze u najvećoj nevolji: spasavam izgubljene, ozdravljam bolesne, tješim ožalošćene, hrabrim malodušne, pridižem pale, pronalazim zalutale.

Ovo je čas trijumfa Bezgrješnog Srca vaše nebeske Majke; ovo je čas velikog čuda božanskog milosrđa. Ali Ja želim raditi preko vas, moji ljubljeni sinovi. Zato vas sve pozivam da se posvetite mojem Bezgrješnom Srcu.

Tada ću moći od vas učiniti savršene službenike Otkupljenja koje je izvršio Isus.

Iz ovoga grada koji je smješten na Tihom oceanu i koji otprilike označava granicu između zapada i istoka, sve vas pozivam da odgovorite mojem planu koji će iz dana u dan postajati sve očitiji: Crkva i svijet vidjet će kako se ostvaruje najveće čudo božanskog milosrđa.”


Montreal (Kanada), 8. rujna 1983.
Blagdan Rođenja Marijina

Moja najmanja djeca (272)

“Skupljam sa svih strana svijeta svoju najmanju djecu da ih ujedinim u svoju četu i da ih stavim u dubinu svojega Bezgrješnog Srca.

Ljubljeni sinovi, slušajte njihov glas koji traži vašu pomoć: hitajte im u susret, uzmite ih u svoj naručaj i sve ih nosite svojoj nebeskoj Majci.

Maleni su za mene sva djeca koja su već začeta, a onda hotimično ubijena u krilu svojih majki. Ljubav i briga vaše nebeske Majke i Crkve za njihov spas zajedno s nevinom krvlju, koju prolijevaju oni koji preziru i ne slušaju Božji zakon, već je krst želje i krvi koji ih sve spašava.

Maleni i nezaštićeni za mene su i ona djeca koja žive i rastu, ali koju naučavaju zabludama i kao vrijednost im predlažu pravo kršenje Božjeg zakona.

Maleni su za mene mladi, koji se otvaraju životu u jednom svijetu koji je postao pustinja jer je lišen ljubavi, i koji su upućeni u sva najbolnija iskustva zla.

Maleni su za mene siromasi kojima nedostaju sredstva za život, koji nemaju ni kuće ni posla, i često su izrabljivani.

Maleni su za mene sva moja progonjena, odbačena i potlačena djeca; oni koji trpe, koji plaču, koji su sami, koji nemaju pomoći ni ohrabrenja. Maleni su sva moja djeca koja su žrtve mržnje i grijeha, koja idu putem života bez pouzdanja i bez nade.

Tko može pomoći i spasiti ovu moju siromašnu djecu grešnike?

Danas, ljubljeni sinovi, donesite mi oko moje kolijevke vijenac sve te moje malene djece da bih ih mogla prihvatiti kao struk ruža koji mi želite prikazati za radosni blagdan rođenja svoje nebeske Majke.”


S. Francis (Maine - SAD), 15. rujna 1983.
Spomendan Žalosne Gospe

Nalazim se pod Križem (273)

“Gledajte, ljubljeni sinovi, vašu žalosnu Majku pod Križem na kojem u agoniji Isus visi i umire. Od onog trenutka ovo je moje mjesto: stajati pod križem svakoga mojeg sina.

Pod križem sam svojega prvog ljubljenog sina, pape Ivana Pavla II, koji ljubi, moli i trpi zbog agonije koju proživljava Crkva i zbog sudbine koja čeka jadno čovječanstvo. Zar ne primjećujete kako je bič rata već stigao i kolike će nevine žrtve biti pozvane da podnose neizrecive patnje?

Pod križem sam što ga danas nose biskupi koji ostaju vjerni, a dok je sve više onih koji žele ići vlastitim putem, ne slušajući i ne slijedeći Svetog Oca, onoga kojeg je Isus postavio kao temelj svoje Crkve: pripremaju neku drugu crkvu odijeljenu od Pape, koja će opet izazvati sablazan bolne podjele.

Pod križem sam koji danas nose svećenici, moji ljubljeni sinovi, koji su pozvani da žive u bezuvjetnoj vjernosti Isusu, njegovom Evanđelju i njegovoj Crkvi. Oni često moraju podnositi unutarnje mučeništvo jer se osjećaju neshvaćeni, ismijani, pa čak odbačeni od svoje vlastite subraće.

Pod križem sam posvećenih duša koje žele vjerno živjeti svoju posvetu, suprotstavljajući se duhu svijeta koji je već ušao u tolike redovničke kuće, unoseći u njih mlakost, nečistoću, laksizam i traženje svakoga svjetovnog užitka.

Pod križem sam tolikih vjernika koji su, odvažno i velikodušno, prihvatili moj poziv. U tolikim teškoćama oni se nadaju i pouzdaju u mene; usred velikih kušnji oni mole s vjerom i ustrajnošću; u nebrojenim patnjama oni prikazuju u duhu zadovoljštine ono što Gospodin odredi u njihovu životu.

Pod križem sam svoje jadne djece grešnika, da bih ih dovela na put kajanja i pomirenja, bolesnika da bih im dala ohrabrenje i smirenje, zalutalih da bih ih dovela na put spasenja, umirućih da bih im pomogla da umru u milosti i Božjoj ljubavi.

Oh! Nikada kao u ovim vremenima, u kojima rastu patnje i nevolje, Ja sam vaša ožalošćena Majka i tješiteljica. Prisutna sam pod križem svih vas svojih sinova, da trpim i da molim za vas.

Zajedno s vama prikazujem Ocu dragocjen doprinos vaše osobne suradnje na Otkupljenju koje je izvršio moj Sin Isus.”


Curacao (Antilsko otočje), 29. rujna 1983.
Blagdan arkanđela Mihaela, Gabrijela i Rafaela

Služba anđela (274)

“Danas Crkva slavi blagdan arkanđela Mihaela, Gabrijela i Rafaela.

To je i vaš blagdan, ljubljeni sinovi, jer anđeli Gospodnji imaju odigrati važnu ulogu u mojem pobjedonosnom planu.

Evo koja je njihova dužnost: na moju zapovjed oni vode strašnu bitku protiv Sotone i svih zlih duhova. To je borba koja se odvija osobito na razini duhova, s umom i savršenim prianjanjem planovima dvojice velikih i oprečnih voditelja: ‘Žene zaodjenute suncem’ i Crvenoga zmaja.

Zadaća je sv. Gabrijela da vas zaodjene samom Božjom snagom.

On se bori protiv najopasnije sotonine varke, a ta je da vas oslabi, dovodeći vas do malodušnosti i umora. Koliki su se od vas zaustavili na putu posvete koju su mi učinili radi te svoje ljudske slabosti!

To je slabost koja vas dovodi do sumnje, do nesigurnosti, do straha i do nemira. To je napast mojega Protivnika da bi vas učinio bezopasnima, zatvorenima u same sebe, i svoje probleme, nesposobnima za pravi apostolski zanos.

Arkanđeo Gabrijel ima zadatak da vam pomogne rasti u pouzdanju, zaodijevajući vas Božjom snagom. I tako vas svaki dan vodi na put odvažnosti, ustrajnosti, te herojske i čiste vjere.

Zadaća je svetog Rafaela da lije balzam na vaše rane.

Koliko li vas puta Sotona uspijeva raniti grijehom, iznenaditi vas svojim podmuklim zavođenjima na zlo! Daje vam da osjetite teret svoje bijede, nesposobnosti, krhkosti i zaustavlja vas na putu vašega savršenog darivanja.

Tada je zadaća svetog Rafaela da vas prati na putu koji sam vam zacrtala, dajući vam onaj lijek koji liječi sve vaše duhovne bolesti. Svakog dana on sve sigurnijima čini vaše korake, manje nesigurnima vaše odluke, odvažnijima vaše čine ljubavi i apostolata, odlučnijima odgovore na moje želje, pozornijima vaše pameti na moj majčinski plan, i tako bijete svoju bitku ojačani njegovim nebeskim balzamom.

Zadaća je sv. Mihaela da vas brani od strašnih Sotoninih nasrtaja na vas.

U ovim vremenima, moji ljubljeni koji su prihvatili moj poziv i posvetili se mojem Bezgrješnom Srcu, kao i sva moja djeca koja su ušla u društvo moje pobjedonosne čete, predmet su posebnog bijesa i žestine mojega i vašeg Protivnika.

Sotona vas na duhovnom području napada svakom vrstom napasti i sugestija da bi vas doveo u zlo, u dezorijentaciju, u sumnju i u nepouzdanje. Često se služi svojim omiljenim oružjem, a to su đavolsko nagovaranje i nečiste napasti.

Napada vas strašnim zasjedama i često traži način da vas gurne u pogibelj; čak fizički pokušava udarati na vaš život i zdravlje.

Arkanđeo Mihael, zaštitnik sveopće Crkve, je taj koji intervenira svojom velikom moći i stupa u borbu da bi vas oslobodio od Zloga i od njegovih opasnih zamki. Zato vas pozivam da njegovu zaštitu zazivate svakidašnjim moljenjem kratke, ali tako djelotvorne molitve egzorcizma koju je sastavio papa Leon XIII.

Eto zašto Gospodnji anđeli imaju važnu službu u planu borbe koja se upravo vodi: vi morate uvijek živjeti u njihovu društvu.

Oni imaju dragocjenu i nezamjenljivu zadaću: uz vas biju isti boj; daju vam snagu i odvažnost, liječe vas od vaših brojnih rana, brane vas od zla i, s vama, sačinjavaju najjači dio pobjedonosne čete na zapovijed nebeske Voditeljice.”


Fort Lauderdale (Florida - SAD), 7. listopada 1983.
Spomendan Kraljice svete Krunice

Zmaj će biti svezan (275)

“Ljubljeni sinovi, u borbi u kojoj ste svaki dan angažirani protiv Sotone i njegovih lukavih i opasnih zavođenja, protiv silne vojske Zla, osim posebne pomoći koju vam pružaju anđeli Gospodnji, morate upotrebljavati sigurno i nepobjedivo oružje: to je oružje vaša molitva.

Molitvom možete uvijek neprijatelju oteti teren koji si je osvojio; možete učiniti da u pustinji zla i grijeha niknu klice dobra; osobito možete osloboditi golemi broj duša koje je Sotona uspio zarobiti. Molitva ima silnu snagu i u dobru izaziva lančane reakcije, koje su jače od atomskih reakcija.

Molitva koju Ja osobito volim jest sveta Krunica.

Zato Ja u svojim brojnim ukazanjima uvijek pozivam da je molite, združujem se s onima koji je mole, i s majčinskom brigom i zauzetošću tražim je od sviju.

Zašto je sveta Krunica tako uspješna?

Zato što je to jednostavna i ponizna molitva, i oblikuje vas duhovno u malenosti, skromnosti, i u jednostavnosti srca.

Danas Sotona, duhom oholosti i pobune protiv Boga, uspijeva sve osvojiti i boji se onih koji slijede vašu nebesku Majku na putu malenosti i poniznosti. Dok tu molitvu preziru veliki i oholi, dotle je s toliko ljubavi i s toliko radosti mole moji maleni: siromašni, djeca, ponizni, oni koji trpe i premnogi vjernici koji su prihvatili moj poziv.

Sotonina oholost bit će opet pobijeđena poniznošću malenih i crveni će se Zmaj osjetiti konačno ponižen i poražen kad ga svežem ne velikim lancem, nego vrlo krhkom uzicom: a to je sveta Krunica.

To je molitva koju vi molite zajedno sa mnom.

Kad me pozivate da molim za vas, uslišavam vašu molbu i pridružujem svoj glas vašem, združujem svoju molitvu s vašom.

Zato ona biva uvijek uspješna, jer vaša je nebeska Majka moleća svemogućnost. Kada Ja tražim, uvijek dobivam, jer Isus nikada ne može odbiti molbe svoje Majke.

To je molitva koja ujedinjuje glasove Crkve i ljudskoga roda, jer se moli u ime sviju, a nikada samo u osobno ime.

Razmatranjem njezinih otajstava dolazite do dubljeg razumijevanja Isusova plana koji se ocrtava u čitavom njegovu životu, od Utjelovljenja pa sve do dovršenja u njegovoj slavnoj Pashi i tako sve više prodirete u tajnu Otkupljenja. Počinjete shvaćati ovo otajstvo ljubavi preko svoje nebeske Majke, prolazeći putem njezina Srca, da biste došli do posjedovanja neizmjernog blaga božanske i goruće ljubavi Kristova Srca.

Po molitvi krunice oblikujete se na savršenu slavu Očevu, čestim ponavljanjem molitve koju vas je naučio Isus: ‘Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje’. Takoder se oblikujete za neprestano klanjanje Presvetom Trojstvu moljenjem ‘Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu’.

Vaša nebeska Majka od vas danas traži da se svetom Krunicom služite kao najdjelotvornijim oružjem za borbu u velikoj bici po zapovijedi ‘Žene zaodjenute suncem’.

Udovoljite mojem pozivu, umnožite vaše Cenakule molitve i bratstva, posvetite se mojem Bezgrješnom Srcu, molite često svetu Krunicu. Onda će moćni Crveni zmaj biti posve svezan tim lancem, njegov će krug djelovanja bivati sve uži i na kraju će postati nemoćan i bezopasan.

Svima će se očitovati čudo trijumfa mojega Bezgrješnog Srca.”


1. studenoga 1983.
Svetkovina svih Svetih

Voditeljica jedinstvene čete (276)

“Ljubljeni sinovi, dragocjenu pomoć za ispunjenje zadaće koju sam vam povjerila pružaju vam vaša braća, koja su već stigla ovamo gore u raj i koji već sad imaju udjela u blaženstvu bez kraja.

Danas je svetkovina svih Svetih: vi morate gledati na njih s radošću, pouzdanjem i s velikom nadom.

Koliko je ove vaše braće živjelo iste vaše poteškoće, podnosili su iste patnje, dijelili su s vama vaše boli, odgovorili su na moj majčinski poziv i posvetili se mojem Bezgrješnom Srcu! Tu gore oni oblikuju veliki vijenac svjetla koji, zajedno s vašom Majkom, pjeva vječnu hvalu Presvetom Trojstvu.

Oni koji su na zemlji živjeli kao moja mala djeca, slušali me s poučljivošću, slijedili me na putu koji sam Ja sama zacrtala, sada tvore oko moga Bezgrješnog Srca presjajni vijenac ljubavi, radosti i slave.

Kolike ste od tih sinova poznavali ovih godina! Oni su sada više nego ikada uz vas u vođenju iste bitke na zapovijed nebeske Voditeljice.

Moje vas majčinsko Srce ujedinjuje danas u izvanredno zajedništvo života sa svom vašom braćom u raju i s onima koji konačno imaju sigurnost da su spašeni, ali još trpe čas svojega osobnog čišćenja u čistilištu.

To je golem, nevidljiv, ali najdragocjeni dio moje čete, jer moja su sveta djeca sada već odjevena Božjom moću i mojom osobnom snagom, dok mi duše, koje su u čistilištu, mogu darovati doprinos svoje patnje i svoje neprestane molitve.

Zato se nikad nemojte osjećati samima. Ojačajte svoje veze sa svetima u nebu i s onima koji se još čiste u čistilištu: vrlo su vam blizu, vide sve vaše teškoće, poznaju strašne zamke koje vam namješta moj Protivnik, i pomažu vam uvijek na djelotvoran način. Gledajte danas na sve one koji su već otišli pred vama u vječni život u znaku vjere, a sada vas čekaju s ljubavlju i radošću.

Ja sam Majka i Kraljica svih Svetih!

Ja sam Voditeljica jedinstvene čete!

Ja sam Majka cijele Crkve: one vojujuće, trpeće i slavne, i moje Bezgrješno Srce kliče od radosti kad vas vidi tako sjedinjene u bratskoj vezi zajedništva ljubavi i života.

Iz raja, zajedno s vašom braćom i svojim ljubljenim sinovima koji su već stigli ovamo, sa svim dušama koje još mole i trpe u čistilištu, danas vas blagoslivljam u ime Oca i Sina i Duha Svetoga.”


Enugu (Nigerija - Afrika), 21. studenoga 1983.
Marijino Prikazanje u Hramu

Na afričkim putovima (277)

“Udite u hram mojega Bezgrješnog Srca, predragi sinovi, ako želite promatrati čudesna djela moje milosrdne ljubavi.

U ovim vremenima vaša Majka djeluje u svim dijelovima svijeta, svojim zabrinutim činom poziva da bi vas uputila na put dobra, ljubavi i povratka Bogu, vašem Otkupitelju. Svuda se objavljujem malenima, jednostavnima, siromašnima i čistima srcem.

I u ovom dijelu afričkog kontinenta, gledaj kako oni primaju moj poziv sa velikom zahvalnošću.

Koliko ljubavi prema meni nalaziš na afričkim putovima! Ovdje, usred tako velike bijede, gdje su kuće još od blata i gdje moja djeca često nemaju ni hrane ni odjeće, Ja od njih primam više nego što mi daju u drugim, najnaprednijim dijelovima svijeta.

Primam čistu i iskrenu ljubav, velikodušni odgovor, oduševljenu i veselu suglasnost, žarku i ustrajnu molitvu.

Jesi li vidio s koliko žara mole svetu Krunicu, kolikim čašćenjem okružuju moje slike, kako me smještaju u svaku sobu svojih siromašnih kuća. Njima ću se još više očitovati preko ukazanja i po svojoj majčinskoj prisutnosti koja im pomaže i potiče providnost da im ne bi uzmanjkalo ni hrane ni odjeće.

Ovih dana, moj mali sine, mogao si vidjeti svojim očima kako nebeska Majka djeluje na putevima ovog golemog kontinenta.

Došao je čas mojih najvećih čudesnih djela. To su vremena trijumfa moje majčinske ljubavi.

Zato sve, sa svih pet kontinenata, pozivam da uđete u hram mojega Bezgrješnog Srca, da biste tako mogli potpomoći moj plan.”


Grand Bassam (Obala Slonovače - Afrika), 8. prosinca 1983.
Svetkovina Bezgrješnog Začeća

Lijek koji trebate (278)

“Ja sam Bezgrješno Začeće.

Sudjelujte, ljubljeni sinovi, u velikoj radosti čitave Crkve promatrajući danas ovu posebnu povlasticu kojom me je ukrasilo Presveto Trojstvo s obzirom na moje božansko materinstvo.

Ja sam vaša Majka, sva lijepa, i tako me zazivate. Želim vas pokriti svojom vlastitom ljepotom, i potičem vas da me slijedite na putu milosti i svetosti, čistoće i djevičanstva.

Ono što kvari vašu unutrašnju ljepotu jest jedino grijeh. Zato vas danas sve pozivam da se svaki dan borite protiv tako velika zla.

Grijeh je posljedica onoga izvornog nereda koji je vas, na žalost, spriječio da budete začeti i da se rodite bezgrješni kao što je to bilo sa mnom.

Svi ste rođeni pod teretom te teške i zle baštine. Od toga ste oslobođeni u času svojega krštenja, ali su u vama ostale posljedice, koje vas čine tako slabima i lako vas primami grijeh, tako da često u životu postajete njegove žrtve.

Prvo što morate učiniti jest to da priznate grijeh kao zlo i da se odmah pokajete činom čiste i nadnaravne ljubavi.

Kolika moja djeca danas grijeh više ne priznaju kao zlo, često ga prihvaćaju kao dobro i tako dopuštaju da prodre u njihovu dušu, srce i život; nisu više sposobni da se kaju, pa žive trajno zaraženi tom teškom bolešću.

Tada se morate uteći lijeku koji je Isusovo milosrđe pripravilo za vas: sakramentu pomirenja. Nikad, kao u ovim vremenima, nije toliko potrebno da se često ispovijedate. Danas ispovijed iščezava iz života i iz običaja tolike moje djece, a to je znak krize koju proživljava Crkva.

I preko vas, moji ljubljeni, želim da se u Crkvi sakramentu pomirenja vrati njegov sjaj. Želim da sva moja djeca u velikom broju pristupaju ovom izvoru milosti i božanskoga milosrđa. Pozivam vas, moji ljubljeni, da se često ispovijedate, ako je moguće svakog tjedna. Tražim od vas da idete u ispovijedaonicu, da budete na raspolaganju onima koji imaju potrebu za tim sakramentom. Dobro poučite sve vjernike o potrebi da se služe ovim sakramentom, osobito kad se nađu u stanju smrtnoga grijeha.

To je lijek koji vam je potreban, ako želite ići putem Božje milosti i svetosti.

Tako ćete slijediti svoju nebesku Majku, koja vas privlači tragom svoga nebeskog mirisa.

Tada ćete se i vi zaodjenuti u moj vlastiti sjaj i Isusov život moći će pustiti duboko korijenje u vašemu životu.

S afričkog kontinenta majčinskom brigom upućujem danas svima svoj poziv da idete putem ljubavi i svetosti, boreći se protiv Sotone i svih njegovih zavođenja. Uskoro ću, preko vas, moći postići pobjedu, kad zgazim glavu paklenom Zmaju, koji na vas danas podmuklo vreba.”


24. prosinca 1983.
Sveta noć

Njegov novi Božić (279)

“U vrtu mojega Bezgrješnog Srca, ljubljeni sinovi, živite lijepe i dragocjene časove ove svete noći. Provedite je u molitvi i tišini, u slatkom društvu sa mnom i s mojim zaručnikom Josipom.

Budite dionici trenutka ekstaze i neizrecive radosti koje je proživljavala vaša nebeska Majka kada se je spremala da vam daruje svoje božansko Dijete. Molitva me je okruživala poput plašta, tišina je sve više ulazila u moj život, jer je došao toliko očekivani čas njegova rođenja u vremenu. Tako se nisam više sjećala napora dugog puta, nije me obeshrabrilo uskraćivanje da nam otvore vrata: privlačio me mir jedne špilje na strani, nije me mučila tuga radi bijednog izgleda i nestašice svega.

Onda, iznenada, raj se sagnuo nad moje ništa i Ja sam ušla u zanos ljubavi i života s nebeskim Ocem. Kad sam primijetila da sam opet na zemlji, imala sam u naručju svojega Boga, koji je na čudesan način postao moj Sin.

Ponovno doživite djelotvornu šutnju moga prečistog zaručnika Josipa: njegov napor da nas vodi na dugom putu, njegova ustrajnost u traženju neke kuće, njegova opetovana strpljivost pri svakom odbijanju da nam otvore vrata, njegovo pouzdanje kad nas je vodio prema jednom zaštićenom i sigurnom mjestu, njegov ljubazni trud da ubogu spilju učini što ugodnijom, njegovo očekivanje u molitvi onoga što će se ispuniti; i, napokon, njegovo veliko blaženstvo kad se nagnuo da poljubi i da se pokloni svome Bogu, kojega sam Ja u svetoj noći upravo rodila.

Neka bude nad vama svjetlo, koje se pokazalo pastirima u dubokoj noći, i pjev anđela, i veselje zbog radosne vijesti koju su čuli: ‘Javljam vam vijest koja će biti radost za sve: danas vam se rodio Spasitelj, koji je Krist Gospodin’.

U mrkloj noći koja se danas spustila na svijet, u sada već krvavoj patnji na koju je Crkva pozvana da je proživljava, dok su za Isusa koji se vraća u slavi, još uvijek zatvorena vrata ljudi i naroda, nasljedujte vašu nebesku Majku, njezinog preljubljenog zaručnika Josipa, i pastire koji odmah hite na poziv koji im je upućen s neba.

Molite i šutite da biste čuli glas Božji i razumjeli velike znakove koje vam danas šalje, da biste potpomogli njegov milosrdni plan vašom osobnom suradnjom.

Poput Josipa i vi budite zauzeti da pripravite sve za njegov skori povratak. Upalite u srcima svjetla koja su sada ugašena, otvorite duše milosti i ljubavi, rastvorite sva vrata Kristu koji dolazi.

Kao što su učinili pastiri, jednostavni i maleni, tako se ni vi nemojte zatvarati slušanju glasova koji vam se opet, više nego ikad, daju s neba.

Među njima znajte prepoznati i slijediti glas vaše nebeske Majke, koja vam na tolike načine i tolikim znakovima ponavlja svoj proročki navještaj: ‘Pripravite se na Isusov povratak u slavi’.

Blizu je njegovo drugo rođenje. Sa mnom živite završne časove ovoga drugog došašća: u pouzdanju, u molitvi, u prihvaćenoj i rasvijetljenoj patnji, u očekivanju skoroga dolaska velikog dana Gospodnjega.

Pustinja svijeta će se otvoriti da primi nebesku rosu njegova slavnog Kraljevstva ljubavi i mira.”


31. prosinca 1983.
Posljednja noć godine

Vratite se svojem Otkupitelju (280)

“Provedite posljednje časove godine u šutnji, u sabranosti i molitvi.

Ljubljeni sinovi, Ja sam vaša nebeska Majka i upravo sada sastavljam veliki plan ljubavi, da bih još više približila trijumf svoga Bezgrješnog Srca, jer nikada kao u ovim trenucima, svijetu nije bila potrebna moja majčinska prisutnost.

Svijet ide putem mržnje i upornog odbijanja Boga, putem nasilja i nemorala. Usprkos svim pozivima koje mu božansko milosrđe neprekidno upućuje, čovječanstvo uporno ostaje gluho na svaki poziv.

Znakove koje Gospodin šalje niti shvaćaju niti prihvaćaju. Opasnostima koje je označio ‘moj’ Papa, koji odvažno i zabrinuto naviješta uragan koji vas čeka, ne vjeruje se.

Poruke, koje dajem preko jednostavnih i malenih duša koje izabirem u svim dijelovima svijeta, nisu uzete ni u kakvo razmatranje.

Ukazanja koja još uvijek poduzimam, često u dalekim i opasnim mjestima, ignoriraju se.

Pa ipak ste sasvim blizu propasti. Kad svi budu vikali o miru, iznenada bi mogao planuti novi svjetski rat koji bi svuda širio smrt i uništenje. Kad se bude govorilo: ‘mir i sigurnost’, onda bi moglo započeti veliko razaranje pojedinaca i naroda.

Koliko krvi vidim kako teče po svim putevima svijeta!... Koliku svoju jadnu djecu vidim kako plaču zbog biča, ognja, gladi i jednog strašnog razaranja!

Gospodin je na vratima ovoga naraštaja i za vrijeme Svete godine svoga otkupljenja, opet kuca postojano i s ljubavlju na srca sviju.

Vratite se svome Bogu, koji vas želi spasiti i vodi vas k miru. Vratite se svojem Otkupitelju. Otvorite svoja srca Kristu koji dolazi.

Časovi koje živite su hitni. Zato vas pozivam da posljednje časove godine provedete na koljenima u neprekidnoj i pouzdanoj molitvi. Sjedinite svoje glasove s moćnom molitvom svoje nebeske Majke, koja smjerno moli za sve veliko čudo božanskog milosrđa.”


1984.
Tražim od sviju posvetu


1. siječnja 1984.
Svetkovina Marije Bogorodice

Ohrabrite se (281)

“Započnite ovu novu godinu u svjetlu mojega božanskog majčinstva. Ljubljeni sinovi, ovaj blagdan za sve vas mora biti znak pouzdanja i nade.

Ohrabrite se: Ja sam Majka milosti i milosrđa. Ako se nova godina otvara usred prijetećih oblaka koji se skupljaju na horizontu, ako je čovječanstvo nesposobno da nađe put svoga povratka Bogu, ako u svijetu rastu razarajuće snage zla i smrti, ako nesigurnost i strah označuju tijek vaših dana, gledajte na mene kao na Majku božanskog milosrđa.

Danas se nad ovaj naraštaj, koji je toliko bolestan i ugrožen, naginjem s ljubavlju kakvu jedna majka ima prema djeci koja su najpotrebnija i koja su najviše izložena opasnosti.

Svojim bezgrješnim rukama skupljam sve patnje i bezbrojne bijede čovječanstva, te ih prikazujem Srcu svojega Sina Isusa, da bi On dao da na svijet siđe rijeka Njegove milosrdne ljubavi.

Ohrabrite se, jer vas Isus ljubi svojom božanskom nježnošću, a vaša je nebeska Majka uvijek među vama da bi s vama dijelila teškoće i opasnosti.

Ohrabrite se: Ja sam Majka Spasitelja i vašega Otkupitelja.

Isus vas je zauvijek otkupio na Križu, trpeći i umirući za vas. Njegova žrtva ima neizmjernu, nadvremensku vrijednost. Njegova Krv, njegove rane, njegova bolna agonija, njegova okrutna smrt na Križu imaju vrijednost spasenja i za ovaj vaš naraštaj, koji bi bez njega bio izgubljen.

Ova se njegova Žrtva otajstveno obnavlja u svakoj svetoj Misi koja se slavi.

Sveopćem i ponavljanom odbijanju Boga opet, s neizmjernom sposobnošću naknade, odgovara njegova opetovana i tužna molitva: ‘Oče, oprosti im jer ne znaju što govore i što čine.’

Širenju grijeha i zla danas se božanskoj pravdi iznova prikazuje nevina krv pravoga Božjeg Jaganjca, koji uzima sve grijehe svijeta.

Prijetnji rata i razaranja odgovara trajnost stvarne prisutnosti među vama Isusa u Euharistiji, koji je Život i koji je zauvijek pobijedio grijeh i smrt.

Na početku ove nove godine gledajte na Isusa, svojeg Otkupitelja, i na svoju nebesku Majku koja vas tješi i vodi da proniknete čudesni plan vašeg spasenja.

Ohrabrite se: Ja sam Majka i Kraljica mira. Po meni će doći k vama mir. Slušajte moj glas i pustite da vas Ja vodim s poučljivošću.

Uoči velikih kušnji koje vas očekuju, pod prijetnjom novoga strašnog rata, kojeg se sada već svi boje, znajte da je moja nazočnost među vama, potvrđena danas na tolike načine i s tolikim čudesima, znak koji vam kaže kako će, na kraju velike patnje, trijumfirati samo moje Bezgrješno Srce. U čitavom će svijetu biti velika pobjeda ljubavi i mira!”


Svetište Castelmonte (Udine), 21. siječnja 1984.
(Za vrijeme koncelebracije, odmah poslije Evanđelja)
Spomendan sv. Agneze, djevice i mučenice

Moja knjiga (282)

“Primam čašćenje od vas koji ste došli ovamo gore u moje svetište da biste zahvalili svojoj nebeskoj Majci za knjigu.

Na kolike je poteškoće nailazila ‘Moja knjiga’, ali koliko je dobra već učinila u svim dijelovima svijeta, prevedena sad već na tolike jezike!

Ona je bila oruđe koje je dušama i srcima tolikih ljubljenih sinova donijelo glas nebeske Majke, očitovanje moga majčinskoga plana, poziv da vas sve saberem u utočište svoga Bezgrješnog Srca.

Kako treba čitati ovu knjigu?

S jednostavnošću djeteta koje sluša mamu. Ono ne pita zašto govori, ili kako govori, ili kamo ga vodi svojim riječima. Ljubi je i sluša: čini što ona kaže. Tada je dijete sretno jer osjeća da ga majka vodi i rasvjetljuje, te pod njezinim vodstvom i oblikovano njezinim riječima napreduje svaki dan u životu.

Tako treba biti s vama. Čitajte je s jednostavnošću i ne namećite si probleme: kako govorim, zašto govorim, gdje govorim.

Mene zanima samo to da živite ono što sam vam rekla. Tada će se vaše srce zagrijati ljubavlju, vaša će se duša rasvijetliti mojim svjetlom, i Ja ću vas iznutra preobraziti da bih vas dovela do toga da svaki dan činite ono što se sviđa Srcu Isusovu.

Ako ste meni posvećeni, Ja vas uzimam onakve kakvi jeste, s vašim ograničenostima, s vašim nedostacima i grijesima, s vašom krhkošću, ali vas potom svaki dan preobražavam da bih vas dovela dotle da budete prema planu koji je Bog povjerio mojemu Bezgrješnom Srcu.

Što govorim u ovoj svojoj knjizi?

Zacrtavam jednostavan i lijep, ali težak, oh, kako težak put kojim treba ići ako želite živjeti posvetu. Učim vas kako se živi; oblikujem vas stvarno za život sa mnom.

Govorim vam stvari koje mi najviše leže na Srcu, jer su to iste stvari koje vam je govorio Isus u Evanđelju, koje danas treba živjeti jednostavnošću malenih, žarom mučenika i vjernošću odvažnih svjedoka: treba ga živjeti doslovce.

Zato vas zovem na molitvu, na pokoru, na mrtvljenje, na vježbanje u krepostima, na pouzdanje, na nadu, na vršenje sve savršenije ljubavi.

To je ono što vam želim reći. Ne zaustavite se zato na proricanjima koje vam dajem, nastojeći da shvatite vremena koja živite.

Poput majke kazujem vam pogibelji kojima se izlažete; prijetnje koje vam prijete, kakvo bi vas sve zlo moglo zadesiti, a to vam govorim samo zato što još možete izbjeći ovom zlu, umaći pogiblima, a plan Božje pravde uvijek se može izmijeniti snagom njegove milosrdne ljubavi. Čak kad vam proričem kazne, pamtite da sve u svakom času može biti izmijenjeno snagom vaše molitve i vaše naknađujuće pokore.

Ne govorite dakle: ‘Ono što si nam prorekla, nije se ispunilo’, nego zahvalite sa mnom nebeskom Ocu jer, radi odgovora molitve i posvete, radi vašeg trpljenja, radi neizmjerne patnje tolike moje siromašne djece, On još odmiče razdoblje pravde da bi došlo do izražaja veliko milosrđe...”


Zompitta (Udine), 24. siječnja 1984.
Spomendan sv. Franje Saleškoga

Moji znakovi (283)

“Ljubljeni sinovi, primam ovu Krunicu koju s toliko ljubavi i žara zajedno molite.

Kao Majka želim vam reći da sam ovdje zajedno s vama, predstavljena u kipu koji ovdje imate. Svaki moj kip je znak moje prisutnosti i podsjeća vas na vašu nebesku Majku; zato ga treba častiti i smjestiti na mjesto najvećeg poštovanja.

Kao što s ljubavlju gledate fotografiju neke drage osobe, jer vam ona prenosi sjećanje i lik, tako morate s ljubavlju gledati svaku sliku svoje nebeske Majke, jer vam ona prenosi sjećanje na nju, štoviše, postaje poseban znak njezine prisutnosti među vama.

Kako sam žalosna zbog činjenice, danas tako česte, da su me izbacili iz crkava; katkad me stavljaju van, na hodnik, kao bilo kakav ukras, katkad me stave u dno crkve, tako da me nijedno od moje djece ne može častiti.

Znak koliko cijenim pravo čašćenje koje iskazujete mojim likovima jest i ovo što izvodim preko ovoga malog kipa. To je trostruk znak koji vam dajem. Znak mojih očiju koje iznenada ožive, znak boje mojega lica koja se mijenja, i znak moga Srca koje širi čas blagi, čas jači miomiris.

Znakom koji vam dajem očima, želim vam pokazati da vaša nebeska Majka nikada na vas nije gledala svojim milosrdnim očima kao u ova vremena. Ona nije daleko od vas: poznaje vas u svim teškoćama u kojima se nalazite, u teškim časovima koje živite, sa svim patnjama koje vas očekuju, s velikim križem koji morate nositi.

I tim očima gledam sve: udaljene, ateiste, drogirane, svoju siromašnu djecu grešnike da bih ih upoznala takve kakvi jesu, da bih im pomogla, da bih ih povela putem dobra, putem povratka Bogu, putem obraćenja, molitve, posta i pokore.

Na osobit način gledam vas, moji predragi, predmet moga majčinskog zadovoljstva; osobito gledam na vas, ljubljeni moga svećeničkog pokreta, koji ste za mene predmet moje ljubavi.

Gledam vas i rasvjetljujem svojom vlastitom ljepotom. U vama odražavam svoju nebesku blistavu bjelinu. Morate biti ljiljani svojom čistoćom, ruže svojim miomirisom, ciklame svojom malenošću; tako tvorite ovaj lijepi vijenac ljubavi koji čini da se rascvjeta trnov vijenac moje boli.

Znakom koji vam dajem bojom lica, želim vam pokazati da sam Ja Majka za sve, i da danas sudjelujem u svim vašim nevoljama i uživam u vašim radostima, ali i trpim u vašim brojnim patnjama.

Kad je jedna mama zadovoljna i kliče od radosti, vi vidite kako se njezino lice crveni; kad je zabrinuta zbog sudbine djece, vidite je kako je sva blijeda. Ako se to događa jednoj zemaljskoj majci, događa se također i meni, a znak koji vam dajem, tako ljudski i majčinski, jest zato da vam kažem da kao Majka uistinu sudjelujem u svim trenucima vašeg života.

Kada trpite, Ja trpim; kad se radujete, Ja se radujem; kad ste dobri, Ja kličem od radosti; kada me ljubite, sva se zarumenim zbog radosti koju mi pružate.

Znakom koji vam dajem miomirisom, koji širim čas jače, čas slabije, želim vam pokazati da sam Ja uvijek među vama, ali osobito onda kada me više trebate.

Ako ne osjetite mirisa, ili ga primjetite vrlo lagano, nije to zato jer vas ne ljubim ili što ste zli. Mama ljubi naročito milosrdnom ljubavlju također one koji je više trebaju.

Razumijete onda zašto je moja majčinska samilost upravljena prema grešnicima; prema svima, ali osobito prema najudaljenijima, prema onima kojima je najpotrebnije božansko milosrđe. Ukazavši se u Fatimi, učila sam vas da Isusa ovako molite: ‘Dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.’

Ja ljubim sve, počevši od najudaljenijih, od one svoje djece grešnika, kojima sam sigurno i majčinsko utočište.

Gledajte moje milosrdne oči koje lijevaju suze boli i samilosti. U tolikim dijelovima svijeta Ja dajem ovaj znak spuštajući iz svojih očiju obilne suze, čak i krvave.

Da bih vam dala znak svoje prisutnosti i udijelila vašem životu sigurnu potporu, i da bih vas, u nevoljama koje živite, pozvala na radost i pouzdanje u tolikim dijelovima svijeta, Ja još dajem svoje majčinske poruke koje vam obznanjuju sigurnost kako vas pratim i da sam s vama, da živim s vama, da vam sve pripravljam, da vas vodim za ruku na teškome putu ovog vremena čišćenja.

Miomirisni znak moje majčinske prisutnosti jesu i ukazanja, koja još uvijek vršim u mnogim krajevima zemlje. Da, u ovim vremenima, ukazujem se u Europi, u Aziji, u Africi, u Americi i u dalekoj Oceaniji. Čitav je svijet ovijen mojim plaštem.

U borbi, koja je sada već odlučujuća, između mene i mojega Protivnika, moja izvanredna prisutnost vam govori da je već započela moja pobjeda.

Ljubljeni moji sinovi, koliko vas ljubim! Od vas, kojima sam toliko dala, tražim da me više ljubite...”


San Marco (Udine), 28. siječnja 1984.
Spomendan sv. Tome Akvinskog

Moj dar vama (284)

“... U životu je sve, do svake pojedinosti, rasporedila Božja providnost i vaša nebeska Majka: časove patnje, duhovnih kušnji i unutarnjih teškoća, časove radosti i utjehe, časove osobita žara i jedinstva sa mnom.

Sve je to Božji dar vama, koji vam Isus daje po Bezgrješnom Srcu vaše nebeske Majke. Zato je to i moj dar.

Kad se moje Srce, koje je puno milosti i ljubavi, otvara izlijevajući na vas moju posebnu majčinsku ljubav koja vas hrabri i tješi, što je drugo ovo otvaranje moje majčinske nježnosti i punine moje bezgrješne ljubavi, ako ne dar koji vam poklanjam?

Zadaća je Majke da svakog dana pripravi ovaj dar za svoju djecu. Za sve. Za najudaljenije je dar milosrđa i praštanja, za grešnike je dar bolnog poziva na put dobra, za tolike koji trpe je dar sućuti i ohrabrenja, za sve umiruće je dar potpore da dobro završe svoj zemaljski život i da im širom otvorim zlatna vrata života koji ih očekuje.

Za vas, moji ljubljeni, to je dar sasvim osobite ljubavi koji se očituje u raspoređivanju svega i u pripremanju svake prigode vašega dana, poput posve lijepog veza što su ga otkali prsti vaše nebeske Majke.

To što se nalazim među vama, što vas skupljam na molitvu, što često molite svetu Krunicu, što se volite, kao i vaše slabosti i ljudske bijede, sve je to dar moga Bezgrješnog Srca.

Koračajte uvijek složno, držeći se za ruke kao mnoga mala braća, moleći zajedno, ljubeći zajedno, radujući se i trpeći zajedno, jer sam vam Ja sada objavila svoj plan, koji se mora ostvariti u savršenom jedinstvu.

Dar moga Bezgrješnog Srca, o, tako posve osobit dar, jest također knjiga koja sadrži moje poruke.

U mojoj knjizi već je otkrito ono što morate znati. Ako je znate čitati, tu je čitav moj plan u svojoj priravi, u svojem bolnom ostvarenju, u svome sjajnom i pobjedonosnom ispunjenju.

Čitajte je, ljubljeni moji sinovi, razmišljajte o njoj, živite je. Ne sumnjajte: Ja vam govorim. Preko tih riječi Ja sam nazočna i očitujem se. Tek sutra ćete razumjeti vrijednost ove moje majčinske poruke.

Dar mojega Bezgrješnog Srca je plan koji sam vam otkrila. Kada vam govorim, upotrebljavam vaše ljudske riječi, ali dok vi govorite prema iskustvu koje imate iz svoga zemaljskog života, Ja vam govorim po rajskom svjetlu. U Srcu mojega Sina Isusa, i u dubokoj tajni Presvetog Trojstva, sastavlja se jedna jedinstvena stvarnost, koja povezuje u jedno istinsko zajedništvo života sadašnjost, prošlost i budućnost; Crkvu koja trijumfira i raduje se u nebu, onu koja trpi i čisti se u čistilištu i onu koja se još bori kao hodočasnica na vašoj jadnoj zemlji.

U vidu ovoga božanskog zajedništva koje nas već sada ujedinjuje, govorim vam uvijek u svjetlu vječnosti, tako da za mene nema razlike između moje djece koja žive u raju, između one koja su još u čistilištu i one koja još hodaju po Zemlji...

Zbog toga vidim da su vam još uvijek blizu članovi, i to vrlo dragocjeni, mojega Pokreta, vaša braća i moji ljubljeni koji su stigli ovamo gore i tvore tako lijep sklad.

Osjećajte ih kraj sebe, tu svoju braću svećenike koji su stigli ovamo gore, jer oni uvijek pripadaju mojem Pokretu. Osjećajte ih kao žive članove, kao djelatnike, kao dragocjene borce moje pobjedonosne čete, koja se bori na moju zapovijed.

Ovaj moj pokret je dar moga Bezgrješnog Srca Crkvi: on je samo moje djelo!

Već ga jedanaest godina širim po svem svijetu: pozivam djecu i ona se odazivaju. Već jedanaest godina ostvarujem remek-djelo ljubavi i milosrđa po trijumfu svoga Bezgrješnog Srca. Sve što sam vam rekla ostvarit će se doslovce: Crkva će sve više razumjeti kako je Svećenički Marijanski Pokret dar mojega Bezgrješnog Srca, jer i njime joj želim dati sigurnost svoje trajne prisutnosti i svoje majčinske zaštite.

No osobit će dar moga Bezgrješnog Srca biti novi Duhovi.

Kao što su u Cenakulu u Jeruzalemu apostoli, sjedinjeni u molitvi sa mnom, pripremili čas prvih Duhova, tako u Cenakulu mojega Bezgrješnog Srca (i stoga u Cenakulima gdje se skupljate na molitvu) možete vi, apostoli ovih posljednjih vremena, sa svojom nebeskom Majkom, postići novo izlijevanje Duha Svetoga.

Bit će to Duh Ljubavi koji će svojim snažnim djelovanjem ognja i milosti obnoviti iz temelja sav svijet.

Bit će to On, Duh Ljubavi, koji će svojom velikom snagom svetosti i svjetla dovesti moju Crkvu do novoga sjaja, i učiniti je stoga poniznom i siromašnom, evanđeoskom i čistom, milosrdnom i svetom.

Bit će to Duh Ljubavi koji će po ognju nebrojenih patnji obnoviti sve stvoreno, da se vrati onaj vrt Božji, novi zemaljski raj, u kojem će Isus uvijek biti s vama kao Sunce svjetla koje će posvuda odražavati svoje zrake.”


2. veljače 1984.
Prikazanje Djeteta Isusa u Hramu

Probodena duša (285)

“U času u kojem prikazujem svoje Dijete Isusa u hramu i moje je Srce prepuno majčinskog blaženstva, gledajući kako Duh otkriva dvama jednostavnim i starim bićima tajanstveni Očev plan, moju dušu probadaju proročanske riječi koje su mi upućene: ‘On će biti postavljen kao znak protivljenja za spasenje i propast mnogih... a mač će probosti tvoju dušu!’

Eto tako je objavljena i najdublja tajna moga Božanskog i sveopćeg materinstva.

To je tajna ljubavi.

Moje se majčinsko Srce na savršen način otvara ljubavi. Nijedan drugi stvor ne može sada posjedovati tako duboku sposobnost ljubavi.

Ako se širina majčinske ljubavi može mjeriti prema broju djece, zamislite kako mora biti velika ljubav vaše nebeske Majke, kojoj je Isus povjerio kao njezinu djecu sve ljude.

Kako je velika moja majčinska ljubav! Ona grli sve i svakog napose, prati svakog na njegovu putu, sudjeluje u teškoćama, dijeli vaše patnje, pomaže vam u svim potrebama, pomaže vam u opasnostima, bdije u odlučnim trenucima, nikoga nikada ne napušta niti zaboravlja.

Proniknite u tajnu moje majčinske ljubavi i bit ćete uvijek utješeni.

To je i tajna boli.

U času u kojem mi je svećenik vratio Dijete Isusa u naručaj, i dok su ga u dobi od četrdeset dana, promatrali tako lijepa i svježa poput tek procvalog cvijeta, proročki glas starca Šimuna predočio mi ga je u duhu već razapeta na Križu: tada je moju dušu uistinu probo mač.

Ja sam Majka probodene duše. Jer i sada su moje sve vaše rane, o sinovi, kao što su moje bile rane mojeg Sina Isusa.

Živite dane velikih patnji koje se sve više povećavaju, osobito za vas, moji ljubljeni. Vrijeme koje živite označeno je ranama svih vrsta, kojima je uzrok uporno i sveopće odbijanje Boga, veliki nemar vaših dužnosti, raširena navika ne izvršavanja Božjih zapovijedi.

U Crkvi raste zbrka: vrlo je malo onih koji prihvaćaju moj poziv te dopuštaju da ih Ja oblikujem i vodim poniznom poučljivošću mojega Djeteta Isusa. Tako se tama skuplja u pametima, srcima i dušama.

Ja sam vaša Majka probodene duše: uz vas sam da bih zacijelila vaše rane.

Ne klonite duhom! Molite, činite pokoru, budite maleni i poučljivi, dajte da vas Ja oblikujem, dajte da vas nosim u svom Srcu preko uzburkanih voda. Samo hrabro. Osobito danas moja probodena duša želi izliti na vas puninu svoga svjetla i svoje milosti.

Zatvaram vas u svoje Srce, svaki dan vas nosim u Hram Gospodnji i iz svojih majčinskih ruku polažem vas na njegov oltar kao žrtve koje sam Ja pripravila i koje su njemu po volji, za spasenje svijeta.”


19. ožujka 1984.
Svetkovina svetog Josipa

Gledajte na moga zaručnika Josipa (286)

“Ljubljeni moji sinovi, gledajte danas na moga prečistog zaručnika Josipa koji vam je svima primjer kako ćete s ljubavlju, čistoćom, vjerom i ustrajnošću slijediti Božji plan.

U životu on je za mene bio čist i vjeran zaručnik, dragocjeni suradnik u ljubaznom čuvanju Djeteta Isusa; šutljiv i brižan radnik, pažljiv da nam nikada ne uzmanjkaju sredstva potrebna za naš zemaljski život, pravedan i jak u svakidašnjem ispunjavanju zadaće koju mu je povjerio nebeski Otac.

S kolikom je ljubavlju svakog dana pratio divan rast našega božanskog Sina Isusa! A Isus mu je uzvraćao sinovskim i dubokim osjećajem ljubavi: kako li ga je slušao i pokoravao mu se, kako ga je hrabrio i pomogao mu!

I u vama, ljubljeni sinovi, želim da cvatu one kreposti, koje su ga toliko usavršile u ispunjavanju njegova providnosnog plana.

Neka u vama budu njegova šutnja i njegova skrovitost, potrebne u ovim vremenima da biste mogli ispuniti plan koji sam vam povjerila.

Živite daleko od buke i meteža, od galame i graje, kojima ste sve više okruženi. Sačuvajte svoj unutarnji mir u tihom razgovoru s Isusom i svojom nebeskom Majkom.

Nemojte nikada sudjelovati u svjetovnim predstavama i zatvorite oči pred lakim čarima svijeta. Znajte izbjeći podmukloj taktici moralne pokvarenosti, koju danas šire tisak i televizija, na vrlo podmukao i pogibeljan način.

Ne gubite vrijeme pred televizorom, kradući tako dragocjene trenutke molitvi i slušanju moje riječi.

Budite djevičanski čisti, po, kako Ja želim, odijeljenosti od samih sebe, od stvorova i svih ljudskih poslova, da biste u sebi bili slobodni i sposobni ljubiti, te s vjerom i ustrajnošću vršiti sve štogod Gospodin od vas traži.

Nasljedujte moga preljubeznog zaručnika Josipa u njegovoj poniznoj i pouzdanoj molitvi, u napornom radu, u njegovoj strpljivosti i velikoj dobroti.

Povjerite sebe i moj Pokret njegovoj moćnoj zaštiti. Kao što je znao braniti ugroženi život Djeteta Isusa, tako će sada braniti ovo moje Djelo ljubavi u časovima kada će ga napadati i bijesno se protiv njega boriti moj Protivnik.

S njime i s našim božanskim Djetetom Isusom danas vas hrabrimo i blagoslivljamo.”


25. ožujka 1984.
Svetkovina Navještenja Blažene Djevice Marije

Tražim od svih posvetu (287)

“Gledajte na neizreciv trenutak Navještenja, kad je Bog poslao arkanđela Gabrijela da primi moj ‘Da’ radi ostvarenja njegova vječnog plana Otkupljenja, i radi velikog otajstva Utjelovljenja Riječi u mojem djevičanskom krilu, i tada ćete shvatiti zašto Ja od vas tražim da se posvetite mome Bezgrješnom Srcu.

Da, Ja sam osobno očitovala svoju volju u Fatimi, kada sam se ukazala 1917. godine. Više sam je puta zatražila od svoje kćeri sestre Lucije, koja se nalazi na zemlji da bi izvršila ovu zadaću koju sam joj povjerila. Ovih godina uporno sam je tražila preko poruke povjerene mojem Svećeničkom pokretu. Danas Ja ponovno tražim od svih posvetu mome Bezgrješnom Srcu.

Prije svega je tražim od Pape Ivana Pavla II, prvoga ljubljenog sina, koji je prigodom ovog blagdana obavlja na svečani način, nakon što je pisao biskupima svijeta da to isto učine u jedinstvu s njime.

Nažalost, nisu ovaj poziv prihvatili svi biskupi. Posebne prilike još mu nisu dopustile da mi izričito posveti Rusiju, kao što sam više puta tražila. Kako sam vam već rekla, ovu će mi posvetu učiniti kada se krvavi događaji budu već počeli ostvarivati.

Blagoslivljam ovaj odvažni čin ‘moga’ Pape, koji je svijet i sve narode htio povjeriti mome Bezgrješnom Srcu; prihvaćam ga s ljubavlju i zahvalnošću i, radi tog čina obećavam da ću posredovati da se uvelike skrate časovi čišćenja i olakša kušnja.

Ali Ja tražim tu posvetu također od svih biskupa, od svih svećenika, od svih redovnika i redovnica, i od svih vjernika. Ovo je čas u kojem se sva Crkva mora okupiti u sigurnom utočištu moga Bezgrješnog Srca.

Zašto od vas tražim posvetu?

Kada je neka stvar posvećena, ona je izuzeta od svake druge upotrebe, da bi se upotrebljavala samo za svetu službu. Tako biva i sa nekim predmetom kad se odredi za božanski kult.

Ali to može biti i s nekom osobom, kada je pozvana od Boga da mu dade savršeno štovanje. Shvaćate prema tome kako je pravi čin vaše posvete onaj koji je učinjen krštenjem.

Tim sakramentom, koji je ustanovio Isus, priopćuje vam se milost koja vas uključuje u jedan red života, koji je viši od vašeg, tj. u nadnaravni red. Tako imate u sebi nešto od božanske naravi, ulazite u zajedništvo ljubavi s Bogom i stoga vaše djelovanje ima jednu novu vrijednost koja nadilazi onu vaše naravi, budući da ima pravu, božansku vrijednost.

Nakon krštenja ste već određeni za savršeno slavljenje Presvetoga Trojstva i posvećeni da živite u ljubavi Očevoj, u nasljedovanju Sina i u punom zajedništvu s Duhom Svetim.

Činjenica koja karakterizira čin posvete jest njezina posvemašnjost: kada ste posvećeni, tada ste to posve i zauvijek.

Kad od vas tražim posvetu svojem Bezgrješnom Srcu, to je zato da vam dam razumjeti kako mi se morate sasvim povjeriti, na potpun i trajan način, da bih Ja mogla raspolagati s vama po volji Božjoj.

Morate se potpuno povjeriti, dajući mi sve. Ne smijete mi dati samo nešto, a zadržati opet nešto za sebe: morate biti uistinu samo i sasvim moji.

Zatim, ne smijete se povjeravati meni jedan dan s ‘Da’, a drugi dan s ‘Ne’, ili samo za neko vremensko razdoblje, dok vi to želite, nego zauvijek. Upravo zato da bih istaknula taj važni vid potpune i trajne pripadnosti meni, vašoj nebeskoj Majci, tražim posvetu svomu Bezgrješnom Srcu.

Kako morate živjeti posvetu?

Ako gledate na neizrecivu tajnu koju Crkva danas spominje, razumjet ćete kako morate živjeti posvetu koju sam od vas zatražila.

Očeva Riječ, potpuno mi se iz ljubavi povjerila. Nakon moga ‘Da’ Ona je sišla u moje djevičansko krilo.

Povjerila mi se u svome Božanstvu. Vječna Riječ, druga Osoba Presvetog Trojstva, nakon Utjelovljenja, sakrila se i smjestila u malom boravištu čudesno pripravljenom od Duha Svetoga u mom djevičanskom krilu.

Povjerila mi se u svome čovještvu na tako dubok način kao što se svaki sin povjerava majci od koje se sve očekuje: krv, meso, dah, hranu i ljubav, da bi rastao svakog dana u njezinu krilu, a zatim – nakon rođenja – svake godine ostajao kraj majke.

Zato kao što sam Majka Utjelovljenja, također sam i Majka Otkupljenja, koje već ovdje ima svoj čudesni početak.

Eto me zato intimno združene sa svojim Sinom Isusom; surađujem s njime u njegovu djelu spasenja, za vrijeme njegova djetinjstva, mladosti, kroz trideset godina njegova skrovita života u Nazaretu, u njegovoj javnoj službi, za vrijeme njegove bolne muke, sve do podno Križa, gdje prikazujem i trpim s njime te pobirem njegove posljednje riječi ljubavi i boli, s kojima me kao pravu Majku dariva svem čovječanstvu.

Ljubljeni sinovi, budući da ste pozvani da u svemu nasljedujete Isusa jer ste njegovi službenici, nasljedujte ga i u ovom njegovom potpunom predanju nebeskoj Majci. Zato od vas tražim da mi se prikažete vašom posvetom.

Moći ću vam biti pažljiva i brižna Majka, da bih vas odgojila po planu Božjem, da biste ostvarili u svojem životu veliki dar svećeništva na koji ste pozvani; svaki ću vas dan voditi prema sve boljem nasljedovanju Isusa, koji mora biti vaš jedini uzor i vaša najveća ljubav. Bit ćete njegovo pravo oruđe, vjerni suradnici njegova Otkupljenja. Danas je to potrebno za spas cijeloga ljudskog roda, koji je tako bolestan i tako daleko od Boga i od njegove Crkve.

Gospodin ga može spasiti izvanrednim zahvatom svoje milosrdne ljubavi. A vi, svećenici Kristovi i moji ljubljeni sinovi, pozvani ste da budete oruđe trijumfa milosrdne Isusove ljubavi.

Danas je to prijeko potrebno za moju Crkvu, koja mora biti izliječena od rana nevjere i apostazije, da bi se vratila k obnovljenoj svetosti i svome sjaju.

Vaša nebeska Majka želi je izliječiti preko vas, svojih svećenika. To ću učiniti uskoro ako mi dopustite da djelujem u vama, ako se s poučljivošću i jednostavnošću povjerite mojem milosrdnom majčinskom djelovanju.

Zato opet danas, s bolnom molbom, tražim od svih vas da se posvetite mome Bezgrješnom Srcu.”


20. travnja 1984.
Veliki Petak

Uz svaki oltar (288)

“Ja sam vaša vrlo ožalošćena Majka. Nalazim se uz svog Sina Isusa u trenutku kad se penje na Kalvariju, iscrpljen golemom patnjom i teretom Križa koji nosi s krotkošću i ljubavlju.

Noge ostavljaju na zemlji tragove krvi, ruke stišću križ koji ga pritišće na nažuljalom ramenu, tijelo je razdrto i smrskano od strašnog bičevanja koje je pretrpio, s glave mu teku potoci krvi koji izlaze iz rana što ih je otvorila trnova kruna...

Koliko se Isus muči dok se penje na Kalvariju: kakvu mu patnju uzrokuje svaki korak koji čini prema vrhuncu Kalvarije!

Tetura, zaustavlja se, trese se od groznice i boli, prigiba se kao da želi skupiti nove snage: više ne može i pada na zemlju.

Evo Čovjeka. Evo, sinci, vašeg Kralja.

Željela bih ga podići zanosom svoga majčinskog srca. pomoći mu snagom svoje boli, poduprijeti ga okrepom svoje prisutnosti. Milujem ga jecajem svoje molitve, pratim ga tugom ranjene majke, vodim ga prema vrhu Golgote na svojem Bezgrješnom Srcu, koje je sada već sjedinjeno s njegovim u jedan jedinstveni prinos Očevoj volji.

Uz njega sam kada mu svlače odjeću i s gestom Majke, koji razumiju i prihvaćaju čak i krvnici, darujem mu svoj bijeli veo da se zaštiti u svojoj stidljivosti; gledam ga kada ga polažu na Križ. Čujem čekić kako udara po čavlima koji mu probodu ruke i noge; dušu mi ranjava strašan udarac Križa u zemlju, da se trgnuo od boli.

Nalazim se podno Križa toga Svetog Petka da živim sa svojim Sinom duge i grozne časove njegove muke.

Obavija me poput plašta mir koji silazi s njegova žrtvovanog Tijela; preplavljuje me poput rijeke milosti i osjećam da se otvaram neizmjernoj sposobnosti da ljubim. Moja se duša otvara novom i većem majčinskom pozivu, dok moje Bezgrješno Srce skuplja svaku dragocjenu kap njegove boli u časovima smrtne borbe.

Taj Veliki petak zaista je rasvijetlio svaki dan vašeg zemaljskog putovanja koji vam je Gospodin dao, moja djeco, jer tog ste dana otkupljeni.

Gledajte svi na Onoga koga su danas proboli.

Dajte da vas opere njegova Krv, prožme njegova ljubav, rodi njegova bol, da vas sakrije u svoje rane, zaštiti svojim otkupljenjem, izbavi svojom novom i vječnom Žrtvom.

Ovaj Veliki Petak ponavlja se kada se Isus opet za vas žrtvuje, iako na nekrvni način, u žrtvi svete Mise. Mistično se obnavlja za vas najviši dar ovog dana.

Ali, uz Isusa koji se žrtvuje, ponavlja se također i bolni prinos vaše nebeske Majke, koja je uvijek prisutna uz svaki oltar na kojem se slavi sveta Misa, kao što je bila za vrijeme ovog dugog i bolnog Velikog petka.

Neka bude veliko i neodoljivo vaše pouzdanje. Zlo, svako zlo i duh Zla, Sotona, vaš Protivnik sve od početka, pobijeđen je sada i već bačen u vječno ropstvo.

Njegova današnja velika uznemirenost neka vas ne uplaši i ne smete. Živite u radosti i miru Isusovu. Isus se kao mila i blaga žrtva prikazao na Križu Ocu kao cijena vašega vječnog otkupljenja.

Sada, kada se je tama ponovno spustila na svijet i kada noć obavija zalutalo čovječanstvo, na ovaj njegov Veliki Petak gledajte onoga koga su proboli da biste razumjeli kako je pobjedu nad zlom, nad mržnjom i nad smrću sada zauvijek izvojevala snaga milosrdne ljubavi Isusa, vašeg božanskog Otkupitelja.”


13. svibnja 1984.
Obljetnica prvog ukazanja u Fatimi

Obratite se (289)

“Ovo su moja vremena. Dok se danas sjećate mojeg prvog ukazanja koje se zbilo u Fatimi 1917., upravo proživljavate događaje koje sam vam Ja onda prorekla.

Živite u vremenu u kojem borba između mene, ‘Žene zaodjenute suncem’, i mojega Protivnika, ‘Crvenog zmaja’, napokon ide već prema svojem svršetku.

Zato se ukazujem opet na nov, neobičniji način, da bih vas uvjerila kako je moja prisutnost među vama trajna.

Svima priopćujem svoju majčinsku volju s porukom koja je danas postala hitna i tjeskobna:

– Obratite se i pokajte se za svoje grijehe.

– Obratite se i vratite Bogu koji vas spašava.

– Obratite se i hodajte putem dobra, ljubavi i svetosti.

Ovo je za vas još dragocjeno vrijeme obraćenja. Primite moj poziv koji, na toliko načina, opet želim upraviti svoj svojoj djeci koja su tako ugrožena.

Molite više, molite svetu Krunicu, molite u Cenakulima, međusobno molite osobito u obiteljima.

Želim da kršćanske obitelji opet mole sa mnom i po meni, da bi se spasile od velikih zala koja im prijete.

Mrtvite se pokorom i tjelesnim postom.

Post koji Ja najviše cijenim je post od zla i grijeha; post odricanja od pušenja, alkohola, kina i televizije. Nemojte gledati spektakle na televiziji koji kvare vašu nutarnju čistoću i dušu vam uvelike rastresaju, sijući u srce klice zla.

Tražim od vas također i tjelesni post, bar od vremena do vremena, kao što vas je tražio moj Sin Isus u Evanđelju, kad je rekao: ‘Neke se vrste demona mogu izagnati samo molitvom i postom.’

Posvećujte se bez prestanka mojem Bezgrješnom Srcu i živite u svakidašnjem zajedništvu života i ljubavi sa mnom.

Ja sam Majka vjere, Ja sam vjerna Djevica, i danas morate tražiti od mene pomoć da biste ostali u pravoj vjeri. Zato vas pozivam da slušate i slijedite Papu, kojemu je Isus obećao nepogrešivost, i da često molite Vjerovanje kao obnovljeno puno ispovijedanje svoje vjere.

Ako činite što od vas tražim, hodat ćete sa mnom svaki dan prema svojem obraćenju.

Živite dobro ovo razdoblje vremena koje vam milosrdna Isusova ljubav još daje.

Živite s pouzdanjem i radošću skori čas trijumfa moga Bezgrješnog Srca.”


30. lipnja 1984.
Spomendan Bezgrješnog Srca Marijina

Tajna mog Bezgrješnog Srca (290)

“Častite moje Bezgrješno Srce, ljubljeni sinovi. Danas vas Crkva poziva da gledate na tajnu ljubavi i milosrđa skrivenog u mom Bezgrješnom Srcu.

Ako častite moje Srce, vi dajete hvalu Presvetom Trojstvu koje u njemu prima svoju najveću slavu, jer je od ovog mog nebeskog vrta učinilo mjesto svoje božanske ljubavi.

U njemu se Otac odražava s radošću; Riječ je položena u nj kao u dragocjenu kolijevku; Duh Sveti gori najčišćim svjetlom svoje božanske ljubavi.

Ako častite moje Bezgrješno Srce, dajete hvalu i svojoj nebeskoj Majci jer u njemu se krije tajna mog odabranja i mojih milosnih privilegija kojima me je Bog ukrasio.

Tako častite i moje osobite povlastice Bezgrješnog Začeća, božanskog materinstva, tjelesnog uznesenja na nebo, punine milosti i vječnog djevičanstva.

Putem mog Srca dolazite do toga da razumijete i da uživate u božanskom remek-djelu, koje je vaša nebeska Majka.

Ako ljubite ovo Srce i sami postajete obučeni mojom majčinskom ljubavlju i mojim bezgrješnim milosrđem.

U intimnosti Bezgrješnog Srca događa se čudo koje vršim s vama svaki dan da bih vas učinila sve sličnijima sebi i da bih preobrazila vašu dušu kako bi postala slika moje duše.

Dajem vam svoj duh da biste mogli uistinu napredovati u mome životu i tako danas postati znak moje prisutnosti.

Oblikujem vas za čistoću misli, srca i tijela; tada ćete širiti oko sebe toplinu mog bezgrješnog svjetla.

Priopćujem vam svoju sposobnost da ljubite i vaše će se srce otvoriti kao utočište spasenja prema svima onima koji su zalutali na putu zablude i grijeha.

