Poruke 1973. - 1979. god.

Poruke 1973. - 1979. god.

1973.
Pokret je već započeo


7. srpnja 1973.
Spomendan Bezgrješnog Srca Marijina

Uvijek ću biti blizu tebe (1)

“Obnovi svoju posvetu mom Bezgrješnom Srcu: ti si moj, moje si vlasništvo.

Moraš u svakom trenutku biti ono što Ja želim, moraš u svakom trenutku činiti ono što Ja budem od tebe tražila.

Ne boj se. Uvijek ću biti blizu tebe. Upravo te sada pripremam za velike stvari, ali malo po malo, kao što majka radi sa svojim djetetom...”


8. srpnja 1973.

Pokret je sada već započeo (2)

“Nemoj gledati ni novine ni televiziju. Budi uvijek na mom Srcu, u molitvi.

Ništa ti drugo ne smije biti važno, ni za što nemoj mariti, osim da živiš sa mnom i radi mene.

Svećenički marijanski pokret sada je već započeo, ali je tako krhak i malen da za njegov rast treba mnogo moliti. Ti moraš živjeti samo za to: i ni u čemu drugom nećeš naći slasti ni utjehe.”


9. srpnja 1973.

Ocrtava se tvoje poslanje (3)

“Danas sam upravo zadovoljna s tobom: bio si stalno na mom Srcu.

Vidiš kako ti tada sve svjetovno izgleda daleko i nejasno, kako te sve umara i postaje ti dosadno: sve drugo što nisam Ja, tvoja Majka, koja te svega želi uza se u svakom trenutku.

Uči se da mi dopuštaš da te posjedujem, da bih sve što ti radiš, Ja radila po tebi. Danas je toliko potrebno da Majka djeluje, a Ja hoću djelovati po tebi.

Morat ćeš još trpjeti, ali ne boj se! Ja ću biti uvijek s tobom, i ti ćeš, kao nitko drugi, uživati miline mojeg majčinskog Srca.”


Ravenna, 13. srpnja 1973.
Godišnjica trećeg ukazanja u Fatimi

Uzrok moga plača (4)

“... Da, doista si me utješio: promijenio si moje suze u smijeh, moju žalost u radost.

Nasmiješila sam ti se, blagoslovila te.

Uzrok moga plača, plača Majke, jesu moja djeca koja u velikom broju žive ne misleći na Boga, utonuli u tjelesna uživanja, te neminovno jure prema svojoj propasti. Za mnoge od njih moje su suze uzaludne radi njihove ravnodušnosti.

Osobiti uzrok mojega plača jesu svećenici: predragi sinovi, zjenice mojih očiju, ta moja posvećena djeca.

Vidiš li kako me više ne ljube? Kako me više ne žele? Vidiš li kako ne slušaju više riječi moga Sina? Kako ga često izdaju? Kako mnogi ignoriraju Isusa u Euharistiji, ostavljajući ga sama u Svetohraništu; kako li ga često vrijeđaju svetogrđima i olakim nehajem?

Ti si mi prikazao Svećenički marijanski pokret: privijam ga na svoje Srce i blagoslivljam.

Oni će svi biti moji svećenici: meni posvećeni, koji će činiti sve što im Ja zapovjedim.

Blizu je vrijeme kad ću im dati da čuju moj glas, kad ću se Ja sama staviti na čelo ove svoje čete spremne za bitku.

Zasad se moraju oblikovati s velikom poniznošću i prema mojim naređenjima: treba da svi ljube i budu jedno s Papom i Crkvom, živeći i propovijedajući jedino Evanđelje. To je danas tako potrebno!

Ljubim ih i blagoslivljam svakoga napose.”


16. srpnja 1973.
Spomendan Karmelske Gospe

Bit ću vaša Voditeljica (5)

“Pitaš me zašto sam odabrala baš tebe, koji se osjećaš tako neprikladnim i nesposobnim, da širiš moj Pokret.

Pravo uviđaš svoju ništetnost i svoje slabosti, te me pitaš: ‘Zašto ne uzmeš nekog prikladnijeg i sposobnijeg od mene? Kako se možeš pouzdati u mene kad dobro poznaješ sve moje prošle nevjernosti?’

Sinko moj, izabrala sam tebe upravo zato jer si najmanje prikladno oruđe; tako nitko neće reći da je to tvoje djelo.

Svećenički marijanski pokret mora biti samo moje djelo. Po tvojoj slabosti Ja ću očitovati svoju snagu; po tvojoj ništetnosti Ja ću očitovati svoju moć.

Ja ću sama biti vođa te vojske. Upravo je sada oblikujem u tišini i skrovitosti, kao što sam kroz devet mjeseci u svom krilu oblikovala Isusa i kroz tolike ga godine u šutnji i skrovitosti odgajala.

Tako je sada sa Svećeničkim marijanskim pokretom: oblikujem ga u tišini i skrovitosti kao malog Isusa. To je čas njegova djetinjstva i njegova skrovitog života. Sada je potrebno toliko šutnje, toliko poniznosti, toliko pouzdanja i toliko molitve.

Ja sama odabirem i oblikujem svećenike Pokreta prema planu svog Bezgrješnog Srca. Doći će sa svih strana: od biskupijskog svećenstva, iz redovničkih zajednica i iz različitih ustanova. Sastavit će četu ‘mojih svećenika’, koje ću Ja sama hraniti i oblikovati, te ih pripremiti za skore bitke Kraljevstva Božjeg.

Neka ne bude nitko vođa među vama: Ja ću sama biti vaša voditeljica. Vi svi budite braća: ljubite se, razumijte jedni druge i pomažite se.

Jedino je važno dopustiti da vas Ja oblikujem: zato je potrebno da se svaki od vas prikaže i posveti mojem Bezgrješnom Srcu, da se potpuno osloni na me kao što se Isus potpuno oslonio. Ja ću potom misliti na sve.

Ja ću vas oblikovati za veliku ljubav prema Papi i prema Crkvi koja je s njim sjedinjena. Pripremit ću vas za junačko svjedočenje Evanđelja, koje će neke dovesti sve do prolijevanja krvi.

I kad dođe čas, Pokret će izaći na javu, da se odlučno bori protiv čete koju Sotona, moj Protivnik oduvijek, pripravlja upravo među svećenicima...”


21. srpnja 1973.

Daj da Ja djelujem (6)

“... Zašto se uznemiruješ? Zašto si zabrinut? Biti meni posvećen znači dopustiti da te Ja vodim, znači pouzdati se u mene, kao što se dijete prepušta majčinom vodstvu.

Sada se trebaš priviknuti drugom načinu mišljenja, drugom načinu djelovanja. Nije tvoja briga da misliš na ono što je za tvoje dobro, nemoj stvarati planove, nemoj graditi sutrašnjicu, jer gle, Ja sve to osujetim i ti se onda u tom razočaraš.

Zašto se ne osloniš na mene? Pusti meni da gradim – časak po časak – tvoju budućnost. Tebi je dovoljno da kažeš poput djeteta: ‘Majko, oslanjam se na Tebe, prepuštam se tvome vodstvu. Reci mi: što moram raditi?’

Dopusti također da Ja po tebi djelujem. Radi toga je toliko potrebno umrijeti samome sebi!

Stoga je potrebno da se privikneš na trpljenje: da te ne shvaćaju, da te zanemaruju, da te čak malo i zlostavljaju. Koliko ti to zadaje boli, zar ne?

Ali, kada budeš govorio svećenicima o Pokretu, o posveti, o tom kako će se morati posve pouzdavati u mene, osloniti se na mene, onda će moći gledati na tebe, i ti ćeš im sam prednjačiti dobrim primjerom.

Ne trpi odviše, sine: ljubim te, veoma te ljubim.”


Spotorno, 24. srpnja 1973.

Uvijek i samo Majka (7)

“Jesi li zadovoljan kućom koju sam ti pripravila? Nikad je nisi ni sanjao ovako lijepu: na stijeni; tvoja soba kao da je u jednoj njezinoj pukotini: ispod more, a pokraj kapelica u kojoj se nalazi Isus: Sin pokraj mojeg najdražeg sina.

Ti nisi ni mislio na nju, ali Ja sam ti je već odavna pripravila.

Kad si radio za mene, kad si podnoseći vrućinu i napor govorio: ‘Kako sam zadovoljan što sam proveo čitavu večer radeći za Gospu’, tada sam Ja mislila na tebe, pripravljala sam dane tvoga odmora, i evo dovela sam te na mjesto koje mi je toliko drago.

Tu je X koji me toliko voli; tu su dječica koju posebno volim: i ti si za mene samo jedan od njih.

Nauči se da me smatraš uvijek i u svakom trenutku onakvom kakva sam doista svima: Majka, uvijek i samo Majka!”


28. srpnja 1973.

Bdijte i molite (8)

“Ovi moji sinovi svećenici, koji su izdali Evanđelje da bi slijedili veliku đavolsku zabludu marksizma...

Doskora će naročito radi njih doći kazna komunizma i lišit će ih svega. Započet će trenuci velike nevolje.

Tada će upravo ovi moji jadni sinovi započeti veliki otpad.

Bdijte i molite se svi vi, vjerni mi svećenici.”


29. srpnja 1973.

Srce mojih svećenika (9)

“Budi uvijek na mom Srcu, i u svakom trenutku naći ćeš mir. Ne budi u brizi za ono što moraš činiti.

Onaj tko se meni posvetio, potpuno mi pripada. Ne može, ni u jednom trenutku dana, slobodno raspolagati samim sobom.

Ako budeš sa mnom, Ja ću ti sama reći u svakom trenutku ono što mi se sviđa da učiniš, i tada će sve tvoje djelovanje biti uvijek po mojoj volji.

Ja ću te sama uzeti za ruku i sve ćemo raditi zajedno. Ja ću s tobom postupati kao Majka koja upravo uči svoje dijete prvim koracima.

Nakon što sam te konačno istrgla iz ruku svoga Neprijatelja, sada već praviš prve korake na putu ljubavi: kako li je potrebno da Ja budem blizu tebe!

Toliko sam za tebe Majka; toliko sam i ljubomorna na tebe, kao što sam dobra, ali ljubomorna Majka za sve svećenike svoga Pokreta.

Oni moraju shvatiti da za pripadnost pokretu nije potrebno ništa izvanjsko, nikakav pravni čin: ali je neophodno potrebna nutarnja posveta cijelog sebe, posvemašnje prikazanje njihovog svećeništva mom Bezgrješnom Srcu.

Reci im da Ja samo to tražim, da Ja to želim od njih. Reci da je to ono prvo i najvažnije što trebaju učiniti da bi pripadali mojem Svećeničkom pokretu.

Neka se oslone na mene kao djeca, darujući mi sve i odričući se privrženosti bilo čemu, pa i onom što je lijepo, pošteno i kreposno, ako to nisam Ja...

Dat ću im da shvate kako se moraju odijeliti od svega i živjeti samo za mog Isusa; kako ga moraju braniti od svakog napadaja, ljubiti ga bez zapreka, vršeći doslovno Evanđelje.

Dat ću im da osjete veliku ljubav prema Crkvi, prema Papi kojeg Ja veoma ljubim, i kojega će četa mojih svećenika uzdizati, braniti i spašavati.

Pripravit ću ih za velike stvari i učinit ću ih nepobjedivima u odlučujućim bojevima.

Neka se posve pouzdaju u mene: osjetit će na sebi sigurne znakove moje majčinske nježnosti.”


1. kolovoza 1973.
Spomendan sv. Alfonsa Liguorija

Bit će to jedna nova Crkva (10)

“‘Isuse, daj mi svoje Srce, jer želim ljubiti Gospu kako si je Ti ljubio’. Sine moj, tu sam ti molitvu nadahnula Ja sama: doista me nitko nije nikada ljubio kao moj Sin Isus.

Kolikom li me je nježnošću okruživao! On je uvijek bio u meni; rasli smo zajedno u privatnom i javnom životu; bili smo jedno u vrijeme njegove muke i njegove smrti na Križu onog tragičnog Velikog Petka.

Promatranje boli Majke koja je prisustvovala njegovoj groznoj smrtnoj muci, skratilo mu je život. Njegovo sinovsko Srce nije moglo više odolijevati toj neizrecivoj boli, koliko je moglo tjelesnim patnjama.

‘Majko!’ bio je njegov zadnji jecaj, snažan povik s kojim je izdahnuo na Križu.

Sada je Isus veoma ožalošćen, štoviše ozlojeđen, videći kako su me brojni svećenici udaljili iz svoga srca, kako su me zaboravili u svom životu, kako su me zasjenili u srcima tolikih vjernika.

Njihovom je krivnjom pobožnost prema meni, uvijek u Crkvi tako živa, sada veoma oslabila, a na nekim mjestima gotovo zamrla.

Kažu da Ja – Majka – potamnjujem slavu i čast koja pripada samo mojem Sinu.

Jadni moji sinovi, kako su bezumni, kako slijepi! Kako ih je Đavao znao pridobiti! Dospjeli su do tolike sljepoće jer nisu slušali ni Isusa ni mene.

Dopustili su da ih vodi njihov ‘ja’, njihov razum, njihova oholost, i tako su se predali igri Sotone, kojemu je napokon uspjelo potamniti me u Crkvi i izbrisati me u dušama.

Bit će potrebno da opet krenem na put, da potražim među svećenicima one vjerne, one koji me slušaju i koji me ljube.

Po njima ću još sjajnije zasjati u Crkvi, nakon velikog čišćenja... Majka ima od Isusa vlast da vrati kući izgubljene sinove.

Ali, potrebni su mi ponizni i smioni svećenici: pripravni da ih ismjehuju i preziru radi mene.

Upravo s tim poniznim, ismijanim i prezrenim svećenicima Ja ću oblikovati četu koja će mi omogućiti da dovedem Isusu nebrojeno mnoštvo djece, sada već očišćene velikim nevoljama...”


Frapiero, 9. kolovoza 1973.

Cilj tvoga života (11)

“Kako sam zadovoljna što si ovdje s X! Morate se voljeti upravo kao dva brata.

Dva moja sina koji su mi najmiliji, koje Ja dajem na dar jednog drugome. Morate se voljeti, morate se radovati i trpjeti zajedno radi mojih planova...

Za Pokret mojih svećenika odabrala sam tebe: za nj ti moraš živjeti, moliti, raditi, trpjeti, moraš postati svet: evo divnog cilja koji postavljam tvome životu, sine...

Koliko vas ljubim, kako vas nježno gledam, kako vas od srca blagoslivljam!”


21. kolovoza 1973.
Spomendan sv. Pija X

Na mojem Srcu u molitvi (12)

“Zašto ne pišeš sve što ti dajem čuti u tvom srcu? Kažeš mi da su to stvari odviše intimne, odviše lijepe. Ali, jednog će se dana morati saznati koliko sam te Ja ljubila, koliko sam velikih stvari u tebi izvela. I to samo zato, jer si mom Srcu potpuno prikazao svoju ništetnost...

Privikni se da te drugi preziru, zanemaruju, da te ne shvaćaju niti cijene. Potrebno je radi tebe da se tako dešava.

I kad osjetiš u sebi nutarnju pobunu koja će te nukati da rekneš samom sebi: ‘Zašto? Nije pravedno. Moram braniti svoja zakonita prava.’ Odgovori odmah: ‘Odlazi Sotono! Zar da ne pijem kalež koji mi je Otac pripravio?’...

Ja ću osobno priteći u pomoć tvojoj velikoj slabosti. Ali ti budi svakog trenutka na mom Srcu u molitvi. Dopusti da Ja sve više djelujem u tebi.”


24. kolovoza 1973.

Do velikih ciljeva svetosti (13)

“Tvoj je život, sine, tako dragocjen da ne smiješ tratiti utaman ni jedan trenutak.

Stoga se vježbaj da boraviš u meni, na mom Srcu, da radiš uvijek sa mnom: da misliš mojom pameću, da gledaš stvari mojim očima, da ih se dotičeš mojim rukama, da ih ljubiš mojim Srcem.

Ima trenutaka kada to napose primjećuješ, a to je kad si sa mnom u molitvi. Tada se osjećaš doista kao sin na Majčinom Srcu, i tvoja duša uživa te trenutke raja koje Ja ljubomorno čuvam za najmilije sinove.

Nakon molitve čini ti se kao da te sve drugo umara i da ti je dosadno. To je drugi dar što ti ga dajem.

I kad ne moliš, moraš uvijek biti u stavu molitve, a to jesi kad stalno živiš u meni. Također i onda kad govoriš, ili se zabavljaš, ili si na izletu, uvijek si u meni, jer sve činiš sa mnom...

Želim da takvi budu svi svećenici Svećeničkog marijanskog pokreta. Moraju biti: moji svećenici. Ponavljam: moji.

Otkad su se posvetili mojem Bezgrješnom Srcu, ne mogu više pripadati sami sebi. Njihov život, njihova duša, njihov razum, njihovo srce, njihovo dobro, pa i zlo što su počinili, i mane koje imaju: sve je moje, sve meni pripada.

Moje Bezgrješno Srce je peć prečiste vatre koja sve pali, sve uništava, sve preobražava.

Budući da su ti svećenici moji, moraju se prepustiti mojemu vodstvu s jednostavnošću i predanjem.

Moja je radost da ih kao Majka vodim do velikih ciljeva svetosti. Želim ih gorljive, želim ih zaljubljene u moga Sina Isusa, želim ih uvijek vjerne Evanđelju.

Moraju biti poučljivi u mojim rukama za veliki plan milosrđa; i po njima ću spasiti bezbrojne duše.

Oni će biti moja radost, najljepša kruna moga Bezgrješnog i ožalošćenog Srca, koje još uvijek želi biti sredstvo spasenja za Crkvu i čovječanstvo.”


28. kolovoza 1973.
Spomendan sv. Augustina

Spustila se noć na svijet (14)

“Sine, već se spustila noć na svijet; ovo je čas tame, čas Sotone; ovo je trenutak njegovog najvećeg trijumfa.

Kako sam rado primila tvoju molitvu i tvoju patnju kao zadovoljštinu za veliku uvredu, za najgrozniju hulu upravljanu protiv moga Sina...

Niti za vrijeme svoga javnog života, niti za vrijeme procesa i strašne osude nije moj Sin Isus bio toliko okaljan.

Njegov život bio je toliko jasan i čist, da se nisu našli tužitelji čak ni pred Sinedrijem.

Sad se napada njegova čistoća, širi se jedna tako strašna i sotonska hula da je čitavo nebo time zaprepašteno i ne može vjerovati.

Kako se je moglo dospjeti čak dotle? Kako se strašna i sad već nezaustavna oluja sprema oboriti na jadno čovječanstvo!

Papa trpi i moli: nalazi se na križu koji ga izjeda i ubija. Ovoga puta je i progovorio, ali njegov se glas gubi u pustinji. Moja je Crkva postala više nego pustinja.

Da biste zaustavili to nadiranje Sotone, morate vi svećenici, koje okupljam u svoj Pokret, s Papom sačinjavati snažnu branu. Morate širiti njegovu riječ, morate ga braniti jer on mora držati Križ usred najveće oluje u povijesti.

Vaša je zadaća braniti pogaženu čast moga Sina: svojim životom, svojom rječju, svojom krvlju.

Vaša je zadaća suditi i osuditi svijet, jer je ovaj svijet više nego ikada u rukama Zloga...”


29. kolovoza 1973.

Za sve moje sinove svećenike (15)

“Ovo što ti priopćujem, sine, ne tiče se samo tebe, nego je za sve moje sinove svećenike, koje Ja osobito ljubim.

Naročito je za svećenike Svećeničkog marijanskog pokreta koje Ja ljubim veoma nježnom ljubavlju, koje želim oblikovati i voditi za ruku da ih pripravim za njihovo veliko poslanje.

Stoga, što god sam ti rekla, skupi u jednu brošuru... Nemoj se brinuti za ono što se tiče tiska: tvoj ispovjednik pobrinut će se za sve.

I ova brošura neka se proširi što prije među svećenike: bit će sredstvo s kojim ću ih skupiti sa svih strana i s njima ću oblikovati svoju nepobjedivu vojsku.

Budi uvijek u mom Srcu i pouzdaj se u mene, sinko.”


19. rujna 1973.
Spomendan Gospe od La Salette

Majka se ljubi i proživljuje (16)

“Budi na mom Srcu, sinko, i ne misli ništa na ono što ćeš danas morati reći.

Ja ću sama, po tebi, govoriti tim svojim sinovima. Reći ću im sve što moje Srce želi i pomoći ću im da izađu iz velike suhoće i umornosti.

... Reći ću im, po tebi, da ako me žele častiti trebaju više moliti, a manje brbljati.

Želim srce i dušu svojih sinova. Želim ih ispuniti ljubavlju prema sebi...

Govori im o mojem Svećeničkom pokretu. Tu među svećenicima prisutno je nekoliko dobrih koje sam Ja dovela ovamo upravo radi toga.

To su lijepe svećeničke duše, koje sam Ja već odavno pripremila da uđu u moj Pokret. Oni taj poziv čekaju kao što suha zemlja očekuje kap rose.

Oni će prihvatiti moj poziv i pristupit će mojem Pokretu...”


San Vittorino, 23. rujna 1973.

To su moji svećenici (17)

“Sad si već pri kraju ovih dana molitve i sjedinjenja sa mnom.

Kolike sam ti milosti dala, kako li sam te uvela u nutrinu svoga Bezgrješnog Srca! Koliku si majčinsku nježnost osjetio, sine!

Ali to nije samo za tebe, nego je i za tvoju braću mog Pokreta koji će sutra stići na prvi sastanak. Po tebi ću im Ja govoriti i reći im koliko ih ljubim.

To što su se meni posvetili, omogućit će im da sve više zađu u nutrinu mog Bezgrješnog Srca, i njima ću dati osjetiti slast koju samo Majka može pružiti svojoj dječici.

One koji će doći Ja sam odavno pozvala, veoma ih ljubila i odgajala. Odmah će se osjetiti kao kod kuće i činit će im se kao da se oduvijek poznaju i ljube.

Sada dolazi na vidjelo tajna urota koju sam odavno kriomice kovala da bih ostvarila svoj veliki plan: Pokret svojih svećenika – svoju četu spremnu za odlučujuću bitku i predodređenu za pobjedu.

Što moraju sada raditi ti moji sinovi koji se po prvi put nalaze zajedno?

Moraju se pripraviti i biti spremni:

Na moje naredbe, jer ću ih Ja ubrzo pozvati i moraju mi se svi odazvati, spremni da ih upotrijebim u konačnoj obrani svoga Sina, sebe, Evanđelja i Crkve.

Bit će sol u potpuno pokvarenom svijetu i upaljeno svjetlo u tami koja će sve prekriti.

Da se bore, jer će moj Protivnik podići protiv njih svoju vojsku. Izrugivat će ih, prezirati, progoniti, a neke čak ubiti.

Ali Ja ću biti uvijek s njima, štitit ću ih, braniti i tješiti, brišući svaku njihovu suzu, kako to zna činiti samo Majka.

Da brane Papu, koji je već tako osamljen u nošenju križa Crkve; doći će čak trenutak kad će ga, kao Isusa na kalvarijskom putu, gotovo svi napustiti.

Tada će ovi moji sinovi biti njegova utjeha i obrana, te će pobijediti sa mnom u najvećoj bici Crkve.

Zasad, predragi moji sinovi, molite, ljubite se, budite kao dječica: dopustite da vas jedino Ja oblikujem i vodim...”


24. rujna 1973.
Spomendan Gospe od Nagrade

Za tebe ću sve učiniti (18)

“Na kraju ovih duhovnih vježbi koje si obavio sa mnom, neka ovo bude tvoja odluka: ‘Ostati uvijek, u svakom trenutku, na mojem Bezgrješnom Srcu u molitvi da bi bio moja radost, da bi me utješio u velikoj boli radi grijeha koji se svakog dana umnožavaju u svijetu.’

Ničega se ne boj, ne budi u brizi ni za što: Ja ću sve učiniti za tebe i s tobom, jer te ljubim tako velikom ljubavlju kakvu ne možeš ni zamisliti.

Prikaži mi najljepši plod: Svećenički marijanski pokret. Ja ću ga primiti, blagosloviti i ljubomorno čuvati.

Nemoj biti u brizi za prvi sutrašnji sastanak. Ja ću misliti na sve. Svećenici koje želim imati ovdje... već su na putu, a susret će za sve biti nešto čudesno, jer ću svakome udijeliti mnogo, mnogo radosti. Moji će svećenici dobiti jednu posebnu milost, koja će preobraziti sav njihov život...”


Milano, 27. rujna 1973.
Spomendan sv. Vinka Paulskog

Ludost da postidim mudrost (19)

“Ti nisi shvatio, sine, da sam Ja odabrala ludost da postidim mudrost, i slabost da svladam jakost.

Moja je želja da se ova knjižica proširi takva kakva jest: to će biti sredstvo kojim ću Ja pozvati mnoge svećenike u svoj Pokret i sastaviti svoju nepobjedivu četu...

Tvoja slaba vjera i tvoje nepouzdanje u mene, žaloste me, sine. Što se bojiš? Čega se plašiš? Moli i predaj mi se: pusti da uistinu radim samo Ja.”


13. listopada 1973.
Godišnjica posljednjeg ukazanja u Fatimi

Postupak drugačiji od vašega (20)

“Nemoj biti u brizi za proširenje Svećeničkog marijanskog pokreta. Daj da Ja radim, pouzdaj se u mene. Ti mi za to prikaži svoju molitvu i svoju patnju.

Ne gledaj na rezultate: moj postupak i vrednovanje sasvim su drugačiji od vašega.

Ne treba vas biti mnogo, ali treba da budete sveti.

A Ja ću vas sve dovesti do velike svetosti, ako se svi potpuno pouzdate u mene.”


16. listopada 1973.

Želim ih spasiti (21)

“Sada imaš jedan trenutak spokoja, pa te pozivam da uđeš u nutrinu mog Bezgrješnog Srca da bi vidio kakav bezdan ljubavi i boli ima ono u sebi.

Moje je Srce majčinsko srce, pravo i živo srce kakvo ima prava i živa Majka za svu svoju djecu.

Ljudi koje je moj Sin otkupio svi su i moja djeca: oni su to u najistinitijem smislu riječi.

I oni koji su se udaljili, i grešnici, i bezbožnici, i oni koji odbijaju Boga, koji se bore protiv njega i koji ga mrze: svi su oni moja djeca.

A Ja sam njihova Majka. Mnogima sam od njih jedina Majka koju imaju, jedina osoba koja se brine za njih, koja ih uistinu ljubi.

Zato moje Srce neprestano izgara od boli i od najveće ljubavi za tu moju djecu.

Ja im želim pomoći, želim ih spasiti, jer sam Majka. Zato Ja trpim radi njih, trpim radi njihovih grijeha, trpim radi njihove udaljenosti od Boga, trpim jer oni čine zlo, trpim radi svega zla što si ga nanose.

Ali, kako im pomoći? Kako ih spasiti?

Ja trebam mnogo molitve, potrebno mi je mnogo trpljenja. Jedino s molitvom i trpljenjem drugih mojih dobrih i velikodušnih sinova moći ću spasiti ovu svoju djecu.

Evo Pokreta mojih svećenika: htjela sam ga osnovati da bih popravila golemu štetu koju je ateizam nanio tolikim dušama, da bih obnovila sliku Božju, milosrdni lik svoga Sina Isusa koji je oskvrnjen u tolikim srcima.

Moji svećenici su moji obnovitelji; oni će nanovo sastaviti u mnogim dušama lik Božji, i tako će dovesti mnogu moju djecu iz smrti u život.

Tako će biti pravi tješitelji mog ožalošćenog Srca.

Ali, moje je Srce također Bezgrješno, to jest majčinsko srce koje nije nikad bilo zasjenjeno nikakvom sjenom grijeha, bistro poput izvora, sjajno kao svjetlost. A sad je i ono samo kao preplavljeno blatom u koje su utonula srca i duše tolikih mojih sinova.

Đavao pokvarenosti, Duh bludnosti uistinu je zaveo sve narode zemlje. Nijedan se nije sačuvao.

Taj veo smrti protegao se nad svijetom, i duše se kaljaju još prije nego li su postale svjesne života.

Svećenici moga Pokreta moraju obnoviti čistoću u dušama i odlučno se boriti protiv Đavla bludnosti u svim njegovim očitovanjima.

Moraju se boriti protiv mode koja je sve neprikladnija i izazovnija, moraju se boriti protiv tiska koji širi zlo i protiv predstava koje upropašćuju dobro ponašanje. Moraju se boriti protiv sadašnjeg načina mišljenja koji sve odobrava i opravdava, protiv sadašnjeg ćudoređa koje sve dopušta.

Moji svećenici nadasve moraju biti čisti, veoma čisti. Ja ću ih sama pokriti svojim bezgrješnim plaštem, učinit ću ih novim ljudima, neporočnim i neokaljanim svećenicima.

Onima koji su pali, dat ću novu čistoću, pozvat ću ih na drugu, još ljepšu nevinost boli i ljubavi.

Želim da Pokret mojih svećenika bude ono što će vratiti svijetu miomiris čistoće, jer samo na valu tog miomirisa moj će Sin Isus opet postati Kralj srdaca i duša.

Evo, predragi svećenici, što znači biti meni posvećen: znači živjeti za mene, znači osjećati sa mnom, ljubiti i trpjeti sa mnom za velike trenutke koji vas očekuju.”


20. listopada 1973.

Svjetlo Evanđelja (22)

“Vidiš, kad ne radiš sa mnom kako te sve umara, kako te ostavlja praznim.

A ti se pitaš: ta, što mi se to čudnovato dešava? Zar to možda nisu iste stvari koje su me prije toliko zaokupljale i čitava me obuzimale? Što se sada zbilo u meni?

U tebi se, sine, zbio veliki i odlučujući događaj – tvoja posveta meni. Taj sam čin Ja uzela za ozbiljno, i on ima u sebi sposobnost da stvarno promijeni i preobrazi čitav tvoj život.

Činom posvete ti si stavio u moje ruke svoj život: sada on pripada meni, moj je. Ja sam ga uzela u posjed i sada ga, malo po malo, preobražavam po svojoj volji.

Blago ću te voditi do one savršenosti koja se sviđa mojem Srcu i, malo po malo, preobrazit ću te u otisak potpuno sličan mome Sinu Isusu.

Dat ću ti novi način gledanja na stvari: gledat ćeš mojim vlastitim očima. Ništa svjetsko neće te sad više zanimati; dapače, bit će ti veoma mučno. Reći ćeš za te stvari: kako su isprazne, kako beskorisne!

A ipak, kolika tvoja braća puštaju da ih one vode i da gospodare njima: gledaju svjetovno i žive svjetovno, trateći tako nizašto dar svog života!

Dat ću ti, također, nov način osjećanja: osjećat ćeš prema mom Srcu. Tada će tvoja sposobnost da ljubiš i trpiš uvelike ojačati, jer ćeš osjećati, sine, kako osjeća Srce tvoje Majke.

Koliku ćeš bol osjećati radi tolikih koji danas osujećuju otkupljenje moga Sina: to su oni koji su zastranili bez svoje krivnje, jer su žrtve koje ne poznaju ove zablude.

Kakvo ćeš beskrajno razumijevanje imati za toliku svoju braću svećenike koji, napustivši Isusa i mene, nisu više vjerni Evanđelju: postaju širitelji mnogih zabluda, osjećaju i sude kao što svijet osjeća i sudi. Već su sada apostatirali u svom srcu, ali se još mogu spasiti. Ja ih još mogu spasiti.

Dat ću ti i novi način mišljenja: mislit ćeš po Srcu Isusovu i po mojem majčinskom Srcu, gledajući sve u Bogu i iz Boga, prema Duhu mudrosti. Dat ću ti mudrost srca.

Eto: svi svećenici moga Pokreta moraju biti takvi. Budući da su se meni posvetili, moraju osjećati, gledati i misliti kao Ja, i sa mnom, jer Ja želim uzeti u posjed čitav njihov život, želim ga preoblikovati, učiniti ga sličnim životu svoga Sina Isusa, prvorođenog od tolikih drugih mojih sinova.

Neka kao djeca dopuste, s velikim pouzdanjem i predanjem, da ih Ja oblikujem! Tada će po njima, u ovom mračnom svijetu, opet zasjati svjetlo Evanđelja...”


30. listopada 1973.

Uvijek s Papom (23)

“Večeras ti, sine, želim priopćiti koliku nježnost osjeća moje majčinsko Srce prema Namjesniku moga Sina: Papi.

U ovim tako bolnim trenucima za Crkvu Papa osamljen proživljava svoje trenutke agonije i napuštenosti kao i moj Sin Isus u Getsemanskom vrtu.

To su za njega trenuci velike tjeskobe: srce mu pritišće smrtna tuga, a križ neizrecivih patnji obilježava sate njegova dana.

Ja sam uz njega kao Majka da ga tješim i podržavam.

Sve patnje i sve pobune svijeta ostavljaju u Papinu srcu duboku ranu, kao što su se svi grijesi svijeta nagomilali u Srcu moga Sina u časovima njegove gorke agonije.

Ovaj svijet koji se toliko udaljio od Boga, to što toliki niječu Boga, taj val pobuna i prljavštine što se sve više povećava i hoće sve preplaviti, sve to zadaje patnje Papinu srcu.

Papino srce trpi zbog osamljenosti i napuštenosti. Najdublja i najveća bol moga Sina u časovima njegove smrtne borbe bila je Judina izdaja, i to što su ga napustili njegovi najdraži prijatelji, onda kad su mu, ljudski govoreći, bili najpotrebniji.

Sada Papa trpi što su ga mnogi izdali i napustili: čak i neki od njegovih najbližih suradnika često mu otkazuju poslušnost i prave mu smetnje. Mnogi svećenici koje on toliko ljubi, protive mu se; mnogi moji sinovi, žrtve Sotone, izruguju mu se i osuđuju ga.

Koliko je onih koji se nazivaju kršćanima i katolicima, a svakog ga dana kritiziraju, osporavaju i osuđuju. Doista, za moju Crkvu ovo je čas vlasti tame.

Ti, meni posvećeni sine, koji želiš biti radost i utjeha mom ožalošćenom Srcu, budi snažan tumač ove moje duboke zabrinutosti i moje majčinske tuge.

Tješi Papino srce svojom sinovskom ljubavlju, svojom molitvom; podijeli s njime trpljenje, pomozi mu nositi preteški križ.

Ja želim da takvi budu u Crkvi i svećenici moga Pokreta: moraju biti Papini prijatelji, tješitelji i branitelji.

Prijatelji, jer će s mnogo ljubavi i molitve ispuniti njegovu samoću.

Bit će uvijek s njime, pa i u trenutku velike zapuštenosti nosit će s njime njegov križ i onda kad se bude morao, poput moga Sina, penjati kalvarijskim putem.

Pokraj Pape na križu, sa mnom, Majkom, želim da budu i njegovi najdraži prijatelji: svećenici mog Pokreta.

Tješitelji, jer će ublažiti njegovu napuštenost i trpljenje i neće se bojati da poput njega uzmu udjela u istoj sudbini kakva danas očekuje one koje sam Ja pripremila za krajnje žrtvovanje za spas svijeta.

Branitelji, jer će mu biti uvijek vjerni i borit će se protiv svih onih koji ga budu osporavali i klevetali.

U Fatimi sam predskazala ove trenutke za svetog Oca, ali sam mu također obećala svoju posebnu pomoć i obranu. Ja ću ga braniti i pomagati po vama, svojim svećenicima.

Vi ste moja četa koja je spremna boriti se za Crkvu i za Papu. Tako ćete biti vjerni Evanđelju, i Ja ću po vama izvojevati svoju najveću pobjedu.”


31. listopada 1973.

Iz ruku svoga Protivnika (24)

“... Po svom Pokretu Ja ću iz ruku svoga Protivnika oteti mnoge svoje sinove svećenike.

Mnogi od njih nalaze se u tami i najvećem očaju, jer su izdali Isusa i Evanđelje.

Ali Ja ću im pokazati svoje svjetlo i dati im da čuju moj glas, te će opet postati moji najdraži sinovi. Ja ću im sama vidati rane, izliječiti ih i učiniti nepovredivima pri svakom novom padu.

Ja sam Majka i želim ih spasiti jer su moji sinovi.

Stoga neka se nitko ne smatra izgubljenim; neka nitko ne očajava. Moje Bezgrješno Srce upravo priprema veliki povratak mojih najdražih sinova.”


1. studenog 1973.
Svetkovina svih svetih

Moja vjerna četa (25)

“Želim da svaki svećenik moga Pokreta i svaki onaj koji mi se posvetio moli, trpi i radi, da bi me opet vratio među moje vjernike.

Danas, više nego ikad, onaj tko nađe mene, našao je život i primit će spas od Gospodina.

Moj se Protivnik samo toga boji. Nastojat će iz petnih žila da me još više udalji iz srdaca mojih vjernika, da me još više zamrači u Crkvi. Zametnuo je sa mnom svoju najveću bitku, onu odlučujuću, u kojoj će jedan od nas dvoje biti zauvijek poražen.

Sada se po mnogo čemu čini da pobjeđuje on, moj Protivnik. Ali blizu su vremena mog najveličanstvenijeg povratka i moje potpune pobjede.

Želim da sa mnom u odlučujućoj borbi budu moji sinovi svećenici: Ja ću ih voditi, bit će poslušni mojim naredbama, pokorni mojim željama, osjetljivi na moje zahtjeve...

Ja ću se osobno u njima očitovati i po njima ću djelovati tako da ću svog neprijatelja pogoditi u srce i satrti mu glavu svojom petom.

Ali, ti svećenici trebaju već sada početi djelovati; po njima se želim vratiti među svoje vjernike, jer upravo s njima, okupljenima oko mojih svećenika, želim oblikovati svoju nepobjedivu četu.

Od vjernika, pristaša mog Pokreta, Ja tražim:

Da se posvete na poseban način mojem Bezgrješnom Srcu, ne starajući se za izvanjske ili pravne veze, nego jedino da mi se potpuno predaju, da Ja mogu slobodno raspolagati njihovim životom i urediti ga čitava prema svojim planovima.

Moraju pustiti da ih Ja vodim kao djecu. Treba da opet više mole, više ljube Isusa, da mu se više klanjaju u euharistijskom Otajstvu, da bi On postao Sunce koje će obasjavati sav njihov život.

Kakvu li će radost i kakav dar ljubavi Isus u Euharistiji dati tim, meni posvećenim vjernicima!

Neka svakodnevno mole svetu Krunicu, da se ubrza moj veličanstveni povratak.

Da budu vjerni Papi i Crkvi koja je s njim sjedinjena, s potpunom poslušnošću njegovim zapovijedima, predviđajući i slijedeći njegove želje, šireći njegovu nauku i braneći ga od svakog napadaja, spremni da se bore sve do prolijevanja krvi za očuvanje jedinstva s njime i za vjernost Evanđelju.

Uskoro će doći vrijeme kad će samo onaj koji bude s Papom uspjeti ostati u vjeri moga Sina i spasiti se od velikog otpada koji će se posvuda raširiti.

Da drže Božje zapovijedi i da ostvaruju sve što je naučavao moj Sin Isus, da bi bili njegovi pravi sljedbenici. Tako će svima davati dobar primjer.

Neka takvi budu napose ozbiljnim načinom života, odbacivanjem mode koja sve više postaje izazovna i besramna, suzbijanjem, na sve načine, širenja nećudorednog tiska i predstava, te neprestane poplave mora prljavštine koja sve preplavljuje.

Neka svima budu dobar primjer svojom čistoćom, svojom umjerenošću, svojom čednošću.

Neka izbjegavaju sva ona mjesta gdje se obeščašćuje sveti značaj njihove osobe. Neka oko svećenika sastave moju vjernu četu, moju veliku ‘Bijelu vojsku’. Po njima će se vratiti moje svjetlo usred velike tame, i moja bezgrješna nevinost usred tolike truleži smrti.

Pozvat ću i oblikovati ovu svoju vjernu djecu za ovu veliku zadaću: da priprave ovaj svijet za veliko čišćenje koje ga čeka, da bi konačno mogao nastati jedan novi svijet, sav obnovljen svjetlošću i ljubavlju moga Sina Isusa, koji će kraljevati nad svime.”


14. studenog 1973.

Đavao ih se boji i mrzi ih (26)

“... Ja sam ti dobra i brižljiva Majka, budna i strašna Zloduhu koji ti želi nauditi.

Poslat ću svoje anđele, koji će te čuvati i štititi od svake pogibelji, od svake zasjede koju ti Zli postavlja...

Neka znaju svi svećenici mog Pokreta koliko ih se Đavao boji, koliko ih mrzi, i koliko će morati trpjeti radi njegovih zasjeda...

Zao duh sada već počinje nešto naslućivati... I bjesnit će sve više. Ali, Ja ću biti sa svojim svećenicima da ih štitim i branim.

Neće im pasti niti vlas s glave, jer su moji predragi sinovi i jer ih upravo sad oblikujem i odgajam; pripravljam ih da budu jaki i nepobjedivi u trenutku odlučujuće bitke.

Ljubim ih, čuvam ih na svom Srcu svakog napose, štitim ih i blagoslivljam.”


27. studenog 1973.
Ukazanje Presvete Djevice Marije sv. Katarini Laboure

Samo za moga Sina Isusa (27)

“Želim da se svi svećenici moga Pokreta pouzdaju u mene poput djece.

Ne smiju više misliti na same sebe. Ja ću se sama brinuti za njih. Uslišati ću sve njihove molbe i udovoljiti njihovim najintimnijim željama.

Ne smiju više živjeti samo za sebe, a niti za svoju svećeničku djelatnost koja ih tako obuzima, umara i troši, a ostavlja ih kao prazne i daleko od mene.

Naprotiv, moraju živjeti samo za moga Sina Isusa doslovno ostvarujući Evanđelje. Radi toga moraju živjeti samo za mene i sa mnom. Samo Ja ih mogu oblikovati za sve veće sjedinjenje duha i srca s mojim Sinom Isusom; učinit ću da djeluju samo za njega, kao da ih vodim za ruku i kao da djeluju pod slatkim utjecajem moga nadahnuća.

Tada će oni opet činiti iste stvari, ali na sasvim drugačiji način! Činit će iste stvari sa mnom. Ja ću se u njima očitovati i po njima ću moći ostvariti svoj veliki plan spasenja.

Ali, treba da ovi svećenici postanu sve više moji: u šutnji, u molitvi, u poniznosti, u staloženosti. Lijepo je kad oni o meni govore, ali je mojem Srcu mnogo draže kad me proživljavaju.

Ja želim ponovno živjeti u njima, da se kao Majka vratim među svoju djecu. Neka budu poučljivi, ponizni, dobri sa svima, a osobito s onima koji su najudaljeniji, s onima koji su se izgubili, s onima koji su očajni.

Njima želim darovati svoje Srce. Zato, neka se priviknu da uvijek žive na mom majčinskom Srcu. Neka ne budu u brizi nizašto: uostalom, na sve ću drugo Ja sama misliti kako bi se izvršio moj veliki plan ljubavi.”


1. prosinca 1973.
Prva subota u mjesecu

Duh pobune protiv Boga (28)

“Započni ovu novu liturgijsku godinu s mnogo molitve.

U mom ćeš Srcu naći sigurno sklonište od mnogih nemira današnjeg života.

Određeno je da se iz dana u dan povećavaju nemiri, tjeskobe i nevolje, jer se čovječanstvo koje je moj Sin otkupio, sve više udaljuje od Boga i krši njegov zakon.

Đavao bludnosti sve je okaljao: kako ste bolesni i pogođeni, jadni moji sinovi!

Duh pobune protiv Boga zaveo je čovječanstvo; ateizam je prodro u mnoge duše i ugasio svaku iskru vjere i ljubavi.

To je Crveni zmaj o kojem je rečeno u Bibliji. Čitajte je, djeco, jer ovo su vremena njezina ostvarenja. Tolika su moja djeca sada već žrtve te sotonske zablude!

Koliko ih ima među mojim svećenicima koji više ne vjeruju; a ipak, još ostaju u mojoj Crkvi, kao pravi vukovi u janjećoj koži, upropašćujući ogroman broj duša.

Sada više ništa ne može zadržati ruku Božje pravednosti, koja će se uskoro podići protiv Sotone i njegovih sljedbenika, radi ljubavi, molitve i trpljenja izabranih.

Spremaju se trenuci velikih, neizrecivih nevolja. Kad bi ljudi to znali možda bi se osvijestili.

Ali, tko je poslušao moje poruke, tko je shvatio smisao mojih suza, mojih majčinskih poziva? Gotovo nitko, samo malobrojne i nepoznate duše čijom je zaslugom odgođena kazna.

No, prije svršetka ove godine, dogodit će se jedan veliki znak. Molite, molite, molite, vi, duše koje sam Ja odabrala, i tako majčinski pripravljala.

Naročito vi, moji svećenici, okanite se ispraznih i suvišnih stvari. Ovo su izvanredni trenuci: trebate živjeti samo sa mnom, u meni i po meni.

Bdijte, budite spremni: uskoro ću vas trebati, jer su došla vremena moga trijumfa.”


Dongo, 19. prosinca 1973.

Trijumf mog Bezgrješnog Srca (29)

“Došao si jutros, sine, sa svojom majkom, u moje svetište, pred sliku Gospe od suza...

Odabrala sam te još kad si bio dijete i uvijek sam te vodila za ruku. Nisam te baš nikad zapustila, ni onda kad se je moj Protivnik podigao protiv tebe, kad te je oteo iz mojih ruku, i kad je već bio siguran da te je zauvijek nadvladao.

Tada si morao radi toga mnogo trpjeti; morao si često hodati u tami i zapuštenosti, gotovo očajan, misleći da Ja ne čujem tvoj plač i tvoje vapaje za pomoć.

Ali, to je sve bilo u mom velikom planu: sada ti se čini da nešto nazireš, i tvoje je srce prepuno radosti. No, ono najljepše i najvažnije, sine, tek treba doći.

Odabrala sam te i pripravila za trijumf svoga Bezgrješnog Srca u svijetu, i ovo su godine u kojima ću do kraja ostvariti svoj plan.

Čudit će se i sami Božji anđeli, radovat će se sveci nebeski; bit će to velika utjeha i okrepa svim dobrim dušama na zemlji. Milosrđe i spas za veliki broj moje zalutale djece; stroga i konačna osuda Sotone i njegovih brojnih pristaša.

Doista, u istom trenutku kad Sotona bude zasjeo kao gospodar svijeta, kad se već bude osjećao sigurnim pobjednikom, Ja ću mu sama oteti plijen iz ruku. Naći će se, kao u čudu, praznih ruku i na kraju će pobjeda pripasti samo mome Sinu i meni: to će biti trijumf mog Bezgrješnog Srca u svijetu.

Kada bi svi svećenici mog Pokreta znali s kolikom sam ih brigom odabrala i oblikovala da ih pripravim za ovu veliku zadaću!

Svaka, pa i najneznatnija, stvar u njihovu životu ima svoje određeno i duboko značenje. Stoga, neka svaki nauči sa mnom čitati čudesnu knjigu vlastitog života.

Ja ću im dati dar mudrosti srca, pa će zajedno sa mnom shvatiti razloge svemu u svom životu.

Razlog tolikih svojih nerazumijevanja, svojih trpljenja, svojih zapuštenosti pa čak i svojih padova. Oh, koliko li su mračnih trenutaka i agonija morali iskusiti u svom životu ti moji predragi sinovi!

No, bili su im potrebni i plodni ti trenuci: da bih ih Ja mogla više posjedovati; da bih ih odijelila od njihova načina gledanja, osjećanja, od olakog prijanjanja za stvari, za dostignuća, za dobro i dobar uspjeh; da bi naučili biti moji, živjeti samo za mene, izvršavajući uvijek samo moje želje.

Htjela sam da imaju utisak da nisu sposobni ni za što, da ih smatraju beznačajnima. Dala sam im veliki dar poniznosti srca, duhovnog djetinjstva, da bi se mogli osjećati samo mojima i da bi tako izgubili oslonac i pouzdanje u bilo što drugo što nisam Ja sama.

I upravo s tim svojim siromašnim, ismijanim i preziranim sinovima, Ja ću ostvariti svoj veliki plan.

Stoga, neka se svatko potpuno i u svakom trenutku pouzda u mene: Ja ću im govoriti i reći svoje želje.

Ne bojte se radi poteškoća i nerazumijevanja što ćete ih susretati na svom putu. Ja ću biti uvijek s vama i vi ćete, usprkos svemu, uvijek biti radosni.

Da biste pobijedili u boju što se približava, dajem vam jedno oružje: molitvu.

Zaboravite sve ostalo i priviknite se upotrebljavati jedino to oružje. Došla su odlučujuća vremena i više nema vremena za kojekakve isprazne i suvišne stvari. Nema više vremena za beskorisne rasprave, niti za brbljanja i planove; ovo je vrijeme molitve.

Svećenici mog Pokreta, prikažite mi se da bih Ja osobno mogla u vama i s vama stalno moliti i posredovati kod svoga Sina za spas svijeta.

Potrebni ste mi vi i vaša molitva za ostvarenje velikog plana trijumfa moga Bezgrješnog Srca.”


26. prosinca 1973.
Blagdan sv. Stjepana

Majčino milovanje (30)

“... Koliko te volim, sinko, i kakvom te nježnom ljubavlju ljubim! Moraš se priviknuti da to shvatiš iz mnoštva sitnih stvari, iz mnoštva gotovo neprimjetnih okolnosti.

Kao npr. danas: divan, sjajan dan koji sam ti dala. Tako bistro plavetnilo neba i svijetli sjaj snijega što ga miluje sunce.

To je boja mog nebeskog plašta pod kojim te neprestano čuvam; to je bijela boja moje prečiste haljine kojom te želim pokriti.

Te jednostavne stvari za tebe su kao majčinsko milovanje... Pouzdaj se sve više u mene: zar ne vidiš da sam sada samo Ja tvoj život?

Sada se moli za svoju braću: za svećenike mog Pokreta. Što god budeš danas za njih tražio, Ja ću ti udijeliti.

Moli: iskoristi ovo razdoblje odmora da dublje uđeš u moje Srce. Pretvori svaki trenutak svoga dana u razgovor sa mnom: Ja želim čuti tvoj glas, sinko. Pretvori sve u molitvu.”


28. prosinca 1973.
Blagdan Nevine Dječice

Moja će Crkva biti obnovljena (31)

“Sinko, moraš biti tješitelj moga Bezgrješnog Srca. Radi toga, u svakom trenu moraš živjeti izvan sebe samoga, ravnodušan prema svakom svom osobnom problemu.

Ako me ljubiš, ako si sav moj, ako si moj tješitelj, kako onda možeš još imati osobnih problema? Kako možeš još htjeti ili željeti nešto drugo?

Darovala sam ti širinu svoga Srca, i moje stvari moraju biti tvoje, moje želje moraju biti tvoje želje, moje brige, moja trpljenja moraju postati i tvoja. Odsad ćeš biti sretan samo ako uvijek i u svakom času ostaneš u mome Bezgrješnom Srcu.

Koliko trnje bode moje Srce: svaki dan je sve više duša i među vjernicima, koje se udaljuju od moga Sina. One koje su još do jučer bile dobre i velikodušne duše, odjednom postadoše bojažljive, nesigurne, gotovo paralizirane, jer ih je zavela sveopća pometnja.

No, najbolnije trnje pribavili su mi moji najviše ljubljeni i najdraži sinovi – svećenici.

Uz one koji svakog dana, poput Jude, izdaju moga Sina Isusa i njegovu Crkvu, koliko već ima kolebljivih, sumnjičavih i nevjernih! Slave sv. Misu, dijele sakremente, ali više ne vjeruju...

Njihova su svetogrđa sad već dostigla granicu koja se ne može prijeći, a da se ne omalovaži i sama Božja pravednost.

Kad bi ti moji nevjerni sinovi znali kakve ih strašne kušnje očekuju, možda bi se još osvijestili...! Inače, idu nesvjesno ususret svojoj velikoj kazni i u odlučujućem času naći će se nespremni.

Sada razumiješ, sinko, koliko već Ja sama djelujem među vjernim dušama svojih svećenika.

Pozvat ću ih i oni će mi se odazvati; pokrit ću ih svojim bezgrješnim plaštom i postat će nepobjedivi. Isus će na njih izliti Duha, koji je ispunio moju dušu, i oni će se preobraziti.

Dat ću im, kako to samo Majka znade, svoga Sina Isusa i samo će njega slušati, samo njega ljubiti i njega će vjerno naviještati prema Evanđelju. I oni će posve obnoviti moju Crkvu.

Što moram činiti – pitaš me – da bih po cijelom svijetu proširio Svećenički pokret?

Ostani samo u meni, uvijek, u svakom trenu, u molitvi. Ja ću sama sve učiniti, sine, jer ovo je moj čas.

Od tebe tražim samo da vjeruješ, da moliš, da trpiš, da dopustiš da te Ja vodim za ruku i doskora ćeš vidjeti moja čudesa. Već iz ove godine, koja upravo završava, možeš mnogo naučiti.

Sa mnom nećeš pogriješiti u čitanju pravih znakova vremena, ovih vremena tako mukotrpnih, ali koje Ja tako blagoslivljam.”


31. prosinca 1973.
Posljednja noć godine

Opijaju se ispraznošću (32)

“Započni ovu novu godinu sa mnom u molitvi. U ovom času ima mnogo onih koji dočekuju novu godinu na zabavama. One su većinom isprazne i vrijeđaju veliko dostojanstvo stvorova koje je moj Sin ljubio i otkupio!

Ta se moja jadna djeca opijaju ispraznošću. Kako li su nesretna!

Ti bdij i moli također za njih. S novom godinom se približuju odlučujući trenuci: čekaju vas veliki događaji. Zato, sine, započni novu godinu na koljenima, moleći sa mnom.

U slijedećoj će se godini moj Pokret neočekivano proširiti. Hoće li to biti dovoljno tvojem slabom pouzdanju, da bi mogao većma vjerovati i pouzdati se u mene?...”


1974.
Cenakuli života sa mnom


5. siječnja 1974.
Prva subota u mjesecu i u godini

Moje će ti Srce biti utočištem (33)

“Želim te danas, poput majke, povesti za ruku: želim te uvesti sve dublje u nutrinu svog Bezgrješnog Srca.

Moje Srce mora za tebe biti kao sklonište u kojem trebaš živjeti, i odakle trebaš promatrati sva zbivanja ovoga svijeta.

Ako budeš svakog časa živio u ovom skloništu, uvijek će te grijati moja ljubav i ljubav moga Sina Isusa.

Kako dani prolaze, tako će ovaj svijet sve više padati u studen sebičnosti, putenosti, mržnje, nasilja i bijede.

Prije velike tame spustit će se na svijet noć ateizma koja će sve obaviti.

Osobito tada, moje će Bezgrješno Srce biti tvoje utočište i tvoje svjetlo.

Ne boj se ni studeni ni tame, jer ćeš biti u Srcu Majke, i odatle ćeš pokazivati put golemom broju moje jadne, zalutale djece.

Moje je Srce ujedno utočište koje će te štititi od svih tih događaja što će slijediti jedan za drugim. Bit ćeš vedar, nećeš se dati uznemiriti, nećeš se bojati. Gledat ćeš sve kao izdaleka, i nećeš dopustiti da te se i najmanje dotiču.

‘Ali kako?’ pitaš me. Živjet ćeš u vremenu, a ipak ćeš biti izvan vremena. Moje je Bezgrješno Srce, sine, kao djelić raja u kojem želim imati svoje predrage sinove, da ih očuvam od velikih stvari što vas očekuju; da ih tješim, da ih pripravljam, da s njima upravljam za veliki i bliski čas svoga trijumfa.

Ostani, dakle, uvijek u tom mojem skloništu.”


17. siječnja 1974.

Cenakuli života sa mnom (34)

“‘Kad su dvojica ili više njih združeni u moje ime, Ja sam među njima’, tako je rekao moj Sin Isus.

Kad su dva ili više svećenika moga Pokreta združeni radi mene, i Ja sam među njima. Ja sam osobno s njima i u njima se očitujem, napose kad su ti svećenici sjedinjeni u molitvi.

Stoga je potrebno da se svećenici moga Pokreta počinju sretati, okupljati. Nije nužno da skupovi budu brojni: dosta su dvojica ili trojica. Ti susreti moraju sačinjavati prave pravcate Cenakule.

Sada, kad se moj Svećenički pokret posvuda širi, ovi se Cenakuli moraju umnožiti.

Ništa ne treba biti organizirano: sve neka bude jednostavno, spontano, u tišini i bratski. Gdje se dva ili više svećenika moga Pokreta sastanu radi mene, tu je Cenakul.

U Cenakulu su bili apostoli s Marijom, Majkom Isusovom. U ovim Cenakulima želim sjedinjene svećenike moga Pokreta sa mnom, Majkom Isusovom i njihovom Majkom na sasvim osobit način.

Zašto ih želim sjedinjene sa mnom u cenakulima?

Da budu sa mnom: da bih ih Ja sama mogla hraniti i oblikovati, odgajati ih u savršenoj posveti prema meni; da bi uistinu bili samo moji svećenici i da bih se Ja mogla u njima i po njima očitovati.

Nadasve, da mole sa mnom: kad moji svećenici mole, sjedinjeni međusobno i sa mnom, kakvu snagu ima njihova molitva!

Tada Ja, naime, osobno u njima vršim svoju majčinsku zadaću da se zauzimam kod Boga za svu svoju djecu.

Sjedinjeni među sobom i sa mnom u slavljenju sv. Mise, u moljenju bogoslužja časova, u molitvi sv. Krunice. To je moja molitva. Krunica je oružje koje Ja dajem svojim sinovima da s njom biju velike bojeve koji ih uskoro očekuju.

Da se vole i žive u pravom bratstvu u društvu s Majkom. Danas je potrebno da se moji svećenici poznaju, da se pomažu, da se doista vole i da budu kao braća sjedinjena oko Majke.

Moji su svećenici danas odviše osamljeni i odviše napušteni!... Ne želim da budu sami: neka se pomažu, neka se ljube, neka se osjećaju i neka doista budu svi kao braća.

Da iščekuju odlučne trenutke koji se sve više približuju. Blizu je vrijeme kad će neki moji siromašni sinovi svećenici, prevareni i zavedeni od Sotone, otvoreno nastupiti protiv moga Sina, protiv mene same, protiv Crkve i Evanđelja.

Tada će četa mojih svećenika, koje sam Ja pripravila i vodila, morati otvoreno nastupiti i proglasiti hrabro i pred svima Božanstvo moga Sina, stvarnost svih mojih povlastica, potrebu hijerarhije u Crkvi, sjedinjenje s Papom i pod Papom, te sve istine sadržane u Evanđelju.

Mnogi svećenici, koji su bili neodlučni i koje je oluja gotovo nadvladala, slijedit će vaš primjer i vratit će se na put spasenja. Zasad se pripravljajte sa mnom u očekivanju.

Neka vaši susreti budu istinski Cenakuli života sa mnom, Cenakuli molitve, bratstva i očekivanja...”


23. siječnja 1974.

Znak koji ću svakome dati (35)

“Ne budi u brizi radi sveg onog što je potrebno za širenje mog Pokreta. Ja ću osobno na sve misliti.

Želim da moji svećenici žive uvijek i jedino u najvećem pouzdanju u mene. Od mene moraju iščekivati sve, pa i ono što se tiče njihova života i sredstava za život.

Moji svećenici moraju biti siromašni, radi nasljedovanja moga Sina Isusa: ali neće im nikada nedostajati ono što im je nužno za doličan život.

Ja sam Majka, te ću se pobrinuti i za to. Činit ću velike stvari, izvanredne, čak i čudesa, kad to bude potrebno.

Zato, neka moji svećenici ne budu zabrinuti za ono što se tiče hrane i odjeće. Neka poput dječice puste da ih njihova Majka snabdijeva.

Neka naprotiv budu uvijek zabrinuti jedino za spas moje djece koja se svakog dana sve više gube i padaju u ruke Sotone. Zar ne osjećaju moju veliku majčinsku bol koja se sve više povećava?

Neka žive jedino sa mnom da bi tješili Srce moga Sina Isusa. U ovim trenucima treba tješiti Isusa. Neka moji svećenici budu tješitelji njegova Presvetog Srca.

Neka žive tako da uvijek i jedino mene gledaju, sa mnom borave, u meni ljube i po meni mole. Po tome koliko mi dopuste da Ja njima zagospodarim, toliko će se prepoznati kao svećenici mog Pokreta.

Ovo će biti znak koji ću svakome dati, da će se život svakog od vas uistinu promijeniti.”


Rim, 28. siječnja 1974.
Spomendan sv. Tome Akvinskog

Koliko zna učiniti Majka (36)

“Kako sam zadovoljna, sine, sastankom koji si imao ovdje s dvanaestoricom svećenika moga Pokreta! To je maleno sjeme koje će se ubrzo razviti u stablo, i odavde, iz moga premilog grada, pružit će svoje grane nad čitavom Crkvom, po cijelom svijetu.

Nisi li opazio kako sam Ja, preko tebe, govorila srcima svojih svećenika? Primili su jednu izvanrednu milost, koja će preobraziti sav njihov život. Sada će biti apostoli moga Pokreta...

Oh, dopusti da te Ja uvijek vodim; tada ćeš vidjeti koliko Majka zna učiniti za svoju djecu.”


10. veljače 1974.

Uzdaj se samo u mene (37)

“Moraš biti pažljiviji, sinko, da bi ostao uvijek na mom Bezgrješnom Srcu, i nemoj dopustiti da te zaokupi ili obeshrabri bilo što, osobito kad to ne ovisi o tvojoj volji.

Tebi se žuri: htio bi da se moj Pokret brže širi, da knjižica ne nailazi na toliko teškoća kod ponovnog tiskanja.

Koliko li ljudskog ima u tvojoj želji! Potrebno je da te Ja majčinski očistim, ako hoćeš da te dovedem do onog savršenstva koje se sviđa mojemu Srcu.

Uzdaj se samo u mene, a ne u ljudska sredstva; osloni se jedino na mene. Jedino što možeš uvijek činiti, jedino što od tebe tražim svakog časa, jer toliko koristi mome pokretu jest: tvoja molitva, tvoja patnja, tvoje pouzdanje u mene.

To Ja tražim od tebe: daj se, prema tome, oslobodi svake druge brige. Ovo nije jedan od mnogih pokreta: to je moj Pokret, sinko. Pusti, dakle, da Ja radim.

Tako će morati učiniti svi moji svećenici: dat ću im da to shvate kad srušim svako ljudsko sredstvo u koje se budu pouzdavali. Moraju se pouzdavati samo u mene. Znam da to mnogo stoji ljudsku narav. Ali Ja želim da svećenici moga Pokreta doista budu samo moji.

Ako se sada ne naviknu tražiti samo mene, slušati samo mene, pouzdavati se samo u mene, kako će me uspjeti naći u trenutku velike oluje, kada sve utone u tamu? Neka se već od sad privikavaju da me gledaju kao svjetlost svake svoje djelatnosti.”


11. veljače 1974.
Spomendan Gospe Lurdske

S pouzdanjem živjeti sadašnji trenutak (38)

“Prisutna sam, sine, u svakom trenutku tvoga dana!... Ti više nisi sam: imaš uvijek uza se Majku koja te vodi za ruku, koja te privija na svoje Bezgrješno Srce.

Sve štogod ti se dogodi, Ja sam unaprijed pripremila za tvoje dobro: nauči se pouzdavati sve više u mene.

I časovi tame, trpljenja i nerazumijevanja unaprijed su pripremljeni, da bi kroz njih mogao rasti i postati jak na putu savršene posvete.

Nauči se, sine, gledati me i u tami; nauči se osjećati me i u napuštenosti. Nauči se činiti sve sa mnom i u meni. Predaj mi potpuno, čitava sebe, u svakom trenutku.

Tvoja prošlost ne postoji: sada te Ja vidim samo na mom Srcu, moj si. Daj mi sasvim, velikodušno, sadašnji tren: samo on vrijedi za mene da bih se njime mogla poslužiti za svoje planove.

Oh, kad bi znali svi svećenici moga Pokreta koliko ih trebam! Neka mi prikažu svaki trenutak svojeg života s potpunim predanjem, da bih mogla njime raspolagati po svojoj volji.

Budući da su mi se posvetili, meni pripadaju: moji su. Ako su pak moji, ne mogu više pripadati sami sebi, ne mogu više posjedovati ništa osim mene same.

Zašto onda još misle na prošlost? Zašto stvaraju planove za budućnost?...”


18. veljače 1974.

Vrijeme je da ih Ja sama skupljam (39)

“Dopusti da te Ja vodim, sine, i vidjet ćeš kako nastaju oko tebe čudesne stvari: jedna je i ova koju danas proživljavaš... N. je uzor svih svećenika mog Pokreta. Kakvu ljubav ima prema meni i mom Sinu Isusu! Kako živi za duše, koliko ih spašava!

Ovo je malo mjesto; malene stvari što ih većina gotovo i ne zapaža. Pa ipak sam Ja danas ovdje prisutna, a ne drugdje.

I danas mi je drago objavljivati se svojim sinovima u mjestima tako sličnim onima u kojima sam živjela sa svojim Sinom Isusom: Betlehem, Nazaret. Oh, i danas Ja izabirem siromaštvo, jednostavnost, malenost i normalnost da bih se očitovala.

Znam da to mnogima može predstavljati teškoću; no ipak je nužno za one koji me žele susresti. Nužno je biti malen, osjećati se samo onakvim, kakvi su svi preda mnom: samo djeca.

Dijete nikad ne gleda na sebe, ali jako dobro gleda majku! A majka je ona koja gleda svoga mališana. Gledajući ga, može mu reći: oh, kako si lijep, kako si drag, kako si dobar!

... Danas, ovdje u ovom mjestu, nešto doista niče za tebe. To je poput malog sjemena, ali će se proširiti, razrasti i postat će veliko stablo. Danas je za tebe ovdje jedan susret: našao si jednog brata. Ali, otkad sam ga već Ja pripremala! Odavno sam odgajala ovog svećenika: trpljenjem, nerazumijevanjem, osamljenošću; o, kako sam ga naviknula na onu nutarnju poniznost i na ono duhovno djetinjstvo koje se toliko sviđa mom Bezgrješnom Srcu.

Sad ga gledam sa zadovoljstvom: on je kao dijete u mojem naručju, mogu ga voditi i njime se služiti kako god želim. Takav je on, a takvi su i svi moji svećenici.

Ja sam ih odavno pozvala, i oni su mi se odavna odazvali. Ja sam ih hranila, oblikovala i vodila, i sada se daju poslušno voditi.

Vrijeme je da Ja sama skupim ove svoje sinove sa svih strana. Od njih moram sastaviti nepobjedivu četu.

Susreću se i gledaju jedan drugoga, kao da se oduvijek poznaju: osjećaju se uistinu braćom. Dajem vas jednoga drugome na dar.

Ljubite se, predragi sinovi, ujedinite se, tražite se, pomažite se! O, kako li se Majka raduje kad vidi sve sjedinjene kao dobru braću u svojoj kući!...”


23. veljače 1974.

Počet će s mojim svećenicima (40)

“Pitaš me, jesam li zadovoljna? Oh, ti ne znaš, sine, koliku mi radost pružaš! Majčina je radost u tome da boravi sa svojom djecom. Moj je raj u tom da sam uz svakoga od vas. Svećenici su sinovi koje Ja osobito ljubim, jer su po svom zvanju pozvani da budu drugi Isus.

Moja je zadaća oblikovati u njima sliku svoga Sina. Nikad ih ne napuštam, nikad ih ne ostavljam same.

Neka ne klonu duhom radi svojih mana, radi svojih posrtaja, jer i oni su jako krhki. Ja sam Majka: moje je najveće zadovoljstvo opraštati, jer, nakon toga, mogu darovati veću ljubav.

Neka se moji sinovi ne boje potpuno izručiti meni. Sada oni proživljavaju trenutke velike pometnje; u mnogima od njih slabi vjera u moga Sina i pouzdanje u mene. Sa svih strana množe se loši primjeri, te mnogi od njih klonu duhom!... To je čas da me zazivlju, da me traže: Ja očekujem samo to da im se objavim.

Najviše se raznježi moje Srce kad ih čujem kako plaču kao djeca. Može li majka ostati ravnodušna na plač svoga djeteta?

Evo: kad bude sve srušeno, ostat će samo moć njihova plača, koja će me prisiliti da interveniram na čudesan i strašan način. I moj će trijumf započeti s mojim predragim sinovima, s mojim svećenicima.

... Moraš se naviknuti gledati sve veće stvari. Moje je Bezgrješno Srce nepresušno vrelo milosrđa i opraštanja, i ne može više zaustaviti navalu ovoga ognja. Uskoro će Bog započeti izlijevati po čitavom svijetu bujice opraštanja i milosrđa svojoj i mojoj jadnoj djeci.”


11. ožujka 1974.

Veliki u ljubavi (41)

“Danas si dobio jedan znak kao potvrdu koliko te ljubim, sine. Dopustila sam da se do samog kraja sve zbiva protivno onome što sam ti Ja prorekla; zatim, gotovo na čudesan način, zbilo se onako kako sam ti obećala.

To je zato jer želim da rasteš u pouzdanju prema meni. Moraš pustiti da te vodi ovo pouzdanje, ne pružajući nikad otpora, što više, to pouzdanje treba te voditi i nositi u svakom trenutku tvoga dana. Diži se sve više u visine, dotle da trajno živiš u mojem Bezgrješnom Srcu.

Tada će ti trajni boravak u meni postati kao zrak za tvoju dušu, koji će ti omogućiti da dišeš i živiš.

Svaki svećenik koji se posvetio mom Bezgrješnom Srcu, svaki koji ima udjela u mom Pokretu, pozvan je da tako živi.

Kadkad se moje Srce ražalosti kad vidi kako neki meni posvećeni sinovi nisu posve moji. Ne daju mi sve: zašto si još ponešto pridržavaju? Ništa, upravo ništa, ne smiju više posjedovati. Moraju biti samo djeca, moja najmanja djeca.

Budući da ih Ja pozivljem da budu veliki u ljubavi, u svetosti, u junaštvu, moraju postati najmanji...

Kad budu savršeni u duhovnom djetinjstvu, kad njihova jedina briga bude to da puste da ih vodi pouzdanje u mene, onda će biti spremni za moj veliki plan.

Sinci moji, dopustite da vas Ja oblikujem i obrađujem. Ja ću vas potpuno preobraziti, dat ću vam velike darove ljubavi, pozvat ću vas na sve dublje sjedinjenje s Bogom i sa mnom, a da to ne zapazite ni vi ni drugi.

Zato vas molim da se pouzdate u mene; ako to predanje ne bude potpuno, vi ćete mi vezati ruke i Ja neću moći raditi po svojoj želji...”


23. ožujka 1974.

Dajem ti radost Križa (42)

“Sine, dopusti da te Ja vodim, u svakom trenutku, i naći ćeš mir... I u boli, i u napuštenosti, i u protivštinama, čak i onda kad ti se bude činilo da nisi u stanju činiti dobro.

Htio bi, ali ne možeš, jer ne ovisi o tebi; htio bi, a ne možeš, jer nailaziš na poteškoće koje sam ne možeš svladati. Htio bi, a ne možeš, jer ti se ruše jedan za drugim svi oni ljudski oslonci na koje si toliko računao.

Koliko puta si želio nešto učiniti za mene i za moj Pokret, a nisi mogao... Oh, ta nemoć da radiš, iskustvo vlastite slabosti, strpljivost koju moraš vježbati, to iščekivanje koje te katkad mnogo stoji, koliko ti trpljenja prouzrokuju, kako te čiste!

Osjećat ćeš radost čak i u trpljenju; štoviše, da mene razveseliš, ti ćeš mi prikazati svaku svoju bol, pa i najmanju, a Ja ću je prihvatiti kao dar koji djetešce daje Majci, i promijenit ću ti je odmah u radost.

No, radost koju ti Ja darujem duboka je, nije površna; spokojna je i nikad ne uznemiruje: za tebe je, sine, radost Križa. Radost da ostaneš uvijek u mom Prežalosnom Srcu, da bi okusio svu, neizrecivu majčinsku gorčinu.

Toj radosti želim dovesti sve svećenike svoga Pokreta. Moraju znati da Ja potpuno mijenjam i preobražavam njihov život, uzimajući doslovno dar koji su mi prikazali svojim posvećenjem.

Učinit ću da ta moja djeca mnogo uznapreduju u ljubavi, u trpljenju, u radosti Križa.

Približavaju se trenuci u kojima ću moći raditi za spas svijeta po patnjama svojih sinova svećenika... Od njih tražim pouzdanje, molitvu, jednostavnost, šutnju...”


27. ožujka 1974.

Položi ih na moje majčinsko Srce (43)

“Skupi te moje sinove. Ovo je čas kad se oni trebaju upoznavati, susretati i ljubiti.

Ti si u meni, i kad govoriš na tim susretima, Ja sam uistinu prisutna među vama. Iako me ne vidite, Ja sam ne samo duhovno nego uistinu prisutna. Dat ću vam sigurne znakove te svoje prisutnosti.

Svaki od vas će je osjetiti i njegov će se život blago preobražavati, a moje majčinsko milovanje nježno će mu dirnuti dušu. Stoga, sine, ne traži drugo, ne budi u brizi za drugo, osim da ostaneš uvijek na mom Bezgrješnom Srcu.

Sine, kakvu li radost i utjehu pribavljaš Majci! Privedi mi sve moje preljubljene sinove; skupi ih u moju četu; položi ih sve na moje majčinsko Srce.”


1. travnja 1974.

Neka mi prikažu svoje patnje (44)

“Težak je put kojim te vodim, sine, ali to je put koji sam ti oduvijek pripravila.

Kolikim je teškoćama i bolima posut! Ali, ne kloni duhom. Zašto si tako plašljiv? Čega se bojiš? Daj da te Ja vodim, ostani uvijek na mom Srcu.

Daruj mi sve poteškoće koje susrećeš, sve boli i napuštenosti što ih osjećaš. Ništa toliko ne tješi moje prežalosno i Bezgrješno Srce, koliko jedna patnja što mi je iz ljubavi prikazuju moji sinovi svećenici.

I Isus je htio prikazati po meni i zajedno sa mnom sve svoje trpljenje Ocu. I upravo na taj način, tj. prikazujući slobodno svoga Sina Ocu, postala sam prava Suotkupiteljica.

Neka mi ti moji sinovi prikažu sve svoje patnje, sva nerazumijevanja, sve poteškoće. To je najveći dar koji mi mogu prikazati, jer na taj način pristaju da Ja ostvarim u vremenu – u ovom vašem vremenu – svoju ulogu Majke i Suotkupiteljice. Spasit ću mnoge duše koje je Isus otkupio, a koje su se sada od Njega tako udaljile, jer će moji sinovi, sa mnom, dati za njih zadovoljštinu.

Od njih želim samo molitve i trpljenja: tako će uistinu utješiti moje Srce i odazvati se velikom planu milosrđa što ga Ja po njima upravo ostvarujem.”


18. travnja 1974.

Dat ću im ove vode (45)

“Zar ne shvaćaš da, kao što suha zemlja vapi za kapljom rose, tako i moja Crkva odavna očekuje ovo moje Djelo, koje Ja sama upravo izvodim među svojim svećenicima?

Upravo su svećenici moje Crkve danas najpripravniji i najželjniji da ga prihvate. Pometnje i tolika otpadništva ovih posljednjih vremena osušili su duše tih mojih sinova. Sada im je tako potrebna čista, bistra voda koja bi utažila njihovu veliku žeđ.

Ja ću im sama dati ove vode.

Radi toga budi mi ti sve više na raspolaganju: prepusti se posve mojem vodstvu jer Ja imam velikih planova. Sad se moraš osloboditi svake druge obveze... radi mog Pokreta.

Skupljaj, sine, posvuda moje predrage sinove. Veoma im je potrebno da se upoznaju, da se susreću, da se vole kao braća, da se međusobno pomažu i da se međusobno hrabre, da bi mogli uvijek ići u jednostavnosti i predanju, po teškom i bolnom putu ovoga vremena.

Ja ću biti s tobom, ne boj se. Kao Majka opskrbit ću te svime: kućom, odijelom, hranom, kao što samo Majka zna učiniti.

Potpunoma ću te lišiti svakog ljudskog oslonca i dovesti te u stanje potpune napuštenosti, da se napokon naučiš činiti ono što se meni najviše sviđa i što od tebe uvijek tražim: pouzdaj se samo u mene, pusti da te uvijek Ja vodim, očekuj i traži sve od mene.

Kakvu radost osjeća moje majčinsko Srce kada ti od mene nešto tražiš. Traži od mene sve za svoju braću svećenike, moje predrage sinove, i sve ćeš dobiti, jer je moje Bezgrješno Srce u njima već započelo svoj veliki trijumf.”


Lourdes, 30. travnja 1974.

Moji predragi sinovi (46)

“Osjetio si koliku nježnost osjeća moje majčinsko Srce prema svoj svojoj djeci? Posebno se očituje malenima i nevinima.

Kad bi ti znao koliko moje Srce ljubi čistoću. To je krepost koja otvara duše da prime moje posebno djelovanje ljubavi, koja im dopušta da me vide i da me osjete prisutnom.

Sad je vrijeme da privučem k sebi sve te povlaštene duše, da ih obranim i očuvam nepovrijeđene za sebe i za svog Sina Isusa.

Djeca, koja su mi također veoma draga, jesu svi ovi bolesnici i patnici koje vidiš na sve strane. Oni te sjećaju na vrijednost trpljenja i na potrebu patnje.

Ali, više od sviju, svećenici su moji najdraži sinovi. Udarajući po njima, moj me je Neprijatelj uistinu pogodio u Srce.

To je Bog dopustio radi svojih velikih planova koje vi još ne poznajete; ipak, ovo moje ranjeno i ožalošćeno Srce upravo sprema veoma veliki povratak mojih zalutalih i neodlučnih sinova svećenika.

Stoga, blagoslivljam na poseban način vas, svećenike moga Pokreta. Vi ste slatki melem ovoj mojoj rani i utjeha mojoj velikoj boli, vi ste oruđe koje sam Ja osobno izabrala za svoj veliki trijumf.”