Dajem vam osjetljivost u vašem načinu djelovanja da biste mogli biti sa svima dobri i milosrdni.

Dajem ohrabrenje i melem vašim nastojanjima da biste mogli liječiti bolne rane bolesnika i sve moje siromašne djece grešnika.

Tada ćete vi sami danas postati konkretni izraz moje majčinske ljubavi.

Ako sudjelujete u boli mog Bezgrješnog Srca, postajete za mene uzrok velike radosti i utjehe jer preko vas Ja mogu djelovati ovih godina da izradim svoj plan spasenja.

To je plan koji još držim u tajnosti; otkrivam ga samo svojim malenima koji prihvaćajući moj poziv da časte, ljube i suosjećaju, pod mojim vodstvom sve više razumiju veliku tajnu ljubavi i milosrđa mog Bezgrješnog Srca.”


San Marino, 5. srpnja 1984.
Duhovne vježbe u obliku Cenakula sa svećenicima Svećeničkog marijanskog pokreta talijanskog jezičnog područja

Majka Isusa svećenika (291)

“Ljubljeni sinovi, kako se moje Srce raduje radi ovog trajnog Cenakula bratstva i molitve koji činite zajedno sa mnom, svojom nebeskom Majkom!

 

Ja sam Majka Isusa svećenika.

Moje Bezgrješno Srce je uvijek bilo oltar na kojem je Isus želio prinijeti Ocu svoju svećeničku Žrtvu.

Od trenutka utjelovljenja, kada se je Riječ Očeva začela u mom djevičanskom krilu i kad se je Božanstvo sakrilo preuzevši na sebe prvu klicu ljudske naravi, moje Srce postalo je oltar na kojem se je izvršilo prvo svećeničko djelovanje mog sina Isusa.

Ja sam ga uvijek pratila u sve savršenijem ispunjenju njegova vječnog prinošenja kao svećenika i žrtve.

Od rođenja u siromaštvu do djetinjstva koje je proveo u progonstvu, od mladosti koju je proživio u poniznom poslu i poučljivoj službi do javnog života koji je trajao kratko, ali s velikim patnjama i neshvaćanjima, sve do bolnog završetka njegove krvave agonije i smrti na Križu; sav život Isusov bio je trajna svećenička akcija s ljubavlju prikazivana Ocu za naše spasenje.

U svakom trenutku prinošenja ove žrtve, Isus je htio da s njim trpi i da se prinosi njegova Majka.

Zato sam mu postala suradnica u njegovu djelu otkupljenja, prava Suotkupiteljica, a nadasve Majka Isusa kao Svećenika.

Zato razumijete zašto Ja osjećam osobitu ljubav prema vama, moji sinovi, kojima je povjeren veliki dar svećeništva.

Ja sam s vama u svakom trenutku vašega dana, da bi čitav dan bio posvećen i darovan Ocu u vječnom svećeničkom prinošenju. Uz vas sam u časovima molitve i rada, u časovima radosti i patnje, samoće i odbačenosti.

Uvijek sam uz vas kad slavite žrtvu svete Mise u kojoj se obnavlja ono što je Isus izvršio na Križu.

Ja sam uvijek uz svaki oltar uz Isusa, koji po vama obnavlja danas svoju žrtvu, da bih prinosila s vama nebeskom Ocu na svom Bezgrješnom Srcu dragocjenu žrtvu našega otkupljenja.

Danas je nužno staviti u veće svjetlo vrijednost svete Mise kao žrtve koja obnavlja na nekrvni, ali pravi način, ono što je Isus učinio na Kalvariji.

Ovo su moja vremena i Ja sam uz vas, sinovi, da bih primila vaše svećeničko djelovanje.

Zato mi poučljivo dopustite da vas oblikujem.

U ovim duhovnim vježbama, u obliku trajnog Cenakula, za koje želim da se sve više šire, nježno vas pripravljam za vaše prinošenje.

Kao male jaganjce, skupila sam vas u svoj ovčinjak da vas pripravim za žrtvu koja vas čeka.

Sada vas gledam s ljubavlju jer slijedite moje djelovanje, koje vas osposobljava da budete prikazani Gospodinu na oltaru mog Bezgrješnog Srca za spasenje svijeta.”


15. kolovoza 1984.
Svetkovina Uznesenja Blažene Djevice Marije na nebo

Hodajte u svjetlu (292)

“Iz raja, u koji sam ušla i tijelom, danas vas gledam svojim majčinskim i milosrdnim očima.

Činim da na vas siđu zrake moga bezgrješnog svjetla i u dubokoj tami, koja vas sve više zahvaća, pozivam vas da idete za sjajnim tragom koji polazi od mog Srca.

Sinci, hodajte u svjetlu svoje nebeske Majke; dopustite joj da vas nosi na valu svog rajskog mirisa.

 

Hodajte u svjetlu vjere.

Ovo su vremena u kojima moja djeca trpe veliku opasnost da se udalje od prave vjere.

Šire se zablude, koje se i slušaju i slijede; propagiraju se i šire osobito po tisku, pa čak i vjerskom. Kolika je danas potreba tiska koji će širiti istinu vjere u svoj svojoj jasnoći i cjelovitosti!

Zato treba bdjeti, moliti i ostati snažan i vjeran autentičnom Učiteljstvu Crkve.

Zbog toga vas pozivam da slušate nauk Pape i da molite Vjerovanje kao očitovanje vaše katoličke vjere, te da razmišljate o cijelom očitovanju vjere koje je sastavio moj ljubljeni sin, sada već ovdje gore, Papa Pavao VI.

Ostanite u pravoj vjeri, ljubljeni sinovi svoje nebeske Majke, koja je svima model kako treba vjerovati, čuvati, ljubiti i živjeti Božju Riječ.

 

Hodajte u svjetlu milosti.

Poput strašnog raka, grijeh danas zaražuje sve više duša i vodi ih u smrt.

Kad biste gledali mojim očima, vidjeli biste kako se je proširila ova prava duhovna epidemija, te uništava toliku moju djecu i čini ih žrtvama zla.

Trebate postati instrumenti koje ću Ja upotrijebiti za obraćenje tolikih siromašnih grešnika. Zato vas pozivam da idete putem ljubavi i božanske milosti, mrtvljenja i pokore, molitve i svetosti.

 

Hodajte u svjetlu ljubavi.

U ovim vremenima svuda se šire, i to na sve opasniji način, mržnja i neobuzdani egoizam.

Moj Protivnik posvuda širi razdor: u obiteljima, u redovničkim zajednicama, u Crkvi i u cijelom ljudskom društvu.

Kako se danas ljudi teško razumiju, kako je danas naporno živjeti u razumijevanju i uzajamnom poštivanju!

Zato tražim od vas da ostanete uvijek u mom miru, da postanete oruđa moga mira sa svima.

Zato vas pozivam s nježnošću i ozbiljnošću na šutnju, na konkretne čine ljubavi i zajedništva, a također i da pomognete svakome koji se nalazi u potrebi i da izričete uvijek riječi mira i pomirenja svima.

Tako ćete širiti moje bezgrješno svjetlo u tami koja se je proširila i pridonijet ćete oblikovanju vašeg zemaljskog života po uzoru na ovaj koji se živi ovdje gore u raju, kamo je vaša nebeska Majka uznesena i sa svojim slavnim tijelom.”


Altöting (Njemačka), 30. kolovoza 1984.
Duhovne vježbe u obliku Cenakula za svećenike Svećeničkog marijanskog pokreta njemačkog jezičnog područja

Majka vjere (293)

“Ja sam Majka vjere. Ja sam vjerna Djevica. Kako sam sretna, ljubljeni sinovi Njemačke, Švicarske, Austrije, Nizozemske i Mađarske zbog ovih dana duhovnih vježbi koje činite sa mnom u obliku trajnog Cenakula!

Kako vaša žarka i ustrajna molitva tješi moje Bezgrješno Srce koje je danas, više nego ikad, okrunjeno velikim vijencem od trnja.

U ovim vašim zemljama nalazite se u velikoj opasnosti, koja pogađa moje majčinsko Srce, jer se sve više šire zablude, jer se ide za tim da se oslabi veza koja vas sjedinjuje s Papom, a čak se i tolike duše udaljuje od pobožnosti prema vašoj nebeskoj Majci.

Zato u ovim danima Cenakula činim da na vas, kao i na sve moje posvećene sinove, siđu izvanredne milosti mog Bezgrješnog Srca. Želim da od Duha Svetoga dobijete dar vašeg duhovnog preobraženja koje će vas dovesti do toga da budete danas hrabri svjedoci.

 

Budite svjedoci vjere.

Čuvajte u pravoj vjeri sve one koji su vam povjereni. Zato se branite od opasnosti koja se danas toliko širi, da padnete u zabludu. Ne prihvaćajte ni jednu zabludu: razotkrijte je gdje god se ona predstavi skrivena pod prividnošću istine, jer tada je još opasnija.

Ne bojte se ako zbog toga budete suđeni kao zastarjeli i nemoderni, jer poput Isusa i njegovo je Evanđelje uvijek isto: jučer, danas i uvijek.

Obnavljajte često s vjernicima očitovanje svoje vjere i molite od mene, Majke vjere, da ostanete uvijek u Istini koju vam je objavio moj božanski Sin Isus.

 

Budite svjedoci jedinstva.

Osobito morate biti sjedinjeni s Papom kojeg je Krist postavio za temelj svoje Crkve.

Danas može sačuvati pravu vjeru samo onaj koji ostaje sjedinjen s Papom. Slušajte ga, slijedite ga. Odvažno širite njegovo naučavanje.

Budite ujedinjeni s vašim biskupima s molitvom, dobrim primjerom i djelotvornom suradnjom.

Po svjedočenju vašeg života pomozite im da suzbiju zabludu koja prijeti Svetoj Božjoj Crkvi i da budu ohrabreni vašom poslušnošću i vašom sinovskom ljubavlju u vršenju svoje teške službe.

Vodite sve vjernike tom jedinstvu života s biskupima koji su sjedinjeni s Papom.

Tada ćete tješiti moje Srce koje je danas tako ožalošćeno i ranjeno zbog dubokog nejedinstva koje je ušlo unutar moje Crkve.

 

Budite svjedoci prave pobožnosti prema meni.

U vašim je krajevima na djelu snažan pokušaj da me se udalji iz života i pobožnosti tolike moje djece. Na vama je dužnost da učinite sve kako bih Ja obasjavala vaš put.

Zato vas molim da umnažate Cenakule molitve i života sa mnom. Činite ih na svakom mjestu.

Sakupljajte vjernike oko sebe i molite svetu Krunicu, razmatrajte o mojoj riječi, te obnavljajte i živite posvetu mom Bezgrješnom Srcu.

Koliko se više Ja budem vratila Crkvi i zasjala u njezinu životu, toliko će se više od nje udaljiti tama zablude i nevjere.

Odvažno! Pođite s ovog Cenakula s mojim majčinskim blagoslovom. U trenucima još veće opasnosti Ja ću biti vaša obrana i zaštita.

Mnoga zla bit će otklonjena zbog vašeg odgovora, tako velikodušnog i žarkog, da se posvetite mom Bezgrješnom Srcu i da idete sa mnom.

S vama blagoslivljam sve svoje sinove svećenike i vjernike susjednih naroda koji osobito trpe i mole u nadi skorog oslobođenja.”


Strassburg, (Francuska), 13. rujna 1984.
Duhovne vježbe u obliku Cenakula sa svećenicima Svećeničkog marijanskog pokreta francuskog jezika

U Cenakulu sa mnom (294)

“Ljubljeni sinovi, kako sam zadovoljna s vašim darom molitve i bratstva kojeg u ovim danima trajnog Cenakula prinosite mom Bezgrješnom Srcu.

Ovo su vremena u kojima želim da se moji ljubljeni svećenici i sva djeca meni posvećena okupljaju u Cenakulima molitve i života sa mnom.

U Cenakulu sa mnom, Ja vas oblikujem za molitvu koja je danas postala tako potrebna kao oruđe s kojim se morate boriti i pobjediti u bici protiv Sotone i svih zlih duhova koji u ovim vremenima navaljuju velikom silovitošću.

Radi se napose o bici koja se odvija na nivou duhova i zato se morate boriti duhovnim oružjem molitve.

Koliku snagu dajete mom majčinskom djelu zagovora i zadovoljštine kada zajedno molite časoslov, svetu krunicu i osobito kada prinosite Žrtvu novoga i vječnoga saveza po vašem dnevnom slavljenju Euharistije.

U Cenakulima sa mnom Ja vas hrabrim da me slijedite na teškom putu vašeg vremena i da odgovorite s radošću i neizmjernom nadom daru vašeg zvanja.

U ovim vremenima toliko je mojih sinova svećenika koji su sve osamljeniji, jer su opkoljeni tolikom ravnodušnošću i nerazumijevanjem, velikim teretom rada koji moraju obavljati i prečesto su zahvaćeni umorom i obeshrabrenjem.

Hrabro, moji ljubljeni sinovi.

Isus je uvijek uz vas i daje vam odvažnost i snagu kad ste umorni, daje djelotvornost vašem radu i utvrđuje milostima sve ono što vi činite vašim vršenjem svećeničkog poslanja.

Tek ćete u raju vidjeti plodove, tako obilne i čudesne, i oni će biti važan dio nagrade koja vas čeka.

U Cenakulu sa mnom, učim vas da gledate na današnja zla mojim majčinskim i milosrdnim očima i oblikujem vas jer želim da vi sami postanete lijek tim zlima.

Vidite kako je, osobito u vašim zemljama, moj Protivnik napao Crkvu i želi je zamračiti zabludom koja se prihvaća i uči, i tako je ranjava moralnim permisivizmom, kojim vodi mnoge da opravdavaju grijeh i žive u grijehu, i tako ju paralizira duhom svijeta koji je ušao i u njenu unutrašnjost, te osušio također i mnoge svećeničke i posvećene živote.

Tri su posebne rane u vašim zemljama koje posebno ranjavaju moje Bezgrješno Srce.

Kateheza koja često nije više u skladu s istinom koju vas je učio moj sin Isus i koju neprevarljivo Učiteljstvo Crkve još danas svima daje na vjerovanje.

Sekularizam koji je ušao u život tolikih kršćana, osobito tolikih svećenika, koji se u duši, u načinu života, djelovanja pa čak i oblačenja, ponašaju ne kao učenici Kristovi, nego po duhu svijeta u kojem žive.

Kad biste vidjeli mojim očima, kako je velika pustoš koja pogađa Crkvu!

Praznina, odbačenost i zanemarivanje okružuje Isusa nazočnog u Euharistiji.

Odviše brojna svetogrđa počinjaju oni koji više ne vjeruju u stvarnu prisutnost Isusa u Euharistiji, te oni koji idu na sv. Pričest u stanju smrtnoga grijeha, a da se više ne ispovijedaju.

Budite vi, ljubljeni sinovi, lijek tim zlima s najvećim prijanjanjem uz Učiteljstvo Crkve i zato neka bude sve veće vaše jedinstvo misli i života s Papom.

Dajte svima primjer svetog života, strogog, sabranog i isposničkog. Vratite vašem tijelu znakove muke Isusove, pa i izvana dajte znak vaše posvete njemu tako da oblačite uvijek vaše crkveno odijelo.

Suprostavljajte se u svemu posvjetovnjačenju koje vas okružuje i ne bojte se ako i vi zbog toga, poput Isusa, postanete uzrok protivljenja.

Budite gorući plamenovi klanjanja i zadovoljštine prema Isusu nazočnom u Euharistiji.

Slavite s ljubavlju i s istinskim sudjelovanjem života sv. Misu. Ispovijedajte se često i pomozite vjernike da se često ispovijedaju.

Obavljajte često časove euharistijskog klanjanja, i vodite sve duše Isusovu Srcu koje je izvor milosti i božanskog milosrđa.

Tada, u Cenakulu sa mnom, vi pripremate druge Duhove koji evo već dolaze nezaustavljivom snagom Duha Ljubavi, da bi Crkva bila ozdravljena i da bi se obnovio čitav svijet.”


Fatima (Portugal), 20. rujna 1984.
Duhovne vježbe u obliku Cenakula sa svećenicima Svećeničkog marijanskog pokreta portugalskog i španjolskog jezika

Budite moji apostoli (295)

“Kako tješi moje toliko bolno Srce ovaj trajni Cenakul koji ovih dana obavljate sa mnom, ljubljeni sinovi Portugala i Španjolske!

Budite ujedinjeni u molitvi.

Tako vi dajete snagu mom majčinskom djelu zagovora i zadovoljštine; tako ćete izmoliti od Oca i Sina dar Duha Svetoga koji će blago oblikovati sav vaš život; tako ste od velike pomoći tolikoj vašoj braći i mojim ljubljenim sinovima, koje Sotona, osobito danas, zavodi, ranjava i vara.

Budite ujedinjeni u bratstvu.

Rastite sve više u ljubavi među sobom.

Nadvladavajte zasjede mog Protivnika koji vas, osobito u ovim krajevima, nastoji dovesti do podjele, stavljajući zapreke vašem bratskom razumijevanju i uzajamnoj ljubavi koju Ja želim da živite na savršeni način.

Zato vas pozivam na malenost, poniznost, poučljivost i jednostavnost.

Budite djeca koja se dopuštaju uvijek nositi u mom majčinskom naručju da bi se moj plan mogao ispuniti po vama.

Budite i odvažni svjedoci svoje nebeske Majke.

Ja želim biti proslavljena u vama.

Po vama Ja želim da me svi sve više časte.

Pozvani ste da budete moji apostoli u ovim vašim tako teškim vremenima.

Budite moji apostoli u življenju i širenju onoga što sam vam ovih godina rekla.

Ja sama vodim naprijed Djelo svog Svećeničkog marijanskog pokreta po onome što sam vam saopčila u knjizi svojih poruka i po mom malom sinu kojeg sam izabrala, kao svoje oruđe, da ga proširim po cijelom svijetu.

Budite svi sve više sjedinjeni s ovim mojim sinom, jer samo tako ste sigurni da idete u svjetlu koje vam Ja darujem.

Morate biti budni, jer u vašim zemljama moj Protivnik nastoji sve učiniti kako bi razbio vaše jedinstvo.

Budite moji apostoli koji ćete posvuda širiti samo Kristovo svjetlo. Naviješćujte s odvažnošću i bez straha Istinu Evanđelja koju Papa i Učiteljstvo Crkve još predlažu svima na vjerovanje. A zatim dajte primjer života u svemu u skladu s Evanđeljem.

Želim vas dovesti do visokog vrhunca svetosti da bih odbila napad svog Protivnika, koji – posebno u vašim zemljama – pokušava zatamniti Crkvu sekularizmom koji ulazi duboko u život tolikih mojih posvećenih sinova kao i u mnoge redovničke kuće.

Budite moji apostoli u širenju moga svjetla tako da sve privodite u utočište mog Bezgrješnog Srca.

Kako je velik posao masonerije i komunizma koji skriveno djeluju da bi razorili moju Crkvu, koja je u vašim zemljama uvijek bila sjajna i čvrsta.

Odgovorite na te mračne udarce širenjem posvuda moga svjetla.

Darujte svima sigurnost koju sam vam Ja pripremila za ove krvave časove koji vas čekaju: utočište mog Bezgrješnog Srca.

Borite se molitvom i pokorom; Krunica neka bude oružje vaše pobjede.

Ja sam Kraljica svete Krunice.

Ja sam Majka vjere.

Ja sam Kraljica mira.

S ovog mjesta gdje sam se pokazala kao Žena zaodjenuta Suncem, sve vas blagoslivljem u Ime Oca i Sina i Duha Svetoga.”


London (Engleska), 24. listopada 1984.
Duhovne vježbe u obliku Cenakula sa svećenicima Svećeničkog marijanskog pokreta engleskog jezika

Borite se, ljubljeni sinovi! (296)

“Primam s radošću molitvu i bratstvo koje u ovim danima sjedinjujete u ovom Cenakulu života sa mnom, vi ljubljeni sinovi mog Pokreta Engleske i Irske, ovih zemalja koje su danas toliko ugrožene od mog Protivnika, ali koje Ja toliko ljubim i štitim.

Sjedinjujem se s vašom trajnom molitvom da vam pribavim od Oca i Sina dar Duha Svetoga koji će vas učvrstiti u vašem zvanju, dati vam odvažnosti u vašem apostolskom djelovanju, djelotvornost vašem radu i utjehu vašim dušama.

Hrabro ljubljeni moji sinovi, jer ovo su moja vremena, i Ja zovem vas, koji sačinjavate moju četu, da se borite za trijumf moga Sina Isusa u trijumfu ljubavi i dobra.

Ja vas oblikujem da širite Kristovo svjetlo, svjetlo njegove Istine i njegova Evanđelja u ovim danima tame i mraka.

Pozvani ste da budete moji apostoli u teškim vremenima koje živite.

Borite se moji ljubljeni s ljubavlju koja mora u vama postajati sve veća, sve dok ne dođe do dimenzija božanske ljubavi Srca moga Sina Isusa.

Gledajte kako se u vašim zemljama moj Protivnik nadasve bori mržnjom koja donosi svuda podjelu i neslogu, neobuzdani egoizam i nasilje.

Tako mnogi moji sinovi postaju često žrtve terorizma i krv teče po vašim ulicama.

Vi učinite sve da trijumfira ljubav i dobrota.

Gasite vatru mržnje znakom svoje svećeničke ljubavi.

Postanite moja sredstva da biste gradili oko sebe zajedništvo i bratstvo. Tako ćete stići do svih, osobito do najpotrebnijih i najudaljenijih, nježnošću moje majčinske ljubavi

Borite se, ljubljeni sinovi, molitvom koju morate obavljati u jedinstvu sa mnom, te je prikazivati Bogu kao vaš najdragocijeniji doprinos za spasenje svijeta.

U vašim je zemljama Crkva još uvijek podijeljena, i osjeća se, kao vrlo hitan, problem njezina sjedinjenja.

Blagoslivljam nastojanja koja se s tolikih strana poduzimaju da se dođe do uspostave ponovnog jedinstva Crkve. Ali vam povjeravam, o sinovi, da se to može dogoditi samo s jednim osobitim čudom Duha Svetoga i po osobitom zahvatu mog Bezgrješnog Srca.

Zato mi treba mnogo molitve. To se postiže više jednim danom intenzivne molitve nego godinama neprestanih diskusija.

Molite s vjerom i pouzdanjem, sa sabranošću i ustrajnošću; molite dobro Časoslov i svetu Krunicu, a sveta Misa neka bude središte vašeg apostolskog dana.

Umnažajte posvuda Cenakule molitve i bratstva.

Obećajem vam da će nakon trijumfa mog Bezgrješnog Srca ovi vaši krajevi imati radost vidjeti iznova obnovljenu i ujedinjenu Crkvu koja će odražavati posvuda Kristov sjaj.

Borite se, moji ljubljeni, vašim osobnim žrtvovanjem.

Darujte mi sve vaše patnje.

One su za mene dragocjene, jer ih mogu prikazati Isusu da budu sjedinjene s njegovim vječnim svećeničkim zauzimanjem za vas.

Moj Protivnik, osobito u vašim zemljama, zavodi vas otrovom novog poganstva i nemorala koji se širi sve više i žanje žrtve među tolikom mojom djecom.

Koliko je mladih koji su zavedeni porokom traženja svakog užitka i povučeni velikim širenjem nečistoće i droge, te žive kao bolesnici potrebni pomoći da bi bili izliječeni.

Vaše svećeničke žrtve jesu djelotvorni lijek za tolike rane koje danas pogađaju moje siromašne sinove u sve većem broju. Zato vas pozivam svakog dana na sve veće žrtvovanje.

Nek u vama bude mir Isusa i moj mir.

Živite u miru srdaca. Širite oko sebe mir.

Ja sam Kraljica mira, Ja sam Majka utjehe.

Po vama danas blagoslivljem sve ljubljene i meni posvećenu djecu iz ovih vaših zemalja i čitavog svijeta.”


Svetište Castelmonte (Udine), 9. studenoga 1984.
(Za vrijeme koncelebracije, odmah poslije Evanđelja)

Moje poruke (297)

“Ljubljeni sinovi, danas ste se uspeli ovamo gore u moje svetište pred ovaj moj lik koji toliko časte jer je on znak moje osobite prisutnosti među vama.

Došli ste ovamo da zazovete moju zaštitu na Crkvu, na svijet i na Svećenički marijanski pokret razasut po svem svijetu.

Kako se radujem zbog sv. Mise koju slavite u moju čast!

Želim da s vama budu prisutni i svi ljubljeni sinovi mog Pokreta sa svih pet kontinenata, jer konačno su nadošla vremena koja pripadaju meni.

U ovim godinama, kao Majka, Ja sam vas oblikovala po svojim porukama. To su mnoge riječi mudrosti koje su izlazile iz mog Bezgrješnog Srca da bi vas oblikovale po mom planu.

Moje poruke zacrtavaju napose jednostavan, ali sjajan put koji sam vam naznačila i kojim vi morate ići svaki dan ako želite živjeti posvetu koju ste mi učinili, da bi ste rasli u mojoj ljubavi i životu sa mnom, te da biste postali sve zreliji i spremniji za izvršenje zadaće koju sam označila.

Ako su se neki od vas, nakon što su se posvetili meni, zaustavili, to je zato što nisu više slušali, razmišljali i živjeli moje poruke.

O, iza mog trijumfa one će biti svjetlo za čitavu Crkvu i tada će se razumjeti koliko sam Ja učinila za vas ovih godina!

Razmatrajte moje poruke i živite po njima.

Ako živite ono što sam vam naznačila i idete putem koji sam vam zacrtala, hodat ćete sigurni na putu posvete koju ste mi učinili i ostvarit ćete veliki plan trijumfa mog Bezgrješnog Srca.

Inače ćete se zaustaviti od sumnji, od obeshrabrenja, od poteškoća i od protivljenja na koja nailazite. Zaustavit ćete se i nećete biti spremni ispuniti ono što sam pripremila za vas, a što je danas nužno za spasenje svijeta i obnovu Crkve kojoj sam Majka.

U ovim porukama otkrivam vam svoj plan u šutljivoj pripravi, u svom bolnom ostvarivanju i svom pobjedonosnom ispunjenju.

Vi napokon dolazite do konca tog bolnog i krvavog čišćenja koje traje ovih godina prije velikog trijumfa mog Bezgrješnog Srca, dolaskom k vama slavnog Isusova kraljevstva.

To je plan koji zahvaća ovo stoljeće.

U Fatimi 1917. Ja sam to unaprijed prorekla kao navještaj u trenutku u kojem je postala očita velika borba između Žene zaodjenute Suncem i velikog Zmaja, koja bi trebala trajati kroz čitavo stoljeće, kao oholo proklinjanje Boga od strane mog Protivnika koji je bio siguran da će uspjeti razoriti Crkvu i dovesti čovječanstvo do sveopćeg odbacivanja Boga.

Gospodin mu je dopustio taj period vremena da bi na koncu oholost Crvenog zmaja bila oborena i pobijeđena poniznošću, malenošću i snagom vaše nebeske Majke, Žene zaodjenute Suncem, koja sada skuplja svu svoju malu djecu u svoju četu spremnu za borbu.

Sada, kad dolazite do najbolnijih i najkrvavijih godina ove velike borbe, Ja sam osobno intervenirala da bih oblikovala svoju četu po Svećeničkom marijanskom pokretu koji je moje Djelo. Zato sam izabrala kao svoje oruđe jednog od najslabijih sinova, koji ljudski gledajući, najmanje vrijedi, i povela ga u sve krajeve svijeta da bi pokazao svima da će ono što treba doći, doći samo po mom osobnom i izvanrednom zahvatu.

Zato se ne boj, sine, teškoća koje susrećeš kada ti se čini da neki instrument koji sam Ja izabrala, zaveden Sotonom, ne bi želio više odgovoriti mom planu.

Imaj povjerenja u me: Ja sam Voditeljica svoje čete; Ja sam Majka i Kraljica svog Pokreta.

Ja upotrebljavam instrumente koji mi odgovaraju; biram i druge ako mi oni, koje sam izabrala, više ne odgovaraju.

Ja sama vodim naprijed svaki dan ovo Djelo prema velikoj borbi u kojoj se moramo boriti...”


Zagreb (Jugoslavija), 14. studenoga 1984.
Duhovne vježbe u obliku Cenakula sa svećenicima Svećeničkog marijanskog pokreta slovenskog i hrvatskog jezika

Moj hitan poziv (298)

“Ljubljeni sinovi, prihvaćam s radošću ovaj trajni Cenakul svećeničkog bratstva i molitve koji vršite zajedno sa mnom, svojom nebeskom Majkom.

U zemlji ste gdje moji sinovi trpe i nose teret nebrojenih patnja; u ovoj zemlji kojoj toliko prijeti moj i vaš Protivnik, ali koju Ja toliko ljubim i štitim.

Širim preko sviju vas svoj sjajni plašt i stavljam vas u sigurno utočište svog Bezgrješnog Srca.

Po vama, ljubljeni sinovi, želim proširiti svuda po ovim zemljama istoka svoju hitnu i brižnu poruku, da bi stigla do sve moje djece.

Ja sam Kraljica mira.

Nikada kao danas čovječanstvo nije bilo ugroženije opasnošću rata i neizmjernog razaranja.

Gledajte na mene kao na Onu koja ima od Boga zadatak da donese mir svijetu.

Zato vas pozivam da molite za mir s jednom trajnom, pouzdanom i uvijek sa mnom obavljanom molitvom.

Osobito molite svetu Krunicu. Tako ćete moći postići od Gospodina veliku milost promjene srdaca da bi se svi otvorili osjećajima ljubavi i dobrote.

Tako će mir ući u srce ljudi, a zatim se proširiti u obitelji, narode i u čitav svijet.

Ja sam Majka utjehe.

U ovim tako bolnim vremenima, Ja se stavljam uz svakoga od vas u želji da sudjelujem u teškim trenucima vašega života.

Ja sam uz vas kad molite i kad radite, kad hodate i kad se odmarate, kada se radujete i kad trpite.

Da bih vam dala siguran znak svoje majčinske nazočnosti i da bih vam pružila radost i ohrabrenje usred tolikih vaših boli, Ja sam sama izabrala ovu zemlju da se ukažem na nov, dulji i izvanredniji način.

Čisti srcem me znaju vidjeti; siromašni, maleni i jednostavni me znaju slušati; ponizni, bolesni i grešnici me znaju naći.

Ako imate teškoća i zapreka nemojte se žalostiti što vam nije moguće doći na mjesto mojih ukazanja. Kada molite, činite pokoru i slušate moj majčinski poziv da idete putem obraćenja i ljubavi, vi idete duhovno ususret nebeskoj Majci koja se tako očituje prisutnom posred vas.

Ja sam Majka pouzdanja.

U ovim vremenima koliko je moje siromašne djece koja se udaljuju od Boga jer postaju žrtve zablude ateizma, danas tako raširenog, potpomaganog i propagiranog preko svih sredstava društvenog priopćavanja?

Neizmjerna je četa onih koji idu u tami odbacivanja Boga, nedostatka vjere, nemoralnosti, nepravde i bezbožnosti.

Nečistoća pokriva svu zemlju kao velika santa leda, a kalež Božje pravde sad je već pun i prepun.

Sada se očitujem vama da vam pokažem put spasenja, a to je put povratka Bogu.

Ako čovječanstvo ne prihvati moj majčinski poziv i ne vrati se Gospodinu, bit će potpuno izgubljeno.

Zato vam još ponavljam, s ovom mojom brižnom Porukom: kročite putem svoga povratka Gospodinu.

Obratite se, jer ovo je vrijeme još za kratko pogodno za obraćenje.

Obratite se i vratite vašem Bogu!

Odavde, po vama, blagoslivljem svu svoju djecu koja žive u ovim zemljama koje Ja toliko ljubim i štitim, jer moraju podnositi velike kušnje i patnje: u Jugoslaviji, Albaniji, Bugarskoj, Rumunjskoj, Mađarskoj, Čehoslovačkoj, Istočnoj Njemačkoj , Poljskoj, Rusiji i cijelom svijetu, te ih želim što prije zatvoriti u sigurno utočište svog Bezgrješnog Srca.”


Dongo (Como), 8. prosinca 1984.
Svetkovina Bezgrješnog Začeća

Volja Božja (299)

“Danas sudjelujte, ljubljeni sinovi, u radosti raja koji kliče u promatranju vaše nebeske Majke koja je ispunjena tolikim povlasticama, milošću i puninom svetosti od svoga Gospodina, čijom se osjeća najmanjom službenicom.

Time što sam izuzeta od svake ljage grijeha, pa i istočnog, moj je život mogao postati čistim odbljeskom Božjega života.

Tako je moja duša bila ispunjena milošću i njene su snage bile uvijek upravljene prema tome da prihvaćaju na savršen način božanski plan. Moj je um bio uvijek otvoren da traži i ljubi volju Božju, a moje je Srce bilo uvijek spremno ispunjavati s radošću i potpunim predanjem jedino božansku volju.

To je put koji želim označiti i vama da pođete njime ako želite slijediti nebesku Majku u njezinu planu bezgrješne čistoće i svetosti.

Volja Božja: evo kako se ostvaruje, također i u vama, vaše posvećenje.

Volja je Božja da u životu idete putem sve savršenijeg poznavanja Boga.

Neka Božja Riječ bude svagdašnja hrana s kojom ćete jačati vaš duh. Tražite ovu Riječ u svetoj knjizi božanskog Pisma i kušajte svu njezinu ljepotu u Evanđelju mog Sina Isusa.

Po mudrosti koju vam darujem, vodim vas prema tome da razumijete dublje tajnu božanskog Pisma, te da možete u nj prodrijeti, uživati u njemu, čuvati ga i živjeti.

Riječ Božja postala je Tijelom i životom u Kristu Isusu, koji je Očeva objava i slika njegove biti i odsjaj njegove slave.

Volja se Božja ostvaruje po vama, samo ako slijedite s ljubavlju i potpunim predanjem mog Sina Isusa.

Isusa morate više ljubiti, slušati i slijediti, vi njegova braća, njegovi ministri i moji ljubljeni sinovi.

Što više prodirete u duboku tajnu njegove božanske ljubavi, kao u vatrenu peć, toliko ćete više biti očišćeni od grijeha, krhkosti, bijede i od sve vaše nečistoće.

Ako Isusa ljubite i slijedite i vi ćete uvijek ići putem bezgrješne čistoće i velike svetosti.

Ako vam se dogodi da još padate u grijeh, njegovo vas milosrđe oslobađa i u sakramentu pomirenja vraća vam život milosti i intimnog jedinstva s njime.

Ako vas zahvati obeshrabrenje, vezu s njime ćete održati molitvom, osobito Euharistijom, jer preko nje on daje snagu i obnavlja energije dobra.

Kada vam prijeti suhoća, jedinstvo s njim otvara vam nova i duboka iskustva ljubavi i radosti.

Tako ćete ostvariti i vi volju Božju, koja se sastoji u tome da živite da biste upoznali, ljubili i služili Ocu, i to u dubokoj intimnosti života sa Sinom, čiju tajnu vam Duh Sveti sve više otkriva u svojoj punini.

Tako ćete odgovoriti planu koji imam s vama za trijumf svog Bezgrješnog Srca koji se ostvaruje samo u Kraljevstvu ljubavi, pravde i mira mog Sina Isusa. Njegovim božanskim milosrđem bit će oprano sve zlo, grijeh i nečistoća tako da će obnovljeni svijet moći opet pjevati slavu Gospodinu.”


24. prosinca 1984.
Sveta noć

Sve je već otkriveno (300)

“Ljubljeni sinovi, skupljajte se sa mnom na molitvu u ovim trenucima koji prethode rođenju mog Djeteta Isusa.

Proživljujte u mom Bezgrješnom Srcu trenutke svete noći.

Slijedite me na putu neprekidne molitve koja neka postane razgovor ljubavi, pouzdanja i sinovskog predanja planu spasenja Gospodina našega Boga.

Ovo predanje nosilo me na valu radosnog iskustva prisutnosti mog Sina kojega sam doživljavala na tako snažan način, budući da je stigao čas njegova rođenja u vremenu.

Moj put prema Betlehemu postajao je samo jedno nježno i majčinsko klanjanje radi njegove božanske želje da stigne i da živi među vama kao brat.

I razgovarala sam s njime govorom šutnje, slušanja i promatranja, u ljubavi, klanjanju i očekivanju.

Tako je neprestana molitva prožimala dugi put koji sam trebala proći da bih stigla u gostoljubivu špilju, a tu je postala još intenzivnija i sabranija, sve dok nisam skinula veo koji me je dijelio od ulaska u duboku ekstazu s nebom, iz koje sam izišla sa svojim božanskim Djetetom, već rođenim.

Slijedite me na putu patnje koju sam i Ja prihvatila i živjela kao ponizni odgovor na sve ono što je u onim trenucima Gospodin od mene tražio.

Nutarnja patnja koja me je pogađala dolazila je usljed okolnosti koje su bile kao zahtjev moje majčinske suradnje u njegovu planu ljubavi.

Morala sam napustiti nazaretsku kućicu koju sam s toliko brige pripravljala; naporan put do Betlehema u mome stanju materinstva; nesigurnost zbog onoga na što ćemo tamo naići; odbacivanje da nas ugoste u nekoj kući; neugodno sklonište u ledenoj špilji: sve je to bilo golemo trnje koje je probadalo moje majčinsko Srce.

Ali sam shvaćala da tu žrtvu traži od mene Otac da bi pripravio dragocjene jaslice mom Djetetu koje se trebalo roditi.

Zato tražim i od vas, ljubljeni sinovi, molitvu i patnju, kao osobnu suradnju u pripremi dostojnog boravka Isusu koji će se sad vratiti u slavi.

Zato shvatite značenje mojih majčinskih zahvata, koji su danas sve češći, izvanredniji i hitniji.

U ovoj svetoj noći čini vam se jasnija moja poruka koju vam dajem kao nebeska Proročica posljednih vremena.

Pripremite se za drugo Rođenje Isusa u slavi: On evo dolazi da kraljuje među vama.

Putevi kojima će On doći jesu putevi molitve i patnje.

Ovo su napokon vremena u kojima se svi morate sabrati u trajnu i pouzdanu molitvu kakva je bila moja za vrijeme dugog putovanja do Betlehema.

Vrijeme planova i diskusija je prošlo.

Tko želi slušati i razumjeti, njemu je sada sve objavljeno.

Srca ljudi su otvrdnula od mržnje i grijeha; narodi i čovječanstvo se bune protiv svoga Boga i prekriva ih velika tama; čovječanstvo ne želi otvoriti vrata Kristu koji dolazi.

Zato neka se otvore siromašne špilje vaših srdaca koje u dubokoj noći moraju gorjeti u svjetlu neslomive vjere, sigurne nade i goruće ljubavi.

Trpite strpljivo i pouzdano.

Kao i za mene, tako i za vas, patnje koje Gospodin od vas traži čine dio njegova plana ljubavi.

Boli se moraju povećavati za sve, kako se bliži njegovo novo rođenje.

Prihvatite ih kao što je to učinila nebeska Majka.

Hodajte u svjetlu zvijezde koja vam označava vrijeme koje je konačno stiglo u kojem se ostvaruju navještaji koji su vam bili darivani u ovim godinama.

Živite svaki čas vašega života u najvećem pouzdanju i radosnom očekivanju slavnog povratka mog Sina Isusa.”


31. prosinca 1984.
Posljednja noć godine

Znakovi vašeg vremena (301)

“Ljubljeni sinovi, provedite u slatkoj intimnosti sa mnom posljednje sate godine koja upravo završava.

Toliki moji sinovi provode u zabavama i buci ove trenutke i napajaju se ispraznošću među tolikim sitnicama i glupostima, često protivnima zakonu Gospodnjem!...

Ja vas pak pozivam da provedete ove sate u sabranosti, molitvi i nutarnjoj šutnji da biste mogli ući u razgovor sa mnom, svojom nebeskom Majkom.

Dakle, sa iskrenošću jedne majke koju ima prema svojoj djeci, Ja vam otkrivam brige, tjeskobe, duboke rane mog Bezgrješnog Srca, i u isto vrijeme pomažem vam da razumijete i protumačite znakove svoga vremena.

Tako možete sudjelovati u planu spasenja koji Gospodin ima s vama i koji želi ostvariti ovih novih dana koji vas čekaju.

– Vi živite pod hitnim zahtjevom koji želi vaša nebeska Majka, koja vas poziva da hodate putem obraćenja i povratka Bogu.

Ljubljeni sinovi, sudjelujte u mojoj velikoj tjeskobi i zabrinutosti Majke u promatranju činjenice da taj moj poziv nisu prihvatili niti ga slijede. Ipak, Ja vidim da je jedina vaša mogućnost spasenja povezana s povratkom čovječanstva Gospodinu u snažnom nastojanju izvršavanja njegova Zakona.

Obratite se i krenite putem milosti Božje i ljubavi.

Obratite se i gradite dane vedrine i mira.

Obratite se i prihvatite plan božanskog milosrđa.

S koliko znakova vam Gospodin očituje svoju volju da stavi konačno pravu kočnicu širenju bezboštva: neizlječiva zla koja se šire, nasilje i mržnja koje eksplodiraju, nesreće koje slijede jedna za drugom, ratovi koji prijete.

Znajte čitati znakove koje vam Bog šalje po događajima koji vas prate i prihvatite njegove snažne pozive da mijenjate svoj život i da se vratite na put koji vodi k njemu.

– Vi živite pod uznemirujućim i trajnim zahtjevom vaše nebeske Majke da ostanete u pravoj vjeri.

Ipak vidim, i to u tjeskobi, da se zablude nastavljaju širiti, poučavati i propagirati, te tako među mojim sinovima nastaje sve veća opasnost da izgube dragocjeni dar vjere u Isusa i u istine koje vam je On objavio.

Pa i među ljubljenima mojim, kako je velik broj onih koji sumnjaju i više ne vjeruju!

Kad biste gledali mojim očima, vidjeli biste kako je velika epidemija koja je pogodila svu Crkvu! Zaustavlja je u njezinu apostolskom djelovanju, ranjava je i dovodi do paralize u njezinoj vitalnosti, tako da čini često praznim i nedjelotvornim čak i njezino nastojanje oko evangelizacije.

– Vi živite pod mojom bolnom zabrinutošću jer vas Ja još uvijek vidim kao žrtve grijeha koji se širi i moram promatrati kako se posvuda, posredstvom društvenog priopćavanja, mojoj siromašnoj djeci predlažu iskustva života protivna onome što vam naznačuje sveti zakon Božji.

Svaki dan se hranite otrovnim kruhom zla i napojeni ste onečišćenim izvorom nečistoće.

Zlo vam se nudi kao dobro, grijeh kao vrijednost, kršenje Božjeg zakona kao način življenja vaše autonomije i vaše osobne slobode.

Tako se dolazi do toga da se gubi svijest o grijehu kao o zlu i nepravdi; mržnja i bezbožnost pokrivaju zemlju i čine je neizmjernom pustinjom lišenom života i ljubavi.

Neprijateljsko odbacivanje Boga i povratka njemu, gubitak prave vjere, nečistoća koja se širi i dovodi do širenja zla i grijeha: eto to su znaci zlog vremena u kojem živite.

Vidite dakle, na koliko načina Ja interveniram da vas dovedem na put obraćenja, dobra i vjere.

Izvanrednim znacima kojima se služim po svim dijelovima svijeta, svojim porukama i svojim tako čestim ukazanjima, označavam i govorim svima da se približava veliki dan Gospodnji...

Ali koju bol trpi moje Bezgrješno Srce kad vidi da moji pozivi nisu prihvaćeni, da su često odbacivani, da im se suprotstavljaju, čak i oni koji imaju zadatak da ih prvi prihvate.

Zato se danas objavljujem samo malenima, siromašnima i jednostavnima, svoj svojoj djeci koja me još znaju slušati i slijediti.

Nikada kao sada, potrebna je velika snaga molitve i zadovoljštine.

Zato se obraćam vama, ljubljeni sinovi, i pozivam vas da provedete na koljenima u stalnoj molitvi sa mnom, trenutke ove posljednje noći u godini.”


1985.
Ja sam početak novih vremena


1. siječnja 1985.
Svetkovina Bogomaterinstva Blažene Djevice Marije

Ja sam početak novih vremena (302)

“Ljubljeni sinovi, danas se ujedinjujete s čitavom Crkvom i častite me kao pravu Majku Božju i vašu Majku u redu nadnaravnog života vjere i božanske milosti.

U ovom danu, koji označava za vas početak nove godine, dok svi u Crkvi: biskupi, svećenici, redovnici i vjernici, gledate na me kao na svoju Majku, Ja vam kažem da, ako sam to i ako me kao takvu častite, da me mora ljubiti, slušati i slijediti svatko od vas.

Evo danas, na svetkovinu mog božanskog materinstva, želim dati poruku Crkvi da bi je ona poslušala i prihvatila.

To je poruka nade i pouzdanja.

Usprkos teškoća i patnji koje Crkva treba podnijeti i krvavih sati agonije i muke koji označavaju vrijeme njezina krvava čišćenja, za nju se pripravlja trenutak obnovljenog sjaja i drugih Duhova.

Moji tako ljubljeni sinovi, ne gubite pouzdanje i nadu.

Pod velikom i raširenom bukom, zlo se uspijeva proširiti posvuda, dok u šutnji i skrovitosti niču tolike klice dobrote i svetosti.

Ove dragocjene klice novog života Ja branim i gajim svakog dana u tajnom vrtu svog Bezgrješnog Srca.

Svratite ipak pozornost na tri velike opasnosti koje prijete vašem rastu u dobru i koje sam vam Ja više puta naznačila: opasnost udaljavanja od prave vjere, tako da slijedite mnoge zablude koje se danas uče, opasnost od otcjepljenja od nutarnjeg jedinstva s Crkvom zbog kontestacije Papi i hijerarhiji koja se širi unutar crkvenog života; opasnost da postanete žrtve sekularizma i moralnog permisivizma, koji vas vodi do toga da se zaustavite u svakidašnjoj borbi protiv zla i grijeha.

Ako dopustite da vas Ja vodim, hodat ćete sigurnim putem ljubavi i svetosti.

To je poruka ohrabrenja i utjehe.

Povjerite se svi svojoj nebeskoj Majci da vas Ona utješi. U velikoj bici koju vodite, tu ćete naći snagu i ohrabrenje i nećete nikada izgubiti odvažnosti pred teškoćama koje susrećete.

Za vrijeme nove godine, još će veće postati kušnje i patnje koje vas čekaju, jer ste sad ušli u konačnu etapu onoga što sam vam prorekla.

Velika i krvava kušnja prijeti čitavoj zemlji, jer se zemlja mora pripremiti za potpunu obnovu u trijumfu mog Bezgrješnog Srca.

Ali što bude kušnja jača, toliko će biti i veća moja nazočnost uz svakoga od vas da bih vas mogla ojačati i ohrabriti.

Ako živite u mom Bezgrješnom Srcu, ništa vas ne može uznemiriti od onoga što će se dogoditi; unutar mog majčinskog utočišta bit ćete uvijek na sigurnom, okruženi svjetlom i prisutnošću Presvetoga Trojstva koje vas ljubi i okružuje svojom božanskom zaštitom.

To je poruka spasenja i milosrđa.

Vi morate biti moja snažna pomoć, koju Ja želim danas ponuditi čovječanstvu da ga dovedem do povratka na put dobra i ljubavi.

Ja sam put tog njegovog povratka.

Ja sam Vrata božanskog milosrđa.

Želim da se preko vas sva moja izgubljena djeca mogu vratiti Gospodinu, koji ih čeka s brigom i radošću Oca koji ih ljubi i želi ih spasiti.

Tako postajete instrumenti božanskog milosrđa u ovim vremenima u kojima se pripravlja veliki trijumf milosrdne ljubavi mog Sina Isusa.

Danas vam se Ja očitujem na tako snažan način po porukama koje vam dajem, po ovom mom malom sinu i po ukazanjima koja vršim na trajan i izvanredan način u mnogim djelovima svijeta. To je zato da budem vaše pouzdanje, vaša utjeha i vaše spasenje u posljednjim vremenima koja živite.

Vjerujte mojim pozivima, prihvatite moje poruke, gledajte na moje znakove. Ja sam Kraljica Mira; Ja sam početak novih vremena; Ja sam zora novog dana.

S Papom, mojim prvim ljubljenim sinom, danas vas sve blagoslivljem u ime Oca i Sina i Duha Svetoga.”


2. veljače 1985.
Prikazanje Djeteta Isusa u Hramu

Vidim vašu malenost (303)

“Ljubljeni sinovi, promatrajte me u tajni prikazanja u Hramu mog Djeteta Isusa.

Želim vam danas otkriti kakvi su bili osjećaji koji su ispunjali moje Srce dok sam, sa svojih ruku, stavljala u ruke svećenikove svoje Dijete četrdeset dana od njegova rođenja.

Moje je Srce gorjelo zahvalnošću Gospodinu što je konačno ostvario plan spasenja za svoj narod.

Kolika su stoljeća očekivala taj trenutak!

Svojom dušom gledala sam kako se Očevo Lice s ljubavlju nadvija, dok je Duh Sveti počivao na nekima od prisutnih i otkrivao njihovim srcima veliki plan Gospodnji.

Moje je Srce klicalo od neizrecive i majčinske ljubavi u promatranju Božanstva koje je bilo zatvoreno u tako malim udovima mog Djeteta koje je imalo samo četrdeset dana života.

Moje je Srce klicalo od radosti u trenutku kada je Gospodin ulazio u Hram i osjećala sam da ga prate neizmjerne čete anđela i svih nebeskih duhova, dok je bio vođen da primi u posjed svoje boravište.

Moje je Srce bilo ranjeno bolju na proročki glas staroga Šimuna koji mi je navješćivao kako je i moja majčinska misija također poziv na duboku patnju i na intimno i osobno sudjelovanje u bolnom poslanju mog Sina Isusa.

Tim istim osjećajima vodim i vas, ljubljeni sinovi, svaki dan oltaru Gospodnjem da vam pomogne da dobro ispunite njegovu božansku Volju.

‘Ni žrtve, ni prinosa nisi htio, nego si mi tijelo pripravio: evo dolazim Gospodine vršiti volju Tvoju.’

Ispunjena sam zahvalnošću prema svom Sinu Isusu, jer posredstvom vas koji ste mi odgovorili, mogu ostvariti danas svoj majčinski plan kojim pripravljam najveći trijumf njegove milosrdne ljubavi. Osjećam da je moje Srce puno ljubavi prema vama koji ste se svojom posvetom predali meni kao djeca.

Vidim vašu malenost, gledam na vašu slabost i krhkost, na nebrojene zamke koje pred vas stavlja moj Protivnik.

Vidim vas tako malene da ne uspijevate učiniti ni jedan korak bez moje majčinske pomoći. Zato se nadvijam nad vas s obnovljenom nježnošću Majke.

I zadovoljna sam velikodušnošću kojom ste mi odgovorili. Rekli ste ‘da’ na moj zahtjev posvete. Ponudili ste mi čitav svoj život da bih Ja mogla slobodno intervenirati i usmjeravati ga po svom planu koji je volja Gospodnja.

Također sam i žalosna, jer kao za Isusa, tako je i za vas, poslanje koje vas čeka, poslanje patnje i žrtvovanja. A osobito po patnji Ja mogu ponuditi Ocu, Sinu i Duhu Svetomu veliku snagu zazivanja i zadovoljštine da bi se brzo mogla otvoriti zlatna vrata božanskog milosrđa i da se može ispuniti veliko čudo potpunog preobraženja svijeta.

Zato, ljubljeni sinovi, svaki dan na svom zahvalnom, a u isto vrijeme i ožalošćenom Srcu nosim vas u Hram Gospodnji i stavljam vas na njegov Oltar da biste mogli biti prikazani za savršeno ispunjenje njegove božanske volje.”


Svetište Castelmonte (Udine), 9. veljače 1985.
(Nakon moljenja svete Krunice)

Moja riječ (304)

“Ljubljeni sinovi, došli ste u moje svetište u duhu molitve i zadovoljštine. U hodočašću ste se uspeli ovamo gore gdje vas Ja čekam da vas ispunim milošću, ohrabrenjem i majčinskom utjehom.

Svaki puta kad dolazite do podnožja moga lika, kojeg toliko častite, da biste donijeli svoj sinovski poklon ljubavi, činim da mnoge milosti siđu iz mog Bezgrješnog Srca na vas i na sve moje ljubljene sinove, na Crkvu, na siromašnu djecu grešnike, na čovječanstvo kojemu toliko prijeti zlo, mržnja, nasilje, rat i suhoća grijeha, te nemoralnost koja se sve više širi.

U ovoj vas kući nebeska Majka tješi i hrabri, oblikuje i vodi, jača i učvršćuje po riječi koju vam daje da vam označi put.

Oh! Moja majčinska riječ, kako vam je danas potrebna! Zato činim da ona izvire iz mog Srca na sve obilniji način. Osjetite duboku žeđ za njom; prihvatite je s poniznošću i poučljivošću; razmišljajte o njoj u svom srcu; ostvarujte je u svom životu.

Moja je riječ osobito riječ mudrosti koju šaljem s neba. Ona polazi od vječne Mudrosti, od Riječi. A Riječ je nestvorena Mudrost koja otkriva plan Oca čija je savršena slika.

Ova Mudrost, utjelovljena u mom djevičanskom krilu, od Riječi je postala Čovjekom, i ima zadatak da dâ ljudima trajni dar vječne Istine.

Ova božanska Riječ, sadržana u sv. Pismu, a osobito u Evanđelju, jedino je svjetlo koje vas mora voditi.

Ali ona je danas okružena tolikim sumnjama jer ju se želi protumačiti na ljudski način umovanja i gledanja, i zato se često više ne predstavlja u svojoj cjelovitosti.

Zablude se šire i, kada se približavate božanskom planu, teško ga razumijete u njegovoj punini, jer se služite odviše ljudskim stavom koji želi sve shvatiti samo razumom.

To je stav oholosti, i nije označen kao put približavanja velikom božanskom misteriju.

Da bi se razumijela njegova Istina, potrebno je biti malen; da je se vidi u pravom svjetlu, treba biti siromašan; da je se sačuva u njezinoj cjelovitosti, treba biti jednostavan; da je se dade drugima u sjaju njezine nepatvorenosti, treba biti ponizan. Zato vas svojom riječju oblikujem u poniznosti, jednostavnosti i malenosti.

Želim vas dovesti do toga da budete kao tolika djeca jer ću vam samo tada Ja moći govoriti.

Moja riječ je cvijet Mudrosti, koji vas oblikuje po Duhu Svetom, koji vam je darovan od Oca i Sina i koji vas vodi do sve potpunijeg i dubljeg shvaćanja Evanđelja.

U zamračenosti koja se danas posvuda proširila, moja riječ Mudrosti postaje zraka najčišćeg svjetla koje vam označava put koji trebate prijeći i cestu kojom trebate ići da ostanete uvijek u Istini.

Mrak, s gustim i hladnim oblakom, ušao je u Crkvu i zamračio sjaj njezine Istine.

Zato vas svaki dan moja riječ oblikuje u duhu Mudrosti kako biste uvijek mogli vidjeti, u svjetlu, Istinu koju vas je moj Sin naučio i navješćivati je svima s odvažnošću i cjelovito.

Napokon je došlo vrijeme kada će samo djeca koja su se posvetila mom Bezgrješnom Srcu i povjerila se potpuno nebeskoj Majci, imati dar da se sačuvaju cjelovito u vjeri, i da u pravoj vjeri vode duše njima povjerene.

Moja je riječ također kap rose što koja silazi na zemlju koja je postala neizmjernom pustinjom, te na ljudski život osušen tolikim grijesima i patnjom.

Kolika su moja djeca poput suhog drveća bez života; u Crkvi su toliki među mojim sinovima dopustili da ih zahvati suhoća i obeshrabrenje! Oni nastavljaju vršiti svoje poslanje, ali bez oduševljenja i bez radosti jer su obeshrabreni poteškoćama i shrvani velikim teretom čišćenja koje proživljavate.

Potrebno je da ta moja riječ siđe na vaše suho srce, kao kiša majčinske nježnosti i osvježenja, te sinovskog predanja i nade za lijepe dane koji vas čekaju u novoj eri koja, već sada počinje cvjetati u pustinji posljednjih vremena.

Moja je riječ, dakle, kao kap rose koja silazi iz mog Bezgrešnog Srca na vaše srce, da bi se moglo otvoriti toplini novog života koji Ja njegujem u vama i da biste se prikazali kao mirisni i konačno otvoreni cvjetovi, na savršeni poklon Presvetom Trojstvu.

Moja je riječ napokon izvor milosti koju izlijevam na vas da rastvori vašu dušu novom sjaju ljepote i svetosti, da vas opet očisti od svake ljage grijeha, pa i najmanjeg, jer vas želim lijepe, čiste i sjajne, otvorene božanskom daru milosti, kako bi vaš život mogao procvjetati puninom ljubavi i savršenog milosrđa.

Moje milosti stižu k vama po daru moje riječi koja postaje svjetlo pameti, život srca i potpora na vašem putu.

U teškom i krvavom konačnom periodu čišćenja koji vas čeka i kojeg upravo ovih godina osjećate osobito bolno, Ja vas pripravljam da prihvatite s većom poučljivošću majčinski dar moje riječi.

Tako, usred velike zamračenosti, možete hodati u svjetlu mudrosti; u suhoći možete uvijek biti utješeni mojom nježnošću, melemom koji se stavlja na tolike otvorene i krvave rane. U svakoj prilici vašeg života možete postići milost da odgovorite Isusovoj ljubavi i već danas pjevati slavu Presvetom Trojstvu hodajući putem svetosti, za koju želim da bude sve veća.

U ovim godinama velikog čišćenja, želim vas ponuditi Crkvi kao sve vidljiviji znak svog majčinskog trijumfa.”


Svetište Castelmonte (Udine), 14. veljače 1985.
(Nakon moljenja svete Krunice)

Moja i vaša čistoća (305)

“Moji ljubljeni sinovi, htjela sam da budete ovdje, ovog sjajnog dana, s plavim nebom, toplim suncem i snijegom koji daje ton čistoće visokim planinama što krune ovo mjesto na kojem stoji blagoslovljena kuća vaše nebeske Majke.

Ovijam vas mojim majčinskim zrakama; obasjavam vas svjetlom koje izlazi iz mog Bezgrješnog Srca; pokrivam vas svojim nebeskim plaštem da vas učinim sve čišćima.

Ja sam Majka čistoće. Ja sam Majka vazda Djevica. Ja sam bezgrješna toplina, sjaj neba koji isijava na svijet svjetlo Presvetog Trojstva, zora koja najavljuje kraj noći, Majka Milosti koja udaljuje od vas svaki grijeh, lijek raja koji poput nježnog melema zatvara svaku vašu ranu.

Ja sam Majka sva lijepa: tota pulchra, tota pulchra!

Moja je čistoća prije svega čistoća uma.

Oh! moja je inteligencija uvijek bila usmjerena da traži, razmišlja, čuva i živi volju Gospodinovu. Njegovu sam Riječ prihvatila s poučljivošću i djevičanstvom; bila sam uvijek pozorna u želji da je razumijem i čuvam u njezinoj cjelovitosti. Za vrijeme mog života ni najmanja sjena sumnje ili zablude nije nikad zahvatila djevičansku cjelovitost moga uma koji je samo tražio dar božanske Mudrosti.

Ova čistoća uma bila je put kojim sam došla do dublje čistoće srca.

Moje je Srce bilo posve oblikovano da primi ljubav Božju i da uzvrati, s djevičanskom i majčinskom gorljivošću stvorenja obrađivanog u vrtu Trojstva, božanskome suncu primljenu Ljubav na savršen način.

Nijedno ljudsko srce nikad nije ljubilo, niti će moći ikada ljubiti tako kao što je ljubilo Srce vaše nebeske Majke. Ono se je rastvorilo poput cvijeta koji otvara svoje latice da uvuče u svoju unutrašnjost toplinu, ljepotu i miris neba.

Zato sam Ja i mogla oblikovati Tijelo i Krv onoga koji je ljiljan pašnjaka i koji ljubi na savršen način one koji su čista srca.

Bila sam i najčišća u ljubavi prema bližnjemu. Iza Isusa nijedno stvorenje nije moglo ljubiti čovječanstvo kao Srce vaše Majke; u toj savršenoj ljubavi prema svima nalazi se intiman izvor iz kojeg izlazi poziv mog božanskog i sveopćeg materinstva.

Iz čistoće srca, uđite opet sa mnom u najdublju dubinu mog života i otkrit ćete kako sam bila čiste duše.

Duša postaje nečista kada je zamračena i pokrivena velom makar i najmanje sjene grijeha. I najmanji laki grijeh smanjuje njezinu toplinu, ništi i kvari draž njezina svjetla.

Ja sam, posebnom povlasticom, bila očuvana od istočnog grijeha i ispunjena Milošću.

Za vrijeme cijelog svog života, ni u jednom trenutku, moja duša nije bila oštećena ni lakim grijehom: ona je uvijek bila sva svjetlo, sva ljepota i sva čistoća.

Ako svaka duša stvorena od Boga, budući da je duhovna i uzdignuta na sudjelovanje u njegovoj božanskoj naravi, odražava svjetlo Presvetog Trojstva, onda ćete razumjeti kako nijedna duša neće nikada odraziti sjaj Oca, Sina i Duha Svetoga kako je, poput prečistog ogledala, to činila duša vaše nebeske Majke.

Omot u koji je trebalo oviti dragocjeno blago savršene čistoće uma, srca i duše, moralo je biti ovo moje tijelo.

Dakle, i moje je tijelo bilo posve obavijeno nepovredivim sjajem čistoće.

Bila sam čista tijelom, ne samo jer sam ga čuvala od svakoga grijeha nečistoće, nego i zato jer je Gospodin htio da se u njemu ižarava na čudesan način njegovo božansko remek-djelo. Moje tijelo, koje se po svom majčinskom poslanju, moralo otvoriti u trenutku darivanja Sina, a da se ne dirne njegova cjelovitost, po posebnom čudu ostalo je netaknuto. Tako sam Ja mogla darovati svog Sina, a da sam očuvala netaknuti i neoštećeni djevičanski omot, po kojem sam, i u trenutku svog majčinskog dara, ostala uvijek djevica.

Djevica prije poroda, jer ono što se je u meni dogodilo bilo je samo djelo Duha Svetoga.

Djevica u porodu, jer ono što se je zbilo u tom trenutku bilo je djelovanje Presvetog Trojstva. Zahvaćena svjetlom Božjim i njegovom tajnom, samo pred njim se zbilo čudesno rođenje mog božanskog Sina.

Djevica poslije poroda, jer nikada ništa nije uznemirilo nepovredivu draž mog prečistog tijela, pozvanog da čuva moju bezgrješnu dušu, jer samo u osobi vaše nebeske Majke, mogao se odražavati na savršen način presveti žar božanskog Trojstva.

Branite ovaj moj privilegij danas, kada ga mnogi niječu na vrlo lak i banalan način; branite ga uvijek.

Također tražim od svih vas da budete čisti.

Kako je velika danas moja patnja kad promatram kako se ova krepost više ne uči i ne njeguje u srcima mladih i adolescenata, pa čak i onih koji se posvećuju Bogu. U ime lažne slobode upućuje ih se na iskustva koja oduzimaju iz njihovih duša ovu draž raja.

Kako je ožalošćena vaša nebeska Majka kad promatra tolike svećeničke i posvećene živote koje je osušila nečistoća koja se posvuda proširila kao strašni rak!

Evo zašto ne uspjevate više razumjeti plan Božji da budete jednostavni i maleni, te da poučljivom poslušnošću čujete glas nebeske Majke.

Samo čistima će biti objavljene tajne Kraljevstva Božjeg.

– Čistima umom, jer će znati prepoznati njegov plan i prihvatiti ga u poniznosti.

– Čistima srcem, jer su odvojeni od dobara, stvorenja i vlastitog načina gledanja koji priječi da primite moje svjetlo, jer ga želite prosuđivati po svojoj ljudskoj i ograničenoj inteligenciji.

– Čistima dušom, koji izbjegavaju svaki i najmanji grijeh, budući da on zamračuje svjetlo Božje u vama i čini vas nesposobnim da prihvatite njegovu božansku tajnu.

– Čistima tijelom, jer posvećujući ga Bogu celibatom i zavjetom čistoće, ono postaje sličnije tijelu raspetog Isusa i rasvjetljeno bezgrješnim svjetlom u koje je odjeveno moje slavno tijelo.

Ljubljeni sinovi, želim vas sve čiste umom, srcem, dušom i tijelom, da biste tako nasljedovali svoju nebesku Majku, svu lijepu. Samo tako ćete danas u svijetu koji je zahvaćen ledom mržnje biti svjetlo sunca koje grije duše da ih otvori Božjem životu. Među oblacima koji prijete i koji su se pojavili u sadašnjem trenutku čovječanstva, vi ćete otvoriti plavi dio neba. Na gnojnoj i truloj močvari do koje se spustio svijet, vi ćete biti ogledalo čistoće; u njemu će se svijet odražavati i tako će mu se pomoći da se preobrazi u novi vrt.

Samo tako ćete, moji ljubljeni sinovi, moći postati zrake koje izlaze iz mog Bezgrješnog Srca da rasvjetle strašno vrijeme čišćenja koje živite i da daruju svima sigurnost moje prisutnosti i moje pobjede.

Blagoslivljam vas u ime Oca, Sina i Duha Svetoga.”


Dongo, 16. ožujka 1985.
Korizmena subota

Post koji od vas tražim (306)

“Hodajte putem pokore i mrtvljenja.