20. svibnja 1974.

Molitva mojih svećenika (47)

“Želim te iz dana u dan sve tješnje privinuti na svoje Srce: da bi ostao posve sa mnom, daleko od ljudskih zgoda i nezgoda, od zbivanja koja toliko potresaju svijet i uznemiruju moju Crkvu.

Želim te sa mnom u molitvi. Ovo su vrlo važni i ozbiljni trenuci koji zahtijevaju od mojih svećenika mnogo, mnogo molitve. Molitva mojih svećenika potrebna je za spas svijeta.

Neka moji svećenici pobožno slave sv. Misu, neka je proživljavaju. Bogoslužje časova mora ih pozivati da mi posvete svaki trenutak dana.

Krunica mora biti čas razgovora sa mnom: oh, moraju mi govoriti i slušati me, jer Ja im govorim milo kao što govori Majka sa svojom djecom. Pa i svako njihovo djelo, učinjeno kroz dan, može postati molitvom. To se zbiva kad dopuste Duhu da u njima kliče, onome Duhu koji i dan danas vapije neizrecivim uzdasima, zazivajući Boga kao Oca.

Tražite ga kao Oca, zovite ga Ocem, ljubite ga kao Oca za sebe i za svu moju djecu.

Vaše svakodnevno trpljenje osposobit će vas za neprestanu molitvu.

Bliže se tako teški trenuci, da ih ne možete ni zamisliti. Stoga vas želim pripraviti, da biste u pravi čas mogli biti svi spremni.

Zato vas pozivam na molitvu.”


27. svibnja 1974.

Djelo koje izvodim (48)

“Što se tiče mog Pokreta, daj da te jedina Ja vodim. Svjetlo će ti dolaziti postepeno; tvoj će ti ga ispovjednik i duhovni vođa zajamčiti.

Sinko, ti sada još ne vidiš koliko moje Bezgrješno Srce želi učiniti preko tebe i preko moga Pokreta.

To Ja želim iz mnogo razloga.

Prije svega, moraš uvijek ostati siromašan, ponizan, jednostavan. Moraš se osjećati kao moje najmanje dijete.

Moraš se zatim naučiti da te Ja uvijek vodim za ruku. U svakom trenutku očekuj sve od mene.

To je način kojim Ja želim da se doista živi meni učinjena posveta.

Nemoj se oslanjati na druge karizme ili potvrde; ne gledaj na druga djela ili planove.

Ovo je Djelo koje Ja izvodim u Crkvi po tebi.

Za nj ćeš primiti sve od mene. Napreduj u jednostavnosti potpunom predanju: neka se nikad ne uznemiruje tvoje srce.

Nijedna vanjska zapreka neće nikad moći naškoditi tom mome Djelu, koje Ja upravo brižljivo osnivam za spas svoje Crkve.

Zato, sinko, smatraj sebe za jedno ništa, uistinu nesposobnim, jer to i jesi. Ali, u kolikoj mi mjeri prikažeš sve svoje ništavilo, utoliko ću Ja moći djelovati i raditi po svojim planovima.

Pripremi se sada na to da malo i trpiš: želim da budeš sve više moj i brzo ću te očistiti, sine, da bih ti dala tako veliku ljubav, kakvu ne možeš ni zamisliti...”


8. lipnja 1974.

Želim Isusa povratiti u život (49)

“Moraš, sine, više paziti na moj glas, i dopustiti s velikom poučljivošću da te Ja vodim. Dobro je također da se navikneš zapisati sve što primjećuješ da Ja govorim tvom srcu.

Znam da te to mnogo stoji, ali mi time ugađaš, jer si tako sve poslušniji svome ispovjedniku i duhovnom vođi. Njemu ću Ja dati dar da shvati što se mora obznaniti, jer će to koristiti za dobrobit mnoge moje djece. On će znati također i ono što treba držati u tajnosti. S velikom jednostavnošću ti sve bilježi...

Naviknut ću te da svakog časa ovisiš o meni, ali na tako jednostavan i spontan način kao što to čini dijete u naručju svoje Majke.

Svakog trenutka reći ću ti što Ja želim od tebe; štoviše, Ja ću sama raditi sve u tebi i s tobom. Uvijek ćeš raditi kao pod mojim slatkim majčinskim nadahnućem.

I tako ćeš sve više rasti u životu sa mnom. Moj život bit će tvoj. Bit će ti bolno i nepodnosivo samo jedan trenutak živjeti bez mene.

Vidiš sine, kako sam rado primila dar što si mi ga prikazao svojom posvetom i kako te držim za riječ?

Istina, malen si, nemaš velikih sposobnosti, plašiš se koječega, strašiš se tako reći svoje sjene. Ipak, Ja sam gledala na intenzivnost i ljubav tvoga posvemašnjeg darivanja.

Tvoje ništavilo, što si mi ga potpuno prikazao, moje će majčinsko Srce preobraziti i učiniti velikim.

Predragi moji svećenici: dajte mi sve svoje ništavilo; dajte mi svega sebe.

Oh, ne gledajte više na sebe: hoću i vašu bijedu, i vaše nedostatke, i vaše padove.

Sve mi dajte s velikom ljubavlju, i Ja ću sve to preinačiti u žarkoj vatri prečiste ljubavi svoga Bezgrješnoga Srca. Ja ću vas sama preoblikovati u kopije posve slične svome Sinu Isusu.

Ja želim da Isus ponovno oživi u svećenicima koji su se meni posvetili, u svećenicima moga Pokreta. I taj Isus koji živi u mojim svećenicima, opet će spasiti moju Crkvu u času kad se bude činilo da će potonuti.

Kad biste, sinci, znali planove koje Ja imam s vama: kliktali biste od radosti! Zato vam kažem: dajte mi svega sebe, sve vaše svećeništvo, bez straha. Prepustite se meni...”


21. lipnja 1974.
Svetkovina Presvetog Srca Isusova

U žarkom Srcu Isusovu (50)

“Prije nego odeš iz ovog mjesta, gdje sam Ja sama htjela da budeš neko vrijeme na odmoru i u molitvi, te da ti udijelim milosti koje ćeš kasnije shvatiti, želim ti još jednom pokazati svu naklonost i naročitu ljubav svoga majčinskog Srca.

Ovdje si bio tako sjedinjen s onim koga Ja naročito ljubim i koga ti sama dajem, kao tvog starijeg brata, za svoj Pokret.

Koliko te voli ovaj moj premili sin! To je jedan od najvećih darova što ti ga poklanjam, no shvatit ćeš to kasnije... Bit će pozvan da se istroši na križu pravog mučeništva: mučeništva ljubavi i boli, koje će ga učiniti živom kopijom moga Raspetog Sina.

Neka se ne uznemiruje radi poteškoća okoline: Bog ih dopušta radi njegova posvećenja. Neka uvijek izgovara svoj velikodušni i posvemašnji ‘Da’; veoma mi je potreban i mio.

Učinit ću tada da neprestano živi u mom majčinskom Srcu i da u njemu uživa mnogo, mnogo slatkoće.

Oh, sinovi moji, ako vas je Majka tako dugo zajedno držala, znači da ima s vama velike planove.

Stavljam vas u žarko Srce svoga Sina: privijam vas obojicu na svoje majčinsko Srce i blagoslivljam vas.”


24. lipnja 1974.
Blagdan sv. Ivana Krstitelja

Nisu mi potrebna ljudska sredstva (51)

“... Pokret napreduje kada mi prikazuješ svoju molitvu i patnju. Nisu mi potrebna ljudska sredstva. I knjižica je samo jedno sredstvo za širenje moga Pokreta. Ona je važno sredstvo koje sam Ja izabrala upravo zato jer je maleno. Poslužit će da mnogima razjasni ovo moje Djelo ljubavi među mojim svećenicima.

No, prihvatiti ga, ovisi jedino o odazivu na posebnu milost koju Ja svakome dajem. Ti, sine, možeš ishoditi tu milost svojom molitvom, svojom ljubavlju i patnjom, pa čak i svojom nemoći da djeluješ.

Ostani uvijek sa mnom.”


10. srpnja 1974.

Primam vijenac tvoje ljubavi (52)

“... Sada sam ti razjasnila razmjere svoga majčinskog Srca. Ja sam pripremila svaki čas tvoga života, da bih se po tebi mogla sve više očitovati.

Konačno si našao svoje mjesto: moje Srce. Odmaraj se, sinko, na tom Srcu. Moli, tješi, i potom pusti da Ja sama sve činim za tebe.

Moje je Srce ovijeno trnovim vijencem. Oh, sine, kako je u ova posljednja vremena postalo oštro i bolno ovo trnje! Neprestano me probada.

Sada ti od mene tražiš taj trnov vijenac. Kako može Majka dati svome malenom djetetu vijenac svoje velike boli? Ipak, prihvaćam tvoju želju, tvoj dar ljubavi.

Evo! Dat ću ti da sudjeluješ u mojim velikim patnjama. Zato ću te, malo po malo, sve više osposobiti za patnju i učinit ću te sve sličnijim svome Raspetome Sinu.

Primam vijenac ljubavi Pokreta mojih svećenika. Oni tvore trostruki vijenac oko mog Bezgrješnog Srca, koji doista ublažuje sve njegove rane.

Vijenac ljiljana: radi njihove čistoće. Oh, znam da je većina tih mojih sinova morala izdržati žestoke napadaje mog Protivnika, često su padali, a mnogi su izgubili svoju čistoću.

Neka ne klonu duhom ti moji sinovi: Ja ću ih osobno pokriti svojom čistoćom, vraćajući im njihovu nevinost. Moja čistoća bit će njihova, a kao plod moje osobite naklonosti, dat ću im da budu bezgrješni poput mene.

Vijenac ruža. Što je ruža ako ne najljepši simbol ljubavi? Zato me vi, između svega cvijeća, nazivate ‘ružo otajstvena’.

Oh, ti moji sinovi svećenici moraju imati samo jednu veliku ljubav: Isusa i duše.

Ne mogu ljubiti drugo. Moraju živjeti i izgarati samo od te velike ljubavi. Zato ću ih očistiti velikim patnjama, odvojit ću ih od svega, vodit ću ih za ruku putem svoje majčinske ljubavi.

Vijenac od ciklama: to je mirisno, maleno cvijeće što raste samo u šumskoj hladovini; treba se uspeti na visinu da biste ga pronašli.

Označuje ljubav koju moji sinovi trebaju imati prema meni. Moraju doista biti posve moji, moja mala djeca koja od mene uvijek sve očekuju.

Ali, neće postati moja posve mala djeca ako se ne uspnu na vrhunac duhovnog djetinjstva: to je dar kojeg Ja poklanjam svojim sinovima svećenicima koji su se posvetili mom Bezgrješnom Srcu.

Na taj će se način doista utješiti moje Bezgrješno i prežalosno Srce, i mnogo će me manje bosti trnje radi velike radosti koju ćete mi pribaviti.

Ja ću misliti na ostalo, jer je ovo moj čas i Ja sam sve vas pripremila za ovaj čas...”


24. srpnja 1974.

Moj trijumf i trijumf mojih sinova (53)

“Napreduj u jednostavnosti. Ja te vodim za ruku, a ti me uvijek slijedi. Daj da te Ja vodim, daj da te hranim i da te zibljem, kao dijete u svome naručju.

Budući da je danas Sotona, ohološću i duhom pobune protiv Boga, prevario najveći dio čovječanstva, jedino je poniznošću i malenošću sada moguće susresti i vidjeti Gospodina.

Veliki val nijekanja Boga i bezboštva koji doista prijeti da zavede većinu čovječanstva, prouzrokovala je pobuna protiv Boga i ta sotonska oholost.

Taj duh oholosti i pobune okužio je dijelom i moju Crkvu. I oni koji bi trebali biti svjetlo drugima, sada su samo sjene što lutaju u tami sumnje, nesigurnosti i pomanjkanja vjere, jer ih je Sotona prevario i zaveo.

Sad već sumnjaju u sve. Jadni moji sinovi, što više budete tražili svjetlo sami svojim silama, to ćete više padati u tamu.

Da biste danas vidjeli Boga, potrebno vam je vratiti se jednostavnosti, poniznosti i pouzdanju malenih. Zato Ja sama spremam ovu četu: svoje svećenike koje ću učiniti sve manjima, da bi mogli biti puni svjetla i ljubavi prema Bogu.

Ponizni, maleni, predani i puni pouzdanja, svi će dopustiti da ih Ja vodim. Jednoga će dana njihov slabi glas zadobiti snagu orkana, i ujedinivši se s pobjedničkim klicanjem anđela, odjekivati će snažno po cijelom svijetu: ‘Tko je kao Bog? Tko je kao Bog?’

Tada će biti konačni poraz oholih, a trijumf će biti moj i mojih malenih sinova.”


30. srpnja 1974.

Vodit ću te za ruku (54)

“Nastavi, sine, svoj život jednostavnog i sinovskog predanja. Uvijek živi s najvećim pouzdanjem u moje majčinsko djelovanje.

Ne daj da te zaokupe stvari: ne budi u brizi. Ponavljam ti: nijedna vanjska zapreka neće moći naškoditi ovom mom Djelu.

Dat ću ti da osjetiš kako želim to Djelo, i Ja ću te sama voditi za ruku da ostvariš ovaj moj plan. One koji će ti pomagati Ja ću sama malo – pomalo odvajati od svega – čak i od onog što oni smatraju dobrim i korisnim za moj Pokret – te ću ih voditi putem potpunog predanja po svojoj volji.

Ja ću ih osobno pozvati na to odricanje: od njih očekujem posvemašnju pokornost.

O sine, kad bi znao koliko odgajam svoje svećenike, koliko obrađujem tebe osobno. Pouzdaj se sve više u mene, daj da te Ja vodim: vidjet ćeš kako će Majka mjesto tebe znati sve dobro učiniti.”


3. kolovoza 1974.
Prva subota u mjesecu

Odlučujući trenuci su blizu (54A)

“Danas si stalno bio blizu moga Srca; molio si za svoju braću svećenike koji pripadaju mome Pokretu. To je bio za sve njih dan posebnih milosti; dala sam im da osjete moju prisutnost, bila sam blizu svakome napose. Moram učiniti ove moje sinove uvijek sve više mojima. Moram ih što prije odvojiti od svega da bih učinila da postanu isključivo i potpuno vlasništvo moga Sina Isusa. Kad bi samo znao, sine, koliko ih volim, kako ih privijam na svoje Srce, jednog po jednog!

Odlučujući su trenuci vrlo blizu... Još samo malo i zajedno ću s njima, najmanjima od moje djece, zgnječiti glavu Sotone i njegovih brojnih sljedbenika i postići pobjedu koja je već naviještena.”


Fatima, 15. kolovoza 1974.
Svetkovina Marijina Uznesenja na nebo

U nebu da budem još više Majka (55)

“Danas je moja svetkovina: veseli se cijeli Raj. Presveto se Trojstvo raduje odsjevu svoga prečistoga svjetla u meni.

U Nebu sam i tijelom da bih bila više Majka: Majka sviju.

Željela sam da budeš danas sa mnom u Fatimi: otkako je po tebi nastao moj Pokret, nisi se više navraćao ovamo.

Dovedi mi ovamo sve te moje svećenike da bi od njih načinio vijenac ljubavi, što ćeš ga staviti oko mog Bezgrješnog Srca...

I u toj napuštenosti koračaj naprijed bez ičije pomoći. Ne boj se, Ja te osobno vodim za ruku i privijam na svoje Srce. Tako se Ja sada mogu tobom služiti kako hoću, i nikad, kao sada, nisi bio moje odabrano oruđe za širenje mog Pokreta.”


22. kolovoza 1974.
Spomendan Marije Kraljice

Moje Kraljevstvo (56)

“... Uskoro ćeš vidjeti u svem njegovom sjaju veliki plan, što ga Majka ima s tobom. Ti ćeš biti uvijek moje malo dijete, koje ništa drugo ne zna reći, ni učiniti, nego samo biti sa mnom, govoriti sa mnom i pustiti meni da radim.

U tebi ću se objaviti. Morat ćeš također trpjeti, jer će mnogi – u dobroj namjeri – postavljati zapreke mome majčinskom djelovanju. Ali, na kraju će shvatiti i postati moja najpoučljivija djeca.

Danas mi Crkva i čitav raj kliču kao Kraljici. Moj mi je Sin Isus dao tu krunu slave.

Kad bi ti znao, sine, kako veliku slavu i kakvu utjehu mi pružaš kad Ja kraljujem kao gospodarica u tvom srcu! Neka srce svih mojih svećenika bude kraljevstvo u kojem ću Ja moći kraljevati. Tako će, uskoro, moje majčinsko Srce slaviti pobjedno slavlje u svoj svojoj djeci.”


28. kolovoza 1974.
Spomendan sv. Augustina

Moli za Svetog Oca (57)

“Provedi ove dane u neprestanoj molitvi: obavi sa mnom svoje duhovne vježbe...

Kad siđeš s ovog brda, Ja ću te sama voditi posvuda, da mi sabereš moje svećenike u moj Pokret.

Moli i za Svetog Oca: njemu se približuju teški i bolni trenuci i Ja ga osobno želim utješiti vašom sinovskom ljubavlju i vašom molitvom.”


Arcade, 16. rujna 1974.

Tuda se ne može proći (58)

“Želim te odvojiti od sviju i dovesti do posvemašnje napuštenosti. Ponavljam ti, sine, danas ove svoje riječi da u sadašnjim poteškoćama ne bi klonuo duhom...

Ima mnogo načina, ali jedini je put za moje predrage svećenike: moje Bezgrješno i ožalošćeno Srce.

Ovdje ih želim imati sve kao malu djecu: zato moraju naučiti šutjeti, ne uznemirivati se, ne organizirati se, ne poduzimati ništa. Neka budu kao dječica koja mole i ljube, dječica koja trpe sa mnom, za mene i u meni za spas sve moje djece.

Oh, ovo je za moju Crkvu čas najvećih pometnji. Papa govori i sa sigurnošću pokazuje vjeru, ali su ga ostavili sama i gotovo ga nitko ne sluša.

I danas govore lažni proroci, oni koji navješćuju Evanđelje tako da ga izdaju, i njih slušaju i slijede. Tako unose nered i zbrku među najvjerniju djecu moje Crkve.

Svećenici, meni posvećeni, načinite opet s Papom čvrstu obrambenu liniju: nemojte ga ostaviti sama; s njime podignite zadnju liniju, posljednji rov za obranu moga Sina i moje Crkve.

Ja sam s vama i tuda se ne može proći: odavde Ja započinjem svoju bitku za svoj najveći trijumf!”


23. listopada 1974.

Molitva i poučljivost mojem glasu (59)

“... Već sam ti mnogo puta rekla što moraš činiti, a sada ti ponavljam: moli, budi uvijek u molitvi na mom Srcu; Ja ću sama misliti na svoj Pokret.

Ne daj se uznemirivati nikakvom brigom... Ja osobno pozivam i skupljam svećenike sa svih strana, i oni, moji najdraži sinovi koje sam Ja odgajala i oblikovala, svi mi se odazivaju.

Vidiš li kako već sa svih strana svijeta stižu pristupanja?

Reci X-u da će morati sve više raditi za moj Pokret. Stoga, neka se vježba da on radi sve manje, a meni neka prepusti da sama djelujem. Neka mnogo, mnogo moli, a Ja ću mu biti svjetlo...

Neka jedino knjižica bude sredstvo njegova širenja: ne gledajte na njezinu neuglednost, jer Ja je hoću takvu.

Ne želim nikakve propagande, želim samo molitvu i poučljivost mojem glasu. Žuri mi se: došla su odlučujuća vremena, i moja je četa već spremna na moja naređenja.

Sve vas od srca blagoslivljam.”


29. listopada 1974.
Spomendan blaženog Mihaela Rua

Koliko li vam je potrebna Majka! (60)

“Uvijek sam pokraj tebe, daj da te Ja vodim, i ne obraćaj pažnju na stvari, ni na osobe.

Kao što sam već više puta rekla tvom srcu, ljudska se zbivanja sve više pogoršavaju. Ljudi su zaboravili Boga; mnogi ga uporno niječu. Koliko sada već ima onih koji ga zapravo ne poznaju!

Jadan je i bijedan ovaj naraštaj. Zadesio ga je grozni udes da ga je toliko okaljao i pokvario Duh zla, koji se digao protiv Boga da bi opet ponovio svoj izazov: ‘Non serviam: neću služiti, neću priznati Boga’!

Djeco, koliko vam je potrebna Majka! Jedino vas Ona može razumjeti i pomoći vam, jedino vas Ona može izliječiti, samo vas Ona može, prema Božjem planu, istrgnuti iz sotonskih ruku i spasiti vas. Utecite se opet meni, i Ja ću biti vaše spasenje.

Upravo skupljam sa svih strana svijeta svoje svećenike, da bih ostvarila svoj plan spasenja cijelog jadnog ljudskog roda... Neka budu poučljivi mojem glasu, neka svi odgovore na blagi poziv moga majčinskog Srca.

Ja, koja sam pobijedila sve zablude i krivovjerja u cijelom svijetu, opet ću sa četom svojih najdražih sinova slaviti pobjedu nad najvećom zabludom koju povijest poznaje: nad zabludom bezboštva, koja je gotovo cijelo čovječanstvo sada već otela mojem Sinu.

Zapiši to, predragi sine: ovo su godine u kojima ću ostvariti svoj najveći trijumf.

Čovječanstvo, obnovljeno kroz tolike boli i jednim velikim čišćenjem nanovo će se čitavo posvetiti štovanju i proslavi Boga i to po trijumfu moga Bezgrješnog Srca.”


19. studenoga 1974.

Oltar na kom će se žrtvovati (61)

“... Pa ipak, kako li te izgrađujem i preoblikujem, sine moj! Zar ne opažaš, već sada, kako Ja potpuno živim i radim u tebi?...

Razmisli kako si nekad težio za uspjehom, a sad ti se čini da ti je i sam život postao težak; kako si stvarao planove i nacrte za budućnost, a sada ti se čini kao da te budućnost uopće ne zanima. Koliko si, pa i nesvjesno, tražio sebe!...

Sad se doista nešto mijenja: to Ja u tebi živim i djelujem. Tvoje srce kuca mojim kucajima, tvoja pamet slijedi moje misli; tvoje riječi ponavljaju moj glas; tvoje ruke obnavljaju moje kretnje: ti kao da si se u meni nanovo rodio.

Kako radim s jednim tako radim i sa svim svećenicima svoga Pokreta. Svi su oni djeca koju Ja hranim, ljubim, milujem i ljuljam.

Da bih ih sve mogla s velikom ljubavlju položiti na drvo njihova križa, Ja ih moram pripremiti za taj neizreciv i bolan čas: poput moga Sina Isusa, morat će biti žrtvovani na križu za spas svijeta.

Neka se zato oslone na mene kao djeca: Srce njihove Majke bit će oltar na kojem će se žrtvovati kao žrtve ugodne Bogu, za njegovu proslavu.”


30. studenog 1974.
Posljednji dan liturgijske godine

Znak što ga Bog daje (62)

“Neka se ne uznemiruje vaše srce, predragi sinovi. Zašto sumnjate? Zašto tako nesigurno gledate na sadašnjost i u budućnost, tražeći znak koji sam vam najavila? Samo je jedan znak koji Bog daje svijetu i današnjoj Crkvi: to sam Ja sama.

Ja sam jedina naviještena kao veliki znak na nebu: Ja sam ona Žena, odjevena suncem, s mjesecom kao prostiračem pod njezinim nogama i dvanaest zvijezda poput sjajne krune oko njezine glave.

Time je predskazana moja pobjeda nad Crvenim zmajem, nad bezboštvom koje danas trijumfira i naizgled pobjeđuje. Ta će se pobjeda postići trijumfom mojeg Bezgrješnog Srca u svijetu, i tu ću pobjedu Ja izvojevati sa svećenicima svoga Pokreta.

Ne tražite, za sada, druga čudesa na nebu: to će biti jedino čudo!...”


Dongo, 7. prosinca 1974.
Prva subota u mjesecu

Malenima će se otkriti (63)

“Došao si, sinko, pred moju sliku koju od malena častiš posebnom ljubavlju. To je već bio znak moje osobite naklonosti prema tebi.

Slavio si sv. Misu da utješiš moje Bezgrješno i ožalošćeno Srce. Prikazao si je i za sve svećenike Svećeničkog marijanskog pokreta.

Ne boj se: Ja sama upravo skupljam sa svih strana svijeta ove sinove u svoju četu: svi mi se odazivaju.

Ako katkad naiđeš na kakvu prepreku, na poteškoće ili nerazumijevanja, sve prikaži mojem Srcu.

Već sam ti rekla, i ponavljam da nijedna vanjska zapreka neće moći naškoditi ovome mom Djelu. Ono je znak što ga Ja danas dajem svojoj Crkvi.

U času njezine najveće pometnje, uoči događaja koji će smesti vjeru mnoge moje djece, evo vam znaka kojeg ću vam dati: samu sebe!

Ja, kao Majka Crkve, osobno interveniram i započinjem svoje Djelo spasenja. Započinjem ga ovako: jednostavnošću, u skrovitosti, na tako skroman način da ga čak većina neće ni zapaziti. Ali to je, sine, uvijek bio način rada vaše Majke.

A da biste prepoznali ovo moje djelovanje, morate imati djetinje oči, pamet i srce. Morate ponovno postati jednostavni, ponizni, sabrani, siromašni, čisti: morate zaista opet biti oni maleni, jedini kojima će se otkriti planovi Božji, tajne Kraljevstva Božjega.

Tako će se rasvijetliti unutrašnje nebo vaših duša, i vaša će se srca doista preobraziti, jer ću Ja sama u njih utisnuti svoj lik.

Vaša će srca biti moje Kraljevstvo, i po vama, svećenici moga Pokreta, dat ću današnjoj Crkvi znak koji će bivati sve jasniji i svi će ga primijetiti: znak svoje prisutnosti i svoje pomoći, svoga djelovanja koje je usmjereno prema pobjedi, prema trijumfu moga Bezgrješnog Srca.”


24. prosinca 1974.
Sveta noć

Trenuci zabrinutosti (64)

“Provedi ove sate bdjenja sa mnom, sinko. Zaboravi sve ostalo i ne daj da te danas što drugo zaokupi...

Ponovo proživljuj sa mnom one trenutke zabrinutosti i bolne zebnje dok su mom Zaručniku odbijali sve molbe za gostoprimstvo za onu Noć.

Bila je to bol i briga, ali ne radi nas, nego radi moga Sina Isusa, koji se upravo trebao roditi. Svako odbijanje učinjeno nama, značilo je odbijanje učinjeno njemu.

Više puta kroz dan kao da je pokucao na vratašca mog Srca: došao je čas njegova rođenja i Ja, Djevica, morala sam ga majčinski darovati cijelom čovječanstvu.

Ali čovječanstvo nije imalo mjesta da ga primi. Svaka vrata koja su se zatvorila, otvarala su novu ranu u mom Srcu. A ono se sve više otvaralo da rodi u ljubavi i boli - u toj boli - moga Sina Isusa.

Tako ga je primilo samo siromaštvo jedne spilje, i toplina nekog vola, i magarca koji nas je preko dana nosio.

Ponovo proživi sa mnom, sinko, te časove bdijenja. da bi mogao shvatiti kako je jedino tvoje siromaštvo ono radi čega te moj Sin Isus posebno ljubi i radi čega ti je darovana milost da postaneš najdraži svećenik mog Bezgrješnog Srca.

Tvoje siromaštvo je ono po čemu si samo i uvijek kao malo dijete; tvoje potpuno siromaštvo: i imanja, i privezanosti, i ideja i naklonosti. Biti siromašan znači ne posjedovati upravo ništa. A baš to ništa je ono što privlači Božju ljubaznost, i samo ono je sposobno da je primi.

Najdraži moji svećenici: morate svi biti tako siromašni. Zato od vas tražim da budete kao djeca.

Tada ću vas Ja uvijek moći voditi za ruku, i vi ćete se s poučljivošću dati voditi. Slušat ćete samo moj glas, jer nećete biti zaokupljeni drugim glasovima, ni drugim idejama.

A glas i misli, koje ću vam Ja priopćiti, bit će glas i misli moga Sina. Kako će vam tad biti jasno čitavo Evanđelje! Evanđelje mog Sina bit će vaše jedino svjetlo, i vi ćete Crkvi, u koju će prodrijeti tama, darivati posve evanđeosko svjetlo.

Nećete biti ispunjeni drugim ljubavima. Jedina vaša ljubav bit će moja, ljubav vaše Majke. A Ja, kao vaša Majka, navest ću vas da ljubite posvemašnjom ljubavlju moga Sina Isusa. Dovest ću vas dotle da više nećete moći živjeti bez njega: učinit ću da ljubav prema njemu postane vaš život i On će doista moći ponovno živjeti u vama.

Predragi moji sinovi: radi toga mi je potrebno vaše siromaštvo, vaša poniznost, vaša poučljivost.

Ne bojte se ako vas svijet ne shvati i ne prihvati. Tu je uvijek Srce Majke koje će biti vaš dom i vaše utočište.”


26. prosinca 1974.
Blagdan sv. Stjepana

Snaga Duha (65)

“... Sveti je Stjepan zaista bio dijete. Kakvom li je nevinošću blistala njegova duša, kakvom li čistoćom njegova nepokolebljiva vjera u moga Sina, kakvom li snagom čitava njegova osoba!

Sve je osvajao pogledom, čistoćom svoje vjere i snagom svoje ljubavi. Poslije Isusa, on je bio prvo moje dijete koje sam mnogo puta privinula na svoje Srce... Znala sam da će on prvi morati umrijeti poslije moga Sina Isusa. S kolikom sam ga nježnošću hrabrila da bi postao jak, sve jači.

A kad je ubijen pao, donijeli su ga k meni i Ja sam ga opet privila na svoje Srce... Oh, to je bio prizor poput onoga na Kalvariji!

... I ti si pozvan da budeš vijenac: vijenac mog Bezgrješnog i ožalošćenog Srca.

Kao što sam u njega, i u tebe izlijevam puninu ljubavi svoga Sina tako da nitko neće moći odoljeti milosti. Duh Sveti će te, poput malenog perca, tjerati na valu svoje punine.

Svaki će svećenik mog Pokreta biti za mene ovaj vijenac ljubavi. Sva ta moja malena dječica bit će vijenci ljiljana, ruža i ciklama. I nitko se neće oduprijeti snazi Duha, kojega ću im Ja ishoditi.

Oh, i oni će – velikim dijelom – biti pozvani na krajnje svjedočanstvo. Ali, njihova će krv oprati i očistiti ovaj svijet, da bi se odatle rodio jedan svijet obnovljen u ljubavi i nanovo posvećen Božjoj proslavi!...”


31. prosinca 1974.
Posljednja noć godine

Počelo je klijati (66)

“Završi ovu godinu i započni novu sa mnom, o sinko, na mom Bezgrješnom Srcu, u molitvi.

To je molitva zahvalnica za sve što sam Ja ove godine učinila za svoj Pokret, primajući sve ono najdragocjenije što si mi ti za nj prikazao: tvoju molitvu, tvoju patnju, tvoje potpuno pouzdanje u mene. I tako je poziv, koji sam Ja sama proširila, već stigao do mojih predragih u čitavom svijetu. Bačeno je sjeme i već je počelo klijati.

U slijedećoj godini sazrijet će i procvjetati u tako čudesno proljeće da će biti na veliku radost i utjehu svim mojim sinovima.

To je molitva umilostivljenja za toliku tvoju braću koja ovu novu godinu dočekuju na zabavama, nastojeći jedino sve zaboraviti i uživati, te često vrijeđaju Srce mog Sina kao i moje majčinsko Srce.

S novom će godinom početi odlučujući događaji: u času kad ih većina čovječanstva bude najmanje očekivala.

Moja je četa sad već spremna za bitku, i doskora će cijela Crkva prisustvovati toj borbi između mene i mog trajnog neprijatelja: Sotone, koji je zaveo većinu čovječanstva, te iskvario i na stranputicu odveo mnogu djecu moje Crkve...”


1975.
Budite radosni


4. siječnja 1975.
Prva subota u mjesecu i u godini

Vjerni mojem i Papinom glasu (67)

“... Koliko mi je bila draga sv. Misa što si je jutros prikazao u čast moga Bezgrješnog i ožalošćenog Srca, u mojem veoma štovanom svetištu!

Došao si kao na molitveno hodočašće, moleći Krunicu i pjevajući hvalospjeve meni na čast.

Već sam ti izrazila svoje zadovoljstvo i ti ga znaš: osobito u času kad sam te zaustavila i kad sam preko tebe blagoslovila sve svećenike svog Pokreta, a naročito one koji su geografski najudaljeniji: one s njemačkog, francuskog i engleskog jezičnog područja, one iz daleke Amerike, kao i one u misijama Afrike i Azije.

U ovom času, u svakom dijelu svijeta, svi su me moji svećenici napose osjetili u svojoj blizini: moji sinovi koji su se u ovu prvu subotu u mjesecu i u godini duhovno sjedinili u štovanju mojeg Bezgrješnog Srca.

Predragi moji sinovi, koliko li radosti i koliko utjehe pružate mojem majčinskom Srcu! Vi napokon odgovarate svojim velikodušnim ‘Da’ na ono što sam Ja u Fatimi tražila za spasenje svijeta.

Svećenici posvećeni mom Srcu, čekala sam samo na to vaše ‘Da’ da bih započela djelovati. Sad ću, s vama, započeti svoje Djelo.

Kao prvo, ovaj će se moj Pokret proširiti posvuda. Sa svih strana svijeta skupit ću svoje predrage svećenike. Oni će, kao potaknuti neodoljivom snagom Duha Svetoga, odgovoriti i skupiti se u četu mojih svećenika pozvanih da budu vjerni jedino Evanđelju i Crkvi.

Kada dođe čas strahovitog sukoba sa svećenicima koji unose zabludu, i koji se dižu protiv Pape i moje Crkve, odvlačeći u propast ogroman broj moje jadne djece, vi ćete biti moji vjerni svećenici.

U tami, što će je Zloduh posvuda raširiti, među mnoštvom krivih ideja koje će se, nakon što ih Duh oholosti rasije, učvrstiti i koje će gotovo svi slijediti, u času kad se sve u Crkvi stavi na diskusiju, pa čak i samo Evanđelje moga Sina neki proglase kao legendu, vi ćete, svećenici meni posvećeni, biti moji vjerni sinovi.

Vjerni Evanđelju, vjerni Crkvi.

Snaga vaše vjernosti izvirat će odatle što ste se navikli pouzdavati jedino u mene, te što ste postali poučljivi i poslušni jedino mojem glasu.

I tako, sinci, nećete slušati glas ovog ili onog teologa, niti naučavanje ovoga ili onoga – ma koliko velik broj pristaša imao – nego ćete slušati samo moj glas.

Moj će vam glas blago ponavljati samo ono što bude naviještao Papa i s njim sjedinjena Crkva.

Vjerni mom i Papinom glasu, bit ćete četa koju sam Ja pripremila da brani njegovu osobu, da širi njegovu neprihvaćenu nauku i da ga bodri u njegovoj napuštenosti i samoći.

Bit ćete progonjeni: doći će čas kad ćete vi biti jedino upaljeno svjetlo, i tako ćete moći, u vjernosti Evanđelju i u trpljenju, pokazati nebrojenom mnoštvu duša put spasenja. Mojim posredovanjem, to vaše svjetlo se neće nikad posve ugasiti.

Moji predragi: smatrajte me kao Majku koja je uz svakoga od vas. Dani prolaze i veliki se čas približuje. Ovo je čas kad vas skupljam sa svih strana svijeta da bih vas sve imala u svojem Bezgrješnom Srcu...”


28. siječnja 1975.
Spomendan sv. Tome Akvinskog

Vrijeme koje vam je na raspolaganju (68)

“Pripravi se, sinko, da skupiš još ovih mojih sinova: slijedi pravac koji sam ti već zacrtala.

Žuri mi se i želim da se svećenici mog Pokreta nađu zajedno prije velike oluje.

Da zajednički mole: kao u Cenakulu. Ja vas, kao Majka, skupljam na molitvu. Vratite se, moji predragi svećenici, molitvi. Ja trebam vašu molitvu.

Molite sa mnom i po meni onu tako jednostavnu, ali tako djelotvornu molitvu, koju sam od vas tražila: svetu Krunicu.

Molite dobro: ponizno, jednostavno, predano i s pouzdanjem. Ne budite u brizi ni za što drugo; sada se više ne smijete uzrujavati radi ostalih problema koji uznemiruju...

Duše su se masovno udaljile od Boga i jure putem pokvarenosti koja svakim danom postaje sve nasilnija i nečovječnija. Sada više nije dovoljna vaša djelatnost, naročito ona što je sami poduzimate, da bi se te duše zaustavile. One se nalaze samo jedan korak udaljene od svoje vječne propasti. Samo ću ih Ja, svojim majčinskim i čudesnim posredovanjem, moći spasiti u posljednji čas.

Zato trebam vašu molitvu.

Moji svećenici se moraju svakog časa nalaziti u ovom svećeničkom stavu: na mom Srcu u molitvi za spas svijeta.

Rasprave, pretjerano uzrujavanje, zauzimanje stavova i problema koji su danas u modi, što sve samo rasipa i troši vaše sile, sve su to akcije uznemiravanja sa strane moga Protivnika koji danas uspijeva sve i svakoga prevariti.

Vas, moji predragi sinovi, neće on nikad zavesti jer ste posvećeni mojem Bezgrješnom Srcu. Zato ćete biti uvijek samo moji svećenici koji će neprestano, zajedno sa mnom, moliti da bi se velika apostazija bar djelomično obuzdala, te da bi velike i neminovne kazne bile barem ograničene.

Da se volite kao braća, sakupljeni oko vlastite Majke. Koliku li bol osjeća svakog dana moje majčinsko Srce kad vidi kako se ni neki svećenici danas više ne vole i ne pomažu! Egoizam je ugušio svaki polet bratske ljubavi, i u dušama mnogih mojih sinova samo je velika studen i tama.

Ljubite se, premili moji sinovi. Tražite se, združujte se, pomažite jedan drugome da biste bili svećenici vjerni: Papi, Evanđelju i Crkvi.

Ne uznemirujte se, iako se sada čini kao da sve u vjeri propada. Ako hoćete ostati u istini, ne smijete zanijekati ni jednu riječ iz Evanđelja moga Sina, nego Evanđelje morate prihvatiti od riječi do riječi.

Vi budite proživljeno Evanđelje, kako biste svoju svjetlost suprotstavili velikoj tami koja se sve više nadvija nad mojom Crkvom.

Da budete sa mnom: u ovim susretima svi će osjetiti moju osobitu prisutnost. Kako je vrijeme na izmaku, Ja ću sama dati da me svatko osjeti na izvanredan način...

Umnoži ove susrete. Vrijeme kojim sada raspolažete kratko je: treba sve učiniti dobro, da bi duh mojih predragih sinova bio pripravan, ali ne da bi strahovali.”


15. veljače 1975.
Ukazanje “Djevice siromaha” u Banneux-u

Radost da vas mogu odgajati (69)

“Najdraži moj sine, zašto se uznemiruješ? Zašto katkad gubiš svoj mir?

Sve što ti se ovih dana dogodilo, to sam Ja odredila da bi se doista mogao od svih odijeliti. Čak i od onih osoba koje Ja i moj Sin Isus osobito ljubimo.

Ti si tako majušan da se, i neopazice, na kraju oslanjaš na njih, da si ovisan o njima. Ta tvoja privrženost biva toliko jača, koliko su mi te duše bliže.

Tebi trebaju samo njihove molitve i njihove patnje, a to Ja od njih tražim za tebe i za svoj Pokret. Ti im uzvrati svojom molitvom i svojom velikom bratskom ljubavlju. To je dovoljno. Ostalo nije od mene, a za tebe je isprazno i suvišno: pravi gubitak vremena...

Predragi moji sinovi, dajte se doista odijeliti od svega. Gledajte: nisu ni vaše pogreške, ni vaši padovi, ni vaša velika ograničenost ono što vas priječi da budete posve moji i raspoloživi za moj veliki plan. O, ne! To su čak veliki darovi za vas, jer vam pomažu da se osjećate i ostanete maleni. Oni vam poput mjere pokazuju koliko ste maleni.

Jedina zapreka koja vam priječi da budete sasvim moji, jesu vaše privrženosti. Koliko li ste još vezani, sinci! Na same sebe, na osobe, pa i dobre i svete, na svoje aktivnosti, na svoje ideje, na svoje osjećaje. Sve ću te veze Ja raskinuti, jednu po jednu, da biste bili samo moji...

Tada ću Ja moći djelovati u vama i izvršiti svoje majčinsko Djelo., a to je da od svakog od vas načinim živi otisak svog Sina Isusa. Pouzdajte se u mene bez straha: svaku bol što je budete osjetili pri novom odricanju ispunit ću novim darom ljubavi. Svaki put kad se odvojite od nekog stvorenja osjetit ćete da vam je Majka bliža.

Maleni moji sinci, pružite mi radost da vas mogu odgajati.”


15. ožujka 1975.

Bez brige za sutra (70)

“... Živi svakog časa u meni, bez brige za sutra, bez ikakve zabrinutosti za ono što ćeš morati raditi. Vodit ću te za ruku u svakom času...

Još ćete samo malo vremena hodati u svjetlu: doskora će sve obuzeti tama. Tada ću Ja sama biti vaše svjetlo i vodit ću vas da izvršite ono što moje Bezgrješno Srce želi.

Da biste to mogli učiniti, moram, predragi sinovi, tražiti od vas ono što će vašu ljudsku narav najviše stajati; tražim od vas da živite ne misleći na sutrašnjicu i ne brinući se za budućnost.

Nemojte me pitati: što ćemo raditi? Kako ćemo se morati ponašati? Je li već blizu veliko čišćenje? Kakva nas sudbina čeka?

Živite u savršenoj ljubavi i u savršenom predanju sadašnje vrijeme koje Ja – čas po čas – uređujem za vas, moja malena dječice.

Zato, naviknite se ne gledati na druge stvari, nego samo na mene. Ne gledajte na ono što vas očekuje, na mukotrpna zbivanja ovog vašeg vremena. Ne gledajte na ono što danas mnogi rade protiv moga Sina i protiv mene, a pripremaju se raditi i protiv vas.

Približava se čas tame, čas kad ćete morati piti iz kaleža koji je moj Sin pripremio za svakoga od vas. Ali, nemojte gledati ni na taj čas, da vas ne bi obuzeo strah i uznemirenost.

Gledajte jedino na moje Bezgrješno Srce: tu se sklonite i ogrijte, tu se ojačajte. Tu se osjećajte na sigurnom...”


28. ožujka 1975.
Veliki Petak

Križni put (71)

“Evo zašto sam željela da budeš danas na ovom mjestu, daleko od svake brige i aktivnosti, da bi ostao sam s mojim Sinom Isusom...

Put kojim želim povesti moje predrage sinove, svećenike posvećene mojem Bezgrješnom Srcu, i sve koji pripadaju mojem Pokretu, jest put Križa.

Sve ih želim na Križu sa svojim Sinom, u molitvi i trpljenju. To je bio put kojim je prošao Isus da bi izvršio Otkupljenje i spasio sve ljude.

Tim putem moraju proći i svećenici koji su pozvani da sastave moju četu, da bi se ljudi koje je moj Sin otkupio, a koje mu je Sotona ugrabio, mogli opet danas spašavati posebnim posredovanjem ovog mojeg majčinskog Srca.

Put Križa je, moja malena djeco, jedini put koji sam vam označila, jer to je onaj put kojim je vaša Majka, sa Sinom Isusom, prva prošla.

Idite njime bez straha, jer Ja ću vas voditi za ruku, i moja će vas majčinska ljubav bodriti.

Idite tim putem zajedno sa mnom, u mom Bezgrješnom Srcu. Tako ćete kraj svoga križa osjetiti prisutnost Majke, koja će vas hrabriti i pomagati vam.

Tim putem morate proći, jer ćete jedino tako moći biti u svemu slični mojem Sinu Isusu. Moj je zadatak da vas u svemu učinim sličnima Njemu.

Nakon što ste se odrekli svega, kako biste bili spremni vršiti Očevu volju, nakon što ste postali samo djeca, da biste bili svećenici po Isusovu Srcu, došao je čas kad ste pozvani da se uspnete s njime na Kalvariju.

Ovo je čas Kalvarije za moju Crkvu, za Svetog Oca, za sve svećenike koji žele biti vjerni mom Sinu i Evanđelju. Ali, predragi sinovi, ovo je također i vaš najljepši čas, za koji sam odavna pripremala svakoga od vas. Recite sa mnom: ‘Da, Oče, neka se vrši Tvoja volja’.

I ako je ovo čas tame, Ja sam pozvala vas da odražavate svjetlo Očeve volje i plana. Bit ćete pozvani da svjedočite za Božje očinstvo i milosrdnu Božju ljubav...”


25. travnja 1975.
Blagdan sv. Marka Evanđeliste

Ne žalostite me svojom sumnjom (72)

“Najdraži moj sine, sad si već gotovo dovršio Djelo koje sam ti povjerila.

Skloni se sada u moje Bezgrješno Srce: ovdje želim da budeš, da te ojačam i sačuvam u trenutku strahovite kušnje.

Premili moji sinovi, svećenici posvećeni mojem Srcu: poslušajte još glas svoje Majke koja vas blago opominje da se uzmognete pripremiti za velike događaje koji prijete svijetu.

Budite doista samo moji, predajte mi se bez ustezanja...

Ne mislite više na svoju prošlost.

Ima među vama onih koji još misle na svoju prošlost, nanovo osjećaju bol tolikih rana koje sam Ja izliječila, te su kao sputani i ne mogu mi se potpuno predati.

Sputava ih misao: je li moguće da je nebeska Majka mene – nakon tolikih mojih slabosti i nevjera – doista izabrala i da me osobito ljubi?

O, sinovi moji! Moje je Srce prepuno nježnosti prema vama upravo zato jer ste maleni i slabi, jer ste katkad pali, jer se osjećate veoma krhki.

Vi, moja mala djeco, sami po sebi nikad ne biste mogli nadvladati ono što vas čeka: radi toga vas i hoću zatvoriti u svoje Bezgrješno Srce. Ja ću osobno biti vaša sigurnost i vaša obrana.

Ima ih još među vama koji su obuzeti napašću sumnje i kritike. Nakon svega onoga što sam za vas učinila!...

Ne žalostite moje Srce svojom sumnjom i nevjerom. Zar još niste naučili pustiti me da vas Ja vodim? Nadvladajte tu napast molitvom.

Od svojih svećenika tražim samo molitvu i povjerenje u mene. Svaki trenutak koji nisu proveli sa mnom i u posvemašnjem predanju, za njih je kao izgubljen i kao da su mi ga oteli, a to veoma žalosti moje majčinsko Srce.

Došao je čas kada se neki od mojih sinova svećenika spremaju da se javno suprotstave mojem Sinu i meni samoj, Papi i Crkvi.

Tada ih više neću moći priznati za svoje sinove. Ja ću osobno sići s Neba da se stavim na čelo čete svojih premilih sinova, i satrti ću njihove spletke.

Nakon velikog prevrata i čišćenja zemlje, moje će Bezgrješno Srce slaviti pobjedu u najvećem Božjem trijumfu.

Za taj čas, moji predragi svećenici, pozvala sam vas, jednog po jednog, sa svih strana svijeta i pripremila vas.

Nema više vremena za sumnju i nesigurnost: ovo je vrijeme borbe.

Svaki od vas neka dopusti da ga sklonim u svoje Bezgrješno Srce.”


7. lipnja 1975.
pomendan Bezgrješnog Srca Marijina

Odgovorite na moj najvažniji poziv (73)

“Nastavi zapisivati ono što Ja sama diktiram tvom djetinjem srcu, što ga je odabralo moje Bezgrješno Srce.

Budi sve poučljiviji i poslušniji tvom duhovnom vođi: osloni se posve na njega. Ja ću mu dati potrebno svjetlo da shvati što želim od njega za svoje planove.

Ne boj se, moj najdraži sine. Zašto se uzrujavaš i ponekad gubiš svoj mir?

Ti si u mom Srcu. Živi trajno u mom majčinskom Srcu. Osjeti svu vedrinu i svu nježnost koju ono za tebe osjeća.

Živi, sinko, da bih Ja mogla na tebe izliti svu nježnost mog Bezgrješnog i ožalošćenog Srca...

Tko god te gleda, sluša, prođe pokraj tebe, mora osjetiti kako u njegovu dušu silazi jedan dio tog mog nadnaravnog miomirisa i nježnosti, koju majčinsko Srce gaji prema svim svojim sinovima.

Radi toga želim da se uistinu odijeliš od sviju. Nemoj tražiti drugih glasova i drugih oslonaca. Zar ne osjećaš da ti Ja osobno govorim i da te vodim? Moje Bezgrješno Srce bit će tvoja jedina utjeha, i iz tog Srca doći će ti svako ohrabrenje.

Za sve ostalo pusti da se Ja pobrinem. To je isključivo moje Djelo, koje nitko neće taknuti, jer sam ljubomorna na nj samom Božjom ljubomorom. To sam Djelo Ja htjela radi velikog Božjeg trijumfa i radi konačnog Sotoninog poraza.

Nemoj se uznemirivati ako čuješ da se, tu i tamo, pojavljuju pokreti što su ih pokrenule duše kojima se Ja ukazujem: naprotiv, sve je to dio moga velikog plana. Zato, svaka stvar mora ostati na svome mjestu.

Tvoje mjesto je u Svećeničkom marijanskom pokretu. Preko mojih svećenika golem će se broj vjernika opet posvetiti mom Srcu i potpuno se pouzdati u mene. Jednostavno, bez organizacije: neka se svi predadu meni kao što se i dijete potpuno predaje vlastitoj Majci.

Sinovi moji, bitka je već započela, i Ja od vas tražim jedino da odgovorite na moj najvažniji poziv.

Budite moji svećenici; budite jedino svećenici molitve. Ne gubite vrijeme na drugo, jer je vrijeme koje vam preostaje za vas i odviše dragocjeno.

Uvijek i dobro molite sv. Krunicu. Živite i širite Evanđelje moga Sina Isusa. Pomažite, branite i molite se za Kristova Namjesnika – Papu.

Budite siromašni, maleni i ponizni: budite samo moji maleni sinovi, koji čine vijenac ljubavi oko moga Bezgrješnog i ožalošćenog Srca.

Danas vas, jednog po jednog, blagoslivljam, grlim i zatvaram u ovo svoje Srce.

Nikada, ni na čas, nemojte se osjećati sami i bez mene. Sinovi posvećeni mome Srcu, Ja sam vaša Majka. Ja vam danas darujem dar svoje trajne prisutnosti uz svakoga od vas.”


9. srpnja 1975.

Vaš najteži križ (74)

“Koliko sam ti puta ponovila: ostani uvijek u mome Srcu i ne boj se ničega. Ne budi nikad u brizi, pa ni za moj Pokret: od tebe želim jedino molitvu, patnju i najpotpunije predanje meni.

Ovih te dana nisam htjela iskušavati. Tako si majušan i tako potpuno moj, da te Majka ne može ni na čas ostaviti sama...

Htjela sam da okusiš samo jednu malenu kap velike gorčine, koja preplavljuje moje Srce radi tolikih mojih bijednih sinova svećenika, kojih se je Sotona već sasvim domogao...

Jadni moji sinovi, koliko mi ih je žao!

Svećenici su moga Sina, a u njega sada više ne vjeruju i stalno ga izdaju. Pozvani su da budu djelitelji milosti, a sada već trajno žive u grijehu; njihov je život neprekinut lanac svetogrđa. Kao svećenici poslani su navješćivati Evanđelje spasa, a oni su sada postali širitelji zabluda. Kao svećenici dužni su spašavati mnoge duše, a koliko mnogo duša oni vode putem propasti!

To je čas kad se groza pustoši zaista uvlači u sveti Božji hram.

Nisu više sol zemlje, nego obljutavljela sol, koja nije za drugo nego da se prospe po zemlji da bi svi po njoj gazili. Nisu više svjetlost na svijećnjaku, nego tama koja još više zamračuje noć.

Svi su ti moji jadni sinovi svećenici bolesni, jer su pali pod vlast Sotone...

Pa, kako onda, predragi sinko, ne bi moje Bezgrješno Srce bilo preplavljeno beskrajnim morem boli?

Što morate činiti vi, svećenici moga Pokreta, premili sinovi moga ožalošćenog Srca, za spas svih tih svećenika koji su tako bolesni i tako potrebni moje majčinske pomoći?

Pomažite im, ali ih nikada nemojte osuđivati. Uvijek ih ljubite. Ne osuđujte ih, jer to ne spada na vas. Ljubite ih svojom patnjom, svojim svjedočenjem i svojim dobrim primjerom.

Budite im za ugled i izvana u obrani vašeg dostojanstva: nikad nemojte napuštati crkvenu odjeću, pokoravajući se u tome volji Namjesnika moga Sina, Pape, kako je on više puta izjavio.

Molite za njih: potrebna je velika moć molitve, da biste od Isusova Srca ishodili da se ti moji jadni sinovi obrate i osvijeste. Ja sam vas odabrala za trijumf svog Bezgrješnog Srca u svijetu. Ali, taj će trijumf započeti spasenjem mnogih mojih jadnih sinova svećenika koji su zalutali.

Načinite neprekinuti lanac molitve i ljubavi da biste izmolili njihovo spasenje, i da bi moje Bezgrješno Srce postalo, naročito za njih, najsigurnije utočište.

Trpite: s Papom, s biskupima i s vjernim svećenicima.

Isus od vas danas traži da nosite ovaj križ: živjeti uz braću svećenike koji više ne vjeruju, koji više ne žive Evanđelje nego ga izdaju, koji su nevjerne sluge, a ipak ostaju u Crkvi da bi bili djelitelji ove nevjere...

Ta će se sablazan još produbiti i pogoršati. Bit ćete pozvani na još veće trpljenje, jer će ovaj pravi otpad od Evanđelja, jednoga dana, prije oslobodilačkog čišćenja, postati sveopći u Crkvi.

Zato ne gledajte više na vrijeme; nemojte čak ni računati vremena mojega trijumfa.

Živite u predanju i pouzdanju kao moja malena djeca, na mom Bezgrješnom Srcu.”


24. srpnja 1975.

Budi vedar u tom svom odmoru (75)

“Uđi, moj najdraži sine, u moje Bezgrješno Srce: tu je mjesto tvoga odmora.

Provedi ove dane uvijek sa mnom, u mom društvu. I ove godine htjela sam da budeš ovdje: među ovom mojom malenom dječicom koja su, ljudski gledajući, slabašna i uboga, ali zato draga mojem Srcu.

Budi jedino i uvijek moje dijete, ubogo u svemu, ali koje želi od mene prostodušno sve primiti...

Taj moj način govora možda će izazvati čuđenje kod velikih, ali je tako prirodan i jednostavan za moju djecu.

Sunce, more, priroda: sve su to darovi tvoga nebeskog Oca za tebe; sve je to posvećeno prisutnošću i radošću moga Sina Isusa.

U časovima tuge, kako li je ova priroda, gotovo rasprostrta do njegovih nogu, tješila Srce mojega Sina: sunce svojom svjetlošću, milo Galilejsko polje svojim cvijećem, svojim pjesmama i žarkim žućkastim njivama, te blagi odsjev velikog jezera.

Svaka stvar kao da se je oglasila na veliku molitvu moga Sina Isusa, na njegovu silnu čežnju za samoćom, na njegovu prirodnu želju da živi u društvu s Ocem.

Koliki danas, na tim plažama žive ne mareći za Boga, uronjeni u novo poganstvo. Vrijeđaju ga, nezahvalni na tom velikom daru.

Ali, ovdje, u ovim istim mjestima moja ga djeca ljube i tješe.

Tvoja prisutnost, sinko, treba da bude kao neka zadovoljština. Mora radi toga biti prisutna ljubav, molitva i život sa mnom.

Tako su danas u svijetu prisutni svećenici moga Pokreta: posvećeni su mojem Bezgrješnom Srcu i Ja ih prikazujem Ocu kao znak zadovoljštine.

Zato, koliko se više bude množio grijeh, toliko će više rasti njihova ljubav prema Bogu; koliko više bude blato sve preplavilo, toliko će jasnija i sjajnija biti njihova čistoća; koliko se više bude širilo odmetništvo od vjere, toliko će hrabrije biti njihovo svjedočanstvo za vjeru, sve do krvi.

Tako će oni postati znakom zadovoljštine, radi svoje ljubavi, vjernosti i čistoće.

I upravo zbog tih mojih malih sinova, posvećenih mom Srcu, zlo neće prevladati. Štoviše, na kraju će biti poraženo.

S tom sam ih namjerom Ja odabrala i pripremila za ovo veliko čišćenje svijeta.

S ovog vas mjesta sve blagoslivljam uz mnogo izljeva milosti, zajedno s tvojim duhovnim vođom koga sam ti dala i koji sve više postaje poslušno oruđe u mojim rukama za izvršenje mojih planova, sa svom ovom mojom malenom dječicom koja ti prave društvo.

Moli, odmaraj se, radi i ljubi: i ovi tvoji dani dio su mojeg velikog plana s tobom. Uđi, dakle, vedro u taj svoj odmor.”


29. srpnja 1975.

Evo službenice Gospodnje (76)

“Gledaj, sinko, na dobro koje ti Majka želi.

Sad si već navikao da sve radiš sa mnom: osjećaš kako te svakog trenutka vodim da radiš ono što Ja od tebe želim. Vodi te majčinsko Srce; već sada, ovdje, osjećaš kako je prestala svaka tvoja briga.

Moji predragi svećenici: želim da se svi meni predate na takav način. Nemojte više misliti sami na sebe, ne budite u brizi ni za što, prepustite se da vas Ja vodim. Trebam jedino vaše pouzdanje, potrebno mi je jedino vaše potpuno predanje.

Sotona se boji samo ovoga: vojske svećenika koji su se posvetili mom Bezgrješnom Srcu i onih koji su se posve meni predali. On zna, da sam s njima Ja osobno prihvatila izazov na dvoboj, na koji se ponovno usudio izazvati mog Sina, te sad već osjeća da je njegov poraz blizu.

Na njegov ponovni gest oholosti i pobune, kojim je sada zaveo već čitavo čovječanstvo, Ja ću opet po svojoj malenoj dječici ponoviti: ‘Evo službenice Gospodnje. Neka mi bude po tvojoj riječi’.

I tada će doći do konačnog poraza Sotone i njegovih mnogobrojnih sljedbenika, uz trijumf moje malene djece u mojem Bezgrješnom Srcu. Ne pitajte me kad će se to dogoditi, jer Ja sam započela taj trijumf.”


5. kolovoza 1975.
Spomendan Snježne Gospe

Svećenici mi odgovaraju (77)

“Budi vedar, uzdaj se u me i što se tiče širenja mog Pokreta.

Nemoj biti u brizi ako vam ostaju neriješene mnoge molbe za knjižicama, na koje – bez svoje krivnje – niste mogli odgovoriti, iako su već mjesecima poslane.

Pretpostavljaš da bi se savršenom organizacijom mogle odmah razaslati sve knjižice koje ljudi traže. I ti misliš da bi to bilo dovoljno za proširenje mog Pokreta? Ne, sinko, jer ti svesci, kad jednom stignu na odredište, mogu ondje i ostati ležati; ili ako i budu razaslani, mogu nepročitani ostati spremljeni u ladici naslovnika; ili ako ih i pročita, mogu ostaviti posve ravnodušnim onoga tko ih bude čitao.

Jedino je moje majčinsko djelovanje potrebno za proširenje mog Pokreta. Samo je moje majčinsko djelovanje ono što priprema duše da prihvate taj moj dar; ono što za svakoga određuje čas kad će mu biti dan; ono što daje osobitu milost da se moje riječi mogu shvatiti i da mogu u dušama proizvesti onu čudesnu stvarnost koju izražavaju.

Zato vas uporno molim da moje djelovanje potpomognete svojom molitvom. Nju uvijek tražim od vas, jer mi je ona potrebna, a ne tehnička savršenost.

Reci X-u da ga sa zadovoljstvom gledam dok radi za moj Pokret, a znam da je već ionako zauzet mnogim poslovima.

Ali, da bi utješio moje ožalošćeno Srce i da bi sam mogao živjeti u nutrini tog Srca, od njegova velikodušnog duha tražim više molitve, časova šutnje i života sa mnom...

Od tebe, najdraži moj sine, tražim molitvu, patnju i šutnju.

Šutnju naročito što se tiče intimnosti između tebe i mene.

Nemoj govoriti o onome što Ja činim s tobom, da ne bi zapriječio moju djelatnost, i da ne bi usporio plan mog Bezgrješnog Srca. Sve reci jedino svom ispovjedniku i duhovnom vođi.

Gledaj, Ja sam te sama dovela do velike intimnosti sa mnom. Ali, tvoja su braća još na putu. Zato još ne mogu shvatiti.

Od tebe uvijek očekujem molitvu i patnju.

Sad je vijest o mom Pokretu već stigla u svaki kraj svijeta, i svećenici koji su se posvetili mom Bezgrješnom Srcu svi mi odgovaraju.

Potrebno je, ipak, da ti moji sinovi napreduju pod mojim vodstvom i da se nikad ne zaustavljaju. Ni jedan od njih ne smije biti osrednji. Sve ih, u svom Bezgrješnom Srcu, želim dovesti do velikih stupnjeva svetosti.

Kad bi samo znali koliko ih Sotona napastuje, kolike im smetnje pravi, i kako ih muči i obeshrabruje!

Budi uvijek u mom Srcu i na Križu za njih: tvoja molitva i tvoja patnja pomoći će im da napreduju u svetosti.

Da, budi na Križu i u mom Bezgrješnom Srcu: da možeš uvijek, uza me, pomagati ovoj svojoj braći i mojim predragim sinovima.”


13. kolovoza 1975.

Sotona bjesni (78)

“... Osjećaš da sam ti uvijek blizu. Katkad moja majčinska djelatnost gotovo sasvim zaokuplja tvoju vlastitu djelatnost, i ti živiš trajno sabran u mom Bezgrješnom Srcu.

Nalaziš se ovdje, na ovome mjestu, gdje je moj Sin Isus, i gdje sam Ja također prisutna...

Zašto sam željela da budeš ovdje gore?

Da ti pomognem da se uspneš na svoj Križ, malo moje dijete. Obdarit ću te velikim darovima ljubavi i boli. Samo tako moći ćeš pomoći svojoj braći svećenicima da napreduju u svetosti i da postanu svaćenici kakve ih želi Srce Isusovo.

Ti si ih sve posvetio mojem Bezgrješnom Srcu, zar ne? Oni su sada moji, meni pripadaju, a moja je dužnost da od njih učinim svećenike kakve Isus želi.

Ali, kad bi ti, sinko moj, znao koliko još ljudskog ima u njima: privrženi su sami sebi, užicima, ugledu, ovozemaljskim dobrima i vlastitom načinu gledanja. Još sumnjaju u mene, sinko, sumnjaju u tebe i u zadaću koju sam ti Ja sama povjerila.

Sotona ih muči i žestoko rešeta, zavodi ih ohološću i jako ih obeshrabruje! Bijesan grize moju petu; bijesno se diže protiv mojih malenih sinova. Zna da će oni doskora postati vjerni svećenici, da ću mu Ja s njima zauvijek zgaziti glavu.

Željela sam da budeš ovdje gore, jer ovdje počinje tvoja Kalvarija...”


23. kolovoza 1975.
Spomendan sv. Ruže Limske

Uputit ćeš ih prema meni (79)

“Vrati se vedar na moje Bezgrješno Srce. Koliko li si prepatio ovih dana: mrak, tamu, sumnju! U izvjesnom smislu iskusio si također što je to napuštenost.

U tim časovima, čini ti se kao da si se izgubio: zoveš me, a kao da sam daleko od tebe, i kao da je sve obmana. Naprotiv, nikada nisam bila tako blizu kao u tim časovima, nikad kao tada, sinko, nisam te gledala s tolikom ljubavlju i nježnošću, i privijala na svoje Bezgrješno Srce.

Potrebna mi je ova tvoja patnja: od tebe tražim jedino molitvu i patnju. Poslije ću ti dati novu svjetlost i novu vedrinu; radovat ćeš se i ojačati, i tako ćeš biti još spremniji da te ponovno mogu staviti na tvoj Križ.

Samo kad budeš podignut na svoj Križ, moći ćeš pomoći svim svećenicima moga Pokreta, da bi bili ono što moje Bezgrješno Srce želi od njih.

Koliki još put moraju prevaliti ti moji sinovi, a ti ćeš im pružiti ruku i uputiti ih prema meni...”


12. rujna 1975.
Spomendan sv. Imena Marijina i obljetnica pobjede Presvete Marije kod Beča (1683.)

Maleni za druge, a veliki za mene (80)

“Izabrala sam te upravo radi tvoje malenosti i siromaštva. Isus sa zadovoljstvom i osobitom ljubavlju gleda malene, čista srca i jednostavne.

Budi uvijek takav.

Zatim, nemoj nikad gledati na sebe, jer ću ti Ja dati dar da ću te ostaviti s tvojim pogreškama.

Moj te Sin Isus ne ljubi radi onoga što znaš učiniti, nego radi tebe samoga: ljubi te takvog kakav jesi. Nisu to tvoje zasluge, nego je jedino njegova ljubav ono što ga snažno privlači k tebi.

Ja, Majka, također te ljubim takvog kakav jesi: i s tvojim pogreškama, samo ako uvijek nastojiš da ih popraviš. Ako one tebi pokazuju pravu mjeru tvoje malenosti, tada i meni pomažu da bih te učinila više mojim.

Svećenici moga Pokreta: ne plašite se ako ponekad osjetite da ste još tako daleko od ideala koji Ja predlažem. Meni je dovoljna vaša poniznost, vaše pouzdanje i vaša dobra volja.

Upravo oblikujem četu svećenika koji možda nikad neće postati savršeni, ali će sigurno biti sasvim moji.

Savršenost, što ću je Ja u njima izgraditi, bit će unutarnja i sakrivena: bit će maleni za druge, a veliki za mene. Mnogi će ih također prezirati i progoniti, ali će u duši imati uvijek moju radost.

Želim, sine, da mi to cvijeće prikažeš baš danas za blagdan mog Imendana.

Blagoslivljam tebe, blagoslivljam sve vas sa zahvalnošću i priznanjem.”


15. rujna 1975.
Spomendan Žalosne Gospe

Sa mnom se prinositi i trpjeti (81)

“Moj predragi sine, molbom i voljom svoga umirućeg Sina postala sam tvoja prava Majka.

Ja sam Majka sviju.

Povlasticom mog tjelesnog Uznesenja u nebo, ovo moje Bezgrješno Srce ne prestaje kucati iz ljubavi prema vama.

Isto tako, ono nikad nije prestalo biti ucviljeno i ožalošćeno zbog mnoge moje djece koja i dalje čine zlo, te idu putem propasti i tako osujećuju svu muku moga Sina Isusa i mene.

Sigurno se nalazim u Nebu: savršeno blažena uz svoga Sina, u svjetlu Presvetoga Trojstva u vječnoj radosti anđela i svetaca. No, moja majčinska dužnost veže me još uvijek uz vas i nastavlja se uz vas na ovoj zemlji.

Ako sam vaša Majka, svaka vaša bol je također i moja.

Tako se u mojem Srcu doista odražava sva gorčina, sva bijeda i sva velika bol svijeta.

Ako sam vaša Majka, ne mogu a da ne trpim za svoju djecu. Trpim za sve, a napose za one koji su najudaljeniji, najpotrebniji, osobito za moje bijedne, grešne sinove.

Ako sam Majka, ne mogu a da ne trpim za grešnike; za sve, jer želim da se svi vrate Srcu moga Sina Isusa i mojem majčinskom Srcu.

Blažena sam u Raju, a ožalošćena na zemlji uz vas, moja jadna, nevoljna djeco.

Svećenici moga Pokreta, predragi sinovi moga ožalošćenog Srca: hoćete li prihvatiti moj slatki poziv da sa mnom trpite?

Često sam upravo iznenađena kad vidim s kolikom tjeskobom – katkad čak s nekom posve ljudskom znatiželjom – gledate u budućnost. Često vam se dešava da se pitate: ‘Kada će doći to čišćenje?’

Ima i takvih koji misle da mogu, u moje ime, naznačiti određene i sigurne rokove, a zaboravljaju da su sat i čas tajna sakrivena u milosrdnom i očinskom Božjem Srcu.

Majka ne može postaviti vremenske granice svojoj djelatnosti majčinskog poziva i milosrdnog iščekivanja.

Stoga vam Ja kažem: predragi sinovi, ne gledajte u budućnost i nećete zapasti u tjeskobu i malodušnost. Živite samo sadašnji trenutak, posve predani mojem Bezgrješnom Srcu. Da, sadašnji trenutak kojeg ljubav nebeskog Oca određuje za vas, moja malena djeco...

Pred Ocem – koji je posvuda – vrijedan je samo sadašnji trenutak: ni prošlost, ni budućnost, jer to nije vrijeme za vas.

Sudjelujte u mojoj boli, predragi moji sinovi. U času kad je cijeli svijet bio zauvijek otkupljen i očišćen, Otac je primio božansku bol Sina i ljudsku bol mene – Majke.

Dakako, i vaša patnja, sinovi, služi za čišćenje svijeta.

Ako dođe kazna, bit će to samo kao posljednji i veliki zahtjev patnje radi obnove svijeta i radi spasenja tolike moje jadne djece.

No, ništa ne pomaže toliko trijumfu moga Bezgrješnog Srca kao svećeničko srce koje pati. U vama je, sinci, Isus, koji nastavlja svoju zadaću čišćenja. Samo njegova Krv može oprati sve zlo, svu mržnju i sav grijeh svijeta.

Zato, budući je sada stigao čas čišćenja, bit ćete pozvani da sve više trpite. Za vas je, sinovi, ovo čas Križa. Ali, trpjet ćete sa mnom, vašom Majkom koja vas je rodila podno Križa.

Uvijek sa mnom, u sadašnjosti koju vam Otac dariva: da se prikazujete i da trpite na Srcu svoje ožalošćene Majke.”


Lourdes, 7. listopada 1975.
Gospa od svete Krunice
Obljetnica pobjede Presvete Marije kod Lepanta

Što znači biti Majka (82)

“Moj sinko, došao si ovamo samo zato jer sam te Ja željela i vidio si moja čudesa.

Vidio si kome Ja poklanjam svoju osobitu naklonost: malenima, siromašnima, patnicima i grešnicima.

Gdje god ima patnje, tamo je i moja osobita ljubav.

Kad bi znao što znači biti Majka!...

Kad biste uspjeli to shvatiti, ničega se ne biste više bojali: moje vas majčinstvo spašava.

Očeva pravednost je odredila da patnje i smrt Sina plate vaše otkupljenje. Ljubav Srca Sinovljeva je odredila da vam njegova Majka bude ona koja će vas dovesti k spasenju.

Predragi moji svećenici, zato vam kažem: Ne bojte se, imate Majku koja sve za vas uređuje. Ne budite u brizi. Prepustite sve svoje brige mojem Srcu...

Pripravite se da gledate moja najveća čudesa. Danas se vi spominjete jedne od mojih pobjeda, ali doskora ćete svi biti svjedoci mog najvećeg trijumfa.

Sada je moja četa već spremna, a trenutak je došao. Oružjem molitve, Krunice i vašeg pouzdanja sada je čas da pođemo u bitku.

Doskora će se, sinci, slaviti jedan novi datum. Čitava će Crkva nanovo procvasti pod prečistim plaštem vaše Majke.”


18. listopada 1975.
Blagdan sv. Luke Evanđeliste

Budite radosni (83)

“Izabrala sam te, sinko, iz ovog jednostavnog razloga: zato što si najsiromašniji, najmanji, najograničeniji. Ljudski govoreći ti si najmanje prikladan.

Izabrala sam te, jer je mom Protivniku već pošlo za rukom da slavi pobjedu u tvom životu. Dala sam ti da unaprijed u svom životu proživiš ono što ću Ja osobno učiniti u trenutku mog najvećeg trijumfa.

Moj će Protivnik misliti, jednog dana, kako slavi potpunu pobjedu: nad svijetom, nad Crkvom, nad dušama.

Tek tada ću Ja intervenirati – strašna i pobjedonosna – da bi njegov poraz bio toliko veći koliko je bio sigurniji da je zauvijek pobijedio.

Ono što se upravo sprema, nešto je tako veliko da nikada takvo što nije bilo od stvaranja svijeta: sve je o tom već prorečeno u Bibliji.

Objavljena vam je već strahovita borba između mene ‘Žene odjevene suncem’, i ‘Crvenog zmaja’, Sotone, koji sada uspijeva mnoge zavesti također zabludom marksističkog ateizma. Objavljena vam je i borba između anđela i moje djece protiv sljedbenika Zmaja, koje predvode buntovni anđeli. Iznad svega, već vam je jasno najavljena moja potpuna pobjeda.

Vi ste, moji sinovi, pozvani da doživite ta zbivanja.

Sad je čas kada to morate znati da biste se svjesno pripremili za bitku. Ovo je čas da vam počnem otkrivati dio svoga plana.

Prije svega, potrebno je da moj Neprijatelj stekne utisak da je sve osvojio, da sada već ima sve u svojim rukama. Zato će mu biti dopušteno da se uvuče i u unutrašnjost moje Crkve, te će mu uspjeti zamračiti Božje Svetište. Najbrojnije će žrtve žeti među službenicima Svetišta.

Ovo je doista čas velikih padova za moje predrage sinove, za moje svećenike.

Na neke će Sotona vrebati ohološću, na neke tjelesnom požudom, na neke nevjerom, na neke opet malodušnošću i samoćom.

Koliki će sumnjati u mojega Sina i u mene, i misliti će da je ovo svršetak moje Crkve!

Svećenici posvećeni mom Bezgrješnom Srcu, predragi sinovi, koje upravo skupljam za tu veliku bitku: prvo oružje koje morate upotrijebiti je pouzdanje u mene i vaše najpotpunije predanje.

Nadvladajte napast straha, malodušnosti i tuge. Nepouzdanje koči vašu aktivnost, a to mnogo koristi mome Protivniku.

Budite vedri, budite radosni.

Nije ovo kraj moje Crkve; priprema se početak njezine potpune i čudesne obnove.

Namjesnik moga Sina, mojim darom, to već uspijeva predvidjeti, i usprkos žalosti u sadašnjem trenutku, poziva vas da budete radosni.

Radosni? Pitate me začuđeno.

Da, sinci moji, radosni u mom Bezgrješnom Srcu, koje vas sve čuva u sebi. Moje majčinsko Srce bit će za vas mjesto vašeg mira, dok će vani bjesniti strašna oluja.

I ako budete ranjeni, i ako budete često padali, i ako budete posumnjali, čak ako u stanovitim trenucima, i izdate, nemojte klonuti duhom, jer Ja vas ljubim.

Što više moj Protivnik bude bjesnio na vas, toliko će veća biti moja ljubav prema vama.

Ta, Majka sam i zato vas, djeco, ljubim još više, jer su mi vas oteli.

Moja je radost, predragi svećenici moga Bezgrješnog Srca, da od svih vas učinim sinove tako čiste i snažne, te vas više nitko neće moći otrgnuti od ljubavi moga Sina Isusa.

Od vas ću načiniti žive kopije moga Sina Isusa.

Zato, budite zadovoljni, imajte pouzdanja i posve se meni predajte. Budite uvijek sa mnom u molitvi.

Vaša molitva, i vaša patnja bit će oružje koje ću upotrijebiti da bijem boj i pobijedim u toj bici.

Tada, da, budite i vi na Križu sa mnom i s mojim Sinom Isusom, uz njegovu i svoju Majku...”


24. listopada 1975.

Vaša šutnja (84)

“Koliko sam ti puta ponovila: imat ćeš trpljenja i nerazumijevanja, ali nikada zapreka! To je moje Djelo: nitko ga neće ni dotaknuti.

Moji su anđeli već započeli bitku. Po mojim naredbama upravo okupljaju ove moje sinove sa svih strana svijeta. Moje Srce zna kakvim će to sredstvima postići; moja je najveća radost kad mi oni odgovore ‘Da’.

Mnogi se od njih osjećaju tako maleni i nedostojni; priznaju tolike prošle nevjernosti i slabosti, pa su kao zbunjeni u poduzimanju ovog koraka.

‘Da’ što su mi ga izrekli ispunja radošću moje Srce.

Izbroj sada koliko ima takvih ‘Da’; izbroj koliko je radosti pruženo mojem Bezgrješnom Srcu.

Jedino vaše potpuno predanje je ono što tražim od vas, sinci. Prikazanje vas samih s vašim ograničenostima, slabostima i nesposobnostima.

To je ono što trebam za svoj Plan.

Izričito želim da se moj Pokret proširi u šutnji i skrovitosti. Zato za njega nisam tražila nikakvu pravnu strukturu.

Drugo oružje koje morate upotrebljavati osim pouzdanja i predanja meni jest vaša molitva i šutnja.

Nutarnja šutnja: dajte da Majka bude ona koja u vama govori.

Ona će blago ponoviti vašem djetinjem srcu čitavo Isusovo Evanđelje. Povratit će vam slast za njegovu Riječ.

Nećete slušati drugih glasova ni drugih riječi: gladovati i žeđat ćete jedino za njegovom i tako ćete se oblikovati u školi Božje Riječi.

Izvanjska šutnja: dajte da preko vas govori Majka. Rado ću to učiniti, ako mi dopustite da slobodno djelujem u vama.

Da bih Ja govorila, potrebna mi je vaša šutnja. Neki od vas to teško shvaćaju. Pa ipak, ova je šutnja tako potrebna vašoj vlastitoj riječi.

Neki od vas misle da za moj Pokret treba raditi, pisati, djelovati. Pa ipak je vaša šutnja tako potrebna za širenje mog Pokreta, prema planu što ga je moje Bezgrješno Srce već jasno zacrtalo.