Tražim od vas tjelesni post kao sredstvo da umrtvite vaša sjetila i da učinite zadovoljštinu zbog varke kojom su danas toliki moji sinovi zavedeni; potiče ih se, naime, da traže sreću samo u punom udovoljavanju osjetnih i materijalnih užitaka.

Koliko je onih koji se hrane zatrovanom hranom nečistoće i droge! Kako se širi gnojna rana nemoralnog tiska i pornografije!

Sredstva društvenog priopćavanja postaju instrumenti moralne pokvarenosti savjesti, jer šire pokvarenost i besramnost grijeha koji se sada predlaže kao dobro i kao vrijednost.

Zato tražim od vas, moji ljubljeni sinovi meni posvećeni, da mi date veliku snagu zadovoljštine kojom ću postaviti branu širenju tako zaraznog i opasnog zla.

Tražim od vas tjelesni post da mrtvite vaša sjetila, da svjedočite svaki dan kako treba stati na kraj tom pretjeranom traženju užitka.

Vašim dobrim primjerom morate pokazivati da čovjek ne živi samo od kruha, nego i od svake riječi koja izlazi iz Božjih usta.

Tražim od vas duhovni post od svakog oblika zla da biste mogli biti hranjeni samo dobrom, milošću i ljubavlju.

Hrana Božje riječi hrani vas duhovno i jača vašu egzistenciju u životu milosti.

Tražim post uma, čuvajući ga od svake zablude u prihvaćanju Istine koju vam je Isus objavio.

Hranite se, ponavljam, dragocjenom hranom božanskog Pisma, osobito Evanđeljem Isusa Krista.

Prihvatite, razmišljajte i živite po porukama koje vam Ja danas, kao vaša nebeska Majka, darivam na tolike načine.

Zato morate biti spremni da odbacite sve ideologije koje su protivne vašoj vjeri i koje sadrže niske i opasne zablude, i toliko škode vašem rastu u vjernosti preuzetim obvezama u trenutku krštenja.

Tražim od vas post srca, kako bi ga zatvorili neurednim navezanostima sebi samima, dobrima i stvorenjima.

Koliki ne znaju misliti na druge nego samo na sebe te dopuštaju da ih proždre neobuzdani egoizam koji zatvara svaku mogućnost pravog zajedništva s drugima!

Koliki su robovi pretjerane navezanosti na novac kojeg traže kao jedini cilj svoga života, i koje proždire lakomost koja je izvor mnogih mana i grijeha. Zatvaraju tako srce neizmjernim potrebama malenih, siromašnih i odbačenih; ne znaju vidjeti onoga koji je u teškoći i potrebna mu je pomoć.

Tražim od vas post duše, tako da je držite daleko od svakog, pa i lakog grijeha, i da je možete hraniti samo životom milosti i svjetla Božjeg.

Izbjegavajte smrtni grijeh kao najveće zlo; obavljajte svaki dan svoj ispit savjesti: dopustite se ponizno voditi od Duha.

Neka se vrati, tako koristan, običaj čestog ispovijedanja.

Izbjegavajte i prigode za lake grijehe. Zato tražim od vas da zatvorite oči i uši televiziji i kinu, kako bi vaša duša ustrajala u čistoći i milosti.

Ako budete činili taj post koji od vas tražim, sagradit ćete oko sebe jaku barijeru koja će zaustaviti širenje zla i grijeha, i prikazat ćete Gospodinu žrtvu potpunog predanja i zadovoljštine, te mu tako pribaviti povratak tolike moje siromašne djece grešnika.

Tako ćete postati instrumenti moga mira, širit ćete oko sebe mir srdaca, hodajući putem koji vam zacrtava vaša nebeska Majka.”


Dongo, 4. travnja 1985.
Veliki Četvrtak

Čas nove agonije (307)

“Ljubljeni sinovi, živite ove časove u dubini mog Bezgrješnog Srca, kako biste mogli prodrijeti sa mnom u goruću peć neizmjerne i milosrdne ljubavi mog Sina Isusa.

Kako li je On u svom životu očekivao ovaj čas! ‘Veoma sam čeznuo blagovati ovu pashu s vama prije svoje muke’.

Veliki je četvrtak.

To je dan ustanove Euharistije.

Ovaj veliki sakramenat stvarno uprisutnjuje Isusa među vama da bi obnovio mistično svoju Žrtvu novog i vječnog saveza i da bi se darovao u osobnom zajedništvu života s vama.

To je i dan ustanove svećeništva.

Ono se trajno vrši po njegovoj zapovijedi koju je dao apostolima i onima koji ih nasljeđuju u vršenju svete službe: ‘Ovo činite meni na spomen!’

Ovo je vaš dan, ljubljeni sinovi.

Nebeska vas Majka gleda s osobitom bolnom zabrinutošću u trenutku u kojem ujedinjeni u slavljenju s vašim biskupima, obnavljate preuzete obaveze na dan vašeg svećeničkog ređenja.

Kolike su opasnosti koje vas okružuju i zamke koje pred vas stavlja moj Protivnik, zatim varke svijeta u kojem živite i teškoće koje otežavaju vjerno vršenje vaše službe!

Ustanovi Euharistije odmah se pridružila krvava i strašna agonija u Getsemaniju za vrijeme koje je Isus ostao sam; u trenutku najveće potrebe da mu se pomogne i ohrabri ga, iskusio je okrutnu napuštenost od svojih, te je bio izdan od Jude i zatajen od Petra.

A koliko je danas među mojim ljubljenima koji bježe i napuštaju Isusa i Crkvu, jer su se dali zavarati privlačnostima svijeta u kojem žive...

Koliki među njima izdaju Isusa tjerani željom da budu bolje prihvaćeni i da u potpunosti slijede ukuse i ideologije vašeg vremena. Koliki ponavljaju gest Petra koji je zanijekao Učitelja zbog plašljivosti i straha. Danas se mnogi boje ne izgledati u skladu s vremenom i ne biti na liniji kulturnih zahtjeva koji su danas u modi.

Ovog velikog četvrtka dopustite da vas nebeska Majka skupi u ovčinjak svog Bezgrješnog Srca, da bi vas oblikovala da budete sve vjerniji Isusu i njegovu Evanđelju.

Budite ponizni, jaki i hrabri.

Ne dopustite da vas zahvati strah ni obeshrabrenje. Noć zablude, otpada i nevjernosti konačno je sišla na svijet i u Crkvu.

Mistično Tijelo Isusovo živi čas svoje nove bolne agonije. Zato se ponavljaju danas na mnogo veći način iste geste od nekada: napuštanje i bježanje, odbacivanje, nijekanje i izdaja.

Vi, mali sinci, oblikovani u Bezgrješnom Srcu svoje nebeske Majke, poput apostola Ivana bdijte u molitvi i pouzdanju u vrijeme ovih bolnih časova ovog novog velikog četvrtka.”


Dongo, 5. travnja 1985.
Veliki petak

Njegova bolna muka (308)

“Križ je za tebe, sine, volja Očeva, koju ispunjavaš dobro samo ako u svakom trenutku ostvaruješ plan mog Bezgrješnog Srca.

Nosi svaki dan svoj križ i ne napuštaj nikad Božju volju. Tvoje rane su neshvaćanja, sumnje, zbunjenost i brojna odbacivanja. To su prave rane duše koje nitko ne vidi, a dragocjenije su od zlata, jer njihovu krv Ja uvijek skupljam da bih zalila njome suhi i ožednjeli vrt duša tvoje braće svećenika.

Tvoj uspon na Kalvariju je put kojim moraš ići sa mnom, napredujući sam i s pouzdanjem među tolikim tvojim strahovima i oholom skepticizmu onih koji te okružuju i koji ne vjeruju. Neizmjerni umor koji osjećaš, onaj osjećaj klonulosti koji te prožima, tvoja je žeđ. Bičevi i udarci jesu varke i bolne kušnje mog Protivnika.

Krik osude jesu otrovne zmije koje čine zapreke na tvom putu i trnje koje bode tvoje krhko, dječije tijelo, toliko puta izudarano.

Odricanje na koje te pozivam je gorak okus osjećaja sve veće osamljenosti, udaljenost od prijatelja i učenika, odbačenost ponekad i od svojih najrevnijih nasljedovatelja.

Ali uza te je uvijek žalosna Majka; zajedno s njom živi s ljubavlju i pouzdanjem svoju bolnu muku koju nitko ne uspijeva dokučiti, ali koja te svaki dan troši i koju Ja prikazujem za svu tvoju braću svećenike.

Tvoja smrt je najveća šutnja, skrivenost, poniženje i odbačenost koju uvijek od tebe tražim. Tvoj novi grob je djevičansko krilo tvoje Majke za ovu tvoju Pashu koja se već ovjekovječuje u dubini mog Bezgrješnog Srca, moj najmanji i ljubljeni među ljubljenim sinovima.”


Pescara, 2. svibnja 1985.

Vaša zadovoljština (309)

“Hodajte putem koji sam vam zacrtala, a da se ne date zavesti od nepovjerenja i obeshrabrenja.

To je najopasnija zabluda kojom moj Protivnik nastoji zaustaviti snagu moje pobjedonosne čete.

Tako pokušava uvesti među vas nerazumijevanje i podjelu; čini da osjećate teret teškoća koje otežavaju vršenje vaše svećeničke službe; naglašava osjećaj nerazumijevanja i odbačenosti kojima ste kadkada okruženi.

Ne zaustavite se pred tim varkama koje Sotona pred vas stavlja, jer osjeća strah pred mojom četom, koju sam si oblikovala u svim dijelovima svijeta s malenima koji su prihvatili moj poziv i posvetili se mom Bezgrješnom Srcu.

Odgovorite s najvećim pouzdanjem i s vašom sinovskom odanošću prema meni.

Prinesite mi, jednostavnošću djece, sve ono što vam se događa: radosti i boli, nutarnje kušnje i fizičke patnje, brojne rane svoje duše i sve ono što na bilo koji način postaje za vas izvor patnje.

Odgovorite molitvom koja treba biti duboka i trajna. Tada ćete imati od Isusa snagu da se suprotstavite svim podlim zavođenjima Zloga; primit ćete od Duha Svetoga svjetlo mudrosti koje vas rasvjetljava i čini da vidite svaku opasnu varku koja je prisutna na vašem putu; od Oca vam je darovana radost nježnog i sinovskog predanja njegovom božanskom djelovanju, koje u vašem životu koristi svaku priliku da očituje svoju ljubav prema svakome od vas.

U ovom mjesecu svibnju, meni posvećenom, činite vašu sinovsku zadovoljštinu za svetogrdne i đavolske načine koji se koriste za javno prikazivanje života vaše nebeske Majke.

Čitavo nebo drhti od gnušanja pred javnim i tako teškim sramoćenjem vaše Majke, i Isus osobno sad uzima u obranu Stvorenje koje On najviše ljubi i proslavlja.

Neće proći mnogo vremena do velike kazne koja će pogoditi čitavu vašu jadnu domovinu, koju Ja toliko ljubim i štitim, a koja je javno dopustila ovo sramotno svetogrđe učinjeno vašoj nebeskoj Majci.

Moje Srce krvari kad promatra da je samo prvi ljubljeni sin, moj Papa, javno protestirao i učinio zadovoljštinu, te uzdigao svoj glas s odvažnošću i osudio taj svetogrdni čin.

A nijedan član hijerarhije nije imao odvažnosti to učiniti; dapače, neki biskupi i neki svećenici su se usudili javno braniti ovo strašno svetogrđe.

Zato je napokon za Crkvu stiglo vrijeme njezine najveće podjele, apostazije koja je ušla i u njezinu unutrašnjost i koja će je dovesti do toga da će proživljavati trenutke najveće krize i strašnog krvavog progonstva.

Zato vas pozivam da činite zadovoljštinu trajnim činom molitve i pokore, pouzdanja i sinovskog predanja.

Tako ćete vi, moji ljubljeni sinovi, lijevali balzam ljubavi na otvorene i krvave rane mog Bezgrješnog i tako ožalošćenog Srca.”


Cagliari (Sardinija), 26. svibnja 1985.
Duhovi

Dođi Duše ljubavi (310)

“Ljubljeni sinovi, koji ste ušli u Cenakul mog Bezgrješnog Srca kako biste dopustili da vas Ja oblikujem za veliku zadaću koju vam je Gospodin povjerio, provedite ovaj dan u neprestanoj molitvi upućenoj Ocu i Sinu da vam udijele dar Duha Svetoga.

Samo zato sam vas pozvala da uđete u Cenakul mog majčinskog Srca.

Samo zato pozivam danas i Crkvu da se sva sabere u Cenakulu mog Bezgrješnog Srca u ustrajnoj molitvi zajedno sa mnom i po meni.

Samo zato sam vam preporučila da se često sabirete u vašim Cenakulima da mi molitvom dadete veliku snagu kojom ću moći intervenirati kod svog Sina Isusa da vam brzo pribavi od Oca dar novih Duhova za Crkvu i čitavo čovječanstvo.

Dođi, Duše ljubavi, i obnovi lice zemlje; učini da se opet na njoj obnovi vrt milosti i svetosti, pravde i ljubavi, zajedništva i mira, da bi se tako Presveto Trojstvo moglo na njoj zadovoljno odražavati i proslavljati.

Dođi, Duše ljubavi, i obnovi čitavu Crkvu; dovedi je do savršenosti u ljubavi jedinstvu i svetosti, da postane danas najveće svjetlo koje će svima svijetliti u tami koja se posvuda proširila.

Dođi, Duše mudrosti i razuma, i otvori put srdaca shvaćanju čitave Istine. Gorućom snagom svoje božanske vatre iskorijeni svaku zabludu, ukloni svaku herezu da zasja svima u svoj cjelovitosti svjetlo Istine koju je Isus objavio.

Dođi, Duše savjeta i snage, i učini nas hrabrim svjedocima primljenog Evanđelja.

Podrži onoga koji je progonjen; ohrabri onoga koji je odbačen; daj snagu onome koji je zatvoren; udijeli ustrajnost onome koji je mučen i udaran; pribavi palmu pobjede onome tko još danas bude odveden na mučeništvo.

Dođi, Duše znanja, pobožnosti i straha Božjega, i obnovi snagom svoje božanske ljubavi život svih onih koji su posvećeni krštenjem i označeni tvojim pečatom u potvrdi, te onih koji su se darovali službi Bogu: biskupa, svećenika i đakona, da bi mogli svi odgovoriti tvome planu koji ostvaruješ u ovim vremenima, u drugim Duhovima koji su toliko vremena zazivani i očekivani.

Samo će tako biti ispunjena zadaća koju sam Ja sama povjerila svom Svećeničkom marijanskom pokretu.

Samo će tako doći trijumf mog Bezgrješnog Srca u početku vremena u kojem će se napokon moći vidjeti nova nebesa i nova zemlja.”


San Marino - duhovne vježbe, 5. srpnja 1985.
Prvi petak u mjesecu.
Na kraju večernje procesije, poruka je dana usmeno.

Instrumenti moga mira (311)

“Moji ljubljeni sinovi, kako sam ove večeri željela poklon koji ste mi učinili na završetku tjedna u kojem ste bili okupljeni ovdje u dragocjenom utočištu mog Bezgrješnog Srca. Nikada, kao u ovim vremenima, moje Bezgrješno Srce postaje za svakoga utočište i sigurni put koji vodi k Bogu.

Ono što sam prorekla u Fatimi svojoj kćerki, sestri Luciji, danas postaje stvarnost. Čovječanstvo i Crkva zbog toga imaju veliku potrebu mog majčinskog i bezgrješnog utočišta, jer ste svi vi u mojim vremenima. To su bolna vremena koja sam Ja prorekla i u kojima sve ide prema svom bolnom i krvavom završetku.

Zato sam vas opet htjela imati ovdje, na ovom brdu, u tjednu duhovnih vježbi, punih izvanrednim milostima. Ove duhovne vježbe imaju osobito veliku važnost koju ćete tek kasnije shvatiti.

U ovim danima Ja sam vas oblikovala za molitvu. Učinila sam da molite dobro, da molite sa mnom i da molite srcem. Vi trebate svojom molitvom probuditi um, srce, volju, dušu i morate osjetiti i vidjeti stvarnost koju zazivate.

Vaša vas nebeska Majka želi oblikovati za uvijek sve dublju molitvu srca, jer je ta molitva put koji vas vodi k miru srca.

Želim pribaviti svakom od vas dar mira u srcu.

Došli ste s vašim srcima opterećenim teškoćama, bolima, nadama, brigama i očekivanjima: Ja sam sve to stavila u svoje Bezgrješno Srce i dala vam mir srca.

Pođite u miru vaših srdaca i oko sebe ćete postati oruđa moga mira.

Zato okupljajte sve više duša u Cenakule duboke molitve da bih Ja mogla i njima darivati mir srca. U trenutku u kojem se mir sve više udaljuje od ljudi, od obitelji, od naroda i od čovječanstva, znak mog majčinskog trijumfa je mir koji već sada Ja želim unositi u srce svih svojih sinova, kao i u srca svih onih koji me slijede posvećujući se mom Bezgrješnom Srcu.

Zato opet tražim od vas da nastavite s vašim Cenakulima molitve, jer milošću koja je proistekla iz mog Srca i koja vas vodi prema punini ljubavi prema mom Sinu Isusu, Ja mogu darivati svojim sinovima danas dragocjeni dar mira srdaca.

Ovdje sam vas također naučila da se ljubite.

Kako je zadovoljna Majka kada vas vidi kao malu braću koja se ljube i koja žele rasti u ljubavi usprkos teškoća koje ovise o vašim ograničenostima, o vašim brojnim manjkavostima i podlim varkama koje pred vas stavlja moj Protivnik, nastojeći samo da ugrabi iz vašeg srca mir i da sije neslogu, nerazumijevanje i podjelu među vama!

Kako vas molitvom dovodim miru, tako vas majčinskom prisutnošću dovodim bratstvu.

Morate rasti sve više u vašoj uzajamnoj ljubavi, morate se znati više ljubiti. Majka uživa kad si vi međusobno želite dobro, kad se i nakon svakog i najmanjeg prekršaja u toj ljubavi znate pomiriti, oprostiti i ići dalje zajedno, jer Ja vas ljubim jednog po jednog i također sve zajedno.

Ne možete doći k meni sami. Ako mi dolazite sami, Ja vas pitam: ‘A vaša braća, gdje su?’.

Vi morate dolaziti mom Srcu svi zajedno vezani božanskom vezom vaše sve savršenije uzajamne ljubavi.

Budući da moj Protivnik stavlja pred vas na tom putu mnogo varki, Ja želim da mi obećate – prije nego siđete s ovog brda – kako ćete uvijek željeti sve više dobro, ići uvijek zajedno, rukom pod ruku, jer u svijetu u kojem moj Protivnik uspijeva vladati egoizmom, mržnjom i podjelom, znak moga trijumfa jest ljubav među vama.

Ja želim da ona postane još veća kao anticipacija novog svijeta za koji se pripravljate i koji vas čeka, a koji će biti prožet samo savršenom, neizmjernom i pravom sposobnošću da se ljubite među sobom.

No, prije nego siđete s ovog brda, Ja prihvaćam i dar vaše osobne patnje.

Kako sam vam prorekla u zemlji u kojoj se još ukazujem, kao anticipacija i majčinska priprava onoga što bi vas trebalo čekati, Ja sam u ovoj godini pročistila svoj Pokret: natovarila sam ga križem kojeg još osjećate teškim, zaista teškim, da bi ovo moje Djelo bilo pročišćeno i da uzmogne sve više odgovarati mom planu.

Ne obeshrabrite se. Imajte snažno pouzdanje u mene. Nešto veliko i novo se otvara također i za moje Djelo, jer ste ušli u punu fazu njegova ostvarenja.

Koliku bol ćete naći na putovima svijeta!

Silazeći s ovog Cenakula u koji sam vas sve okupila, nosite posvuda moj majčinski odraz moje milosrdne prisutnosti: lijevajte balzam na tolike otvorene i krvave rane, govorite moju nježnu riječ svima koji hodaju u suhoći, mraku, malodušnosti i očaju.

Vi ste znak moje majčinske prisutnosti, zrake svjetla koje izlaze iz moga Bezgrješnog Srca da bi sišle na razoreno čovječanstvo i na zamračenu i podijeljenu Crkvu.

Uskoro će ova podjela postati otvorena, jaka i široka, i tada ćete vi morati biti veza koja sjedinjuje sve one koji žele ostati u jedinstvu vjere i u poslušnosti hijerarhiji, te kroz nebrojene kušnje žele pripraviti nova vremena koja vas čekaju. Nisam dopustila da odete odavde, a da vam ne reknem svoju majčinsku riječ i da vas ne ohrabrim svojim Bezgrješnim Srcem. Ja sam uvijek s vama. Vi me osjećajte uvijek blizu. Ja sam vaša nježna Majka koja vas vodi Isusu i dovodi vas miru.

S radošću i zahvalnošću za sve dobro koje ste učinili i za utjehu koju ste dali dubokoj boli mog Bezgrješnog Srca, ove večeri kao Majka, svima vam zahvaljujem i blagoslivljem vas u ime Oca i Sina i Duha Svetoga.”


15. kolovoza 1985.
Uznesenje Blažene Djevice Marije na nebo

Ne bojte se (312)

“Danas gledajte nebo koje vas očekuje, ljubljeni sinovi, ako budete išli u svjetlu radosti i nade.

Danas sve čete anđela i svetih, osobito vaše braće koja su vam prethodila, čekaju vas da oblikuju veliki vijenac slave oko slavnog tijela vaše nebeske Majke uznesene na nebo.

Iz ovog majčinskog i Bezgrješnog Srca šaljem izvanrednu kišu milosti na svakoga od vas da vas ohrabrim, da vas utješim i da vam pomognem ići putem koji sam vam zacrtala.

Nikada kao danas, nije svijet u kome živite bio takva pustinja koja rađa otrovne i nečiste plodove.

Nikada kao danas, nije moj Protivnik pokušavao da vam na svaki način stavlja zapreke, da vas zavodi i udara po vama.

Nikada kao danas, Sotona, koristeći se velikom moći koja mu je dana, čini sve da uništi moj plan i da razori djelo moje ljubavi koje Ja sama ostvarujem u ovim vašim posljednjim vremenima.

Zato vas Protivnik muči na sve moguće načine, stavlja zamke na vaš put, sije nerazumijevanje i podjelu da vas dovede do obeshrabrenja, napastuje vas napastima svih vrsta da vas zaplaši i da vas zaustavi.

To je vrijeme u kojem njegovi napadi protiv mog Pokreta postaju jaki i u kojem osobito traži da posije zbrku i podjelu među onima koje sam Ja izabrala kao odgovorne za ovo moje Djelo.

Ne bojte se.

Ja vas pokrivam svojim bezgrješnim plaštem i štitim vas.

Ja sam uvijek uz vas i vodim vas putem koji sam vam zacrtala. Dopuštam njegove varke da vas pročistim, ali zatim interveniram na poseban način, da vam pomognem pobjediti ih i svladati.

Svojim slavnim tijelom često se uprisutnjujem da vam dadem znakove moje majčinske pomoći. Zato se još ukazujem na trajan, svakodnevni i izvanredni način.

Napokon svjetlo moje majčinske prisutnosti sjedinjuje nebeski svijet s ovim zemaljskim u vječnom zajedništvu ljubavi i molitve, u teškim trenucima koji vas čekaju u ovom konačnom periodu velikog čišćenja.”


Fulda (Njemačka), 8. rujna 1985.
Rođenje Blažene Djevice Marije

Čas javnog svjedočenja (313)

“Ljubljeni sinovi, prihvatite danas moj poziv da uđete u moje Bezgrješno Srce i da se dadete voditi od mene.

Svi oni koji prihvaćaju moj poziv i posvećuju se mom Srcu, čine dio moje pobjedonosne čete.

U ovom danu, na blagdan rođenja vaše Majke, želim vas oko mojih jaslica kao miomirisan vijenac ljubavi i molitve.

Danas vas sve zovem na javno i odvažno svjedočenje.

Gledajte na svoju nebesku Majku koja se rađa ‘poput zore, lijepa kao mjesec’.

Što danas zamračuje život ljudi?

To je tama pobune protiv Boga, neprijateljskog i tako raširenog nijekanja.

Vi morate posvuda širiti moćan krik: Bog postoji. Tko je kao Bog?

Jedina šansa čovječanstva da se spasi jest samo povratak Bogu.

Dakle, vi morate štititi s odvažnošću moj majčinski poziv na obraćenje i povratak Gospodinu, na put molitve i pokore, ljubavi i posta.

Ovo je još kratko pogodno vrijeme za čovječanstvo da se obrati.

Gledajte vašu nebesku Majku koja se rađa ‘sjajna poput sunca’.

Što danas potamnjuje ljepotu i sjaj Crkve?

To je dim zabluda koje je Sotona pustio da uđu u nju. Zablude se sve više šire i dovode premnoge duše do gubitka vjere.

Uzrok tako snažnog širenja zabluda i tog velikog otpada od vjere jesu nevjerni pastiri. Oni šute kada bi morali odvažno govoriti kako bi osudili zablude i obranili Istinu. Ne interveniraju kad bi trebalo raskrinkati grabežljive vukove koji su se uvukli u stado Kristovo skriveni u koži jaganjaca. Oni su nijemi psi koji puštaju da se rasprši njihovo stado.

Vi, naprotiv, morate govoriti snažno i odvažno da biste osudili zabludu i širili samo Istinu.

Stigao je čas vašeg javnog i odvažnog svjedočenja.

Sjaj Crkve zamračuje i duboka podjela koja je ušla u njezinu unutrašnjost i koja se svednevice širi.

Vi, dakle, morate svjedočiti ovo jedinstvo s velikim zalaganjem za jedinstvo s Papom i biskupima s njim sjedinjenima.

Ne slijedite biskupe koji se protive Papi. Učinite se odvažnim braniteljima Pape i očitujte otvoreno one koji se suprotstavljaju njegovu učiteljstvu, te poučavaju na način suprotan od njegovog.

Gledajte na svoju nebesku Majku koja se rađa ‘strašna poput vojske spremne na bitku’.

Što je to što čini praznom vašu snagu i zaustavlja vas prestrašene pred velikim udarcem mog Protivnika?

To je podnošljivost grijeha, koji vas udaljuje od života mog Sina Isusa. To je veliko zanemarivanje molitve koja vam daje snagu.

Budite, dakle, danas odvažni svjedoci u borbi protiv grijeha. Preko vas, neka ponovo zasja u Crkvi veliki dar kojega je Isus ustanovio – sakramenat pomirenja.

Vratite se čestoj ispovijedi i više molite. Molite sa mnom; molite sv. Krunicu.

Sve što je Papa rekao u ovom mjestu odgovara istini.

Vi ste blizu velikoj kazni, zato vam kažem: povjerite se meni i sjetite se da je oružje, koje morate upotrijebiti u ovim teškim trenucima, sv. Krunica. Tada ćete oblikovati moju četu koju u ovim vremenima Ja vodim do njene najveće pobjede.”


Fatima, 13. listopada 1985.
Obljetnica zadnjeg ukazanja

Dvije čete (314)

“Ovdje gdje sam se ukazala kao Žena zaodjenuta suncem, pozivam vas sve da se okupite oko svoje nebeske Voditeljice.

Ovo su vremena velike bitke između mene i moćne čete Crvenog zmaja i crne zvijeri.

Marksistički ateizam i masonerija vode ovu vojsku da dovedu čitavo čovječanstvo do negiranja Boga i pobune protiv njega.

Na čelu te vojske je sam Lucifer koji i danas ponavlja pobunu protiv Boga, želeći da se njemu samom klanjaju kao Bogu.

S njima se bore svi demoni koji su se u ovim vremenima raspršili po zemlji da upropaste što je moguće veći broj duša.

S njima su sjedinjeni svi duhovi osuđenika i onih koji u ovom životu odbacuju Boga, koji ga vrijeđaju, psuju i idu putem egoizma i mržnje, zla i nečistoće.

Oni si postavljaju kao jedini cilj traženje užitaka i zadovoljavanje strasti, boreći se za trijumf mržnje, zla i bezbožnosti.

Četa koju Ja sama predvodim oblikovana je od anđela i svih svetih na nebu, na čelu sa sv. Mihaelom arkanđelom koji je vođa cijele nebeske vojske.

To je velika bitka koja se vodi osobito na nivou duhova.

Na zemlji je moja četa sastavljena od onih koji žive ljubeći i slaveći Boga, po primljenoj milosti na svetom krštenju i koji hodaju sigurnim putem savršenog obdržavanja zapovijedi Gospodnjih.

Oni su ponizni, poučljivi, maleni, puni ljubavi; izbjegavaju varke demona i olako zavođenje užitaka, a idu putem ljubavi, čistoće i svetosti.

Ova moja četa sastavljena je od moje malene djece koja mi u svim dijelovima svijeta danas odgovaraju s ‘da’, i slijede me na putu koji sam im Ja ovih godina zacrtala.

I ovu svoju četu, Ja vodim u ovim vremenima naprijed do svoje pobjede.

Sa svojom četom Ja izgrađujem svaki dan trijumf svog Bezgrješnog Srca.

Sa svojom četom Ja pripravljam put kojim će sići do vas slavno kraljevstvo Isusa, a to će biti kraljevstvo ljubavi i milosti, svetosti, pravde i mira.

S ovog mjesta gdje sam se ukazala, danas vam ponavljam svoj majčinski poziv: ujedinite se svi, što je prije moguće, u ovu moju četu!

Čas moje velike bitke je konačno stigao.

Borite se oružjem svete Krunice i hodajte putem ljubavi prema Isusu, prezira svijeta i vas samih, putem poniznosti, ljubavi, jednostavnosti i čistoće.

Tada ćete biti spremni podnositi velike kušnje koje će ubrzo započeti za Crkvu i za svijet.

S ovog blagoslovljenog mjesta, s mojim Papom, s mojim ljubljenima i djecom meni posvećenom, sve vas blagoslivljam u Ime Oca i Sina i Duha Svetoga.”


Auckland (Novi Zeland), 12. studeni 1985.

Moj put (315)

“Iz ove zemlje krajnjeg istoka, kamo sam te dovela da proširiš moju majčinsku poruku i da dovedeš sve moje sinove u utočište mog Bezgrješnog Srca, Ja još zovem svu Crkvu i svo čovječanstvo da slijedi put zacrtan od vaše nebeske Majke.

To je siguran put koji vas vodi k Bogu spasenja i mira.

Na njemu vi doživljavate ljubav Oca koji vas ljubi i vodi, te pripravlja svaku stvar svojom božanskom providnošću, pozivajući vas na sve veću sreću.

Dajte se voditi svakog trenutka od te očinske ljubavi kao djeca koja se potpuno pouzdaju u njegovu božansku volju.

Na tom putu susrećete i božansku Osobu moga Sina Isusa, koji je sa svojim proslavljenim Tijelom i svojim božanstvom, uvijek blizu svakome od vas.

On želi biti vaša radost i vaš mir.

On želi biti ljubljen i nasljedovan od svakoga od vas.

Put kojim vas Ja vodim, put je savršenog nasljedovanja mog Sina Isusa. Na taj način živite posvetu koju ste učinili na vašem krštenju, odričete se svijeta i svih njegovih varki, te stupate putem božanske milosti, ljubavi i svetosti.

Na tom vas putu, Duh Sveti, moj preljubljeni Zaručnik, svaki dan preobražava i vodi do savršenstva vaša svjedočenja.

Odlučila sam da to za vas bude bolno svjedočanstvo.

Približavaju se vremena čišćenja i krvave kušnje. Ona je nužna za spasenje mojih sinova i za očišćenje Crkve od otpada i nevjernosti.

Moja majčinska ljubav tjera me da skratim vremena. Uskoro ćete početi shvaćati ono što vam već godinama priopćujem.

Tada će se svi moji maleni sinci, koji su sa svih strana svijeta meni odgovorili time što su se posvetili mom Bezgrješnom Srcu, a koje Ja sada njegujem u šutnji i skrovitosti, otvoriti poput mirisnih cvjetova da navještaju novo razdoblje trijumfa mog Bezgrješnog Srca. Sve vas blagoslivljem s ljubavlju i radošću.”


Melbourne (Australija), 1. prosinca 1985.
Prva adventska nedjelja

Blaženi u očekivanju (316)

“Moja je poruka konačno stigla u svaki kraj svijeta.

Ljubljeni sinovi, prihvatite s velikodušnošću i s pouzdanjem plan svoje nebeske Majke.

Živite u miru srca.

Ljubite, molite i činite zadovoljštinu.

S jednostavnošću djece živite sadašnji trenutak koji vam Otac pripravlja kao dar svoje božanske providnosti.

Ne dajte se zavesti od onih koji označuju godine i dane, kao da žele nametnuti vremenske rokove neizmjernom milosrđu božanskog Srca mog Sina Isusa.

Danas ima mnogo lažnih proroka, koji šire lažne poruke kojima bacaju u tjeskobu i strah toliku moju djecu.

Ja sam Majka nade i pouzdanja.

Sa mnom živite ova vremena vašeg drugog adventa.

Kao što sam Ja bila djevičanska Majka prvog Isusovog dolaska, tako sam danas slavna Majka njegovog drugog dolaska.

Živite u tom očekivanju i bit ćete blaženi.

Blaženi usred kušnji svih vrsta, jer imate sigurnost da čas sadašnje nevolje pripravlja vrijeme slavnog povratka mog Sina Isusa.

Blaženi među neshvaćenima i progonjenima, jer je vaše ime zapisano u mom Bezgrješnom Srcu i jer vas Ja čuvam u svom sigurnom i majčinskom utočištu.

Blaženi i zato što živite u Crkvi koja je zamračena, ranjena i podijeljena, jer ovaj njezin čas agonije pripravlja za nju sjajnu zoru drugih Duhova.

U mom Bezgrješnom Srcu živite blaženi u očekivanju blažene nade i slavnog dolaska mog Sina Isusa.”


Perth (Australija), 8. prosinca 1985.
Bezgrješno Začeće

Vaša majčinska Pastirica (317)

“Ja sam Bezgrješno Začeće. Ja sam vaša Majka sva lijepa.

Ljubljeni sinovi, hodajte putem ljubavi, čistoće i svetosti.

Danas sam zadovoljna jer vidim kako je moja majčinska poruka konačno raširena po svem svijetu.

Toliki moji svećenici, a osobito vjernici, u velikom broju i s tolikim oduševljenjem odgovorili su na moj poziv i posvetili se mom Bezgrješnom Srcu, da budu sjedinjeni s Papom, da idu putem božanske milosti, da izbjegavaju grijehe, da mole sv. Krunicu, da se sabiru na Cenakule trajne molitve koju obavljaju sa mnom i po meni.

A ti, mali moj sine, danas se nalaziš u gradu koji je smješten tako daleko na krajnjem jugu ovog velikog kontinenta, da bi bio štap vaše majčinske Pastirice koja vas želi što prije sve okupiti u sigurni ovčinjak svog Bezgrješnog Srca.

Napokon su stigla moja vremena.

Napokon se ispunja ono što sam prorekla.

Vi ste na pragu teških i bolnih događaja za Crkvu i čovječanstvo.

Zato danas, kada se nebo i zemlja sjedinjuju u slavnom čašćenju osobitog privilegija mog Bezgrješnog Začeća, Ja vas pozivam da se saberete svi u četu svoje nebeske Voditeljice, koja vas vodi u borbi protiv zla i grijeha da bi moglo zasjati u vama najčišće svjetlo božanske milosti i svetosti.”


Dongo (Como), 24. prosinca 1985.
Sveta noć

Velika šutnja (318)

“Sveta je noć.

Ljubljeni sinovi, provedite je sa mnom u radosnom sjećanju onih trenutaka koje sam proživjela dok se je pripremalo u vremenu rođenje Očeve Riječi, pravog Sina Božjega.

Skrivena šutnja označavala je odvijanje ovog velikog misterija ljubavi.

Sladak sklad mira pokrivao je moju djevičansku osobu koja je sada pozvana da se otvori majčinskom daru Sina.

Velika šutnja je obavijala ispunjenje ovog božanskog misterija. Dok je šutnja vladala svime, usred noći, vječna Očeva Riječ silazila je poput rose na svijet pozvan da primi njegov božanski izdanak.

I u toj velikoj šutnji, evo otvaraju se nebeski glasovi anđela i srca pastira koji znaju razumjeti i ono što je velikima skriveno.

Tako mora biti u svakom susretu s Riječju koja postaje tijelom u životu svakoga od vas.

Tako mora biti u vašim svakodnevnim susretima s mojim Sinom Isusom.

Tako mora biti za Božić na koji ste pozvani da ga svaki dan živite, prihvaćajući s ljubavlju u vašoj duši i u vašem srcu Gospodina koji vas spašava i vodi k miru.

Tako mora biti i za njegov drugi dolazak kada će se vratiti u slavi svoga božanstva i kada će doći na oblacima nebeskim da uspostavi svoje Kraljevstvo u slavi.

Potrebna je još i danas velika šutnja da se razumije tajni plan Božji i da se znaju čitati znakovi vremena koja živite i koja vam navješćuju njegov skori povratak.

Otvorite vaša srca poniznosti, jednostavnosti i toplini malenih.

Ustrajte u molitvi i pouzdanju.

Živite svaki dan sa svojom nebeskom Majkom neprestani Božić, koji se sada ostvaruje u vremenu, na radost i spasenje svih.”


Dongo (Como), 31. prosinca 1985.
Posljednja noć godine

Vaša molitva sa mnom (319)

“Ljubljeni sinovi, provedite sa mnom u molitvi sate posljednje noći u godini.

Tolika moja djeca provode ove sate u zabavama i razuzdanosti da pozdrave s bukom i zabavom novu godinu.

Vi, naprotiv, uzdignite sa mnom Gospodinu snažnu molitvu zahvale.

Njegova milosrdna ljubav nastavlja danas isijavati veliki plan spasenja i milosrđa, pa i za ljude koji su tako izgubljeni i bolesni u ovim vašim vremenima.

Grijeh je vaša prva bolest koja zaražava moju djecu i dovodi ih do toga da žive u egoizmu, u mržnji i nečistoći, u neprijateljskom odbacivanju vašeg Gospodina Boga koji vas je stvorio i koji vas vodi putem prave sreće.

Gospodin traži od vas da se vratite k njemu na put obraćenja. Na tolike načine vam je kroz ovu godinu davao znakove svog poziva na obraćenje.

Uzdignite sa mnom Gospodinu snažnu molitvu zadovoljštine.

Nečistoća pokriva svu zemlju kao debela santa leda, i osušila je srca i duše tolike moje djece.

Kalež Božje pravde je pun i prepun, i traži da bude preliven.

Dok se na svijetu odvija najveća tajna zla, Ja se obraćam svojim sinovima da ih pozovem da čine sa mnom veliki lanac zadovoljštine.

Prinesite sve svoje molitve i sve svoje patnje, sjedinjujući ih sa Žrtvom mog Sina Isusa koja se ponavlja svuda kao zadovoljština i za oproštenje svih grijeha svijeta.

Tako mi pomažete da još zadržim kaznu, ne bi li se čovječanstvo napokon obratilo od svog bezbožnog načina života.

Napokon su nova vremena na vratima.

Ja sam Majka koja vas vodi putem spasenja i mira.

U molitvi, u postu, u mrtvljenju i u pokori, raspoložite se sa mnom da živite nove dane koji vas čekaju i koje vam pripravlja Očevo milosrđe.”


1986.
Kraljica mira


Dongo (Como), 1. siječnja 1986.
Svetkovina Marije Majke Božje

Kraljica mira (320)

“Gledajte danas svoju nebesku Majku.

Blagdan je njezina božanskog materinstva.

Ujedno je i prvi dan nove godine i Crkva vas danas poziva da molite kako biste postigli veliki dar mira.

Ja sam Kraljica mira.

Na Božić sam vam dala onoga koji je vaš mir, svog Sina Isusa.

Isus vas je doveo do mira s Bogom i tako vam je otvorio put vašega spasenja i prave sreće.

Isus vas je doveo do mira u vama samima i tako vas otvorio prema miru srca.

On se može roditi samo iz življenja u Božjoj milosti koju vam je On zaslužio svojim rođenjem među vama, svojim životom i svojim okrutnim žrtvovanjem na Križu.

Ako živite u Božjoj milosti, živite u miru srca.

Egoizam, mržnja, nečistoća, ili bilo koji drugi grijeh, oduzimaju vam mir srca.

Isus vas je doveo do mira sa svima i zacrtao vam je put prema pravom bratstvu.

Svaka se ljudska osoba mora uistinu osjetiti kod vas kao kod pravog brata.

Tražim od vas da svi živite u pravom zajedništvu bratstva i uzajamne ljubavi, bez razlikovanja rase, jezika i vjere.

Svi ste vi sinovi Božji koje je Isus otkupio i koji vas je otkupljene povjerio mom duhovnom Majčinstvu i zato morate živjeti kao braća među sobom.

Samo na putu bratstva koje doista živite moći ćete stići do mira.

Ali mir je danas sve više ugrožen.

Ljudi žive u snažnom i tvrdoglavom odbacivanju Boga; žrtve su grijeha i nečistoće; nesposobni su da se razumiju i da se ljube, i tako su gažena ljudska prava siromašnih i gladnih koji su odbačeni, povećavaju se tlačenja i nepravde, nasilja sve više prijete i stalno izbijaju ratovi.

U ovoj su se godini nad vama nadvile teške prijetnje za mir, te vam prijete velike i zle opasnosti.

Zato vas danas na svetkovini mog božanskog materinstva pozivam da se povjerite meni jer sam Ja Kraljica mira.

Obratite se i vratite Gospodinu, idite putem molitve i pokore, mrtvljenja osjetila i posta.

Napokon je vremensko razdoblje koje je Bog dao ljudskom rodu za obraćenje, gotovo ispunjeno.

Zato vam danas upućujem, s brižnom i majčinskom zabrinutošću ovu svoju Poruku.

Poslušajte je i bit ćete spašeni.

Slijedite je i naći ćete mir srca.

Širite je posvuda i doprinijet ćete da se za sve priprave dani, ne propasti i tuge, nego nade i mira.”


2. veljače 1986.
Blagdan Prikazanja Isusa u Hramu

Put prema božanskoj volji (321)

“Slijedite me, ljubljeni sinovi, na putu koji sam vam zacrtala da vas sve dovedem u Hram Gospodnji, da biste mogli danas pjevati njegovu ljubav i njegovu slavu.

Dok sam sa svojim prečistim zaručnikom Josipom išla putem prema jeruzalemskom Hramu, noseći u svom naručju svoje božansko Dijete i bila uzdignuta s njime u dubokoj ekstazi ljubavi i molitve, Ja sam ispunjavala propis Zakona i vršila sam volju Gospodinovu.

Tako Ja danas činim i sa svakim od vas.

Vodim vas putem savršenog vršenja volje Gospodnje.

Ja sam put do božanske volje.

Volja je Božja da savršeno obavljate obaveze svoga svećeničkog staleža.

Volja je Božja da posvećujete dovoljno vremena životu molitve i dubokog jedinstva s njime.

Zato vas vodim tankoćutnom obdržavanju vaših pobožnih vježbi: Služba časova neka nikada ne bude zanemarena, vaša dnevna meditacija neka bude obavljena s mirom i ljubavlju; Krunicu molite svaki dan sa mnom; sv. Misa koju ćete slaviti i živjeti neka postane središtem čitavog vašeg dana.

Volja je Božja da i u svojem apostolskom djelovanju slijedite norme koje vam daje Crkva.

Nemojte nikada sudjelovati u profanim predstavama i ne idite na mjesta koja nisu prikladna za vaše dostojanstvo službenika Božjih; znajte štititi i braniti sveti karakter svoje osobe.

Vi ste u svijetu, ali niste od svijeta.

Ne stidite se svima dati javno svjedočanstvo. Zato tražim od vas da uvijek nosite svoju crkvenu odjeću da bi se svuda vidjelo da ste svećenici Božji i moji ljubljeni sinovi.

Kako boli moje Bezgrješno Srce kada vidim da se mnogi svećenici, pa i biskupi, odijevaju potpuno građanski, otvoreno ne slušajući zakone koje je Crkva dala za vas!

Volja je Božja da vi gorite velikom revnošću za spasenjem duša i da zato budete uvijek spremni i velikodušni za zadaću koja vam je povjerena kao službenicima pomirenja.

Danas u mnogim dijelovima Crkve isčezava ovaj tako potreban sakramenat, i to zato što mnogi svećenici ne idu više u ispovjedaonicu da budu na raspolaganju dušama koje imaju veliku potrebu za ovim Sakramentom božanskog milosrđa.

Volja je Božja da budete uvijek raspoloživi za materijalne i za sve duhovne potrebe svoga bližnjega.

Vaše svećeničko srce neka bude otvoreno, velikodušno, osjetljivo i milosrdno.

Samo tako ispunjavate volju koju Gospodin ima prema svakome od vas, i idete putem svetosti.

Zato vas vodim svakim danom putem savršenog ostvarenja volje Božje, kako bi u svetom hramu vašeg svećeničkog života Presveto Trojstvo moglo i danas primiti svoju najveću slavu.”


Dongo, 27. ožujka 1986.
Veliki Četvrtak

Božanska tajna (322)

“Danas je vaš blagdan, ljubljeni sinovi. jer je vaša Pasha.

Sjetite se ustanove Euharistije i svećeništva.

Koliko je Isus želio blagovati Pashu sa svojim učenicima prije svoje muke!

Želite i vi s takvom ljubavlju ispuniti svoju svećeničku Pashu.

To je božanska tajna ljubavi.

Pozvani ste na čistoću ljubavi.

Zato svaki dan snažno djelujem u vama da preoblikujem vaše srce i da ga učinim sličnim Srcu svog Sina Isusa.

Vodim vas usred goruće peći njegove božanske i najčišće ljubavi, jer svećeničko srce mora biti prožeto i preobraženo Srcem Isusa koji je najviši i vječni svećenik.

Svećeničko srce mora biti blago i ponizno, milosrdno i puno sućuti, čisto i puno suosjećanja, otvoreno poput kaleža da ljubi Boga na isključiv i potpun način, a zatim, ispunjeno puninom božanske ljubavi, da daje plamenove neugasive ljubavi svoj braći.

Danas je također dan nove zapovijedi: ‘Ljubite se među sobom kao što sam vas Ja ljubio’. To je dan njegove zahtjevne zapovijedi: ‘Ako sam Ja kao Učitelj to učinio, činite i vi to jedni drugima, ako želite biti moji pravi učenici.’

Ljubljeni sinovi, stavljajte se uvijek u službu svih. Perite i vi noge svoje braće, lijevajući balzam na njihove rane, dijeleći s njima sve njihove potrebe i njihovo siromaštvo, da biste tako i sami nosili teret grijeha i zla svijeta.

To je božanska tajna molitve.

Vaše svećeništvo se izvršava u vječnom djelu posredništva između Boga i ljudi.

To se posredništvo vrši svakom vašom svećeničkom molitvom, osobito prinošenjem Bogu svakodnevne Žrtve svete Mise, koja po vama čini vječnim i sveopćim uskrsni dar ove Posljednje Večere.

Savršenost je molitve tj. dubokog jedinstva života s Bogom, vršenje svećeništva u dijeljenju vjernicima sakramenata koje je ustanovio Isus za vaše spasenje.

Osobita je savršenost molitve vaša poučljiva i brižna raspoloživost potrebna dušama, koja vas često vodi tome da uđete u ispovjedaonicu kao službenici sakramenta pokore, kojim ćete moći izliječiti duboke rane tolikih grijeha.

Po vašem dobrom primjeru neka se vrati u Crkvu česta upotreba ispovijedi, ostvarujući ono što je na ovaj dan moj prvi i ljubljeni sin, Papa Ivan Pavao II tražio u svom pismu upućenom svećenicima.

To je božanska tajna trpljenja.

Ustanovljenje svećeništva je nadasve uređeno na jednoj vječnoj, iako nekrvnoj, Isusovoj žrtvi koja ovjekovječuje i nastavlja vršiti ono što je jednom Isus izvršio na Kalvariji.

I vi ste od mene poslani da trpite s Isusom, da se žrtvujete s njim za spasenje duša.

Popnite se na Kalvariju ovog ravnodušnog i okrutnog stoljeća spremni da umrete poput Isusa da bi braća imala život.

Zato, u ovim vremenima, Ja tražim od vas veće i trajnije patnje.

Ne obeshrabrite se, budite dapače veseli. Ako uđete u vrt mog Bezgrješnog Srca, osjećat ćete uvijek sve više ono što je Isus na savršeni način iskusio: radost žrtvovanja iz ljubavi i za spasenje ljudi.

Tako ćete svaki svoj dan moći dušama koje su vam povjerene, istinski reći: ‘koliko sam želio ovu Pashu blagovati s vama’.”


Dongo, 28. ožujka 1986.
Veliki Petak

Zašto si me ostavio? (323)

“Danas sam pod Križem na kojemu Isus proživljava posljednje časove svoje bolne agonije.

U svom Bezgrješnom majčinskom Srcu, pritisnutom silnom bolju, osjećam krik vrhunske boli: ‘Bože moj, zašto si me ostavio?’

Poslušajte danas sa mnom, ljubljeni sinovi, ovaj njegov krik. On je kao vrhunac njegove patnje, najviši vrh svake boli.

Proživljavajte sa mnom, ranjenom i ožalošćenom Majkom, ove dragocjene trenutke njegove bolne muke.

Agonija u Getsemaniju; Judina izdaja; odbacivanje učenika; Petrovo zatajivanje; sramota i osuda sa strane vjerskog suda; sud pred Pilatom; strašna bičevanja i krunjenje trnjem; njegovo bolno uspinjanje na Kalvariju; ljuta bol ruku i nogu koje su pribijene čavlima, i ona tri beskrajna sata okrutne agonije dok je visio na Križu.

Evo Jaganjca koji se bez riječi pušta da ga vode na klanje.

Evo pravog Jaganjca Božjeg koji oduzima grijehe svijeta.

Na srcu ovog nježnog tijela, te prikazane i raspete žrtve, leži svaki grijeh svijeta. Sva je zloća otkupljena njegovom Žrtvom.

‘Bože moj, zašto si me ostavio?’

Na ovom božanskom Srcu, tako zgaženom i pritisnutom, koje sada osjeća i ostavljenost od Oca, visi svo vaše neuzvraćanje i nezahvalnost, nezahvalnost njegove Crkve koja je rođena kao divna Zaručnica iz skuta tolike njegove patnje.

Jer još i danas u njegovoj Crkvi Isusa odbacuju, niječu i izdaju.

Niječu ga oni koji ga zapostavljaju vlastitim komotnostima, koji traže sami sebe u želji da budu prihvaćeni i da im se plješće. Oholost dovodi mnoge do toga da ga niječu i riječima i životom: Ne poznam toga Čovjeka!

Izdaju ga i sami pastiri koji se ne brinu za stado koje im je povjereno, koji šute iz straha ili obzira i ne brane istine od varki zablude, te ne štite ovce od strašnog biča grabežljivih vukova, koji se predstavljaju obučeni kao janjci.

Odbačen je od tolikih svećenika i redovnika koji napuštaju stalež svoga uzvišenog zvanja i koji ne žive više u vjernosti svojim dužnostima, te potpuno dopuštaju da ih vodi duh svijeta u kojem žive.

Odbačen je i odbijen od tolikih vjernika koji slijede moderne ideologije koje predlažu vrijednosti oprečne onima iz Evanđelja, te idu za kompromisima, samo da im svi odobravaju.

Veliki se Petak danas uistinu ponavlja i to u neizmjerno većem i općenitijem obliku od onoga koji se događao u trenutku muke i smrti na Križu.

Jednoj gesti iz onoga doba odgovaraju tisuće gesti sada. Zato u svome mističnom tijelu koje je Crkva, Isus nastavlja ponavljati bolni krik: ‘Bože moj, zašto si me ostavio?’

Pa i bol vaše nebeske Majke danas se ponavlja, promatrajući kako se u Crkvi ponavljaju iste patnje koje je Isus iskusio onog dana svog Velikog Petka.

Gledajte, ima li boli kao što je moja! Sudjelujte u mojoj boli zbog širenja grijeha i zbog apostazije koja gubitkom vjere postaje sve veća kod mnogih, i koja se povećava poput plime i preplavljuje duše.

Nikada kao danas, o Crkvo, nisi bila tako slična svome raspetom Zaručniku. I za tebe je to sada čas tvoje agonije, tvoje odbačenosti, tvoje bolne smrti na Križu.

Ali na tvoj Veliki Petak uz tebe stoji žalosna Majka koja te hrabri i bdije u molitvi i čvrstoj nadi tvoga skorog slavnog uskrsnuća.”


Dongo, 30. ožujka 1986.
Uskrs

Isus je vaš mir (324)

“Mir božanskog Srca vašeg brata Isusa koji je uskrsnuo i Bezgrješnog Srca vaše nebeske Majke koja se raduje u promatranju njegova slavnog Tijela, neka bude uvijek s vama, moji ljubljeni sinovi.

Mir neka bude u vašem srcu i u vašem životu.

Mir neka bude vječni dar vašeg apostolata.

Isus, koji je bio ponižen, prezren, popljuvan, izbičevan, osuđen, raspet, ubijen na Križu i pokopan, danas je uskrsnuo!

Pasha je njegova uskrsnuća!

Uskrsli je Isus zauvijek živ i nazočan među vama.

Isus je vaš mir.

Samo on je vaš život, samo on je vaša pobjeda.

Sudjelujte sa mnom u ovoj radosti koju nitko neće moći nikada uznemiriti.

Nosite je u duši da bi u njoj mogla procvasti nada.

Ja sam žalosna Majka muke.

Ja sam radosna Majka uskrsnuća.

Ja sam Majka uskrslog Krista; Ja sam navještaj njegove pobjede.

Meni je povjerena zadaća da pripravim njegov slavni povratak.

U ovim bolnim vremenima čišćenja, Ja vam kažem: ‘Nemojte sumnjati, čvrsto se nadajte!’

Samo Isus ima trajnu pobjedu u svijetu. Samo Isus je još i danas istinski pobjednik.

Ja sam Majka koja vas sve sa svih strana pozivam, da vas dovedem Isusu i tako vas pripravim za novu eru mira.

Ja sam Kraljica mira koja vas promatra nježnošću Majke i blagoslivlje vas u Ime proslavljenog Oca, uskrslog Sina i Duha Svetoga koji vam je dan na dar.”


Merine - Lecce, 8. svibnja 1986.

Majka milosti i milosrđa (325)

“Ja sam Majka božanske milosti.

Ja sam Majka božanske ljubavi.

Ja sam izvor milosrđa.

Predragi sinovi, ako želite potpomoći moj majčinski plan za spas sve moje djece, a posebno moje jadne grešne djece, idite cestom koju sam vam pokazala ovih godina.

Vi budite moje ruke, koje dijele obilnu milost svima onima koji se nalaze u bilo kakvoj nevolji.

U ovim se vremenima želim preko vas očitovati.

Hoću širiti svoju milost preko vaših svećeničkih ruku, koje se uvijek moraju otvarati na pomoć i na utjehu svima.

Lijevajte balzam na tolike bolne rane; pomozite onome tko je siromašan i napušten; pomažite patnicima, odbačenima, malenima, potlačenima i progonjenima da krenu cestom povjerenja i nade.

Budite ruke svoje nebeske Majke koje se uvijek rastvaraju da bi izlile obilje milosti na svu svoju djecu!

Budite moje Srce, koje se otvara da bi poklanjalo svoju majčinsku ljubav!

Ljubite s istim kucajima moga Bezgrješnog Srca.

Meni ste se posvetili, da bih vas oblikovala savršenom ljubavlju.

Budite profinjeni i osjetljivi, čisti i ponizna srca.

Budite vi ona pomoć koju danas želim dati svima koji trebaju ljubav da bi se spasili.

Ljubite udaljene i bezbožnike; ljubite i one koji vas progone i odbacuju; ljubite sve, bez ikakve razlike u jeziku, rasi ili vjeri.

Tako svaki od vas postaje jedan kucaj moga Bezgrješnog Srca, koje na sve silazi da bi udijelilo utjehu moje sigurne majčinske ljubavi.

Vi budite instrumenti moga milosrđa.

Danas čovječanstvo ima toliku potrebu za božanskim milosrđem.

Samo se milosrđem može cijelo obnoviti i spasiti.

Ono je oboljelo zbog tvrdoglavog odbijanja Boga, i zato ne može hoditi putem koji mu je On označio i koji bi ga doveo do spasa.

Čovječanstvo je ozbiljno bolesno jer je postalo nesposobno da ljubi.

Svijet je postao ogromna pustinja ljubavi; u njoj cvatu otrovne trave mržnje, podjele, grijeha, prekomjernog egoizma, nečistoće, nasilja i rata.

Samo će veliko čudo božanskog milosrđa moći spasiti ovo izgubljeno i umiruće čovječanstvo, koje je već dotaknulo dno svoje najveće bijede.

Evo zbog čega je u ovim vremenima cio svijet povjeren Bezgrješnom Srcu vaše nebeske Majke.

Budite vi, svećenici, meni posvećeni, instrumenti moga majčinskog milosrđa.

Onda ćete postići da posvuda niknu mladice života i svetosti, čistoće i ljubavi.

Tako ćete, zajedno sa mnom, svaki dan, stvarati nova nebesa i novu zemlju, kao najljepši plod obilja milosti i milosrđa, koje vam uvijek poklanja Bezgrješno Srce vaše nebeske Majke.”


7. lipnja 1986.
Spomendan Bezgrješnog Srca Marijina

Još o spasu (326)

“Danas bih vam se htjela zahvaliti što ste prihvatili poziv da se posvetite mome Bezgrješnom Srcu.

U velikom ste se broju odazvali iz svih krajeva svijeta.

I dalje se odazivajte velikodušno i pustite da vas vodim sigurnom utočištu, što ga je moja majčinska ljubav stvorila za vas.

U ovim vremenima, svi trebate trčati u zaklon, u utočište mog Bezgrješnog Srca, jer vam prijete velike opasnosti zla.

To su prije svega zla duhovnog reda, koja mogu štetiti nadnaravnom životu vaše duše.

Grijeh se širi kao najgora i najpogubnija epidemija koja nosi bolest i smrt tolikim dušama.

Ako običavate živjeti u smrtnom grijehu, vi ste duhovno mrtvi, i ako u tom stanju stignete do kraja života, čeka vas vječna smrt u paklu.

Pakao postoji, i vječan je, a danas su mnogi u opasnosti da onamo odu, jer su zaraženi ovom smrtnom bolešću.

Ima zala fizičkog reda, kao što su bolest, nesreća, nesretni slučaj, suša, potresi i nepopravljiva zla koja preplavljuju svijet.

Čak i u onome što se događa u prirodnom redu zbivanja vidite znak koji vas upozorava.

Morate vidjeti znak božanske pravde koja ne može ostaviti nekažnjenima brojna zlodjela koja se danas događaju.

Ima zala društvenog reda, kao što su podjela i mržnja, glad i siromaštvo, iskorištavanje i ropstvo, nasilje, terorizam i rat.

Kako biste se zaštitili od ovih zala, pozivam vas u zaklon, u sigurno utočište moga Bezgrješnog Srca.

Ali u ovim vremenima iznad svega imate potrebu braniti se od strašnih zasjeda moga Protivnika, koji je uspio učvrstiti svoje kraljevstvo u svijetu.

To je kraljevstvo koje se suprotstavlja Kristu, kraljevstvo Antikristovo.

Koncem vašeg stoljeća, ovo će njegovo kraljevstvo doseći vrhunac svoje moći, svoje snage i svoga velikog zavodništva.

Približava se čas u kojem će se u svojoj moći pokazati zao čovjek koji se stavlja na mjesto Boga da bi mu se klanjalo kao Bogu.

Kako ćete moći ne raspršiti se, ne obeshrabriti se pod krvavim bičem ove strašne kušnje, ostajući jaki u vjeri i vjerni samo Isusu i njegovu Evanđelju?

Moje Bezgrješno Srce postat će vaša najjača obrana, štit i obrana od svih napada moga Protivnika.

Ali danas naročito imate potrebu za utjehom.

Kome ćete se utjecati u teškim trenucima koji su pred vama, kada će veliko otpadništvo doseći vrhunac i kada će čovječanstvo u najvećoj mjeri negirati Boga i dizati se protiv njega, u trenucima nepravde i nesloge, mržnje i uništenja, zlobe i bezboštva?

Bit ćete utješeni u mom Bezgrješnom Srcu!

Zbog ovoga ponavljam danas svakome od vas ono što sam rekla u Fatimi svojoj kćeri sestri Luciji: ‘Moje Bezgrješno Srce bit će tvoje utočište i siguran put do Boga.’

U ovom danu, kada mome Srcu Crkva iskazuje posebno štovanje, želim da se moje Bezgrješno Srce pojavi kao sidro spasa za sve.”


San Marino, 4. srpnja 1986.
Duhovne vježbe u obliku Cenakula
Nakon večernje procesije, poruka je dana usmeno

Jedan duh radosti i utjehe (327)

“Predragi sinovi, ne mogu vas pustiti da siđete s ovog brda, gdje ste cio tjedan bili sjedinjeni sa mnom u neprekidnoj molitvi, u življenom bratstvu koje sam Ja željela i predvodila, a da vam ne iskažem svu radost koju je ovih dana kušalo Bezgrješno Srce vaše toliko ražalošćene nebeske Majke.

Vaša je ljubav bila slatki melem na svakoj mojoj rani.

Vaša molitva zajedno sa mnom bila je snažna moć koju ste preko mene prinijeli Očevoj pravednosti da bih Ja za vas postigla, i to vrlo brzo, obilje žara i milosti Duha Svetoga koji će preobraziti i obnoviti čitav svijet, vršeći tako najveće čudo milosrdne ljubavi mog Sina Isusa.

Neću vas pustiti da siđete s ovog brda, a da prije ne iskažem svoju majčinsku zahvalnost svima i svakome od vas pojedinačno.

Ovih ste dana ušli u nebeski vrt moga Bezgrješnog Srca. Gledajte u moje Srce; uđite u moje Srce; živite uvijek u mome Srcu i na vas će sići duh radosti i utjehe.

Došli ste ovamo gore s tolikim brigama, obilježeni tolikim patnjama, ovijeni ljudskim očajem. Popeli ste se ovamo pitajući se u srcu, što će vam novo ove godine reći vaša nebeska Majka.

Predragi sinovi, gledajte u moje Bezgrješno Srce i na vas će sići duh radosti i utjehe.

Ja sam vaša Majka: vidim tegobe koje proživljavate; ljutu bol ovih vaših dana; krvave sate koji vas čekaju kroz čišćenje koje živite. Vidim kolikom je tugom ponekad obilježen vaš život. Vidim i trenutak kad ste pritisnuti klonuli i obeshrabreni, jer danas moj Protivnik na vas vreba iznad svega sumnjom i nepovjerenjem.

Gledajte u moje Bezgrješno Srce i u vama će se poput preobilnog izvora izliti duh radosti i utjehe.

Zašto sumnjate? Zašto ste tužni? Ja sam kraj vas u svakom trenutku; nikad vas ne napuštam. Majka sam i k vama me vuče teret velikih tegoba koje danas proživljavate.

Iz mog Srca izlazi zraka svjetlosti: to je svjetlost vaše Majke, vjerne Djevice, koja prosvijetljava vaš um i blago ga privlači k razumijevanju tajne Božje Riječi i k prodiranju u dubinu tajne Evanđelja.

U tami koja se spustila na svijet i širi se Crkvom, tolike su savjesti zamračene grijesima, zabludama i postale jalovima zbog sve većeg širenja sumnji; tolike je inteligencije zarazio grijeh zbog kojega se toliki gube i udaljuju od staze prave vjere.

Ovo je doba kada mnogi u Crkvi gube vjeru, čak i medu mojim predragim sinovima.

Ako gledate u moje Bezgrješno Srce i pustite da u vas prodre zraka moga svjetla, vaši će umovi biti obdareni božanskom Mudrošću i privući će ih ljepota Istine, koju vam je Isus otkrio.

Svagdašnja hrana vaših umova bit će samo Riječ Božja.

Ljubite je, tražite, čuvajte, branite i živite.

I tako, dok se širi velika apostazija, hodit ćete u radosti i utjehi da ste zauvijek ostali u Istini Evanđelja.

Kad ste došli ovamo, gledala sam vaše duše, koje su vrt moje nebeske majčinske vlasti, i vidjela sam da su još zamračene grijehom kojem često podliježete zbog tolike svoje ljudske slabosti.

Vaši grijesi nisu veliki i sada već nastojite da ih više ne činite, ali moje Srce ne voli ni one male, one koje vi zovete lakim grijesima. Mogu to biti egoizam, samoljublje, nesposobnost da vjerujete i da mi se povjerite dječjom poslušnošću, svakodnevne nagodbe sa svijetom, privrženost osobama i vašem načinu mišljenja.

To su male sjene koje zamračuju ljepotu vaše duše.

Ovih je dana moja majčinska ruka prošla i obrisala sve ove sjene.

Hodite u radosti i utjehi jer se osjećate voljenima i od mene vođenima, kako bi postali čistiji, bolji, milosrdniji, svetiji i ljepši.

S ovoga se brda vaše duše moraju vratiti svjetlije, obnovljene Isusovom milošću, dok se Otac nad njih naginje nježnom ljubavlju, a moj ih božanski Zaručnik, Duh Sveti, preobražava u savršene imitacije moga Sina.

Došli ste ovamo i Ja sam vidjela vaša srca, jedno po jedno: troši ih tolika neplodnost, zatvorena su sama u sebi, otvrdla su kušnjama koje proživljavate.

Tada sam se, poput Majke, približila svakom od vas; stavila sam vaše srce unutar užarene peći svog majčinskog Srca i unijela ga u dubinu božanskog Srca svoga Sina Isusa.

Gledajte u ovo Srce: bilo je za vas probodeno!

Uđite u ranu Isusova Srca i dajte da vas svaki dan preobražava goruća vatra njegova božanskog milosrda.

Ovo je Srce more beskrajne ljubavi i ono skuplja svaku ljudsku slabost, sažiže svaki grijeh, poziva na sve veće milosrđe, jer ljubav se mora ljubiti i svaki dar traži kao odgovor drugi dar.

Ovdje se unutra vaša srca, poput zlata u loncu za topljenje, stalno preobražavaju plamenom gorućeg milosrđa, i tada postajete to poslušniji, ponizniji, krotkiji, milosrdniji, bolji, manji i čistiji.

Evo, oblikovana, u beskrajnom moru božanske ljubavi, rađaju se vaša nova srca i novi duhovi, kako biste mogli biti svjedocima ljubavi i nositi posvuda ljubav, postajući tako sami duhovima radosti i utjehe za sve.

Još ne shvaćate da su ovo godine bolnog čišćenja, koje idu prema još krvavijem kraju?

Zašto onda postavljate pitanja?

Ovo su moje godine. To je razlog zbog kojeg sam htjela da dođete ovamo i u toku ovih duhovnih vježbi koje su neprekidni Cenakul, udijelila sam neobične milosti svakome od vas.

Za sada ne razumijete jer su ove milosti poput sjemena bačenog u vaše duše, ali što idete dalje to ćete bolje razumjeti i gledati ovamo gore, u ovo brdo, te ćete shvatiti što sam Ja za vas učinila ovih dana.

Ovdje se zbio stvarni Cenakul kao onaj u Jeruzalemu!

Ovdje ste se vi, apostoli moji, sa mnom sjedinili u molitvi, jer su blizu novi Duhovi.

Ovamo sam vas uvela da shvatite tajnu moga Bezgrješnog Srca, da biste vi sami, sišavši s ovog brda, postali svima moj biljeg radosti i utjehe.

Ne možete se vratiti kao što ste se popeli: siđite sa mnom.

Pogledajte ovo besplodno čovječanstvo; kolika su moja djeca mrtva, jer ih je ubio grijeh i mržnja, nasilje i nečistoća, žrtve su poroka i droge.

Oni su moja djeca: očajna, izmučena i potrebna pomoći.

Sa svojom ljubavlju recite im moju majčinsku riječ i budite im moj biljeg radosti i utjehe.

Zatim uđite u srce moje Crkve.

Budite znak radosti i utjehe Papi, mom prvom odabranom sinu, koji danas toliko pati, napušten, kritiziran i osporavan.

Vi mu budite potpora ljubavi koju mu moje majčinsko Srce želi udijeliti.

Jer i on danas ima potrebu za duhom radosti i utjehe, i Ja mu ga hoću dati preko vas, moji svećenici i predragi sinovi.

Ljubite Papu; slijedite ga i branite.

Uđite i shvatite misterij Crkve koja je mistično Kristovo Tijelo, danas podijeljeno i razderano, i kojem vi morate vratiti jedinstvo. Ovo je Tijelo danas prezreno i još uvijek bičevano grijesima što sve više uzimaju maha.

Dajte zadovoljštinu za sve grijehe, pomažući tolikoj mojoj djeca da ih se oslobode obavljanjem sakramenta Pomirenja koji, preko vas, mora ponovo bljesnuti u cijeloj Crkvi.

Sagnite se sa mnom da poljubimo rane ove moje preljubljene kćeri, čiji ste vi sinovi, jer će se Crkva moći obnoviti samo snagom vaše svećeničke ljubavi.

Tako vi postajete biljeg novoga doba koje već počinje, u najstrašnijoj zimi njegova najbolnijeg čišćenja.

U agoniji koju Crkva proživljava vi ste kalež utjehe koji joj Bezgrješno Srce vaše nebeske Majke daje da pije kako bi ponovo pribrala snagu i hodila s radošću.

Tako vi danas postajete duh radosti i utjehe za cijelu Crkvu.

Nemojte se obeshrabriti.

Moja je pobjeda već počela.

U vašim srcima, u tišini vaših svećeničkih života, meni posvećenih i meni žrtvovanih, trijumf moga Bezgrješnog Srca već je započeo.

Hvala na utjehi koju ste mi dali.

Slušam vaše želje i molbe.

Blagoslivljam apostolat, duše koje su vam povjerene, vaše teško poslanje.

Blagoslivljam vaše živote: meni su dragocjeni.

Sutra ćete sići s ovog brda da bi ste se vratili svojim kućama.

Ja vam se pridružujem s majčinskim blagoslovom.

Ne bojte se više, uvijek sam s vama.

U vama i pomoću vas, Ja sam početak novih vremena, Ja sam Majka nade i utjehe, Ja sam Kraljica mira.

Blagoslivljam vas u ime Oca, i Sina i Duha Svetoga.”


Rubbio (Vicenza), 30. srpnja. 1986.

Arka novog saveza (328)

“Predragi sinovi, svaki dan vas vodim putem vašeg savršenog nasljedovanja mog Sina Isusa.

Samo tako možete postati svima znak radosti i utjehe.

Ovo su teški dani kušnje. Njih sam vam već na tolike načine i s tolikim znakovima nagovijestila.

Ali tko mi vjeruje? Tko me sluša? Tko se zaista trudi da promijeni život?

Nalazim se između dva mača koji probadaju moje majčinsko Srce; s jedne strane vidim kolikoj se opasnosti izlažete zbog kazne koja je sasvim blizu, s druge strane vidim vašu nesposobnost da vjerujete i čujete moje pozive na obraćenje kako bi umakli kazni.

Ponovno vam se obraćam, predragi moji i djeco meni posvećena, zovem vas da se popnete visoko iznad svijeta, iznad vaših svakodnevnih briga, iznad neurednih veza s osobama i vama samima, iznad osrednjosti i mlakosti, i iznad sve veće suhoće.

Sklonite se u utočište, koje vam je nebeska Majka pripremila da bi ste se spasili i da bi ste u sigurnosti mog Bezgrješnog Srca proveli strašne dane velike oluje koja je već na pomolu.

Sada se svi utecite meni, jer Ja sam Arka novog saveza.

U Noino doba, neposredno prije potopa, u Arku ulaziše oni kojima je Gospodin odredio da prežive njegovu strašnu kaznu. U vaše doba, Ja vas zovem da uđete u Arku novog saveza koju sam načinila u svom Bezgrješnom Srcu kako bih pomogla svoj svojoj djeci da nose krvavi teret velike kušnje koja prethodi dolasku dana Gospodinova.

Ne gledajte drugamo. Danas se zbiva isto kao i u doba potopa i nitko ne misli na ono što vas očekuje.

Svi su prezauzeti mislima o sebi samima, o vlastitim zemaljskim interesima, o zadovoljstvu, i o tome kako da na svaki način zadovolje vlastite neuredne strasti.

Čak i u Crkvi, kako je malo onih koji čuju moje majčinske i tako žalosne pozive!

Barem me vi, moji predragi, morate slušati i slijediti.

Tako ću uz vašu pomoć moći pozvati sve da uđu što prije u Arku novog saveza i spasa, koju vam je moje Bezgrješno Srce pripremilo u ova vremena kazne.

Ovdje ćete biti u miru i moći ćete postati znakovi moga mira i moje majčinske utjehe za svu moju jadnu djecu.”


Rubbio (Vincenza), 6. kolovoza 1986.
Blagdan Gospodinova Preobraženja

Popnite se na brdo (329)

“Popnite se danas sa mnom na brdo mira, predragi sinovi.

Popnite se na brdo spasa i molitve, čistoće i svetosti, poslušnosti i krotkosti, poniznosti, malenosti i vaše sve savršenije ljubavi.

Popnite se na svetu planinu vaše osobne preobrazbe, povodeći se za Božanskim čovještvom mog Sina Isusa, prepuštajući se poput djece ljubavi nebeskog Oca i dajte da vas u vašoj svakodnevnoj poslušnosti pročišćava Duh Sveti.

Tako i vi sami možete uživati u daru potpune preobrazbe, u slavnom svjetlu Isusa, koji se u vama i uz vašu pomoć želi sve više očitovati u ovo doba da bi obnovio cijeli svijet snagom svoje milosrdne ljubavi.

Na ovoj svetoj planini osjetit ćete također i neobično prisustvo i osobito djelo svoje nebeske Majke, koja vas želi svaki dan preobražavati u osobu samog Isusa, da biste postali snažno svjedočanstvo njegove ljubavi za vas.

Ja vas ovdje nježno pripremam za bolne trenutke Križa i mučeništva.

I za vas su već nastupili dani napuštenosti, agonije i žrtve.

Došlo je vrijeme velikih događaja koje sam vam najavila ovih godina.

Uskoro ćete svi biti pozvani na krvava svjedočanstva.

Tada ćete moći postati svima zrake svjetla koje izlaze iz mog Bezgrješnog Srca da bi stigle u svaki dio svijeta, da rasvijetle mračne trenutke koje već trebate živjeti.

Potpomoći ćete tako moj majčinski plan, svojom suradnjom u ispunjenju najvećeg čuda milosrdne ljubavi Isusa, koji se priprema da izlije na svijet rijeke vatre i milosti.”


Rubbio (Vicenza), 8. kolovoza 1986.
Nakon molitve Krunice, poruka dana usmeno

Majka Euharistije (330)

“Predragi sinovi, koliko se moje Srce raduje što vas vidi ovdje, na ovom svećeničkom hodočašću klanjanja, ljubavi, zadovoljštine i zahvalnosti mome Sinu Isusu, mome Bogu koji je prisutan u Euharistiji, gdje ste došli da biste ga utješili zbog tolike praznine, nezahvalnosti i tolikog nehaja kojima okružuju njegovu stvarnu nazočnost ljubavi u svim Svetohraništima svijeta tolika moja djeca, a napose moji najdraži – svećenici.

Hvala vam za radost koju ste dali Isusovu Srcu koje vam se zadovoljno smiješi, i s nježnošću drhti. Hvala vam za radost koju budite u ljutoj boli Bezgrješnog Srca svoje nebeske Majke.

Ja sam Majka Presvetog Sakramenta.

Majkom sam postala svojim ‘Da’, jer sam trenutkom utjelovljenja omogućila Očevoj Riječi da se spusti na moju djevičansku grud i, premda sam prava Božja Majka, jer je Isus pravi Čovjek i pravi Bog, surađivala prvenstveno u tome što sam dala Isusu Kristu njegov ljudski lik, da bi On, druga božanska Osoba Presvetog Trojstva, Sin suvječan s Ocem, postao u vremenu i čovjek, vaš pravi brat.

Poprimivši ljudsku narav mogao je izvršiti djelo Otkupljenja.

Kako sam Majka Utjelovljenja, tako sam i Majka Otkupljenja.

Otkupljenja koje se ispunjalo od trenutka Utjelovljenja do trenutka njegove smrti na Križu, na kome je zbog svog prihvaćenog čovještva, Isus mogao ispuniti ono što kao Bog ne bi mogao: trpjeti, stradati, umrijeti, nudeći se Ocu za savršeno iskupljenje i dajući njegovoj pravednosti pravu i dostojnu zadovoljštinu.

Uistinu, On je patio za sve vas, otkupljujući vas od grijeha i dajući vam mogućnost da primite onaj blaženi život koji ste svi vi izgubili u trenutku kad su vaši praroditelji počinili prvi grijeh.

Gledajte Isusa dok ljubi, djeluje, moli, trpi, žrtvuje se od trenutka svog silaska u moje djevičansko krilo do penjanja na Križ u toj Njegovoj vječnoj svećeničkoj ulozi kako biste mogli shvatiti da sam Ja iznad svega Majka Isusa Svećenika.

Stoga sam i prava Majka Presvete Euharistije.

Ne zato što bih ga Ja ponovo rađala za ovu otajstvenu stvarnost na oltaru: ta je zadaća sačuvana za vas, moji ljubljeni sinovi!

Ta vaša zadaća toliko nalikuje mojoj majčinskoj ulozi jer i vi, za vrijeme svete Mise i preko riječi pretvorbe, uistinu rađate moga Sina.

Meni su ga prihvatile hladne jasle siromašne i neukrašene špilje, bez ukrasa, a vama ga sada prihvaća hladni oltarni kamen. Ali vi, kao i Ja, rađate moga Sina Isusa. Zato ne možete a da ne budete sinovi posebne, čak najposebnije ljubavi One koja je Majka, prava Majka svoga Sina Isusa.

Ja sam prava Majka Euharistije, jer se Isus uistinu pojavljuje u trenutku pretvorbe zahvaljujući djelu vas svećenika. Vašim ljudskim ‘da’ moćnom djelovanju Duha koji pretvara kruh i vino u Tijelo i Krv Kristovu, omogućili ste mu ovu njegovu novu i stvarnu prisutnost među vama.

On se pojavljuje da bi nastavio djelo Utjelovljenja i Otkupljenja, i da bi ispunio tajnu Kalvarijske Žrtve, što ju je prinio Ocu po svojoj ljudskoj naravi koju je prihvatio zajedno s Tijelom koje sam mu Ja dala. Tako se u Euharistiji Isus pojavljuje u svom božanstvu i sa svojim slavnim Tijelom, onim Tijelom koje mu je dala vaša nebeska Majka, pravim Tijelom koje je rođeno od Djevice Marije.

Sinovi, njegovo je Tijelo slavno, ali nije drugačije, ne radi se, dakle o njegovu ponovnom rođenju. U stvari je to isto ono Tijelo koje sam mu Ja dala, rođeno u Betlehemu, umrlo na Kalvariji, položeno u grob i odande uskrslo, poprimivši novi oblik, božanski, slavni oblik.

Isus u raju ostaje sa slavnim Tijelom Marijin Sin.

Tako je ono što s njegovim božanstvom vi stvarate u trenutku Euharistijske pretvorbe, uvijek Sin Marijin.

Stoga sam Ja Majka Euharistije.

A kao Majka, Ja sam uvijek uz svoga Sina. Tako je bilo na ovoj zemlji, a tako je i sada u raju zbog privilegija mog tjelesnog Uznesenja na nebo; nalazim se tamo gdje je Isus, u svakom Svetohraništu na zemlji.

Kako njemu njegovo slavno Tijelo oslobođeno granica vremena i prostora dopušta da bude ovdje ispred vas, u Svetohraništu ove male crkve na brdu, te istodobno u svim Svetohraništima svijeta, tako je i vaša nebeska Majka sa svojim slavnim tijelom koje joj dopušta da bude i ovdje i svuda, uistinu u svakom Svetohraništu gdje je i Krist.

Moje ga Bezgrješno Srce čini živim, drhtavim i majčinskim, Tabernakulom ljubavi, klanjanja, zahvalnosti i vječne zadovoljštine.

Ja sam radosna Majka Euharistije.

Vi, predragi sinovi, znate, da su ondje gdje je Sin uvijek i Otac i Duh Sveti.

U rajskoj slavi Isus sjedi s desna Ocu, u intimnom savezu s Duhom Svetim, tako da je, kad se od vas pozvan pojavljuje u Euharistiji i pohranjuje u Svetohranište okružen mojim majčinskim Srcem, uz Sina uvijek prisutan Otac i Duh sveti, tu je uvijek prisutno božansko i Presveto T'rojstvo.

Kao i u raju, tako je i ovdje uz svako Svetohranište prisutna u ekstazi i radosti vaša nebeska Majka.

Tu su i svi anđeli raspoređeni u svojih devet korova svjetlosti, da bi svaki pjevao Presvetom Trojstvu u raznim modulacijama harmonije i slave, kojima prosijava u raznim stupnjevima njegova velika i božanska moć.

Oko anđeoskih su korova i svi blaženici i sveti koji upravo iz svjetlosti, ljubavi, vječne radosti i neizmjerne slave, što izlazi iz Presvetog Trojstva, primaju uvijek sve više vječnog blaženstva.

K ovom rajskom vrhu penju se duboka nadahnuća, patnje što pročišćuju, i neprekidne molitve svih duša u čistilištu. K njemu teže željom i milošću koja biva sve veća i veća i čije je savršenstvo proporcionalno s njihovim progresivnim oslobađanjem od dugova počinjenih slabošću i grijehom, sve do trena u kojemu se duše savršeno obnovljene u ljubavi mogu pridružiti nebeskom pjevu oko Presvetog i božanskog Trojstva koje se nalazi u raju i u svakom Svetohraništu gdje je Isus nazočan, čak i u najudaljenijim dijelovima zemlje.

Stoga, uz Krista, Ja sam radosna Majka Euharistije.

Ja sam ožalošćena Majka Euharistije.

Oko Crkve koja trijumfira i Crkve koja se čisti, a kojoj je središte ljubav, tj. sam euharistijski Isus, treba se okupiti i vojujuća Crkva, trebate se okupiti svi vi, moji ljubljeni sinovi, redovnici i vjernici, kako bi složili s rajem i čistilištem vječnu himnu zadovoljštine i hvale.

Danas je, medutim, Isus u Svetohraništu okružen prazninom, zapuštenošću i nezahvalnošću.

U Fatimi sam prorekla ova vremena preko glasa anđela koji se javio djeci i naučio ih molitvu: ‘Presveto Trojstvo, Oče, Sine i Duše Sveti, duboko Ti se klanjam, prinosim Ti presveto Tijelo i Krv, Dušu i Božanstvo našega Gospodina Isusa Krista, prisutnog u svim Svetohraništima svijeta kao zadovoljštinu za sve uvrede, svetogrđa i nehajnosti kojima je okružen...’

Ova molitva bi naučena za ova vaša vremena.

Isus je danas okružen prazninom koju stvarate posebno vi svećenici koji u svom apostolskom djelovanju vrlo često idete u prazno, prema nevažnim stvarima, onima drugotne vrijednosti, a zaboravljate da je središte vašega svećeničkog dana ovdje pred Svetohraništem, gdje je Isus prisutan i pohranjen posebno zbog vas.

Mnogi moji sinovi okružuju ga nehajem i žive kao da On nije prisutan, te kada ulaze u crkvu zbog liturgijskih dužnosti niti ne opažaju njegovu božansku i stvarnu nazočnost među njima.

Često se euharistijski Isus nalazi u nekom zabitnom kutu, a trebao bi biti u središtu crkve, u središtu vaših crkvenih susreta, jer je crkva njegov hram koji je prvo podignut radi Njega, a zatim radi vas.

U mnogim crkvama ponašanje prema Isusu, nazočnom u Svetohraništu, duboko ogorčuje moje majčinsko Srce jer je odložen u neki kutić, kao da je neka nevažna stvar medu tolikima drugima kojima se koristite za svoje crkvene sastanke.

No iznad svega, svetogrđa su ta koja mi danas pletu bolnu trnovu krunu.

Kolike se svetogrdne Pričesti danas događaju!

Može se reći da više gotovo i nema euharistijskog slavlja bez svetogrdnih Pričesti. Da samo možete vidjeti mojim očima koliko je velika ova rana što je izranila svu Crkvu te ju tako ukočila i zaustavila, učinila nečistom i tako bolesnom.

Da gledate mojim očima, ronili biste kao i Ja potoke suza.

Zato, moji predragi sinovi, budite danas vi snažan poziv na puni povratak cijele vojujuće Crkve Isusu koji je nazočan u Euharistiji.

Jer samo je ondje izvor žive vode koja će očistiti njenu neplodnost i oživjeti pustinju u koju se pretvorila; samo je u Euharistijskom Isusu tajna života koji će Crkvi otvoriti druge Duhove milosti i svjetla; samo je ondje izvor njene obnovljene svetosti: Isus u Euharistiji!

Neće vaši pastoralni planovi i vaše rasprave, neće ljudska sredstva u koja pohranjujete pouzdanje i toliku sigurnost, već će samo euharistijski Isus dati Crkvi snagu sveopće obnove koja će je učiniti siromašnom, čistom, evanđeoskom, lišenom svih sredstava u koja se pouzdaje, svetom, lijepom, bez ljage i bora, po uzoru na vašu nebesku Majku.

Želim da se ova moja poruka obznani, te da se uvrsti među one koje su sadržane u mojoj Knjizi.

Želim da se prenese po cijeloj zemlji, jer vas po svem svijetu sve zovem da budete danas kruna ljubavi, štovanja, klanjanja, zahvalnosti i zadovoljštine u Bezgrješnom Srcu One koja je prava Majka – Majka radosna i Majka tako žalosna – Presvete Euharistije.

Blagoslivljam vas u Ime Oca i Sina i Duha Svetoga.”


Bagni di Tivoli (Rim), 15. kolovoza 1986.
Svetkovina Uznesenja Blažene Djevice Marije na nebo

Poklanjat ćete mir srca (331)

“Gledajte svoju nebesku Majku, koja je i u tijelu uznesena u Rajsku slavu.

Danas ću spustiti kišu milosti na sve vas, moja djeco.

Svjetlo mog slavnog tijela rasvjetljava vas i označava vam put kojeg morate slijediti.

To je put čistoće, ljubavi, molitve, žrtve i svetosti.

To je hod jednog života intimno sjedinjenog s Isusom.

Tako i vi možete, iako još uvijek živite na zemlji, biti obasjani i ovijeni svjetlošću koja blista ovdje gore u raju.

Svjetlost mog slavnog tijela blista vam sve jače, pogotovo u ovim tako teškim i gorkim vremenima, da bi vas tješila i hrabrila u svim vašim svakodnevnim jadima.

Danas ste pozvani da proživite krvave sate čišćenja, jer su na pomolu veliki događaji koje sam vam prorekla ovih godina.

Stoga trebate majčinsku utjehu da se ne obeshrabrite.

Gledajte u raj, u koji je vaša nebeska Majka uznesena duhom i tijelom, i bit ćete utješeni od mene.

Živite srcem i dušom u raju, gdje je Isus već pripremio mjesto za svakog od vas i gdje ništa neće remetiti vaš mir.

Svjetlo mog slavnog tijela privlači vas tragom svog slatkog mirisa.

To je miris svih vrlina koje su krasile vrt mog zemaljskog postojanja, to je nebeski miris moje bezgrješne ljepote.

Danas želim prosuti po svima vama nježni miris čistoće, poniznosti, jednostavnosti, tišine, molitve, krotkosti, poslušnosti i kontemplacije.

Tako ćete i vi širiti nebeski miris svoje Bezgrješne Majke.

Tako ćete svima poklanjati mir srca i danas postati instrumenti mog mira.

Jer vi ste predragi sinovi svoje Majke, uznesene u nebesku slavu, koja hoće da je u ovo doba svi zazivaju kao Kraljicu Mira.”


Dongo (Como), 6. rujna 1986.
Obljetnica čuda suza i prva subota u mjesecu

Moje Srce krvari (332)

“Ja sam vaša toliko ražalošćena Majka.

I danas moje milosrdne oči lijevaju obilne suze.

Moje vam suze hoće reći kako je gorka bol Bezgrješnog Srca vaše nebeske Majke.

Moje Srce krvari.

Moje su Srce probole duboke rane.

Moje je Srce uronilo u more boli.

Vi živite nesvjesni sudbine koja vas čeka.

Proživljavate svoje dane u stanju nesvjesnosti, ravnodušnosti i potpune nevjerice.

Kako je to moguće, kad sam vas, na tolike načine i uz pomoć tolikih neobičnih znakova, upozorila na pogibelj kojoj se izlažete i predskazala krvavu kušnju koja je već tu?

– Jer se ovo čovječanstvo oglušilo na moj ponovljeni zov na obraćenje, pokajanje i povratak Bogu, na njeg će se uskoro sručiti najstrašnija kazna koju je povijest ljudskog roda ikad vidjela.

Ta je kazna veća od one potopom. Sići će vatra s neba i uništiti veliki dio čovječanstva.

– Crkva je Isusova izranjena zlokobnom zarazom nevjere i otpadništva.

Prividno sve ostaje mirno i kao da se sve odvija dobro. U stvarnosti Crkva je prožeta sve većim nedostatkom vjere, koji posvuda širi veliki otpad.

Mnogi biskupi, svećenici, redovnici i vjernici više ne vjeruju, već su izgubili pravu vjeru u Isusa i njegovo Evanđelje.

Zbog toga se Crkva mora pročistiti progonima i krvlju.

– U Crkvu je ušao i razdor, dioba, borba i suparništvo.

Snage ateizma i masonerije, koje su se uvukle u njenu unutrašnjost, idu do te mjere da razbijaju njeno nutarnje jedinstvo, te zamračuju sjaj njene svetosti.

Ovo su vremena koja sam predskazala, u kojima se kardinali suprotstavljaju kardinalima, biskupi biskupima, svećenici svećenicima i tako Isusovo stado trgaju grabežljivi vukovi što su se uvukli u koži slabe i krotke jagnjadi.

Među njima ima i onih koji zauzimaju veoma odgovorna mjesta i preko njih je Sotona uspio ući i djelovati u samom vrhu Crkve.

Biskupi i svećenici svete Božje Crkve, kako je danas velika vaša odgovornost!

Gospodin će uskoro tražiti da podnesete račun o tome kako ste upravljali njegovim vinogradom.

Kajte se, tražite oprost, dajte zadovoljštinu i povrh svega budite ponovno vjerni zadatku koji vam je bio povjeren.

– Grijeha ima sve više, više se na njega ne gleda kao na neko zlo, već ga se traži, svjesno se želi i više se ne ispovijeda. Nečistoća i razvrat prekrivaju kuće sagrađene vašom pobunom.

Zbog toga moje Srce krvari: zbog tvrdoglave nevjere i tvrdoće vaših srdaca.

Moje Srce krvari kad vas vidi tako zatvorene i ravnodušne na moj žalosni majčinski poziv.

Moje Srce krvari, jer vidim vaše puteve već poškropljene krvlju, dok ste vi tvrdoglavo nesvjesni onog što vas čeka.”


Milano, 8. rujna 1986.
Rođenje Blažene Djevice Marije

Moje rođenje (333)

“Na blagdan mog rođenja kliče raj, a Crkva koja se čisti i vojujuća Crkva gleda u me kao u znamen radosti, nade i majčinske utjehe.

Moje je rođenje uzrok vaše radosti.

U trenutku kad se rađa vaša nebeska Majka, poput zore koja rudi, vama je već blizak i siguran blistavi dan vašeg spasenja.

Pored moje kolijevke nebo treperi od radosti s beskrajnim četama anđela koji su oduvijek čekali ovaj neizrecivi trenutak.

Oko moje kolijevke okupljaju se radosni duhovi proroka i pravednika koji su živjeli, pripremali i nadali se u očekivanju ovog radosnog događaja.

Nad moju kolijevku naginje se Otac osobitom ljubavlju, razmišljajući o stvorenom remek-djelu; naginje se i Riječ u očekivanju da se spusti na moju djevičansku i majčinsku grud; naginje se i Duh Sveti koji se već objavljuje mojoj duši puninom ljubavi.

Zbog toga je moje rođenje prije svega motiv velike radosti svima vama koji me rado zazivate uzrokom svoje radosti.

Moje je rođenje uzrok vaše nade.

Otkupljenje toliko stoljeća čekano, žuđeno, proricano već se sprema postati stvarnim događajem vaše povijesti.

Ja se rađam da bih rodila Isusa, vašeg Otkupitelja i Spasitelja.

Nova zora rudi cijelom čovječanstvu.

Grijeh će biti pobijeđen, a Duhu zla se bliži trenutak potpunog poraza, dok se sve stvoreno priprema da primi dar svoje potpune obnove.

Zbog toga moje rođenje postaje i uzrok nade svima vama koji me rado zazivate Majkom nade.

Moje je rođenje iznad svega uzrok vaše utjehe.

Malo stvorenje, tek rođeno, koje danas još uvijek gledate u kolijevci, ima čudesnu nakanu postati Majkom Isusovom i Majkom cijelog čovječanstva.

I ona vam daje veliku utjehu u teškim vremenima u kojima živite. Jer svi imate jednu Bezgrješnu Majku koja vas pozna, razumije, pomaže i brani.

Posebno u krvavim satima velike patnje na koju ste pozvani, kakva je utjeha za vas sigurno saznanje da vam je vaša nebeska Majka uvijek blizu da bi s vama podijelila vašu patnju, da bi ojačala vaše povjerenje i da bi bila utjeha mnogim vašim bolima.

Ne bojte se.

Ne strahujte.

Osjetite uza se nebesku Majku, koju danas štujete u trenutku njenog zemaljskog rođenja i koja će postati, poglavito u ovim vašim vremenima, uzrok radosti, nade i utjehe za sve.”


15. rujna 1986.
Spomendan Žalosne Gospe

Odgajam vas za patnju (334)

“Predragi sinovi, naučite od mene uvijek reći ‘Da’ nebeskom Ocu, pa i kad od vas traži dragocjeni doprinos vašeg trpljenja.

Ja sam Djevica žalosna.

Ja sam Majka boli.

Moj je Sin Isus rođen od mene da bi se žrtvovao, kao žrtva ljubavi, za vaše otkupljenje.

Isus je poslušni i krotki jaganjac, što se bez riječi daje voditi krvniku.

Isus je pravi Božji Jaganjac koji oduzima sve grijehe svijeta.

Od trenutka kad je sišao u moju djevičansku grud, do trenutka penjanja na križ, Isus se uvijek prepuštao volji Očevoj, prinoseći mu, s ljubavlju i radošću, dragocjeni dar svake svoje patnje.

Ja sam Žalosna jer sam kao Majka odgajala, oblikovala, slijedila, ljubila i prinijela svog Sina Isusa, poput poslušne i krotke žrtve, božanskoj pravednosti Oca.

Tako sam postala najveća pomoć i utjeha njegovu neizmjernom trpljenju.

U ovim tako gorkim vremenima, Ja sam još uvijek blizu, kao Majka, svakome od vas, da bih vas pripremala, pomagala i tješila u svakoj vašoj patnji.

Odgajam vas za patnju, tako što s vama kažem ‘Da’ nebeskom Ocu, koji ju od vas traži kao vaš osobni doprinos Otkupljenju koje je izvršio moj Sin Isus.

U tome sam vam Ja, vaša nebeska Majka, bila primjer i uzor, svojim savršenim sudjelovanjem u cijeloj patnji svog Sina, tako da sam svojom majčinskom boli postala prva suučesnica u njegovu Djelu.

Postala sam prava Suotkupiteljica i sada se mogu ponuditi kao primjer svakome od vas u prinošenju osobnog trpljenja Gospodinu da biste vi pomogli svima hoditi cestom dobra i spasenja.

I stoga je, u ovim krvavim vremenima čišćenja, moj majčinski zadatak taj da vas pripremim povrh svega za patnju.

Pomažem vam i patiti sa svojom majčinskom prisutnošću koja vas potiče da preobražavate svaku vašu bol u savršeni dar ljubavi.

Zato vas odgajam za poslušnost, krotkost i poniznost srca.

Pomažem vam patiti, s radošću što se dajete braći, kao što se davao Isus.

Tada ćete radosno nositi svoj križ, vaša će patnja postati slatka i bit će siguran put do pravog mira srca.

Tješim vas u svim patnjama, sa sigurnošću da sam vam blizu, kao što sam bila pod Isusovim Križem.

Danas, kada boli rastu sa svih strana, svi će primijetiti sve jače prisutnost nebeske Majke.

Jer ovo je moja misija Majke i Suotkupiteljice: sakupiti svaku kap vašeg trpljenja i pretvoriti je u dragocjen dar ljubavi i zadovoljštine, te je prinositi svaki dan pravednosti Božjoj.

Samo tako možemo otvoriti zajedno zlatna vrata božanskog Srca mog Sina Isusa, da bi mogao spustiti na Crkvu i čovječanstvo rijeku milosti i vatru svoje milosrdne ljubavi koja će sve obnoviti.”


Napulj, 29. rujna 1986.
Blagdan sv. Gabrijela, Rafaela i Mihaela, arkanđela

S vama u boju (335)

“Borite se, predragi sinovi, apostoli moji, u ova vaša posljednja vremena.

Ovo je čas moje bitke.

Ovo je čas moje velike pobjede.

S vama u boju su i Gospodinovi anđeli koji, na moju zapovijed, vrše zadatak koji sam im povjerila.

Svi nebeski duhovi su svjetlosna i moćna bića i nalaze se tako blizu Boga, te ga ljube, služe mu, brane ga i slave.

U svjetlu Presvetog Trojstva, oni vide sve opasne i podle zasjede, namještane po zlim duhovima koji se bore protiv Boga i njegove kraljevske vlasti.

Ovo je jedna strašna bitka, koja se odvija iznad svega na nivou duhova: dobri protiv loših; anđeli protiv demona.

I vi ste upleteni u ovu veliku bitku i zbog toga se uvijek morate povjeravati njihovoj sigurnoj zaštiti i molitvom često zazivati njihovu silnu pomoć.

Svi nebeski duhovi poznaju moju nakanu, znaju čas moje pobjede, vide kako je napad pakla u ovim vašim vremenima postao snažan, stalan i sveopći.

Sotona je uspio učvrstiti svoju vlast u svijetu i već se osjeća sigurnim pobjednikom.

Ali blizu je čas njegovog velikog i konačnog poraza.

Zato je borba sve oštrija i zato ste vi, zajedno s Gospodinovim anđelima, pozvani u boj.

Demonsko oružje je oružje zla, grijeha, mržnje, nečistoće, oholosti i bune protiv Boga.

Oružje nebeskih duhova koji su uz vas u boju oružje je dobra, božanske milosti, ljubavi, čistoće, poniznosti i poučljive pokornosti volji Gospodinovoj.

Nebeski duhovi imaju zadaću da vas jačaju, da vam liječe rane, da vas brane od zamki mog Protivnika, da vas štite od zla i da vas vode svijetlim putem moje volje.

Arkanđeo Gabrijel bio je od Boga poslan da primi ‘Da’ vaše nebeske Majke; danas mu je zadatak da primi vaše ‘Da’ volji Oca. On vas jača i podupire, vodi vas na put hrabrosti i herojskog svjedočenja za Isusa i njegovo Evanđelje.

Arkanđeo Rafael krijepi vašu slabost, izlijeva melem na svaku vašu ljutu ranu i oslobađa vas tereta umora i malodušnosti, kako biste mogli nastaviti bitku sa štitom vjere i oklopom ljubavi i svetosti.

Arkanđeo Mihael vas brani od svih strašnih napada Sotone, koji se posebno okomio na vas koji ste dio moje čete i koji poslušno puštate da vas vodi vaša nebeska voditeljica. Koliko bi samo puta bili žrtve Sotoninih napada da arkanđeo Mihael nije posredovao za vašu obranu i zaštitu! Zazivajte ga često tako djelotvornom molitvom egzorcizma protiv Sotone i pobunjenih anđela, jer on vas vodi u ovom boju tako da svaki od vas može izvršiti zadatak koji mu je nebeska Majka povjerila.

Zato se sjedinite se u srdačnom i bratskom jedinstvu života, molitve i djelovanja sa svim nebeskim duhovima koji se s vama zalažu u boju iste bitke i pripremaju velike Božje pobjede u slavnom Kristovom Kraljevstvu koje će vam doći zajedno s trijumfom mog Bezgrješnog Srca u svijetu.”


7. listopad 1986.
Spomendan Kraljice svete Krunice

Krunica vas vodi do mira (336)

“Ja sam Kraljica svete Krunice.

Vaša sam Voditeljica koja vas vodi u strašnoj bici protiv Sotone i svih duhova zla.

Ako poslušno dopustite da vas Ja vodim, uvijek ćete uza se osjećati dragocjenu pomoć Gospodinovih anđela, rajskih blaženika i svetaca, te svih duša koje se još čiste u čistilištu.

Ja sam u stvari Voditeljica jedne jedine čete.

Danas, kada se sjećate datuma jedne moje velike pobjede, želim vas pozvati da se borite hrabro i s povjerenjem i da se ne date uplašiti podlom i opasnom taktikom koju koristi moj Protivnik da bi u vama pobudio malodušnost.

Zato vam želim otkriti tri zamke koje su dio osobite strategije mog Protivnika u ovoj velikoj borbi.

– Prva je ta da širi uvjerenje kako je već uspio osvojiti cio svijet, kako je u njemu učvrstio svoje kraljevstvo i u njemu potpuno vrši svoju vlast.

Njegova je najveća pobjeda ovo čovječanstvo, koje se pobunilo protiv Boga i koje ponavlja svoj oholi izazov: ‘Neću služiti Gospodinu!’ Jedno veoma opasno sredstvo koje Sotona koristi ovih dana je stvaranje dojma da se više ništa ne može učiniti, da se više ništa ne može promijeniti i da je uzaludan svaki napor da se čovječanstvo izvede na put povratka Bogu i na put dobra.

Zato vas vaša nebeska Majka uvjerava da je i ovo čovječanstvo dragocjeni dio Božjeg naroda, kojeg je osvojio Isus cijenom svoje Krvi, prolivene do zadnje kapi za njegovo spasenje.

Bog je, pogotovo danas, jedini pobjednik i ljubi čitavo jadno i oboljelo čovječanstvo, koje mu je bilo istrgnuto, te priprema trenutak u kojem će ga najvećim čudom svoje milosrdne ljubavi, dovesti na put povratka sebi, kako bi konačno upoznalo novo doba mira, ljubavi, svetosti i radosti.

Zato vas pozivam da uvijek koristite moćno oružje pouzdanja, sinovskog zanosa, velike i bezgranične ljubavi, potpune raspoloživosti svim duhovnim i materijalnim potrebama bližnjeg, te majčinskog i neograničenog milosrđa.

– Druga zamka je ta da je uspio dovesti Crkvu u stanje velikih teškoća, potresajući je iz temelja vjetrom osporavanja, diobe, nevjere i apostazije.

Mnogi su obeshrabreni vidjevši kako se brojni pastiri daju prevariti njegovim podmuklim i opasnim djelovanjem.

Sredstvo koje morate koristiti da bi odgovorili na ovu zamku jeste vaše posvećenje mome Bezgrješnom Srcu, jer je Isus Crkvu, iako danas izgleda razderana, zamračena i poražena, ostavio nježnoj brizi vaše nebeske Majke.

Ja joj želim pomoći, utješiti je i izliječiti je pomoću vas, djeco posvećena mom Srcu, koji ste poslušni instrumenti moje majčinske volje.

Uz vašu pomoć, stavljam melem na njene ljute rane, tješim je u časovima njene očajne muke, i pripremam ju za trenutak njene najveće obnove.

To činim u ova vremena na jedan osobit način preko mog Pape Ivana Pavla drugog, koji posvuda nosi znamen moje majčinske prisutnosti.

On vam daje znak za borbu; on vas vodi u borbi; on vas poučava hrabrosti i povjerenju; on vam već naviješta moju sigurnu pobjedu.

Slijedite ga na putu koji vam je naznačio ako želite sa mnom pripremiti nove i sjajne Duhove za cijelu Crkvu.

– Treća zasjeda sastoji se u tome što je uspio posvuda raširiti, pomoću svih sredstava društvenog priopćavanja, svoja zlokobna djela uništenja i smrti.

Tako se podjele umnožavaju; veliča se nečistoća; izopačenost se širi; nasilje uzima sve više maha, mržnja preplavljuje i sve je više ratova koji prijete.

Da bi se suprotstavili i pobijedili sve ovo zlo, koje želi potopiti cijelo čovječanstvo, morate se utjecati moćnom oružju molitve.

U stvari, novo doba vam može doći samo kao dar Gospodinovog Duha, a nikako kao plod ljudskog djela.

Dakle, treba zazivati ovaj dar stalnom, neprekidnom i pouzdanom molitvom.

Molite sa mnom. Cijela Crkva mora ući u Cenakul mog Bezgrješnog Srca da bi s nebeskom Majkom zazivala osobiti izljev Duha Svetoga koji će je dovesti do toga da proživi druge, blistave Duhove.

Molite iznad svega molitvu svete Krunice.

Neka Krunica bude svima moćno oružje u ovim vremenima.

Krunica vas vodi k miru.

Ovom molitvom možete od Gospodina postići veliku milost koja mijenja srca, milost obraćenja duša, i povratka cijelog čovječanstva Bogu na put kajanja, ljubavi, božanske milosti i svetosti.

Zato nikad više ne recite: ‘ali uvijek i svuda svaka stvar je kao prije. Nikad se ništa ne mijenja!’ – Nije istina, predragi moji sinovi.

Svaki dan, potajno i u tišini, nebeska Majka bije svoju bitku protiv Protivnika i pomoću neobičnih znakova i očitovanja radi na tome da izmijeni srce svijeta.”


Sant’Omero (Teramo), 27. listopada 1986.
Svjetski dan molitve za mir

Zadatak povjeren crkvi (337)

“Danas zazivate mir s jednim danom koji okuplja predstavnike svih religija u zajedništvu molitve i posta.

Ovo je put koji sam vam Ja pokazala.

Mir vam može doći kao Božji dar.

Što više nastojite doći do mira samo preko ljudskih rasprava i međusobnih ugovora, to će se više on udaljavati od vas.

Zato je potrebno da se čovječanstvo vrati Bogu na put obraćenja i promjene srca.

Sam Isus Krist vam je označio put do Oca u svom Duhu ljubavi.

Potrebno je da svi ljudi spoznaju Istinu, te prihvate i slijede Isusovo Evanđelje.

Taj je zadatak povjeren Crkvi.

To danas moraju raditi njezini službenici, posvećeni i svi vjernici: hrabrošću mučenika i postojanošću ispovjednika vjere, treba naviještati cijelom svijetu radosnu vijest da je samo Isus Krist vaš Spasitelj i vaš Otkupitelj.

Samo vas Isus Krist može dovesti do mira.

Treba to propovijedati svima, bez straha i bez kompromisa, vršeći tako njegov božanski nalog: ‘Idite po svem svijetu i navješćujte moje Evanđelje svim stvorenjima: tko uzvjeruje i pokrsti se, bit će spašen.’

Pokušaj da se okupe sve religije, čak i one koje se klanjaju krivim i lažnim bogovima, u perspektivi svjetskog religioznog sjedinjenja za obranu ljudskih vrijednosti, uzaludan je, opasan i nije u skladu sa željom mog Bezgrješnog Srca. Štoviše, on može povećati konfuziju i vjersku ravnodušnost, te otežati postizanje pravog mira.

Zato vam danas kažem: naviještajte svima Krista; budite vjerni samo Kristu i njegovu Evanđelju i postat ćete pravi tvorci mira.”


Dongo (Como), 1. studenoga 1986.
Svetkovina svih svetih

Vaše mjesto u raju (338)

“Danas gledajte u one koji su vam prethodili u slavi.

Oko mog Bezgrješnog Srca oni čine svjetlosnu krunu ljubavi, radosti i slave.

Ovo je i vaše mjesto u raju.

Ono je pripravljeno za vas koji slušate moj glas, posvećujete se mom Bezgrješnom Srcu, proživljavate djetinju ovisnost o meni i potpuno se nudite savršenom izvršenju mojeg plana.

Vi ste ovdje dolje moja toliko ljubljena djeca.

Vi ste moji apostoli, pozvani da posvuda širite svjetlo moje majčinske prisutnosti i da pokazujete svima put kojim treba poći do Krista, od kojeg jedinog može doći novo doba svetosti, pravde i mira.

Stoga, svaki dan osjetite uza se nebeske svece i blaženike; zazivajte njihovu pomoć i zaštitu.

Osjetite uza se i duše pravednika, koji još uvijek trpe i mole u čistilištu, te čekaju trenutak svog potpunog blaženstva u savršenom promatranju Gospodina.

Zajedno s vama oni čine jednu jedinu četu prema mojoj naredbi.

Ja sam Majka i Kraljica svih.

Svi imaju jedan nezamjenjiv dio u mom pobjedničkom planu.

U ovim vremenima želim učiniti sve dubljim, jačim i neobičnijim vaše zajedništvo s onima koji su vam prethodili u zemaljskom životu i već uživaju vječno spasenje.

Kao majčinski dar svog Bezgrješnog Srca nudim vam, kao dragocjenu pomoć, duše svetaca u raju i pravednika u čistilištu.

Vi ste izloženi velikim opasnostima, a oni vam mogu pomoći da ih svladate.

Vi ste žrtve podmuklih zamki mog Protivnika, a oni vam mogu dati svjetlo da ih možete vidjeti i snagu da im možete umaći.

Vi ste krhki i slabi i često se još dogodi da padnete u grijeh, oni vam uvijek mogu pomoći da hodite putem dobra i svetosti.

Idite, dakle, zajedno s njima putem koji sam vam pokazala.

Zajedno vas vodim do mira.

Mir će vam doći iz mog Bezgrješnog Srca, kada se već bude savršeno ispunilo ovo vaše zajedništvo života, ljubavi i radosti.”


Fort Lauderdale (Florida, SAD) 23. studenoga 1986.
Svetkovina Krista Kralja

Put koji vas vodi u njegovo Kraljevstvo (339)

“U slavi raja i očišćavajućeg svjetla u čistilištu prihvaćam danas čine podaničke vjernosti čitave Crkve na zemlji, Crkve hodočasnice da bih, zajedno s vama, pružila vijenac kraljevskog dostojanstva Isusu Kristu našem Bogu, našem Spasitelju i našem Kralju.

Isus prije svega treba vladati u srcima i dušama svih, jer njegovo je kraljevsko dostojanstvo dostojanstvo milosti, svetosti i ljubavi.

Kada Isus kraljuje u duši jednog stvorenja, nju preobražava božansko svjetlo koje ju čini sve ljepšom, prosvjetljenijom, svetijom i sve ljubljenijom od Boga.

Zato je moj majčinski zadatak taj da udaljim od duša svoje djece i najmanju sjenku grijeha, svaku zamku egoizma, svaku prevlast strasti, te da ih sve odvedem na put velike svetosti.

Tada Isus stvarno može učvrstiti svoje Kraljevstvo u vašim srcima i dušama, a i postajete dragocjeni posjed njegovog božanskog kraljevskog dostojanstva.

Isus treba kraljevati u obiteljima, koje se trebaju otvoriti, poput pupoljka, suncu njegovog kraljevskog dostojanstva.

Zato Ja djelujem u ovim vremenima kako bi u obiteljima rastao sklad i mir, razumijevanje i sloga, jedinstvo i vjernost.

Isus mora vladati cijelim čovječanstvom, da bi ono postalo novi vrt u kojem Presveto Trojstvo može primiti milinu i ljepotu, ljubav i miris svakog stvorenja, i biti toliko slavljeno da će među vama postaviti svoje svakodnevno prebivalište.

Zato Ja danas snažno djelujem da bih dovela cijelo čovječanstvo na put povratka Bogu pomoću obraćenja, molitve i kajanja.

Ja sama predvodim četu koja je pozvana da se suprotstavi vojsci zla, kako bi se što prije porazila snaga onih koji huleći negiraju Boga i neumorno nastoje stvoriti civilizaciju bez njega.

Isus treba vladati Crkvom, jer je ona omiljeni dio njegove božanske vladavine ljubavi.

Crkva je cijela njegova jer je rođena iz njegovog razderanog Srca, rasla u njegovoj ljubavi, oprana njegovom Krvlju, i zaručena s njime nepovredivim savezom vječne vjernosti.

Zato Ja djelujem kao Majka i u ovim bolnim trenucima njenog čišćenja, kako bih očistila Crkvu od svake mrlje, oslobodila je svakog ljudskog kompromisa i obranila je od podmuklih napada njenog Protivnika, izvela je na put savršenstva da može povuda odsijevati isti sjaj svog božanskog Zaručnika Isusa.

Moje majčinsko djelovanje priprema, u vašem vremenu, dolazak slavnog Kraljevstva moga Sina Isusa.

Moje Bezgrješno Srce je put do njegovog Kraljevstva. Ustvari trijumf mog Bezgrješnog Srca će se poklopiti s pobjedom mog Sina Isusa u njegovu slavnom Kraljevstvu svetosti i milosti, ljubavi i pravde, milosrđa i mira, koje će se učvrstiti u cijelom svijetu.

Zato vas danas pozivam na molitvu i pouzdanje, zovem vas k miru srca i k radosti, jer je slavno Kraljevstvo Gospodina Isusa već pred vratima.”


Dallas (Texas, SAD), 3. prosinca 1986.
Duhovne vježbe u obliku Cenakula sa svećenicima Svećeničkog marijanskog pokreta iz SAD i Kanade

Moj lijek za vaše boli (340)

“Kako sam zadovoljna ovih dana trajnim Cenakulom, kojeg vršite vi, svećenici mog Pokreta, pristigli iz najudaljenijih država ove velike nacije da biste zajedno živjeli u bratstvu i molitvi sa mnom, vašom nebeskom Majkom.

Vaša ljubav, vaša poslušnost i vaša velikodušnost veoma raduju moje Bezgrješno i žalosno Srce.

Danas vam želim reći svoju majčinsku riječ da vam bude utjeha u vašem trpljenju i pouzdanje usred mnogih teškoća na koje ćete naići.

Budite moja najmanja djeca, budite moji hrabri apostoli, budite zrake svjetlosti koje proizlaze iz mog Bezgrješnog Srca i posvuda se šire da donesu svjedočanstvo o mojoj majčinskoj nazočnosti.

Tri su rane koje u ovoj vašoj naciji, probadaju i paraju moje majčinsko Srce.

Prvu ranu prouzrokuje apostazija koja se širi i u katoličkim školama zbog zabluda koje se sve više uče i propagiraju i koje udaljavaju od prave vjere veliki broj moje jadne djece.

Odgovornost za ovu tešku situaciju imaju prije svega oni koji su se posvetili Bogu, a zavedeni duhom oholosti, i dalje idu svojim putem usprkos mojim majčinskim pozivima i uputama Crkvenog Učiteljstva.

Vi, moji predragi sinovi, budite lijek ovom zlu, propovijedajući sve više Istinu koju vas je Isus naučio i koju Papa i s njime sjedinjeni biskupi još i danas predlažu svima javno i hrabro.

Suprotstavite se svakome tko poučava drugačije nauke, te povrh svega otvoreno ukazujte svim vjernicima na veliku pogibelj kojoj se danas izlažu, a ta je da se udalje od prave vjere u Isusa i njegovo Evanđelje.

Molite ispovijest vjere koju je sastavio moj prvi ljubljeni sin Papa Pavao VI, koji se sada nalazi ovdje gore, a koji je predvidio ova teška vremena.

Drugu ranu uzrokuje razjedinjenost koja je zahvatila Crkvu vaših država.

Kako je bolno Isusovom Srcu i mom materinskom Srcu vidjeti kako su mnogi biskupi, svećenici, redovnici i vjernici razjedinjeni, i štoviše, kako se otvoreno suprotstavljaju Papi kojeg je Isus postavio za temelj svoje Crkve.

Ova dioba je svakim danom sve veća i dublja, i uskoro će postati otvorena i javno prisutna.

Kako me boli što vidim da su veoma često najveći pobornici pobune upravo oni koji su se posvetili Bogu i koji su se zavjetovali da slijede Isusa na putu poniznosti, siromaštva, čistoće i poslušnosti.

Vi, moji predragi sinovi budite lijek ovoj mojoj dubokoj rani sjedinjujući se sve više s Papom i pomažući svojim biskupima da se s njime sjedinjuju posredstvom molitve, ljubavi, njihovog dobrog primjera, te vodeći sve vjernike k ovom jedinstvu.

Treću ranu uzrokuje nevjera koja je ušla u život tolike djece Crkve, koja više ne slušaju Božje zapovijedi i Isusov nauk dat u Evanđelju.

Tako idu krivim putem zla i grijeha. Grijeh se više ne prepoznaje kao zlo.

Često se opravdavaju i najcrnji grijesi protiv prirode kao što su abortus i homoseksualnost.

Grijesi se više ne ispovijedaju.

U kakvo ste to stanje teške bolesti već dospjeli!

Vi, moji predragi sinovi, budite lijek jednom tako opasnom i rasprostranjenom zlu, time što pomažete mojoj djeci da hodaju cestom čistoće i svetosti.

Ponovno sve podučavajte pravom katoličkom moralu.

Pomognite jadnoj mojoj grešnoj djeci kako bi vršili Zakon Božji. Učinite da shvate potrebu česte ispovijedi koja je neophodna onom tko je u stanju smrtnog grijeha da bi primio euharistijsku Pričest.

Ovdje je sva Crkva izranjena zbog primanja svetogrdnih Pričesti.

Ako vi prihvatite ovaj moj majčinski poziv, onda ste vi dar ljubavi što ga danas moje Bezgrješno Srce prinosi Crkvi i čovječanstvu koje živi u ovoj vašoj velikoj naciji.

Tako vi postajete moj lijek za vaša zla.

Vi ste instrumenti moga mira.

Sa svim članovima svog Pokreta, blagoslivljam vas u Ime Oca i Sina i Duha Svetoga”


Santiago (Dominikanska Republika), 8. prosinca 1986.
Svetkovina Bezgrješnog Začeća

Moja nebeska bjelina (341)

“Moja bjelina milosti i svjetlosti, svetosti i čistoće hoće prekriti, kao plaštem, cio svijet.

Zato sam te, malo moje dijete, danas dovela ovamo, na ovaj otok s kojeg je započela evangelizacija čitavog velikog američkog kontinenta, da što prije dovedeš moje predrage sinove i svu moju djecu u sigurni zaklon mog Bezgrješnog Srca.

Ja sam zora koja prethodi velikom Gospodinovu danu.

Ja sam svjetlosni i očekivani oblak, koji na pustoš svijeta istrošenog zlom i grijehom, prosipa nebesku rosu milosti i svetosti.

Sjedinite se svi u mojoj pobjedničkoj četi, svi vi koji se želite boriti u velikoj bici za pobjedu dobra i ljubavi.

Kamo dospije zraka moje Svjetlosti, nestaje sjena zla, egoizma, mržnje, grijeha i nečistoće.

Posvuda raznosite moju majčinsku objavu.

Branite u svakom dijelu svijeta moju nebesku bjelinu.

Ovo su vremena kad vas sve moram sjediniti pod svojim bezgrješnim plaštem, na zapovijed vaše nebeske Voditeljice.

Preko vas koji ste mi odgovorili, moje će svjetlo iz dana u dan biti sve jače, jer je već blizu čas slavne pobjede mog Sina Isusa.

Iz ove vas zemlje danas blagoslivljam sa svima onima koji su prihvatili moj poziv, te me slušaju i slijede.”


Dongo (Como), 24. prosinca 1986.
Sveta noć

Kolijevka njegovom slavnom povratku (342)

“Čujte moj majčinski poziv na molitvu, na razmišljanje mojih riječi, na čuvanje tih riječi u srcu i na budno bdijenje u čekanju.

Sveta je noć.

Provedite je sa mnom, predragi sinovi, živite je u dubini mog Bezgrješnog Srca.

Tada ćete moći shvatiti tajnu vašeg spasenja, koja se otkriva siromasima, malenima, jednostavnima i onima čistog srca.

Moja je duša preplavljena božanskim svjetlom i moja je osoba zaogrnuta dubokim mirom i blaženstvom dok se moje djevičansko krilo otvara božanskom daru Sina.

Oko nas je duboka noć, vrata su zatvorena na naše traženje gostoprimstva; ljudska su srca otvrdla sebičnošću i mržnjom, umovi su zaslijepljeni zabludom i tolikim ledom u svijetu koji više ne zna ljubiti.

Ali u ubogoj špilji, malo se svjetlo pali u znak čekanja i nade da bi se pripremila kolijevka za tek rođeno Dijete; moj prečisti zaručnik Josip žuri se da učini što toplijim bijedno mjesto, dok je nebeska Majka zanesena u dubokoj i silnoj molitvi s Ocem.

I u ovom trenutku nebo zaručuje zemlju, cvjeta mladica stoljećima iščekivana, rađa se Bog s nama, Spasitelj ulazi u svoje kraljevstvo, Otkupitelj počinje plaćati cijenu našeg spasa.

I mir silazi s neba s anđeoskim pjevom, a zemlja se rastvara da primi rosu božanskog milosrđa, dok se srca priprostih pastira otvaraju glasovima što navješćuju čudesni događaj: ‘Danas je za vas rođen Spasitelj koji je Krist Gospodin.’

Još uvijek se sve isto ponavlja za njegovo drugo rođenje.

Njegov povratak u slavi isti je kao onda.

Na svijet se spustila noć poricanja Boga, led pobune protiv njegova zakona ljubavi učinio je čovječanstvo ogromnom pustoši; zabluda onemogućava svijest da shvati najveću tajnu ljubavi; srca su okamenila sebičnošću i mržnjom što posvuda preplavljuje.

Vrata su i dalje tvrdoglavo zatvorena Gospodinu koji dolazi.

Vi, predragi, širom rastvorite srca blaženstvu i nadi, poput vaše nebeske Majke i njenog prečistog zaručnika Josipa, i revno pripremajte put za Krista koji se vraća u slavi.

Već je pred vratima njegovo drugo rođenje.

Zato, otvorite vaše duše nebeskim glasovima koji vam, na tolike načine, i pomoću tolikih znakova, govore da je blizu njegov povratak.

Kao što je ljubav mog majčinskog Srca bila najdragocjenija kolijevka njegovom prvom rođenju, tako će trijumf mog Bezgrješnog Srca biti kolijevka njegovom slavnom povratku.

U ovoj vas svetoj noći sve okupljam da bdijete sa mnom pored malog Djeteta kojemu treba toliko ljubavi.

U ovoj vas svetoj noći pozivam da rastvorite srca i duše, i primite sretnu objavu da je blizu njegovo drugo rođenje.”


Dongo (Como), 31. prosinca 1986.
Zadnja noć godine

Doći će vaš mir (343)

“U ovim posljednjim trenucima godine, predragi sinovi, želim vas sve okupiti oko sebe u neprekidnoj molitvi.

Molite u znak zahvalnosti nebeskom Ocu koji upravlja vašim ljudskim zbivanjima u pravcu ostvarenja svoga velikog plana ljubavi i slave.

Molite da utješite božansko Srce Sina, ranjenog tolikim grijesima i okruženog neizmjernim morem ljudske nezahvalnosti.

Isus vas ljubi. Njegovo je Srce vatra najvruće ljubavi za vas. Ali ovo Srce stalno probadaju uvrede i grijesi.

Vi budite tješitelji Isusovog Srca. Predragi moji, od vas tražim da svojom svećeničkom ljubavlju ispunite svu prazninu, nemar i ravnodušnost kojima je okružen.

Molite da zazovete Duha Svetoga, kako bi što prije izvršio čudo drugih Duhova, Duhova svetosti i milosti, koji uistinu mogu izmjeniti lice zemlje.

Molite i činite pokoru.

Molite svetu Krunicu s ljubavlju i pouzdanjem. Ovom molitvom, koju molite sa mnom, možete utjecati na sva ljudska zbivanja, čak i na buduće događaje koji vas očekuju.

Ovom molitvom možete postići milost, koja ima snagu da mijenja srca, i toliko željeni dar mira.

Doći će mir, nakon velikog trpljenja na koje su već pozvane Crkva i čitavo čovječanstvo, doći će radi njihovog unutrašnjeg krvavog čišćenja.

Doći će mir nakon strašne kazne koju sam vam već prorekla na početku ovog vašeg stoljeća.

Doći će mir, kao dar milosrdne Isusove Ljubavi, koja će uskoro izliti na svijet potoke vatre i milosti koji će sve obnoviti.

Doći će mir, kao plod posebnog izljeva Duha Svetoga, koji će biti darovan od Oca i Sina, da preobrazi svijet u nebeski Jeruzalem i da povede Crkvu do vrhunca njene svetosti i božanskog sjaja.

Doći će vam mir iz trijumfa mog Bezgrješnog Srca dok se završava vrijeme koje je Gospodin dao čovječanstvu za kajanje i obraćenje.

Već je stiglo vrijeme velikih događaja i sve će se ispuniti brzim vremenskim ritmom, da bi se što prije na svijetu pojavila nova duga mira koju sam vam prije toliko godina predskazala u Fatimi.”


1987.
(Marijanska godina)
Zora koja sviće


Dongo (Como) 1. siječnja 1987.
Svetkovana Majke Božje Bogorodice

Ja sam zora koja sviće (344)

“Ja sam Majka Božja.

Riječ se spustila na moju djevičansku grud nakon onog ‘Da’, kojeg sam s tolikom ljubavlju i radošću rekla Očevoj volji.

U tom me je trenutku Duh Sveti ovio svojom ljubavlju Zaručnika i učinio me predragocjenom kolijevkom Utjelovljenju Riječi.

Moja se djevičanska grud otvorila da primi ovaj dar Božji.

Moje Bezgrješno Srce širom se rastvorilo majčinskoj ljubavi prema Plodu moje prečiste grudi.

I postadoh prava Majka Božja.

Ali Ja sam i Majka cijeloga čovječanstva.

Isus je htio dati svoju Majku čovječanstvu, otkupljenom njegovom beskrajnom i krvavom patnjom.

I danas se sjećam prizora njegova neizmjernog dara ljubavi: na Križu, gdje je visio kao prinesena žrtva, Isus proživljava posljednje trenutke svoje bolne agonije.

Njegovo Srce, koje je počelo kucati u mom djevičanskom krilu, zaustavlja se u tišini smrti dok osjeća neizmjernu ljubav prema svakome od vas i dok ne želi napustiti ni jednog od svoje braće, otkupljene s toliko boli.

Tada se u zanosu krajnjeg darivanja otvara posljednjem činu: ‘Evo tvoje Majke.’

I tako sam postala Majkom svih.

Danas želim prekriti cijeli svijet bezgrješnim plaštem svog djevičanskog majčinstva.

Ulazite u razdoblje kada se ispunjaju događaji koje sam predskazala.

Ulazite u razdoblje kazne i spasenja, trpljenja i velikog milosrđa.

U ovoj će se godini već ispuniti neki važni događaji.

Koliko muke i boli Ja vidim na vašim putovima na početku ove nove godine!

Zato slijedite poziv mog Pape Ivana Pavla II koji želi povjeriti Crkvu i cijelo čovječanstvo majčinskoj ljubavi mog Bezgrješnog Srca.

Ovo su moja vremena.

Sada cijela Crkva mora shvatiti misiju koju mi je povjerilo Presveto Trojstvo.

U toku ove godine vi započinjete neobičan jubilej u čast vaše nebeske Majke, a moj se Papa sprema da rasprostrani u Crkvi encikliku o mjestu koje mi je Gospodin dao i o važnoj misiji koja mi je povjerena u ovim vremenima.

To će izazvati još snažniju reakciju mog Protivnika, koji već osjeća da je blizu kraj njegove opće prevlasti.

Zato vas pozivam da započnete novu godinu sa mnom.

Molite, ljubite, dajte zadovoljštinu.

Ja sam nebeska Majka koja vas vodi vašem Bogu i donosi vam mir.

Ja sam Kraljica mira i duga novoga saveza.

Ja sam zora koja sviće da bi najavila veliki Gospodinov dan.

Ovih će godina Crkva i cijelo čovječanstvo ostati zapanjeni pred velikim događajima milosti i spasenja, koje će vam donijeti Bezgrješno Srce vaše nebeske Majke.

S Papom, sa svim svojim predragima i sinovima meni posvećenima, blagoslivljam vas u. Ime Oca i Sina i Duha Svetoga.”


Dongo (Como), 2. veljače 1987.
Prikazanje Djeteta Isusa u Hramu

Put k božanskoj objavi (345)

“Predragi sinovi, ako hodite sa mnom i s mojim prečistim zaručnikom Josipom, dok stišćem u naručju s neizrecivom ljubavlju Dijete Isusa, četrdeset dana nakon njegova rođenja i dok idem prema jeruzalemskom Hramu, moći ćete shvatiti kako se moja uloga Majke iznad svega vrši kroz to što sam put kojim vam dolazi Gospodin.

Od mog ‘Da’ u Blagovijesti do rođenja u Betlehemu; od prikazivanja u Hramu do bijega u Egipat; od dana djetinjstva do mladosti provedene u Nazaretu; od početka svog javnog života do žrtvovanja na Križu, Majčino prisustvo je uvijek bilo put k jednom novom i većem očitovanju života i misije mog Sina Isusa.

Ustvari, moje ‘Da’ dopušta Očevoj Riječi da primi u mojoj grudi svoju ljudsku narav; moje majčinsko i djevičansko sudjelovanje omogućava mu rođenje za zemaljski život; moje ga ruke prikazuju u Hramu njegave slave i prikazuju ga kao objavljenje čitavom svijetu; moja ljubav Majke postaje predragocjena pomoć u danima njegova djetinjstva prepunog zamki; moja je nazočnost svakodnevna potpora njegovoj ljudskoj mladosti; toplina moje ljubavi slatki je odmor njegovom umoru; moja je tišina vrt u kome cvjeta njegova Riječ; moj čin vjere potiče božansko posredovanje i anticipira vremena njegove misije; moje je Bezgrješno Srce balzam na sve rane uzrokovane svakim službenim odbijanjem; moja žalosna nazočnost snaga je njegovom usponu na Kalvariju; moja potpuna ponuda na službu je unutrašnje sudjelovanje u njegovoj beskrajnoj patnji; moja osoba pod Križem je duboko sudjelovanje s njime u njegovom planu Otkupljenja.

Nošen na mojim rukama Isus se otkriva svijetu; s mojom potporom moj Sin vrši svoju božansku misiju; na putu koji mu Ja pripremam Isus djeluje i otkriva se kao Spasitelj svijeta.