Govorite uvijek životom. Život neka bude vaša riječ: tada ću Ja osobno biti ona koja će govoriti u vama i za vas. Tada će srca onih koji vas budu slušali shvaćati i prihvaćati vaše riječi.

U današnje doba, kad je riječ postala oružje kojim se služi moj Protivnik da bi zaveo cijelo čovječanstvo, Ja tražim od vas da joj suprotstavite svoju šutnju.

Tako će Duh biti opet onaj koji će govoriti u vama, i po Duhu će se, preko vas, svijet posve obnoviti.”


30. listopada 1975.

Sve ih zovem (85)

“Jesi li vidio kako Ja sama navodim da te slijede svećenici koje sam pozvala da se posvete mojem Bezgrješnom Srcu? Tvoj je zadatak, sinko, da ih skupljaš i da ih meni sve povjeravaš.

Danas je tim mojim sinovima toliko potrebna utjeha i ohrabrenje. Stoga sam Ja na ovim sastancima uvijek prisutna: duša će se tih mojih sinova radi toga radovati i svi će se utješiti.

Došlo je vrijeme kada ću se Ja sama u Crkvi još više očitovati sa sve većim znakovima:

Moje suze koje su prolivene na mnogim mjestima, kako bi sve prizvale ožalošćenom Majčinskom Srcu.

Majčine suze mogu dirnuti i najtvrđa srca. A danas, moje suze, čak i krvave, ostavljaju posve ravnodušnima mnogu moju djecu.

Moje poruke koje će se utoliko više umnožavati, koliko se više glas službenika bude zatvarao objavi Istine.

Radi zanemarivanja dužnosti mnogih svećenika, tolika moja djeca danas trpe pravu duhovnu oskudicu riječi Božje.

Istine, koje su za vaš današnji život najvažnije, više se ne objavljuju: raj koji vas očekuje; Križ moga Sina koji vas spašava; grijeh koji ranjava Srce Isusovo i moje; pakao u koji svakog dana padaju nebrojene duše; prijeka potreba molitve i pokore.

Koliko se grijeh poput neke kuge sve više širi i vodi duše u smrt, toliko se manje o njemu govori. U današnje vrijeme niječu ga čak i neki svećenici.

Moja je majčinska zadaća da pružim hranu dušama svoje djece: što se više bude gasio glas službenika, to će se više otvarati Srce Majke.

Nakon ovih mojih zahvata, došao je čas kada ću Ja osobno biti prisutna i djelovati u Crkvi čija sam Majka.

Želim djelovati preko vas, svećenici posvećeni mojem Bezgrješnom Srcu. To je također dio moga plana.

Sada Zloduh, moj Protivnik od početka, zavodi velik broj svećenika, djeluje među njima i sjedinjuje ih da bi ih svrstao protiv mog Sina, protiv mene osobno i protiv Crkve.

Ja osobno posredujem i zovem da se skupe u moju četu svećenici koji žele biti vjerni. Sve ih zovem da se posvete mom Bezgrješnom Srcu i da se meni uteku.

Bitka će se voditi osobito između mene i drevne Zmije, kojoj ću na kraju satrti glavu. Zato sada od vas tražim samo one stvari koje vam se, po vašem ljudskom načinu promatranja, čine male i neznatne.

Dok se svakog dana povećava propaganda i vika Božjih neprijatelja, koji uspijevaju sve osvojiti, tražim od vas da odgovorite samo svojim pouzdanjem i potpunim predanjem, molitvom, patnjom i svojom šutnjom.

Ipak, sve što prikažete mojem Srcu, u mojim će rukama postati strahovito oružje za borbu i pobjedu u ovoj bici.

Bahatoj četi oholica, koji se dižu protiv Boga, Ja ću odgovoriti četom svojih malih, poniznih, prezrenih i progonjenih sinova. I na kraju, po vama će pobjeda pripasti poniznoj ‘Službenici Gospodnjoj’”.


9. studenoga 1975.
Posveta Lateranske Bazilike

Živite svoju posvetu (86)

“... Ja sam te izabrala da bi svima – a naročito svojoj braći svećenicima – obznanio bogatstva i čudesa mog Srca.

U Fatimi sam označila ovo svoje Bezgrješno Srce kao sredstvo spasenja za čitavo čovječanstvo. Obilježila sam put povratka Bogu. Nisu me poslušali.

Sada vam želim ponuditi svoje Bezgrješno Srce, kao jedino vaše utočište u veoma bolnim časovima koji vas očekuju.

Iz dana u dan, vaše će se patnje povećavati. Sadašnja kriza u mojoj Crkvi produbit će se sve do otvorene pobune poglavito mnogih mojih sinova koji su dionici svećeništva mog Sina Isusa. Tama koja postaje već sve gušća postat će mrkla noć nad svijetom.

Marksistički ateizam će sve okužiti; poput zatrovane magluštine uvući će se u sve sredine, i mnogoj će mojoj djeci zadati smrt u vjeri.

Podrovati će istine sadržane u Evanđelju. Zanijekati će božansku narav moga Sina i božansko podrijetlo Crkve. Osobito će ugroziti njezinu hijerarhijsku strukturu i nastojat će da obori Stijenu na kojoj je sagrađena zgrada Crkve.

Ovo je čas kad želim izliti na svu svoju djecu milosrđe svoga Srca da bih ih spasila svojom majčinskom ljubavlju koja uvijek shvaća, pomaže i oprašta.

Ja želim djelovati po vama, moji veoma ljubljeni svećenici.

Da bih to mogla učiniti, morate mi se potpuno staviti na raspolaganje. Koliko se više budete predali mojem blagom majčinskom djelovanju, toliko ću više moći u vama djelovati.

Vi to činite svojom posvetom mom Bezgrješnom Srcu: to je jedini čin koji je potrebno izvršiti da biste pripadali mom Svećeničkom pokretu. Učinite, često obnavljajte, a nadasve, sinci, proživljavajte tu svoju posvetu.

Koliku li utjehu pružate mom ožalošćenom Srcu kad, na svojim susretima, sjedinjeni u koncelebraciji, svi zajedno obnavljate čin posvete mojem Srcu!

Ako svoju posvetu proživljavate, vaš će se život doista preobraziti: priviknut ću vas da gledate, osjećate, molite i ljubite na moj način.

Dat ću vam svoga duha i učinit ću vas sve manjima, jednostavnijima i sve poniznijima. Dovest ću vas do toga da se uvijek pouzdajete samo u Boga. Koliko se više bude povećavala sumnja i nijekanje, toliko ćete u njemu više nalaziti svoju sigurnost, i bit ćete njegovi svjedoci.

Dat ću vam da žarko ljubite Crkvu. Danas Crkva proživljava trenutke velikih trpljenja, jer ju njezina djeca sve manje ljube. Mnogi bi je htjeli obnoviti i očistiti samo s kritikom i sa žestokim napadajima na njezine ustanove. Ništa se ne obnavlja, niti čisti bez ljubavi.

Dat ću vam da ljubite Papu dubokom sinovskom ljubavlju. Majka će vas voditi da nosite s njim njegov križ i da podijelite njegove patnje.

Gdje su sada svećenici koji se nalaze uz ovog Prvosvećenika, prvog sina kojega Majka osobito nježno ljubi?

To ste vi, svećenici posvećeni mom Bezgrješnom Srcu, koji ste najbliži Papinom srcu. Molite za njega, trpite s njim i budite uvijek s njim. Slušajte ga, izvršujte sve što vam odredi i širite njegov nauk koji mnogi ne slušaju.

U trenutku najdublje noći, to će biti jedino upaljeno Svjetlo. To će vas Svjetlo prosvijetliti, i pod mojim vodstvom, vi ćete ga raširiti po svem svijetu, što ga je obuzela tama.

Ja ću se također boriti oružjem vaše vjernosti i pobijediti u borbi. Zato vas, sinovi, pozivam da se posve sklonite u moje Bezgrješno Srce.”


25. studenoga 1975.

Ti će se časovi skratiti (87)

“Moj se plan, sinko, upravo sada ispunja.

Odlučujući su događaji počeli, i vi ćete biti pozvani da sve više trpite.

Potrebna mi je sva vaša patnja: to je najdragocjenije oružje u ovoj mojoj borbi. Zato od vas tražim da se pripremite na patnju, da se spremite za uspon s Isusom i sa mnom na Kalvariju, da se prikažete Ocu kao žrtve koje sam Ja odavno izabrala i majčinski pripremila.

Kao Majka, doista sam vas sve sabrala u svoje Bezgrješno Srce. Tu je vaše utočište, oltar na kome ćete biti žrtvovani za spasenje svijeta.

Neka se, sinovi, ne uznemiruje vaše srce: predajte se meni svakog časa! Za moju je Crkvu došao čas teške tuge i napuštenosti. Osobito će je napustiti mnogi njezini službenici i mnoga njezina djeca. Izrugat će joj se, izdati je, predat će je u ruke njezinim neprijateljima i onima koji je žele uništiti. Čak će je neki od njezinih vlastitih službenika predavati u ruke krvnika.

Pripremite se sa mnom da proživite te časove: sve je već Otac odredio. To je kalež koji ćete morati iskapiti do dna.

I vas će izrugivati, izdavati i progoniti zajedno sa Namjesnikom moga Sina – Papom. Mnogi će morati položiti vlastiti život i proliti svoju krv. Ostali će ostati da bi se istrošili kao žrtve paljenice, proživljavajući teške trenutke velikih patnji koje se spremaju za čišćenje svijeta. Tako ćete biti moje svjetlo u velikoj tami.

No, kratko će, premili sinovi, trajati ova veoma mučna kušnja. Mojim posebnim zahvatom, ti će se časovi skratiti...”


8. prosinca 1975.
Svetkovina Bezgrješnog Začeća

Ja ću biti pobjednica (88)

“Ja sam Bezgrješno Začeće!

Došla sam, sinci, s neba svima, i u Lourdesu sam vas podsjetila na tu istinu, koju je Crkva malo prije službeno proglasila.

Posebnom sam povlasticom oslobođena od bilo kojeg grijeha, pa i od istočnog, u koji inače svaki od vas upada u času svoga začeća.

Presveto Trojstvo je u tom neznatnom stvorenju htjelo odraziti čitav svoj sjajni plan i zato me je očuvalo od grijeha.

Sačuvana sam od grijeha i prepuna milosti, jer sam izabrana da postanem Majkom Riječi, jer sam određena da vam darujem svog Sina Isusa. A moj Sin Isus darovao me je svakome od vas kao vašu pravu Majku.

Stoga je moj majčinski zadatak prema vama taj da vas zaodjenem svojom vlastitom bezgrješnošću. Nadasve vas želim izliječiti od zla koje vas toliko nagrđuje: od grijeha.

Predragi moji sinovi, svećenici posvećeni mojem Bezgrješnom Srcu: Ja sam od početka naviještena kao neprijateljica, protivnica i pobjednica Sotone, oca i prvog začetnika svakog grijeha.

Moja je zadaća boriti se protiv Sotone i pobijediti ga, zdrobiti mu glavu svojom petom.

Pobijedila sam u početku, kad me je Presveto Trojstvo najavilo kao znak sigurne pobjede, u času kad je čitavo čovječanstvo bilo palo pod ropstvo grijeha. ‘Neprijateljstvo ja zamećem između tebe i Žene, između roda tvojeg i roda njezina. Ona će ti glavu satirati, a ti ćeš vrebati na njezinu petu’.

Pobijedila sam kad je po mojem ‘Da’ Riječ postala tijelom u mom prečistom krilu, i kad se na Kalvariji moj Sin Isus žrtvovao na oltaru Križa.

U njemu, koji vas je sve otkupio, izvršila se moja savršena pobjeda.

Nastavila sam svoju borbu kroz duge godine zemaljskog puta Crkve: svoje najveće pobjede ona duguje upravo mom posebnom majčinskom djelovanju.

Kad me je, međutim, u prošlom stoljeću, moj Protivnik odlučio izazvati na dvoboj i započeti borbu koja će po zabludi ateizma, zavesti i prevariti cijelo čovječanstvo, Ja sam se s neba pojavila na zemlji kao Bezgrješna da vas ohrabrim, jer je moj poseban zadatak da se borim i da pobijedim Zloduha.

I u ovom stoljeću, kad se ateizam organizirao kao sila koja pokušava osvojiti cijeli svijet i uništiti moju Crkvu, Ja sam se ponovno pokazala s neba da vam kažem da se ne plašite, jer ću u toj strahovitoj borbi Ja biti pobjednica: ‘Na kraju će trijumfirati moje Bezgrješno Srce!’.

Vi ste, jadni moji sinovi, najjače pogođeni u borbi koja se poglavito vodi između mene i mog Protivnika, stare Zmije, Sotone, zavodnika i začetnika svakog zla.

Zato, još prije nego što sam vam najavila bitku, majčinski sam vas pozvala da si potražite sigurno utočište. Utecite se meni; potpuno se povjerite mome Srcu.

Moje Bezgrješno Srce: shvatite sada, sinovi, zašto je ono najveći dar koji vam nebeski Otac nudi.

Moje Bezgrješno Srce: to je vaše najsigurnije utočište i sredstvo spasenja koje, u ovim časovima, Bog daje Crkvi i čovječanstvu.

Posebni zahvat ovog mog Srca je Djelo koje Ja upravo izvodim u svojoj Crkvi da bih pozvala sve svećenike, svoje najmilije, da se uteku meni.

Vidite li kako je Sotona sad već ušao i u unutrašnjost Crkve? Kako li vara, kvari i odvlači za sobom mnoge moje jadne sinove svećenike?

To je, dakle, čas kada ću Ja, također, osobno intervenirati.

Pozvala sam vas na pouzdanje, potpuno predanje, te da se svi posvetite mom Bezgrješnom Srcu. Otkrila sam vam svoj plan i rekla vam kakvo sam oružje izabrala za tu borbu.

Sada vam, sinovi, jamčim da ću samo Ja biti pobjednica...”


24. prosinca 1975.
Sveta noć

Ne bojte se (89)

“Ovo je sveta noć. Proživi je na mom Srcu, moj predragi sinko.

Želim te učiniti dionikom sve svoje ljubavi, svoje majčinske čežnje, u trenutku kad se je, dok sam bila zanesena rajskom svjetlošću, rodio na ovaj svijet moj Sin Isus. Ja, njegova Majka, rodila sam ga čudesno i na djevičanski način.

Bila je duboka noć. Još je dublja bila noć koja je obavijala čovječanstvo zarobljeno grijehom, čovječanstvo koje se više nije nadalo spasenju. Noć je obavijala i Izabrani narod koji više nije odgovarao duhu svog izabranja i nije bio spreman primiti svoga Mesiju.

U toj tako dubokoj noći zasjalo je Svjetlo, rodilo se moje maleno Djetešce. U trenutku kad ga nitko nije očekivao, kad se nijedno mjesto nije otvorilo da ga primi...

Neočekivan, neprihvaćen, odbačen od čovječanstva: a ipak, tog je trenutka započelo otkupljenje čovječanstva. Moj se Isus rodio da bi otkupio sve ljude od njihovih grijeha.

Tako u velikoj tami sviće Svjetlo i dolazi ovo moje Dijete da spasi svijet.

Rađa se u siromaštvu i u boli ovog odbijanja. Njegovi prvi jecaji samo su plač: osjeća oštrinu zime, studen svijeta obavija ga svega.

Moje je Bezgrješno Srce primilo prve suze Božanskog Djeteta. Pomiješale su se sa suzama mog Srca, a otrla sam ih svojim majčinskim poljupcima.

U ovoj svetoj noći, dok vam opet darivam svoga Sina, ponavljam vam: Ne bojte se: Isus je vaš Spasitelj.

Sada je više nego ikada svijet opet utonuo u tamu; led mržnje, oholosti i nevjere obavija ljudska srca. I Crkvu je potresla duboka kriza: čak i mnogi njezini svećenici sumnjaju u moje maleno Djetešce.

Sveukupna Crkvo, primi s radošću dolazak svoga Isusa: On u tebi živi jer želi spasiti svu tu moju jadnu djecu.

Svećenici posvećeni mom Bezgrješnom Srcu: Ne bojte se. Danas vam javljam veliku vijest koja je na radost svima: moj Sin Isus je vaš Spasitelj. Sve vas je On otkupio, sada će vas On sve moći spasiti.

Ne bojte se: kao što vam je moje Srce darovalo Spasitelja, tako vam u ova vremena, moje Bezgrješno Srce dariva radost njegova spasenja. Doskora će čitav svijet, kojeg je ispunila tama i kojega su oteli mom Sinu, konačno uživati plod ove svete noći.

Trijumf moga Bezgrješnog Srca ostvarit će se ponovnim Isusovim rođenjem u srcima i dušama moje jadne zalutale djece.

Uzdajte se samo, i neka vas ne obuzme zabrinutost i malodušnost. Budućnost koja vas očekuje bit će nova zora svjetlosti za cijeli svijet, koji će tada biti već očišćen.

U ovoj noći, uz siromašnu kolijevku moga Djeteta, osjećam prisutnost ljubavi svojih premilih sinova, svećenika meni posvećenih i sa svojim Sinom Isusom, kojeg privijam na Srce, svima vam zahvaljujem i sve vas blagoslivljam.”


31. prosinca 1975.
Posljednja noć u godini

Dar koji poklanjam Crkvi (90)

“Provedi posljednje sate ove godine u molitvi na mom Bezgrešnom Srcu.

Završava godina koja je bila godina milosti i milosrđa: ova sveta godina 1975.

Mnoga moja djeca prihvatila su poziv Kristova Namjesnika i došla su sa svih strana svijeta da prime veliko oproštenje. Druga moja djeca provela su ovu godinu u savršenoj ravnodušnosti, zaokupljeni jedino svojim zemaljskim interesima.

Velika većina nije ni čula za taj poziv, štoviše svjesno su zatvarali svoju dušu velikom milosrđu mog Sina Isusa.

Među njima je, nažalost, bilo i svećenika.

To je znak da je istinito ono što sam više puta povjerila tvome srcu.

Sotona, na sve otvoreniji način, spletkari u mojoj Crkvi. Sad je već uspio pridobiti za sebe i mnoge moje sinove svećenike, zavaravajući ih lažnom iluzijom kako marksizam svima nudi: isključivi interes za siromaha; kršćanstvo koje se zalaže jedino za stvaranje pravednijeg ljudskog društva; Crkvu koja bi trebala biti evanđeoskija i radi toga oslobođena od svoje hijerarhijske ustanove.

Ova prava podjela u mojoj Crkvi, ova stvarna apostazija mnogih mojih sinova svećenika još će se pogoršati i pretvoriti u nasilnu i otvorenu pobunu.

Zbog toga sam Ja, moj predragi sine, već u ovoj godini dovršila svoje Djelo. Kako sam ti predskazala prije godinu dana, moj se je Pokret posvuda raširio i procvao u čudesno proljeće za cijelu Crkvu. Moje se Djelo proširilo po cijelom svijetu. Sada je već spremna četa mojih svećenika.

Još ću nastaviti ovu svoju majčinsku djelatnost, koja će svakim danom postajati sve očiglednija i jača, za trijumf svog Bezgrješnog Srca.

Stoga provedi posljednje sate ove godine u molitvi. Sjedini svoju molitvu s molitvom svih mojih predragih sinova. Po svim stranama svijeta, u tim će satima osjetiti moj poziv da se saberu sa mnom u molitvi i da se priviju uz moje Bezgrješno Srce.

Najdraži moji sinovi, ovo što vas sad očekuje jest jedino vaša posvemašnja žrtva za spas svijeta i za očišćenje zemlje.

Vrijeme koje vam Otac još daje na raspolaganje, vrlo je dragocjeno: nemojte ga potratiti. Svaki svoj čas proživite sa mnom, na mom Srcu.

Ne gledajte u budućnost. Živite samo u sadašnjosti koju vam je Majka pripravila.

Neka vas ne uznemiruje niti obeshrabruje zlo koje sve više raste i čini se kao da će sve preplaviti. Doskora ću Ja sama sabrati sve dobro, što se nalazi u svim krajevima svijeta, i staviti ga na svoje Srce da bih ga prikazala Božjoj pravednosti.

Započnite sa mnom novu godinu, moji premili sinovi. Vi ste moj oslonac; vi ste plan ljubavi svoje Majke; vi ste dar koji Ja darivam Crkvi da se utješi u patnji i prividnoj smrti koja je očekuje prije njezine čudesne obnove po trijumfu mog Bezgrješnog Srca u svijetu.”


1976.
Morate biti maleni


2. veljače 1976.
Prikazanje Djeteta Isusa u Hramu

Znak protivljenja (91)

“Ne uznemirujte se, sinci moji, ako vas neki ne razumiju; štoviše otvoreno vas kritiziraju i progone. Moje Srce to dopušta da se naviknete ne oslanjati se ni na jedno stvorenje osim na mene. Oslonite se na moje Bezgrješno Srce, predragi sinovi.

Dajte da vas nosim, kao što je Djetešce Isus dalo da ga nosim u svome naručju u Očevu Kuću. Pojavio se u Hramu da bude prikazan Gospodinu na ovom mom majčinskom Srcu.

U času kad sam ga povjerila rukama svećenika, stari je prorok Šimun otkrio da je Bog odabrao Majku za to prikazanje: ‘Bit će postavljen kao znak protivljenja, a tebi će, Majko, mač probosti dušu’.

I vi ste, maleni sinovi posvećeni mom Bezgrješnom Srcu, pozvani da u današnje doba budete taj znak protivljenja.

Radi vašeg života, koji će biti samo proživljeno Evanđelje. Danas se sve manje vjeruje Evanđelju mog Sina Isusa, pa i u Crkvi ga neki nastoje tumačiti na ljudski i simbolički način.

Vi ćete doslovno ostvariti Evanđelje: bit ćete siromašni, jednostavni, čisti, maleni i posve predani Ocu.

Radi vaše riječi, koja će sve jače i sve jasnije ponavljati Istinu, koju vam je došao objaviti moj Sin Isus.

Zar ne vidite kolika vaša braća svećenici izdaju Istinu nastojeći je prilagoditi mentalitetu svijeta, potaknuti varljivom obmanom da će ih ljudi bolje shvatiti, da će ih više slušati i lakše slijediti? Nijedna obmana nije opasnija od ove.

Uvijek, vjerno i jasno navještajte Evanđelje koje proživljavate.

Vaš govor neka bude ‘Da, da; ne, ne’; sve ostalo dolazi od Zloga.

Zato, poslušno dopustite da vas Crkva uvijek vodi i upravlja.

Gledajte kako sada Papa snažno naviješta tu istinu, i kako se njegov glas sve više gubi u pustinji.

Moje je majčinsko Srce opet probodeno mačem kad vidi kako Svetog Oca, tog moga prvog predragog sina, ostavljaju sve više sama čak i njegova braća svećenici.

Svećenici posvećeni mom Bezgrješnom Srcu, budite vi onaj glas koji će po cijelom svijetu raširiti ono što Namjesnik moga Sina, još i danas, postojano navješćuje za spas moje jadne zalutale djece.

Radi vašeg svjedočenja, koje će postati svjetlo i primjer za čitavu Crkvu. Otac je odredio da vaše svjedočenje bude sve bolnije. Ponavljam vam, sinci, put kojim vas vodim, put je Križa.

Ne bojte se ako se protiv vas povećaju nerazumijevanja, kritike i progoni. Potrebno je da se to dogodi vama, jer ste i vi poput moga Sina Isusa pozvani da u današnje vrijeme budete znak protivljenja.

Sve više će vas slijediti, ali će vas i sve više odbijati i progoniti.

Kad budu napadali vašu osobu ili moj Pokret, odgovarajte molitvom, šutnjom, praštanjem.

Doskora ćete biti pozvani u otvorenu bitku, kad budu napadali na moga Sina Isusa, na mene osobno, na Crkvu i Evanđelje.

Tek tada ćete, pod mojim vodstvom, otvoreno nastupiti da biste konačno dali javno svjedočenje. Zasad, još živite jednostavno, svi se povjeravajući brizi ovog mog majčinskog Srca.”


11. veljače 1976.
Spomendan Majke Božje Lurdske

Miomiris vaše čistoće (92)

“Danas, moji predragi sinovi, s radošću primam miomiris vaše čistoće i stavljam ga na svoje Srce da bih ga prikazala Bogu u znak zadovoljštine.

Koliko blato preplavljuje ovo bijedno čovječanstvo, koje sam Ja pozvala da se oslobodi grijeha: ‘Dođite i pijte ove moje vode; dođite i operite se na izvoru!’

Vidite li kako se, svakog dana, mnoga moja djeca prljaju tim blatom koje se sve više širi i vodi u smrt ogroman broj duša? Kako se mogu spasiti od tog velikog blatnog vala također toliki moji jadni sinovi svećenici?

Ja sam Bezgrješna: Ja sam čistoća.

Sklonite se u moje Bezgrješno Srce.

I ako okolina u kojoj živite bude sve više preplavljena tom nečistoćom, vi ćete osjećati samo moj nebeski miomiris.

Sišla sam s Neba da od vas, sinovi posvećeni mom Srcu, načinim ovdje dolje svoje nebo. Vi odrazujete moje Svjetlo. Tako će mnoge duše, po vama, opet privući moja nevinost, te će širiti miomiris ove moje kreposti.

Papa vas je upozorio na taj uzdrmani moral.

Slušajte ga. Branite ga. Tješite ga.

Pogrda što su je ovih dana nanijeli njegovoj osobi, kao i uvrede koje se prema njemu sve više povećavaju, veoma ožalošćuju moje majčinsko Srce.

Taj veliki blatni val dopro je sve do njegovih nogu. Stoga, vi budite kao brana u podnožju anđeoskog Pastira, tog slatkog Krista na zemlji.

Mojim posebnim zahvatom i vašom pomoću taj će se veliki đavolski val pobune i blata, što se je digao protiv Pape, zaustaviti pred njegovim nogama. I svima će se pokazati netaknuta veličina njegove poput snijega blistave osobe.”


7. ožujka 1976.
Prva nedjelja Korizme

Savršeni tješitelji (93)

“Sinovi moji, budite savršeni tješitelji mog Sina Isusa. Nikad kao u ova vremena nije se ponavljala njegova božanska tužaljka: ‘Tražio sam tješitelje, ali ih nisam našao!’ Zašto moj Sin traži da li ima netko tko bi mogao utješiti njegovo Srce?

Isus je Bog, ali je i čovjek. On je savršen čovjek. Njegovo Srce kuca božanskom i ljudskom ljubavlju: u njemu je sva punina ljubavi. Njegovo je Srce najviše ljubilo, najviše trpjelo, i bilo je osjetljivo na nježnosti i na očitovanje ljubavi, ali i na pogrde i uvrede.

Sada je Srce mog Sina kao uronjeno u veliko more ljudske nezahvalnosti.

Koliko li vas još ljubi! Ono i dalje kuca iz ljubavi prema vama, a prima samo uvrede i grijehe.

Otkrio vam je Očevu tajnu i doveo vas je natrag k njemu. Sad se je čovječanstvo pobunilo protiv samog Boga i odbacuje ga.

Ateizam, koji se širi, trn je radi kojeg danas neprestano krvari Srce mog Sina Isusa.

A vi ste svi, svećenici, moji premili sinovi, jer ste najbolniji i najljupkiji plod osobite ljubavi moga Sina Isusa.

Po Božjem ste planu pozvani da budete njegovi službenici, njegovi apostoli i njegovi tješitelji.

Zašto su se opet danas mnogi od vas iznevjerili?

Zašto opet danas mnogi od vas bježe i napuštaju Isusa i Crkvu?

Zašto opet danas mnogi od vas spavaju? San je često puta i onaj posao kojemu ste dopustili da vas zarobi i svlada.

San je također i onaj način na koji se nastojite prilagoditi svijetu, da biste izgledali simpatični, da bi vas ovaj svijet prihvatio i razumio. San je i sve ono ljudsko što vas opterećuje.

Gdje su oni moji sinovi koji danas još žele bdjeti? U molitvi: ‘Bdijte i molite da ne padnete u napast!’ U patnji ove nove ure agonije moje Crkve: ‘Duh je spreman, ali je tijelo slabo!’

Prizivljem vas, predragi moji sinovi; skupljam vas sa svih strana svijeta, kao što kvočka skuplja svoje piliće. Sve vas sabirem u svoje Bezgrješno Srce.

Može li Majka ostati ravnodušna na veliku napuštenost i bol svoga Sina?

Shvatite, dakle, da je moj naročiti zadatak da ga utješim.

Zato, želim da se svi posvetite mojem Srcu; da bih od svih vas učinila savršene tješitelje Srca moga Sina Isusa.”


25. ožujka 1976.
Svetkovina Navještenja Gospodinova

Isusova i vaša Majka (94)

“Svećenici meni posvećeni, moji sinovi, evo zašto sam vam potrebna: da biste postali savršeni tješitelji mog Sina Isusa.

U času kad sam, osjenjena svjetlom Duha, izrekla svoj ‘Da’ Gospodinovoj volji, Očeva Riječ – druga Osoba Presvetog Trojstva, sišla je u moje prečisto krilo, očekujući moju majčinsku suradnju, da bi od mene primila svoju ljudsku narav i tako mogla postati čovjekom u božanskoj osobi mog Sina Isusa.

Vidite li kako se je Bog potpuno oslonio na to svoje ljudsko stvorenje? Razlog tome treba tražiti u tajni Božje ljubavi.

Tako duboka svijest što sam je imala o svojoj malenosti i siromaštvu, kao i moja potpuna pripravnost da vršim volju Gospodinovu, potakli su Boga da se prigne k meni.

Mnoge je druge putove Bog mogao izabrati da bi došao k vama, ali je htio izabrati moj put. Zato je sada vama nužno potreban ovaj put da biste došli k Bogu.

Prva stvar, sinovi, koju od vas tražim jest vaš bezuvjetni ‘Da’, a njega vi izgovarate posvetom mom Bezgrješnom Srcu.

Zatim, od vas tražim da se oslonite na mene s najpotpunijim povjerenjem i s najvećim predanjem.

Vaše ‘Da’ i vaša puna raspoloživost omogućit će vašoj Majci da djeluje.

Kao što sam s tolikom ljubavlju oblikovala ljudsku narav Riječi, tako ću i u vama, sinci, oblikovati lik koji će sve više odgovarati planu što ga Otac ima sa svakim od vas. Božji Plan, za svakoga od vas, predragi moji sinovi, jest da budete svećenici po Isusovu Srcu.

Božja sam Majka, jer sam bila odabrana da Boga donesem ljudima. Vaša sam Majka, jer imam zadatak da Bogu dovedem ljude koje je moj Sin otkupio i koje je sve meni povjerio.

Ja sam stoga prava Isusova Majka i prava vaša Majka.

U ovaj dan, kad cijeli raj kliče od radosti promatrajući tajnu Utjelovljenja Riječi, radujte se i vi gledajući na tajnu ljubavi vaše Majke.

Nije svima dano shvatiti tu tajnu ljubavi: to je dano samo onima koji su čista srca, koji su jednostavni, maleni i siromašni...”


3. travnja 1976.
Prva subota u mjesecu

Vaše će svjetlo zasjati (95)

“Predragi moji sinovi, s radošću danas primam poštovanje koje iskazujete mojem Bezgrješnom Srcu.

Neka se vaše srce nikad ne uznemiruje.

Tama se sve više spušta na svijet koji je obavijen velikom studeni nijekanja Boga, mržnje, sebičnosti, pobune protiv Boga i bezbožnosti.

Čaša zloće je skoro puna, a Božja Pravda traži zadovoljštinu.

Trebam sada vas, moji predragi sinovi, da bih vas oblikovala za ugodne žrtve koje ću prikazati božanskoj pravdi.

Radi toga bit ćete pozvani da sve više trpite. Približavaju vam se časovi agonije i muke.

Vidite li, sinci, što se upravo događa i u Crkvi? Zablude se sve više šire pa imaju utjecaja i na dobre: nevjera se sve više širi među Božjim službenicima i među dušama koje su njemu posvećene; i u samoj hijerarhiji je okrnjena veza ljubavi i jedinstva.

Osobito je Namjesnik moga Sina Isusa sve osamljeniji. Kleveću ga na tako prost i bogohulan način, kritiziraju ga, osporavaju, i moja ga djeca sve više ostavljaju sama.

Vi morate dijeliti s njime njegovu sudbinu: ovo je za njega i za vas getsemanska ura.

Proživite je sa mnom, na mom Bezgrješnom Srcu.

Vi ste vijenac ljubavi, koji sam Ja splela da bih ga stavila za utjehu oko Srca svoga Sina Isusa i njegova Namjesnika na zemlji. Radi toga, od vas opet tražim molitvu, patnju, šutnju.

No, vaše će svjetlo sve jače sjati kako tama bude sve zavijala.

Vaše će svjetlo biti moja prisutnost u ovoj vrlo teškoj kušnji...”


13. travnja 1976.
Veliki Utorak

Gledajte mog raspetog Sina (96)

“Predragi sinovi: gledajte mog raspetog Sina.

Gledajte Njegovo krvlju obliveno lice; njegovu trnjem okrunjenu glavu; njegove čavlima probodene ruke i noge; njegovo bičevima izmrcvareno tijelo; njegovo kopljem probodeno Srce.

Predragi moji, gledajte mog raspetog Sina i bit ćete vjerni svećenici.

Koliki su se od vas zaustavili na promatranju njegove Riječi! Htjeli su je proniknuti i shvatiti samo svojom ljudskom pameću, pa su tako neopazice upali u najteže zablude.

Ne čita se riječ moga Sina samim ljudskim razumijevanjem. On je zahvaljivao Ocu što je tajnu svoga Kraljevstva sakrio od učenih i mudrih ovoga svijeta, da bi je otkrio malenima.

Njegova riječ mora se čitati i shvaćati samo s unutarnjom poniznošću i potpunom poučljivošću duše.

Zato je moj Sin njezino autentično tumačenje povjerio jedino crkvenom Učiteljstvu. To je učinio zato da vas privikne na taj teški, a ipak tako potrebni, stav poniznosti i unutarnje poučljivosti.

Ako danas budete sjedinjeni s crkvenim Učiteljstvom, ako budete ponizni i pažljivi na ono što vam ono određuje, uvijek ćete ostati u istini Isusove riječi.

Danas se u Crkvi sve više širi zabluda, te se već sada čini da nema više brane koja bi je mogla obuzdati. Osobito ju šire mnogi teolozi, a šire je i moji jadni sinovi svećenici.

Kako, danas, u Crkvi, možete biti sigurni da ćete se očuvati od zablude?

Gledajte mog raspetog Sina i bit ćete vjerni.

Moj Sin, iako Bog, bio je poslušan sve do smrti na Križu.

Gledajte njegovo trnje; obratite pažnju na njegovu Krv; promatrajte njegove rane: to je cvijeće koje se rascvalo iz boli njegove poslušnosti.

Predragi moji sinovi, sada, kad tama sve obavija, pozvani ste da svjedočite za svjetlost posvemašnje poslušnosti Crkvi: Papi i biskupima s njim sjedinjenim.

Koliko više budete svjedočili za ovu posvemašnju poslušnost Crkvi, toliko će vas više kritizirati, ismijavati i progoniti.

No, potrebno je da to vaše svjedočenje bude sve bolnije i mučnije, da biste mogli pomoći mnogim mojim jadnim sinovima da i danas ustraju u istini i vjernosti.”


16. travnja 1976.
Veliki Petak

Pogledajte, ima li veće boli (97)

“Pogledajte, predragi sinovi, moju bol. Vidite, ima li veće boli od moje!

Moj Sin Isus, ostavljen od sviju, izbičevan, trnjem okrunjen, mučno se uspinje na Kalvariju noseći teški Križ na svojim jadnim ramenima.

Ne može hodati, tetura; nikakva znaka samilosti: okružuje ga samo mržnja, neprijateljstvo i ravnodušnost.

Upravo u tom času Otac mu daje za utjehu njegovu Majku. Zamislite, predragi moji sinovi kako je bio utješan i bolan taj susret.

Pogled mog Sina u tom trenutku!... U mom se Srcu otvorila rana koja nikad više nije zarasla.

Promatrajte bol svoje Majke dok je gledala svoga raspetog Sina u smrtnoj agoniji.

Bila je to bol za njega koji je umirao: a bila je to bol i za vas.

Sada ovaj moj Sin nastavlja svoju muku u svom otajstvenom tijelu, u Crkvi.

Danas si dozivam u pamet ružni čin što ga je izvršio Juda izdavši Isusa. Istu bol osjećam prema izdaji koju svaki dan počinjaju toliki moji sinovi svećenici.

Svećenici, predragi sinovi, zašto opet izdajete? Zašto opet ustrajete u svojoj izdaji? Zašto se ne kajete? Zašto se ne vratite?

Petar je bio taj koji je tri puta zatajio moga Sina iz straha...

Koliki među vama, od straha da ih neće shvatiti, cijeniti i poštivati, opet niječu evanđeosku istinu: ‘Ne poznajem tog Čovjeka!’

Apostoli su ti koji bježe i ostavljaju Isusa samog kroz cijeli taj dugi petak!...

Koliki od vas bježe i napuštaju moju Crkvu! Neki napuštaju Crkvu da bi slijedili svijet, drugi ostaju u Crkvi, no da bi se svidjeli svijetu, napuštaju je dušom i srcem.

Mnogi od vas ne ljube Crkvu. Namjesnika moga Sina sve više napuštaju.

Biskupi, sjedinjeni s Papom, u duši osjećaju trn te samoće: sve više ih kritiziraju, osporavaju i napuštaju njihovi svećenici.

Ostao je Ivan. Ostao je s Majkom.

Svećenici moga Pokreta: ostanite bar vi s Crkvom, ostanite sa mnom, svojom Majkom.

Promatrajte moju bol i trpite sa mnom. U ovom kalvarijskom času za Crkvu, vi ćete biti znak moje prisutnosti...”


3. svibnja 1976.

Bit ćete sposobni ljubiti (98)

“Predragi sinci, neka se vaše srce nikad ne uznemiruje zbog napadaja na moj Pokret, iako ti napadaji postaju sve brojniji.

To je samo moje Djelo i odgovara posebnom planu mog Bezgrješnog Srca.

Ja sama dopuštam poteškoće, nerazumijevanja i patnje, da bi se ovo moje Djelo više pročistilo.

Želim da se pročisti od svakog ljudskog elementa, da bi tako moglo odražavati samo moje najčistije svjetlo.

Tim svojim najčistijim svjetlom, želim prekriti sve svoje predrage sinove svećenike, one koji su posvećeni mom Bezgrješnom Srcu.

Zato od vas tražim potpuno odvajanje od svega, da bih vam mogla darovati pravu čistoću srca. Svaka ljudska privrženost prema vama samima, prema stvorovima i prema svijetu zamračuje vašu nutarnju čistoću.

Sigurno, ne mogu od vas tražiti da ne ostanete i da ne živite u svijetu. Prema želji mog Sina vi morate živjeti u svijetu, a da ipak ne budete od svijeta.

Morate živjeti u svijetu da biste pripadali samo mom Sinu Isusu.

Morate pripadati samo mom Sinu Isusu, da biste k Njemu sve doveli i tako priveli duše k spasenju.

To je ona naklonost koju morate imati prema svijetu: jedina koju moj Sin želi i koju vam Crkva i u današnje vrijeme predlaže.