Istu ulogu Majke Ja imam prema svakom od vas, predragi moji, koji ste pozvani da svojim životom živite plan i poslanje mog Sina Isusa.

Zato shvatite zašto od vas tražim da se meni potpuno povjerite činom vašeg posvećivanja mom Bezgrješnom Srcu.

Taj mi čin omogućava posredovanje u vašem životu, da bih ga usmjeravala prema savršenom ispunjenju volje Božje.

Tako se nalazim uz vas u svakom trenutku vašeg dana: svojom tišinom pomažem vam da govorite; svojim vas glasom učim moliti; svojim vas rukama vodim na pravi put; svojom nazočnošću liječim vaš umor; svojom ljubavlju Majke blažim vašu patnju; svojim moćnim posredovanjem oplođujem vaš apostolski rad; svojim Bezgrješnim Srcem dajem vam radost i mir u trenucima malodušnosti i klonuća.

Uvijek sam vam blizu, pogotovo dok se penjete na Kalvariju, dok sakupljam svaku kap vaše patnje, dok vam pomažem reći ‘Da’ Gospodinovoj volji, koja vas priprema na savršenu žrtvu za spasenje svijeta.

Uvijek sam bila nazočna i za vrijeme zemaljskog hoda Crkve, koja je mistično Tijelo Isusovo, i koju je On povjerio revnoj brizi mog sveopćeg majčinstva.

U svakoj sam epohi njene povijesti pomagala Crkvi da daje svijetlo svjedočanstvo mog Sina, da bi se u njoj i preko nje Isus mogao sve više objavljivati svim narodima.

Ja sam put k božanskoj objavi.

Napose sam blizu Crkvi u ovim vremenima njezine bolne kušnje i krvavog čišćenja.

Shvatite onda značaj mojih današnjih tako zabrinutih zahvata.

Danas interveniram na nov način, snažan i neobičan, kao nikad do sad, poput Majke koja želi pomoći svojoj djeci i poput nebeske Proročice ovih vaših zadnjih vremena.

Moje svjetlo, koje se sve više širi u srcima i dušama – poput zore koja sviće u dugoj i mrkloj noći koju još uvijek živite – naviještavam da je veliki Gospodinov dan blizu.

Zato vas zovem da gledate u mene, Majku što hodi noseći u naručju Dijete Isusa u jeruzalemski Hram, prema mjestu njegovog javnog prikazanja.

Zato vas danas pozivam da i dalje gledate u mene, Ženu zaodjenutu suncem, što hodi svim putovima svijeta, kako bi bila put k njegovoj svijetloj i slavnoj Objavi.”


Rubbio (Vicenza), 24. veljače 1987.

Zrake moga svjetla (346)

“Predragi moji, ostanite u miru.

S vama sam u svakom trenutku: oblikujem vas, jačam, vodim i branim.

Čuvajte u srcu predragocjeni biser osobnog poziva da živite u dubokoj intimnosti života sa svojom nebeskom Majkom.

Ne dajte se zaustaviti zamkama mog Protivnika. U ovim vremenima on ima veliku moć, jer osjeća da je već blizu trenutak njegovog poraza.

Postanite, stoga, vi zrake moga svjetla, koje posvuda šire objavu moje nove zore.

Rasvijetlite gustu tamu svojih dana svjetlošću vjere i svetosti.

Neka na jalovu pustoš svijeta siđu vaše zrake da ga širom rastvore k novom proljeću života i ljepote.

Nek u praznine tolikih srdaca uđu vaše zrake i ispune ih ljubavlju i povjerenjem.

Nek se među gustom tamom tolikih duša izdignu vaše zrake i otvore ih životu milosti i intimnog sjedinjenja s Bogom.

Neka crnom očaju tolikih mojih jadnih sinova vaše zrake donesu nježni melem utjehe i nade, ljubavi i milosrđa.

Vi ste zrake svjetla mog Bezgrješnog Srca.

Vi ste svjetlost Majke, koja želi sve dovesti k Isusu da bi ih spasila njegova božanska i milosrdna Ljubav.

U ovim vas vremenima pozivam da rasvijetlite cijelu zemlju.

Tako ću pomoću vas izvesti bolni prijelaz k novom dobu koje vas čeka i koje Ja svaki dan stvaram u dubini svog Bezgrješnog Srca.”


Dongo (Como), 4. ožujka 1987.
Čista srijeda - početak korizme

Na ovom svijetlom putu (347)

“Slijedite me na putu koji sam vam pokazala, sinovi moji koje toliko ljubim, branim i štitim.

To je put obraćenja i pokajanja.

Obraćenje koje od vas tražim je ono isto koje Isus traži u svom Evandelju.

Udaljite se s lošeg puta zla, oholosti, egoizma i grijeha.

U svijetu u kojem živite, gdje se pobuna protiv Boga i njegova Zakona ljubavi prihvaća, propagira, uzvisuje i uzdiže na novi tip života, koliko je moje siromašne djece koja svaki dan postaju žrtve grijeha i mržnje, nasilja i izopačenosti, egoizma i nečistoće.

Teški vas grijeh udaljuje od Boga, oduzima iz vaših duša dragocjeni dar njegovog života i milosti, čini vas robovima strasti i poroka, slabi vaš otpor kušnjama, otvara velike prostore Sotoninom djelovanju, koji sve više ovladava vašom egzistencijom i čini ju instrumentom za širenje bezglavog egoizma i oholosti, mržnje i podjele, bluda i izopačenosti.

Vi vršite u sebi obavezu obraćenja ako se hrabro i snažno suprotstavljate svijetu u kojem živite, kako biste hodali putem dobra i božanske milosti, ljubavi i svetosti.

Treba da se danas svi moji sinovi obrate i ponovno vjeruju u Evanđelje, žive po Evanđelju i puste da ih vodi samo mudrost Evanđelja.

Ovo su pogodni dani za vaše obraćenje. To su dani milosti i milosrđa, nade i iščekivanja.

Ovo su dani pripreme za ono što vas čeka, za velike događaje koji su vam predskazani.

Tražim opet od vas svakodnevna djela mrtvljenja i pokore.

Pokoru prinosite mom Bezgrješnom Srcu na tri različita načina.

Prije svega mi dajte unutarnju pokoru, koju morate vršiti da biste ovladali sami sobom i svojim strastima kako biste uistinu postali poslušni, ponizni, maleni, na raspolaganju mom planu.

Ponekad se moje Srce ražalosti gledajući kako se opirete mojim majčinskim pozivima i kako ne uspijevate postići onaj stupanj poslušnosti, poniznosti i stvarnog svladavanja vas samih, koje Ja od vas tražim jer mi je ono neophodno da bih vas upotrijebila u ostvarenju mojega plana spasenja i milosrđa.

Zatim mi prinesite tihu i svakodnevnu pokoru, koja se sastoji od vršenja dobrih djela u svakoj prilici vašeg života, vršenja same Gospodinove volje, s poniznim, vjernim i savršenim ispunjavanjem svih vaših obaveza.

Ako tako činite, kolike dragocjene prilike patnje i davanja vam se ukazuju u toku samo jednog cijelog dana!

Vaš smijeh, vedrina, tišina, strpljivost, prihvaćanje, davanje, prave su, tihe pokore, koje daju više vrijednosti i svjetla u svakoj situaciji vaše egzistencije.

Tražim od vas i vanjsku pokoru, koja se sastoji u ovladavanju strasti, mrtvljenju osjetila, pogotovo očiju, jezika, sluha i grla.

Ne gledajte veliko zlo koje vas okružuje i toliku nečistoću koja okružuje vaše puteve.

Odrecite se gledanja televizije, da biste u duši sačuvali svjetlo i da biste u svom životu dali više mjesta sabranosti, meditaciji i molitvi.

Znajte svladavati jezik i biti tihi unutar i izvan sebe, kako biste mogli govoriti samo u ime širenja dobra, u duhu ljubavi i ponizne službe za sve.

Bježite od kritika i gunđanja; klevete i pakosti.

Ne popustite lakoj kušnji suda i osude.

Zatvorite uši i pamet na buku glasova, koja danas postaje sve zaglušnija i čini da živite u buci, zbrci i suhoći.

Trapite grlo uzdržavajući se od onog što najviše potiče vaše zadovoljstvo, te vršeći i tjelesni post, koji Isus zahtijeva u svom Evanđelju a kojeg i Ja danas tražim.

Ako hodite ovim putem, koji vam Ja pokazujem, onda će dani vašeg života biti blagoslovljeni od Gospodina i odvesti vas k miru srca i čistoći duše.

Vi ćete sami postati moja živa riječ i posvuda ćete raznositi svjetlo moje nazočnosti u velikoj tami što se zgusnula nad svijetorn.

Na ovom svijetlom putu pokore i obraćenja Ja vas uvijek vodim, pogotovo u ovim danima pripreme za veliko čudo božanskog milosrđa, koje će se uskoro ispuniti.”


Dongo (Como), 16. travnja 1987.
Veliki Četvrtak

Uđite s Isusom u Getsemani (348)

“Proživite u djevičanskoj klauzuri mog Bezgrješnog Srca, intimno združeni s Isusom, sve gorke sate njegove otkupiteljske Muke.

To je njegov Uskrs.

To je vaš Uskrs.

Danas se sjetite ustanove nove Žrtve i novog Svećeništva.

U njegovom planu ljubavi, zajedno s dvanaest apostola bijaste prisutni i svi vi, moji predragi sinovi.

Veliki je blagdan Svećeništva. Okupite se oko svojih biskupa, da biste obnovili obećanja dana na dan vašeg svećeničkog ređenja.

Danas vas sve pozivam da sa mnom obnovite obavezu vaše sve veće vjernosti.

Budite vjerni Isusu i njegovu Evanđelju; budite vjerni Papi i Crkvi koja je s njime sjedinjena; budite vjerni slavlju koje se doživljava u Euharistiji i vršenju sakramenata; pogotovo sakramentu pomirenja; budite vjerni obavezi svetog celibata koju ste prihvatili; budite vjerni molitvi, apostolatu i vježbajte se u sve savršenijoj ljubavi.

Tako ćete moći utješiti božansko i svećeničko Srce vašeg Brata Isusa zbog napuštenosti i tako velike izdaje, koja se i danas ponavlja.

Uđite s Isusom u Getsemani.

Pustite da vas privine na svoje grudi da biste osjetili svu agoniju jednog Srca koje je više od svih ljubilo, više od svih se davalo i koje je pritisnuto svim zlom, mržnjom i grijehom svijeta.

Ovom Srcu sada treba toliko utjehe, a ne nalazi je: traži tri najdraža apostola, a oni spavaju: ljubljene učenike, a oni su daleko; traži prijateljski gest, a dobija izdajnički poljubac; potvrda jedne najveće ljubavi prima kao odgovor nijekanje.

Poljubite njegove usne da biste okusili svu gorčinu njegova Kaleža.

Tada ćete shvatiti zašto pod teškim teretom koji ga ništi i pritišće počinju teći obilan znoj i kaplje krvi prekrivajući mu njegovo božansko Tijelo koje je izudarano pod teretom Očeve pravde.

Toj njegovoj unutarnjoj i gorkoj agoniji neka vaša molitva bude nježno milovanje; neka vaša svećenička ljubav bude samilosna ruka što mu briše krv; vaša vjernost očekivana utjeha; željeno društvo savršeno vršenje vaše službe; bistra voda što mu gasi žed vaše darivanje dušama; okrepa njegovim dubokim ranama vaša čistoća, vaša poniznost i vaša malenost.

Uđite s Isusom u Getsemani koji se neprestano ponavlja u vremenu.

Samo tako se čistite i posvećujete na samom izvoru svoga svećeničkog zvanja.

Samo tako postajete dragocjena sol za ozdravljenje tolikih otrovnih jela.

Samo tako možete biti svjetlo upaljeno na svijećnjaku, usred guste noći što obavija Crkvu i cijelo čovječanstvo.

A u Bezgrješnom Srcu svoje nebeske Majke, zore što najavljuje sjajni Kristov dan, možete danas postati svjedoci njegovog sjajnog trijumfa.”


Dongo (Como), 17. travnja 1987.
Veliki Petak

Na Kalvariji ovog stoljeća (349)

“Popnite se sa mnom, predragi sinovi, na Kalvariju ovog stoljeća i živite s svojom žalosnom Majkom krvave trenutke muke, raspeća i smrti mog Sina Isusa.

Sudjelujte i vi u njegovoj patnji.

Oživite u duhu sve njegove boli: izdaju, odricanje, suđenje i osudu od strane vjerskog suda. Ovdje njegova stalna odbačenost iz društva dosiže svoj najbolniji trenutak u javnom odbacivanju, upravo u njegovoj osudi na smrt.

Slijedite Isusa kad ga vode na suđenje pred Pilata i kad je izružen, prezren, izbičevan, okrunjen trnovom krunom, odveden na vješala i razapet.

Ponovno proživite sa mnom ove trenutke, koji su već izvan vremena, jer pripadaju jednom božanskom i vječnom planu ljubavi.

Popnite se sa mnom na Kalvariju ovog stoljeća kako biste shvatili da se i danas ponavlja njegova muka.

Na Kalvariji ovog stoljeća Isusa i danas napuštaju svi oni koji se bune protiv Boga i ponavljaju zle riječi njegovog odbacivanja: ‘Ne želimo da nam ovaj vlada!’

Kako je danas poraslo nijekanje Boga; kako je beskrajno mnoštvo onih koji žele živjeti bez njega.

Na Kalvariji ovog stoljeća Isusa i danas izdaju oni koji nisu vjerni obavezama vlastitog krštenja.

Puštaju da ih vodi Sotona i postaju žrtve njegovih lakih zavođenja. Tako idu cestom zla, uživanja, egoizma, oholosti, mržnje i bezboštva.

Isusa izdaju i u Crkvi oni njegovi pastiri koji se udaljuju od prave vjere i Istine Evanđelja, i vuku za sobom veliki broj duša na put nevjere.

Na Kalvariji ovog stoljeća Isusa i danas zatajuju mnogi njegovi učenici koji nemaju hrabrosti da ga svjedoče pred svima i koji iz straha da ih se ne bi cijenilo i poštivalo, ismijavalo i odbacivalo, stalno ponavljaju: ‘Ne poznam toga čovjeka!’

Isusovo Tijelo bičuje širenje grijeha nečistoće, val blata što sve potapa, i tolike povrede ljudskog dostojanstva.

Isus je i dalje okrunjen trnovom krunom zbog zabluda koje se šire, i zbog toga što su mnogi izgubili pravu vjeru.

Na Kalvariji ovog stoljeća Isusa se vječno razapinje i ubija u milijunima nevine djece, kojima se oduzima život još u majčinoj utrobi, te u svim žrtvama mržnje, nasilja i rata.

Isus je razapet u siromasima, u izrabljivanima, u slabima, u potištenima i u proganjenima.

Isus je udaran u malenima, u odbačenima, u napuštenima, bolesnima i umirućima.

Na Kalvariji ovog vašeg stoljeća, ravnodušnog i okrutnog, Isus opet ponavlja svoju krvavu muku.

Ali pod Križem ovog stoljeća uvijek je vaša žalosna Majka.

Poput Ivana, ostanite sa mnom i svi vi moji predragi sinovi.

Prihvatimo u naručje Isusa koji je na Kalvariji skinut s Križa i okružimo ga ljubavlju i nježnom samilošću.

Položimo ga u prazni grob, iskopan u tvrdoj i hladnoj stijeni ovog vašeg stoljeća, koje je obilježeno Sotoninom pobjedom i njegovim mračnim kraljevstvom mržnje i smrti.

I bdijmo u molitvi, nadi i iščekivanju.

Bdijte uvijek sa mnom, svojom žalosnom Majkom, koja u dubokoj noći ovog stoljeća još uvijek drži upaljenu svijeću pouzdanja i sigurnosti u njegov slavni povratak.”


Dongo (Como), 18. travnja 1987.
Velika Subota

Subota moje velike žalosti (350)

“Predragi moji sinovi, ostanite danas sa mnom, svojom tako ožalošćenom Majkom.

Ovo je dan moje velike žalosti.

To je jedini dan koji sam proživjela s mrtvim Isusom.

Nakon što sam ga pobožno položila u grob uz pomoć Ivana i milostivih žena, nakon što se jedna velika stijena otkotrljala pred njegov ulaz, po prvi put sam ostala bez svog Sina.

U tom trenutku vrijeme se za me zaustavilo.

Tada je započelo moje trajno bdijenje, u neprekidnoj molitvi koja je davala ritam protjecanju sati, u sigurnoj nadi koja je dosizala nebo i prodirala kroz njegova vrata, u dubokoj i intenzivnoj patnji, dok sam konačno mogla dati oduška svojoj majčinskoj boli i dok su se neprekidne suze slivale niz moje obraze i gotovo stvorile kolijevku plača u koju položih sve vas, koje mi je Isus povjerio s Križa.

To je subota velikog pokoja.

To je subota velike tišine.

To je subota moje velike žalosti.

To je jedini dan kada Majka ostaje sama, razapeta i moleći, puna pouzdanja i vjere, potištena pod težinom svoje patnje.

To je dan u kojem i vaša Majka treba utjehu.

To je dan u kojem Majka treba ljubav svih svojih sinova.

Danas vas okupljam u svoje majčinsko naručje i utješena sam osjećajući da me vi stvarno ljubite kao sinovi.

Čini mi se da još čujem njegov glas, koji se širio u svom krajnjem i najdragocjenijem daru: ‘Ženo evo Ti sina!’

Danas, u kolijevci ove moje žalosti, svi se otvorite da primite božanski plod ovog njegovog zadnjeg dara.

Ovo je moj i vaš dan.

Uđite u novi subotnji počinak mog duhovnog majčinstva.

Crkva je primila ovaj dar kao prvi plod muke i smrti mog Sina Isusa.

Stoga se – još od najdavnijih vremena – raširila tradicija da se subota posvećuje mom osobitom štovanju.

I danas od vas tražim da mi posvetite ovaj dan.

To je dan koji označava protok vremena od Isusove smrti do njegovog Uskrsnuća.

To je prijelazni dan za sve: iz smrti u život; iz muke u slavu; iz egoizma u ljubav; iz ropstva u slobodu; iz najdublje tame u svjetlo koje ne pozna zalaska.

Uđite u ovaj svijetli počinak.

Zato vas opet pozivam da posvetite meni na čast subotnji dan, kako bi vam pomogao da uđete u svoj pokoj, živeći svaki dan svoj Uskrs zajedno sa mnom, žalosnom Majkom Muke i radosnom Majkom Uskrsnuća.”


Milano, 13. svibnja 1987.
Obljetnica prvog ukazanja u Fatimi
(Uoči mog polaska u SAD i Kanadu)

U kakav ponor ste pali! (351)

“Danas se sjećate sedamdesete obljetnice mog prvog ukazanja u siromašnoj Irijskoj dolini u Fatimi, gdje sam sišla s neba da bih vam donijela poruku obraćenja i spasa.

Od tada, jedna za drugom, sve ove godine bile su stalna potvrda onoga što sam vam Ja prorekla.

– Odbacivanje povratka Bogu preko obraćenja, dovelo je cijelo čovječanstvo na pustu i hladnu cestu mržnje, nasilja, grijeha i sve to veće nečistoće.

Ratovi su uvijek slijedili jedan za drugim, i usprkos svim učinjenim naporima, još uvijek ne uspijevate ostvariti mir, štoviše, nikad kao danas svijetu nije prijetilo samouništenje.

– Nije se htjelo odgovoriti na moje traženje molitve, koje sam tada iskazala, posebno česte molitve Svete Krunice, da bi se postiglo obraćenje grešnika i spas tolikih duša, koje su izložene velikoj opasnosti da se zauvijek izgube.

Tako je noć grijeha ovila svijet i zlo se posvuda raširilo poput opasnog raka.

Ne želi se priznavati grijeh kao zlo, naprotiv, on se otvoreno opravdava i uzvisuje kao neko dobro.

Više se ne ispovijeda. Obično se živi i umire u smrtnom grijehu i svaki dan mnoge duše odlaze u pakao, jer nema nikoga tko bi se molio i žrtvovao za njihovo spasenje.

– Nije bila uslišana moja molba da mi se posveti Rusija od strane Pape i svih biskupa, i tako je ona proširila svoje zablude u svaki dio svijeta.

Živite u čovječanstvu koje je stvorilo jednu novu civilizaciju, ateističku i antihumanu.

Više se ne ljubi; više se ne poštuju život i dobra bližnjega; plamen egoizma i mržnje gasi ono sjeme dobra koje klija u ljudskom srcu.

Siromasi su napušteni; na malene vrebaju zamke i hrani ih se otrovnom hranom sablazni; mladi su izigrani i upućeni na preuranjena iskušenja zla; domaća ognjišta su obeščašćena i uništena.

Kako je velik vaš očaj.

Kako je gusta tmina kojom ste oviti.

U kakav ste ponor pali!

Sotona je uspio posvuda raširiti kraljevstvo tame i smrti i vlada poput sigurnog pobjednika.

Ali, sada počinjete živjeti ono što sam vam u Fatimi predskazala za posljednje godine ovog vašeg stoljeća i što je još uvijek skriveno velom tajne.

Ovo su moja vremena.

Nakon bolnih godina Sotoninog trijumfa, sada započinju godine trijumfa mog Bezgrješnog Srca.

Zato vas danas pozivam da svi potpomognete ovaj moj plan i da prihvatite ovo moje Djelo ljubavi, koje Ja sama vršim u svakom dijelu svijeta sa svojim Svećeničkim marijanskim pokretom.

I opet se služim tobom, malo moje dijete, i nosim te posvuda, i u veoma udaljena mjesta, radi novog i posljednjeg poziva.

Veliki su događaji već tu. Zato je moj Papa objavio jednu izvanrednu marijansku godinu.

Uđite, dakle, svi u zaklon koji vam je moje Bezgrješno Srce pripremilo.

Ovo su godine, kad ću vas, iz dubokog ponora tame i očaja, povesti do najvišeg vrha svjetla, milosti i ljubavi, jer će, uz pomoć trijumfa mog Bezgrješnog Srca, nad cijelim svijetom zasjati slavno Kraljevstvo mog Sina Isusa.”


Washington (SAD), 17. svibnja 1987.
Nacionalno svetište Bezgrješne

Vratit će se tvoje svjetlo (352)

“Danas si ovdje, u nacionalnom svetištu posvećenom mom Bezgrješnom Začeću, da bi obavio Cenakul molitve i bratstva sa svećenicima i vjernicima, koji će doći iz daleka, i da bi započeo dugački i teški put koji će te odvesti u sve Sjedinjene Države Amerike i u Kanadu.

Primam u svoje Bezgrješno Srce ovu veliku naciju koja je izložena velikim opasnostima.

Prihvaćam u svoje Bezgrješno Srce svoju Crkvu koja ovdje prolazi kroz sate agonije i gorkog raspeća, zbog toga što su mnogi izgubili pravu vjeru, zbog sve dublje podjele i zbog tvrdoglavog suprotstavljanja Papi. Ono se konkretizira u nepoznavanju njegovog Učiteljstva, štoviše, u širenju nauka koje su mu suprotstavljene i koje su u otvorenoj suprotnosti s katoličkom vjerom.

Pastiri su uzrok ove teške situacije.

Biskupi svete Božje Crkve, vratite se na stazu koju vam je pokazao Dobri Pastir, budite vjerni Evanđelju i čuvajte snažno i hrabro polog vjere koji vam je povjeren na čuvanje.

Biskupi svete Božje Crkve, vratite se punom, poniznom i potpunom jedinstvu s Papom, jer se danas izlažete opasnosti velikog raskola, i zato je velika vaša odgovornost pred Bogom!

Biskupi i svećenici svete Božje Crkve, vratite se brizi za duše, koje su vrhunsko dobro što vam je povjereno na čuvanje.

Branite ih od napada grabežljivih vukova, koji se danas često zaodjevaju u ruho golorukih i krotkih jaganjaca.

Vidite kako zbrka raste, tama postaje duboka, zablude se šire, a grijeh preplavljuje.

Brinite se za stado koje vam je povjereno; vodite ga na sigurne pašnjake; hranite ga riječju Božjom; snažite ga molitvom; liječite ga sakramentom pomirenja; pasite ga euharistijskim Kruhom.

Moje materinsko Srce želi spasiti cijelu ovu tako veliku naciju.

Danas te primam, o Ameriko, u zaklon svog Bezgrješnog Srca.

Sama se stavljam uza te, da bih ti pomogla ozdraviti.

Sama hodim tvojim ulicama tražeći svu svoju jadnu djecu koja su bolesna, izgubljena, odbačena, ranjena, udarana, napuštena i izdana.

Danas te primam u svoje Srce, o Crkvo mog Isusa, koja ovdje živiš i patiš, Crkvo, koja si jedna, sveta, katolička i apostolska, sjedinjena s mojim Papom u Rimu.

Vrijeme tvoje patnje je odbrojeno.

Uskoro ćeš ponovno procvasti, kada moje Bezgrješno Srce bude slavilo pobjedu, i tvoje će se svjetlo vratiti kako bi zasjalo tako jako da privuče sve koji žive na ovom velikom kontinentu.

Iz mog vas svetišta danas sve hrabrim i blagoslivljam u Ime Oca i Sina i Duha Svetoga.”


Denver (država Colorado - SAD), 23. svibnja 1987.

Duboke rane (353)

“Ja sam vaša Bezgrješna Majka.

Ja sam tješiteljica žalosnih.

Toliko patnje nalaziš, o sine, na ovom svom putu.

Dok sa svih strana primaš tako ljubazan odgovor na moj poziv od strane mojih svećenika, a naročito od strane tolikih vjernika, vidiš posvuda duboke rane i tešku bol, koji su znakovi zlih vremena u kojima živite.

Pate oni koji odbacuju Boga i hodaju stazom praznog i očajnog života.

Pate maleni koji se otvaraju životu u svijetu koji je postao beskrajna pustinja ljubavi.

Pate mladi kojima se nude tolika iskustva zla i koji su izdani sve većim širenjem nečistoće i droge.

Pate odrasli radi raskola koji je ušao u obitelj i radi strašne rane razvoda braka.

Pate stari, koji su prepušteni sebi samima i koji se osjećaju kao nepodnošljiv teret.

Vaši dani kazne koje živite obilježeni su dubokom patnjom.

Ne klonite duhom.

Udite u zaklon mog Bezgrješnog Srca.

Pustite da vas vodi moje svjetlo, koje će sjati sve jače, jer su ovo moja vremena.

Ja sam rosa na svakoj vašoj rani; Ja sam utjeha za svaku vašu bol.

Ja sam vaša nježna Majka, koja vam je blizu da bi vas vodila Gospodinu spasa i radosti.”


Seattle (država Washington - SAD), 2. lipnja 1987.

Kolika je patnja za njegovo božansko Srce! (354)

“Kako rado primam Cenakul koji danas održavaš ovdje u katedrali s mojim predragim sinovima i s velikim brojem moje djece koja su pristigla ovamo iz najudaljenijih dijelova ove države.

Primam počast vaše ljubavi i zadovoljštine.

Isusa se i danas prezire, bičuje i ranjava u njegovu mističnom Tijelu.

Kolika je patnja za njegovo božansko Srce dopustljiv stav tolikih svećenika i nekih biskupa, koji opravdavaju i najteža djela nečistoće.

Upravo ovdje, na ovom istom mjestu, Isus je bio prezren, ranjen i izgrđen jer je ovo mjesto prihvatilo tolike moje jadne sinove, istrošene ovim strašnim porokom, i javno ih ohrabrilo da nastave ići cestom besramnog grijeha protiv prirode.

Nečista djela protiv prirode vapiju za osvetom pred licem Božjim.

Ovi grijesi privlače na vas i na vaše nacije plamen Božje Pravde.

Došlo je vrijeme da se objavi svima, jasno i hrabro, da šesta zapovijed koju je Bog dao Mojsiju: ‘Ne sagriješi bludno’ i dalje ima svoju vrijednost i da ju mora poštivati i ova trula i izopačena generacija.

Svaki Pastir koji na bilo koji način opravdava ove grijehe, privlači na svoju osobu i na svoj život goruću vatru božanske pravde.

Čaša bezakonja već je puna i prepuna i prelijeva se na sve strane.

Zato vas pozivam da umnožite svoje Cenakule molitve i da mi prinosite svoje živote namirisane krepošću čistoće kao snažnu silu molitve i zadovoljštine.

Obećajem vam da se nebesa već spremaju otvoriti ovomj jadnom i trulom svijetu i spustiti goruću rosu božanske pravde i milosrđa, kako bi on mogao ponovno postati vrt svjetlosti, čistoće i svetosti.”


Detroit (država Illinois - SAD), 7. lipnja 1987.
Duhovi - Svečano otvaranje marijanske godine

Dođi, Gospodine Isuse (355)

“Predragi moji sinovi meni posvećeni, danas svi dođite u sigurno utočište mog Bezgrješnog Srca.

Ovo je Cenakul kojega je Majka u ovo doba pripremila za Crkvu, svoju izabranu kćer.

U Cenakul mog Bezgrješnog Srca mora sada ući cijela Crkva: moraju ući biskupi, svećenici, redovnici i vjernici.

U jeruzalemskom je Cenakulu na apostole, koji su bili sa mnom sjedinjeni u molitvi, sišao Duh Sveti i tako se dogodilo čudo prvih Duhova.

Tako će se samo u Cenakulu mog Bezgrješnog Srca, kada u njega uđe cijela Crkva, zbiti veliko čudo drugih Duhova.

To će biti božanska vatra koja čisti i posvećuje, i koja će obnoviti lice zemlje.

Moja su vremena spremna.

Zbog toga Papa, moj prvi ljubljeni Sin, danas otvara izvanrednu marijansku godinu u moju čast.

Tražim da se cijela Crkva okupi u molitvi sa mnom, Majkom posredovanja i zadovoljštine.

Želim da svi vi koji pripadate mom Pokretu rastete u osobnom nastojanju oko posvećivanja, jer se u vama moje Bezgrješno Srce treba sve više slaviti.

Zato od vas tražim da posvuda umnožite svoje Cenakule molitve i bratstva i da vodite što veći broj moje djece posveti mom Bezgrješnom Srcu.

Ove će se godine započeti neki od događaja koje sam vam prorekla, kao znakovi moje blize pobjede.

Pripremite se u duhu poniznosti, pouzdanja i velike nade.

Otvorite vrata vaših srdaca kako biste primili veliki Dar koji će Otac i Sin spustiti na vas.

Gospodinov će Duh ispuniti zemlju i promijeniti svijet.

Gospodinov će Duh obnoviti svojom božanskom vatrom cijelu Crkvu i dovesti je k savršenstvu svetosti i sjaja.

Gospodinov će Duh preobraziti srca i duše ljudi, i učiniti ih hrabrim svjedocima njegove božanske ljubavi.

Gospodinov će Duh pripremiti čovječanstvo da prihvati slavno Kristovo Kraljevstvo, kako bi svi mogli ljubiti i slaviti Oca.

Zato vas danas pozivam da započnete s ljubavlju i u molitvi ovu izvanrednu godinu posvećenu vašoj nebeskoj Majci.

Ja vam postizavam dar Duha Svetoga.

Ja vas vodim na put milosrđa i ljubavi.

Ja vas prihvaćam u Cenakulu svog Srca u činu neprekidne molitve.

Okupljam vas iz svih krajeva zemlje, jer je došao čas moje pobjede.

Stigao je čas koji sam vam odavno prorekla.

Zato će moje djelovanje od sada biti sve jače i neobičnije i svi će ga sve više zamjećivati.

Okupite se u moje Bezgrješno Srce, kako bi se vaši glasovi sjedinili s mojim u neprekidnoj molitvi.

Ja sam zora koja sviće da bi objavila dolazak blistavog Kristovog sunca.

S radošću prihvatite moju objavu i u ovoj se marijanskoj godini sjedinite sa svojom nebeskom Majkom dok ponavlja svoj vječni zaziv kojeg upućuje zajedno sa svojim božanskim Zaručnikom: ‘Dođi, Gospodine Isuse’.”


Ottawa (Canada), 10. lipnja 1987.

Ova marijanska godina (356)

“Hodite u pouzdanju.

Pomažite moj plan.

Ova marijanska godina, koju je, na moje unutrašnje nadahnuće, odredio Papa za cijelu Crkvu, izvanredni je događaj milosti i milosrđa.

U toku ove godine pozivam svu djecu Crkve da se okupe sa mnom u Cenukulu trajne molitve.

Osobito želim da se moli sveta Krunica, i to od onih malenih, bolesnih, siromašnih i grešnih.

Ovijte svijet lancem Krunice da bi za sve postigli milost i milosrđe.

Umnožite svoje Cenakule molitve.

Tokom ove godine sve potičem da odgovore na moj zahtjev da se posvete mom Bezgrješnom Srcu.

Ova moja molba nalazi praktično ostvarenje u mom Svećeničkom marijanskom pokretu kojeg Ja sama stvaram i širim u svakom dijelu svijeta kako bih sve prizvala posveti koju želim i zahtijevam.

Moja je majčinska i živa želja da se za vrijeme marijanske godine Djelo mog Svećeničkog marijanskog pokreta javno prihvati s radošću i zahvalnošću od strane Crkve.

Od osobitog je značenja za razvoj velikih događaja koje sam vam prorekla, hoće li se za vrijeme ove godine konačno uslišati moja molba upućena mojoj kćeri sestri Luciji iz Fatime da mi Papa posveti Rusiju sa svim biskupima svijeta.

Tokom ove godine pozivam sve svoje sinove da se okupljaju u mojim brojnim Svetištima, razasutim po svem svijetu radi sveopćeg zazivanja moje majčinske pomoći.

Neka taj zaziv prate i osobna i zajednička djela pokore i zadovoljštine za teške pojedinačne i društvene grijehe što se sve više čine.

Stoga vam obećavam da ću u ovoj marijanskoj godini Ja sama posredovati radi ostvarivanja jednog dijela onoga što je prorečeno, a što se zasad još čuva pod tajnom i u tišini.

Ove godine Ja ću pokazati Crkvi i svijetu svoju veliku moć.

Moje će svjetlo zasjati jače i počet će se izvršavati veliki događaji.

Zato sve pozivam da ne propuste uzalud jednu tako izuzetnu priliku milosti, koju je s ovom marijanskom godinom, Gospodinovo milosrđe još dopustilo Crkvi i cijelom čovječanstvu.”


Valdragone (San Marino), 3. srpnja, 1987.
Duhovne vježbe u obliku trajnog Cenakula
Nakon večernje procesije, poruka je dana usmeno

Moja su vremena nadošla (357)

“Predragi sinovi, večeras ste me utješili. Koliko ste trnja izvadili iz moga prebolnoga Srca!

Htjeli ste nositi moj lik u procesiji, htjeli ste me častiti; nasmiješila sam vam se.

Toliko ste me utješili; vaša je ljubav balzam što ga moj Sin Isus stavlja na rane moga Bezgrješnog Srca.

Kao Majka izražavam vam večeras svoju zahvalnost.

Mnogi su od vas stigli iz dalekih zemalja, nakon duga putovanja.

Došli ste ovamo gore, častili me svojom molitvom, svojom djetinjom ljubavlju, svojom pokorom, i svojim svećeničkim bratstvom. Ovu vrućinu koja je malo otežala vaše duhovne vježbe, željeli ste prikazati u duhu pokore i odricanja.

Moji predragi sinovi, utješili ste me. Moje Srce večeras zrači radošću i nježnošću. Zahvalna sam svakome od vas na balzamu što ste ga kao djeca htjeli izliti na mnoge rane moga Bezgrješnog i ispaćenog Srca.

Zašto sam vas još jednom pozvala ovamo gore?

Jer sam vas ove marijanske godine, meni posvećene, htjela kao Majka koja okuplja svoju djecu, imati pokraj sebe. Htjela sam vas imati ovdje radi preporuke koja mi toliko leži na Srcu, radi posljednje preporuke za vaš mukotrpni hod.

Moja su vremena nadošla, moji predragi sinovi; ovo su moja vremena.

Stoga sam vas pozvala u Cenakul koji još nikada nije bio na tako izvanredan način bogat milostima. One su izašle iz moga Bezgrješnog Srca i ušle u vaša srca i srca sve vaše braće koja su raspršena diljem svijeta; sišle su u Crkvu i u čitavo čovječanstvo.

Zašto mi je moj Papa htio posvetiti ovu godinu? Htio je objaviti izvanrednu marijansku godinu da bi pozvao čitavu Crkvu da me gleda, da me sluša, da sa mnom pati, da me slijedi i da uđe u utočište moga Bezgrješnog Srca.

Jer stigla su moja vremena.

Moja vremena, počevši od ove godine, nastupila su službeno i na snažan način.

Ovo su vremena mog snažnog poziva.

Vrati se, udaljeno i iskrvareno čovječanstvo, vrati se na puteve obraćenja i povratka svome Gospodinu spasenja.

Ovo su vremena moga snažnog poziva i vi ste ovdje, jer vas želim učiniti instrumentima ovoga moga poziva.

Kada siđete s ovog brda, svima onima koje ćete susresti i svim narodima kojima ćete se vratiti, morate proglasiti i raširiti ovu moju majčinsku i zabrinutu hitnu poruku: ‘Vratite se brzo svome Bogu spasenja i mira! Vrijeme koje vam je udijeljeno za obraćenje gotovo je isteklo; dani su izbrojani’.

Koračajte svi putem povratka Gospodinu, ako hoćete biti spašeni.

Predragi sinovi, trebam vas da proširite moj glas. Trebam vaše ruke koje će mi pomagati i noge što koračaju svim putevima svijeta.

Potrebno je da ova moja ucviljena Poruka prispije što brže na sve strane svijeta. Budite moji glasnici; navještajte posvuda ovaj moj zabrinuti poziv povratka Gospodinu.

Ovo su vremena velike kazne.

Čaša pravde puna je i prepuna.

Zloća pokriva čitavu zemlju. Crkva je zamračena grijehom i otpadom koji se toliko raširio.

Gospodin, mora radi trijumfa svoga milosrđa, već sada čistiti svojom snažnom akcijom pravde i ljubavi.

Pripremaju vam se najbolniji i najkrvaviji trenuci. Ova su vremena bliža no što ih vi sami sebi zamišljate. Već tokom ove marijanske godine zbiti će se neki veliki događaji koje sam navijestila u Fatimi (...).

Povedite dakle svu moju djecu u utočište moga Bezgrješnog Srca, pozovite ih, uzmite ih za ruke, ne zaboravite nikoga.

Moji predragi sinovi, gledajte na vašim putevima daleke, malene, siromašne, odbačene, progonjene, grešnike, drogirane i one koji se nalaze pod vlašću Sotone.

Htjela bih spasiti svu svoju djecu.

Trebam vas, jer htjela bih ih spasiti preko vas.

U vremenu kazne potrebna im je zaštita, obrana, pomoć i utjeha.

Zašto nećete učiniti plodnim moj glas koji vas moli da pođete u svaki kraj da okupite najslabije, najmanje, najkrhkije, one koji trpe, najudaljenije i zalutale?

Dovedite ih sve, sve ih želim u sigurnom utočištu svoga Bezgrješnog Srca.

Ovo su vremena velikog povratka.

Da, poslije trenutka velike patnje dolazi trenutak velikog preporoda kada će sve procvasti.

Čovječanstvo će postati novi vrt života i ljepote, a Crkva jedna obitelj osvijetljena istinom, hranjena milošću i utješena prisutnošću Duha.

Isus će uspostaviti svoje slavno Kraljevstvo. Bit će s vama i upoznat ćete nova vremena, novu eru. Vidjet ćete napokon novu zemlju i novo nebo.

Ovo su vremena velikog milosrđa.

Otac izgara od žara i želi vratiti ovom jadnom čovječanstvu bujice svoje bezgranične ljubavi.

Svojim rukama želi oblikovati novo stvorenje u kome će njegov božanski otisak biti vidljiviji i prihvaćeniji, a njegovo Očinstvo od svih uzvisivano i slavljeno.

Dah ovog novog stvorenja bit će dah Očeve ljubavi koju će svi slaviti, dok će se posvuda širiti u sve punijoj mjeri, kao voda koja izvire iz živog i neiscrpnog izvora, punina njegove božanske ljubavi.

A Isus će vladati: Isus, zbog kojega je sve stvoreno, Isus koji se utjelovio i postao vaš brat, živio s vama, trpio i umro na Križu da bi čovječanstvo ponio prema novom stvaranju po daru Otkupljenja i da bi se njegovo Kraljevstvo polako moglo širiti u srcima, u dušama, u osobama, u obiteljima i u cijelom društvu.

Isus, koji vas je naučio molitvu zazivanja svoga Kraljevstva na zemlji, konačno će vidjeti kako se ispunja ova njegova molitva: jer će ustanoviti svoje Kraljevstvo. Stvorenje će se vratiti i postati novi vrt gdje će svi slaviti Krista i uzdizati njegovo kraljevsko dostojanstvo; bit će to Kraljevstvo u kojem će bujati milost, ljepota, sklad, zajedništvo, svetost, pravda i mir.

Veliko milosrđe doći će vam kao oganj koji gori ljubavlju, kojeg će vam darovati Duh Sveti, a njega će vam darovati Otac i Sin, da bi Otac bio slavljen, a Isus ljubljen od sve svoje braće.

Duh Sveti sići će s ognjem, ali na različit način od prvih Duhova. To je oganj koji pali, čisti, koji preobražava i posvećuje, koji iz temelja obnavlja zemlju, koji srca otvara jednoj novoj stvarnosti života, a duše privodi punini svetosti i milosti.

Upoznat ćete ljubav tako veliku i svetost tako savršenu kakve nikad niste poznavali.

U ovom će se Duh proslaviti: da svakog vodi do najveće ljubavi prema Ocu i Sinu.

Ovo su vremena velikog milosrđa: ovo su vremena trijumfa moga Bezgrješnog Srca.

Stoga sam htjela da ponovno dođete ovamo gore. Sada morate sići te postati glasnici ove moje poruke. Ponesite u svaki kraj zemlje ovaj moj hitni zahtjev, da se svi okupe u Cenakul moga Bezgrješnog Srca da se priprave da žive predvečerje očekivanja novih vremena koja su sada već na vašim vratima.

Nemojte se obeshrabriti poteškoćama koje ćete susresti.

Ja sam vaš oslonac.

Ja sam Majka vaše utjehe.

Jednog po jednog vas prihvaćam, a s vama i sve duše koje su vam povjerene, sve vaše drage, sve osobe koje volite i svu najudaljeniju braću.

Ne zaboravite nikoga, dođite svi zajedno, jer Ja sam Majka svih, a vi ste samo od mene odabrani instrumenti koji dovode svu moju djecu mome Bezgrješnom Srcu.

S vašim dragima, s dušama koje su vam povjerene, Ja vas blagoslivljam u Ime Oca i Sina i Duha Svetoga.”


S. Quirino - Pordenone, 23. srpnja 1987.
Nakon molitve sv. Krunice

Obitelji meni posvećene (358)

“Koliko me samo tješi ovaj dan koji je protekao u molitvi, u jednostavnom i srdačnom zajedništvu s ovom obitelji koja je meni posvećena i meni pripada!

Sada vam želim reći svoju riječ utjehe; neka vam ona bude melem usred svakodnevnih tegoba vašeg života.

Ljubim vas, s vama sam, vama govorim i vodim vas, jer vi ste sredstva moje majčinske volje.

S ljubavlju gledam na meni posvećene obitelji.

U ovim vremenima, Ja okupljam obitelji i vodim ih u dubinu svoga Bezgrješnog Srca, kako bi ondje našle zaklon, sigurnost, utjehu i obranu.

Kao što volim da me zazivaju Majkom i Kraljicom mojih svećenika, tako volim da me zazivaju Majkom i Kraljicom meni posvećenih obitelji.

Ja sam Majka i Kraljica obitelji.

Bdijem nad njihovim životom, brinem se za njihove brige, zanima me ne samo duhovno nego i materijalno dobro svih njihovih članova.

Kada posvećujete jednu obitelj mom Bezgrješnom Srcu, to je isto kao da otvarate vrata vašeg doma nebeskoj Majci, pozivate je da uđe i dajete joj prostora kako bi ona sve jače mogla vršiti svoju majčinsku dužnost.

Eto zašto hoću da se sve kršćanske obitelji posvete mom Bezgrješnom Srcu.

Tražim da mi se otvore vrata svih kuća, da mogu ući i prebivati s vama.

Tada Ja ulazim kao vaša Majka, prebivam s vama i sudjelujem u vašem životu.

Iznad svega se brinem za vaš duhovni život.

Nastojim voditi duše onih koji sačinjavaju obitelj prema stalnom življenju u milosti Božjoj.

Odande kamo Ja ulazim, izlazi grijeh, ondje gdje Ja prebivam uvijek su prisutne božanska milost i svjetlost; ondje gdje Ja živim žive čistoća i svetost.

Eto zašto je moja prva majčinska zadaća da postignem da članovi jedne obitelji žive u milosti, te da rastu u životu svetosti prakticirajući sve kršćanske kreposti.

A budući da vam sakrament ženidbe daje posebnu milost kako biste rasli zajedno, moja je zadaća da duboko učvrstim jedinstvo obitelji, da dovedem muža i ženu k sve dubljem duhovnom zajedništvu, da učinim savršenom njihovu ovozemaljsku ljubav i da je stavim u Srce Isusovo kako bi poprimila novi i savršeni oblik, koji se iskazuje u čistoj i nadnaravnoj ljubavi.

Ja stalno jačam jedinstvo obitelji, vodim sve članove k većem razumijevanju, dajem im da osjećaju nove potrebe za sve jačim i dubljim zajedništvom.

Vodim njihove članove na putu svetosti i radosti, koji se mora graditi i prelaziti zajedno, da bi mogli postići savršenstvo ljubavi i uživati u beskrajno vrijednom daru mira.

Tako Ja oblikujem duše svoje djece i preko obitelji ih vodim do vrhunca svetosti.

Želim ući u obitelji da vas učinim svetima, da vas dovedem do savršenstva ljubavi, da budem s vama, te da učinim plodnijim i jačim vaše obiteljsko jedinstvo.

Zatim, zauzimam se za materijalno dobro meni posvećenih obitelji.

Djeca su najdragocjenije dobro obitelji.

Djeca su znak Isusove i moje osobite ljubavi.

Djecu se mora željeti, prihvatiti i uzgajati poput najvrednijeg dragog kamenja u obiteljskom posjedu.

Kad uđem u obitelj, odmah se brinem za djecu, ona postaju moja. Uzimam ih za ruku, vodim ih putem na kojem se ostvaruje Božja zamisao, jer gore, u vječnosti, već je svaka od njih jasno zacrtana; ljubim ih, nikad ih ne napuštam, i oni postaju vrijedan dio moga majčinskog vlasništva.

Osobito se brinem za vaš posao.

Nikad vas ne ostavljam bez Božje providnosti.

Uzimam vaše ruke i otvaram ih Božjoj zamisli, koju On ostvaruje svaki dan, uz pomoć vaše suradnje.

Kao što je moje ponizno, vjerno i svakodnevno majčinsko djelovanje u malenoj i siromašnoj nazaretskoj kućici učinilo mogućim ispunjenje Očevog plana koji se ostvario u ljudskom rastu Sina, pozvanog da izvrši djelo Otkupitelja i vašeg spasenja, tako i Ja zovem vas da slijedite Očev plan koji se ostvaruje uz vašu ljudsku suradnju i pomoću vašeg svakodnevnog rada.

Vi morate obaviti svoj dio, kao što nebeski Otac obavlja svoj.

Vaše se djelo mora udružiti s djelom Božanske providnosti, kako bi rad dao ploda u onim dobrima koja su korisna za vaše održavanje života i za obogaćenje same obitelji, tako da njeni članovi mogu uvijek uživati u duhovnom i materijalnom dobru.

Osim toga, Ja vam pomažem ostvariti plan Božje volje. Tako vaš rad činim duhovno plodnijim, jer ga pretvaram u izvor zasluga za vas i u priliku za spasenje tolike moje jadne i zalutale djece.

Tada se u vama djelo sjedinjuje s ljubavlju, rad s molitvom, trud s gorućom žedi za sve većom milošću.

Tako, svojom suradnjom s Očevom voljom, vi činite remek djela providnosti, koja, preko vas, postaje konkretna i svakidašnja.

Ne bojte se: kamo Ja ulazim, sa mnom je sigurnost. Nikad vam ništa neće uzmanjkati. Vaše djelo činim savršenijim, a pročišćavam i sam vaš rad.

Ja sam s vama i u svim vašim brigama.

Znam da danas obitelj ima mnogo briga.

One su vaše i postaju moje.

Dijelim s vama vaše patnje.

Zbog toga, u teškim vremenima sadašnjeg čišćenja, Ja sam prisutna u obiteljima meni posvećenima, poput zabrinute i ožalošćene majke, koja uistinu uzima udjela u svim vašim stradanjima.

Budite zato utješeni.

Ovo su moja vremena. ‘Ovi’, tj. dani koje živite; ‘moji’ su, jer su to vremena obilježena mojom velikom i snažnom prisutnošću.

Ova vremena postat će još više moja, što se više bude širila i jačala moja pobjeda nad sadašnjom pobjedom moga Protivnika.

Ova moja prisutnost postajat će sve to jača i neobičnija, poglavito u obiteljima koje su posvećene mom Bezgrješnom Srcu.

Ona će se navijestiti svima, a vama će postati izvorom osobite utjehe.

Idite, dakle, naprijed s povjerenjem i s nadom, u tišini, u vašem svakodnevnom radu, u molitvi i poniznosti.

Idite naprijed u sve većoj čistoći s jasnom namjerom; sa mnom idete naprijed po strmoj stazi mira u srcu i u vašim obiteljima.

Ako svi idete cestom koju sam vam Ja naznačila, ako slušate i u djelo provodite ono što sam vam danas rekla, vaše će obitelji biti prve mladice moje pobjede: sitne, skrivene, nečujne mladice, koje već izbijaju u svim dijelovima zemlje, kako bi navijestile novu eru i nova vremena, koja su već tu, pred vratima.

Sve vas hrabrim i blagoslivljam.”


Dongo (Como), 13. kolovoza 1987.

Papa moga svjetla (359)

“Predragi sinovi, danas vas sve pozivam da načinite snažni štit molitve i obrane oko mog Pape.

Papa Ivan Pavao II je najveći dar, kojeg je moje Bezgrješno Srce izmolilo od Isusovog Srca za ova vaša vremena bolnog čišćenja.

To je moj Papa.

Ja sam ga oblikovala. U svakom sam ga trenutku vodila na putu njegove osobne posvete vašoj nebeskoj Majci, kojim je on poslušno išao, sa sinovskim predanjem i s velikim povjerenjem.

On je značajan dio mog Plana.

On je Papa moga svjetla, koje je on ovih godina uspio proširiti u Crkvi i u svim dijelovima ovog čovječanstva kojemu se prijeti sa svih strana.

Ja ga sama vodim na sve staze svijeta.

On me slijedi poslušnošću djeteta, hrabrošću apostola, žrtvom mučenika i sinovskim zanosom.

Ovaj Papa je remek-djelo moje ljubavi i ima veliki zadatak da svima pokloni milost moje majčinske nježnosti.

Sada ga gledam s majčinskom strepnjom, dok moje Bezgrješno Srce ima biljeg duboke tjeskobe.

Kolike opasnosti ga okružuju, kako su opasne zamke što mu ih moj Protivnik raspinje na putu!

Oni koji mu rade o glavi uskoro će ostvariti svoj mračni naum. Već mu je blizu čas Kalvarije i njegove osobne žrtve.

Zato, moji predragi i djeco posvećena mom Bezgrješnom Srcu, budite vi kruna radosti s vašom sinovskom ljubavlju, s vašom neprekidnom molitvom, s vašom prihvaćenom i prinesenom žrtvom, s vašim življenim i svjedočenim jedinstvom.

Svojom svećeničkom vjernošću pomozite mu da nosi tako teški Križ.

Vašim dragim prisustvom dižite ga na njegovom bolnom putu prema Kalvariji.

I s vašom sinovskom ljubavlju budite svi pod njegovim Križem, kao što je bio Ivan s vašom nebeskom Majkom, da bi ste i vi s njime proživjeli čas njegove žrtve.”


Rubbio, (Vicenza), 21. kolovoza 1987.
Spomendan sv. Pija X
Za vrijeme molitve svete Krunice poruka je dana usmeno

Majka klanjanja i zadovoljštine (360)

“Predragi sinovi, raduje me što ste došli ovamo gore, poput male djece što se daju nositi u mom majčinskom naručju.

Budite sve manji, poslušniji, čistiji, jednostavniji, predaniji i vjerniji.

Koliku radost kuša moje majčinsko Srce kad vas mogu prinijeti, poput draga i mirisna dara, svome Sinu Isusu koji je stvarno nazočan u sakramentu Euharistije.

Ja sam Majka klanjanja i zadovoljštine.

Uz svako Svetohranište na zemlji uvijek se nalazi moja majčinska prisutnost.

Ta prisutnost čini novo Svetohranište ljubavi osamljenoj prisutnosti moga Sina Isusa. Ona stvara vrt ljubavi njegovu stalnom boravku među vama, čini nebesku harmoniju koja ga ovija rajskim čarom u korovima anđela što mu se klanjaju, u blaženoj molitvi svetaca i u bolnoj čežnji tolikih duša čistilišta.

U mom Bezgrješnom Srcu svi oni čine sklad vječnog klanjanja, neprekidne molitve i duboke ljubavi prema Isusu stvarno nazočnom u svakom Svetohraništu na zemlji.

Danas je moje majčinsko Srce rastuženo i duboko ranjeno jer vidim da oko božanske prisutnosti Isusa u Euharistiji ima toliko praznine, toliko pustoši, toliko nemara i toliko šutnje.

Crkvo, hodočasnice i patnice, čija sam Ja Majka, Crkvo, koja si obitelj sve moje djece, arka novoga zavjeta, Božji narod, ti moraš shvatiti da se srž tvog života, izvor tvoje milosti i tvoje svjetlosti, te početak tvoje apostolske djelatnosti nalazi samo ovdje u Svetohraništu, gdje se stvarno čuva Isus.

A Isus je tu nazočan da bi te učio rasti, da bi ti pomogao hodati, da bi te ojačao u svjedočenju i ohrabrio u propovijedanju Evanđelja, da bi bio potpora u svim tvojim patnjama.

Crkvo, hodočasnice i patnice, u ovim vremenima u kojima si pozvana da proživiš getsemansku agoniju i krvavi sat svoje Kalvarije, danas te želim ponijeti ovamo sa sobom, prostrtu pred svako Svetohranište u činu vječnog klanjanja i zadovoljštine, kako bi i ti mogla ponavljati ono što uvijek čini tvoja nebeska Majka.

Ja sam Majka klanjanja i zadovoljštine.

U Euharistiji je Isus stvarno nazočan svojim tijelom, svojom krvlju, svojim duhom i svojim božanstvom.

U Euharistiji je stvarno nazočan Isus Krist, Božji Sin, onaj Bog kojega sam u njemu Ja vidjela u svakom trenutku njegova zemaljskog života, iako je bio sakriven pod velom krhke i slabe prirode, koja se razvijala po ritmu i vremenu njegova ljudskog rasta.

Činom stalne vjere, u svom Sinu Isusu, stalno sam vidjela svog Boga i dubokom sam mu se ljubavlju klanjala.

Klanjala sam mu se dok sam ga još čuvala u svojim djevičanskim grudima, kao sitni zametak i ljubila ga, hranila, gojila, dajući mu istu svoju krv i svoje tijelo.

Klanjala sam mu se nakon rođenja, promatrajući ga, u jaslicama siromašne i neurešene spilje.

Klanjala sam se svom Bogu u dječaku Isusu koji raste, u mladiću koji se razvija, u mladom čovjeku sagnutom nad svakodnevnim poslom, u Mesiji što vrši svoje javno poslanje.

Klanjala sam mu se kad ga odbaciše i odgurnuše, kad ga izdaše i kad ga njegovi napustiše i zanijekaše.

Klanjala sam mu se kad bijaše osuđen i prezren, bičevan i okrunjen trnovom krunom, kad bijaše osuđen na vješala i raspet.

Klanjala sam mu se pod Križem, dok je neizrecivo trpio, dok ga nošahu na pokop i polagahu u grob.

Klanjala sam mu se nakon njegova Uskrsnuća, kad mi se, prvoj, javio u sjaju svoga slavnog tijela i u svjetlu svoga božanstva.

Predragi sinovi, čudom ljubavi koju ćete samo u Raju moći razumjeti, Isus vam je dao milost da je zauvijek ostao s vama u Euharistiji.

U Svetohraništu, pod velom posvećenog Kruha, čuva se isti Isus, koga sam Ja prva vidjela nakon čuda njegova Uskrsnuća, isti Isus koji se u sjaju svoga božanstva javio jedanaestorici apostola, mnogim učenicima, uplakanoj Magdaleni i milosrdnim ženama koje su ga pratile do groba.

U Svetohraništu, pod euharistijskim velom, nazočan je isti uskrsnuli Isus, koji se javio više od petstotini učenika, i zaslijepio progonitelja Savla na putu u Damask. To je isti Isus koji sjedi s desna Ocu, u sjaju svog slavnog tijela i svog božanstva, iako se, vama za ljubav, krije pod bijelom pojavom posvećena Kruha.

Predragi sinovi, danas morate više vjerovati u njegovu nazočnost medu vama, morate širiti snažno i hrabro svoj svećenički poziv svima da se vrate dubokoj i svjedočkoj vjeri u stvarnu nazočnost Isusa Krista u Euharistiji.

Morate usmjeravati cijelu Crkvu da se ponovno nađe pred Svetohraništem, s vašom nebeskom Majkom, u činu vječne zadovoljštine, stalnog klanjanja i neprekidne molitve.

Vaša svećenička molitva mora sva postati euharistijska molitva.

Tražim da se posvuda vrše satovi klanjanja pred Isusom izloženim u presvetom Sakramentu.

Želim da poraste štovanje ljubavi prema euharistiji i da se vaša pobožnost pokaže i vidljivim znakovima koji su tako značajni.

Okružite euharistijskog Isusa cvijećem i svjetlom; ovijte ga nježnom pažnjom; približite mu se znakovima dubokog poklona i klanjanja.

Kad biste samo znali koliko vas euharistijski Isus ljubi, i kako ga mali znak vaše pažnje i ljubavi ispunja radošću i utjehom!

Isus oprašta tolika svetogrđa i zaboravlja bezbroj nezahvalnosti pred samo jednom kapi iskrene svećeničke ljubavi, položene u kalež njegova euharistijskog Srca.

Svećenici i vjernici moga Pokreta, idite često pred Svetohranište, živite pred Svetohraništem, molite pred Svetohraništem.

Neka vaša molitva bude molitva vječnog klanjanja i posredovanja, zahvalnosti i zadovoljštine.

Neka se vaša molitva sjedini s nebeskim pjevom anđela i svetaca, s gorućim molbama duša koje se još čiste u čistilištu.

Neka vaša molitva sabere glasove cijelog čovječanstva koje mora ničice pasti pred svako Svetohranište na zemlji u činu vječne zahvalnosti i svakodnevnog zahvaljivanja.

Jer u Euharistiji je Isus Krist stvarno nazočan i ostaje uvijek s vama, i ova će njegova prisutnost biti sve jača, te će bljesnuti svijetu poput sunca i obilježiti početak novog doba.

Dolazak Kristova slavnog Kraljevstva dogodit će se u isto doba kada i najveći sjaj Euharistije.

Krist će ustanoviti svoje slavno Kraljevstvo u općoj pobjedi svoga euharistijskog Kraljevstva što će se razviti u svoj svojoj moći i imat će snagu da preobražava srca, duše, osobe, obitelji, društvo, i samu strukturu svijeta.

Kad ostvari svoje euharistijsko Kraljevstvo, Isus će vas povesti da uživate u ovoj njegovoj uobičajenoj prisutnosti, koju ćete osjećati na nov i neobičan način, i povest će vas da okušate drugi, obnovljeni i ljepši zemaljski raj.

Ali neka pred Svetohraništem vaša prisutnost ne bude samo molitva, nego i zajedništvo života s Isusom.

Isus je stvarno nazočan u Euharistiji jer želi ući u trajno zajedništvo života s vama.

Kad idete pred njega, gleda vas; kada mu govorite, sluša vas; kada mu nešto povjerite, prima u svoje Srce svaku vašu riječ; kada ga pitate, uvijek vam uslišava molbu.

Idite pred Svetohranište da biste s Isusom ostvarili jednostavan i svakodnevan odnos života.

S jednakom prirodnošću kojom tražite prijatelja, uzdate se u drage osobe i osjećate potrebu za prijateljima koji će vam pomoći, isto tako idite pred Svetohranište tražiti Isusa.

Neka vam Isus bude najdraži prijatelj, najvjernija osoba, najžuđenija i najljubljenija.

Izrecite svoju ljubav Isusu; ponavljajte je često jer je to jedino što ga čini beskrajno sretnim, pruža mu utjehu za sve nezahvalnosti, nadoknađuje sve izdaje: ‘Isuse, Ti si naša ljubav; Isuse, Ti si jedini naš veliki prijatelj; Isuse mi te ljubimo; Isuse u Tebe smo zaljubljeni.’

U stvari, Kristova nazočnost u Euharistiji ima iznad svega ulogu da vi što više kušate istinsko zajedništvo ljubavi s njim, tako da se nikad više ne osjećate sami budući da je On ostao ovdje dolje da bi bio uvijek s vama.

Zatim morate ići pred Svetohranište, da biste ubrali plodove molitve i sjedinjenja života s Isusom što se razvija i sazrijeva u vašu svetost.

Predragi sinovi, što se god vaš život više odvija pred Svetohraništem u intimnom savezu s Isusom u Euharistiji, to više rastete u svetosti.

Euharistijski Isus postaje uzor i oblik vaše svetosti.

On vas vodi k čistoći srca, k odabranoj i željenoj poniznosti, k življenom povjerenju i k sinovskom zanosu ljubavi.

Euharistijski Isus postaje novi oblik vaše svećeničke svetosti, koju ćete postići svakodnevnim skrivenim žrtvovanjem, stalno prisutnom bratskom ljubavlju, sposobnošću da u sebe saberete patnje i križeve svih, mogućnošću da pretvorite zlo u dobro i dubokim djelovanjem kako bi duše koje su vam bile povjerene, po vama vidjele spasenje.

Zbog toga vam kažem: stigla su vremena u kojima vas sve hoću pred Svetohraništem, iznad svega želim vas svećenike, jer ste predragi sinovi Majke koja uvijek vrši djelo vječnog klanjanja i trajne zadovoljštine.

Uz vašu pomoć želim da sve snažnije u cijeloj Crkvi ponovno procvjeta štovanje Euharistije.

Sada mora prestati ova duboka kriza pobožnosti prema Euharistiji, koja je okužila cijelu Crkvu i koja je bila korijenom tolike nevjere i širenja apostazije.

Sa svim svojim predragima i djecom meni posvećenom, koja sudjeluju u mom Pokretu, polažem vas pred svako Svetohranište na zemlji da bih odala počast Isusu tim poklonom koji je poput najdragocjenijih dragulja i najljepših i najmirisnijih cvjetova.

Sada nebeska Majka želi dovesti Isusu prisutnom u Euharistiji sve veći broj svoje djece, jer ovo su vremena u kojima svi moraju štovati, ljubiti, zahvaljivati i slaviti euharistijskog Isusa.

Predragi moji sinovi, zajedno s Isusom, koji se nalazi u svakom Svetohraništu u vječnom stanju žrtve za vas, blagoslivljam vas u Ime Oca i Sina i Duha Svetoga.”


Tokio (Japan), 8. rujna 1987.
Rođenje Blažene Djevice Marije
Duhovne vježbe u obliku Cenakula sa svećenicima Svećeničkog marijanskog pokreta Japana

Velika čudesa Gospodnja (361)

“U ovoj godini koja mi je posvećena, predragi sinovi, sve vas pozivam i skupljam oko kolijevke vaše Majke Djevojčice.

Od mene se učite poniznosti i malenosti, poslušnosti i krotkosti, pokornosti i miru.

Gospodin se očituje samo preko malenih i slabih. On diže iz prašine siromašne i vodi malene na put svoje slave.

Milosrđe se Gospodinovo očituje samo pomoću siromaštva i malenosti.

On dobrima ispunja gladne, daje zdravlje bolesnima, spas izgubljenima, vjeru očajnima, milost grešnicima.

Sila Gospodinova djeluje samo preko poniznih i poslušnih.

On uzdiže ponizne, daje snagu slabima, potlačene i prezrene vodi na put svoje ljubavi, s osobitom ljubavlju gleda na odbačene i progonjene.

Pjevajte danas sa mnom o velikim čudesima Gospodnjim.

Uzvisujte tajnu njegovog božanskog milosrđa.

Upravo će se ispuniti najveće čudo Isusove milosrdne ljubavi kroz trijumf mog Bezgrješnog Srca u svijetu.

Od ove godine počet ću ostvarivati ovu pobjedu sve jače i neobičnije.

Crkva i čovječanstvo će s radošću gledati na ispunjenje mog majčinskog plana.

Da bih ga ostvarila, služim se s vama svećenici i vjernici koji ste posvećeni mom Bezgrješnom Srcu.

Zbog ovog sam te, moj mali sine, dovela u ove daleke zemlje, kako bi mogao ponavljati moju objavu sve do nakraj svijeta.

Ja sam Zora koja rudi.

Vaša sam Majka Djevojčica.

Ja sam mala ropkinja Gospodnja.

Moje je vrijeme nadošlo. Već ste pozvani da vidite velika čudesa Gospodnja u trijumfu mog Bezgrješnog Srca.

Zato vas sve danas zovem da se okupite oko kolijevke u koju je položena vaša nebeska Majka, tek rođena, i da mi prinesete sebe kao dar ljubavi, poniznosti, čistoće i molitve.

Blagoslivljam vas s ljubavlju i radošću.”


Akita (Japan), 15. rujna 1987.
Spomendan Žalosne Gospe

Zašto još plačem? (362)

“Ovdje sam te željela, ljubljeni moj sine, na kojeg toliko vrebaju zamke mog Protivnika, u liturgijskom sjećanju na moju žalost i na moje majčinsko učešće u cijelom, beskrajnom trpljenju mog Sina Isusa.

Ovim tvojim putovanjem, koje je tako posuto neobičnim milostima, koje izlaze iz mog Bezgrješnog Srca i silaze u duše mojih odabranih i sve moje djece, danas sam te dovela na ovo mjesto koje sam Ja blagoslovila, pred kip koji podsjeća na tajnu mog suotkupljenja.

Bila sam pod Isusovim Križem.

Sada sam pod križem svakog mog sina.

Pod križem sam što ga danas nose Crkva i cijelo ovo ubogo i grešno čovječanstvo.

Ja sam prava Majka i prava Suotkupiteljica.

Iz očiju ovog mog lika stotinu puta su se lile čudotvorne suze tijekom nekoliko godina.

 

Zašto još plačem?

Plačem jer čovječanstvo ne čuje moj majčinski poziv na obraćenje i povratak Gospodinu.

Ono i dalje tvrdoglavo trči putem pobune protiv Boga i njegovog zakona ljubavi.

Boga se otvoreno ne priznaje, vrijeđa ga se i psuje.

Vašu se nebesku Majku javno grdi i ismijava.

Moji se neobični pozivi ne slušaju; znakovima o mojoj beskrajnoj boli ne vjeruje se.

Vaš bližnji nije ljubljen: svaki se dan napada njegov život i njegova dobra.

Čovjek je sve više pokvaren, bezbožan, zao i okrutan.

Kazna gora od potopa uskoro će stići na ovo jadno i izopačeno čovječanstvo.

Sići će vatra s neba i to će biti znak da je Božja pravda već utvrdila trenutak svog velikog očitovanja.

 

Plačem jer Crkva i dalje ide putem podjele, izgubljene vjere, apostazije i zabluda što se sve više propagiraju i slijede.

Već se ispunja ono što sam prorekla u Fatimi i što sam u trećoj poruci povjerila svojoj maloj kćeri. Dakle, i za Crkvu je došao trenutak velike kušnje, jer će se zao čovjek učvrstiti u njenoj unutrašnjosti i odvratna će postoš ući u sveti Božji Hram.

 

Plačem jer se veliki broj duša moje djece gubi u paklu.

 

Plačem jer je malo onih koji prihvaćaju moj poziv na molitvu, naknadu, patnju i prikazivanje.

 

Plačem jer sam vam govorila i niste me slušali; davala sam vam čudesne znakove i niste mi vjerovali; ukazivala sam vam se snažno i stalno, i niste mi otvorili vrata vaših srdaca.

Barem vi, predragi sinovi posvećeni mom Bezgrješnom Srcu, koji ste maleni ostatak što ga Isus ljubomorno čuva u sigurnom zaklonu svoje božanske ljubavi, čujte i odazovite se na moj žalosni zov, kojeg s ovog mjesta još danas upućujem svim narodima zemlje.

Pripremite se da primite Krista u sjaju njegove slave, jer je već stigao veliki Dan Gospodinov.”


Seoul (Koreja), 27. rujna 1987.

Svim narodima svijeta (363)

“U ovoj me zemlji toliko ljube i štuju.

Moja mi se djeca utječu s ljubavlju jednostavnih, siromašnih i prezrenih srdaca i svi se zaklanjaju pod plašt moje majčinske zaštite.

Ovdje moje prisustvo daje jakost i snagu Crkvi koja raste i buja na zemlji natopljenoj krvlju tolikih mučenika. Oko ove male zemlje, koja je najdraži dio mog nebeskog vrta, širi se beskrajni prostor gdje vlada Crveni zmaj, moj Protivnik, koji je izgradio svoje carstvo na pobuni protiv Boga, sileći na ateizam veliki broj moje djece koja hode u sve dubljoj tami. Ali odavde će se moje svjetlo i pobjeda raširiti i pokriti sve narode ovog velikog Azijskog kontinenta.

Ja sam Zora što sviće sve jače i sjajnije.

Ja sam Djevica Majka koja donosi pomoć i spas svim narodima svijeta.

Ja sam otvoreni put slavnom Kristovom trijumfu.

Ja sam Žena zaodjenuta suncem koja će uskoro čudesno posredovati da bi svezala Crvenog zmaja i strovalila ga u njegovo kraljevstvo vatre i smrti.

Iz onog što se ovdje događa, cijela Crkva sada treba shvatiti da je prisustvo Majke neophodno potrebno za njenu opću obnovu.

Ova je godina meni posvećena.

Sve vas pozivam da potpomognete moj pobjednički plan. Molite, trpite, prinosite žrtve sa mnom.

Preko tebe, moj najmanji, ubogi sine, od mene odabrani da bi me veličali u Crkvi i u svijetu, želim blagosloviti Koreju, mom Bezgrješnom Srcu premilu zemlju i sve narode Azijskog kontinenta i čitavog svijeta.”


Inchon (Koreja), 29. rujna 1987.
Blagdan arkanđela Gabrijela, Rafaela i Mihaela
Duhovne vježbe u obliku Cenakula sa svećenicima Svećeničkog marijanskog pokreta iz Koreje

Nebo i zemlja se sjedinjuju (364)

"Predragi sinovi, zovem vas sa svih strana zemlje.

Anđeli svjetla mog Bezgrješnog Srca sada okupljaju sa svih strana izabrane i pozvane da sudjeluju u mojoj pobjedničkoj četi.

Daju vam moj pečat.

Oblače vam opremu za borbu.

Prekrivaju vas mojim štitom.

Daju vam Raspelo i Krunicu kao oružje koje ćete koristiti za veliku pobjedu.

Došlo je vrijeme za odlučujuću bitku.

Zbog toga Gospodinovi anđeli posreduju izvanredno i stavljaju se svaki dan uz svakog od vas da bi vas vodili, štitili i tješili.

Kao što je demonima i svim duhovima zla, u ovim vremenima dopuštena velika sloboda za njihova đavolska očitovanja, tako su i Gospodinovi anđeli u ovo doba pozvani da ispune najvažniji dio mog plana.

 

Nebo i zemlja se sjedinjuju u času velike zaključne bitke.

Zato vas pozivam da budete jedno s anđelima i svetima u raju.

Iznad svega vas pozivam da više molite vaše anđele čuvare, jer su oni u ovim vremenima pozvani da izvrše osobit zadatak koji sam im Ja odredila prema svakom od mojih predragih sinova.

Želja je to mog Srca da svakodnevnoj molitvi ‘Anđeo Gospodnji’ dodate molitvu Božjem anđelu.

Pozivam vas da živite s vašim anđelima čuvarima u prisnom i povjerljivom odnosu.

Zovite ih u potrebi, zazivajte u opasnosti, združite ih s vašim radom, povjerite im svoje teškoće, tražite ih u trenutku kušnje.

Oni i vi sada morate biti jedno.

Posebno, osjećajte blizinu arkanđela čiji blagdan Crkva danas slavi; svetog Gabrijela da vam podari samu Božju snagu; svetog Rafaela da bude melem svakoj vašoj rani; svetog Mihaela da vas brani od strašnih zamki koje vam Sotona postavlja u ovim vremenima.

S njima hodite u svjetlosti mog plana i zajedno bijte bitku pod mojim vodstvom.

Već ste pozvani da vidite moja najveća čudesa, jer ste zakoračili u vrijeme moga trijumfa.”


Taipei (Formoza), 9. listopada. 1987.

Djeca koju najviše ljubim (365)

“Gledam danas s milosrdnim očima, ovu veliku kinesku naciju, u kojoj vlada moj Protivnik, Crveni zmaj koji je ovdje učvrstio svoju vlast snažno nametnuvši svima da ponavljaju sotonski čin nijekanja i pobune protiv Boga.

Gledam bezbrojne i duboke patnje ove moje jadne djece koja kroče u sve većoj tmini.

 

To su djeca koju najviše ljubim.

Nalazim se uz njih kao Majka koja ih želi utješiti, pomoći i ohrabriti.

Zato, iz ove zemlje želim poslati svoju majčinsku poruku svoj svojoj djeci koja žive u krajevima gdje je na vlasti ateizam i gdje je zabranjeno, i čak kažnjivo, bilo kakvo vanjsko pokazivanje kulta prema Gospodinu našem Bogu.

 

– Prije svega vam darivam sigurnost da sam uvijek uz vas kao prava Majka koja je još bliža u trenucima kušnje i boli.

Pazim na vaše potrebe.

Tješim vas u patnji i primam u svoje Bezgrješno Srce svako vaše trpljenje.

Polažem u vaše duše sjemenje ljubavi i dobrote da možete hodati cestom dobra, poštujući zapovijedi koje vam je Gospodin utisnuo u srca, preko svog Zakona koji je urezan u dubini same ljudske naravi.

 

– Zatim svojim majčinskim djelovanjem otvaram vaša srca da prihvatite Božji život, koji u vama na osobit način djeluje, da biste mu se tajno klanjali i ljubili ga, kad vam je to zabranjeno činiti javnim i otvorenim kultom.

I tako se, tiho i potajno, prava vjera širi među vama i pušta korijenje u živote tolike moje djece.

 

– Na kraju, pripremam dan, koji je već blizu, dan vašeg oslobođenja i konačnog poraza Crvenog zmaja, teorijskog i praktičnog ateizma koji je osvojio cijeli svijet.

Uskoro će se završiti vrijeme vašeg ropstva.

Sve nacije svijeta, iziđite iz ropstva i mraka, i idite u susret Kristu koji dolazi uspostaviti među vama svoje slavno kraljevstvo ljubavi.

Već se sprema čas kad ću Ja, Žena zaodjenuta suncem, pobjediti Crvenog zmaja, vezati ga lancem i strovaliti u pakao kako više ne bi škodio zemlji.

A zemlja će se, zapravo, sva preobraziti u novi zemaljski raj radi savršenog veličanja Presvetog Trojstva.”


Hong Kong, 13. listopada 1987.
70. obljetnica posljednjeg ukazanja u Fatimi

Ja ću donijeti kraj vašem ropstvu (366)

“Na današnji dan, predragi sinovi, vi se sjećate sedamdesete obljetnice mog posljednjeg ukazanja koje se zbilo u Fatimi i koje je potvrdilo čudo sa suncem.

Danas se ti, moj mali sine, nalaziš ovdje da bi dovršio svoj čudesni put među ove narode krajnjeg istoka, gdje je moje Bezgrješno Srce naročito snažno bilo posvuda ljubljeno, moljeno, tješeno i slavljeno.

Sedamdeset je godina kako se moj protivnik Sotona digao iz ponora da bi se pokazao kao Crveni zmaj, u svoj svojoj strašnoj moći.

Ustvari, uspio je proširiti svoju moć na mnoge narode i raznijeti nijekanje i pobunu na Boga u sve djelove zemlje.

Tako je tijekom ovih sedamdeset godina, Crveni zmaj vezao ljude lancem svoga ropstva.

 

Učinio vas je robovima oholosti s varljivom obmanom da možete bez Boga, da će vas same staviti na mjesto Boga, samo da bi u vama mogao obnoviti svoj vlastiti čin pobune i izazova Gospodinu.

Tako je posvuda raširio zabludu ateizma i nagnao je čovječanstvo da stvori jednu novu civilizaciju bez Boga.

 

Učinio vas je robovima užitka i nečistoće da bi pravog Boga zamijenio novim idolima, koje danas mnogi slijede i podanički im se klanjaju: seksu, zabavi, novcu, blagostanju.

Tako je grijeh razastro nad svijetom svoj mračni veo leda i smrti.

 

Učinio vas je robovima egoizma i škrtosti vodeći vas u očajničkim nastojanjima da ostvarite vlastitu afirmaciju i nadmoć nad drugima, te ste postali gluhi na potrebe siromašnih, malih, bolesnih i potrebnih.

Tako je svijet postao prava pustinja ljubavi i u toj beskrajnoj pustoši koliko je mojih sinova koji su svaki dan gaženi, udarani i poraženi.

Sedamdeset ste godina živjeli kao robovi mog Protivnika koji je uspio preobraziti svijet u grešni i izopačeni grad Babilon, koji je s peharom užitka i bluda zaveo sve narode svijeta.

Ali sada će se uskoro ovo razdoblje babilonskog sužanjstva završiti.

 

Ja ću donijeti kraj vašem ropstvu.

U ovoj marijanskoj godini nebeska Majka otvara vrata novoj eri vašeg oslobođenja.

Zato ćete doskora vidjeti čudesne znakove koje ću Ja poslati, kako biste se mogli pripremiti na najveće čudo koje se već sprema ispuniti. Čudo sa suncem, koje se zbilo za vrijeme mog posljednjeg ukazanja, bio je samo proročanski znak da bi vas sve uputio da gledate u još zapečaćenu Knjigu.

Danas me Bog poslao da otvorim ovu Knjigu da bi vam se otkrile tajne.

Tako će, konačno, svi moći shvatiti do kakve neusporedive duboke i sveopće obnove će vas dovesti pobjeda milosrdne Isusove ljubavi, koja će se ostvariti pomoću trijumfa mog Bezgrješnog Srca u svijetu.”


Dongo (Como), 28. studenog 1987.
Subota; početak došašća

Spremite se sa mnom (367)

“Počnite ovo razdoblje došašća sa mnom, predragi sinovi.

Ogrnuti mojom Bezgrješnom svjetlošću, koja se posvuda širi poput zore najavljujući Kristov dolazak, svi se pripremite da s radošću primite Gospodina koji dolazi.

Dobro se pripremite za sveti Božić.

 

Sa mnom se pripremite da proživite liturgijsko sjećanje na njegovo rođenje u miru, tišini i uzbuđenom očekivanju.

U ovom vremenu priprave neka poraste vjera, nek se rasvijetli nada, ojača milosrđe i postane češća vaša molitva.

 

Pripremite se sa mnom za Isusov dolazak koji se svaki dan ostvaruje u tajni njegovog stvarnog prisustva u Euharistiji i u svakoj osobi koju susrećete.

Ovaj svakodnevni susret s Isusom mora za vas postati radosni i trajni Božić.

Otvorite svoje duše da biste primili dar njegove milosti i ljubavi. Širom rastvorite vrata svojih srdaca i ponudite mu toplo prebivalište ljubavi kada se bude darovao osobno svakome od vas u trenutku svete Pričesti.

Nek vam umovi budu prosvjetljeni da ga znate uvijek prepoznati pod slabim i bolnim prilikama malenih, siromašnih, bolesnih, ubogih, grešnih, dalekih, odbačenih, potlačenih, progonjenih i umirućih.

 

Pripremite se sa mnom za njegov slavni dolazak.

U ovo vrijeme Ja moram pripremiti Crkvu i cijelo čovječanstvo za njegov skori i slavni povratak.

Zbog toga će moja nazočnost među vama biti sve jača i moja svjetlost će postati sve veća, kao zora što dostiže vrhunac u izlasku sunca, koje udaljuje od svijeta svaku sjenu noći.

Udalji se mračna noći objavljenog nijekanja Boga i uporne pobune protiv njegovog Zakona da biste se pripremili za primanje sjajnog sunca Emanuela, Boga s nama.

Udalji se noći grijeha i nečistoće da biste se pripremili primiti Boga milosti i svetosti.

Udalji se noći mržnje, egoizma i nepravde kako biste mogli potrčati ususret Bogu ljubavi i mira.

Udalji se noći nevjerice i oholosti da biste se pripremili za Isusov dolazak u vjeri i poniznosti.

Od sada ćete vidjeti moju svjetlost sve jaču, dok ne dostigne vrhunac svog sjaja koji će se odraziti u svakom dijelu zemlje.

Što se više bezgrješna svjetlost vaše nebeske Majke bude posvuda širila, to će čovječanstvo i Crkva biti spremniji da prime Gospodina koji dolazi.”


Rubbio (Vicenza), 8. prosinca 1987.
Svetkovina Bezgrješnog začeća

Ne dajte se obmanuti (368)

“Moja nebeska bjelina danas silazi na vas i želi obaviti cio svijet.

Hodite u mojoj svjetlosti ako želite doći do mira.

Svjetlost božanske milosti, čistoće, svetosti, molitve i sve savršenijeg milosrđa mora prodrijeti u vaš život, sinovi posvećeni mom Bezgrješnom Srcu.

Živite u bolnom vremenu kazne.

Živite u mračnom času pobjede mog Protivnika koji je Princ tame.

Živite u najtežim trenucima čišćenja.

Stoga vas pozivam da potražite utočište u sigurnom zaklonu mog Bezgrješnog Srca i da pustite da vas ovije nebeski plašt moje prečiste svjetlosti.

Hodite cestom koju sam vam pokazala ovih godina, da biste danas postali oruđe mog mira.

 

Ne dajte se obmanuti.

Mir na svijet neće doći kao rezultat susreta onih koje vi zovete velikanima ovog svijeta, niti iz njihovih uzajamnih pogađanja.

Mir vam može doći samo kroz povratak čovječanstva svom Bogu preko obraćenja na koje vas još pozivam ovog svog dana, preko molitve, posta i pokore.

U protivnom će se, u trenutku kad svi budu vikali o miru i sigurnosti, survati strašna nesreća.

Zato vas molim da slijedite moje pozive i hodate cestom dobra, ljubavi, molitve, mrtvljenja sjetila i preziranja ovog svijeta i vas samih.

Danas s radošću primam vaš poklon ljubavi i združujem ga sa slavnim rajskim pjevom, sa zazivima duša u čistilištu, s korom hvale vojujuće Crkve i Crkve hodočasnice, i pozivam vas da živite s vjerom u velikoj nadi mog skorog i čudesnog posredovanja.”


Dongo (Como), 24. prosinca 1987.
Sveta Noć

Objava radosti (369)

“U ovoj meni posvećenoj godini, ljubljeni sinovi, pozivam vas da budete budni sa mnom, svojom nebeskom Majkom, i s mojim prečistim zaručnikom Josipom u molitvi, pouzdanju i isčekivanju.

Sveta je noć.

Koliko li napora za vrijeme dugog puta prema Betlehemu; koliko trpljenja pred svakim odbijanjem da nam se otvore vrata; koliko li povjerenja u Oca koji nas je vodio za ruku prema ispunjenju svoga velikog plana ljubavi.

Plana, koji se ispunjavao nizom neočekivanih okolnosti koje su pripravljale događaj ovog izvanrednog čuda.

Milosrdni čin pastira koji nam je pokazao spilju u blizini; otvaranje jedinih vrata siromašnog i jednostavnog skloništa; ljudska briga da mjesto bude učinjeno ugodnijim; iznad svega naše savršeno prihvaćanje volje nebeskog Oca, koji je pripravio kolijevku siromaštva i hladnoće svom Jedinorođenome Sinu koji se rađa.

No slatkoća njegovog djetinjeg Srca koje se rađa je toplina moje ljubavi, nježna kolijevka su moje ruke koje ga ovijaju neizrecivom nježnošću, moji majčinski poljupci postaju dragocjeno biserje, a njegov kraljevski ogrtač postaje siromašna odjeća u koju ga odijevam.

Odjednom, kroz tamu se probi najživlje svjetlo koje je sišlo s neba, tišina se ozvuči najljepšim pjesmama i harmonijama neba, samoća postane ispunjena bezbrojnim četama anđela, dok se noć otvara rođenju dana koji nema zalaska.

Ovo je sveta noć.

Ovo je noć koja je zauvijek pobijedila sve tmine.

Ovo je noć koja se otvara radosnoj objavi koja dolazi s neba: ‘Donosim vam svima radosnu vijest: rodio vam se Spasitelj koji je Krist Gospodin.’

Danas tama ponovo prekriva cijeli svijet i skuplja se u životu ljudi i naroda.

To je tama nedostatka vjere, tvrdoglave pobune i vrlo velikog odbacivanja Boga.

To je hladnoća grijeha koja ubija svaki pupoljak života i ljubavi u srcima ljudi.

To je siromaštvo čovjeka izdanog u svom ponosu, prezrenog i dovedenog do nutarnjeg ropstva.

To je tišina Božja koja se mjeri po buci glasova i povika, po stalnoj zbrci riječi i slika.

No, u dubokoj noći ovog vašeg stoljeća, evo mog majčinskog svjetla koje se budi kao zora i širi u sve krajeve svijeta.

S mojim glasom za koji sam učinila da se čuje na mnogim mjestima; s mojom prisutnošću koja je postala jasnija i čudesnija; s mojim porukama koje su sada već postale hitne, u svetoj noći ove marijanske godine želim ponoviti svima: Ja sam zora koja pripravlja rođenje sjajnog Kristovog sunca.

 

Danas želim dati radosnu objavu svoj svojoj djeci: vrijeme njegovog slavnog povratka već je blizu!”


Dongo (Como), 31. prosinca 1987.
Posljednja noć godine

Velika muka (370)

“U mom Bezgrješnom Srcu, u činu neprekidne molitve, provedite sa mnom posljednje sate ove godine koja se bliži svom kraju.

Ovo je važna godina koju je moje Bezgrješno Srce posebno blagoslovilo jer mi ju je Papa svečano i službeno posvetio.

Već ste na polovici ove marijanske godine.

Ušli ste u moje vrijeme.

Vi ste pod znakom velikih događaja koji su vam već prorečeni.

Znajte čitati i meditirati o onome što je u božanskom Pismu jasno opisano i to će vam pomoći da bolje shvatite vrijeme u kojem živite.

Sa svojim majčinskim glasom vodim vas da biste razumjeli znakove velike muke.

Evanđelisti, Apostolska Pisma. knjiga Apokalipse jasno opisuju sigurne znakove koji vam kazuju kada je vrijeme velike muke.

Svi ovi znakovi se ostvaruju u ovom vašem vremenu.

 

– Prije svega velika apostazija koja se širi na sve djelove Crkve zbog pomanjkanja vjere koja zahvaća čak i same njezine Pastire.

Sotona je uspio posvuda proširiti veliki otpad svojim podmuklim činom zavođenja i postigao je da su se mnogi udaljili od Istine Evanđelja i slijede izmišljotine novih teoloških teorija, nalazeći zadovoljstvo u zlu i grijehu koje traže poput nekog vlastitog dobra.

 

– Osim toga, u vaše je vrijeme mnoštvo primjera rušenja prirodnog reda kao što su potresi, suše, poplave i nesreće koje uzrokuju trenutnu smrt tisućama ljudi, koje su obično popraćene epidemijama i neizlječivim bolestima što posvuda uzimaju maha.

 

– Štoviše, vaši su dani obilježeni stalnim glasinama o ratovima koji se umnožavaju žanjući, svakodnevno, bezbroj žrtava.

Rastu nesloge i razdori unutar nacija, propagiraju se prevrati i borbe među raznim narodima; krvavi ratovi i dalje uzimaju maha, usprkos svim nastojanjima da se dođe do mira.

 

– Konačno, u vaše se vrijeme javljaju veliki znakovi na suncu, mjesecu i zvjezdama.

 

Čudo sunca što se zbilo u Fatimi bilo je samo jedan znak koji sam vam dala da vas upozorim kako su već stigla vremena u kojima će se čudesne pojave javljati na nebu.

A toliko ste puta za vrijeme mojih aktualnih ukazanja i vi sami mogli promatrati velike čudesne pojave što se ispunjaju na suncu.

Kao što vam izdanci na stablima govore da je već stiglo proljeće, tako vam ovo veliko znamenje vaših vremena govori da vam je već stigla velika muka što vas priprema na novo doba koje sam vam Ja obećala s trijumfom svog Bezgrješnog Srca u svijetu.

Evo razloga zbog kojeg mi je posvećeno vaše vrijeme s jednom posebnom marijanskom godinom u moju čast.

Jer Presveto je Trojstvo povjerilo Bezgrješnom Srcu vaše nebeske Majke zadaću da pripremi Crkvu i cijelo čovječanstvo da s povjerenjem prožive čas velike muke koja vas priprema za slavni Kristov povratak.”


1988.
(Marijanska godina)
Rasvijetlite zemlju


Dongo (Como), 1. siječnja 1988.
Svetkovina Bogomaterinstva Marijina

Rasvijetlite zemlju (371)

“Danas svi gledajte svoju nebesku Majku i zazivajte je da vam udijeli veliki dar mira.

Sa svetkovinom mog božanskog materinstva započinjete ovu novu godinu, koja je posvećena mom osobitom štovanju, jer ovo je godina meni posvećena.

Duboka je želja mog Bezgrješnog Srca koju vam danas želim razotkriti, da mi se vi, moja mala djeco, posvećujući se meni, potpuno povjerite.

 

Prije svega vam povjeravam svoju bolnu gorčinu nad činjenicom da mnogi sinovi Crkve ovu marijansku godinu do sada žive u najvećoj suhoći.

Dok sam duboko zahvalna svom Papi Ivanu Pavlu II na načinu kojim sve podsjeća na dar ove godine meni posvećene, moram izraziti svoju unutrašnju bol pred stavom potpune ravnodušnosti od strane mnogih biskupa, svećenika, redovnika i vjernika.

U kolikim se biskupijama još nije učinilo ništa od onog što je bilo utvrđeno kako bi se dobro proživjela ova godina meni posvećena, a to je izražavati mi pobožnost kroz djela i susrete u mojim svetištima, gdje je moguće postići i osobiti jubilarni oprost.

Moj Protivnik, koji ovih dana naročito snažno navaljuje, čini sve kako bi onemogućio da ova godina donese sveopću obnovu pobožnosti i molitve prema meni.

Snage ateizma i masonerije, koje djeluju i u samim Crkvenim vrhovima, sjedinile su se da bi bojkotirale ovu marijansku godinu na podmukao i skriven način.

Veo se tame razastire nad Crkvom i riječi mog Pape sve više padaju u beskrajnu pustoš.

 

Zatim povjeravam svoju majčinsku želju vama, koji ste moja krotka i poslušna djeca, jer slušate moj glas i sudjelujete u mojoj pobjedničkoj četi.

Molim vas da budete naknada za ravnodušnost i neuzvraćanje od strane mnogih tako što ćete živjeti velikodušnije i s više nastojanja drugu polovicu ove marijanske godine.

Molim vas da se odazovete na moj ponovni poziv na posvećivanje.

Činite to često i osobito živite posvetu mom Bezgrješnom Srcu.

Privodite što je moguće veći broj svećenika, redovnika i vjernika posveti jer to želim i neprekidno ponavljam i ovih vaših dana.

Umnažajte svoje Cenakule molitve. Molite više, molite sa mnom, molite svetu Krunicu.

Želim da se kršćanske obitelji posvete mom Bezgrješnom Srcu i postanu Cenakuli molitve, ljubavi i života sa mnom.

Svećenici moga Pokreta neka okupe njima povjerene vjernike u Cenakulima molitve jer tijekom ove godine potrebno mi je snažno posredovanje i zadovoljština kako bih provela plan što ga je Presveto Trojstvo povjerilo mom Bezgrješnom Srcu.

 

Na kraju vam obećavam da ću prihvatiti vaše sinovske čine ljubavi i blagosloviti ovo vrijeme koje mi je povjereno.

Tijekom ove godine osjetit ćete moju prisutnost jače i čudesnije. Počet će se ispunjavati veliki događaji na koje sam vas pripremila.

Zato vas danas pozivam da dopustite da u vas prodre tajna mog božanskog i sveopćeg materinstva. U nadi i pouzdanju idite naprijed.

Nebeska vas Majka vodi da živite unutar Srca Božjeg života i čini vas oruđem njegovog mira.

Tako ste spremni za moj nalog: Idite i rasvijetlite zemlju u ovo vrijeme gustog mraka, i tada će se, preko vas, moći uzdići velika duga pomirenja čovječanstva s Bogom da bi obasjala novom svjetlošću cijeli svijet.”


Porto Alegre (Brazil), 2. veljače 1988.
Prikazanje Djeteta Isusa u Hramu

U vama sam proslavljena (372)

“Hodite sa mnom, predragi sinovi, dok u naručju nosim svoje Dijete Isusa u Hram njegove svjetlosti i slave.

Pustite da i vas nosim u svome majčinskom naručju i budite ponizni, poslušni i krotki.

Vodim vas u Gospodinov Hram.

Nosim vas ka potpunom očitovanju njegove svjetlosti i slave.

Ovo su dani vašeg potpunog očitovanja.

Došlo je vrijeme vašeg javnog svjedočenja.

Svima se pokažite kao meni posvećena mala djeca i kao veliki apostoli svoje nebeske Majke u ovim posljednjim vremenima.

Došlo je vrijeme kada želim biti slavljena u vama pred Crkvom i svijetom.

 

Proslavljate me u sebi ako idete sa mnom u svjetlu vjere.

Ponizno primite riječ Božju; razmatrajte o njoj; čuvajte je u srcu; živite ju u svakodnevnom životu.

Neka Sveto Pismo, naročito Isusovo Evanđelje, bude jedino svjetlo koje vas rasvjetljava u ovim mračnim vremenima.

Vjerujte Evanđelju; živite ga; objavljujte Evanđelje u njegovoj cjelovitosti.

Suprotno zabludama koje se šire, suprotno velikoj izdaji tolike moje djece koja su rastrgala Isusovo Evanđelje ljudskim, racionalističkim i naravnim tumačenjima, budite vi, moji predragi, jedino življeno i doslovno propovijedano Evanđelje.

Tako se preko vas ponovo vraća svjetlost vjere i u vama sam proslavljena.

 

Proslavljate me u sebi ako idete sa mnom u svjetlu ljubavi.

S kucajem mog Bezgrješnog Srca ljubite Presveto i božansko Trojstvo.

Ljubite Oca koji vas obavija nježnošću, nosi vas u naručju i uvijek vam pomaže svojom providnošću.

Ljubite Sina koji vam je postao bratom i dao vam novo srce i nov duh da biste vi sami mogli postati živi izraz njegove božanske ljubavi. Isus od vas očekuje samo ljubav.

Ljubite Duha Svetog koji prebiva u vama da bi vas doveo do savršenstva milosti i javlja vam se preko svojih sedam Darova kako biste danas mogli postati snažno svjedočanstvo ljubavi.

Zatim, ljubite s tim istim srcem Isusa i svu svoju braću, naročito one najbjednije, grešne, daleke, bolesne, ranjene, pogođene, odbačene, slabe i malene.

Tako, u ovo vrijeme nasilja i mržnje, razuzdanog egoizma i hladnoće postignite da na beskrajnu pustoš svijeta siđe nebeska rosa božanskog milosrđa.

Tako se, preko vas, ponovo vraća svjetlo ljubavi i u vama sam proslavljena.

 

Proslavljate me u sebi ako idete sa mnom u svjetlu svetosti.

Pođite putem prezira svijeta i sebe samih, putem neprekidne molitve, mrtvljenja osjetila i pokore.

Suprotstavite se duhu svijeta koji posvuda širi tolerantan moral, zadovoljavanje svih strasti, traženi i željeni užitak, grijeh koji se svjesno čini i otvoreni prezir svetoga Gospodnjeg zakona.

Tako ćete u ovim danima bezbožnosti i tako velikog nemorala, vi širiti miris svetosti.

Tako preko vas, ponovno blista svjetlo čistoće i božanske milosti i u vama sam Ja proslavljena.

U vama sam proslavljena kad ste ponizni, ubogi, maleni, čisti i milosrdni.

Veličate me kada hodite u svjetlu vjere, ljubavi i svetosti. Tada vi širite moju slavu, započinjete moj trijumf postajući zrake svjetlosti što silaze iz mog Bezgrješnog Srca da bi rasvjetlile zemlju u ovim danima gustog mraka.

Danas vas radosna sve vodim u sveti Hram novog doba koje će uskoro započeti u svijetu.”


Manaus - Amazonija (Brazil), 11. veljače 1988.
Obljetnica ukazanja u Lourdesu

Gospodin me šalje k vama (373)

“Danas se sjetite mog ukazanja u ubogoj spilji Massabielle mojoj maloj kćerki Bernardici.

Od tada sam umnožila svoja čudesna ukazivanja koja se sada događaju češće i na više mjesta.

Ovo je stoljeće obilježeno mojim snažnim prisustvom među vama i, kako bi ga svi zamijetili, umnožila sam posvuda svoja čudesna očitovanja.

Zašto se u ovim vremenima javljam među vama na nov, trajan i neobičan način?

Jer su ovo vremena prevlasti mog Protivnika, Crvenog zmaja, Sotone, drevne zmije kojoj ću zgnječiti glavu.

Pod težinom njegove prevlasti povećavaju vam se kušnje i patnje, rane i padovi, i tako su svi u većoj opasnosti da se izgube.

Zato vam se ukazujem, na čudesan način da bih vas pozvala na pouzdanje i nadu, te da se sklonite u meni, činom svoje posvete mom Bezgrješnom Srcu.

Moje je prisustvo sada to jače što se više bliži moj trijumf u konačnom Sotoninom porazu.

Zato vas sve zovem da me gledate s povjerenjem i velikom nadom.

Gospodin me šalje k vama da vam donesem njegov spas.

Zahvalite mu na ovom daru i prihvatite ga ponizno i zahvalno.

Ja dolazim kao najava njegove pobjede.

Ja sam upućena da pripravim put za slavni Isusov povratak.

Hodite u mojoj svjetlosti i budite apostoli svoje nebeske Majke u ova zadnja vremena.

Svuda proširite miris mog prisustva i moje majčinske nježnosti. Radosno vas blagoslivljam.”


Recife - Pernambuco (Brazil), 17. veljače 1988.
Čista srijeda - početak Korizme

Obratite se i vratite Gospodinu (374)

“Iz ove zemlje, u kojoj moj Protivnik toliko vreba, gdje su, naročito u ove zadnje dane, mnoga moja djeca postala oruđe Sotonine vlasti, koji zavodi sve narode zemlje s peharom nečistoće i bludnosti, ponovo vam se, zabrinuta, obraćam i pozivam na obraćenje.

Obratite se i vratite Gospodinu na put istinskog pokajanja i osobne ispovijedi svojih grijeha svećenicima.

Obratite se i vratite Gospodinu na put svjesne i ozbiljne namjere da ćete bježati od grijeha i biti daleko od svake prilike koja vas može navesti da sagriješite.

Obratite se i vratite Gospodinu na put mrtvljenja svojih sjetila, na put pokore i posta.

Danas počinje korizma ove marijanske godine; razdoblje u kojem Crkva sve potiče na djela milosrđa i pokore.

Ja, vaša nebeska Majka, danas vas pozivam da dobro proživite korizmeno vrijeme ove godine koja mi je posvećena.

Bliži se završetku razdoblje koje je Gospodin darovao čovječanstvu za njegovo obraćenje.

Zato, slijedite moj zabrinuti glas koji vas moli da učinite što sad od vas tražim za spas cijelog čovječanstva.

 

– Prije svega želim da u svakom od vas ojača nastojanje da živite u milosti Božjoj, odričući se Sotone i zlih djela, odričući se svijeta i njegovih brojnih čari.

Hodite uvijek cestom čistoće, ljubavi i sve veće svetosti.

 

– Zatim, tražim od vas osobna djela mrtvljenja i pokore.

Svaki dan prinesite mom Bezgrješnom Srcu krunu sačinjenu od sitnih i skrivenih mrtvljenja za spasenje tolike svoje braće koja obično žive u grijehu i nalaze se u Sotoninom ropstvu.

 

– Na kraju vas molim da se klonite svega što može uprljati čistoću vašeg srca i neporočnost vašeg života.

Ne sudjelujte u svjetovnim predstavama.

Ne gubite vrijeme pred televizorom, koji je najjače oruđe u ruci mog Protivnika da bi posvuda proširio mrak grijeha i nečistoće.

Televizija je idol o kojem govori Otkrivenje, stvoren da bi mu se klanjala sva zemlja i kojemu Nečastivi daje oblik i pokret da bi u njegovim rukama postao strašno sredstvo zavođenja i izopačenosti.

Ako činite ovo što vam danas kažem, polažete u moje ruke moćnu silu posredovanja i zadovoljštine.

Tako ću se moći pojaviti pred prijestoljem Gospodina, velikog i strašnog, pravednog i svetog, kako bih ga usrdno molila da vam udijeli svoje božansko milosrđe: ‘Oprosti, o Gospodine, uvrede svoga naroda što si ga stekao cijenom svoje predragocjene Krvi.’

I prije nego se ispuni vrijeme koje vam je darovano za obraćenje, već ćete moći vidjeti znakove trijumfa milosrdne ljubavi Isusove u prvim čudesnim posredovanjima Bezgrješnog Srca vaše nebeske Majke.”


S. Paolo - Itaici (Brazil), 25. veljače 1988.
Duhovne vježbe u obliku Cenakula sa svećenicima i vjernicima Svećeničkog marijanskog pokreta cijelog Brazila

Moja majčinska poruka (375)

“Predragi moji i djeco meni posvećena, koliku utjehu donosite mom ražalošćenom Srcu, okupivši se ovdje iz svih krajeva ove tako velike nacije!

Ja sam uvijek s vama, kao što sam bila s apostolima i učenicima u Cenakulu u Jeruzalemu.

Sjedinjujem se s vašom molitvom.

Sudjelujem u trenucima vašeg bratstva.

S ovog današnjeg Cenakula želim uputiti svoju majčinsku poruku cijelom Brazilu, zemlji na koju toliko vreba moj Protivnik, ali koju vaša nebeska Majka toliko ljubi i štiti.

 

– Moje je Srce ranjeno velikom bolju zbog stanja u kojem se nalazi ovdje moja Crkva.

Ona je u unutrašnjosti podijeljena; prijeti joj gubitak prave vjere; mnoge se zablude šire u njenoj unutrašnjosti.

Uzrok takvom stanju su pastiri koji više nisu sjedinjeni s Papom.

Oni se isključivo brinu za rješenje društvenih problema, a zaboravljaju da je Isus umro na Križu i uskrsnuo radi vašeg Otkupljenja i spasa duša.

Tako se sve više širi nauk teologije oslobođenja koji je prava izdaja Krista i njegovog Evanđelja.

Biskupi i svećenici svete Božje Crkve, vratite se punom jedinstvu s Papom; ponovo hrabro i vjerno naučavajte Istinu koju vam je Isus objavio.

Propovijedajte Evanđelje u njegovoj cjelovitosti i brinite se o stadu koje vam je povjereno.

Šizma i otpad prijete danas Crkvi koja živi u ovoj vašoj naciji.

 

– Srce mi je ražalošćeno dok gledam veliku opasnost u kojoj je vaša domovina zbog širenja nasilja, mržnje, zla i nemorala.

U ime jednog pogrešnog shvaćanja slobode, danas se dopuštaju i opravdavaju najteži moralni neredi.

Nečistoća se veliča i širi pomoću sredstava društvenog priopćavanja i tako je tamni veo sišao i zamračio duše tolike moje djece.

Ako uskoro ne dođe do općeg povratka Gospodinu na put obraćenja i pokore, velika će se kazna brzo sručiti na ovu vašu naciju.

 

– Želim vam reći da je moje Bezgrješno Srce danas utješeno vašim odazivom na posvetu i molitvu.

Dovodite sve veći broj moje djece do posvete mom Bezgrješnom Srcu, jer Ja želim i tražim tu posvetu.

Vi, koji ste sudjelovali u ovom Cenakulu, postanite apostoli posvete mom Bezgrješnom Srcu po cijelom Brazilu.

Umnažajte Cenakule molitve.

Iznad svega širite obiteljske Cenakule, kao veliku mrežu spasenja.

Tako vi postajete zrake svjetlosti koje silaze iz mog Srca da bi osvijetlile cijeli Brazil u ovo vrijeme gustog mraka.

Vi postajete znakovi mog majčinskog trijumfa.

Vi ste oruđe moje pobjede.

I uz pomoć vas koji ste se odazvali, nebeska će Majka donijeti vašoj Crkvi i vašoj domovini dar spasenja i mira.”


San Marco (Udine), 22. ožujka 1988.

Marijina slava (376)

“S kakvom sam radošću primila čin posvete svom Bezgrješnom Srcu, na tvoj današnji rođendan!

Uzela sam tvoje srce i stavila ga još dublje u svoj majčinski vrt, te ga položila u božansko Srce svog Sina Isusa, koje izgara u ljubavi.

Ovo tvoje srce već nam cijelo pripada i želimo od njega učiniti savršeni instrument naše najčistije ljubavi.

Tražila sam od tebe da ljubiš uvijek sve više.

 

Ljubi svaki dan i u svakom trenu svog života.

Nek ništa ne pomuti čistoću i jakost tvoje ljubavi.

 

Ljubi Presveto i božansko Trojstvo slaveći Oca, ugledajući se na Sina, i prihvaćajući dar Duha.

 

Ljubi božanskim Isusovim Srcem svu svoju braću, naročito one najmanje, najudaljenije, najposljednije, očajne, odbačene, grešne.

Ti budi sjajna zraka moje majčinske milosrdne ljubavi.

 

Ljubi tvoju braću svećenike, posebno najslabije i najkrhkije, one koji posustaju, one koji su zarobljeni lancima svojih strasti, posebno oholosti i nečistoće.

Prinosi mi svaki dan za njih žrtvu u šutnji, skrovitosti, poniznosti i poslušnosti.

Postani blaga i slatka žrtva, od mene prikazana, za dobrobit i spasenje svih svećenika.

 

Ljubi uvijek i nikad se ne umori.

Svaku stvar čini iz ljubavi.

Put koji moraš prijeći – prijeđi iz ljubavi.

Križ koji moraš nositi – nosi iz ljubavi.

Težak posao koji moraš raditi – radi iz ljubavi.

Cenakule koje nosiš naprijed – nosi iz ljubavi.

Zemlje što prelaziš – prelazi iz ljubavi.

U daleke kontinente u koje ideš – idi iz ljubavi.

Usrdnu molitvu koju od tebe tražim – moli iz ljubavi.

Patnju za koju te svaki dan molim – trpi iz ljubavi.

Umor koji te obuzima – podnosi iz ljubavi.

Iscrpljenost koja se na te obara – podnosi iz ljubavi.

Tvoju ograničenost što te muči – podnosi iz ljubavi.

Tvoje nedostatke što te prate – podnosi iz ljubavi.

Cio svoj život kojeg mi daruješ – daruj iz ljubavi.

Samo ćeš tako biti na ovome svijetu Marijina slava.

Samo ćeš tako moći ispuniti misiju koju sam ti povjerila i procvast će u tvojoj osobi, u tvom životu i tvom djelu vrt mojih najvećih i najčudesnijih divota.

Sa svojim Papom sa svim dragim svećenicima, sa djecom meni posvećenom, blagoslivljam te s ljubavlju i radošću.”


Dongo (Como), 31. ožujka 1988.
Veliki Četvrtak

Ivani euharistijskog Isusa (377)

“Predragi moji svećenici, danas je vaš blagdan.

Dan koji vas sjeća Posljednje Večere, ustanovljenja Euharistije i novog svećeničkog reda u Cenakulu Jeruzalema.

Vaš je blagdan, jer ste duhovno u Cenakulu bili i vi nazočni, budući da sudjelujete u ministerijalnom Isusovom svećeništvu.

Majka sam vas svećenika, jer mi vas je Isus posebno povjerio u osobi vašeg brata Ivana.

Danas uđite u Cenakul mog Bezgrješnog Srca.

Otvorite mi vrata vaše svećeničke kuće kako bih u nju mogla ući kao Majka koja vas ljubi, odgaja i vodi, ispunjavajući tako i želju, koju vam danas kroz svoje pismo priopćava moj Papa, moj prvi preljubljeni sin.

Ovo je najljepši način da se preživi Veliki Četvrtak marijanske godine, meni posvećene.

Ja vas tako vodim da potpuno ostvarite tajnu ljubavi svog svećeničkog zvanja; pomažem vam da budete vjerni prihvaćenoj obavezi, naročito onoj koja se zove celibat; označavam put kojim morate ići da biste se odazvali tako velikom daru kojeg vam je dao moj Sin Isus.

Vodim vas da postanete svećenici po uzoru na njegovo božansko i milosrdno Srce.

 

– Zbog toga vam pomažem da rastete u dubokoj intimnosti života sa mnom, na spontan i jednostavan način, kako bih Ja mogla živjeti s vama, u prebivalištu vašeg svećeničkog života, kao što sam živjela s apostolom Ivanom u njegovoj kući.

Gledajte djecu kako puštaju da ih vodi mama; slijede ono što ona kaže, slušaju njen nauk i sve očekuju od nje.

Tako činite i vi.

Navikavajte se svaku stvar raditi sa mnom: ustati se, moliti, slaviti svetu Misu, moliti Časoslov i apostolski djelovati.

I kada želite uljepšati crkvu i napraviti nove stvari, činite ih sa mnom u duhu sinovskog povjerenja i naviknute ovisnosti.

Tada ništa neće pomutiti mir vašeg srca.

Ako se moj Protivnik bude svim silama trudio da vam donese nemir, naići će kod vas na neprobojan oklop; vi ćete uvijek biti uronjeni u nepokolebljivi spokoj i bit ćete vođeni do vrhunca unutrašnjeg mira i kontemplacije.

 

– Vodim vas ka stalnoj intimnosti života, ljubavi, klanjanja, zahvaljivanja i zadovoljštine Isusu koji je prisutan u Euharistiji.

Sa zanosom vjere koja vas rasvjetljava, s vatrom ljubavi u kojoj izgarate, snagom istinskih zaljubljenika i budnih straža, vi morate ići s onu stranu pojavnosti kako biste osjetili u duši Isusovu prisutnost u Euharistiji, jer ispod prebijelog vela svake posvećene Hostije, Isus je stvarno prisutan među vama.

Vi ga ne možete vidjeti; to je kao da ste vi ovdje, a On je s onu stranu zatvorenih vrata.

Samo vam taj zid onemogućava da ga očima vidite, ušima čujete i doživljavate ga preko vanjskih tjelesnih sjetila.

Ali vi se morate uzdići nad pojavnost kako biste se s njime sjedinili silama duše.

 

Moć uma vam omogućava da vidite Isusa u sjaju njegovog slavnog Tijela, kakav se meni ukazao nakon uskrsnuća, sav u svjetlu, predivnog lica, zlatne kose, očiju prodorno plavih, s nogama koje su za vas toliko koračale i još su uvijek obasjane ranama koje su ih probole, s osmjehom neizrecive dobrote i ranjenog Srca, iz kojeg izviraše svijetao izvor ljubavi i milosti.

Vidite ga svjetlošću uma, u sjaju njegovog božanstva.

Isus će vam se još više otkriti, javljat će se najviše vama i tako ćete ga još bolje promatrati kao da ga vidite sjetilima tijela.

 

Moć volje vas okreće da činite uvijek njegovu božansku volju.

Kao što je kompas okrenut prema sjevernom polu, tako će vašu volju neodoljivo privlačiti njegova volja.

Kad se ponekad od nje udaljite, a da to i ne primijetite, u vama je neka snaga koja vas okreće u pravom smjeru, jer je vaša volja uronjena u njegovu božansku volju.

I tako vam se svijest sve više rasvjetljava, jer vi mislite kao što On misli, želite ono što On želi i tako je vaš život intimno vezan s Isusom koji u vašem svećeničkom životu i danas ispunja svoju božansku misiju da vrši volju Očevu: ‘Dolazim, vršiti volju Tvoju! Neka bude tako kako je volja Tvoja, ne moja.’

 

Snagom ljubavi neodoljivo vas privlači njegovo božansko i milosrdno Srce.

Dječice moja, potpuno uronite vaša srca u njegovo euharistijsko Srce kako biste mogli živjeti u intimnoj vezi s njim.

Tada Isus uzima vaše malo srce, otvara ga, širi i ispunja svojom ljubavlju. On ljubi u vama i vi ljubite u njemu i tako ste sve više uronjeni u čarobni vrtlog njegove božanske i savršene ljubavi.

Kao što je Ivan bio najmiliji apostol, pozvan da živi u intimnoj vezi života s Isusom, dok je živio u svom ljudskom tijelu, tako vi postajete novi Ivani, pozvani da živite u intimnoj vezi svoj život s njegovim slavnim tijelom, stalno prisutnim kao žrtva i skrivenim pod prilikama posvećenog Kruha koji se čuva u svakom Svetohraništu na zemlji.

Premili sinovi, tražite Isusa da utažite žeđ za blaženstvom, idite k njemu da utažite svoju veliku potrebu za ljubavlju, priklonite i vi glavu na njegovo Srce da čujete njegov kucaj, živite uvijek s njim, vi koji ste pozvani da budete Ivani euharistijskog Isusa.

 

– Povjeravam vam sada svoju majčinsku želju da euharistijski Isus nađe u vašim Crkvama svoj kraljevski dvor gdje će ga slaviti i klanjati mu se vjernici, i gdje je stalno okružen bezbrojnim četama anđela, svetih i duša iz čistilišta.

Učinite da Presveti Sakramenat bude još više okružen svijećama i cvijećem u znak vaše ljubavi i nježne pobožnosti. Izlažite ga često štovanju vjernika; umnožite satove javnog klanjanja kao naknadu za ravnodušnost, uvrede, brojna svetogrđa, i strašno oskvrnuće kojem je izložen za vrijeme crnih misa, tog svetogrdnog i đavolskog kulta što se sve više širi i koji ima za vrhunac gnusna djela prema Presvetoj Euharistiji.

Zbog ovog je svijet utonuo u najdublju noć, u sjenu grijeha i nečistoće, egoizma i mržnje, škrtosti i bezboštva, i već se čini da ga ništa ne može spriječiti da padne u ponor bez dna.

Ali već je stigao veliki čas pravde i božanskog milosrđa.

Predragi moji svećenici, koji ste pozvani da budete svjetlo svijeta, na vama je sada zadatak da rasvijetlite zemlju u ovim danima guste tame.

Zato vas danas molim da me pustite ući u kuću svoga svećeničkog života, jer je stigao čas kada će pobijediti u vama Bezgrješno Srce vaše nebeske Majke.”


Dongo (Como), 1. travnja 1988.
Veliki Petak

Evo ti Majke (378)

“Predragi sinovi, prihvatite danas najveći dar mog Sina Isusa koji će skoro umrijeti na Križu.

 

Evo ti Majke.

U ovom se trenutku nalazim pod Križem probodena mačem boli.

 

Vidjela sam svog Sina kako se penje uz uspon Kalvarije, prignječen težinom Križa; glave izranjene trnovom krunom; tijela prekrivenog ranama od bičevanja; lica izobličena bolom i krvlju; očiju zamagljenih od suza; Srca pritisnutog teretom nezahvalnosti i nedostatka ljubavi.

 

Čula sam jecaje zbog čavala što su mu probijali ruke i noge; snažni udarac Križa o zemlju od koga se On trgnuo od boli; jecanje raspetog tijela u zadnjim satima krvave muke.

Sada sam pod Križem i pognuta sam pod težinom psovki i urlika neljudske mržnje i zloće onih koji pomažu njegovo smaknuće.

 

Skupljam u majčinskom kaležu svog Bezgrješnog Srca svaku kap njegove muke, njegovu veliku žeđ, oprost raskajanom razbojniku, molitvu za one koji ga razapinju, osjećaj da ga je i Bog napustio, njegov čin sinovskog predanja volji Oca.

Ali u tom trenutku, prije nego što će se njegovo božansko Srce zatvoriti za zemaljski život, otvara se svom posljednjem daru: Evo ti Majke.

Tako sam postala Majkom cijelog čovječanstva otkupljenog mukom i smrću mog Sina.

Prava sam Majka svih vas.

Novi grob u koji ga se mrtvog polaže postaje kolijevka u kojoj se svi vi rađate na život.

Primite s ljubavlju ovaj njegov zadnji dar, predragi sinovi, jer je uz kolijevku u kojoj ste se nanovo rodili, prisutna Majka koju je Isus darovao.

 

Primite me u svoj život, da vam pomognem prijeći isti put kojeg je Isus već prije prešao.

 

Otvorite mi vrata svoje svećeničke kuće da ju mogu uljepšati i ukrasiti svetošću i čistoćom.

 

Živite sa mnom da vas tješim dok nosite svoj križ i slijedite Isusa do Kalvarije.

Pustite da vas Ja odgajam ako hoćete da vaš svećenički život zamiriše cvatom svih vrlina.

Na Veliki Petak ove marijanske godine, shvatite svu dragocjenost dara što vam je Isus dao, kada je otvorio usta da bi rekao riječi koje ne smijete nikada više zaboraviti: EVO TI MAJKE.

I živite uvijek zahvalni Isusu na ovom njegovom zadnjem daru.”


Dongo (Como), 2. travnja 1988.
Velika Subota

U boli moje osamljenosti (379)

“Velika je subota.

To je dan moje velike boli.

To je dan moje neprekidne molitve.

Tijekom ove marijanske godine, koja mi je posvećena, ovaj se dan podudara s prvom subotom u mjesecu.

Došla sam s neba da od vas tražim prinos pet prvih subota u mjesecu.

To sam tražila od svoje kćeri, sestre Lucije, dok se nalazila u samostanu u Pontevedri, 10. prosinca 1925.

Molila sam da se ovaj dan provede u duhu zadovoljštine za sve uvrede koje se nanose vašoj nebeskoj Majci.

Zašto sam tražila da mi se od svih dana tjedna prinese subota?

Da se sjetimo bolnih sati koje sam provela na sam onaj dan kad sam ostala bez svog Sina.

Isusovo Tijelo leži mrtvo, položeno u novi grob, a Ja bdijem, stalno sabrana u svojoj djevičanskoj boli, u intimnom jedinstvu vjere, ljubavi i nade s nebeskim Ocem, koji se naginje nad rane mog neizrecivog čekanja i udjeljuje mi cjelov svoje božanske utjehe.

Danas vas sve želim uz sebe, uz svoju žalosnu Majku, da me utješite, i da vas poučim kako moliti s pouzdanjem, kako krotko patiti, kako ljubiti čistoćom srca, vjerovati s nepokolebljivom sigurnošću i hrabro se nadati usprkos činjeničnom stanju stvari.

Danas je dan kada vas prihvaćam u boli svoje osamljenosti i otvaram vam vrata da svi možete ući u sigurno utočište mog duhovnog majčinstva.

To je dan koji se pomolio poput cvijeta na junaštvu moje ljubavi, moje boli, moje vjere i sigurne nade.

To je dan vašeg novog mirovanja.

Zato vas pozivam da ga prinesete meni, molitvom svete Krunice i razmišljanjem o njezinim tajnama, sa svetom ispovijedi i pričesti, te obnovljenim činom posvete mom Bezgrješnom Srcu.

Na taj način mi možete dati zadovoljštinu za sve uvrede koje su mi upućene i zbog kojih moje Srce toliko pati.

Među zabludama koje se danas šire, ima i takvih koje dodiruju osobu i čast vaše nebeske Majke.

Neki poriču moje Bezgrješno Začeće i puninu milosti; drugi ne vjeruju više u moju povlasticu trajnog djevičanstva, te moje božansko i sveopće majčinstvo.

Od mene se udaljuju oni kojima sam osobito potrebna, a to su djeca, maleni, ubogi, jednostavni i grešni.

Osim toga, često se uklanjaju iz mjesta kulta čak i moji likovi.

Da bi se zadovoljilo za ove uvrede, nanesene Bezgrješnom Srcu vaše nebeske Majke, Ja tražim od vas da širite i danas pobožnost prvih pet subota u mjesecu.

To sam tražila u prvom dijelu ovog vašeg stoljeća; vraćam se i danas da to tražim, dok ovo stoljeće ide prema svome najžalosnijem razdoblju.

Ako učinite sve što sam od vas tražila, pobožnost prema meni će se sve više širiti; tada će moći djelovati velika moć koju mi je Presveto Trojstvo povjerilo.

Tako ću moći pripraviti za cijelo čovječanstvo novu eru njegove potpune obnove, u slavnom trijumfu moga Sina Isusa.”


Dongo (Como), 3. travnja 1988.
Uskrs

Radujte se sa mnom (380)

“Isus, kojega sam nosila s neizmjernom ljubavlju u svojoj djevičanskoj utrobi, kojemu sam tijekom devet mjeseci poklanjala tijelo i krv, da bih ga pripremila za njegovo ljudsko rođenje, uskrsnuo je.

 

Radujte se sa mnom.

Isus, kojega sam kao dijete držala na krilu, kojega sam učila činiti prve korake, kojega sam odgajala kao Majka puna ljubavi i pažnje, uskrsnuo je.

 

Radujte se sa mnom.

Isus, kojega sam pratila u njegovu djetinjstvu, kojeg sam gledala kako raste kao čovjek i kako postaje mladić, uskrsnuo je.

 

Radujte se sa mnom.

Isus, koji je bio neshvaćen, odbačen, nikad prihvaćen od vjerskih vlasti, dok je živio sve više prihvaćen od strane malenih, siromašnih, bolesnih i grešnika, uskrsnuo je.

 

Radujte se sa mnom.

Isus, kojega su ostavili njegovi učenici, koji je bio zatajen, izdan, osuđen na smrt od vjerskog suda, doveden pred Pilata, bičevan, okrunjen trnjem, vođen na stratište i raspet, uskrsnuo je.

 

Radujte se sa mnom.

Isus, koji je umro na Križu i položen u grob, uskrsnuo je.

Predragi sinovi, ovog Uskrsnog dana radujte se sa mnom. Sudjelujte u neizrecivoj radosti mog Bezgrješnog Srca, koju sam osjetila kada sam svojim očima, još punim suza, vidjela svog Sina Isusa u božanskom sjaju njegovog slavnog Tijela.

U onom času, za cijelo se čovječanstvo bol pretvorila u radost, mrak u svjetlost, zloća u dobrotu, grijeh u milost, mržnja u ljubav, smrt u život i pravda u trijumf božanskog milosrđa.

Radujte se sa mnom, predragi sinovi, dok slavimo zajedno ovaj Uskrs u marijanskoj godini, meni posvećenoj.

Danas se i ovo jadno čovječanstvo, još zatvoreno u hladan grob odbijanja Boga, mržnje, nasilja, rata i nečistoće, poziva da izađe iz groba mraka i smrti.

Radujte se sa mnom, jer vam ovog Uskrsnog dana javljam da će se uskrsli Isus vratiti u božanskom sjaju svoje veličine i svoje slave.”


Dongo (Como), 1. svibnja 1988.

Prinesite mi mirisno cvijeće (381)

“Započinjete danas mjesec svibanj ove marijanske godine, meni posvećene.

Pozivam vas da ga provedete sa mnom u sve čvršćem zajedništvu života sa svojom nebeskom Majkom.

Stigla su moja vremena i skoro ću izići iz pustinje u kojoj se nalazim da bih izvršila svoja najveća čudesa i izvojevala pobjedu.

Zato vas trebam danas, moja premila djeco.

Preko vas želim da se svjetlo mog Bezgrješnog Srca odrazi u cijelom svijetu, preko vas koji ste mi se potpuno povjerili, činom svoje savršene posvete.

Želim djelovati preko vas.

Želim ljubiti i spašavati preko vas.

Želim se svima očitovati i preko vas izvojevati pobjedu svog Bezgrješnog Srca.

Tražim od vas da provedete ovaj mjesec u dubokoj bliskosti života sa mnom.

 

Prinesite mi mirisno cvijeće vaše molitve.

Molite više, molite postojano i s ljubavlju, molite molitvu srca.

Ponovo okupljajte oko sebe vjerne, koji su vam povjereni i zajedno sa svojom nebeskom Majkom oblikujte pravi Cenakul neprekidne molitve koja može privući na Crkvu i svijet dar drugih Duhova.

 

Prinesite mi mirisno cvijeće svog pouzdanja.

Moj vas Protivnik stavlja na kušnju sumnjom i malodušnošću.

Tom se podlom zamkom uvijek služi da bi vas zaustavio na putu potpunog povjerenja u mene.

Koliki su se od vas zaustavili na tom putu zbog sumnje, nesigurnosti i nevjere!

Slušajte me ponovo čistoćom male djece.

Ponovo mi vjerujte jednostavnošću ubogih.

Prepustite mi se kao djeca i opet me slijedite.

 

Prinesite mi mirisno cvijeće svoje ljubavi.

Ljubite više. Ljubite jače.

Budite svima živi primjer nove zapovijedi mog Sina Isusa: ‘Ljubite se međusobno kao što sam Ja ljubio vas.’

Ne sudite, ne kritizirajte, ne osuđujte.

Budite dobri, nježni i milosrdni prema svima.

Budite rosa moje majčinske nježnosti koja pada na pustinju egoizma i mržnje, nedostatka ljubavi i hladnoće.

U ova vremena Sotona jako vreba i na ovo moje Djelo ljubavi, nastojeći posijati razdor među vama.

Zato vas sve pozivam da budete krotkiji i ponizniji, poslušniji i sve više sjedinjeni s ovim mojim malim sinom, kojeg sam izabrala kao sredstvo za širenje Svećeničkog marijanskog pokreta po cijelom svijetu.

Tada ću Ja prihvatiti vaše mirisno cvijeće molitve, pouzdanja i ljubavi, koje mi prinosite u mjesecu svibnju ove Marijine godine, kao svoj najdraži dar ljubavi, dar moje male djece i hrabrih apostola koje sam odabrala za trijumf svog Bezgrješnog Srca.”


Marienfried (Njemačka), 13. svibnja 1988.
Obljetnica prvog ukazanja u Fatimi

Ovo su vremena (382)

“Predragi sinovi, živite u mom miru.

Danas se sjećate mog prvog ukazanja u ubogoj Irijskoj dolini u Fatimi.

Sišla sam s neba kao vaša Majka i Kraljica.

Očitovala sam vam se u sjaju svog bezgrješnog svjetla.

Pojavila sam se kao Žena odjevena suncem, koja ima zadaću da si stvori četu za odlučujuće trenutke bitke.

Ovo su vremena moje velike svjetlosti.

 

Ovo su vremena molitve i pokore.

Danas vas pozivam da molite sa naročitom nakanom za obraćenje jadnih grešnika, bezbožnika i dalekih.

Molite uvijek svetu Krunicu.

Prinosite molitve i žrtve za spas duša, jer, danas vam ponavljam, mnogi idu u pakao jer nema nikoga da se žrtvuje i moli za njih.

 

Ovo su vremena obraćenja i povratka Gospodinu.

Poput Majke uzimam vas za ruku i vodim na put dobra, ljubavi i svetosti.

Dajem vam milost pokajanja da možete živjeti daleko od grijeha, zla i egoizma.

Neka svaki dan raste broj moje djece koja se odriču grijeha, da bi hodili putem Božje milosti.

Neka se Božji Zakon sve više poštuje i živi.

Tada će vas mnoga vaša braća slijediti na putu spasenja i povratka Gospodinu.

 

Ovo su vremena mog mira.

Djeci koja me slušaju i posvećuju se mom Bezgrješnom Srcu darujem svoj mir.

Vodim vas da živite u miru srca i duše.

Dajem vam duševni mir iako živite usred velikih nemira.

Osjetite moje majčinsko prisustvo, naročito u trenucima opasnosti i kušnje.

Dajem vam svoj biljeg da možete posvuda raznositi svjetlo vjere, svetosti i ljubavi u ovim danima gustog mraka.

 

Ovo su vremena velikog milosrđa.

Isusovo se Srce sprema izliti bujice svoje božanske i milosrdne ljubavi.

Za svijet je došao čas velikog milosrđa.

Milost će sići poput rose na svaku ranu; otvorit će najtvrđa srca; očistit će duše utopljene u grijehu; dovest će grešnike obraćenju i svima udijeliti milost potpune obnove.

Na današnji dan marijanske godine, meni posvećene, pustite da u vas prodre moja bezgrješna svjetlost, kako biste vi sami postali moje zrake što obasjavaju suncem čistoće i ljubavi ovu zemlju uronjenu u najdublju tamu.”


Heede (Njemačka), 22. svibnja 1988.
Svetkovina Duhova

Doći će Duh Sveti (383)

“Predragi sinovi, okupite se sa svih strana zemlje da biste proživjeli ovaj dan u Cenakulu mog Bezgrješnog Srca.

To je dan koji nas podsjeća na silazak Duha Svetoga na apostole sjedinjene u molitvi sa mnom u jeruzalemskom Cenakulu.

Na današnji dan Duhova, marijanske godine, meni posvećene, pozivam vas da sjedinite svoju molitvu s molitvom svoje nebeske Majke, da biste izmolili veliki dar drugih Duhova.

Došlo je vrijeme drugih Duhova.

Duh Sveti će doći kao nebeska rosa milosti i vatre koja će obnoviti cijeli svijet.

Pod utjecajem njegovog neodoljivog djela ljubavi Crkva će se otvoriti novoj eri svoje veće svetosti i bljesnut će tako jakim svjetlom da će k sebi privući sve narode zemlje.

Doći će Duh Sveti da se izvrši volja nebeskog Oca, te da stvoreni svemir ponovo odražava njegovu veliku slavu.

Doći će Duh Sveti da osnuje slavno Kraljevstvo Kristovo koje će biti kraljevstvo milosti, svetosti, ljubavi, pravde i mira.

Svojom božanskom ljubavlju otvorit će vrata srdaca i rasvijetliti sve umove.