Zbog krivog načina shvaćanja kako vi morate živjeti u svijetu, mnogi su moji sinovi danas upali u tolike zablude i udaljili se od mog Sina i od mene.

Koliki su moji jadni sinovi svećenici tako završili da su samo od svijeta i da su postali njegovi zarobljenici.

Moj je Isus spasio ovaj svijet, naročito onda kad se je, da bi ostao vjeran Očevoj volji, odijelio od sviju da bi se dao podići sa zemlje i objesiti na Križ.

Opet ćete vratiti mnoge duše mojem Sinu kad, poput njega, budete i vi uzdignuti sa zemlje. Zato se morate privikavati da takvi budete prvo u duši, odvojivši se u sebi od sviju.

Tako ćete posjedovati pravu čistoću srca. I bit ćete uistinu sposobni ljubiti, sve do najvišeg dokaza ljubavi.

Uvijek će vas voditi vaša Majka, koja zna kamo i kako vas treba dovesti, da bi se također na svakome od vas ostvario plan Očeve volje.”


13. svibnja 1976.
Obljetnica prvog ukazanja u Fatimi

Posvetite se mom Bezgrješnom Srcu (99)

“Danas se, predragi moji sinovi, sjećate moga dolaska na ovu zemlju, u siromašnu Irijsku dolinu u Fatimi. Došla sam s neba da bih vas zamolila da se posvetite mojem Bezgrješnom Srcu.

Što sam onda zatražila, to se sada ostvaruje po vama, svećenici mog Pokreta. Vi se posvećujete mom Bezgrješnom Srcu i vodite k toj posveti koju želim vama povjerene duše.

Od onog je dana prošlo mnogo vremena: sada je već pedeset i devet godina.

Kao kaznu što ju je Bog dopustio za čovječanstvo, Ja sam prorekla drugi svjetski rat, ali se ono, na žalost, nije otrijeznilo.

Sada proživljavate časove u kojima se je Crveni zmaj, tj. marksistički ateizam, raširio po cijelom svijetu, te upropašćuje sve veći broj duša.

Doista, uspijeva zavesti i strmoglaviti trećinu zvijezda nebeskih.

Te zvijezde, na nebeskom svodu Crkve, jesu pastiri: to ste vi, moji jadni sinovi svećenici.

Zar vam nije također Namjesnik mog Sina potvrdio, da su danas najdraži prijatelji, čak subraća kod istog stola, svećenici i redovnici, oni koji izdaju i koji se dižu protiv Crkve?

Ovo je, dakle, čas da se uteknete velikom sredstvu, koje vam Otac nudi da biste se oduprli zavođenjima Zloduha i da biste se suprotstavili pravom otpadu koji se sve više širi među mojom jadnom djecom.

 

Posvetite se mom Bezgrješnom Srcu.

Onome tko se meni posveti, Ja ponovno obećajem spasenje: spas od zablude na ovom svijetu i vječni spas.

Postići ćete ga mojim posebnim majčinskim zahvatom. Tako ću spriječiti da vas Sotona zavede. Ja ću vas sama štititi i braniti; Ja ću vas tješiti i jačati.

Sada je čas kada svaki svećenik, koji želi ostati vjeran, mora prihvatiti moj poziv.

Neka se svatko posveti mom Bezgrješnom Srcu. Po vama, svećenici, mnoga će moja djeca obaviti tu posvetu.

Ona je kao cjepivo koje vam, poput dobre Majke, dajem da vas očuvam od pošasti bezboštva, koje okužuje mnogu moju djecu i vodi ih u duševnu smrt.

Ovo su vremena koja sam Ja prorekla. Ovo je čas čišćenja...”


28. svibnja 1976.

Slijedite me na putu moga Sina (100)

“Predragi sinovi, poslušajte glas svoje Majke koja vas blago poziva da je slijedite.

 

Slijedite me na putu molitve.

Tolika moja djeca zauvijek propadaju u ovim odlučujućim časovima, jer nema nikoga tko bi se za njih molio i žrtvovao.

Molite se vi za njih: pomognite mi spasiti svoju braću.

Ovo je čas zablude koja se uspijeva svuda uvući i zavesti osobito mnoge moje sinove svećenike.

Ne čudite se ako budete vidjeli kako padaju i oni koji su još do jučer izgledali najvjerniji i najsigurniji.

Vidjet ćete kako padaju i oni koji su se nametali za učitelje drugima.

Nemojte se čuditi ako u ovoj bici padnu oni koji nisu htjeli ili nisu znali upotrijebiti oružje koje sam vam Ja sama dala: moju jednostavnu i poniznu molitvu svete Krunice.

To je jednostavna, ponizna i zato najdjelotvornija molitva za borbu protiv Sotone, koji vas danas zavodi, naročito ponositošću i ohološću.

To je moja molitva, jer je nastala sa mnom i po meni. Crkva vam ju je uvijek preporučala, a i moj prvi predragi sin, Isusov Namjesnik, i to takvim riječima koje su dirnule moje majčinsko Srce.

 

Slijedite me na putu trpljenja.

Sada je već došao čas vašeg žrtvovanja, pozvani ste da sve više trpite.

Poklonite mi svu svoju bol. Danas su to nerazumijevanja, napadaji i klevete vaše braće. Sutra će to biti progoni, zatvori, osude od strane bezbožnika i neprijatelja Božjih, koji će u vama gledati zapreke koje nužno treba ukloniti.

Hodajte sa mnom, slijedite me na putu mog Sina Isusa. Na kalvarijskom putu, na putu Križa.

Nikada kao u ovim trenucima nije bilo potrebno da proživljavate do kraja istinski poziv svakog kršćanina: ‘Tko želi poći za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka uzme svoj križ i neka me slijedi!’

Slijedite me, premili sinovi: danas je potrebno da slijedite svoju Majku, ako želite bez straha prolaziti putem moga Sina Isusa.”


19. lipnja 1976.

Recite sa mnom svoj ‘Da’ (101)

“Predragi sinovi, još jednu stvar tražim od vas: vaš život. Ovo su vremena u kojima ću morati od nekih od vas, sinovi moji, zatražiti na dar vaš vlastiti život.

Sprema se čas mučeništva, i Majka vas blago vodi do časa vašega žrtvovanja.

Ne gledajte više na ovaj svijet: gledajte u mene, u lice svoje nebeske Majke.

Ja vam odražavam rajsko svjetlo koje vas očekuje i u času kušnje bit ćete ojačani i ohrabreni.

Ne gledajte na stvorove koji će, jer ih je Sotona zaveo i pokvario, s mržnjom i silovitošću nasrnuti na vas.

A ipak ste vi, premili moji sinovi, uvijek ljubili, svima ste činili dobro, svima ste uvijek nastojali pomagati.

A sada se led mržnje i nezahvalnosti širi oko vas.

Ne bojte se. Ovo je čas Sotone i vlasti tame.

Ne plašite se: sklonite se u moje Bezgrješno Srce.

U ovom ćete se majčinskom Srcu ogrijati i utješiti. Ovdje je izvor vaše radosti i tajna vašeg pouzdanja.

U ovom ste Srcu malena djeca, koju Ja oblikujem za unutrašnju blagost, da biste, na poziv moga Sina koji vas čini dionicima svoje Žrtve, mogli odgovoriti ‘Da’.

Recite ga sa mnom, predragi moji sinovi, taj svoj ‘Da’ Očevoj volji. Tada ćete uskoro vidjeti kako sviće zora, jednog novog svijeta, opranog i očišćenog vašom žrtvom naknadnicom.”


Lourdes, 3. srpnja 1976.
Prva subota u mjesecu

Vaše prijeko potrebno svjedočenje (102)

“Budite sve poslušniji u mojim rukama, predragi sinovi.

Vaš život bit će uistinu samo moj, ako mi u svakom času prikažete svoju nutarnju poučljivost.

Koliko danas ima svećenika koji ne slušaju, koji se bune, koji se više ne drže nikakvog reda!

Vaša nutarnja poslušnost dovest će vas do potpune stege prema propisima i smjernicama Crkve.

Danas si trpio gledajući koliko ima obeščašćenja na ovom meni posvećenom mjestu i kolike se boli time zadaju mom majčinskom Srcu. Moja djeca dolaze k meni u tako nečednoj odjeći, i uspijevaju se probiti sve do podnožja mojeg časnog lika...

Učestvuj u mojoj boli i pružaj zadovoljštinu za ova zbiljska obeščašćenja koja se svakog dana čine na ovom meni posvećenom mjestu.

Nažalost, najviše su odgovorni svećenici. Gledaj kako se oni sami odijevaju na sve moguće načine, katkad tako neobično da su čak na sablazan samim vjernicima.

Pa ipak, važeća crkvena disciplina obvezuje te moje sinove da odjenu crkvenu odjeću. Ali, tko se još drži te stege? Vrlo mali broj, pa i njih većinom smatraju nazadnima i zastarjelima.

To što se tiče odijela, samo je mali primjer, ali vrlo značajan za jednu žalosnu stvarnost: danas se među svećenicima, sinovima moje posebne majčinske ljubavi, širi nepokornost, neposlušnost i netrpeljivost prema svakom propisu.

Budite bar vi, svećenici posvećeni mom Bezgrješnom Srcu, za primjer svojom nutarnjom poučljivošću i poslušnošću crkvenoj disciplini.

To je danas vaše najhitnije i prijeko potrebno svjedočenje.

Samo tako moći ćete širiti oko sebe primjer i miomiris mog Sina Isusa. Bit ćete izabrano oruđe u vraćanju tolikih svećenika k obvezi da pružaju dobar primjer, što je jedan od najvažnijih zahtjeva same vaše službe.”


16. srpnja 1976.
Spomendan Gospe Karmelske

U duhu sinovskog predanja (103)

“Sine moje osobite majčinske ljubavi, ne daj se rastresti stvarima ni ljudskim zgodama i nezgodama: budi uvijek na mom Srcu u molitvi.

Sve uređujem za tebe kao tvoja prava Majka: osobe koje trebaš susresti, okolnosti u kojima ćeš se naći i ono što trebaš činiti. Zato, privikni se da s pouzdanjem proživljavaš sadašnji čas, koji ti Otac daruje i koji Majka priprema za tebe.

Sinovi posvećeni mom Bezgrješnom Srcu, svi morate živjeti u duhu sinovskog predanja i posvemašnjeg pouzdanja u djelatnost svoje Majke.

Svećenik koji se posveti mom Srcu privlači na sebe moju posebnu ljubav koja postaje sve jača i očiglednija, a duša je zamijećuje sve jasnije.

Ja sama mogu s vama zajedno na najpotpuniji način vršiti svoju majčinsku zadaću. S vama mogu tako postupati, jer se vi, posvetom mom Bezgrješnom Srcu, doista stavljate kao djeca u moj naručaj.

Tako Ja vama govorim i vi možete slušati moj glas. Ja vas vodim, a vi poučljivo puštate da s vama upravljam.

Ja vas odijevam u svoje vlastite kreposti, hranim vas svojom hranom. Sve vas više iznutra privlači miomiris te moje majčinske djelatnosti, koja vas čini malenima, siromašnima, poniznima, jednostavnima i čistima.

Nadasve, blago vas privlačim pred božansku Osobu moga Sina Isusa, koji je prisutan u Sakramentu Euharistije kao što je i u nebu. Od mene učite slast molitve. Molitve klanjanja, molitve zahvalnice i molitve zadovoljštine.

Što više led napuštenosti i šutnje okružuje mog Sina Isusa, prisutnog među vama u Euharistiji, to više Ja sama skupljam glasove svojih predragih sinova da bi se, zajedno s mojim glasom, također na ovom svijetu skladala harmonija ljubavi, kako bih je prikazala Srcu moga Sina, kako da bi se utješilo.

To je vojska koju si upravo pripremam; to je četa mojih svećenika koje sad već skupljam sa svih strana svijeta. To je skrovita četa malih sinova posvećenih mom Bezgrješnom Srcu. Njih nastojim učiniti sve sličnijima sebi, da bi ih Isus mogao prikazati Ocu u znak zadovoljštine i okajanja.

Zato vam ponavljam: ne gledajte sve ono zlo što se sve više širi i posvuda razlijeva. Ne gledajte ni na veliko zlo što ga Sotona uspijeva raširiti također u Crkvi.

Gledajte samo mene i veliko dobro što ga vaša Majka, u tišini, čini privlačeći sve veći broj sinova svećenika na svoje Srce...”


26. srpnja 1976.
Sv. Joakim i sv. Ana

Moje vrijeme (104)

“Moje se vrijeme, predragi sinovi, ne mjeri danima. Moje se vrijeme mjeri jedino po ritmu otkucaja mog majčinskog Srca. Svaki kucaj ovog Srca označuje novi dan spasenja i milosrđa za vas, moja jadna djeco.

Zato vas pozivam da živite jedino od pouzdanja.

Svoje vrijeme trebate mjeriti pouzdanjem u Očevu milosrdnu ljubav, i u djelovanje svoje nebeske Majke.

Od tog su pouzdanja živjeli moji roditelji Ana i Joakim, kojih se Crkva danas sjeća i koje vam stavlja kao primjer.

Od tog su pouzdanja živjeli svi sveci, svi Božji prijatelji. Jedino se tim pouzdanjem Svemogući uvijek služio da bi ostvario svoj plan u svakoj epohi.

Često ga je ostvario i protiv očekivanja sviju, u času kad nitko ne bi bio vjerovao. Tako se dogodilo u velikom planu koji je Bog ostvario s ove dvije ponizne i siromašne osobe, koje je pozvao da pripremi rođenje vaše nebeske Majke.

Vaša je Majka bila pozvana da se nada protivno svakom vanjskom izgledu stvari, da bi se oslonila jedino na potpuno pouzdanje u Božju Riječ. Tako je postala Majkom Riječi i darovala vam svoga Sina Isusa.

Sada sam vam najavila trijumf svog Bezgrješnog Srca, kao i prijeko potrebno bolno čišćenje koje mu mora prethoditi.

Rekla sam vam, također, da je ovo vrijeme čišćenja i da su ovo godine moga trijumfa. Ali nemojte tražiti trenutak istražujući budućnost i brojeći godine, mjesece i dane. Tako bi vas mogla obuzeti tjeskoba i uznemirenost, te biste doista utaman potratili svoje tako dragocjeno vrijeme.

Premili moji sinci, ne mjeri se tako moje vrijeme. Ono se mjeri jedino vašim pouzdanjem u mene, jer vas spremam da postanete oruđe koje sam Ja izabrala i oblikovala, da bih u ovom vremenu ostvarila trijumf svoga Bezgrješnog Srca.”


31. srpnja 1976.
Spomendan sv. Ignacija Lojolskog

Vaše teškoće (105)

“Slijedite me, predragi sinovi, svim svojim pouzdanjem i ne dajte se uznemiriti teškoćama što ih susrećete na svom putu.

Te teškoće Bog dopušta da bi vam pomogle napredovati u vašem životu posvemašnje posvete mom Bezgrješnom Srcu.

One vas odvajaju od vašeg načina gledanja i osjećanja, od vaših ukusa, od vaših privrženosti i, malo po malo, dovode vas do toga da gledate i osjećate jedino prema Srcu moga Sina Isusa.

Ja vidim kako nakon svake teškoće u vama napreduje Isusov život: a to je ono što toliko tješi moje majčinsko Srce.

Zar ne opažate, sinovi, kako se, pod mojim osobnim utjecajem, vaš život doista mijenja?

Nutarnje teškoće duše najviše vas rastužuju.

Moji ste, a još osjećate kako vas svijet privlači; zaodjenuti ste mojom vlastitom čistoćom, a još opažate bol tjelesne napasti. Neki od vas stenju i željeli bi se toga osloboditi.

A ipak, koliko vam te nutarnje teškoće što ih osjećate, moji predragi sinovi, pomažu da se odvojite od samih sebe!

Nikad ne gledajte na sebe. Bit ćete sve ljepši meni i mom Sinu Isusu, što manje budete izgledali lijepi samima sebi.

Moj vas plašt pokriva, moja vlastita čistoća vas rasvijetljuje.

Zatim, postoje izvanjske poteškoće: one potječu od okoline u kojoj se nalazite: nerazumijevanja i kritike. Katkad dopuštam čak i prezir i klevetu.

Njom se moj Protivnik naročito rado služi da bi vas udario i obeshrabrio.

Kako morate na to odgovoriti? Kao Isus: šutnjom, molitvom, te živeći u najužem sjedinjenju s Ocem.

U Očevu svjetlu, sve što je lažno i loše, svaka prevara i svaka kleveta rasplinjuju se same od sebe poput magle na suncu.

Budući da se vi nalazite u mom Bezgrješnom Srcu, ništa vam se ne može dogoditi.

Tko vam navlaš bude htio nanijeti neko zlo, neće vas moći pogoditi; a onaj tko to bude radio u dobroj vjeri, uvidjet će još prije nego što vas stigne zlo. A, vi ćete napredovati u miru, iako sred oluje sadašnjeg trenutka.

Postoje također poteškoće vašeg vremena.

Predragi sinovi, koliko li sam vas Ja osobno oblikovala i pripremala za ovo vaše vrijeme!

Ja dopuštam i ove teškoće da bi vas učinile što poučljivijim oruđem u mojim rukama, radi moga plana što ga upravo ostvarujem u ovo vrijeme.

Ateizam koji zauzima sve više maha u svijetu, kriza koja se sve više širi u Crkvi, zabluda koja se posvuda širi, sve su to valovi velike oluje.

Vi ste pozvani da budete moj mir u toj oluji.

Stoga, hodajte vedri, mirni i s pouzdanjem...”


7. kolovoza 1976.
Prva subota u mjesecu

Samo s Papom (106)

“Danas sa svih strana svijeta stižu mom Bezgrješnom Srcu mili izrazi poštovanja od svećenika meni posvećenih, od vas sinovi moje osobite majčinske ljubavi.

Dajte da vas Ja vodim, pa nećete osjećati teret svojih svakidašnjih teškoća.

Želim da budete u mom naručju, svi predani mom Bezgrješnom Srcu, jer ćete tako moći napredovati prema cilju, koji sam svakome od vas odredila.

Već sam vam pokazala koji je to cilj: učiniti od vas svećenike po Srcu Isusovu.

Morate doista biti Isus danas ljudima svoga vremena.

Isus koji govori, a govorit ćete samo Istinu. Istinu sadržanu u Evanđelju, i zajamčenu Učiteljstvom Crkve.

Danas, dok se tama spušta na sve, i dok se zabluda sve više širi u Crkvi, vi morate sve usmjeriti prema vrelu iz kojega Isus daje da izviru njegove riječi istine: prema Evanđelju koje je povjereno hijerarhijskoj Crkvi, tj. Papi i biskupima koji su s njime sjedinjeni.

Ne pojedinim svećenicima, niti pojedinim biskupima, nego samo svećenicima i biskupima koji su sjedinjeni s Papom.

Danas veoma ranjava i ožalošćuje moje Srce Majke Crkve također sablazan biskupa koji ne slušaju Namjesnika moga Sina, te odvlače veliki broj moje jadne djece na put zablude.

Zato danas vi morate svojom riječju svima objavljivati da je Isus samo Petra postavio kao temelj svoje Crkve i za nepogrešivog čuvara Istine.

Tko danas nije s Papom, neće više moći ostati u Istini.

Zavođenja Zloduha postala su tako podmukla i opasna, da mogu svakoga prevariti.

Tu mogu pasti i oni koji su dobri.

Tu mogu pasti i učitelji i učenjaci.

Tu mogu pasti svećenici, a i biskupi.

Nikad neće pasti oni koji su uvijek s Papom.

Evo zašto želim od vas načiniti četu koja će biti uredna i pažljiva, poslušna i poučljiva čak i željama mog prvog najdražeg sina, Namjesnika moga Isusa.

Isus koji djeluje: nadasve morate ponovno oživjeti Isusa u svom životu i postati proživljeno Evanđelje.

Zato vas činim sve siromašnijima, sve poniznijima, sve čišćima i sve manjima.

Ne bojte se potpuno osloniti na me. Ja sam njegova i vaša Majka, i ne znam vam ništa drugo učiniti, doli pomoći vam da se rodite i rastete kao novi maleni Isusi na spas sve moje djece.

Kad ta četa svećenika bude spremna, tada će nastupiti čas kad ću zdrobiti glavu mom Protivniku, a obnovljeni će svijet uživati radost trijumfa mog Srca.”


15. kolovoza 1976.
Svetkovina Uznesenja Blažene Djevice Marije na nebo

Živite sa mnom u Raju (107)

“Živite, predragi moji sinovi, ondje gdje sam Ja: u raju, uznesena i dušom i tijelom, da biste potpuno sudjelovali u slavi mog Sina Isusa.

Uvijek povezana s njime na ovoj zemlji po svojoj majčinskoj zadaći, sada sam u raju združena sa Sinom u slavi. On želi da ima uza se Majku, nakon što joj je dao proslavljeno tijelo, jednako njegovu.

To je eto razlog ovoj mojoj izvanrednoj povlastici.

Kao što sam svojim ‘Da’ omogućila Božjoj Riječi da u mojem djevičanskom krilu uzme svoju ljudsku narav, tako sam se svojim ‘Da’ povjerila djelovanju svoga Sina Isusa, koji je vašu Majku dušom i tijelom uznesao u nebesku slavu.

Moje je tijelo preobraženo i slavno, ali pravo tijelo, predragi sinovi. Majka i Sin su sada zauvijek zajedno u Raju.

No, Ja sam također i vaša prava Majka; tako vas mogu ljubiti ne samo dušom nego i svojim proslavljenim tijelom.

Ljubim vas ovim svojim majčinskim Srcem, koje nikad nije prestalo kucati iz ljubavi prema vama.

Predragi sinovi, živite i vi tamo gdje sam Ja: živite sa mnom u raju.

Istina je, vi ste još na toj zemlji punoj boli, i često osjećate sav njezin teret i patnju.

Ali, zašto i vi, usprkos tome što živite na zemlji progonstva, ne biste živjeli tamo gdje se sada već nalazi vaša Majka? Živite sa mnom u raju i ne dajte da vas privuče svijet, da vas zarobi ova zemlja.

Danas postoji stremljenje koje je veoma krivo i pogibeljno. Gleda se samo na ovu zemlju. Ljudi kao da se boje gledati u raj, jer misle da će ih to odvući od obveza svakodnevnog života. Živite u raju sa mnom, pa ćete tada dobro živjeti i na ovoj zemlji.

Ostvarite ovdje dolje plan nebeskog Oca, i tako ćete oko sebe izgraditi pravu sreću.

Što više budete gledali u Oca i živjeli sa mnom, to ćete više na zemlji raditi za svoje dobro i za dobro sviju.

Raj, onaj pravi, nikad nećete naći ovdje na zemlji.

Koliko li vas vara i zavodi moj Protivnik, koji se podigao da vas spriječi da dođete ovamo gore zajedno s mojim Sinom, sa mnom!

Raj je samo u svjetlosti Presvetog Trojstva, s mojim Sinom i sa mnom.

Tom su svjetlošću obasjani i u njoj se raduju anđeli i sveci. Tom svjetlošću blista cijeli raj.

Živite, dakle, tražeći, ljubeći i gledajući raj koji vas očekuje, premili moji sinovi.

A na ovom svijetu, živite u raju mog Bezgrješnog Srca.

Tada ćete biti vedri i duboko blaženi.

Bit ćete sve manji i predaniji, sve siromašniji i čišći.

Koliko budete manji, siromašniji i čišći, toliko ćete više moći ući u raj mog Bezgrješnog Srca, gdje je vrijeme već označeno kucanjem srca koje ne poznaje zastoje.”


22. kolovoza 1976.
Spomendan Marije Kraljice

Vaša Kraljica i Voditeljica (108)

Ja sam vaša Kraljica.

Očeva moć, Sinovljeva mudrost i ljubav Duha Svetoga, u svjetlosti Presvetog Trojstva, potvrdili su me zauvijek u ovoj mojoj službi majčinskog kraljevskog dostojanstva.

To je moja krunidba u slavi.

To je moje sveopće kraljevsko dostojanstvo: Majka Sina, Kraljica sa Sinom.

 

Ja sam vaša Voditeljica.

Pozivam vas, predragi moji sinovi, da bih vas sve skupila u svoju četu, kojoj sam Ja sama Kraljica i Voditeljica.

Zbog toga, među vama ne smije biti poglavara: svi ste vi braća, sjedinjeni u ljubavi, koja treba sve više rasti.

Ako netko želi biti najveći, neka doista postane najmanji.

Samo onoga koji više ljubi, koji više služi, koji me više sluša, koji postaje sve manji, dotle da nestane u mom Bezgrješnom Srcu, njega ću učiniti sve većim.

 

Ja sam vaša Voditeljica.

Zato vi, moji predragi, morate slušati moj glas, morate biti poučljivi mojim porukama, naročito morate biti spremni i poslušni mojim naredbama.

Želim od vas učiniti sinove koji će htjeti i znati uvijek slušati. Poslušnost i poučljivost: to je uniforma u koju vas želim obući.

Svoje ću vam naredbe davati glasom onoga koga je moj Sin postavio da upravlja njegovom Crkvom: glasom Pape i s njime sjedinjene Hijerarhije.

Koliko li je danas ranjeno i bolno moje majčinsko Srce kad vidi da se neki svećenici, pa čak i biskupi, više ne pokoravaju naredbama Namjesnika mog Sina Isusa!

Svako kraljevstvo koje je u sebi podijeljeno, osuđeno je na propast.

Ti moji bijedni sinovi, koji ne slušaju i koji se bune, već su postali žrtve najrafiniranije i najpodmuklije oholosti, te idu prema smrti.

Koliko li vas Sotona, moj Protivnik od početka, uspijeva danas varati i zavoditi!

Pokazuje vas kao čuvare predaje i branitelje vjere, dok u stvari vas prve upropašćuje u vjeri i neopazice vas vodi u zabludu.

Predočuje vam kako Papa izdaje Istinu i na taj način Sotona ruši temelj na kojem Crkva stoji, i po kojem se cjelovita Istina čuva kroz stoljeća.

Čak vas navodi da mislite kako se Ja sama ne slažem s njegovim radom. Tako se u moje ime šire oštre kritike na osobu i djelatnost Svetog Oca.

Svećenici, sinovi moje osobite majčinske ljubavi: budite oprezni, pažljivi i prosvijetljeni, jer tama sve osvaja.

Kako bi Majka mogla javno kritizirati Papine odluke, kad On jedini ima posebnu milost za vršenje te uzvišene službe?

Šutjela sam na Glas svoga Sina; šutjela sam na glas apostola. Sada ljubezno šutim na glas Pape: da bi se što više proširio, da bi ga svi slušali i da bi ga duše prihvatile.

Zato se nalazim u blizini osobe ovog mog prvog, najdražeg sina, Namjesnika moga Sina Isusa.

Svojom šutnjom pomažem mu govoriti.

Svojom šutnjom dajem snagu samoj njegovoj riječi.

Opet se vratite, moji sinovi svećenici, ljubavi, poslušnosti i zajedništvu s Papom!

Jedino tako moći ćete pripadati mojoj četi, kojoj sam Ja Kraljica i Voditeljica. Samo tako moći ćete slušati moje naredbe, što ću ih davati glasom samog Pape. Samo tako moći ćete se sa mnom boriti za sigurnu pobjedu; inače već idete prema porazu...

Zaodjenut ću vas svojom nutarnjom poučljivošću i bit ćete uvijek poslušni; tako ću vas učiniti oruđem prikladnim za ovu svoju bitku, a na kraju ćete vidjeti moju kraljevsku pobjedu.”


8. rujna 1976.
Rođenje Blažene Djevice Marije

Morate biti maleni (109)

“Promatrajte, sinovi, svoju Majku kao malu djevojčicu. Jer sam bila malena, svidjela sam se Svevišnjemu.

Ja sam od prvog časa svoga začeća, po posebnoj povlastici bila izuzeta od bilo kakve ljage grijeha, i to mi je omogućilo da točno izmjerim svoju malenost.

Malena, jer sam bila Božje stvorenje i odabrana da postanem Majkom Riječi.

Malena, jer sam sve imala od Boga.

Malena, jer me osjenila božanska sila i prekrila me svojom veličinom.

Zato je moje bogatstvo, jedino bogatstvo malenih i siromašnih: poniznost, pouzdanje, predanje i nada.

Danas vas Crkva poziva da promatrate svoju nebesku Majku u času njezina rođenja.

Gledajte, moji najdraži, ovu svoju Majku kao malu djevojčicu, pa ćete naučiti biti maleni.

Vi morate biti maleni jer ste moji sinovi i zato morate živjeti mojim vlastitim životom.

Morate biti maleni da biste postali poslušno oruđe za moj plan i da biste na sebe privukli ljubaznost mog Sina Isusa.

Koliko li vas Isus ljubi, predragi moji sinovi! Ljubi vas upravo zato jer želite biti maleni, siromašni, jednostavni i ponizni.

Morate biti maleni da biste se suprotstavili Sotoni, koji uspijeva zavoditi ponosom i ohološću.

Zar ne shvaćate kako vas nikad neće moći zavesti ni prevariti ako ostanete ponizni?

Morate biti sve manji, jer vas vaša Majka sve želi imati za sebe: želi vas hraniti, odijevati i uvijek nositi u svome naručju.

Morate biti maleni da biste uvijek rekli ‘Da’ Očevoj volji.

Recite sa mnom svoj ‘Da’. Tako će se u vama ponoviti ‘Da’ moje potpune poučljivosti Božjoj volji.

Maleni, napokon, da biste načinili tu nisku petu, koju će Sotona nastojati ugristi, no s kojom ću mu Ja zdrobiti glavu.

Zato morate biti sve manji ako želite pripraviti najveći trijumf mog Bezgrješnog Srca.”


25. rujna 1976.

Zato vam govorim (110)

“Ako ste maleni, uvijek ćete slušali moj glas.

Ljubljeni moji sinovi, ne dajte se zavesti od tolikih glasova koji se danas čuju. Moj Protivnik vas vara idejama i smućuje riječima.

Kao da vas je preplavilo more riječi koje se sve više podiže i sve pokriva. Ponavlja se događaj opisan u Bibliji o kuli babilonskoj. Danas opet proživljavate dramu pometnje jezika.

Vaše vas vlastite riječi smućuju. Vaše vam vlastite riječi smetaju da se razumijete.

Danas je, više nego ikada, potrebno slušati moj glas.

 

Zato vam govorim.

Govorim vam, da vam pomognem izaći iz pometnje koja je danas nastala uslijed vaših vlastitih riječi. I tako vas, kao Majka, milo navodim da slušate samo Očevu Riječ. Ova Riječ je postala tijelo i život u mom prečistom krilu. Moje se Srce otvorilo da je primi i čuvalo ju je kao dragocjeno blago.

Govorim vam, jer je danas nužno slušati njegovu Riječ. Potrebno ju je prihvatiti i ljubomorno čuvati.

Želim da slušate samo riječ moga Sina. Danas njegov glas kao da je potamnjen: On je Riječ Očeva, On je moj Sin Isus, kojega više ne slušaju.

Njegova riječ, tako jasno sadržana u Evanđelju, kao da je preplavljena tolikim ljudskim riječima. Sastavili ste svoje evanđelje sa svojim riječima. Vi, ljubljeni moji sinovi, morate slušati i naviještati jedino riječ moga Sina, onako kako je rečena u njegovu Evanđelju.

Govori vam Crkva. Ali, koliko god vam ona govori, svatko hoće dodati svoju riječ, i tako se širi nesigurnost i pometnja. Crkvu, više nego ikada, razdire ova prava pometnja jezika.

Govorim vam, da vam kažem koju to riječ vi danas morate slušati u Crkvi: to je riječ Pape, to je riječ biskupa sjedinjenih s njime.

Tama se sve više spušta, a Ja vam govorim da bih bila vaše svjetlo. Zabluda se širi, a Ja vam govorim, ljubljeni moji sinovi, jer ste pozvani da ostanete u Istini.

Vi, sluge Riječi, vi navjestitelji Istine.

Približava se tjeskobna sutrašnjica, a Ja vam govorim da bih vas potakla na pouzdanje, na potpuno predanje mojem majčinskom Srcu.

Zaglušna buka glasova sve više zbunjuje svakoga.

Govorim vam, da bih vas zamolila za šutnju, patnju i molitvu.

Govorim vam, da bih vas zamolila danas stvari što su meni najdragocjenije: svaki dan skupljam vaše molitve i vaše patnje, i Ja ih sama stavljam u kalež svog Bezgrješnog Srca i prikazujem Božjoj pravdi koja zahtijeva da se ublaži.

Tako danas sve još može biti spašeno: radi toga vam govorim.

Ljubljeni sinovi, ne zatvarajte svoga srca ovim mojim riječima.

Mnogo od onoga što vas očekuje, Očev je plan uvjetovao upravo time, koliko ćete poslušati ili odbaciti moje riječi.

Čišćenje još može biti udaljeno i skraćeno. Još možete biti pošteđeni od mnoge boli.

Poslušajte me, sinci, u jednostavnosti srca. Ako ste maleni, tada ćete me čuti i poslušati. Mala djeca tako dobro razumiju majčin glas.

Blago onima koji me još slušaju. Oni će primiti danas svjetlo Istine i postići od Gospodina dar spasenja.”


8. studenoga 1976.

Gledaj svoju Majku (111)

“Pogledaj, sinko, svoju nebesku Majku. Vidi kako je lijepa!

Ta ljepota je remek-djelo Očevo. To je kolijevka Sina. To je vez Duha Svetoga. To je rascvjetan i zatvoren vrt, gdje se oduvijek njeguje divota Presvetog Trojstva.

Gledaj samo svoju Majku. Tako će te moja ljepota prekriti. Želim te zaodjenuti svojim nebeskim ogrtačem. Želim te prekriti svojom čistoćom. Želim te obaviti svojim vlastitim svjetlom.

Osjećaš se malenim, i to je istina. Osjećaš se siromašnim i vidiš da si pun pogrešaka. Čini ti se da nemaš ništa što bi mi mogao dati.

O, tvoja mi je ljubav dovoljna! Ne tražim ništa drugo od tebe...

Ti ne možeš sada shvatiti, ali u raju ćeš promatrati u sebi slavu svoje Majke i vrhunac ljubavi do kojeg te je Isus s njom uzdigao.

Čini ti se da se Isus kao sakriva da bi Majku stavio pred sebe. Ali to je zato jer želi da Ona njega ljubi u tebi.

Tebi se čini da uvijek imaš pred sobom Majku. A Ja vidim kako te sam Isus dovodi k meni, da bi ti tako pružio njegovu Srcu onu radost koju mu drugi ne mogu dati.

Nemoj govoriti; sve više šuti sa svima. Ne kloni nikad duhom radi svojih pogrešaka. Toliko te ljubim sinko; gledam na tvoje srce, a ne na tvoj karakter. A kad u naglosti nehotice pogriješiš, kako mi veliko veselje pružaš, ako se odmah poniziš i moliš za oproštenje. Prikaži mi svoje rane. Reci mi uvijek ‘Da’, i ne misli više ništa o sebi. Ja sam ta koja ću misliti na sve...”


20. studenoga 1976.

Vrijeme čišćenja (112)

“Vi slušate moj glas i puštate da vas vodim, ljubljeni sinovi. Tako u vama raste moj vlastiti život i oko sebe širite moje svjetlo.

Danas postaje sve potrebnije i hitnije širiti po svijetu blagi poziv vaše Majke.

Ovaj se svijet sve više udaljuje od Boga i ne sluša više riječi moga Sina Isusa. Tako pada u tamu nijekanja Boga, u varavu obmanu da može graditi bez njega.

Čak ste gotovo uspjeli izgraditi posve ljudsku civilizaciju, koja se uporno zatvara bilo kojem božanskom utjecaju.

Bog, u svojem beskrajnom Veličanstvu, može se samo podrugivati tom čovječanstvu koje se skupilo da mu se suprotstavi.

Tako se led egoizma i oholosti sve više širi. Mržnja nadjačava ljubav i svaki dan odnosi bezbrojne žrtve... Znane i neznane žrtve, nasilje nad golorukima i nevinima, koji svakog trenutka vapiju tražeći strašnu osvetu pred Božjim prijestoljem.

Grijeh sve više osvaja.

Gdje je danas mjesto bez grijeha? Pa i kuće posvećene štovanju Boga, obeščašćene su grijesima koji se u njima vrše. Ima posvećenih osoba, ima čak i svećenika i redovnika koji gube osjećaj grijeha. Neki od njih, u mislima, u riječima i u životu, svetogrdno dopuštaju Sotoni da ih vodi.

Nikada nije Zloduh uspio da vas zavodi kao danas.

Zavodi vas ohološću i tako vas navodi, da čak opravdavate i ozakonjujete moralni nered. A kad padnete uspijeva u vama ugasiti grižnju savjesti, a upravo ona je pravi dar Duha koji vas potiče na obraćenje. Kako su danas već brojna moja jadna djeca, koja se godinama više ne ispovijedaju!

Istrunuli su u grijehu i upropašteni nečistoćom, ogorčenom priljepljenošću za novac i ohološću.

Sotona je sada postavio svoje šatore također među službenike Svetišta i uveo je grozotu pustoši u sveti Hram Božji.

Treba dakle da vam Majka govori i da vas vodi za ruku. Njezin je zadatak, naročito taj, da vas vodi u borbu protiv paklenog Zmaja.

Zato vam kažem: ovo su vremena čišćenja, vremena kada će Božja pravda kazniti ovaj buntovni i pokvareni svijet, da ga spasi.

Čišćenje je već počelo u Crkvi: u nju je prodrla zabluda, Sotona ju je zamračio, grijeh nanovo prekrio, neki njezini vlastiti pastiri izdali su je i obeščastili.

Sotona vas rešeta kao što se rešeta pšenica: koliko će se pljeve uskoro rasuti na vjetru progona!

Od sada na dalje, moja će prisutnost među vama bivati sve trajnija i jasnija...”


4. prosinca 1976.
Prva subota u mjesecu

Čega se bojite? (113)

“Ljubljeni moji sinovi, budite uvijek sve poučljiviji i prepustite mi se sa svim svojim povjerenjem i pouzdanjem.

U tami ovoga časa kušnje za Crkvu, Ja vas pozivam da hodate u svjetlu.

Svjetlo izlazi iz mog Bezgrješnog Srca, i dopire sve do vas, da vas zaštiti i rasvijetli vam put.

Budite postojani i nemojte nikada više sumnjati! Vaš je put siguran, jer vam ga je zacrtala vaša nebeska Majka.

Sumnja i nepovjerenje, koje se sve više ukorjenjuju u duši tolikih mojih sinova svećenika, veoma ožalošćuju moje majčinsko Srce! Zašto sumnjate? Čega se bojite?

Isus vas je otkupio od Zloga još u čas svoga trijumfa: ‘Ovo je čas Sotone i moći tmine’.

Moj Sin Isus, dao vam je zauvijek život u isti onaj čas, kad je bio ubijen na Križu.

U trenutku kad je umirao, sve vas je oslobodio smrti.

Moja Crkva, čija sam Majka, ponovno proživljava Kristov život, i danas je pozvana da nanovo pođe tim njegovim putem.