Svaki će se čovjek vidjeti u vatri božanske Istine. Bit će to kao sud u malome, a zatim će Isus Krist donijeti na svijet svoje slavno Kraljevstvo.

Doći će Duh Sveti, pomoću trijumfa mog Bezgrješnog Srca. Zato vas sve danas pozivam da uđete u Cenakul mog Srca.

Tako ćete biti pripravni primiti dar Duha Svetoga koji će vas preobraziti i učiniti sredstvima pomoću kojih će Isus stvoriti svoje Kraljevstvo.”


Samostan Le Bouveret (Vallese - Švicarska), 11. lipnja 1988.
Spomendan Bezgrješnog Srca Marijina

Velika apostazija (384)

“Na blagdan svog Bezgrješnog Srca ove marijanske godine, meni posvećene, predraga djeco, sve vas pozivam da uđete u nebeski vrt kojeg sam za vas pripremila u ovim bolnim i krvavim trenucima čišćenja.

 

Stigao je čas velikog otpada.

Ostvaruje se ono što je već proreklo božansko Pismo u drugoj poslanici sv. Pavla Apostola Solunjanima.

Sotona, moj Protivnik, s prevarom i posredstvom lukava zavođenja, uspio je posvuda proširiti zablude u obliku novih i prilagođenih tumačenja Istine zavodeći mnoge da izaberu svjesno život u grijehu, u ludom uvjerenju da grijeh nije više zlo, dapače, da je vrijednost i dobro.

 

Stigla su vremena opće zbrke i uznemirenja duhova.

Zbrka je ušla u duše i u život tolikih mojih sinova.

Ovaj veliki otpad širi se sve više i unutar Katoličke Crkve.

Uče se i šire zablude, dok se s takvom lakoćom niječu temeljne Istine vjere koje je autentično učiteljstvo Crkve učilo i energično branilo protiv bilo kakvog heretičnog zastranjenja.

Biskupi čudno šute i više ne reagiraju.

Kad moj Papa odvažno govori i ponovo potvrđuje Istine Katoličke vjere, više ga se ne sluša, dapače, javno ga se kritizira i ismijava.

Postoji suptilna – jedva zamjetljiva – đavolska tajna taktika masonerije koja se primijenjuje danas u odnosu prema Sv. Ocu, da se izloži ruglu njegova osoba i njegovo djelo, i da se učini ispraznim njegovo Učiteljstvo.

Žrtve velikog otpada su moja djeca koja se, često i nesvjesno, daju zavesti od ovog vala zabluda i zla.

Žrtve velikog otpada su mnogi biskupi, svećenici, redovnici i vjernici.

U ovim će vremenima u Katoličkoj Crkvi ostati mali ostatak koji će biti vjeran Kristu, Evanđelju i čitavoj njegovoj Istini.

Mali ostatak oblikovat će malo stado, koje ću Ja čuvati u dubini svog Bezgrješnog Srca.

To malo stado bit će oblikovano od biskupa, svećenika, redovnika i vjernika, koji će ostati čvrsto sjedinjeni s Papom, ujedinjeni svi u Cenakulu mog Bezgrješnog Srca, u činu trajne molitve, trajnog žrtvovanja, potpunog predanja, da priprave križni put za drugi i slavni dolazak moga Sina Isusa.

Ovog svog blagdana ove marijanske godine, obraćam se svima onima koji žele tvoriti dio malog stada majčinskim pozivom da se posvete mom Srcu, da žive u intimnosti života sa mnom, da postanu moji odvažni apostoli u ovim posljednjim vremenima, jer je stigao čas u kojem moje Bezgrješno Srce mora biti proslavljeno pred Crkvom i pred čitavim čovječanstvom.”


Svetište Knock (Irska), 29. lipnja 1988.
Svetkovina svetih apostola Petra i Pavla

S Petrovom vjerom (385)

“Predragi sinovi, rasvijetlite zemlju Kristovim svjetlom.

Predragi sinovi, donosite ljude Kristu s Petrovom vjerom.

Samo je na Petru Krist utemeljio svoju Crkvu.

Samo je za Petra Isus molio da njegova vjera ostane uvijek čvrsta.

Samo Petru je Isus povjerio zadatak da utvrđuje u vjeri braću.

Danas slavite svetkovinu svetih apostola Petra i Pavla u ovoj marijanskoj godini, meni posvećenoj.

Kao žalosna i brižna Majka, sve vas pozivam da danas gledate u Petrovog nasljednika, Papu Ivana Pavla II.

To je moj Papa.

To je Papa kojeg sam Ja oblikovala u dubini svog Bezgrješnog Srca.

On je Papa mog velikog svjetla u ovim vremenima najveće tame.

 

S Petrovom vjerom on obasjava zemlju i potvrđuje potpunu vjeru u Krista, Božjeg Sina, i kao novi Pavao, ide u sve krajeve svijeta propovijedajući hrabro Evanđelje spasenja.

Pomažite Papu svojim sinovskim jedinstvom.

Molite za njega, žrtvujte se s njime, ljubite ga, okružujte ga snažnom silom ponizne i hrabre poslušnosti.

Papino srce danas krvari zbog jednog biskupa svete Božje Crkve koji svojevoljnim biskupskim ređenjem, a koje je protiv Papine volje, otvara bolnu šizmu u Katoličkoj Crkvi.

Ali to je samo početak.

U stvari, mnogi biskupi nisu više sjedinjeni s Papom te idu suprotnim putem od onoga kojeg on naznačava.

A to je još opasnija podjela, iako još nije vidljiva, koja para i okrvavljuje moje majčinsko Srce, te čini da moj Papa gotovo pada pod teretom preteškog Križa.

Ja sam vas pripremila da mu možete pomoći nositi njegov veliki Križ.

Stoga je došlo vrijeme kada se mora pojaviti, u svoj svojoj snazi i sjaju, velika vojska koju sam ovih godina tiho i potajno oblikovala u svim djelovima svijeta, sa svojim Svećeničkom marijanskim pokretom, za obranu i oslonac Papi.

Tako se počinje jasno nazirati plan malog stada koje će ostati vjerno Kristu i njegovoj Crkvi, a koje Ja štitim i čuvam u vrtu svog Bezgrješnog Srca.”


Rubbio (Vicenza), 15. kolovoza 1988.
Marijino Uznesenje na nebo i svečani završetak marijanske godine

Snažno sam posredovala (386)

“Predraga djeco, živite u mom miru.

Danas gledajte u mene, Ženu zaodjenutu Suncem, na dan kada cijela Crkva časti povlasticu moga tjelesnog uznesenja u nebo.

Moj Papa je odabrao ovu svečanost kao službeni završetak jednog vremena koje mi je bilo posvećeno, posebnom marijanskom godinom u moju čast, a koje je počelo na dan Duhova prošle godine.

Iako ova godina nije proživljena kako je priželjkivalo i očekivalo moje Bezgrješno Srce, ipak sam prihvatila ovaj poseban Papin dar u ime cijele Crkve.

Ove marijanske godine, koja se danas zaključuje, Ja sam snažno posredovala u životu Crkve i čovječanstva.

U ovoj marijanskoj godini mogla sam sprovesti svoje majčinsko djelovanje u srcu, duši i životu tolike moje djece koja su mi otvorila vrata svojih života.

Naročito sam mogla izvršiti svoju veliku moć u životu sve one djece koja su mi se potpuno povjerila svojim činom posvete mom Bezgrješnom Srcu.

U svom sam nebeskom vrtu pripremila brojne mladice velike svetosti za novo doba koje je već pred vratima.

U ovoj marijanskoj godini snažno sam posredovala i u životu crkve.

Na nju već vrebaju sa svih strana mračne sile zla: mračnim masonskim spletkama svojih brojnih pristaša i u samom vrhu Crkve, uspjele su paralizirati njeno djelovanje i ugasiti njen apostolski žar.

Mnogi su među njenim pastirima iznemogli i u svom su djelovanju hladni i mlitavi, dok ova moja najljubljenija kćer živi čas svoje agonije.

Dolazim Crkvi, svojoj kćerki, da živim s njom bolne trenutke njene agonije i velike napuštenosti, da bih i sama okusila gorčinu njenog kaleža i dijelila s njom njene patnje, te uzela udio u svim njenim dubokim ranama.

U ovoj sam marijanskoj godini snažno posredovala kako bih spasila ovo jadno i izgubljeno čovječanstvo.

Nažalost, nije prihvaćen moj poziv na obraćenje.

I dalje se ide putem odmetništva, pobune protiv Boga, grijeha, društvenog zla, psovke, mržnje i nečistoće.

Stoga sam poticala svu onu djecu koja me slušaju i slijede, da se okupljaju u Cenakulima molitve i pokore da bi zadobili od Isusa veliki dar njegovog božanskog milosrđa.

Kakvu je utjehu moje žalosno Srce osjetilo kada sam vidjela da su se ovi Cenakuli posvuda proširili, te da su se u ovoj marijanskoj godini umnožili i brojem i velikodušnošću!

Zbog toga što su mnoga moja djeca odgovorila molitvom i pokorom, Ja sam izmolila od božanske pravde da udalji još jednu veliku kaznu koja je trebala pogoditi cijelo čovječanstvo.

Ali sada, sa završetkom marijanske godine, zaključit će se ono vremensko razdoblje koje je Gospodin dopustio čovječanstvu za obraćenje.

Već ste na pragu događaja koji su vam prorečeni.

Zato vas pozivam da hodite svi putem božanske milosti i svetosti, čistoće i molitve, sinovske poslušnosti i pouzdanja.

Vjerujte u sve što vam kažem i ostanite u mom miru i svjetlosti.

Samo ćete tako moći rasvijetliti zemlju u ove dane gustog mraka.

S ovog svetog brda sve vas gledam milosrdnim očima i blagoslivljam vas.”


Beč (Austrija), 31. kolovoza 1988.
Duhovne vježbe u obliku Cenakula sa svećenicima Svećeničkog marijanskog pokreta iz Austrije, Njemačke, Jugoslavije i Mađarske

Oči uzdignute Mariji (387)

“Predragi sinovi, kakva je to utjeha mom ražalošćenom Srcu vidjeti vas ovdje sve zajedno, u tom tjednu neprekidnog Cenakula!

Sjedinjujem se uvijek s vašom molitvom, koju molite sa mnom i mojim posredovanjem.

Radosna sudjelujem u vašem bratstvu i jačam vam međusobnu ljubav, pomažem da se razumijete, i da još više jedinstveni hodite teškom stazom ovog vašeg vremena.

Radosna prihvaćam čin posvete svom Bezgrješnom Srcu kojeg obnavljate svaki dan za vrijeme zajedničkog služenja sv. Mise.

Ja vam obilno pribavljam dar Duha Svetoga kojeg vam daju Otac i Sin snažnim posredovanjem vaše nebeske Majke.

Ušli ste u moje vrijeme.

Pozvani ste da budete moji apostoli u ova zadnja vremena.

Htjela sam da marijanska godina, koja je ovaj mjesec službeno zaključena, bude početak razdoblja u kojem će vaša nebeska Majka djelovati sve jače u srcima, dušama i životima svoje djece kako bi izvojevala trijumf Bezgrješnog Srca u svijetu.

Sada počinje vrijeme uzdizanja očiju prema Mariji, kako vam je rekao moj Papa Ivan Pavao II.

 

Ako oči uzdignete Mariji bit ćete osvijetljeni djevičanskim svjetlom moje vjere, koja vas vodi da ponizno prihvatite Riječ Božju, da je čuvate s ljubavlju, dosljedno živite, te s vjerom propovijedate.

Ja vam rasvijetljujem put koji morate prijeći da uvijek ostanete u pravoj vjeri i da sami postanete hrabri svjedoci vjere.

Kolike se zablude šire u vašim zemljama, a često su uzrokovane oholim stavom mnogih teologa koji više ne prihvaćaju Učiteljstvo Crkve!

Tako se mnoga moja djeca svakodnevno udaljuju od prave vjere i padaju u duboki mrak otpada.

Budite danas vi snažni svjedoci vjere prihvaćajući ono što Papa i autentično Učiteljstvo Crkve još podučavaju, propovijedajući sve istine katoličke vjere, naročito one koje se više ne naviještaju. Tako ćete vi postati svjetlo tolikoj svojoj braći koja hodaju u najdubljem mraku.

 

Ako oči uzdignete Mariji bit ćete obasjani djevičanskim svjetlom moje čistoće i svetosti.

Koliki žive obavijeni mrakom grijeha, zla, nečistoće, oholosti, psovke, idolopoklonstva i bezboštva!

Vi me morate slijediti na putu svetosti koja se postiže snažnim nastojanjem da se pobijedi grijeh, u svim njegovim podmuklim očitovanjima, te da se živi u Božjoj milosti, ljubavi, čistoći, milosrđu, i provođenju u život svih kreposti.

Tada ćete doprinijeti ozdravljenju velike rane materijalizma, koji je sa sobom u vaše zemlje donio bolest nemorala, očajničkog traganja za užicima i blagostanjem; bolest razuzdanog egoizma, škrtosti i gluhoće za potrebe malenih, ubogih i odbačenih.

 

Ako oči uzdignete Mariji bit ćete osvijetljeni djevičanskim svjetlom moje molitve i majčinske ljubavi.

Umnožite vaše Cenakule molitve.

Molite uvijek svetu Krunicu.

Širite u vašim zemljama obiteljske Cenakule, kao lijek za velika zla koja prijete vašim obiteljima razdorom, razvodom i legalizacijom abortusa i svih drugih sredstava za sprečavanje života.

Neka je vaša molitva uvijek usmjerena na euharistijskog Isusa.

Neka je to molitva trajnog klanjanja, zadovoljštine, hvale i zahvale euharistijskom Isusu.

Neka posvuda ponovno procvate ljubav i klanjanje Isusu prisutnom u Euharistiji.

Dolazak slavnog Kristovog Kraljevstva zbit će se u isto vrijeme s trijumfom Isusovog euharistijskog Kraljevstva.

Ljubite Isusa, slijedite ga, hodite putem prezira svijeta i sebe samih.

Neka vas samo Kristovo svjetlo rasvjetljava, pod pogledom mojih majčinskih i milosrdnih očiju, u ovom času velikog jada što ga živite.

Moje svjetlo, poput zore koja rudi, s Istoka se širi i postaje sve jače dok ne pokrije cijeli svijet.

Iziđite iz ovog Cenakula sa svjetlom Krista i svoje Bezgrješne Majke i rasvijetljujte zemlju u ovo vrijeme dubokog mraka.

S Austrijom i Njemačkom, odavde blagoslivljam susjedne zemlje koje su još pod jarmom velikog ropstva i danas vam naviještam da je blizu čas njihovog oslobođenja.”


Pariz - Bazilika Presvetog Srca na Montmartre-u (Francuska), 11. rujna 1988.
Cenakul svećenika i vjernika Svećeničkog marijanskog pokreta

Ljubav nije ljubljena (388)

“Predragi sinovi, koliko vas ljubi Isus!

Njegovo je božansko Srce peć najvruće ljubavi za vas.

Za vašu ljubav Isus Krist je sišao iz Očevih grudi u moju majčinsku grud i postao čovjekom.

Za vašu ljubav Isus je živio svoj život ponizno, siromašno i skriveno u molitvi i radu.

Za vašu ljubav Isus je na se preuzeo patnju, poniženje i odbačenost.

Za vašu ljubav Isus je postao Čovjekom boli i prikazao se kao žrtva na Križu.

Za vašu ljubav je pustio da ga osude, prezru, muče, razapnu i ubiju.

Za vašu ljubav je uskrsnuo i uzašao na nebo, gdje sjedi s desna Ocu.

Za vašu ljubav Isus ostaje uvijek s vama, u stanju žrtve u sakramentu Euharistije.

Za vašu ljubav vam je također darovao svoju Majku.

O uboga moja djeco, toliko kušana u ovo vrijeme velikog jada, kada biste samo znali koliko vas Isusovo Srce ljubi!

Isus vas ljubi, a od vas dobiva samo nezahvalnost, ravnodušnost i neuzvraćenu ljubav.

Isus vas ljubi, a vi živite kao da ga nema.

Isus vas ljubi i drhti od ljubavi za vas u Euharistiji, a vi ga ostavljate samog, napuštenog i okruženog velikom prazninom i nevjericom.

Nikad kao u ova burna vremena ljubav nije ljubljena.

Zato pustite da vas vaša nebeska Majka formira za ljubav, pomogne vam da rastete u ljubavi i vodi vas svakodnevno na putu savršene ljubavi.

Samo će tako moje Bezgrješno Srce moći pobijediti.

Samo ćete tako moći rasvijetliti zemlju suncem božanske ljubavi koja će na kraju uspjeti odagnati svaku sjenu da bi konačno zasjala na svijetu nova era civilizacije ljubavi.”


Lourdes (Francuska), 18. rujna 1988.
Cenakul s vjernicima i svećenicima Svećeničkog marijanskog pokreta

Razdoblje od deset godina (389)

“Danas dođite iz cijele Francuske podno stijene na kojoj sam se ukazala kao Bezgrješno Začeće, da biste učinili svoj veliki Cenakul molitve i bratstva, te da biste zajedno obnovili čin posvete mom Bezgrješnom Srcu.

S ovoga mjesta blagoslivljam svoj Pokret; odavde blagoslivljam svakoga pojedinog od vas; odavde blagoslivljam Crkvu i cijelo čovječanstvo.

Ušli ste u moja vremena.

Danas vas pozivam da mi posvetite sve ovo vrijeme koje još preostaje do kraja ovog stoljeća.

 

To je razdoblje od deset godina.

Deset jako važnih godina. Deset odlučujućih godina.

Molim vas da ih provedete sa mnom jer ulazite u zadnje razdoblje drugog došašća, koje vas vodi k trijumfu mog Bezgrješnog Srca u slavnom dolasku mog Sina Isusa.

U ovom razdoblju od deset godina ispunit će se punina vremena koju sam vam naznačila, a koje je počelo s ukazanjem u La Salette-u, pa sve do zadnjih ukazanja.

U ovom razdoblju od deset godina doseći će vrhunac čišćenje koje već godinama proživljavate i stoga će svima patnje biti još jače.

U ovom razdoblju od deset godina navršit će se vrijeme velikog jada koje vam je prorečeno Sv. Pismom, vrijeme prije drugog Isusovog dolaska.

U ovom razdoblju od deset godina otkrit će se tajna zla koja je pripremljena sve većim širenjem otpada.

U ovom razdoblju od deset godina ostvarit će se sve tajne koje sam povjerila nekoj od moje djece i ispunit će se svi događaji koje sam prorekla.

Zato vas molim da mi posvetite cijelo ovo vrijeme kao da je ovo produžetak i nastavak marijanske godine.

Otvorite vrata vaših srdaca i pustite da u vama djelujem.

Otvorite mi vrata vaših obitelji, vaših župa i redovničkih kuća i pustite da uđe bezgrješna svjetlost moje nazočnosti.

Umnožite svoje Cenakule molitve, živite u jačem pouzdanju, prepustite mi se kao djeca i ne dajte da vama ovlada isprazna znatiželja za onim što vas očekuje.

Neka vas voda božanskog milosrđa očisti od svakog grijeha i učini vas mladicama za eru milosti i svetosti koju, u svom Bezgrješnom Srcu, svaki dan pripremam za vas.

Sve vas blagoslivljam iz ovog svog toliko čašćenog svetišta.”


Madrid (Španjolska), 29. rujna 1988.
Duhovne vježbe u obliku trajnog Cenakula sa svećenicima Svećeničkog marijanskog pokreta Španjolske

Anđelima crkava (390)

“Predragi sinovi, priveli ste kraju duhovne vježbe u obliku trajnog Cenakula i stigli ste iz svih krajeva Španjolske, zemlje koju toliko ljubim i na koju moj Protivnik naročito vreba i napada.

Rado sam primila poklon vaše molitve, ljubavi i bratstva.

Iz svog Bezgrješnog Srca spustila sam obilnu kišu milosti na vas, na vjernike koji su vam povjereni, na Crkvu i na vašu domovinu.

Tri su zamke pomoću kojih vas Sotona pokušava danas zavesti da bi vas udaljio od Isusa i Mene.

 

Prva se tiče vaše domovine koja se službeno udaljila s puta vjekovne vjernosti kršćanskoj tradiciji da bi prihvatila materijalističke i ateističke ideologije.

U političkom i društvenom životu prihvaćena je zabluda indiferentizma i u ime jedne lažne slobode ozakonjeni su razvod, pobačaj i sva sredstva za sprečavanje začeća života.

Što je ostalo kršćansko u ovoj vašoj naciji, koja je ipak bila svjetlo cijelom svijetu, zbog primjera kojeg su dali toliki njeni sveci i mučenici?

O Španjolsko, vrati se na put obraćenja i svoje veće vjernosti Kristu!

 

Druga se tiče Crkve koja živi u ovoj vašoj naciji. U nju je prodro sekularizam koji naročito pogađa život tolikih svećenika i redovnika; razdrta je unutrašnjom podjelom; pogođena je ponašanjem svojih pastira koji šute iz straha da se ne izlože kritikama i ne brane više Kristovo stado koje im je povjereno.

Vama, koji ste anđeli crkava, danas upućujem žalosni ukor svog majčinskog Srca zbog odsutnosti vjere, gorljivosti, molitve i svetosti.

Uskoro će vas Gospodin tražiti račun o tome kako ste upravljali njegovim vinogradom i zašto ste dopustili da u nj uđu grabežljivi vukovi u janjećem ruhu, koji će proždrijeti pogaženo i rasuto stado.

 

Treća se tiče života moje djece, posebno mladih kojima prijeti opasnost da se izgube u nemoralu.

Tražim da se vratite na put općeg obraćenja Gospodinu i da poštujete Božji zakon, provodeći u život kršćanske kreposti, naročito pokoru i milosrđe.

Neka miris vaše čistoće ponovo osvježi sredinu koja vas okružuje, a koja je prepuna prijetnji i opasnosti.

Povjerite se zaštiti anđela čuvara, posebno arkanđela sv. Gabrijela, sv. Rafaela i sv. Mihaela čiji blagdan danas slavite.

Tako ćete ponovo zadobiti krepost jakosti koja vam je danas toliko potrebna; ozdravit će vaše duboke rane; iznad svega će vas uvijek čuvati sv. Mihael u ovoj strašnoj bici koja se u ova zadnja vremena bije između neba i zemlje.

I na kraju, svi ćete moći sudjelovati u pobjedničkoj vojsci, koju predvodi vaša nebeska Voditeljica, Žena zaodjenuta suncem, prema skorom trijumfu svog Bezgrješnog Srca u svijetu.”


Fatima (Portugal), 13. listopada 1988.
71. obljetnica zadnjeg ukazanja

Otvaram vam zapečaćenu knjigu (391)

“Danas završi ovdje u Fatimi Cenakule koje si, u ovoj marijanskoj Godini, vršio u svim nacijama Europe sa redovnicima i vjernicima mog Pokreta.

Već se je moja velika mreža ljubavi i spasa rastegla u sve dijelove zemlje.

S ovog mjesta, na kojem sam se ukazala kao Žena zaodjenuta Suncem, objavljujem vam da je doseglo vrhunac vrijeme čišćenja i da ste stoga pozvani da proživite najbolnije trenutke onoga što vam je prorečeno.

Gospodin me k vama šalje da izvršim zadatak kojeg mi je Presveto Trojstvo povjerilo u ovim vašim vremenima.

Otvaram vam zapečaćenu knjigu da vam otkrijem njene tajne.

Okupila sam vas sa svih strana i pripremila vas na velike događaje koji su pred vama.

Samo tako možete izvršiti svoju važnu misiju.

U velikom otpadu koji je posvuda uzeo maha, morate zadržati čvrsto uporište u pravoj vjeri i biti njezini hrabri svjedoci.

U velikim nevoljama koje živite, morate postati znak mog mira i moje majčinske zaštite.

U velikoj kazni koja već pogađa ovaj svijet, morate pomoći svima da hode putem pouzdanja, molitve, nade, sinovski se prepuštajući ljubavi svoga nebeskog Oca.

Moje će svjetlo biti sve jače da bi najavilo dolazak Isusa, Kralja pravde i mira koji će sve obnoviti.

Iz ovog svog štovanog svetišta molim vas da prihvatite moju riječ, te da vjerujete mojim porukama.

Otvorite mi vrata svojih srdaca i živite u Gospodinovom miru i milosti.

Ja sam Kraljica svete Krunice i sve vas blagoslivljam s ovim znakom moje sigurne pobjede.”


Zagreb (Jugoslavija), 27. listopada 1988.
Duhovne vježbe u obliku Cenakula sa svećenicima Svećeničkog marijanskog pokreta slovenskog i hrvatskog jezika

Vaš je čas (392)

“Predragi sinovi, kako sam radosna što vas vidim ovdje, sjedinjene kao braću što se ljube, da biste mogli moliti zajedno sa mnom u jednom Cenakulu koji obnavlja čudesnu stvarnost onoga u Jeruzalemu!

I vi ste u ovoj kući sjedinjeni sa mnom da biste se ljubili, zajedno molili i razmišljali o svom životu posvete mom Bezgrješnom Srcu.

Kolike milosti, ovih dana, izlijevam na Crkvu i svijet!

Kolike milosti izviru iz mog Bezgrješnog Srca za vas, za cijeli moj Pokret, za vašu zemlju koja prolazi časove patnje i tegobe i toliko treba pomoć svoje nebeske Majke.

Ja sam Majka i Kraljica vaše domovine.

Ljubim vas s osobitom majčinskom nježnošću.

Danas želim donijeti utjehu i radost svima koji žive u ovoj meni predragoj zemlji.

Zato se služim vama, svećenici i sinovi posvećeni mom Bezgrješnom Srcu.

Vaš je čas.

Čas je vašeg javnog svjedočenja.

 

Budite svjedoci ljubavi.

Ljubite svoju braću s Isusovim Srcem i mojim majčinskim Srcem.

Ljubite sve, naročito one najudaljenije, najsiromašnije, najpotrebitije i one koji najviše trpe.

Mojim srcem ljubite grešnike, one koji hode putem odbacivanja Boga, ateizma, mržnje, nasilja i nečistoće.

Nek vaša ljubav sada siđe, kao moj majčinski lijek, na tolike otvorene i krvave rane i tako postanite tvorci mira, zajedništva i velikog bratstva.

 

Budite svjedoci molitve.

Molite uvijek, molite više; molite sv. Krunicu.

Umnažajte Cenakule molitve među vama svećenicima i također s vjernicima.

Iznad svega širite oko sebe obiteljske Cenakule, koje Ja želim kao lijek za velika zla koja danas prijete opstanku kršćanske obitelji zbog ozakonjenja abortusa, razvoda i svih sredstava za sprečavanje života.

Molitvom možete postići sve od Gospodina.

Molitvom koju molite zajedno sa mnom, svojom nebeskom Majkom, možete postići veliki dar preobrazbe srdaca i obraćenja.

Svakodnevno možete molitvom udaljavati od sebe i svoje domovine tolike opasnosti i zla.

 

Budite svjedoci milosrđa.

Danas vi morate biti, iznad svega, veliki i poseban znak božanskog milosrđa.

Nek vaše srce bude slično Isusovom: dobro, strpljivo, krotko, ponizno i milosrdno.

Tada ćete uvijek darivati svjetlo božanske ljubavi i vodit ćete sve na put spasenja.

Ne sudite nikada. Ne osuđujte nikoga.

Vaš je jedini zadatak da spašavate nadnaravnom snagom svoje molitve, trpljenja i žrtvovanja.

Čudo milosrdne Isusove ljubavi uskoro će se ispuniti u vašem vremenu. U tom se sastoji trijumf mog Bezgrješnog Srca: u najvećem trijumfu milosrdne Isusove Ljubavi, koja će izmijeniti svijet i odvesti vas u novu eru ljubavi, svetosti i mira.

S ovog Cenakula blagoslivljam sve vas, svoj Pokret, vašu Domovinu, Crkvu i cijelo čovječanstvo.”


Dongo (Como), 12. studenoga 1988.
Sv. Jozafat mučenik

Bit ćete progonjeni (393)

“Predragi sinovi, ovo je vaš čas i zato ste pozvani da sve više trpite.

Isus vas poziva da ga slijedite na putu Kalvarije.

Ja vidim kako je velik križ kojeg danas morate nositi i blizu sam svakom od vas, sa svojom majčinskom nježnošću.

 

Ne klonite duhom.

Često vas moj Protivnik ranjava, služeći se dobrim osobama, pa čak i onima kojima ste na razne načine učinili dobročinstva.

Ponekad se služi upravo vašom subraćom.

Došla su vremena, koja sam vam Ja prorekla, u kojima su svećenici koji me štuju, slušaju i slijede, ismijani, prezreni i poraženi od strane drugih svećenika, koji su isto tako sinovi moje majčinske ljubavi.

Stoga ste pozvani da uđete u Getsemanski vrt s Isusom, vašim bratom, koji u vama želi ponovo oživjeti bolne časove svoje unutrašnje agonije.

Okusite i vi gorčinu njegova kaleža i ponovite s njim sinovskim posluhom: ‘Oče, neka je volja Tvoja, a ne moja.’

Pripremite se da iskušate neizrecivu patnju onih koji su napušteni od najvjernijih, ismijani od svoje subraće, marginalizirani od poglavara, poraženi od prijatelja, progonjeni od onih koji su prihvatili kompromis sa svijetom i pridružili se tajnoj četi masonerije.

 

Ne dajte se obeshrabriti.

Ovo su vremena hrabrosti i svjedočanstva.

Vaš glas mora objavljivati sve jače Riječ Evanđelja i sve istine katoličke vjere.

Morate raskrinkati svaku zabludu, svladati podmukle zasjede, odbaciti svaki kompromis s duhom svijeta i dati svima primjer vjernosti Kristu i njegovoj Crkvi.

Stigla su vremena kada morate ljubiti i slaviti Isusa Raspetoga.

Nosite ga uvijek sa sobom i pokazujte ga svima kao jedinog Spasitelja i Otkupitelja.

I za ovu vašu izopačenu generaciju nema druge mogućnosti spasa osim u Isusu Kristu Raspetom.

 

Ne dajte se uplašiti.

Već je spremno vrijeme vašeg žrtvovanja.

 

Bit ćete progonjeni!

Čak i oni koji vas smetaju, kleveću, preziru, isključuju i progone vjerovat će kako čine nešto što je ugodno nebeskom Ocu i čak meni, vašoj bezgrješnoj Majci.

To je dio ovog mračnog doba u kojem vi živite.

Jer, već ulazite u najbolniju fazu čišćenja i uskoro će Crkva biti uzdrmana strašnim progonima novim i dosada nepoznatim.

Živite u molitvi.

Živite u pouzdanju.

Živite dragocjeni čas svoje svećeničke žrtve sa mnom, svojom nježnom Majkom, koja vas je sve okupila u vrtu svog Bezgrješnog Srca, kako bi vas prinijela nebeskom Ocu kao žrtve, njemu premile, za spas svijeta.”


Rubbio (Vicenza), 8. prosinca 1988.
Svetkovina Bezgrješnog Začeća

Znak nade i utjehe (394)

“Svi danas gledajte u mene, svoju Bezgrješnu Majku.

Sjedinite se s četom anđela i svetih u nebu, sa svim dušama koje mole i pate u čistilištu, s Crkvom zemaljskom i hodočasničkom koja hodi u pustoši svijeta i vremena da biste me promatrali kao znak nade i utjehe.

Oslobođenje od svake mrlje grijeha, čak i od onog istočnog, dopušta mojoj duši da bude ispunjena Božjim životom, mom razumu da ga prepuni Duh Mudrosti koji mi je dao da shvatim božansku Riječ, mom Srcu da bude oblikovano u obliku najsavršenije ljubavi, mome tijelu da bude obavijeno bezgrješnim svjetlom djevičanske čistoće.

Gledajte u mene, svoju nebesku Majku, u sjaju moje nadčovječanske ljepote i svi idite za ovim blagim valom mog rajskog mirisa.

U mojoj se ljepoti krije duboki uzrok svih vaših nadanja i utjehe. Jer ‘sva lijepa’, tota pulchra, za vas je znak nade u danima koje živite kada je moj Protivnik uspio učiniti ružnom svaku stvar mrljom grijeha i nečistoće.

Vi živite pod znakom njegovog strašnog ropstva koje vam oduzima sjaj svake duhovne ljepote.

Duše su zasjenjene grijesima koji sprečavaju da do njih dođe sjaj života i jedinstva s Bogom.

Tijela su pogođena navalom strasti i nečistoće.

Čovjek je zgažen pod težinom civilizacije bez Boga, koja u njemu nagrđuje sliku njegovog prvobitnog dostojanstva.

Svijet je u tami tvrdoglavog odbijanja Boga.

Gusti se mrak već spustio i prekrio svaku stvar.

Evo zašto se vaša Bezgrješna Majka, u ovo doba, predstavlja kao znak vaše sigurne nade.

Jer moj je majčinski zadatak da dovedem duše do milosti, srca do ljubavi, tijela do čistoće, čovjeka do velikog dostojanstva sina Božjeg, svijet do savršene proslave Presvetog Trojstva.

Jer ‘sva Lijepa’ – tota pulchra – za vas sam i znak utjehe!

Živite u vrijeme velikih nevolja i svima vam se povećavaju patnje i kušnje.

Zločesti tvrdoglavo nastavljaju putem zla i grijeha, i ne čuju moje ponavljane pozive na obraćenje i povratak Gospodinu.

Dobri su postali mlaki i mlitavi i kao da su paralizirani nezdravom sredinom u kojoj žive.

Posvećene osobe odaju se traženju užitaka i privlači ih duh svijeta, kojega su se, svojim zvanjem, odrekle.

Svećenici malakšu, mnogi su zli i nevjerni, te rasipaju blago svete Božje Crkve.

Čas je kazne već spreman.

Zato, više nego ikada, imate potrebu da se povjerite meni, svojoj nebeskoj Majci, jer Gospodin mi je dao zadatak da vas sve dovedem na put dobra, spasenja i mira.

Danas vas sve pozivam da gledate mene, svoju Bezgrješnu Majku, kao znak sigurne nade i utjehe i da dopustite da vas obavije moja svjetlost, u ovim danima guste i sveopće tame, jer ćete, vođeni od mene, moći ići posvuda rasvjetljivati zemlju.”


Dongo (Como), 24. prosinca 1988.
Sveta noć

U noći vašeg vremena (395)

“Bdijte sa mnom, predragi sinovi, u ovim satima iščekivanja.

Sveta je noć.

Sudjelujte i vi u radosti mog materinskog Srca.

Uskoro će se roditi moje božansko Dijete, od stoljeća Očekivani, Jedinorođenac Očev, Emanuel, s nama Bog.

Želim vas uvesti u dubinu svog Bezgrješnog Srca, kako bih i vama, svojoj malenoj djeci, priopćila svoje osjećaje za vrijeme posljednjih sati uoči rođenja mog Sina Isusa.

 

Moja je duša bila uronila u ocean mira i blaženstva.

Prisustvo Riječi, koja već kucaše devet mjeseci i drhtaše u mojoj djevičanskoj grudi, ispunjavaše moju dušu svjetlošću i srećom cijelog raja.

Presveto Trojstvo tu bijaše postavilo svoje stalno boravište; anđeoske čete padahu ničice, vječno se klanjajući i obasipajući ga preslatkim skladbama nebeskog pjeva; sama Božja svjetlost preobražavaše moju dušu koja je postajala prečisti odraz njegove božanske ljepote.

Tako pripremah predragocjenu i svetu kolijevku, da u nju položim Svjetlost koja se spremala sinuti posred duboke tame.

 

Moje se srce otvaraše jednom tako velikom doživljaju ljubavi kakav nije bio dopušten ni jednom drugom zemaljskom stvoru.

Kakvu neizrecivu ljubav kušaše moje Srce kada sam osjetila da je stigao onaj dugo iščekivani trenutak rođenja mog božanskog Djeteta!

Moju majčinsku ljubav činjaše još savršenijom moje djevičansko stanje i svijest da je dijete koje se spremah roditi bilo Sin Božji.

Tako je u trenutku uoči njegovog rođenja, moje srce bilo prepuno ljubavi svih onih koji su ga očekivali stoljećima.

Ljubav Adama, Abrahama, Mojsija i svih izraelskih proroka i pravednika, te malenih i Jahvinih siromaha, bila je predstavljena u mom djevičanskom Srcu koje se otvaraše ljubavi za Dijete što se trebalo roditi, s drhtanjem cijelog čovječanstva koje je On otkupio i spasio.

 

Moje tijelo bijaše ovijeno svjetlošću, koja bijaše sve jača i sve življa kako sam ulazila u ekstazu molitve i dubokog jedinstva s nebeskim Ocem.

Te je noći cio raj bio zatvoren u jednoj ubogoj i hladnoj spilji.

Poput zrake svjetlosti koja prolazi kroz kristal, a da ga ne dotakne, tako je moje božansko Dijete prošlo kroz veo moje djevičanske grudi, a da nije okrznulo čar mog savršenog djevičanstva.

Na tako čudesan način zbilo se rođenje mog Sina.

Najveće se čudo dogodilo u punini vremena.

 

Predragi sinovi, Gospodin koji je došao u svom prvom Božiću uskoro će vam se vratiti u slavi.

Blizu je njegovo drugo i slavno rođenje.

Zato je, u noći vašeg vremena, moj majčinski zadatak da vas pripremim da ga prihvatite, kao što sam ga Ja prihvatila pri njegovom prvom dolasku.

 

Neka vašu dušu rasvijetli svjetlost milosti Božje i njegove stalne prisutnosti među vama.

 

Neka se vaše srce otvori novoj i većoj sposobnosti da ljubite.

Ljubav treba gorjeti u vama poput tako snažne vatre, koja je u stanju obuhvatiti cio svijet, te spaliti sve ono što je u njemu grešno, zlo, sebično i puno mržnje i nečistoće.

 

Neka je vaše tijelo ovijeno plaštem svetosti i čistoće.

Ponovno zablistajte bjelinom ljiljana. Ponovno oko sebe rasipljite moj djevičanski i bezgrješni miris.

Tako u noći svog vremena, obavijeni svjetlošću mog Bezgrješnog Srca, i vi pripremate predragocjenu kolijevku za njegov slavni dolazak.”


Dongo (Como), 31. prosinca 1988.
Posljednja noć godine

Majka posredovanja i zadovoljštine (396)

“Okupite se u molitvi sa mnom, predragi sinovi, na svršetku ove godine koja mi je osobito posvećena.

Ja sam vaša nebeska Majka.

Ja sam Majka posredovanja i zadovoljštine.

 

– Moj je majčinski zadatak da svakodnevno posredujem za vas kod svog Sina Isusa.

Kao pažljiva i brižna Majka, tražim za vas milosti koje su vam potrebne da biste hodili putem dobra, ljubavi i svetosti.

Svojoj grešnoj djeci donosim milost kajanja, preobrazbe srca i povratka Gospodinu.

Svojoj bolesnoj djeci dajem milost da shvate značaj svakog trpljenja, te da ga poslušno prihvate i prinesu s ljubavlju, uzimajući svoj križ s vjerom i sinovskom odanošću Gospodinovoj volji.

Svojoj dobroj djeci darujem ustrajnost u dobru.

Za svoje sinove svećenike posredujem da budu sveti i vjerni poslužitelji Isusu i njegovom Evanđelju.

Svaki novi dan što svane odgovara novom činu molitve vaše nebeske Majke da bi vam, u pustinji ovog vašeg vremena, pomogla hoditi cestom ljubavi i ispunjenja volje Božje, koju trebate izvršiti sa sinovskom poučljivošću.

 

– Moj je majčinski zadatak i taj da zadovoljavam za tolika zla što se još danas događaju u svijetu.

Pridružujem se svakoj svetoj Misi koja se služi kako bi se nebeskom Ocu prinijela predragocjena Krv njegova Sina Isusa koji se još i danas za vas žrtvuje i prikazuje na svakom Oltaru na zemlji.

Samo njegova božanska Krv, koja je za vas prolivena, može oprati sve zlo, grijeh, mržnju, nečistoću i nepravdu koje prekrivaju svijet.

Tako, u duhu majčinske zadovoljštine sjedinjujem s Kristovom Krvlju sve vaše patnje koje svakodnevno skupljam na vašem putu.

S Isusovom Krvlju sjedinjujem prolivenu krv milijuna djece ubijene još u utrobi svojih majki i svih žrtava mržnje, nasilja i ratova.

S Isusovom Krvlju sjedinjujem sve boli bolesnih, poglavito onih koji su pogođeni teškim, neizlječivim i ponižavajućim bolestima.

Sjedinjujem s Isusovom Krvlju ljute patnje umirućih, patnje ubogih, odbačenih, malenih, iskorištavanih i progonjenih.

Sjedinjujem s Isusovom Krvlju svako stradanje dobrih, posvećenih i svećenika.

Sjedinjujem s Isusovom Krvlju veliki Križ kojeg Crkva danas mora nositi za spas cijelog čovječanstva.

Na svršetku ove godine, koja mi je bila osobito povjerena, želim i vas učiniti dionicima svoje majčinske zadaće da posredujem i dajem zadovoljštinu za svu svoju djecu.

Premda u tmini i studeni koja još uvijek obavija svijet, pozivam vas da živite u nadi i u velikom povjerenju jer Ja uvijek molim i dajem zadovoljštinu kako bih za sve ishodila nove dane mira i spasenja.”


1989.
Dođi Gospodine Isuse


Dongo (Como), 1. siječnja 1989.
Svetkovina Bogomaterinstva Blažene Djevice Marije

Dođi Gospodine Isuse (397)

“Ja sam vaša bezgrješna Majka koja vas vodi Isusu, koja vas vodi miru.

Danas cijela Crkva klikće od radosti, dok razmatra neizrecivu tajnu mog božanskog i sveopćeg materinstva.

Na početku ove nove godine, koju će obilježiti teški i značajni događaji, vi osobito gledate u mene kao u Majku nade i Kraljicu mira.

U vremenu velikog jada i nevolje u kojem živite, moja će se majčinska prisutnost sve jače i čudesnije očitovati.

Što bude veća i općenitija prevlast mog Protivnika, Crvenog zmaja, to će biti jača i univerzalnija pobjednička nazočnost Žene zaodjenute suncem.

Stoga ste već ušli u razdoblje označeno mojom snažnom nazočnošću među vama i koja će se svima očitovati preko čudesnih događaja.

Ja sam vaša Majka čija je dužnost da vas dovede k Isusu, vašem Gospodinu i Spasitelju.

U tijeku ovih godina što vas još dijele od kraja ovog stoljeća, Ja ću djelovati na sve moguće načine da bi se Isusovo Kraljevstvo moglo uspostaviti među vama, te da Gospodin Isus može biti od sviju ljubljen i slavljen.

 

Dođi Gospodine Isuse u život pojedinaca pomoću božanske milosti, ljubavi i svetosti.

Ja ću djelovati veoma snažno, da bih sve vas, koji ste posvećeni mom Bezgrješnom Srcu, dovela do stanja velike svetosti, da Isus može sve više živjeti, djelovati i sjati u vašem životu.

 

Dođi Gospodine Isuse u obitelji i pomozi im da se vrate na put zajedništva, međusobne i uzajamne ljubavi, savršenog jedinstva, te potpunog stavljanja u službu života.

 

Dođi Gospodine Isuse onim nacijama, koje osjećaju potrebu da ponovno postanu zajednice otvorene duhovnom i materijalnom dobru za sve, naročito one najmanje i potrebite, bolesne, uboge i odbačene.

Za vas se sprema dolazak Kraljevstva Isusova koje će vas uvesti u novu eru velikog bratstva i mira.

Zato vas sve pozivam danas, na početku jednog novog vremenskog razdoblja koje je veoma važno, jer se u njemu ostvaruje plan kojeg sam Ja sama pripravila i ostvarila, da se pridružite svojoj nebeskoj Majci, sjedinjenoj s Duhom Svetim, njenim božanskim Zaručnikom, u molitvi kojom se Ona svakodnevno obraća Ocu: ‘Dođi Gospodine Isuse’.

Samo onda kada vam Isus bude donio svoje Kraljevstvo, cijelo će čovječanstvo konačno moći uživati u velikom daru mira.”


Milano, 2. veljače 1989.
Prikazanje Djeteta Isusa u Hramu

Vodim vas k Isusu (398)

“Predragi sinovi, živite radosno tajnu prikazanja Djeteta Isusa u jeruzalemskom Hramu i krotko dopustite da i vas nosim u svom majčinskom zagrljaju.

Četrdeset dana od njegovog rođenja, vršeći ono što je zakonom propisano, zajedno sa svojim prečistim zaručnikom Josipom, penjem se u Hram da prikažem Gospodinu svog prvorođenog Sina i žrtvu koja je propisana za njegovo iskupljenje.

S kolikom ljubavlju stišćem Dijete Isusa u svom majčinskom zagrljaju! Kako se samo krotko i sinovski predano pušta da ga nosim, to maleno Dijete, dok ga Ja stišćem k svom Srcu s beskrajnom nježnošću.

Nošen, darovan i prinesen od svoje Majke, Isus ulazi u slavu svog Hrama.

Isus ulazi u jeruzalemski Hram, jer je za njega Mesiju, Gospodina i Otkupitelja on bio sagrađen i posvećen.

Isus dolazi u sjaju svoje slave i uzima u posjed svoje božansko prebivalište.

Isus se očituje u sjaju svoje svjetlosti za objavu svim narodima.

Isus je bio objavljen kao znak osporavanja na spas i propast mnogih u Izraelu.

Stari Šimun prima u naručje Isusa kao stoljećima iščekivanog Mesiju i Spasitelja svoga naroda.

A unutar tajne njegovog poslanja intimno je urezano i odvijanje moje majčinske uloge: ‘Tebi će, o Majko, mač probosti dušu’.

Jer moja je majčinska uloga ta da vas dovedem Isusa vama i sve vas Isusu.

Ja sam put što ga trebate prijeći ako želite stići do svoga Gospodina i Spasitelja.

 

Ja vas vodim k Isusu.

 

Vodim vas k Isusu, vašoj Istini.

Evo zašto u ovim vremenima, kada se mnogi udaljuju od vjere da bi slijedili grijeh, Ja posredujem sa svojim brojnim i čudesnim očitovanjima kako bih vas dovela do pune Istine Evanđelja. Budite sami živo Evanđelje kako biste i sami mogli darivati svjetlost Istine.

 

Vodim vas k Isusu, vašem Životu.

Evo zašto vam danas, kada mnogi padaju u tamu grijeha i smrti, Ja pomažem svojim snažnim prisustvom među vama, da živite u milosti Božjoj kako biste i vi mogli sudjelovati u samom životu Gospodina Isusa.

U ovim mračnim vremenima velikih nevolja teško ćete uspjeti izbjeći podmuklim zamkama što vam ih postavlja moj Protivnik, ako se krotko i sinovskom poslušnošću ne prepustite meni da vas vodim u svom naručju.

Zavođenja mog Protivnika postala su tako opasna i suptilna da im se gotovo više i ne može umaći.

Izlažete se velikom riziku da budete zavedeni od mog Protivnika i udaljeni od Isusa i mene.

Svi mogu pasti u zabludu.

Tu padaju svećenici i biskupi.

Tu padaju vjernici i redovnici.

Tu padaju priprosti i učeni.

Tu padaju učenici i učitelji.

Tu nikada ne padaju oni koji se, poput male djece, posvećuju mom Bezgrješnom Srcu i puštaju da ih nosim u svom majčinskom zagrljaju.

Sve to jasnije će se obznaniti i Crkvi i svijetu da će ono malo stado, koje u ovim godinama velikog otpada ostane vjerno Isusu i njegovom Evanđelju, biti u cjelosti sačuvano u majčinskom utočištu mog Bezgrješnog Srca.

 

Vodim vas k Isusu, vašem Putu.

Tako vas On vodi k vašem nebeskom Ocu.

Isus je savršena Slika Oca; njegov jedinorođeni Sin; Riječ istobitna s Ocem; odraz njegove ljepote; otkrivenje njegove ljubavi.

Isus i Otac su jedno.

Od Oca, preko Sina dat vam je dar Duha Ljubavi, da i vi možete proniknuti u čudesnu tajnu ovog božanskog jedinstva.

Ako Isus postane vaš Put, vi stižete u naručaj njegovog i svog nebeskog Oca.

Ako hodite s Isusom, vi svojim životom ostvarujete Božju volju, s istom onom ljubavlju i poslušnošću s kojom je Isus uvijek vršio volju Očevu.

I tako živite s povjerenjem i predanjem malene djece koja sve očekuju i sve primaju kao dar ljubavi svoga Oca koji je na nebesima.

Tada vas Ja, vaša nebeska Majka, mogu svaki dan voditi na oltar svog Bezgrješnog Srca, u Hram Gospodinove slave i svjetlosti.

Tako vas mogu prinijeti žive savršenom slavlju Presvetog Trojstva i pomoću vas mogu posvuda rasuti svjetlost njegovog božanskog Sjaja.

Kad ova svjetlost rasvijetli i preobrazi cio svijet, Isus će vam doći u slavi da uspostavi svoje Kraljevstvo.”


Dongo (Como), 23. ožujka 1989.
Veliki Četvrtak

Isus dolazi (399)

“Predragi sinovi, danas je vaš Uskrs.

Proživite ga intimno vezujući svoj život s Isusom, svojim bratom koji vas je osobno združio sa svojim vršenjem najvišeg i vječnog Svećeništva.

Živite li u ljubavi prema njemu?

Koliko vas je Isus ljubio!

– ‘Ljubeći svoje koji bijahu na svijetu, ljubio ih je do kraja.’

– ‘Žarko sam želio blagovati s vama ovu Pashu, prije svoje muke.’

Koliko vas Isus ljubi!

Svaki dan još uvijek obnavlja dar ove svoje posljednje Večere, i svoje Žrtve izvršene na Kalvariji.

Vi ste značajan dio ovog njegovog plana ljubavi.

Danas ste okupljeni oko svojih biskupa kako biste obnovili obećanja data u trenutku svećeničkog ređenja.

Obnovite ih s radošću i vjerom.

Obnovite ih s ljubavlju u znak duboke zahvalnosti onomu koji vas je izabrao.

 

Svaki dan Isus dolazi posredstvom vas, svojih svećenika i sinova moje osobite majčinske ljubavi.

 

Isus dolazi posredstvom vaše riječi koja ponavlja riječi njegovog Evanđelja, riječi spasenja na svim jezicima i za sve narode:

‘Idite po svem svijetu i propovijedajte Evanđelje svakom stvorenju.’

 

Isus dolazi posredstvom vašeg svećeničkog djelovanja, koje se ostvaruje tako što sve vodite k njemu, vašem Otkupitelju i Spasitelju.

‘Tko uzvjeruje i bude kršten, spasit će se.’

 

Isus dolazi posredstvom euharistijske Žrtve, kojom se uvijek iznova obnavlja ona koju je On prinio na Kalvariji da bi, još i danas, svojom božanskom krvlju, oprao sve grijehe i zlo svijeta.

‘Ovo činite meni na spomen.’

 

Isus dolazi posredstvom sakramenta pomirenja, koji sve grešnike ponovno dovodi u kuću njegove milosrdne ljubavi.

‘Kome oprostite grijehe, bit će im oprošteni.’

 

Isus dolazi posredstvom sakramenata čiji ste vi ministri, i posredstvom vaše osobe koja mora odražavati svjetlo njegove vječne nazočnosti.

‘Ja sam s vama sve dane do svršetka svijeta.’

 

Danas, na vaš dan Velikog Četvrtka, Ja molim svakoga od vas da daruje svima radost njegove božanske nazočnosti među vama.

Tada vi, u gustoj tami koja još obavija sav svijet, rasvijetljujete zemlju svjetlom Isusa Krista, koji još i danas dolazi vašim posredovanjem.”


Dongo (Como), 24. ožujka 1989.
Veliki Petak

Ostanite s Isusom na Križu (400)

“Ovdje sam s apostolom Ivanom koji vas sve predstavlja, ljubljeni moji sinovi, pod Križem na kojem moj Sin Isus upravo proživljava krvave sate svoje ljute agonije.

Svaki jauk njegove boli probada, poput koplja, moju ucviljenu dušu.

Svaka je kapljica njegove patnje skupljena u otvorenom kaležu mog Bezgrješnog Srca.

Ovdje sam da pronađem malo ljubavi i sažaljenja, te da ih prinesem i njima ublažim gorku žeđ umirućeg Isusa.

Ja tražim malo ljubavi, ali oko nas je samo neljudska zloba, duboka mržnja, vika i psovke što izlaze iz srdaca i s usana onih koji prisustvuju njegovu smaknuću.

A među njima ima jedan usklik što mi para srce i ranjava ga, te ono krvari neizrecivom bolju.

‘Siđi s Križa.

Ako si Sin Božji, spasi sebe samog. Siđi s Križa i onda ćemo ti vjerovati.’

Ali, On se rodio, rastao i živio da bi se uspeo na ovaj Križ, da bi postao krotki jaganjac što se predano daje voditi krvniku.

On je pravi Jaganjac Božji koji oduzima grijehe svijeta.

Ja mu danas, sa svojom nazočnošću Majke, moram pomoći da ostane na Križu, da bi se izvršila volja Božja, i da biste vi bili otkupljeni i spašeni.

 

Ostani, o Sine moj, na Križu: Ja sam ovdje da ti pomognem da se uspneš na stratište, da trpiš i umreš.

 

Ostani, o Sine moj, na Križu: samo tako nas spašavaš; samo tako ćeš privući sebi cio svijet.

Radi toga si sišao s Očeve grudi u moju djevičansku grud Majke.

Radi toga sam te devet mjeseci nosila u svom krilu i davala ti tijelo i krv za tvoje ljudsko rođenje.

Radi toga sam te rodila u Betlehemu i radi toga si rastao, kao svaki drugi čovjek, slijedeći ritam svog ljudskog razvoja.

Radi toga si se otvorio poput cvijeta u svom djetinjstvu i razvio u snazi svoje mladosti.

Radi toga si podnio teret svakodnevnog rada u siromašnoj kući u Nazaretu, pri čemu Ti je svaki dan pomagala Tvoja nježna Majka i Tvoj zakonski otac Josip.

Radi toga si proveo tri naporne godine svoga javnog života naviještajući Evanđelje Spasenja, brinući se za bolesne, opraštajući grešnicima, otvarajući vrata Kraljevstva siromašnima, malenima, poniznima i potlačenima.

Radi toga si podnio sud i kaznu vjerskog suda, koju je potvrdio Pilat, i koji te je predao da te razapnu.

Evo te danas raspetog na prijestolju Tvoje slave, koje je za Tebe pripremio Tvoj nebeski Otac, za svog Jedinorođenog Sina, umiljatog i božanskog Jaganjca koji oduzima svijetu sve grijehe, zlo, mržnju, nečistoću i smrt.

Križu dragi i plodonosni, što u svom naručju nosiš Spasitelja svijeta.

Drvo slatko i spasonosno, na kojem visi cijena našeg otkupljenja. Križu blagoslovljeni i posvećeni od uskrsne Žrtve koja se danas na tebi prinosi u jedinstvenoj Žrtvi na otkup i spas svih.

Predragi sinovi, danas na Veliki Petak dopustite da i vama ponovim: Ostanite s Isusom na Križu.

Ne popustite podmuklim kušnjama mog Protivnika, niti lakim čarima svijeta, ni glasovima onih koji i danas ponavljaju: ‘Siđite s Križa!’

Ne! I vi poput Krista morate shvatiti božanski plan vašeg osobnog svećeničkog prikazanja.

I vi kažite ‘Da’ volji Božjoj i otvorite se riječima molitve i opraštanja.

Jer se danas i vi, poput Isusa, morate žrtvovati za spasenje svijeta.”


Dongo (Como), 25. ožujka 1989.
Velika Subota

U novom grobu (401)

U novom grobu danas Tijelo mog Sina Isusa miruje u smrtnom snu.

U moju djevičansku grud u koju je sišla Očeva Riječ, nakon mog ‘Da’ u trenutku Navještenja, polođen je sada njegov Duh.

I osjećam se žalosnom i zadovoljnom Majkom, ranjenom i smirenom, preplavljenom morem boli i zaogrnutom plaštem mira, potresenom plačem i sabranom u nekom nutarnjem, božanskom blaženstvu.

Sve je već izvršeno.

Sada Ja bdijem u činu neprekidne molitve, i dok mi se srce otvara sigurnosti u uskrsnuće mog Sina Isusa, svijest mi rasvjetljuje svjetlo njegovog proročanstva i cijela se moja osoba predaje isčekivanju ovog njegovog slavnog trenutka.

Ovo je dan moje majčinske samoće.

Ovo je dan moje beskrajne boli.

Ovo je plodonosni dan moje sigurne nade.

Ovo je prvi dan mojeg novog i duhovnog materinstva.

Uđite, ljubljeni sinovi, u kolijevku mog Bezgrješnog Srca, te se i vi pripremite za trenutak vašeg novog rođenja.

U novi grob, gdje samo ovaj dan leži beživotno Tijelo mog Sina Isusa, položite čovjeka koji u vama mora umrijeti.

Tu položite čovjeka grijeha i poroka, mržnje i egoizma, škrtosti i pohote, oholosti i obijesti, nesloge i nevjere.

Neka danas umre u vama sve ono što ste naslijedili od tog prvog čovjeka.

I neka konačno na svjetlo iziđe onaj novi čovjek što se rađa u novom grobu, otkuda je Krist uskrsnuo u slavnom sjaju svog božanstva.

Novi čovjek milosti i svetosti.

Novi čovjek ljubavi i zajedništva.

Novi čovjek milosrđa i čistoće.

Novi čovjek poniznosti i dobročinstva.

Novi čovjek krotkosti i poslušnosti.

Novi čovjek svjetla i svetosti.

Novi čovjek nastao u novom grobu i koji oživljava u radosnom trenutku Kristova uskrsnuća.

Ovo se vaše novo rođenje odvija u kolijevci mog Bezgrješnog Srca, uza me, vašu nježnu Majku, čime započinjem svoju novu zadaću duhovnog i sveljudskog majčinstva.

Samo ovaj novi čovjek, koji se rađa iz pashalne Kristove tajne, može rastvoriti vrata groba, u kojem danas leži cijelo čovječanstvo, već mrtvo, i ponovno ga oživjeti u novom dobu milosti i svetosti, koje je donio uskrsli Krist u trenutku svoje pobjede nad grijehom i smrću.”


Dongo (Como), 26. ožujka 1989.
Uskrs

U isčekivanju njegovog slavnog dolaska (402)

“Predragi sinovi, živite u uskrsnoj radosti.

Isus Krist, koji je bio bičevan, okrunjen trnovom krunom, prezren i doveden na Križ, raspet i smaknut poput kakva zločinca, uskrsnuo je.

Snagom koja mu je data od Osobe i božanske naravi, od smrti je povratio svoj ljudski lik, i u sjaju svoje slave pobjednički izišao iz groba.

Uskrsli Krist je živ među vama.

Ne bojte se: On upravlja tijekom ljudske povijesti i vodi ga prema ostvarenju volje nebeskog Oca i njegovog velikog plana spasenja.

Uskrsli Krist sjedi sada u nebu na svom slavnom prijestolju, s desna Ocu.

Njemu je podložena svaka stvar.

Pod podnožjem njegovih stopala bit će poniženi i poraženi svi njegovi neprijatelji.

Od danas se ljudska povijest otvara punom slavlju uskrslog Krista.

Uskrsli Krist će vam se vratiti na nebeskim oblacima u punom sjaju svoje slave.

 

Živite danas isčekujući njegov slavni povratak.

Ne dajte da vas obeshrabri trenutni trijumf zla i grijeha.

Neka vas ne rastuži sadašnje stanje u svijetu gdje pobjednički trijumfiraju tvrdoglavo nijekanje Boga, pobuna protiv njegovog zakona ljubavi i sveopće bezboštvo.

Ne budite žrtve sumnje i nepovjerenja kad vidite Crkvu toliko ranjenu i potresenu, izdanu i podrivanu.

Neka uskrsna radost bude veća od svake ljudske strepnje i tuge.

Uskrsli je Krist živ među vama. Uskrsli Krist obilježava svojom pobjedom zbivanja u svijetu i povijesti.

Uskrsli Krist želi među vama osnovati svoje Kraljevstvo, da bi ga sav stvoreni svemir veličao.

Živite uvijek s radošću i sigurnom nadom, iščekujući njegov slavni dolazak.”


Sant’Omero (Teramo), 6. svibnja 1989.
Prva subota u mjesecu

Dva krila velikog orla (403)

“Predragi sinovi, danas me štujete na poseban način, na prvu subotu u mjesecu svibnju, koju mi naročito posvećujete.

Sjedinite se u Cenakulima bratstva i molitve sa svojom nebeskom Majkom.

Kolika ste samo utjeha mojoj dubokoj boli; kolika radost mom Bezgrješnom Srcu!

Jer, zahvaljujući vama koji ste mi odgovorili, već u cijeloj Crkvi ponovo cvate pobožnost meni.

Tako da Ja u ovim vašim vremenima mogu u djelo sprovesti veliku moć koja mi je data od Presvetog Trojstva i učiniti bezopasnim napad mog Protivnika Crvenog zmaja, što se diže na mene, izbacujući iz svojih usta rijeku vode da me potopi.

Tu rijeku sačinjavaju sve one nove teološke nauke zajedno koje su pokušale zamračiti lik vaše nebeske Majke, zanijekati moje povlastice, umanjiti pobožnost meni, te izvrći ruglu sve one koji su mi odani.

Radi svih ovih Zmajevih napada, svih ovih godina, kod mnogih se vjernika pobožnost prema meni stalno smanjivala, a na nekim je mjestima i potpuno isčezla.

Ali vašoj su nebeskoj Majci u pomoć pritekla dva krila velikog orla.

Veliki je orao Božja Riječ, naročito Riječ sadržana u Evanđelju mog Sina Isusa.

Od četiri Evanđelja, orla označava ono po Ivanu, jer on leti dalje u visine od svih drugih, ulazi u samo srce Presvetog Trojstva, potvrđujući tako snažno božanstvo, vječnost i subitnost Riječi i božanstvo Isusa Krista.

Dva krila orlova su riječ Božja koja je prihvaćena, ljubljena i s vjerom čuvana, i riječ Božja s milošću i ljubavlju življena.

Dva krila vjere i ljubavi – odnosno Riječ Božja koju sam prihvatila i živjela – omogućila su mi da letim iznad rijeka voda svih napada upućenih meni, jer su pokazivala svijetu moju stvarnu veličinu.

Zatim sam potražila utočište u pustinji.

Pustinja, u kojoj stalno prebivam, jesu srca i duše sve one moje djece koja me prihvaćaju, slušaju, potpuno mi se predaju i posvećuju se mom Bezgrješnom Srcu.

Iz pustinje u kojoj se nalazim, Ja danas vršim svoja najveća čudesa. Činim čudesa u srcu i duši, odnosno u životu sve svoje najmanje djece.

Tako ih vodim da me slijede na putu vjere i ljubavi, te postižem da oni prihvate, ljube i čuvaju Riječ Božju, pomažući im da je svakodnevno dosljedno i hrabro provode u djelo.

Skrivena u tišini, tj. u pustinji u kojoj se nalazim, snažno djelujem kako bi djeca, meni posvećena, danas vjerovala Evanđelju i pustila da ih vodi samo njegova mudrost, te kako bi i sama bila živo Evanđelje.

Evo zadaće koju sam pripremila za četu koju sam stvorila u svim dijelovima svijeta, sa svojim Svećeničkim marijanskim pokretom: pustiti se nositi sa mnom na dva krila velikog orla, tj. vjeri i ljubavi, prihvaćajući s ljubavlju i živeći samo Riječ Božju u ovo vaše doba.

Velika čudesa koja danas vršim, u pustinji u kojoj se nalazim, jesu ta da potpuno preobrazim živote svoje male djece, kako bi postali hrabri svjedoci vjere i svijetli primjeri svetosti.

Tako, skrivena i u tišini, svakodnevno pripremam svoju veliku pobjedu nad Zmajem, kroz trijumf svog Bezgrješnog Srca u svijetu.”


Svetište Tindari (Sicilija), 14. svibnja 1989.
Svetkovina Duhova

Veliki Crveni zmaj (404)

“Predragi sinovi, danas se klanjate i zazivate Duha Svetoga koji je na Duhove sišao nad apostole i učenike, dok su sa mnom bili okupljeni u jeruzalemskom Cenakulu.

I danas ga, u ovo vaše doba, zazivajte s vjerom i ustrajnošću, sjedinjeni sa mnom u Cenakulima molitve, koji su se već raširili po svoj zemlji.

Sa svojim Svećeničkim marijanskim pokretom danas pozivam svu djecu Crkve da se sa svojom nebeskom Majkom okupe u trajnom Cenakulu molitve.

Pozivam sve biskupe, svećenike, redovnike i vjernike.

Moje je Bezgrješno Srce mjesto ovog novog, duhovnog i sveopćeg Cenakula.

U njega trebate ući svojim činom posvete, koji vas zauvijek predaje meni, kako bih Ja mogla sjediniti svoj glas s vašim glasovima u zazivu dara jednih drugih Duhova za Crkvu i cijelo čovječanstvo.

Samo Gospodinov Duh može ponovno dovesti čovječanstvo do savrše proslave Boga.

Samo Gospodinov Duh može obnoviti Crkvu sjajem svoga jedinstva i svoje svetosti.

Samo Gospodinov Duh može pobijediti moć i pobjedničku snagu velikog Crvenog zmaja, koji u ovom vašem stoljeću posvuda strahovito bijesni kako bi zaveo i prevario cijelo čovječanstvo.