Čega se, onda, bojite?

Zar svijeta, koji je sav s mržnjom nasrnuo na vas? Ili Sotone, koji se uspio uvući u nutrinu Crkve i žanje svoje žrtve među samim njenim pastirima? Ili zablude koja joj prijeti, ili grijeha koji je sve više zamračuje, ili nevjere koja se širi?

Ovo je, ljubljeni moji sinovi, za moju Crkvu opet čas Sotone i moći tmina. I Crkvu će također kao i Krista žrtvovati na križu, i bit će pozvana da umre za spasenje i obnovu svijeta.

Budući da je ovo za vas čas čišćenja, to je osobito za vas čas trpljenja.

Možda ga se bojite?

Ali ako vas je za taj čas Otac od vječnosti jednog po jednog pozvao? Ako vas je za taj trenutak vaša nebeska Majka već odavna odabrala i pripravila?...

Živite, dakle, u duhovnoj vedrini i bez straha, pa i usred nemira i prijetnji svoga vremena.

Stoga vam ponavljam: ne gledajte vazda u budućnost pitajući što će se dogoditi. Živite samo sadašnji trenutak sa svim svojim pouzdanjem i predanjem ovom mom Srcu.”


24. prosinca 1976.
Sveta noć

Od vas se traži dar vaše ljubavi (114)

“Živi sa mnom, najdraži sine moga Bezgrješnog Srca, ove časove bdijenja: u molitvi, u šutnji, u osluškivanju svoje nebeske Majke.

Danas, kao i onda, jest rođenje moga Sina Isusa. Danas, kao i onda, ljubljeni moji sinovi, morate se pripraviti za njegov dolazak.

S mojim zaručnikom Josipom, pravednim i čistim, poniznim i jakim, izabranim od Oca da bude dragocjena pomoć osobito u ovim časovima, prešla sam zadnji dio veoma tegobnog puta.

Osjećala sam napor puta, oštrinu zime, nesigurnost dolaska i onoga što nas je čekalo.

A ipak, živjela sam daleko od svijeta i stvari, sva uronjena u trajni zanos s mojim Djetešcem Isusom, kojega sam vam se upravo spremala darovati.

Vodilo me je samo pouzdanje u Oca; umirivalo me je slatko očekivanje Sina; duh mi je ispunjavala samo punina ljubavi.

Kao Majka, mislila sam na neku kuću, a Otac nam je pripravio jedno sklonište; sanjala sam o kolijevci za moje Djetešce, a već su bile pripremljene jasle. One noći, čitav je raj bio u jednoj spilji.

Kad nas je umor svladao, a neprestano odbijanje da nas prime, gotovo slomilo našu ljudsku izdržljivost, ona je spilja bila spremna da primi Svjetlo. U svjetlu neba, koje se otvaralo da primi veliku molitvu Majke, moj djevičanski izdanak otvarao se božanskom daru Sina.

Zajedno sa mnom, ljubljeni moji sinovi, dajte njegovu Srcu prvi poljubac. Osjetite sa mnom njegov prvi otkucaj. Prvi pogledajte njegove oči.

Slušajte njegov prvi plač: naricanja, radosti i ljubavi.

Želi samo vašu utjehu.

Od vas traži dar vaše ljubavi.

Ovijte ljubavlju njegove male udove: tako mu je potrebna toplina! Okružuje ga sav led svijeta. Krijepi ga samo toplina ljubavi.

Od onda, svake godine, Crkva obnavlja ovu tajnu. Od onda se moj Sin neprestano nanovo rađa u srcima.

I danas ima svijeta koji ga odbija, i većinom mu zatvaraju vrata. Kao i onda, mogućnici ga ne poznaju.

Ali, otvara se srce malenih. Umiruje se očekivanje jednostavnih. Rasvjetljuje se život čistih.

Ove svete noći, ljubljeni moji sinovi, želim vam povjeriti moje Djetešce.

Stavljam ga u kolijevku vašeg srca. Neka se vaša ljubav rasplamsa u veliki oganj. S njim moram zapaliti svu ljubav svijeta.”


31. prosinca 1976.
Posljednja noć godine

Pravo siromaštvo duha (115)

“Provedi posljednje časove ove godine, u kojoj te je Bezgrješno Srce nebeske Majke obdarilo izvanrednim milostima i darovima, u molitvi i nutarnjoj sabranosti.

Ja sam sama željela i dovela te u ovu kuću koju sam ti odavna pripravila. Tu si u tišini i molitvi: slušaj me, govori mi, zazivaj Oca sa mnom. Pokraj sebe imaš ovog svog brata, koji te toliko ljubi i koji te, u mom Srcu, toliko voli.

Tvoja nebeska Majka gleda očima drugačijim od vaših: to je pogled svjetla i ljubavi. Za mene je velik onaj koji je u očima ljudi smatran ništetnim i bezvrijednim.

Ova nepoznata i zabačena kuća, koja ne privlači ničiju pažnju, sada je mjesto moje nazočnosti, i ovdje sam, a ne drugdje, htjela da sa mnom provedeš ove blagdanske dane.

Privikni se da sve gledaš očima svoje Majke. Gledaj vazda ljubazno i s posve osobitom ljubavlju one koje svijet ignorira i prezire.

Neka tvome srcu budu veći oni koje ljudi smatraju ništavnima i bezvrijednima: to su siromasi, maleni, ponizni, patnici, nepoznati.

I među svojom braćom svećenicima moraš se osjećati bliži onima koje zanemaruju i smatraju ništavnima.

O, kad bi znao kako su, za moje majčinsko Srce, dragocjeno blago svi ti moji ljubljeni sinovi koje nitko ne cijeni!

Daj mi ih ove zadnje noći u godini: prikaži mi ih jednog po jednog. Koliko njihova ljubav tješi moje Bezgrješno Srce! Kako njihova sakrivena ljepota liječi bol što je zadaju mome Srcu oni koji se smatraju velikima, cijenjenima i žive tražeći svaki ljudski ugled!

Pravo siromaštvo duha jest dar što ga Ja dajem onome koga zovem. Praznina je ono što privlači moju ljubav. To je val na kojem se može slušati i razumjeti moj glas.

Budi uvijek tako siromašan da bi svaki novi dan gledao mojim očima, i da bi me darovao onome, koji me, u siromaštvu, već toliko vremena očekuje.”


1977.
U svakom dijelu svijeta


1. siječnja 1977.
Svetkovina Blažene Djevice Marije Bogorodice
Prva subota u mjesecu i u godini

Koračajte u mom svjetlu (116)

“Počnite novu godinu sa mnom, predragi moji sinovi, danas kad vas Crkva poziva da gledate na moje božansko materinstvo.

Kao što se moj Sin Isus, posve na me oslonio, da bi u Majci našao obranu i zaštitu, tako i vi dajte da vas vaša nebeska Majka sigurno vodi.

Kakva će biti ova godina? Kakve je zgode i nezgode očekuju?

Ljubljeni sinovi, ne treba vas uznemirivati ono što vas očekuje, ako se priviknete živjeti svaki čas u mojem majčinskom Srcu.

Čovječanstvo se svakog dana sve više udaljuje od Boga, a ljudi se u sve većem broju i nadalje ne drže njegova Zakona.

Zato će s novom godinom, tama biti sve gušća, a nesreće i patnje koje vas očekuju, postajat će sve veće.

I u mojoj će Crkvi kriza postajati sve veća, jer će moj najjači poziv na molitvu, obraćenje i pokoru sve manje prihvaćati.

Nažalost, mnogi će svećenici biti među onima koji neće poslušati moga glasa.

Tako će pastiri dobivati manje svjetla, a stado će se raspršiti po putevima nesigurnosti i podijeljenosti, zablude i apostazije.

Pastiri Crkve, budite opet onakvi kakve vas želi moj Sin Isus.

Budite opet revni i žarki samo za spasavanje duša. Budite opet strogi čuvari evanđeoske istine.

Opet slijedite Isusa prema Kalvariji, i ne dajte da vas zavede, ni rastrese svijet prema kojemu često oblikujete svoj život.

Ljubljeni moji sinovi, što se više ova tama spusti na svijet i u Crkvu, to će jasnije biti svjetlo koje će izlaziti iz mog Bezgrješnog Srca da vam pokaže put.

Koračajte u ovome svjetlu. Tada ćete biti uvijek rasvjetljeni.

U vama, koji me slijedite, moje Bezgrješno Srce već danas slavi svoj trijumf.

Trijumf Majčina Srca zbiva se u duši i u životu njene vjerne djece.

U njima je dobro ono koje pobjeđuje u isto vrijeme dok se zlo posvuda širi. Dok grijeh pokušava sve prevladati, u njima milost i ljubav Božja slave pobjedno slavlje. Ako zabluda uspijeva zavesti sve više duša, oni svjedoče za Istinu.

Ako podijeljenost razdire Crkvu, oni je ljube i žive za njezino jedinstvo; ako Namjesnik moga Sina bude sve više osamljen i napušten, oni će se skupljati oko njega s više ljubavi, da bi bili sve više njegova utjeha i obrana.

Da, u istom času u kojem moj Protivnik, danas, posvuda slavi slavlje, i moje Bezgrješno Srce ima svoj trijumf u životu mojih ljubljenih sinova.

Ne bojte se, stoga, ako započinjete godinu koja će biti još teža i bolnija: što više, dok budete gledali kako tama sve ovija, toliko će življe bivati svjetlo moje nazočnosti među vama. Stoga vas pozivam da počnete sa mnom novu godinu s pouzdanjem i bez straha. Moj Sin Isus bit će uvijek s vama, a s njim će biti s vama njegova i vaša Mama.”


13. siječnja 1977.

Naučit ću te ljubiti (117)

“Najmiliji moj sine, ljubim te. Veoma te ljubim. Tebi je milo slušati ovo ponavljanje; mojem majčinskom Srcu milo govoriti ti to sve više.

Sada mora biti jedino ljubav, koja će te voditi u svakom trenutku i u svakom tvom djelovanju.

Ljubav prema Ocu, prema Sinu i prema Duhu Svetomu; ljubav prema ovom božanskom i Presvetom Trojstvu koje prebiva u tvojoj duši, i potiče tvoje srce na sve veću ljubav također prema tvojoj nebeskoj Majci.

Moje Bezgrješno Srce je mjesto gdje će te tvoja Majka oblikovati za sve veću i sve čišću ljubav prema Bogu.

Ni jedan stvor nije nikada mogao ljubiti Gospodina, kako ga je znala ljubiti tvoja nebeska Majka.

Očev i Sinovljev Duh potiče te na veliku žeđ za savršenom ljubavlju, tako da se tvoja duša spontano usmjeruje da traži Srce Majke.

Naučit ću te da sve više ljubiš Boga i svog bližnjega. Dat ću tvom srcu svoju vlastitu sposobnost ljubavi. Pomoći ću ti da poništiš svaku drugu težnju, da bih te dovela do jednostavnog, trajnog i čistog čina ljubavi.

Tako ćeš ostvariti svoj poziv...

Moja jedina radost jest da te dovedem do ljubavi, da bi moje Srce moglo u tvom srcu ljubiti Presveto i božansko Trojstvo.”


Rim, 15. siječnja 1977.

Bit ćeš sva obnovljena (118)

“Ljubljeni moji sinovi, moja je Crkva postala danas više nego ikada cilj protiv kojega moj Protivnik bjesni na sve žešći način.

Namjesnik moga Sina Isusa predosjetio je taj trenutak konačne borbe, i svečano me je proglasio Majkom Crkve.

Kao što sam prava Majka Isusova, tako sam prava Majka Crkve, koja je njegovo Otajstveno Tijelo. I kao Majka gledam danas ovu svoju kćerku sa strahom, i s bolju koja postaje sve veća.

Moje Srce opet probada mač kad gledam kako moj Protivnik sve više oskvrnjuje Crkvu.

Sotona se doista uvukao u njezinu nutrinu, i svakog dana žanje svoje žrtve, čak i među njezinim vlastitim pastirima. Uspio je potamniti svjetlo tminom zablude, koja hoće svuda prodrijeti.

Namjesnik moga Sina osjeća se katkada kao izoliran od svoje djece, koju ipak mora voditi, te križ toga njegova trpljenja postaje iz dana u dan sve veći.

Među onima koji ga okružuju ima katkada takvih koji ne rade iz ljubavi prema njemu, nego su radije vođeni duhom oholosti i žeđom za vlašću.

Sotona želi također pogoditi Crkvenu hijerarhiju i to upravo u vezu njezine ljubavi i jedinstva.

Koliko ima danas pastira koji se ne ljube i međusobno ne pomažu?

Mnogi se međusobno kritiziraju, a često i ometaju, nastojeći samo kako će na brzinu doći do većeg položaja, gazeći katkada i same naravne zahtjeve pravednosti.

Koliko ima još onih koji su jednodušni u osjećanju i djelovanju i u važnim problemima koji se tiču života Crkve i duša?

I tako svećenici, ti sinovi moje osobite materinske ljubavi, bivaju prema tome prepušteni sami sebi.

Stoga su sve brojniji oni, koji zavedeni općom pomutnjom, postaju žrtve zablude i udaljuju se od moga Sina Isusa i od istine njegova Evanđelja.

Tako se njihovo svjetlo gasi, a vjernici hodaju u tami. Koliko ih ima među njima koji sada već žive trajno u grijehu, i ne primaju mojih hitnih poziva na obraćenje? Nastoje se dapače opravdati, prilagođujući se mentalitetu svijeta koji danas opravdava svaki, pa i najveći moralni nered.

Koliko ima mojih sinova svećenika, koji više ne mole? Aktivnost ih je progutala pa ne nalaze više ni trenutka za molitvu.

Ti moja siromašna Crkvo! Kao Majka približujem ti se i nalazim te, Kćeri, veoma bolesnu; izgleda kao da se nalaziš blizu smrti.

Kako je velik tvoj jad i tvoja napuštenost! Moj Protivnik te svaki dan sve više udara, i to u pastire koji te izdaju, u svećenike koji postaju nevjerne sluge.

Ova tvoja teška bolest, prividna pobjeda moga Protivnika nad tobom, ipak nije tebi na smrt. Ona je za veću proslavu Boga.

Ja ti osobno, kao Majka, pomažem u ovoj agoniji tvog veoma bolnog čišćenja. Ja te primam u svoj majčinski naručaj i privijam te na svoje Bezgrješno Srce.

Kao Majka, lijevam balzam na tvoje rane, i iščekujem čas tvoga savršenoga ozdravljenja. Ja ću te sama – kad dođe taj čas – izliječiti.

Bit ćeš ljepša. Bit ćeš sva obnovljena i potpuno očišćena u času kada će, po tvojem novom životu, blistati po čitavom svijetu trijumf Srca Isusova i moga Bezgrješnoga Srca.”


2. veljače 1977.
Prikazanje Djeteta Isusa u hramu

Nosim vas na svojim rukama (119)

“Evo tajne ljubavi mojeg božanskog materinstva: kao Majka, povjeravam u ruke svećenika svoje Djetešce, i u njemu se klanjam svome Bogu koji ulazi u slavu svoje Kuće.

Sav je zakon izvršen: prikazanje, žrtva i otkup. Dijete se povjerava svećeniku: za njega je ono samo jedno od mnogih.

Ali, onome tko ima djetinje srce otkriva se tajna Očeva. Duh Sveti silazi na jednog siromašnog starca, izgubljenog u masi. Ruke se starčeve otvaraju da s ljubavlju zagrle obećanog Mesiju, očekivanog Spasitelja Izraelova.

Moj zaručnik Josip i Ja gledamo se zapanjeni.

Po prvi put se tajna objavljuje i iskazuje glasom iz ljudskih usta.

Ne otkriva se učiteljima i svećenicima.

Kazuje se jednom starcu, jednoj ženi, ljudima koji su ponizni i siromašni duhom. Tako se unaprijed daje plan: ovo Dijete bit će postavljeno kao znak protivljenja, za spas i propast mnogih. A meni, Majci, mač će probosti dušu.

Kada odrastavši bude započeo svoje poslanje, ponovit će se posve isti slučaj.

Protjeran je iz sinagoge i prisiljen da bježi; njegov glas odbacuju veliki: učitelji zakona, pismoznanci i svećenici.

Ovo službeno odbijanje probada poput mača moje majčinsko Srce.

Ali Isusa prihvaćaju siromasi, bolesnici, grešnici. Njegov glas silazi u srca jednostavnih. Moja se majčinska bol ublažuje odgovorom što ga mojem Sinu znadu dati oni najmanji.

Maleni su za njega Očev dar. Maleni su hvala koju On uzvraća Ocu, maleni koji jedini razumiju tajne Kraljevstva nebeskoga.

Budite danas, ljubljeni moji sinovi, moja mala djeca. Moja se Crkva mora otvoriti djelovanju Duha Svetoga.

Ova zgrada je sagrađena na stupovima koji prkose vjekovima i koje pakao ne može nadvladati: zbor apostola utemeljen na Petru, koji se održava sve do konca svijeta u biskupima koji su sjedinjeni s Papom.

Ali danas izgleda kao da je velika tmina prodrla u ovu zgradu, potrebno je da Duh učini te sva zasja posve novim sjajem. Zato Ja skupljam sa svih strana svijeta četu svojih ljubljenih sinova: da bi ih Duh Sveti preobrazio i pripravio te danas izvedu veliki Očev plan.

Opet je taj plan povjeren boli i ljubavi mog Bezgrješnog Srca; zato vas molim da se posvetite mom Srcu. Molim vas da postanete kao djeca, tako da vas sve mogu nositi na svojim rukama.

Kao što sam činila sa svojim Djetetom Isusom, tako se i s vama pojavljujem u svetom Božjem hramu, i prikazujem vas kao žrtvu Ocu, da stišam njegovu božansku pravdu.

Ne uznemirujte se ako još i danas primam odbijanje velikih. Ipak, moj glas sve više prihvaćaju maleni. Jedino ću s ovim mojim sinovima postići svoj trijumf ljubavi.”


11. veljače 1977.
Blagdan Gospe Lurdske

Čisti umom, srcem i tijelom (120)

“Gledajte, ljubljeni sinovi, svoju nebesku Majku koja se javlja na zemlji u siromašnoj masabjelskoj špilji.

Morate više pažnje obraćati na svoju Bezgrješnu Majku. Morate više vjerovati u ovo moje ukazanje.

Dolazim s neba da vam pokažem put koji treba slijediti: to je put molitve i pokore. Dolazim s neba da bih vam, bolesni moji sinovi, darovala lijek koji vam je potreban da ozdravite: idite i operite se na izvoru.

Operite se na izvoru žive vode koja izvire iz probodenog Srca moga Sina Isusa, i koju vam Crkva još danas daje svojim sakramentima, osobito sakramentom pomirenja.

Često se perite na tom izvoru, jer vam je potrebno da se očistite od grijeha, i da izliječite rane koje su posljedica zla u vašem životu.

Perite se u tom izvoru, da biste bili sve čišći. Vaša Bezgrješna Majka, ljubljeni sinovi, pokriva vas svojim nebeskim plaštem, i blago vam pomaže da živite krepost čistoće. Želim vas čiste umom, srcem, tijelom.

 

Prije svega, treba da budete čisti umom.

Mišlju morate tražiti i činiti jedino Gospodinovu volju. Vaš razum mora biti sav otvoren da primi njegovo svjetlo. Ne kaljajte ga prijanjanjem uz vaš način mišljenja, uz način na koji danas misli veći dio ljudi. Ne zastirite Istine zabludom.

Moj Protivnik danas, više nego ikada, zavodi vas ohološću da bi pokvario vašu čistoću uma, koja vam jedina omogućuje da s poniznošću prigrlite Božju riječ i da je živite.

Zatim pokvarenošću koja uzima maha, i nećudoređem koje se svuda propagira i uzvisuje, nastoji iskvariti vašu čistoću misli.

Pred tim zlom zatvorite svoje tjelesne oči, i vaša će se duša otvoriti da primi moje prečisto svjetlo.

Samo onaj koji je čist duhom može se još održati neokaljan i čist u vjeri. Tako hodajte putevima ovoga pokvarenoga svijeta, da zračite samo moje nebesko svjetlo, i mnogima, koje svakodnevno zavodi zabluda, dajte dobar primjer da bi ostali čvrsti u istini vjere.

 

Želim vas čiste srcem, da budete doista sposobni ljubiti. Vaša ljubav mora biti nadnaravna i božanska. Svaka neuredna privrženost prema samima sebi, ili prema stvorenjima, zamračuje nutarnju čistoću.

Morate ljubiti moga Sina Isusa i duše iz ljubavi prema njemu. Može li se ljubiti bližnjega, a ne ljubiti Boga? Danas postoji težnja, tako lažna i tako raširena čak i među tolikim mojim sinovima: nastojati ljubiti bližnjega, ali bez Boga.

Uvijek možete činiti dobro, pomagati svoga bližnjega. Ali, da bi vaša ljubav bila nadnaravna i savršena, mora polaziti od Boga.

Ljubite Presveto Trojstvo Srcem moga Sina Isusa, a međusobno se ljubite kao što je On vas ljubio. Tako će vaša ljubav biti sve čišća, i bit ćete sposobni željeti istinsko dobro svojoj braći.

Samo onaj koji je čista srca može se otvoriti velikoj sposobnosti ljubljenja i živjeti krepost ljubavi.

Još i danas oni koji su čista srca, mogu Boga gledati i, u njegovu svjetlu, razumijevati i ljubiti sve ljude.

 

Želim vas čiste tijelom.

Prikazali ste Bogu prinos svoje čistoće. To je krepost koju morate živjeti s naročitom sviješću. Danas vam je to sve teže radi zabluda koje se sve više šire i nastoje obezvrijediti vrijednost vaše istinske posvete.

Koliki su se moji ljubljeni sinovi odrekli da žive svoje svećeništvo, jer je Sveti Otac htio da se i u današnje vrijeme održava celibat!

A koliko je onih drugih koji ostaju, ali ga više ne obdržavaju, ili ga smatraju preživjelim ili privremenim, ili ga čak osjećaju u sebi neopravdanim i zato ne više obvezatnim...

I tako, koliko danas ima mojih sinova svećenika koji trajno žive u nečistoći!

Dajte, ljubljeni moji sinovi, nanovo živite u svome tijelu djevičanstvo moga Sina Isusa i znakove rana njegove muke: vaše svećeničko tijelo mora biti raspeto tijelo – raspeto svijetu i njegovim čarima.

Budite opet čisti tijelom, jer će ono jednog dana uskrsnuti duhovno i očišćeno da bi uživalo u Božjem svjetlu i životu.

Odredište vašega tijela nije grob, gdje će biti položeno da se raspadne, nego raj u koji će uskrsnulo unići da bi moglo živjeti zauvijek.

Upravo ovom svojom čistoćom možete danas svjedočiti za nadu Raja koji vas očekuje.

Danas vas vaša Bezgrješna Majka sve zove da budete čisti umom, srcem i tijelom, da biste živjeli krepost vjere, ljubavi i nade.

Tako će u vama opet biti Isus koji ljubi, i spašava svoju i vašu braću.”


Mexico, 18. veljače 1977.

U svakom dijelu svijeta (121)

“Budete li čisti, ljubljeni moji sinovi, moći ćete vidjeti moje svjetlo. U tminama koje svaki dan postaju sve gušće, iz mojega Bezgrješnog Srca izlazi zraka svjetla koja dopire sve do vas. Gledajte to moje svjetlo: to je svjetlo što vam ga daruje vaša Majka.

Ono vam je, osobito danas, i te kako potrebno!

Više vas nitko ne sluša; malo ih je koji vas još razumiju i koji vam pomažu. Mnogi, koji su postali žrtve ateizma, mrze vas i preziru; također i među vjernicima mnogi vas kritiziraju i ne primaju vas; i tako ostajete sve više sami.

Tko vas može shvatiti i pomagati? Tko vas može utješiti? Vaša nebeska Majka.

Radi vas opet napuštam nebo; radi vas polazim na put cestama svijeta; za vas molim i tražim pomoć kod tolikih plemenitih duša.

A kad se sastanete, Ja se osobno pridružujem vašoj molitvi kao u Cenakulu: vaše se duše otvaraju svjetlu Duha i utjehi Majke.

Tako se događa po cijelom svijetu. To si i danas osjetio, na ovom novom kontinentu, kamo sam te dovela da okupiš moje ljubljene sinove. Jesi li opazio kakvom je radošću procvalo njihovo srce?...”


10. ožujka 1977.

Mučeništvo vašega srca (122)

“Pometnja raste također u Crkvi i širi se sada već po svim stranama svijeta. Svećenici su prvi pogođeni njome. Iz dana u dan raste broj onih koji se daju zavesti od zablude što ih vodi u nevjeru.

U ime napretka, neki su svećenici postali samo službenici svijeta i žive svjetovno.

Molitvu su zamijenili nekim neurednim djelovanjem; mrtvljenje neprestanim traženjem udobnosti i užitka; svetost postepenim popuštanjem grijehu, osobito nečistom, što ga sve više počinjaju i opravdavaju.

Postali su leševi koji hodaju, obijeljeni grobovi koji se još zovu svećenicima, ali koje moj Sin Isus ne priznaje više kao takve.

A ti su baš ponekad najviše cijenjeni, oni koji uspijevaju napredovati, i koje postavljaju na odgovorna mjesta.

Oni koji su još ostali vjerni, općenito su najviše proganjani, najviše zanemareni, a katkad svjesno isključeni.

Tako se tama širi, a Sotonin dim nastoji sve prekriti: apostazija svaki dan raste.

Kako je velika vaša bol, ljubljeni sinovi, vas koji ste posvećeni mojem Bezgrješnom Srcu!

Vaša će se bol sve više povećavati koliko se više bude širilo odmetništvo od vjere.

To je mučeništvo vašega srca na koje vas sve pripravljam. Na mojem majčinskom Srcu neka svaki prikaže Ocu svoje nutarnje žrtvovanje.

Prihvatite do dna ovaj čas tame. Živite mučeništvo čitave Crkve koju je obuzela noć. Ostanite vjerni i puni pouzdanja, sada kad se nevjera sve više širi i uzvisuje.

Recite ‘Da’ Ocu, i svojoj nebeskoj Majci, koja vas blago pripravlja da živite bez straha...”


21. ožujka 1977.

Anđeo utjehe (123)

“Nemojte se nikada obeshrabriti.

I vi ste, kao Isus u svojoj getsemanskoj uri, zahvaćeni napašću straha. Prikažite je Ocu i nastavite puni pouzdanja.

Uz svakoga od vas nalazi se, u svakom času, vaša nebeska Majka. Ona je uz vas da vam pomaže u trpljenju, da vas tješi u vašoj velikoj napuštenosti.

S vama čitava Crkva proživljava ovaj čas kušnje.

Proživljava ga danas i Sveti Otac, Namjesnik moga Sina Isusa. On nikada nije bio tako napadan i napušten kao danas, čak i od nekih koji su njegovi.

Ja, Majka, za Papu sam anđeo utjehe.

Ja sam to po vama. Prikazujem mu kalež svoga Bezgrješnog Srca, i u njemu je sva ljubav njegovih svećenika, mojih ljubljenih sinova.

I tako ste, po meni, vi njegova utjeha prije velike kušnje, koja vas sve čeka, i za koju vas već odavna pripravljam.”


8. travnja 1977.
Veliki Petak

Sa mnom podno Križa (124)

“Danas, ljubljeni sinovi, vodim vas sa sobom na Kalvariju. Sa mnom podno Križa moga Sina gdje sam postala vaša Majka.

 

Ovdje vas želim naučiti ljubiti.

Nema veće ljubavi od ove: da tko život položi za one koje ljubi. Gledajte moga Sina Isusa koji upravo umire na Križu za vas. Umire, jer daje život. Daje svoj život iz ljubavi.

Moje majčinsko Srce osjeća kako umire, te ga probada sva ta njegova gorka agonija.

Moja se majčinska ljubav sjedinjuje s njegovom ljubavlju prema vama: sinci, učite se od nas uvijek tako ljubiti!

 

Ovdje vas želim naučiti trpjeti.

Moj Sin Isus, postao je posve Čovjek boli. Nema više ljudskog izgleda: zgnječen je pod teretom patnje, okrutno izudaran, prezren, ponižen. Trpi bez jadikovanja. Kao janje prikovan je na Križ.

Evo puta na koji vas danas zovem: to je put Kalvarije kojim morate poučljivo i blago prolaziti.

Ne pokušavajte izbjeći kušnji; ne moljakajte ljudske utjehe. Naći ćete uvijek Srce Majke, koja će vam pomoći da reknete ‘Da’ Očevoj volji.

 

Ovdje vas želim naučiti šutjeti.

Riječ moga Sina ušutjela je u ovim zadnjim trenucima. Sada govori životom. To je najviše svjedočanstvo volji Božjoj.

Tako se iz života rađa još njegova zadnja riječ: riječ opraštanja za sve i potpunog predanja Ocu.

Naučite danas prije svega šutjeti. Šutite u sebi da biste slušali jedino njegovu božansku riječ.

Šutite oko sebe. Ne odgovarajte na kritike, na klevete onih koji vas ne prihvaćaju.

Ne odgovarajte na poruge i uvrede onih koji vas progone. Ne sudite nikoga.

U časovima koji vas očekuju bit ćete sve više pozvani na šutnju. Govorit ćete životom. A iz života na križu rodit će se i vaša riječ ljubavi za sve i potpunog predanja volji Očevoj.”


23. travnja 1977.

Ne dajte se zavesti (125)

“Ljubljeni moji sinovi, ne dajte da vas zavede svijet u kojem živite.

 

Zavodi vas riječju.

Nikada kao danas nije riječ postala sredstvom pravoga đavolskoga zavođenja. Govore da prevare. Govore da šire zabludu. Govore da sakriju istinu.

Tako se predlažu kao vrednote i dostignuća ljudskoga duha one stvari koje su pravi prekršaji naravnog i Božjeg zakona.

Zablude se propagiraju kao novi načini shvaćanja istine.

I u tumačenju riječi Božje šire se najteže zablude. Papa govori, ali ga više ne slušaju. Nastavljaju ići istim putem, i padaju sve dublje u tamu koju zabluda svuda širi.

Danas vas moj Protivnik najviše zavodi u duhu.

Odgovorite svojom poniznošću, svojom poučljivošću i poslušnošću. Gledajte samo moga Sina Isusa koji je Istina.

 

Zavodi vas slikama.

Nikada nisu nećudorednost i besramnost bile tako raširene i uzvisivane kao u vaše dane.

U ime krivog načina poimanja vrijednost slobode, opravdava se svaka moralna zabluda.

Već se s djecom počinje rušiti nevinost tolikih duša. Tako mnogi bivaju zaraženi, a da to nisu ni opazili.

Vi odgovorite tako da gledate jedino u mene. Tada ćete vidjeti zlo koje vas okružuje, a da ga ne gledate. I ići ćete gledajući moga Sina Isusa, koji je jedini vaš Put.

 

Zavodi vas djelima.

Nikada kao u ovo vrijeme, nisu djela svijeta bila tako zla. Svijet je odbio Boga i hoda u tami tog odbijanja. Nisu više sposobni ljubiti, nisu više sposobni hodati u svjetlu.

Gdje su oni koji još žive kao pravi sinovi Božji?

Koliko vas zavodi, osobito danas, svijet u kojem živite!

Zato vas molim da slijedite samo moga Sina Isusa, koji je vaš Život. Uzašao je na nebo da vam pomogne živjeti ovdje na zemlji, ali gledajući prema raju. Uzašao je na nebo da bi vam pomogao biti u svijetu, ali da niste od svijeta.

Nikada nećete dopustiti da vas ovaj svijet zavede, ako budete pod mojim vodstvom, u svakom času slijedili Isusa, koji je vaša Istina, Put i Život.”


29. travnja 1977.
Spomendan sv. Katarine Sijenske

Moj plan (126)

“Ovo je moj čas. Nitko neće moći suzbiti moj plan koji sam odavno pripravila za spas Crkve.

Strateške točke ovoga plana ste vi, svećenici, sinovi moje osobite majčinske ljubavi.

Moj se plan može ostvariti samo po vama.

Ipak ne spada na vas da ga upoznate u pojedinostima. Dosta je da ga Ja poznajem, jer sam Ja vaša voditeljica. Vi se svi morate poslušno pokoravati mojim naredbama i pustiti da vas Ja vodim. Ne pitajte me kamo vas vodim.

Ja ću svakoga od vas staviti na njegovo pravo mjesto. Svaki neka samo nastoji dobro vršiti svoju ulogu. U drugo neka se ne upliće i neka ne bude u brizi.

Moj je zadatak da sve rasporedim prema planu što ga je moje Bezgrješno Srce odavno pripravilo u svjetlu Božje mudrosti.

Neki od vas bit će pozvani u borbeni red akcije.

Njima će biti dano svjetlo i snaga da svladaju napadaje onih koji će pokušati da unište svu Istinu sadržanu u Evanđelju moga Sina Isusa. Na vašim ustima bit će mač s dvostrukom oštricom da raskrinka zabludu i obrani Istinu.

U jednoj ćete ruci imati krunicu Ružarija, a u drugoj Križ moga Sina, kojima ćete privlačiti duše u toliko većem broju, koliko intenzivnija i odlučnija bude bivala bitka.

Bit ćete zaodjenuti ognjem najčistijeg svjetla Duha Svetoga da biste raspršili svaku tamu zablude; po vama će, na koncu, pobijediti Istina.

Drugi će biti pozvani da se nađu na liniji podupiranja.

Morat će mnogo moliti i trpjeti. Mnoge od njih morat ću zatražiti tako veliko trpljenje, koje će imati svoj vrhunac u prikazanju vlastitoga života.

Njih ću okrijepiti svojom trajnom i izvanrednom prisutnošću. Moje Bezgrješno Srce bit će žrtvenik na kojemu će biti prineseni kao žrtve za spasenje svijeta.

Sinovi moji svećenici, sada vas već zovem sa svih strana svijeta. Svakome je označeno njegovo mjesto...”


18. svibnja 1977.

Moja bitka (127)

“Dajte da vas Ja vodim, ljubljeni moji sinovi. Moja je bitka sada već započela.

Počet ću napadati svoga Protivnika u srce. Djelovat ću nadasve tamo gdje se on sada osjeća sigurnim pobjednikom.

Uspio je zavesti vas ohološću. Znao je sve unaprijed rasporediti na najinteligentniji način. Podvrgao je svome planu sve grane ljudske znanosti i tehnike, usmjerujući sve na pobunu protiv Boga. U njegovoj se ruci sada već nalazi većina čovječanstva. Umio je varkom privući sebi znanstvenike, umjetnike, filozofe, učenjake i moćnike. Zavedeni, stavili su se danas u njegovu službu te djeluju bez Boga i protiv Boga.

No upravo je tu njegova slaba točka.

Napast ću ga služeći se snagom malenih, siromašnih, poniznih i slabih.

Ja, ‘mala sluškinja Gospodnja’, stavit ću se na čelo velike čete poniznih za napad na dobro utvrđenu tvrđavu oholica.

Sve ove svoje sinove tražim jedino to da se posvete mojemu Bezgrješnom Srcu i da dopuste da ih posjedujem. Tako ću Ja osobno u njima djelovati.

I moja je pobjeda po njima već započela.

I u mojoj Crkvi izgleda kao da je Sotona uspio već sve osvojiti.

Osjeća se sigurnim, jer je uspio da vas prevari i zavede:

– zabludom, koju je proširio na sve strane i objavio je čak preko tolikih mojih jadnih sinova svećenika;

– nevjerom, koja se zaodjenula kulturom, podanašnjenjem, u pokušaju da evangelizaciju učini aktualnijom i prihvatljivijom. Tako Evanđelje, koje danas neki propovijedaju, nije više Evanđelje moga Sina Isusa;

– grijehom, koji se sve više počinja i opravdava. Često su baš svećenički i redovnički životi postali prave kloake nečistoće.

Nad ovom Crkvom, koja izgleda kao da samo što nije propala, Sotona hoće vladati kao sigurni pobjednik. Ja ću ga pogoditi u srce, stavljajući samu njegovu pobjedu u službu trijumfa moga Bezgrješnoga Srca.

Poslužit ću se tamom, koju je on svuda proširio, da izaberem duše mojih najmanjih sinova i njima ću dati svoje vlastito svjetlo.

Tako će ta ista tama sve dovesti dotle da traže spasenje u svjetlu koje izlazi iz mojega Bezgrješnog Srca. I sav trijumf moga Protivnika poslužit će jedino tome da pomogne tolikim dušama da se uteknu u moje majčinsko Srce.

Pozvat ću svoje svećenike da posvjedoče svoju vjernost sve do heroizma. Svojim primjerom pomoći će dušama tolike moje zalutale djece da se vrate na put vjernosti.

Dovesti ću do velike svetosti svoje ljubljene sinove, da bi po njima bio okajan sav grijeh svijeta. I tako će se mnoga izgubljena djeca moći opet spasiti.

Zato me se danas Sotona toliko boji.

Ali Ja sam sada već krenula s četom svojih malih sinova. Ništa me neće moći zaustaviti sve do moje potpune pobjede. U samom času, kada sve bude izgledalo izgubljeno, Providnost će izvesti trijumf moga Bezgrješnoga Srca u svijetu.”


8. srpnja 1977.

Zamke moga Protivnika (128)

“Dopustite, ljubljeni sinovi, s najvećim pouzdanjem u moje Bezgrješno Srce da vas Ja uvijek vodim.

Da biste bili poslušni mojim zapovijedima i da biste oblikovali moju nepobjedivu četu, morate se oprijeti zasjedama moga Protivnika, koji se nije nikada kao u ova vremena podigao protiv vas.

Želi vas dovesti do nepouzdanja i do malodušnosti. Zadaje vam trpljenja svojim podmuklim i prijevarnim djelovanjem.

Štoviše, pobuđuje u vama sumnju da vas Ja nisam uistinu odabrala, niti vas osobito ljubim, toliko vas nastoji uvjeriti u vašu veliku bijedu i pokazati vam kolika je vaša ljudska krhkost.

Da bi vam ukočio duh i učinio vas tako bezopasnima, diže se protiv vas napastima svake vrste.

Pazite, ljubljeni moji sinovi: to su zamke moga Protivnika.

To je njegovo tajno oružje koje upotrebljava protiv vas. To je njegov otrovni ugriz, kojim nastoji naškoditi ovoj mojoj maloj peti.

Vaša vam Majka danas želi otkriti njegovu spletku i upozoriti vas na te njegove zamke.

Vi ste moji ljiljani i zato vas često uznemiruje nečistim slikama, maštanjima i napastima.

Budite vedri i puni pouzdanja. Više nego ikad, blješti danas sva vaša čistoća pred Bogom i pred vašom, punom sjaja i neokaljanom nebeskom Majkom, jer ona proizlazi iz one žrtve koju vi svojevoljno obnavljate, u najvećem trpljenju čitavog vašeg bića.

Iz svake zamke koju vam Sotona namješta, izlazite čišći, ljepši, noviji. A trpljenjem koje osjećate, Ja se osobno služim kao strašnim oružjem da otmem svome Protivniku toliku vašu braću svećenike, koje on tolike godine drži zarobljene.

Vi ste moje ruže, koje morate mirisati ljubavlju jedino prema mome Sinu Isusu i prema meni.