 

Veliki Crveni zmaj je ateistički komunizam, koji je posvuda raširio zabludu nijekanja i tvrdoglavog odbacivanja Boga.

 

Veliki Crveni zmaj je marksistički ateizam koji se pojavljuje sa deset rogova, odnosno sa snagom svojih sredstava priopćavanja, kako bi naveo čovječanstvo na neposlušnost prema deset zapovijedi Božjih, i sa sedam glava, sa po jednim dijademom na svakoj kao znakovima moći i kraljevskog dostojanstva. Okrunjene glave označavaju nacije u kojima se komunistički ateizam učvrstio i vlada snagom svoje ideologijske, političke i vojne moći.

Veličina Zmaja jasno pokazuje prostranstvo zemlje u kojoj nesumnjivu prevlast ima komunistički ateizam.

Njegova je boja crvena jer se služi ratovima i krvlju kao sredstvima svojih brojnih osvajanja.

 

Veliki Crveni zmaj uspio je ovih godina osvojiti čovječanstvo zabludom teorijskog i praktičnog ateizma koji je već zaveo sve nacije na zemlji.

Tako je nastala nova, bezbožna civilizacija, materijalistička, egoistična, hedonistična, jalova i hladna koja u sebi nosi klice propasti i smrti.

 

Veliki Crveni zmaj ima đavolski zadatak da izuzme cijelo čovječanstvo od Božje vlasti, od veličanja Presvetog Trojstva i od potpunog ostvarenja plana Oca, koji je po svom Sinu stvorio to čovječanstvo na svoju slavu.

Gospodin me zaodjenu svojim svjetlom i Duh Sveti svojom božanskom snagom, te se tako pojavljujem kao veliki znak na nebu, Žena zaodjenuta suncem, jer mi je data zadaća da izbavim čovječanstvo od prevlasti velikog Crvenog zmaja, te da ga ponovno dovedem do savršenog slavljenja Presvetog Trojstva.

Zato si stvaram četu svoje male djece u svim dijelovima svijeta i od nje tražim da se posvete mom Bezgrješnom Srcu. Tako ih vodim da žive samo na slavu Božju, preko vjere i ljubavi, a sama ih ljubomorno njegujem u svom nebeskom vrtu.

I tako se svaki dan pojavljujem pred prijestoljem svoga Gospodina, duboko mu se klanjajući, te otvaram zlatna vrata svog Bezgješnog Srca i prinosim mu svu ovu svoju djecu govoreći:

‘Presveto i božansko Trojstvo, u trenutku tvog sveopćeg nijekanja, Ja ti prinosim dar svoje majčinske zadovoljštine preko ove svoje male djece koju svakodnevno oblikujem na tvoju sve veću slavu.’

Tako još i danas Gospodin prima savršenu hvalu iz usta djece i nejačadi.”


Milano, 3. lipnja 1989.
Prva subota i spomendan Bezgrješnog Srca Marijina

Zvijer slična panteri (405)

“Ljubljeni sinovi, pridružite se danas Cenakulima molitve, kako biste proslavili blagdan Bezgrješnog Srca svoje Nebeske Majke.

Pozivala sam vas iz svih krajeva svijeta da se posvetite mom Bezgrješnom Srcu, a vi ste se odazvali sinovskom ljubavlju i velikodušnošću.

Već sam si stvorila četu od onih svojih sinova koji su prihvatili moj poziv i poslušali moj glas.

Došao je čas kada i Crkva i cijelo čovječanstvo moraju častiti moje Bezgrješno Srce.

Jer u ovim vremenima otpada, čišćenja i velikih nevolja, moje je Bezgrješno Srce jedino utočište i put koji vas vodi Bogu spasenja i mira.

Povrh svega moje Bezgrješno Srce postaje danas znakom moje sigurne pobjede u velikoj bici koja se danas bije između sljedbenika velikog Crvenog zmaja i sljedbenika Žene zaodjenute suncem.

U ovoj strašnoj borbi, iz mora se diže, u pomoć Zmaju, jedna zvijer slična panteri.

Ako je Crveni zmaj marksistički ateizam, onda je crna zvijer Masonerija.

Dok se Zmaj pokazuje u snazi svoje moći, crna zvijer naprotiv djeluje u sjeni i skriva se u tajnosti kako bi kriomice našla put u svaki dio svijeta.

Ima medvjeđe šape i lavlja usta, jer posvuda lukavo djeluje pomoću sredstava javnog priopćavanja, odnosno, propagande.

Sedam je glava znak različitih masonskih loža koje u cijelom svijetu djeluju podmuklo i opasno.

Ova crna zvijer ima deset rogova i na rogovima deset kruna, koje su znak vlasti i kraljevskog dostojanstva.

Masonerija vlada i upravlja cijelim svijetom pomoću deset rogova.

Rog je u biblijskom svijetu uvijek bio znak širenja i pojačavanja, način da se bolje čuje vlastiti glas, sredstvo komunikacije.

Stoga je i Bog objavio svom narodu svoju volju pomoću deset rogova kojima im je obznanio svoj Zakon: deset zapovijedi.

Onaj tko ih prihvaća i poštuje u svom životu hodi cestom božanske volje, cestom mira i radosti.

Tko vrši volju Oca, prihvaća Riječ njegova Sina i uzima udjela u njegovom Otkupljenju. Milošću Isus daruje dušama onaj isti božanski život koji nam je zaslužio svojom Žrtvom na Kalvariji.

Milost Otkupljenja prenosi se pomoću sedam sakramenata. S milošću se u dušu ucjepljuju klice nadnaravnog života, a te su kreposti. Među njima su najvažnije tri bogoslovne i četiri stožerne kreposti: vjera, ufanje, ljubav; razboritost, postojanost, pravednost i umjerenost.

Izložene božanskom suncu sedmerih Darova Duha Svetoga, ove vrline klijaju, rastu i sve se više razvijaju, i tako vode duše na svijetli put ljubavi i svetosti.

Zadaća je crne zvijeri, tj. masonerije, da se podmuklo, ali uporno bori kako bi onemogućila dušama da prijeđu ovaj put, kojeg su pokazali Otac i Sin, te rasvijetlili darovi Duha Svetoga.

Zapravo, dok Crveni zmaj djeluje tako da nastoji navesti čovječanstvo da se odrekne Boga i da ga zaniječe, te na taj način proširuje zabludu ateizma, svrha je masonerije ne da zaniječe, nego da huli na Boga.

Zvijer otvara svoja usta da bi izustila psovke na Boga, da bi hulila njegovo ime i njegovo prebivalište, i sve one koji obitavaju na nebu.

Najveća psovka je poricanje bogoštovlja Bogu i davanje tog istog stvorenjima i samom Sotoni.

Eto zbog čega se danas, iza izopačenog djelovanja masonerije, posvuda šire crne mise i kult Sotone.

Osim toga, masonerija se služi svim sredstvima da bi spriječila duše da se spase i tako učinila uzaludnim Kristov čin Otkupljenja.

Dok je Gospodin objavio svoj Zakon preko deset zapovijedi, masonerija, pomoću snage svojih deset rogova, posvuda širi svoj zakon koji je potpuno suprotan onom Božjem.

Gospodinovoj zapovijedi: ‘Nemaj drugih bogova uz mene’, ona suprotstavlja druge, lažne idole pred kojima se mnogi danas duboko klanjaju.

Zapovijedi: ‘Ne spomeni uzalud imena Gospodnjeg’, ona se suprotstavlja huljenjem Boga i njegova Krista, i ide do te mjere da njegovo Ime svodi na nečasni prodajni žig, te proizvodi bogohulne filmove o njegovu životu i njegovoj božanskoj Osobi.

Zapovijedi: ‘Spomeni se da svetkuješ Dan Gospodnji’, ona se suprotstavlja tako da pretvara nedjelju u vikend, dan sporta, igara, zabave.

Zapovijedi: ‘Poštuj oca i majku’, ona suprotstavlja novi model obitelji, koji se bazira na zajedničkom življenju, pa čak i među homoseksualcima.

Zapovijedi: ‘Ne ubij’, ona se suprotstavlja tako što je uspjela ozakoniti abortus svuda u svijetu, te je iznudila da se prihvati eutanazija i da potpuno nestane dužno poštovanje vrijednosti ljudskog života.

Zapovijedi: ‘Ne sagriješi bludno’, ona se suprotstavlja opravdavanjem, veličanjem i propagiranjem svih oblika bluda i ide sve dotle da opravdava i čine suprotne ljudskoj prirodi.

Zapovijedi: ‘Ne ukradi’, ona se suprotstavlja tako da potiče krađe, nasilja, zapljene imovine i otimačine.

Zapovijedi: ‘Ne reci lažna svjedočanstva’, ona se protivi u smislu sve jačeg propagiranja zakona prijevare, laži i dvoličnosti.

Zapovijedi: ‘Ne poželi tuđe stvari ni tuđeg ženidbenog druga’, ona se protivi tako da iz dubine kvari svijest, razum i srce čovjeka.

Na taj su način duše gurnute na izopačeni i zao put neposluha Gospodnjem Zakonu, te su utonule u grijeh, postale nesposobne primiti dar milosti i Božjeg života.

 

Umjesto sedam teoloških i stožernih kreposti, koje su plod življenja u milosti Božjoj, masonerija ima i poštuje sedam kardinalnih poroka, koji su plod stalnog življenja u stanju grijeha.

Vjeri se ona suprotstavlja ohološću; nadi pohotom; milosrđu škrtošću; razboritosti srdžbom; jakosti lijenošću; pravdi zavišću; umjerenosti proždrljivošću.

Onaj koji postane žrtvom sedam glavnih grijeha oduzima Bogu ono čašćenje koje dolikuje samo njemu i daje ga lažnim božanstvima koja su personifikacija svih ovih poroka.

I u tome se sastoji najveće i najstrašnije huljenje.

Eto zašto je na svakoj glavi zvijeri napisano jedno bogohulno ime.

Svaka masonska loža ima zadaću da se pokloni i štuje jedno različito božanstvo.

Prva glava nosi bogohulno ime oholosti, koja se suprotstavlja vrlini vjere, i daje štovanje bogu ljudskog razuma i oholosti, tehnike i napretka.

Druga glava ima bogohulno ime bludnosti, koja se suprotstavlja kreposti nade, i daje štovanje bogu seksualnosti i bluda.

Treća glava nosi bogohulno ime škrtosti, koja se suprotstavlja kreposti milosrđa, i posvuda širi štovanje boga novca.

Četvrta glava nosi bogohulno ime srđbe, koja se suprotstavlja kreposti razboritosti, i daje kult bogu nesloge i razdora.

Peta glava nosi bogohulno ime lijenosti, koja se suprotstavlja kreposti jakosti i širi kult idola straha, javnog mnijenja i iskorištavanja.

Šesta glava nosi bogohulno ime zavisti, koja se suprotstavlja kreposti pravednosti, i daje kult božanstvu nasilja i rata.

Sedma glava nosi bogohulno ime proždrljivosti, koja se suprotstavlja vrlini umjerenosti, i daje kult toliko uzvisivanom božanstvu hedonizma, materijalizma i užitka.

Zadaća je masonskih loža da danas lukavo djeluju, kako bi dovele čovječanstvo do preziranja svetog Božjeg Zakona, do djelovanja u očitoj suprotnosti s deset Zapovijedi, do davanja lažnim bogovima onog kulta koji priliči jedino Bogu, a ta su božanstva, kojima se sve veći broj ljudi danas klanja i veliča ih: razum, tijelo, novac, nesloga, vlast, nasilje i užitak.

Na taj se način duše strmoglavljuju u mračno ropstvo zla, poroka i grijeha, a u trenutku smrti i Božjeg suda, u baruštinu vječne vatre koja se zove pakao.

Sada razumijete kako, u ovo doba borbe protiv strašnih i podmuklih napada crne zvijeri, tj. masonerije, moje Bezgrješno Srce postaje vaše utočište i siguran put do Boga.

U mom se Bezgrješnom Srcu zacrtava taktika koju koristi vaša nebeska Majka kako bi odbila crnu zvijer i svladala podmukle spletke kojima se služi.

Zato poučavam svu svoju djecu da poštuju deset zapovijedi Božjih; da doslovce žive Evanđelje; da često pristupaju sakramentima, naročito ispovijedi i euharistijskoj pričesti kao neophodnoj pomoći da bi ostali u milosti Božjoj; da u život snažno sprovode kreposti, kako bi uvijek mogli hoditi cestom dobra, ljubavi, čistoće i svetosti.

I tako se služim vama, moja mala djeco, koja ste se meni posvetila, kako bih razobličila sve ove podmukle zamke što ih postavlja crna zvijer i učinila bezopasnim snažni napad masonerije protiv Krista i njegove Crkve.

I na kraju će se, naročito nakon njenog najvećeg poraza, u svom punom sjaju u svijetu pojaviti trijumf mog Bezgrješnog Srca.”


Dongo (Como), 13. lipnja 1989.
Obljetnica drugog ukazanja u Fatimi

Zvijer slična janjetu (406)

“Predraga djeco, danas se sjećate mog drugog ukazanja u ubogoj dolini Iria u Fatimi, 13. lipnja 1917.

Već sam tada prorekla ono što proživljavate u ovim vremenima.

Tada sam navijestila veliku borbu između mene, Žene zaodjenute u sunce i velikog Crvenog zmaja, koji je naveo čovječanstvo na život bez Boga.

Prorekla sam vam također podmuklo i mračno djelovanje masonerije, čiji je cilj da vas udalji od poštivanja Božjeg Zakona, te da vas tako pretvori u žrtve grijeha i poroka.

Iznad svega sam vas htjela, kao Majka, upozoriti na veliku opasnost koja danas prijeti Crkvi zbog mnogih đavolskih napada koji smjeraju da je unište.

Da bi se to ostvarilo, crnoj zvijeri što se diže iz mora, sa zemlje dolazi u pomoć zvijer s dva roga što nalikuju onima u janjeta.

Janje je u božanskom Pismu uvijek simbol žrtve. U noći izlaska, žrtvuje se jaganjac i njegovom se krvlju škrope dovratnici kuća židova kako bi oni izmakli kazni koja pogađa sve Egipćane.

Židovska se Pasha svake godine sjeća tog čina prinošenjem jednog janjeta, koje se zatim žrtvuje i pojede.

Na Kalvariji se žrtvuje Isus Krist za otkupljenje čovječanstva, kako bi sam bio naša Pasha i postao pravi Jaganjac Božji koji oduzima sve grijehe svijeta.

 

Zvijer na glavi ima dva roga slična onima u janjeta

Sa simbolom žrtve blisko je povezan i simbol Svećeništva: dva roga.

Vrhovni svećenik u Starom Zavjetu nosio je kapu s dva roga.

Mitru s dva roga nose biskupi Crkve da bi označili puninu svoga svećeništva.

Crna zvijer koja nalikuje panteri predstavlja masoneriju; zvijer s dva roga slična janjetu predstavlja masoneriju koja se uvukla u unutrašnjost Crkve, odnosno crkvenu masoneriju koja se proširila naročito među članovima Hijerarhije.

Već sam vam u Fatimi prorekla ovaj masonski prodor u unutrašnjost Crkve, kad sam vam najavila da će Sotona imati pristup do samog vrha Crkve.

Ako je zadatak masonerije da odvede duše u propast, vodeći ih do štovanja lažnih bogova, cilj je crkvene masonerije, naprotiv, da uništi Krista i njegovu Crkvu, praveći novog idola, tj. lažnog Krista i lažnu Crkvu.

 

– Isus Krist je Sin Boga živoga, On je utjelovljena Riječ, pravi je Bog i pravi Čovjek, jer u svojoj božanskoj Osobi sjedinjuje ljudsku i božansku narav.

Isus je u Evanđelju dao najpotpuniju definiciju sebe samog, rekavši da je Put, Istina i Život.

 

Isus je Istina, jer nam otkriva Oca, kaže nam njegovu konačnu Riječ i vodi potpunom ispunjenju cijele božanske Objave.

 

Isus je Život, jer nam daruje sam božanski život, pomoću one milosti koju nam je zaslužio Otkupljenjem, te utemeljuje Sakramente kao djelotvorne posrednike kojima se ta milost prenosi.

 

Isus je Put, koji vodi k Ocu preko Evanđelja koje nam je dao kao put koji moramo prijeći da bismo stigli do spasenja.

Isus je Istina, jer je On, živuća Riječ, izvor i pečat cijele Božje Objave.

Crkvena, dakle, masonerija djeluje tako da zamrači njegovu božansku Riječ pomoću prirodnih i razumskih tumačenja, te joj u nastojanju da ju učine što shvatljivijom i prihvatljivijom, oduzima sav nadnaravni sadržaj.

Tako se po cijeloj Katoličkoj Crkvi šire zablude. Poradi tih zabluda mnogi se danas udaljuju od prave vjere ostvarujući tako jedno od mojih proročanstava u Fatimi: ‘Doći će vremena u kojima će mnogi izgubiti pravu vjeru.’ A gubitak vjere je otpad.

Crkvena masonerija djeluje podmuklo i đavolski kako bi sve dovela do apostazije.

Isus je Život jer daruje milost.

Cilj crkvene masonerije da nađe opravdanje za grijeh, da ga predstavi ne više kao zlo, nego kao nešto vrijedno i dobro.

Grijeh se, štoviše, preporuča kao jedan način zadovoljavanja potreba vlastite prirode, te se, uništavajući korijen iz kojeg bi se moglo roditi kajanje, kaže da ga nije potrebno više ispovijedati.

Pogubni plod ovog zloćudnog raka, koji se rasprostranio u cijeloj Crkvi, jest nestanak osobne, pojedinačne ispovijedi, svuda po svijetu.

Duše su dovedene u stanje življenja u grijehu te odbijaju dar života kojeg vam je Isus darovao.

Isus je Put koji vodi Ocu preko Evanđelja.

Crkvena masonerija promiče egzegeze koje daju prirodna i razumska objašnjenja Evanđelja, pomoću primjene raznih književnih vrsta, te ono postaje rastrgano u svim svojim dijelovima.

Na kraju se dolazi i do nijekanja povijesne stvarnosti čuda i Kristova uskrsnuća, i dovodi se u pitanje samo Isusovo božanstvo i njegova misija spasenja.

– Nakon što je uništila povijesnog Krista, zvijer s dva roga slična janjetu, pokušava uništiti mističnog Krista, tj. Crkvu.

Od Krista utemeljena Crkva je jedna jedina: ona sveta, katolička, apostolska, jedna, osnovana na Petru.

Poput Isusa, i Crkva koju je On utemeljio, a koja čini njegovo mistično tijelo, je istina, život i put.

 

Crkva je istina, jer je samo njoj Isus povjerio da čuva, u svojoj cjelosti, cio polog vjere. Povjerio ga je hijerarhijskoj Crkvi, tj. Papi i biskupima koji su s njim sjedinjeni.

Crkvena masonerija pokušava uništiti ovu stvarnost lažnim ekumenizmom koji dovodi do prihvaćanja svih kršćanskih crkvi, tvrdeći da svaka od njih posjeduje jedan dio istine.

Ona gaji nadu da će osnovati jednu sveopću ekumensku Crkvu, koja bi nastala spajanjem svih kršćanskih konfesija, od kojih je jedna i Katolička Crkva.

 

Crkva je život, jer daruje milost i samo ona posjeduje djelotvorna sredstva milosti, a to su sedam svetih sakramenata.

Poglavito je život, jer je samo njoj data moć da ostvaruje Euharistiju preko ministerijalnog i hijerarhijskog Svećeništva.

U Euharistiji je Isus Krist stvarno prisutan sa svojim slavnim Tijelom i svojim božanstvom.

Crkvena masonerija zato na tako podmukao način nastoji ugroziti crkvenu pobožnost prema sakramentu Euharistije.

Od Euharistije smatra vrijednim samo aspekt Večere, te nastoji na minimum svesti njenu žrtvenu vrijednost, pokušavajući poreći stvarnu i osobnu nazočnost Isusa u posvećenim Hostijama.

Zbog toga su se postupno ukinuli svi oni vanjski znakovi koji pokazuju vjeru u stvarnu nazočnost Isusovu u Euharistiji, kao što su klecanja na koljena, satovi javnog klanjanja, te sveti običaj okruživanja Svetohraništa svjetlom i cvijećem.

 

Crkva je put, jer vodi k Ocu, posredstvom Sina, u Duhu Svetom putem savršenog jedinstva.

Kao što su Otac i Sin jedno, tako vi morate biti jedno među sobom.

Isus je želio da njegova Crkva bude znak i sredstvo sjedinjenja cijelog ljudskog roda.

Crkva uspijeva biti jedinstvena jer je utemeljena na ugaonom kamenu svog jedinstva: Petru i Papi koji je nasljednik Petrove karizme.

Sada crkvena masonerija pokušava uništiti temelj jedinstva Crkve podmuklim i lukavim napadima na Papu.

Ona kuje spletke osporavanja i pobijanja Pape; podržava i nagrađuje one koji ga preziru i ne slušaju; propagira kritike i suprotstavljanje biskupima i teolozima.

Na taj se način ruši sam temelj njenog jedinstva i Crkva se sve više razdire i dijeli.

 

– Ljubljena djeco, pozvala sam vas da se posvetite mom Bezgrješnom Srcu i da uđete u ovaj moj majčinski zaklon, naročito zato da biste se sačuvali i obranili od ove strašne spletke.

Zato sam vas, u činu posvete moga Pokreta, poticala da se odreknete karijere. Tako ćete moći izbjeći najveću i najopasniju spletku, kojom se koristi masonerija, kako bi pripojila svojoj tajnoj sekti tolike moje ljubljene sinove.

Vodim vas do velike ljubavi za Isusa – Istinu i činim vas hrabrim svjedocima vjere; za Isusa – Život i vodim vas do velike svetosti; za Isusa – Put i od vas tražim da u životu budete samo Evanđelje življeno i naviještano od riječi do riječi.

Zatim vas vodim prema sve većoj ljubavi za Crkvu.

Postižem da ljubite Crkvu - istinu, na taj način što uz moju pomoć postajete snažni navjestitelji svih istina katoličke vjere, te se snažno i hrabro suprotstavljate svim zabludama.

Pretvaram vas u ministre Crkve - života, pomažući vam da budete vjerni i sveti svećenici. Budite uvijek na raspolaganju potrebama duša, darujte se, s velikodušnim samoprijegorom, službi pomirenja i budite gorući plamen ljubavi i revnosti prema Isusu nazočnom u Euharistiji.

Neka se u vašim crkvama ponovno uvedu redovni satovi javnog klanjanja i zadovoljštine Presvetom oltarskom Sakramentu.

Preobražavam vas u svjedoke Crkve - puta i činim vas dragocjenim sredstvima njenog jedinstva. Radi toga sam vam dala, kao drugu obavezu svog Pokreta, osobito jedinstvo s Papom.

Pomoću vaše ljubavi i vjernosti, božanski naum savršenog jedinstva Crkve ponovno će zasjati u svom punom sjaju.

I tako mračnoj sili crkvene masonerije, čiji je cilj da uništi Krista i njegovu Crkvu, Ja suprostavljam blještavi sjaj svoje svećeničke i vjerne čete, kako bi svi skupa ljubili, slušali i slijedili Isusa i jednako tako ljubili, branili i posvećivali njegovu Crkvu.

U ovom se osobito ističe pobjeda Žene zaodjenute u Sunce i moje Bezgrješno Srce ima svoj najsvjetliji trijumf.”


Milano, 17. lipnja 1989.
Subota

Broj Zvijeri: 666 (407)

“Predragi sinovi, shvatite sada plan svoje nebeske Majke, Žene zaodjenute suncem, koja zajedno sa svojom četom bije bitku protiv svih snaga zla, da bi izvojevala svoju pobjedu u savršenom slavljenju Presvetog Trojstva.

Sa mnom se borite, mala djeco, protiv Zmaja koji nastoji odvratiti čovječanstvo od Boga.

Sa mnom se borite, mala djeco, protiv crne Zvijeri, masonerije, koja želi odvesti duše u prokletstvo.

Sa mnom se borite, mala djeco, protiv one zvijeri slične Janjetu, masonerije koja se uvukla u unutrašnjost samoga crkvenog života s namjerom da uništi Krista i njegovu Crkvu.

Da bi ostvarila svoj cilj, ona želi stvoriti jednog novog idola, tj. lažnog Krista i njegovu lažnu Crkvu.

– Crkvena masonerija prima naredbe i moć od raznih masonskih loža i djeluje na sve potajno ih navodeći da se priključe njenim tajnim sektama.

Tako potiče one ambiciozne s perspektivom za lako ostvarenje karijere; one gladne novca obilato daruje materijalnim dobrima; pomaže svojim članovima da prednjače i zauzimaju najvažnija mjesta, dok podmuklo, ali odlučno, odbacuje sve one koji odbijaju sudjelovati u njenom planu.

Ustvari, zvijer slična janjetu ima svu moć prve zvijeri u njenoj nazočnosti, te prisiljava zemlju i njene stanovnike da se klanjaju prvoj zvijeri.

Crkvena masonerija dolazi čak dotle da pravi kip u čast te zvijeri i sve prisiljava da mu se poklone.

– Ali prema prvoj zapovijedi svetog Gospodinovog Zakona, samo BOGU se moramo klanjati i samo njemu davati svaki oblik štovanja.

Sada se BOG zamjenjuje IDOLOM, snažnim, moćnim i vladajućim.

Jednim idolom tako moćnim da šalje u smrt sve one koji se ne klanjaju kipu zvijeri.

Jedan idol tako snažan i vladajući da traži da svi, mali i veliki, bogati i siromašni, slobodni i robovi dobiju žig na desnu ruku i na čelo, i da nitko ne može ništa ni kupiti ni prodati, ako nema tog žiga, odnosno ime zvijeri i broj njezina imena.

Onaj veliki idol koji je napravljen da bi mu se svi klanjali i da bi mu služili, prema onom što sam već otkrila u ranijoj poruci, jeste lažni Krist i lažna Crkva.

Ali, kako se on zove?

– U 13. poglavlju Otkrivenja je zapisano: ‘Ovdje je mudrost. Tko ima razuma neka izračuna broj zvijeri: on predstavlja ime jednog čovjeka. Ta takva brojka je 666, šeststotinašezdesetšest.’

Razumom, rasvijetljenim svjetlošću božanske Mudrosti, uspijevamo iz broja 666 pročitati ime jednog čovjeka, a to ime, označeno pod tim brojem je ime Antikrista.

Lucifer, drevna zmija, đavao ili Sotona, Crveni zmaj, postaje, u ova zadnja vremena Antikrist.

Već je apostol Ivan tvrdio da je svatko antikrist tko niječe da je Isus Krist Bog.

Kip ili idol, koji je napravljen u čast zvijeri kako bi mu se svi ljudi klanjali, jest Antikrist.

Izračunajte sada njegov broj 666, da biste razumjeli kako on označava ime jednog čovjeka.

Broj 333 označava Božanstvo.

Lucifer se buni protiv Boga iz oholosti, jer se želi postaviti iznad Boga.

Broj 333 označava tajnu Boga. Onaj tko se želi staviti iznad Boga pod brojem je 666, prema tome, ovaj broj označava ime Lucifera, Sotone, odnosno onog koji se stavlja protiv Krista, Antikrista.

Broj 333, uzet jedanput, tj. puta 1, označava misterij Božjeg jedinstva.

Broj 333, uzet dvaput, tj. puta 2, označava dvije naravi, onu božansku i onu ljudsku, sjedinjene u božanskoj Osobi Isusa Krista.

Broj 333 uzet triput, tj. puta tri, označava misterij Tri božanske Osobe, odnosno misterij Presvetog Trojstva.

Tako broj 333, izražen jednom, dvaput i triput izražava osnovne tajne katoličke vjere, a to su:

1. Božje jedinstvo i trojstvo.

2. Utjelovljenje, muku, smrt i uskrsnuće našeg Gospodina Isusa Krista.

Ako broj 333 označava Božanstvo, onaj koji se želi staviti iznad samog Boga, označen je brojem 666.

Broj 666, izražen jednom, tj. puta 1, označava godinu 666., šeststotinašezdesetšestu.

U tom povijesnom razdoblju Antikrist se manifestira kroz fenomen Islama, koji neposredno poriče misterij božanskog Trojstva i božanstvo našega Gospodina Isusa Krista.

Islam, sa svojom vojnom snagom, bijesni posvuda, uništavajući cijele drevne kršćanske zajednice, osvaja Europu, i samo zahvaljujući mom majčinskom i čudotvornom posredovanju, što ga je snažno potaknuo Sveti Otac, ne uspijeva potpuno uništiti kršćanstvo.

Broj 666, uzet dva puta, tj. puta 2, izražava godinu 1332., tisućutristotridesetdrugu.

U ovom se povijesnom razdoblju Antikrist manifestira radikalnim napadom na vjeru u Božju Riječ.

Tumačenjem filozofa koji počinju davati isključivu vrijednost razumu i znanosti, ide se postupno prema ustanovljivanju ljudskog razuma kao jedinog kriterija istine. Rađaju se velike filozofske zablude koje se nastavljaju kroz stoljeća do vaših dana.

Pretjeran značaj razuma kao jedinog kriterija istine, nužno vodi uništenju vjere u Riječ Božju.

Ustvari, s protestantskom reformom, odbacuje se Predaja kao izvor Božje Objave, i prihvaća se samo Sveto Pismo.

Ali se i Sveto Pismo mora tumačiti razumom, te se tvrdoglavo odbija autentično Učiteljstvo hijerarhijske Crkve, kojem je Isus povjerio da čuva polog vjere.

Svatko je slobodan da čita i shvati Sveto Pismo, po svojoj osobnoj interpretaciji.

Na ovaj način uništava se vjera u Riječ Božju.

Djelovanje Antikrista, u ovom povijesnom razdoblju, vidi se u podijeli Crkve, te u nastajanju novih i brojnih kršćanskih konfesija, koje postupno sve više gube vjeru u Riječ Božju.

Broj 666 uzet triputa, tj. puta 3, označava godinu 1998., tisućudevetstodevedesetosmu.

U ovom će povijesnom razdoblju masonerija, uz pomoć one crkvene, ostvariti svoju veliku namjeru: stvoriti jednog idola kojeg će staviti na mjesto Krista i njegove Crkve.

Jedan lažni Krist i jedna lažna Crkva. Stoga je onaj kip, podignut u čast prve zvijeri, da bi mu se klanjali svi stanovnici zemlje, koji će obilježiti svojim pečatom sve one koji žele kupovati i prodavati, kip Antikrista.

Stigli ste, tako, na sam vrh čišćenja, velikog jada i otpada.

To će biti sveopća apostazija, jer će gotovo svi slijediti lažnog Krista i lažnu Crkvu.

Tada će se otvoriti vrata kako bi se pojavio čovjek, odnosno sama osoba Antikrista!

Eto, predraga djeco, zato sam vam htjela rasvijeliti stranice Otkrivenja, koje se odnose na vremena koja živite.

Želim vas pripremiti zajedno sa mnom za najbolniji i najodlučniji dio velike bitke koju vodi vaša nebeska Majka protiv snaga zla koje su se oslobodile okova.

Hrabro! Budite snažni, moja mala djeco. Na vama je zadatak, ovih teških godina, da ostanete vjerni Kristu i njegovoj Crkvi, trpeći neprijateljstvo, borbe i progone. Ali vi ste dragocjeni dio malog stada koje ima zadatak da se bori i na kraju svlada moćnu Antikristovu snagu.

Sve vas odgajam, branim i blagoslivljam.”


Valdragone (San Marino), 28. lipnja 1989.
Duhovne vježbe u obliku Cenakula sa svećenicima Svećeničkog marijanskog pokreta Amerike i Europe

Posjedujete Isusovo svjedočanstvo (408)

“Predraga djeco, s kolikom vas ljubavlju gledam i kolika je utjeha mom Bezgrješnom Srcu ovaj vaš stalni Cenakul, kojim ponavljate ono što se dogodilo u Jeruzalemu

Okupljate se u stalnoj, dubokoj molitvi sa mnom.

Kako uživam u liturgijskoj molitvi časoslova, u cijeloj Krunici koju molite, u euharistijskom klanjanju i svečanom slavljenju sv. Mise, koja je srce cijelog Cenakula.

Okupite se poput braće koja se ljube i pomažu jedan drugome nositi teret teškoća koje susrećete.

Svaki dan obnavljate čin posvete mom Bezgrješnom Srcu, na raznim jezicima, i tako se zapravo sjedinjujete sa svom svojom braćom iz mog Pokreta koji se nalaze diljem svijeta.

Vi ste dio moje čete.

Vi ste predragocjeni dio mog majčinskog nasljeđa.

Vi posjedujete Isusovo svjedočanstvo i poštujete Božje zapovijedi.

Sotona se na vas okomljuje, jer ste vi moja peta, tj. najslabiji i najkrhkiji dio mene same, i jer ste moje potomstvo. Tako vam danas postavlja opasne zamke i napada vas svim vrstama kušnji i progona.

Ostanite vedri. Uzdajte se u mene.

Ovo je vrijeme borbe, a vi se morate boriti za moju pobjedu.

Zato vas sve danas pozivam da imate svjedočanstvo o Isusu.

Imajte Isusovo svjedočanstvo da biste išli putem vjernosti Kristu i njegovoj Crkvi, i prema sve većoj svetosti.

Imajte Isusovo svjedočanstvo u ova vremena apostazije, kako biste postali hrabri i snažni svjedoci vjere.

Zato vas pozivam da se sve više okupljate oko Pape, da ga podupirete svojom molitvom i ljubavlju, te da prihvaćate i širite njegovo Učiteljstvo: tako ćete pokazivati dušama sigurni put da ostanu u pravoj vjeri.

Sačuvajte Isusovo svjedočanstvo u ovo doba velikih nevolja. Stigla su vremena prorečena u Evanđelju i Otkrivenju. Sile zla, koje sjedinjuje snaga Kristovog protivnika, činit će velika čudesa i znakove na nebu i na zemlji, kako bi zavele što veći dio čovječanstva.

Vi ostanite čvrsti, herojski svjedočeći Isusa i borite se sa mnom protiv moćne sile onoga koji se pokazuje kao Kristov neprijatelj.

Na kraju ćete s radošću moći vidjeti moju veliku pobjedu u slavnom Kristovom trijumfu.

Sve vas blagoslivljam s vašim dragima, s dušama koje su vam povjerene, a također i vašu svećeničku službu, i u svoj naručaj primam sve vaše dobre namjere koje su vam u srcima.”


Rubbio (Vicenza), 15. kolovoza 1989.
Svetkovina Uznesenja Marijina na nebo

Ovdje se treba pokazati ustrajnost svetih (409)

“Danas gledajte u mene, vašu nebesku Majku, u sjaju mog slavnog Tijela uznesenog, zajedno s dušom, u rajsku slavu.

Ja sam Žena zaodjenuta suncem.

Ja sam vaša nebeska Voditeljica.

Ja sam Kraljica svih svetih.

Gledajte u me kao u znak sigurne nade i utjehe u ovo vrijeme čišćenja, apostazije i velikog jada. Došla su vremena borbe i sve većeg osvajanja od strane Zmaja, Zvijeri koja dolazi sa zemlje i koja izlazi iz mora.

Stoga je ovo vrijeme nastajanja jedne civilizacije bez Boga, kada se cijelo čovječanstvo vodi u život bez njega.

To je vrijeme kada se sve veći broj ljudi klanja Sotoni i đavolskim snagama, i tako se sve više širi kult sotone, sekti i crnih misa.

To su vremena kada se stvara jedan idol kojeg se postavlja na mjesta pravog Boga i prave Crkve, a taj idol je lažni Krist i lažna Crkva.

To su vremena kada će svi oni koji slijede ovog idola biti obilježeni njegovim žigom na čelu i ruci.

To su vremena u kojima će svi vjerni sljedbenici Jaganjca biti izloženi odbacivanju, progonima, zatvorima i smrti.

Zato su to vremena vaše ustrajnosti.

 

Ovdje se treba pokazati ustrajnost svetih

Ovdje se treba pokazati ustrajnost onih koji su Gospodinovi, koji u život provode Božje zapovijedi i ostaju vjerni Isusu.

Ovdje se treba pokazati ustrajnost onih koji će biti progonjeni i odvedeni na mučenje, jer blaženi su oni koji umiru u Gospodinu, oni nalaze odmor svome umoru, a dobro koje su učinili ide s njima.

Ovdje se treba pokazati ustrajnost onih koji se ne klanjaju Zvijeri i ne daju se znamenovati njegovim đavolskim žigom.

Naprotiv, oni koji će se klanjati Zvijeri i njenom kipu, i nositi na čelu i ruci njen žig, pit će vino srdžbe Božje, uliveno u kalež njegove strašne kazne, i bit će mučeni vatrom i sumporom u nazočnosti Jaganjca i svetih anđela.

Ovdje se mora pokazati ustrajnost onih koji na čelu nose napisano ime Jaganjca i njegova Oca, jer nisu izdali svoga Boga, u njihovim riječima nije bilo laži, te slijede Jaganjca kud god On ide.

Ovdje se mora pokazati ustrajnost moje male djece koju Ja zovem da se posvete mom Bezgrješnom Srcu, kako bi sa mnom proživjeli zadnje trenutke bitke i pada Babilona, kada će se obaviti berba zemaljskog vinograda, i grozdovi biti bačeni u badanj za gnječenje u znak velike kazne Božje.

Stoga vas sve danas pozivam da gledate mene, svoju nebesku Majku, u sjaju mog slavnog tijela, kako bi vas moje svjetlo obasjalo i moje Bezgrješno Srce u sebe primilo, a moja vas majčinska ljubav poduprla da u ovim vremenima budete hrabri svjedoci ustrajnosti pred Crkvom i cijelim čovječanstvom.”


Dongo (Como), 8. rujna 1989.
Rođenje Blažene Djevice Marije

Pečat na čelu i na ruci (410)

“Danas je blagdan rođenja vaše nebeske Majke, moji predragi i djeco posvećena mom Bezgrješnom Srcu.

Živite s radošću i mirom, u tišini i molitvi, s pouzdanjem i sinovskom odanošću.

Vi ste mala dječica svoje nebeske Majke Djevojčice.

Vi ste dio mog potomstva i snažno uporište mog pobjedničkog plana.

Vi tvorite predragocjeni vijenac čistoće, ljubavi i poniznosti oko kolijevke u koju sam položena.

Dopustite da vas hranim i oblikujem; krotko mi dopustite da vas vodim.

Dopustite da vas znamenujem svojim majčinskim pečatom.

Ovo su vremena kada sljedbenici onoga koji se suprostavlja Kristu bivaju obilježeni njegovim žigom na čelu i ruci.

Pečat na čelu i ruci je izraz potpune ovisnosti o onome koga taj pečat predstavlja.

Žig označava Kristovog neprijatelja, odnosno Antikrista, a njegovo utiskivanje na ruku i na čelo osobe označava potpunu pripadnost te osobe četi onih koji se suprostavljaju Kristu i bore protiv njegove božanske i kraljevske vlasti.

 

Žig je utisnut na čelo i na ruku.

Čelo označava inteligenciju jer je um sjedište ljudskog razuma.

Ruka označava ljudsku aktivnost, jer svojim rukama čovjek djeluje i radi.

Stoga je ona osoba koja prima Antikristov žig njegova i razumom i voljom.

Onaj tko dopusti da mu se utisne žig na čelo, prihvaća nauke nijekanja Boga, poricanja njegovog Zakona i ateizma, koji se danas sve više širi i propagira.

On je prisiljen da slijedi ideologije koje su danas u modi i da sam bude širitelj svih zabluda.

Tko si dopusti utisnuti pečat u ruku, prisiljen je raditi samostalno i neovisno o Bogu, usmjerujući vlastitu aktivnost traženju samo materijalnih i zemaljskih dobara.

Tako, zapravo, otima svoj rad od Očevog plana, koji ga samo želi prosvijetliti i podržati svojom božanskom providnošću; otima ga od ljubavi Sina koji ljudski trud pretvara u dragocjeno sredstvo čovjekovog vlastitog otkupljivanja i posvećivanja; otima ga moći Duha Svetoga koji posvuda djeluje kako bi potpuno obnovio svako stvorenje.

Tko ima pečat na ruci radi samo za sebe samog, prikuplja materijalna sredstva, novac pretvara u svoga Boga, te tako postaje žrtva materijalizma.

Tko ima pečat na ruci radi samo da bi zadovoljio vlastita osjetila, pronašao blagostanje i užitak, i potpuno zadovoljio sve svoje strasti, naročito nečiste, te tako postaje žrtvom hedonizma.

Tko ima pečat na ruci svoj vlastiti Ja pretvara u središte svakog svog djelovanja, gleda u drugima objekte kojima se mora poslužiti kako bi postigao vlastitu korist, te postaje žrtvom razuzdanog egoizma i nedostatka ljubavi.

Ako moj Protivnik svojim žigom znamenuje sve svoje sljedbenike, došlo je vrijeme da i Ja, vaša nebeska Voditeljica, stavim svoj majčinski pečat svima onima koji su se posvetili mom Bezgrješnom Srcu i dio su moje čete.

Utiskujem na vaše čelo svoj pečat presvetim znakom Križa mog Sina Isusa.

Tako otvaram ljudski um da prihvati njegovu božansku Riječ, da je ljubi i po njoj živi, i vodim vas da se potpuno povjerite Isusu, koji vam ju je objavio, te da postanete danas hrabri svjedoci vjere.

Onima koji na svom čelu nose bogohulni pečat, Ja suprostavljam svoju djecu obilježenu Križem Isusa Krista.

Zatim, upravljam svaku vašu aktivnost prema savršenom veličanju Presvetog Trojstva.

Zato utiskujem na vašu ruku svoj pečat koji je znak Oca, Sina i Duha Svetoga.

Znakom Oca vaš se ljudski rad upravlja prema savršenoj suradnji s planom njegove božanske providnosti, koja još i danas svaku stvar određuje za vaše dobro.

Znakom se Sina svako vaše djelo duboko uključuje u misterij njegovog božanskog otkupljenja.

Znakom Duha Svetoga sve se vaše djelovanje otvara njegovoj moćnoj snazi posvećenja, koja gori poput snažne vatre, kako bi iz temelja obnovila cio svijet.

Predraga moja djeco, dopustite svi da vam na čelo i ruku stavim svoj majčinski pečat, na današnji dan, kada s ljubavlju okupljeni oko moje kolijevke, slavite blagdan ovozemaljskog rođendana svoje nebeske Majke.”


Fatima (Portugal), 15. rujna 1989.
Spomendan Žalosne Gospe

Velika je moja bol (411)

“Sudjelujte predragi sinovi, u mojoj boli.

Ja sam vaša žalosna Majka.

Moje je Bezgrešno Srce probodeno brojnim i bolnim trnjem.

Svaki je dan vlast moga Protivnika sve veća, a njegova se moć širi u srcima i dušama.

Gusta je tama već sišla nad svijet.

To je tama tvrdoglavog odbijanja Boga.

To je tama počinjenog grijeha, za kojeg se traži odobravanje i kojeg se više ne ispovijeda.

To je tama pohote i nečistoće.

To je tama razuzdanog egoizma i mržnje, razdora i rata.

To je tama gubitka vjere i otpada.

U kaležu svog Bezgrješnog Srca Ja i danas skupljam svu bol svog Sina Isusa, koji mistično ponovno proživljava krvave ure svoje agonije.

Za Isusa je novi Getsemani vidjeti danas svoju Crkvu tako oskvrnjenu i opustošenu, u kojoj veći broj njenih pastira ravnodušno i mlitavo spava, dok drugi ponavljaju Judin čin izdaje, žedni vlasti i novca.

Likuje Zmaj pred osvojenim prostranstvom, do kojeg je došao uz pomoć crne zvijeri i one slične janjetu, u ovim danima u kojima se đavao razjario protiv vas, svjestan da mu ostaje malo vremena.

Stoga su stigli i dani moje velike boli.

 

Velika je moja bol kada još uvijek vidim svog Sina Isusa prezrena i bičevana kroz njegovu Riječ, koju danas poriču iz oholosti i trgaju je kroz mnoge ljudske i racionalističke interpretacije.

 

Velika je moja bol kad promatram kako Isusa, stvarno nazočnog u Euharistiji, sve više zaboravljaju, napuštaju, vrijeđaju i gaze.

 

Velika je moja bol kad vidim svoju Crkvu razdijeljenu, izdanu, ogoljelu i raspetu.

 

Velika je moja bol dok gledam svog Papu kako pada pod preteškim teretom Križa, a okružen je potpunom ravnodušnošću od strane biskupa, svećenika i vjernika.

 

Velika je moja bol radi sve većeg broja moje jadne djece, koja idu putem zla i grijeha, poroka, nečistoće, egoizma i mržnje, te se izlažu opasnosti da se izgube u vječnom paklu.

Stoga vas molim, djeco posvećena mom Bezgrešnom Srcu, ono isto što sam na ovom istom mjestu tražila u svibnju 1917. od svoje male djece Lucije, Hijacinte i Franje, kojima sam se ukazala.

 

Hoćete li se i vi prinijeti kao žrtve Gospodinu, na Oltaru mog Bezgrješnog Srca za spas svih mojih jadnih sinova grešnika?

Ako prihvatite što tražim, morate raditi ono što od vas sada tražim.

Molite sve više, osobito svetu Krunicu.

Idite često na ure klanjanja i euharistijske zadovoljštine.

Prihvatite s ljubavlju sve patnje koje vam Gospodin šalje.

Bez straha širite poruke koje vam dajem, kao nebeska Proročica ovih vaših zadnjih vremena.

Kad biste znali za kaznu koja vas čeka ako budete i dalje zatvarali svoja srca na tjeskobni glas svoje nebeske Majke!

Jer je Srce mog Božanskog Sina Isusa povjerilo mom Bezgrješnom Srcu posljednji i krajnji pokušaj da vas dovedem k spasenju.”


Dongo (Como), 13. listopada 1989.
Obljetnica posljednjeg ukazanja u Fatimi

Anđeo prvog biča (412)

“Sjetite se danas mog posljednjeg ukazanja u Fatimi, 13. listopada 1917. koje je potvrđeno čudom sunca.

Gledajte sve više u Ženu zaodjenutu Suncem koja ima zadatak da pripremi Crkvu i čovječanstvo na dolazak velikog Gospodinova dana.

Stiglo je vrijeme odlučujuće bitke.

Sada je na svijet sišla nevolja velika, jer su anđeli Gospodnji poslani da sa svojim bičevima kazne zemlju.

Koliko sam vas puta pozivala da hodite putem mrtvljenja sjetila, kročenja strasti, putem skromnosti, dobrog primjera, čistoće i svetosti.

Ali čovječanstvo nije prihvatilo moj poziv i dalje ne poštuje šestu zapovijed Zakona Gospodnjeg koja kaže: Ne sagriješi bludno.

Štoviše, želi se veličati takav prijestup i smatra se kako se njime osvaja jedna nova ljudska vrijednost i novi način vršenja osobne slobode.

Tako smo došli do toga da se kvalificiraju kao dobri svi grijesi nečistoće.

Počelo se i sa kvarenjem savjesti djece i mladih, tako što ih se uvjerava da grijeh nečistoće kojeg počinjaju sami nije više grijeh; da su predbračni odnosi među zaručnicima dopušteni i dobri; da se obitelji mogu ponašati slobodno i koristiti čak i sredstva za sprečavanje poroda.

Spremni su opravdati grijehe bludnosti koji su protunaravni, štoviše, veliča ih se i predlažu se zakoni koji izjednačuju obitelj i zajednički život homoseksualaca.

Nikad se kao danas nemoral, nečistoća i besramnost nisu tako promicale preko tiska i svih sredstava društvenog priopćivanja.

Naročito je televizija postala izopačeno sredstvo svakodnevnog bombardiranja besramnim scenama kojima je cilj kvarenje čistoće uma i srca svih ljudi.

Mjesta za zabavu, naročino kina i diskoteke, postala su mjesta javnog oskvrnjivanja samog ljudskog i kršćanskog dostojanstva.

Ovo je vrijeme kada se naš Gospodin Bog stalno i javno vrijeđa grijesima tijela.

Već vas je božansko Pismo upozorilo da tko griješi pomoću tijela, u njemu samo nalazi svoju kaznu.

Tako je došlo vrijeme kada anđeo prvog biča prolazi nad svijetom kako bi ga kaznio po volji Božjoj.

 

Anđeo prvog biča, onima koji su dopustili da im neman stavi svoj žig na čelo i ruku, i koji su joj se klanjali, urezuje u njihovo tijelo zloćudnu i bolnu ranu, koja ih muči do očaja.

Ova rana predstavlja fizičke boli koje pogađaju tijelo zbog teških i neizlječivih bolesti.

Bolna i zloćudna rana je bič za cijelo čovječanstvo, koje je danas toliko izopačeno da je stvorilo bezbožnu i materijalističku civilizaciju koja u traženju užitaka vidi krajnji cilj ljudskog življenja.

Neki su moji jadni sinovi pogođeni tim bičem zbog bludnih grijeha i moralne razuzdanosti, i u sebi samima nose teret zla koje su počinili.

Drugi su, naprotiv, pogođeni iako su dobri i nevini; tada njihova patnja služi spasenju mnogih zlih, po solidarnosti koja vas sve sjedinjuje.

 

Prvi su bič zloćudni tumori i sve vrste raka, za koje znanost ne zna lijeka, unatoč svom napretku na svim područjima, to su bolesti što se sve više šire i pogađaju ljudsko tijelo, te ga užasno uništavaju bolnim i zloćudnim ranama.

Premila djeco, sjetite se samo kakvog su maha ove neizlječive bolesti uzele diljem svijeta gdje milijuni ljudi od njih umiru.

 

Prvi bič je i nova bolest AIDS koja naročito pogađa moju ubogu djecu koja su žrtve droge, poroka i protunaravnih bludnih grijeha.

Vaša nebeska Majka želi svima biti pomoć, potpora, utjeha i nada u ovo vrijeme kada je čovječanstvo pogođeno ovim prvim bičem.

Zato vas pozivam da hodite putem posta, mrtvljenja i kajanja.

 

Od djece tražim da rastu u kreposti čistoće i da im na tom teškom putu pomognu njihovi roditelji i odgajatelji.

 

Od mladih tražim da se nauče svladavati strasti pomoću molitve i sjedinjenja sa mnom, te da odbace kina i diskoteke, jer tu postoji trajna opasnost da se naruši ova krepost, toliko draga mom Bezgrješnom Srcu.

 

Od zaručnika tražim da se uzdrže od svakog odnosa prije braka.

 

Od kršćanskih obitelji tražim da poštuju bračnu čistoću i da nikad ne koriste umjetna sredstva za sprečavanje života, kako je Krist sam naučavao, i što Crkva i danas podržava s prosvijetljenom mudrošću.

Koliko samo želim od svećenika zdušno poštivanje celibata, a od redovnika vjerno i strogo vršenje njihovog zavjeta čistoće!

Mojoj se jadnoj djeci, koju je pogodio prvi bič bolne, zloćudne rane, Ja predstavljam kao milosrdna Majka koja pomaže i tješi, koja vodi k nadi i miru.

Od njih tražim da prinesu svoje patnje u duhu zadovoljštine za očišćenje i posvećenje.

Osobito njima moje Bezgrješno Srce postaje najtoplije utočište i siguran put do Boga spasenja i radosti.

U ovom mom nebeskom vrtu svi će biti utješeni i ohrabreni, a Ja ću se sama s ljubavlju brinuti da im olakšam boli i, ako je po volji Božjoj, da im ponudim dar ozdravljenja.

Zato vas, u ovo vrijeme kada je čovječanstvo pogođeno prvim bičem, sve pozivam da gledate u mene, svoju nebesku Majku, da biste našli pomoć i utjehu.”


Dongo (Como), 1. studeni 1989.
Svetkovina svih svetih

Novi Jeruzalem (413)

“Danas je svetkovina Svih Svetih, a sutra se sjećate tolikih koji su se spasili, ali se još nalaze u mukama čistilišta.

U ovo doba velikog jada morate snažno proživljavati Općinstvo svetih.

Ja sam Kraljica svih svetih.

Ja sam Voditeljica jedne jedine čete.

– Na sve zamke koje vam svakog dana namještaju Zmaj, crna zvijer, zvijer slična janjetu i svi zli duhovi, anđeli Gospodinovi od mene imaju zadatak da im snažno i moćno odgovore.

Kako je velika danas njihova nebeska moć, jer sam ih pozvala da se suprostave taktici mog Protivnika, a ta je da udalji toliku moju jadnu djecu od klanjanja kojeg je jedino Bog dostojan, i da sve više proširi kult Sotone i crne mise.

Ovom izopačenom i bogohulnom činu Demona, anđeli odgovaraju svojim vječnim, dubokim i neprekidnim činom klanjanja i slavljenja Gospodina.

 

– Na one opasnosti koje vam zli postavljaju nastojeći pokriti vaš put preprekama, teškoćama i podmuklim protivljenjem, odgovaraju rajski sveci svojom snažnom nazočnošću i posredovanjem.

Sveci otkrivaju i uništavaju podmukle i mračne spletke, koje vam masonerija podmeće da bi vas uhvatila u svoju mrežu, i to na način da vas iz raja obasjavaju snažnom svjetlošću, koja vas sve obavija kako bi namirisala vjerom, nadom, ljubavlju, čistoćom i svetošću vaše živote.

Zajedništvo je vašeg života sa svecima iz Raja lijek koji vam dajem protiv podmuklih spletki i opasnosti što vam ih nameće danas crna zvijer masonerije.

 

– Protiv teškoća, ismijavanja i odbacivanja, kojima se služi u borbi protiv vas ona zvijer slična janjetu, utječite se trajnoj zajedničkoj molitvi sa svetim dušama u čistilištu.

Zajednička molitva dušama iz čistilišta daruje svjetlost i utjehu, te skraćuje vrijeme njihovog čišćenja, a vama daje sigurnost i hrabrost da u svojim životima ostvarite moj plan, a taj je da vam pomognem u svakom trenutku vršiti božansku volju Gospodinovu.

S radošću vas gledam, sjedinjene u nebeskom vrtu mog Bezgrješnog Srca, kako proživljavate ovu čudesnu stvarnost sjedinjenja sa Svetima, koji vas povezuju, pomažu vam i potiču vas da se borite do potpunog Kristovog trijumfa, u dolasku na svijet njegovog slavnog Kraljevstva ljubavi, svetosti, pravde i mira.

Tako vi već dajete svoj doprinos nastajanju novog Jeruzalema, svetoga Grada, koji mora sići s neba kao zaručnica uređena za svoga zaručnika, i stvarate Božje prebivalište među ljudima, da bi svi postali njegov narod, da bi svaka suza iz očiju bila obrisana i da bi nestalo smrti, žalosti, plača i tuge, jer prijašnje uminu.”


Rubbio (Vicenza), 8. prosinca 1989.
Svetkovina Bezgrješnog Začeća

Kruna od dvanaest zvijezda (414)

“Predragi sinovi, danas gledate bezgrješnu bjelinu svoje nebeske Majke.

Ja sam Bezgrješno Začeće.

Ja sam jedino stvorenje bez ljage grijeha, čak i onog istočnog.

Sva sam lijepa: tota pulchra.

Dopustite da vas obavijam svojim plaštem ljepote, kako bi i vas obasjala moja nebeska bjelina i bezgrješno svjetlo.

Sva sam lijepa jer sam pozvana da budem Majka Sina Božjeg i da dadem djevičansku mladicu iz koje će propupati božanski Cvijet.

Zato se moj plan urezuje u samu tajnu vašeg spasenja.

U početku sam bila objavljena kao neprijateljica Sotone, koja će nad njim postići potpunu pobjedu.

‘Postavljam neprijateljstvo između tebe i Žene, između tvoga roda i roda njezina, Ona će ti gaziti glavu, a ti ćeš joj vrebati petu.’

Na kraju sam viđena kao Žena zaodjenuta suncem, čija je zadaća da se bori protiv Crvenog zmaja i njegove silne vojske, da ga pobijedi, sveže i baci u njegovo kraljevstvo smrti, da bi svijetom mogao vladati samo Krist. Evo me, dakle, predstavljene u Svetom Pismu, u sjaju mog majčinskog kraljevstva: ‘I jedan drugi znak pojavi se na nebu: Žena zaodjenuta suncem, s mjesecom pod nogama, a na glavi joj kruna od dvanaest zvijezda.’

Oko moje glave nalazi se, dakle, kruna od dvanaest zvijezda.

Ta kruna je znak kraljevskog dostojanstva.

Ona se sastoji od dvanaest zvijezda, jer postaje simbolom moje majčinske i kraljevske nazočnosti u samom srcu Božjeg naroda.

 

Dvanaest zvijezda predstavlja dvanaest Izraelovih plemena koja čine odabrani narod, kojeg je sam Gospodin izabrao i pozvao da na svijetu pripremi dolazak Sina Božjega i Otkupitelja. Budući da sam Ja pozvana da budem Majka Mesijina, moja je nakana da izvršim data obećanja, da budem djevičanska mladica, čast i slava cijelog izraelskog naroda.

Zapravo, Crkva me veliča ovim riječima: ‘Ti slavo Jeruzalema, Ti radosti Izraela, Ti diko naroda našega.’

Stoga izraelska plemena čine dvanaest dragulja krune koja okružuje moju glavu da bi označila uloga moga majčinskog kraljevstva.

 

Dvanaest zvijezda predstavlja i dvanaest Apostola koji su temelj na kojem je Krist utemeljio svoju Crkvu.

Često sam bila s njima da ih ohrabrim da slijede Krista i da mu vjeruju, za vrijeme tri godine njegove javne misije.

Umjesto njih, zajedno s Ivanom, stajah pod Križem, u trenutku razapinjanja, agonije i smrti mog Sina Isusa.

S njima sam dijelila radost uskrsnuća, uz njih, sabrane u molitvi, bila sam nazočna slavnom trenutku Duhova.

Tijekom svog zemaljskog života ostala sam uz njih svojom molitvom i majčinskom nazočnošću da im pomognem, pripremim ih, ohrabrim i potaknem da piju kalež koji im je nebeski Otac pripremio.

Tako sam Majka i Kraljica apostola, koji oko moje glave čine dvanaest sjajnih zvijezda mog majčinskog kraljevstva.

Ja sam Majka i Kraljica cijele Crkve.

 

Dvanaest zvijezda označavaju i jednu novu stvarnost.

Otkrivenje me vidi kao veliki znak na nebu: ‘Žena zaodjenuta suncem’, koja se bori sa Zmajem i njegovom silnom vojskom zla.

Tako zvijezde oko moje glave predstavljaju i one koji se posvećuju mom Bezgrješnom Srcu, koji su dio moje pobjedničke čete i koji puštaju da ih vodim u ovoj bici kako bi na kraju izvojevali našu najveću pobjedu.

Tako su svi moji ljubljeni i djeca posvećena mom Bezgrješnom Srcu, koja su pozvana da budu apostoli posljednjih vremena, one najblistavije zvijezde moje kraljevske krune.

 

Dvanaest zvijezda, od kojih se sastoji sjajna kruna mog majčinskog kraljevstva, tvore izraelska plemena, apostoli i apostoli ovih vaših zadnjih vremena.

Stoga, na svetkovinu mog Bezgrješnog Začeća, pozivam vas sve da budete dragocjeni dio moje krune i da postanete blistave zvijezde koje isijavaju diljem svijeta svjetlost, milost, svetost, ljepotu i slavu vaše nebeske Majke.”


Dongo (Como), 24. prosinca 1989.
Sveta noć

Ispunilo se vrijeme (415)

“Predragi sinovi, proživite sa mnom ove ure svete noći u neprekidnoj molitvi i dubokoj sabranosti.

 

Ispunilo se vrijeme.

Stoljećima se čekao ovaj događaj: proročanski glasovi i glasovi onih koji su bili od Boga pozvani, držali su upaljenu baklju nade i iščekivanja. Tijek vremena i povijesti bio je usmjeren ovom neobičnom i čudesnom događaju.

U ovoj svetoj noći svaka se stvar ispunja.

Ja, Djevica i Majka rađam u svjetlu svog božanskog Sina, uza me je moj prečisti zaručnik Josip, koji svojom osobom utjelovljuje sve siromahe Izraela; uboga spilja postaje kraljevina Davidova sina, koji je pozvan da sjedi na svom kraljevskom prijestolju; pritječu pastiri da prinesu darove priprostih i siromašnih duhom; anđeoski zbor pjeva noseći nevinu svjetlost djece, malenih i onih čista srca.

S kolikom neizrecivom ljubavlju i nježnošću, Ja polažem u siromašne jasle svog božanskog Sina, Prvorođenog Sina novog Izraela, Jedinorođenog Sina Očevog, Mesiju obećanog i iščekivanog stoljećima.

U ovoj se svetoj noći proročanstva ispunjaju i svaka se stvar savršeno ostvaruje.

 

Ispunilo se vrijeme.

Živite s ljubavlju, vjerom i velikom nadom ovaj Božić.

Ovo je Božić 1989. Ovo je Božić jedne veoma važne godine.

Živite ga sa mnom, Majkom koja vas svaki dan rađa onome životu, što vam ga je moje Dijete, darovalo svojim dolaskom k vama.

Živite ga s mojim zaručnikom Josipom, činom ponizne i krotke suradnje u planu vašeg nebeskog Oca.

Živite ga s pastirima, koji u blagdanskom raspoloženju dolaze radosni što ste i vi svjedoci objave, koja još i danas naviješta mir i spas svim ljudima.

Živite ga s malenima, priprostima i siromašnima koji su kraljevsko prijestolje vladavini moga Sina Isusa.

Živite ga s anđelima koji pjevaju božanske melodije i nude ljubav ovoj jadnoj zemlji, koja nikad nije bila toliko ugrožena i pogođena.

Živite u duhu duboke radosti ovaj vaš Božić.

 

Jer, vrijeme se ispunilo.

Već ulazite u događaje koji vas spremaju na njegovo drugo rođenje.

Približavate se trenutku slavnog Kristovog povratka.

Zato ne dopustite da vas obuzme strah, tuga, isprazna znatiželja, ili beskorisna briga.

Živite jednostavnošću malenih svaki trenutak ovog novog Došašća u mom Bezgrješnom Srcu, i brinite se da otvorite vrata ljudi i naroda Kristu koji dolazi.

I otvorite svoja srca nadi, kako biste radosni primili moj današnji navještaj: upravo se ispunja vrijeme njegovog slavnog povratka.”


Rubbio (Vicenza), 31. prosinca 1989.
Zadnja noć godine

Otvorite svoja srca (416)

“Okupite se sa svih strana svijeta u Cenakul mog Bezgrješnog Srca, u činu duboke i trajne molitve, da zajedno sa mnom proživite zadnje sate ove godine koja upravo završava.

Bila je to veoma važna godina.

Skupila sam u svoje majčinske ruke molitve i patnje sve svoje djece i položila ih u otvoreni kalež božanskog milosrdnog Srca svog Sina Isusa.

Tako sam, veoma snažno, izvršila svoje posredničko djelo između vas i svog Sina, te sam se kod njega utjecala za sve vas kao vaša žalosna i milosrdna Majka.

 

– Tolike sam milosti izmolila za svoje sinove svećenike kako bih im pomogla da hode putem sve savršenijeg životnog svjedočanstva, koje je u skladu sa Isusovom zamisli i velikim potrebama današnje Crkve.

 

– Stala sam uz svoju posvećenu djecu religioznih zvanja, da im podarim hrabrost i entuzijazam da slijede čistog, ubogog i poslušnog Isusa, na njegovom putu prema Kalvariji.

 

– Molila sam za svu svoju jadnu i grešnu djecu, koja su žrtve strasti, poroka, grijeha, bludnosti, egoizma, mržnje i odbacivanja Boga.

U svom sam Bezgrješnom Srcu pripremila pomoć koja im treba da bi se mogli vratiti u zagrljaj nebeskog Oca, koji ih sve čeka da ih prigrli vezom svoje božanske i milosrdne ljubavi.

 

– Molila sam za bolesne da krotko i blago prihvate križ svoje bolesti; za rastavljene obitelji, za zavedenu omladinu, za narode pritisnute jarmom ropstva i za sve narode na zemlji.

Molila sam da cijelom čovječanstvu izmolim dar mira.

U ovom mom posredničkom djelu kod mog Sina Isusa, vi ste, moja malena djeco, sa svojom molitvom bili velika snaga svoje nebeske Majke.

Zahvaljujem vam na velikodušnoj suradnji i odgovoru na moje želje i ponovljene zahtjeve.

Preko mog Svećeničkog marijanskog pokreta diljem svijeta, mnogi su svećenici i vjernici odgovorili na moj zahtjev za posvetom i molitvom.

Posvuda su se proširili Cenakuli, koje sam od vas tražila u poruci od 17. siječnja 1974.

Sada vaša nebeska Majka može izvršiti svoju veliku moć.

Već u svojim rukama imam dragocjeni ključ kojim ću otvoriti zlatna vrata božanskog Isusovog Srca da bi na svijet izlilo more svog milosrđa .

Voda koja teče iz presvetog Isusovog Srca oprat će i očistiti cijeli svijet i pripremiti ga za život u novom dobu milosti i svetosti koje svi očekujemo.

Ovih ćete godina vidjeti ispunjenje velikog čuda božanskog milosrđa.

Otvorite svoja srca.

Otvorite srca svih ljudi da mogu primiti Krista koji dolazi u sjaju svoga svjetla da bi sve obnovio.”

Mrežna stranica www.svecenicki-marijanski-pokret.com koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšala funkcionalnost stranice.

Slažem se