Zbog toga vam Sotona postavlja zamke, pokazujući vašem srcu stvorove s kojima vas neprimjetno želi povezati. I ovdje je njegovo djelovanje uvijek podmuklo. Često vam pokazuje dobra stvorenja, kreposna, štoviše, obdarena izvanrednim darovima, koja vam ipak mogu biti zaprekom vašem činu ljubavi prema mome Sinu Isusu. A Ja bih htjela taj čin učiniti sve čišćim, trajnijim i savršenijim.

Dosta je i najmanja navezanost na bilo koje stvorenje, da vaš čin ljubavi ne bude više kako to moje Bezgrješno Srce želi. A vaše se duše tako zamračuju sjenama, koje vam priječe da primite i shvatite svu svjetlost što vam je dajem, i koja vam je potrebna da biste složili vijenac ljubavi.

O, ljubljeni moji sinovi! Dođite k meni svi, jer ste tako maleni, nesigurni, nesposobni. Dođite jer ste moja djeca, jer sam vam Ja svima potrebna da biste hodali cestom savršene ljubavi.

Vi ste moje ciklame svojom nutarnjom malenošću i svojim djetinjim duhom.

Sotona vam postavlja zamke potičući vas da umišljate kako ste odrasli i sigurni, da razlog svoje sigurnosti polažete u same sebe, u svoje ideje i u svoje djelovanje. A budući da je svojstvo malenih pouzdanje i predanje, evo zašto vas sve više napastuje sumnjom i nepovjerenjem u ovo moje djelovanje prema vama.

On vas nastoji uvjeriti da ste to vi koji morate raditi, da vi morate biti oni koji će organizirati i djelovati, da sve ovisi samo o vama.

I vi sve više radite, i ne date da Ja sama djelujem.

Ja vas ne mogu više voditi, jer vi tako niste više sposobni da budete poučljivi.

Ako ne ostanete tako maleni, moj se plan ne može izvršiti.

I stoga, ljubljeni moji sinovi, htjela sam vam otkriti zamke kojima će vas moj Protivnik nastojati sve više varati i zavoditi.

Odgovorite uvijek i samo s herojskim povjerenjem u mene. Samo to Ja trebam od vas, malena moja djeco, da bih zdrobila glavu svog Protivnika, dok bude pokušavao ugristi moju petu, vrebajući na vas, ljubljeni moji sinovi.”


Samotište Montegiove, 14. srpnja 1977.

Sjedinjeni u ljubavi (129)

“Nalazite se ovdje, ljubljeni sinovi, na ovom brdu, sa mnom u molitvi. Ovo je trajni Cenakul, kakav je bio u Jeruzalemu nakon povratka moga Sina Isusa k Ocu.

I ovdje sam Ja uvijek među vama. Sjedinjena sam s vama u molitvi da vam pomognem da dobro molite, da vas potaknem da neprestano posredujete za svu moju siromašnu, zalutalu, ali još ne i izgubljenu djecu. Spasit ću ih također po vama; zato mi je potrebna vaša molitva.

Ovdje sam da vam pomognem da se sve više ljubite. Majka je ta koja u vama raspiruje želju da se upoznate, koja vas potiče da se ljubite, te koja vas poziva da se sjedinite; Majka je ona koja svaki dan gradi veće jedinstvo među vama.

Ovdje sam da vas odgajam da proživljavate život sa mnom. Pošto ste se svojom posvetom povjerili meni, sada Ja uistinu mogu živjeti i objavljivati se u vama, posebno onda, kada mojoj djeci govorite kao svećenici.

Duh Sveti je onaj koji vam sve nadahnjuje. Ali Majka je ona koja daje riječ i oblik onome na što vas Duh potiče da govorite, da bi to moglo doprijeti do srca i duše onih koji vas slušaju, u skladu s njihovim mogućnostima primanja i s njihovim duhovnim potrebama.

Sada ste ovdje, sa mnom, i Ja vas gledam sa sve većom majčinskom ljubavlju. Imam doista velike planove s vama.

Vama povjeravam tolike moje sinove svećenike. Pomozite mi da ih odgajam u ovome životu s vašom molitvom, s vašim plemenitim i apostolskim djelovanjem, s vašim patnjama koje će postajati sve veće.

Sakupite ih u Cenakule života sa mnom: oni vas očekuju kao što suha zemlja čeka vapeći za kapljom rose.

Idite naprijed sjedinjeni u ljubavi, vođeni rukom vaše nebeske Majke. Silazeći s ovoga brda, osjetit ćete sve jače njezinu blizinu. Danas vas stavljam u ovo svoje Bezgrješno Srce. Sve vas, jednog po jednog, blagoslivljam.”


25. srpnja 1977.

Vaša poučljivost (130)

“... Posvetom mojem Bezgrješnom Srcu povjerili ste mi svoje svećeništvo. Stavili ste ga na sigurno.

Time ste ipak izvršili samo prvu stvar, iako veoma važnu. Sada sam Ja osobno kao Majka, obvezana prema svakome od vas, da vas učinim onakvima kakve vas moj Sin Isus želi.

Druga stvar koju morate učiniti jest, da se dadete oblikovati od mene na način koji je različit, s obzirom na svakog pojedinog.

Moj zadatak, kao Majke, jest da vas odgajam na sasvim poseban i osoban način. I putovi kojima vas vodim, razlikuju se međusobno, ali svi vas vode do istog cilja, koji je moj Sin Isus odredio svakome od vas.

Ne gledajte kako vas odgajam: ne pitajte me kuda vas vodim, ne tražite da biste najprije upoznali put koji sam vam označila. Vaš je zadatak da svojom poučljivošću potpomažete moje djelovanje.

Nutarnja poučljivost potiče vas da mi uvijek kažete ‘Da’ i da u svom djelovanju tražite jedino ostvarenje moje volje. Sada već poznajete volju svoje nebeske Majke:

– hoću da budete ponizni, šutljivi, sabrani, žarki u ljubavi prema Isusu i prema dušama. Samo tako ćete postati veliki u mojim očima;

– hoću da budete puni pouzdanja, predani, bez ljudskih briga. Htjeti ‘raditi’ za moj Pokret, može također postati ljudska briga. Samo tako će vaš duh moći vidjeti veliko djelo što ga Ja upravo izvodim u vama i po vama;

– hoću vas umrtvljene u sjetilima, ustrajne u molitvi, skupljene oko Isusa u Euharistiji, kao žive svjetiljke ljubavi. Samo tako ćete osjetiti da sam vam blizu;

– hoću da budete sve čišći; tako ćete me moći konačno vidjeti. Vidjet ćete me očima duše, ako zatvorite oči tijela pred taštinom ovoga svijeta.

Ja ću preobražavati vaš život, dok vas budem blago i snažno vodila k svetosti. Samo ako budete slijedili moje djelovanje, moći ćete izbjeći pogibelji da se zaustavite i da postanete mlaki, nakon što ste se posvetili meni.

Izvanjska poučljivost koja vas navodi da danas budete primjeri žive i posvjedočene poslušnosti.

Poslušni svojoj Majci koja vam govori i koja vas svojom riječju vodi prema poslušnosti Papi i s njim sjedinjenoj Crkvi. Svaki dan moje materinsko Srce je iznova razdirano činima prave, pa i javne neposlušnosti i bune protiv Pape. Vaša poslušnost mora biti kao moja: ponizna, svjesna, potpuna. Na taj način vi potpomažete moje djelovanje, dok za moj Pokret počinje drugo razdoblje.

Sada, kad mi sa svih strana svijeta odgovarate, dopuštajući da vas zatvorim u svoje Bezgrješno Srce, moram vas najhitnije učiniti otiscima koji će biti slični raspetome Isusu.

Odgovorili ste mi sa ‘Da’; sada tražim od vas da odgovorite na moje djelovanje svojom izvanjskom i nutarnjom poučljivošću. Samo tako ćete se moći oprijeti zamkama koje vam moj Protivnik postavlja, i odgovoriti na moj veliki plan ljubavi.”


29. srpnja 1977.

Uđite u ovaj moj vrt (131)

“Dajte se voditi, ljubljeni sinovi, u nutrinu moga Bezgrješnog Srca. Uđite u ovaj moj vrt. U njemu odsijeva najčišće svjetlo Presvetoga Trojstva.

Otac ovdje nalazi neokaljan i savršeno ostvaren svoj plan. Stoga je tu sažeto i sadržano sve stvorenje da bi pjevalo sa mnom vječnu hvalu svome Stvoritelju i Gospodinu. To je mjesto u kojem nebeski Otac prima od stvorenja svoju najveću slavu.

Sin ovdje nalazi mjesto svog trajnog boravka. Moje je Srce bilo dom u kojem se je oblikovala Riječ za svoj ljudski život; bilo je utočište u kojemu se je Isus sklonio da nađe pomoć i utjehu.

Ovamo je uvodio i svoje prve učenike da bi se okrijepili i da bi svi primili njegovo osobno obilježje. U tom vrtu su, malo pomalo, rasli prema njegovu božanskom planu: postajali su ponizniji, čišći, velikodušniji i hrabriji. Ovdje su se dobro razvijali dok svaki nije dosegao onu sličnost s Isusom, koju je sam Isus želio.

Moje je Srce bilo također oltar na kojem se je moj Sin žrtvovao; kalež koji je skupio njegovu krv, koji se otvorio na jecaj njegovih rana, koji se otvorio velikom daru njegova umirućeg Srca.

Htio je da ovaj njegov vrt postane i vaš: zato vam je darovao svoju Majku.

Duh Sveti je jedini Vrtlar unutar ovog mojeg ograđenog prostora.

Osjenio me svjetlom svoje ljubavi; ispunio me svim svojim darovima; uresio me svojom slavom i učinio me svojom Zaručnicom.

U mome Bezgrješnom Srcu zbilo se božansko čudo.

Moj vrt je samo njegovo vlasništvo: Duh Sveti je onaj koji ga natapa i daje mu svjetlo; On daje da raste najljepše cvijeće; On je taj koji daje cvijeću boju i miris; On uvodi u nj koga hoće.

Nitko ne može ući, ako On sam ne otvori; nitko ne može napredovati, ako ga On ne ponese naprijed.

Kad biste znali, moji ljubljeni sinovi, dar koji ste primili kada ste se posvetili mom Bezgrješnom Srcu!

To je Duh Sveti koji vas je uveo u ovaj moj vrt. Upravo po vašoj nebeskoj Majci On vas sada odgaja, uresuje svojim darovima, obogaćuje svim krepostima.

Tako rastete u svetosti, postajete sve više svećenici po mojem planu, i napredujete, dok vas On konačno ne uvede u nutrinu moga Bezgrješnog Srca, gdje najjače sjaji sva slava Presvetog Trojstva.

Ostanite, dakle, zauvijek u ovom mom vrtu.”


4. kolovoza 1977.
Spomendan svetog župnika Arškoga

Ljubite uvijek (132)

“Ostanite u mom Bezgrješnom Srcu. Uvijek. Tada ću, Ja sama, svakog trenutka, u vama sve izvoditi.

Ne gledajte nikada sebe. Prihvatite svoju malenost ponizno i blago.

Recite Gospodinu: ‘Ja sam Tvoje najmanje dijete. Znam svoju bijedu i zahvaljujem Ti’.

Zatim ljubite. Moći ćete više ljubiti ako budete uistinu najmanji.

Ljubite uvijek! Isus i Ja tražimo od vas samo ljubav. Sve drugo vam ne pripada, ali kucaji srca su vaši.

O srca mojih ljubljenih sinova, kucajte samo ljubavlju za moga Sina Isusa, za mene i za duše! Onda ćete biti, već ovdje na zemlji, moja savršena radost.”


6. kolovoza 1977.
Prva subota u mjesecu

Moje vlasništvo (133)

“Ako ostanete u vrtu mog Bezgrješnog Srca, postat ćete moje vlasništvo. Tada vas više nitko nikada neće moći više otrgnuti od mene, jer sam Ja sama vaša obrana; vi se morate osjećati uvijek na sigurnom.

Ne smijete se više bojati ni Sotone, ni svijeta, niti slabosti svoje naravi.

Sigurno ćete osjećati zavođenje i napasti koje će vam Gospodin pripustiti kao kušnju, i da bi vam pokazao mjeru vaše slabosti.

Ali Ja vas branim od Zloga, koji ne može učiniti ništa da bi naškodio onima, koji pripadaju mome vlasništvu.

Zatim vas blago odgajam sve dok ne načinim također od svakoga od vas onakav vrt u kojem će se, kao i u mome, moći odražavati božanski sjaj Presvetog Trojstva.

Odgajam vas materinskom brigom. Svojom vlastitom rukom čupam iz vas sve ono što se, na bilo koji način, ne bi moglo svidjeti Gospodinu.

Duh koji me obavija je kao oganj koji sve spaljuje u vama, da ne bi ostala niti sjenka koja bi mogla zasjeniti onu ljepotu, do koje vas želi dovesti vaša nebeska Majka. Želim da postanete najčišći odsjaj samoga Boga.

Zatim, u vama učvršćujem one kreposti koje su kao korijenje od kojega ovisi sva mogućnost vašega rasta: vjera, ufanje i ljubav. Uz njih vam darujem, kao ukras, sve ostale kreposti koje su učinile lijepom pred Bogom vašu Majku.

Prema tome koliko se više otvarate Božjem svjetlu, toliko više izlijevam balzam svoga miomirisa: poniznost, pouzdanje i predanje.

Tako rastete kao cvijeće koje Ja uzgajam u svome vrtu, jer poprimate ljepotu i miomiris svoje Majke.

Tada se Ja, praćena rajskim anđelima i svecima, te molitvama duša iz čistilišta, pojavljujem svaki dan pred prijestoljem Božjim da mu prikažem sve veće bukete ovog cvijeća iz mojega vrta.

Kad postanete takvima, tada će cijela Crkva postati moj vrt u kojem će se Presveto Trojstvo sa zadovoljstvom odražavati.

Otac će se veseliti kad bude u njoj vidio savršeno ostvaren plan svoga stvaranja. Sin će boraviti s vama, među koje je sada već došlo Očevo kraljevstvo. Duh Sveti bit će život u svijetu koji se nanovo posvetio Božjoj slavi.

To će biti trijumf moga Bezgrješnog Srca.”


24. kolovoza 1977.
Spomendan sv. Bartola apostola

Odlučujući pokret (134)

“Ljubljeni moji sinovi, gledajte mojim očima svijet u kojem živite.

Vidite kako je moj Protivnik sve prisvojio: nikada, kao u ova vremena, nije svijet postao njegovim kraljevstvom, u kojem on poput vladara vrši svoju vlast.

A duše koje su žrtve njegova zavođenja, svaki dan propadaju u sve većem broju.

Ja ih želim spasiti jednim izvanrednim zahvatom svoje materinske ljubavi. I zato trebam vas, trebam vašu ljubav.

Ljubite mojim vlastitim Srcem svu tu jadnu djecu koju su Sotona i grijeh sada već odvukli u smrt. Nadasve ljubite one najudaljenije: također i one koji niječu Boga i koji vas odbijaju i bore se protiv vas, pa i one koji su žrtve mana, mržnje i nasilja.

Postali su poslušno oružje u ruci Sotone, koji se njima služi kako hoće, i često djeluju potaknuti samo njegovim zlobnim utjecajem.

Ali i oni su otkupljeni od Isusa; i oni su moja djeca. Oni su najviše bolesni i stoga me najviše trebaju.

Vi budite ti koji će ih ljubiti u meni i radi mene. Neka vaša ljubav bude čista i bez ograničenja, neka to bude moja vlastita ljubav.

I ako vam se čini da vam ne uzvraćaju, stvarno nije tako; vaša ljubav je već jedna snaga koja ih izbavlja iz vlasti Sotone. Ona je već svjetlo koje raskida tmine u kojima se nalaze; to je najdragocjenija pomoć koju im možete pružiti da ih privedete spasenju.

Vi ste moji, i poslužit ću se s vama da bih vratila kući svu onu djecu koju mi je moj Protivnik oteo da ih učini svojim vlasništvom.

Hoću da sva moja zalutala djeca opet, po vama, uđu u moj ograđeni vrt: tako će se vratiti spasenju.

Žuri mi se, ljubljeni moji sinovi, jer su vremena nadošla. Žuri mi se, jer bitka, koja je već započela, ima plan koji je na putu potpunog ostvarenja.

Moj odlučujući pokret, onaj koji će pobijediti, to ste vi, moji ljubljeni sinovi: potrebna mi je sva vaša ljubav da bih otela iz ruku svog Protivnika svu onu djecu koje ih se dočepao.

Tek onda, kad svi uđu u vrt moga Bezgrješnog Srca, svi ćete razumjeti kako je moj trijumf jedino trijumf Ljubavi u svijetu.”


8. rujna 1977.
Rođenje Blažene Djevice Marije

Pokazujem vam put (135)

“Ostanite uvijek u mome Bezgrješnom Srcu, ljubljeni moji sinovi. Moram vas što prije učiniti onakvima kakve vas želi Isus. Žuri mi se, i tražim od vas sve veće stvari.

Dajte da vas Ja vodim. Ne bojte se nikada: svi mi odgovorite sa ‘Da’. Već godinama vas slijedim dan za danom. Već godinama vam pokazujem put.

Putujte sa mnom tim putem. Njime vas vodim, jer ćete u trenutku velike tame, naći moje svjetlo. Ne dajte se zavesti ispraznom radoznalošću, niti tražite druge potvrde.

Ovaj put koji sam vam označila bit će za vas jedina potvrda. Idite njime vazda i ne umarajte se nikada. Živite sve ono što sam vam rekla.

Govorila sam da me slušate.

Slušate me onda kada se držite svega što sam vam govorila. Čuvajte to u svom srcu protiv onih koji nastoje u vama pobuditi sumnje i nesigurnosti.

Držite se toga ako želite sebi i drugima dokazati istinitost mojih riječi...”


Nijmegen (Nizozemska), 1. listopada 1977.
Spomendan sv. Terezije od Djeteta Isusa
Prva subota u mjesecu

Nije svima dano (136)

“Nije svima dano da razumiju moj plan, nego samo onima koje Ja pozivam.

Ljubljeni moji sinovi, koliko vas već vremena odgajam, pratim i vodim da bih vas pripravila da odgovorite na ovaj poziv? Primila sam vas u svoje Bezgrješno Srce još od majčina krila, i u životu, Ja sam osobno, rasporedila sve za vas.

Čitav vaš život bio je vez moje ljubavi. Sada ovaj plan mora biti što prije izveden za dobro sviju.

Malo ih je ovamo pozvanih; ali Majka želi po njima pružiti mogućnost spasa svoj svojoj djeci.

Gledajte koliki od njih idu putem propasti! Tko im pomaže? Tko ih zaustavlja?

Gledajte koliki, još mladi, a već žanju djela smrti, gotovo još prije nego što su mogli sijati. Svijet u kojemu žive otrovao ih je i ubio.

Koliko plemenitih duša danas odvlači sa sobom ova tama koja se je raširila po cijeloj Crkvi!

Proživi moju bol, što si ovdje susreo također braću svećenike koji više ne vjeruju, a i dalje vrše svoju službu. To su učitelji koji naučavaju zabludu, to su slijepci koji druge vode u sljepoću.

Sudjeluj u mojoj boli, upravo na ovome mjestu odakle su se progresizam i apostazija raširili po ovoj zemlji i po mnogim dijelovima svijeta.

Upravo je odavde potekla akcija moga Protivnika: ali također upravo ovdje htjela sam danas, u znak zadovoljštine, skupiti oko sebe u molitvi svećenike svoga Pokreta.

Nije svima dano da razumiju moj veliki plan. Ovo je čas kad mi svi pozvani moraju odgovoriti.

Doskora nećete imati više vremena, jer će broj onih koje je nebeski Otac odredio, sada naskoro biti ispunjen.”


Fatima, 13. listopada 1977.
Šezdeseta obljetnica zadnjeg ukazanja

Čudo sunca (137)

“Ljubljeni moji sinovi, koračajte s pouzdanjem.

Danas se sjećate s veseljem znaka, što sam ga, pred šezdeset godina, dala u ovoj zemlji, koju sam izabrala da se objavim. Vi ga zovete ‘čudom sunca’.

Da, sinci, i sunce se, kao i sve stvoreno, pokorava zakonima koje je postavio njegov Stvoritelj. Ali katkada, kad Bog to hoće, i sunčevo vladanje može biti drugačije.

I sunce, kao i sva ostala bića, živi u poslušnosti naredbama Božjim.

Ovim čudom sam vam htjela pokazati da će se moja pobjeda sastojati u tome, da ljude nanovo privedem poučljivoj poslušnosti volji našega Boga.

Sunce je i izvor svjetla. Zemlja se budi i otvara se njegovoj toplini; vi živite na ovoj zemlji od svjetla što vam ga ono daje. Vaš rad počinje kad sunce izlazi, a kad ono zađe, prestaju vaši poslovi.

Time sam vam htjela naznačiti, da će se moja pobjeda sastojati, prije svega u tome, što ću dati da opet svjetlost zasja nad svijetom i nad Crkvom. Svijet će biti ponovo rasvijetljen, jer će se sav ponuditi na štovanje i proslavu Boga.

Nakon što bude odagnana sva tmina zablude, nevjere i grijeha koji sada potamnjuju Crkvu, ona će opet zasjati svjetlom Istine, milosti i svetosti. Isus će toliko zasjati u životu Crkve, da će ona sama biti najsjajnije svjetlo za sve narode zemlje.

Ali najveća pobjeda moga Bezgrješnoga majčinskog Srca bit će to što ću dati da zasja Isus u svim dušama moje djece.

Danas neki, koji su nazočni na ovom mjestu, misle: ‘Kako bi to bilo veoma čudesno kad bi se ponovilo čudo sunca!’

Ali Ja to ponavljam svakome od vas svakoga dana. Kada vas vodim putem svoga Sina, kad vam pomažem da ozdravite od grijeha, kad vas vodim k molitvi, kad vas odgajam za svetost, to je svjetlo ovoga Sunca koje dajem da sve više blista u vašim dušama i u vašem životu: sunce moga Sina Isusa.

Stoga čudo sunca koje se ovdje zbilo, bio je samo znak. Oči prisutnih vidjele su izvanrednu pojavu, koja je mnoge navela da vjeruju u djelovanje vaše Majke, čiji je zadatak da zapali u srcu svih ljudi svjetlo Isusa, pravog Sunca svijeta.”


29. listopada 1977.
Spomendan bl. Mihaela Rua

Sumnje i zbunjenost (138)

“Ne dajte se iznenaditi, ljubljeni sinovi, jer moj Protivnik čini sve da bi spriječio ovo moje Djelo.

Oružje koje mu je najdraže jest stvaranje sumnje i zbunjenosti, i u vezi s onim što Ja osobno izvodim u Crkvi. On nastoji obrazložiti te sumnje razlozima koji, naoko, izgledaju temeljiti i opravdani. Tako on dovodi ljude do kritičnog stava prema svemu što vam Ja govorim, još prije nego što su prihvatili i shvatili moje riječi.

Dogodi vam se da čujete svoju braću, koja su kulturno obrazovana, katkada čak stručnjaci i učitelji teoloških znanosti, kako odbacuju ono što vam govorim, jer svojim umom koji je sada već prepun kulturnog blaga cijede svaku moju riječ. Tako nailaze na nepremostive teškoće upravo u onim rečenicama koje su jednostavnima i malenima tako jasne.

Moju riječ može shvatiti i prihvatiti samo onaj tko je ponizna i pripravna duha, onaj čije je srce jednostavno, a oči jasne i čiste. Kada mama govori svojoj djeci, ona je slušaju jer je ljube, rade što im kaže i tako rastu u spoznaji i u životu.

Ne mogu biti njezina djeca oni koji je kritiziraju još prije nego što su je saslušali, oni koji odbacuju ono što im kaže još prije nego što to prometnu u djelo. Oni, iako rastu samo u znanju, ne mogu rasti u mudrosti ni u životu...”


5. studenoga 1977.
Prva subota u mjesecu

Sve se upravo ispunja (139)

“Sve se upravo ispunja prema Božjem planu. Vaša Majka vas želi imati u svojem Bezgrješnom Srcu da bi vas osposobila za savršeno ostvarenje Božjega plana.

U njemu se blista trijumf Očeva milosrđa, koji želi svu svoju zalutalu djecu dovesti na put povratka k sebi jer ih toliko željno očekuje.

Po njemu se ostvaruje veliki čas milosrdne ljubavi Sina, koji hoće da ovaj svijet, što ga je On otkupio na Križu, bude posve očišćen njegovom krvlju.

S njim dolazi vrijeme Duha Svetoga, kojega će vam Otac i Sin sve više darivati na pretek, da dovede cijelu Crkvu do njenih novih Duhova.

Sve se upravo ispunja da bi Crkva, iz velike boli čišćenja, mogla izaći ljepšom i sjajnijom u jednom obnovljenom svijetu.

Sve što vam se dogodi, gledajte u ovom svjetlu. Svaku osobitost vremena u kojem živite, stavite u vezu s ovim čudesnim planom.

Ne zaustavljajte se u promatranju tmine koja se skuplja, grijeha koji se postavlja kao norma ljudskoga djelovanja, patnje koja raste sve do vrhunca, kazne koju si ovo čovječanstvo pripravlja svojim vlastitim rukama...”


8. prosinca 1977.
Blagdan Bezgrješnog Začeća

Bezgrješna je uz vas (140)

“Ja sam vaša Bezgrješna Majka.

Danas svi, sa svih strana svijeta, dižete pogled prema meni da me promatrate u slavi u koju me je posebnom povlasticom postavilo Presveto Trojstvo.

 

Nikad nisam upoznala grijeh.

Moj Sin Isus, htio je da tako zasja u meni prvi i najljepši plod njegova Otkupljenja.

Kao što njegova Krv daje vama mogućnost da se operete od svake ljage grijeha, tako je i meni dala povlasticu da ne budem njime nikada oskvrnjena, već od prvoga časa svoga začeća.

Htio me je ‘svu lijepu’, da bi u meni našao dostojna vrata da stigne do vas.

Ljubljeni moji sinovi, ako želite da vam pomognem da se oslobodite grijeha, koji je za vas pravo zlo i koji izopačuje sliku moga Sina Isusa, koja se jedina mora blistati u svakome od vas, dopustite da vas vaša nebeska Majka sve više privlači.

Upravo na današnji dan približujem vam se i govorim: ne bojte se; ne budite zabrinuti ni radi čega, jer imate pokraj sebe svoju Bezgrješnu Majku.

Ja sam vam označila cilj do kojega vas želim dovesti.

Ja sam vam pokazala put.

Ja sam vas pozvala sa svih strana svijeta i sve sam vas zatvorila u ovo svoje Bezgrješno Srce.

Također sam vam unaprijed rekla što se mora dogoditi.

Dakle, na današnji dan, pozivam vas da se potpuno povjerite meni, bez straha i bez brige.

Ako sam vam rekla da će vam u najgušćoj tmini doći svjetlo iz mog Bezgrješnog Srca, time sam vas htjela upozoriti da ću vam u odlučujućim trenucima, Ja sama sve pokazati.

Reći ću vam koga morate slijediti da biste bili vjerni Namjesniku moga Sina Isusa i mojoj Crkvi.

Potvrdit ću ono što ćete morati navješćivati da biste ostali u Istini. Pokazat ću vam koga se morate bojati i kojim putem morate hodati da biste izbjegli pogibeljima, dok ću za onoga, koga budem vodila na Kalvariju da bude žrtvovan, Ja sama sve unaprijed pripraviti.

Ja sam Bezgrješna pokraj vas: u ovim časovima vašega čišćenja pokazat ću se na izvanredan način, jer je velika borba koju moram vojevati protiv Sotone, protiv grijeha i protiv čitave velike vojske zla...”


24. prosinca 1977.
Sveta noć

I vi, također, rađate mog Sina (141)

“Ljubljeni moji sinovi, nadvijte se sa mnom nad ove jasle u kojima moj Sin, tek što se rodio, a već drhti od zime i plače.

Poklonimo mu se zajedno, jer je pravi Sin Božji.

Vas posebno ljubim, jer ste njegovi svećenici. Primili ste moć koja vas čini tako sličnima vašoj nebeskoj Majci.

Kad slavite Svetu Misu i vi također rađate mog Sina. Isus postaje stvarno prisutan u posvećenoj hostiji po svećeničkim riječima.

Kad ne bi bilo vas, ljubljeni moji sinovi, moj se Sin ne bi mogao uprisutniti u sakramentu Euharistije.

U Euharistiji je Isus uistinu nazočan svojim Tijelom i svojom Krvlju, svojom dušom i svojim Božanstvom.

Vi, svećenici, obnavljate stvarnost ovog njegovog rođenja u vremenu.

I danas, kao i nekoć, ovaj njegov dolazak zbiva se u tajni.

Onda ga je primila špilja, a sada je to žrtveni oltarni kamen. Nježne crte djetinjeg lica sakrivale su njegovo Božanstvo, a sada ga sakriva bijela prilika kruha.

Kao onda u malom Djetetu, tako je i sada u posvećenoj hostiji stvarno nazočan Božji Sin.

Ove svete noći moje se majčinsko Srce iznova para gledajući kako se i među svećenicima, šire sumnje o božanskoj nazočnosti mog Sina Isusa u euharistijskom otajstvu.

I tako se širi ravnodušnost prema sakramentu Euharistije, gasi se klanjanje i molitva, a rastu svakodnevna svetogrđa onih koji mu pristupaju u stanju smrtnog grijeha.

Nažalost, i među svećenicima raste broj onih koji slave Euharistiju, a ne vjeruju više u nju. Neki od njih niječu stvarnu nazočnost mog Sina Isusa, drugi je žele ograničiti samo na vrijeme slavljenja svete Mise, a drugi je opet svode na čisto duhovnu i simboličku prisutnost.

Ove se zablude nastoje proširiti usprkos tome što su Crkveno Učiteljstvo, a osobito Papa, ponovno jasno potvrdili tu nauku.

Doći će vrijeme kada će, nažalost, još više slijediti tu zabludu. U Crkvi će se gotovo ugasiti miomiris klanjanja i svete Žrtve. Tako će doći do vrhunca ona grozota pustoši koja je već unišla u sveti Hram Božji.

Stoga razloga želim, ove svete noći, skupiti u svoje Bezgrješno Srce sve svoje ljubljene sinove raspršene po svim stranama svijeta.

Pozivam vas da se sa mnom nadvijete nad žrtvenik gdje i vi rađate Isusa u euharistijskoj tajni. Poklonite mu se sa mnom, obaspite ga ljubavlju zajedno sa mnom, tješite ga sa mnom, zahvaljujte mu sa mnom i sa mnom zadovoljavajte za uvrede, hladnoću i veliku ravnodušnost kojima je okružen. Sa mnom ga branite svojim životom, spremni da za njega dadete svoju krv.

I tako će u ovoj dubokoj noći po vama Isus nanovo prosvijetliti ovaj svijet, koji njegova milosrdna ljubav opet želi spasiti.”


31. prosinca 1977.
Posljednji dan godine

Svršetak jednog razdoblja (142)

“Sine moj preljubljeni, provedi sa mnom posljednje sate ove godine, koja je za moj Pokret bila uistinu izvanredno bogata milostima.

Prošlo je šezdeset godina kako sam se ukazala u siromašnoj Cova da Iria u Fatimi, da donesem ljudima svoju važnu poruku.

Osobito danas, ova moja poruka postaje sve hitnija i aktuelnija.

Aktuelna zato jer se čovječanstvo u ovim momentima nalazi kao nikad ranije na rubu svoga samouništenja. Hitna je jer ono što je božanska pravda odlučila sada se već postepeno i brzo ostvaruje.

Primite svi, ljubljeni sinovi, rastuženi poziv svoje Majke: vratite se na put koji vas vodi natrag Bogu kroz molitvu i obraćenje.

Danas vam opet nudim sredstvo koje vam Otac daruje da bi vam pomogao vratiti se k njemu: to je moje Bezgrješno Srce. Svi se posvetite ovom Srcu i povjerite se zagrljaju svoje nebeske Majke.

Tijekom ove godine, koja upravo završava, mogla sam zadržati kaznu molitvama i patnjama tolike moje djece. Vaš ‘Da’ mi je pomogao da ojačam snagu svog djelovanja majčinskog posredovanja za vas.

Isus je opet htio povjeriti svojoj i vašoj Majci skrajnju mogućnost da posreduje, da bi vas doveo spasenju i olakšao veliku bol koja vas očekuje...”


1978.
Vaše javno poslanje


1. siječnja 1978.
Svetkovina Marije Majke Božje

Počet će s Crkvom (143)

“Danas sva Crkva gleda s velikom nadom na svoju nebesku Majku.

Namjesnik Isusov, Papa, ta žrtva što se sve više žrtvuje na Križu za spasenje svijeta, moli se meni nježnošću sina i s bezgraničnim pouzdanjem. On danas od mene moli mir za cijelo čovječanstvo. Molitvom, neprekidno upravljenom prema meni, on ga moli naročito za Crkvu, čijom me je Majkom on sam svečano proglasio.

Zazivaju me sva moja djeca raspršena širom svijeta: nedužna djeca, mladi koji nikada kao danas trpe radi ove nesigurnosti i tame; siromasi, griješnici, bolesnici, starci, prognanici i zalutali. Zazivajte me, posebnim ganućem, vi, sinovi moji ljubljeni, svećenici koji ste posvećeni mojem Bezgrješnom Srcu.

Danas vam hoću reći da primam vaše molitve i da ih stavljam na oltar Božje pravde.

U ovoj novoj godini, još će se više ojačati moje djelo materinskog posredovanja između vas i moga sina Isusa...”


6. siječnja 1978.
Prvi petak u mjesecu i u godini

Možeš nas i tako ljubiti (144)

“Preljubljeni moj sine, vrati se vedar u Isusovo Srce.

Da znaš koliko te On ljubi, i kako te gleda s posebnom ljubavlju! A znaš zašto? Jer si uvijek tako malen, tako siromašan, tako pun nedostataka...

Baci sve u žarku peć Njegova Srca i njegova milosrdna ljubav sve će spaliti: tvoje grijehe, tvoje slabosti i tvoje pogreške.

Na kraju ti neće ostati više ništa tvoga: dobro koje budeš činio, bit će samo naše djelo. A ti ćeš nam prikazati dar koji je nama najdragocjeniji i kojega uvijek želimo od tebe – svoju ljubav.

Možeš nas i tako ljubiti: u malenosti, u siromaštvu i u svojoj uistinu velikoj bijedi.

Ne obeshrabri se kad vidiš da mi obećavaš nešto, a ne držiš to...

Ipak si mu prikazao bol i kajanje radi svoje pogreške i moje materinsko Srce kliče od radosti radi toga.

Trudi se ipak da vršiš i ono što od tebe tražim i da se držiš svog obećanja.

Šutnja sa svima, molitva, patnja i najveće pouzdanje u mene.

Te tvoje nutarnje boli, ta tvoja tajna poniženja čine te sličnim mom raspetom Sinu.

Dopusti da te tvoja nebeska Majka učini sve sličnijim njemu, jer Ona te želi što bolje prilagoditi križu kojeg je moj Sin Isus za te pripremio...”


Rim, 21. siječnja 1978.
Spomendan svete Agneze

Pomozite mi, sinci (145)

“Kako dani prolaze, ljubljeni sinovi, tako vaš broj raste. Moje djelovanje za obnovu Crkve i za spasenje svijeta postaje sve jače i očitije.

Nikada nije, kao u ovim časovima, vaša nebeska Majka tako tjeskobno strepila. Približavam se srcu ljubljenih sinova i molim svakoga od vas majčinskom upornošću da mi pomognete.

Pomozite mi, sinci. Majci je potrebna sada vaša pomoć.

Zar ne osjećate kako vas sa svih strana zovem, skupljam i smjerno molim. Zaklinjem vas znakovima koji postaju sve brojnji i sve veći: suze iz mojih očiju, moja ukazanja, moje poruke.

Sad više ne mogu zadržati ovaj jadni svijet da se ne strovali na dno ponora. To je njegova najveća kazna, jer ako stigne do dna, svijet će se sam od sebe raspasti. Zaista će se raspasti i sagorjeti uslijed razuzdanog egoizma i mržnje koja nagoni jedne protiv drugih. Brat će ubijati brata; narod će uništavati drugi narod ratom nečuvenog nasilja, koji će pokositi nebrojene žrtve. Krv će teći posvuda.

Pomozite mi, ljubljeni moji sinovi, zadržati ovaj svijet da ne padne u ponor. Pomozite mi još spasiti toliku moju siromašnu zalutalu djecu.

S vašim malim rukama dajte snagu milosrdnim rukama svoje nebeske Majke. Zato vas molim da svi odgovorite mom tjeskobnom pozivu.

Svaki novi svećenik koji ulazi u moje Bezgrješno Srce daje vašoj Majci novu snagu da vas sve dovede k spasenju. Zato, neka vaša jedina briga bude da uvijek odgovorite ‘Da’ na sve ovo što od vas tražim.

Tražit ću od vas sve veće stvari, koliko moj izvanredni zahvat bude postajao za vas potrebniji.”


2. veljače 1978.
Prikazanje Djeteta Isusa u Hramu

U Hramu ćete biti žrtvovani (146)

“Nosim vas na svojim rukama, ljubljeni sinovi, a vi treba da samo dopustite da vas Ja nosim. Zato, vas molim, da postanete kao djeca. Vi ste moja najmanja dječica.

Evo kakva je mjera vaše malenosti: to je mjera Isusa koji je, četrdeset dana nakon rođenja, doveden u Hram u naručju svoje Majke. Njegove oči gledaju moje oči, i osjeća se spokojan. Ništa drugo ne vidi, već spava uljuljan na mom Srcu, dok se u meni povećava radost što mogu dati mir, odmor i ljubav Djetetu.

Ljubljeni sinovi, dopustite da Ja i vas tako nosim. Tako vi postajete moja savršena radost. Samo tako se možete osjećati na sigurnom.

Tada ćete u hladnoći koja sve više prelazi u opću zaleđenost, osjetiti toplinu moje majčinske ljubavi. U nesigurnosti koja već sada sve zahvaća, osjetit ćete zaštitu što vam je moje ruke pružaju. U tmini koja postaje sve dublja, evo vam moje svjetlo.

Gledajte i vi moje oči, Bog vam je dao svjetlo po vašoj Majci.

Na rukama vas nosim u hram Božji; vas službenike Gospodnje, vas čuvare njegova Hrama.

Taj je hram sada oskvrnjen, i čini se kao da se ruši.

Stupovi istine izgledaju napukli, i mnogi su pastiri žrtve najgorih zabluda!

Sve je zarazio grijeh koji bi htio prekriti također i žrtvenik. Svetogrđa se množe, i čaša božanske pravde već je puna.

U hramu ćete biti žrtvovani. Krv još može oprati svaku ljagu; njome će biti očišćena moja Crkva.

I zato je Majka uz vas.

Dajte se nositi od mene s krajnjim predanjem. Ne ogledajte se okolo, ne tražite zaklona ili zaštite. U mom Bezgrješnom Srcu, za svakoga od vas, sve se upravo ispunja.”


10. veljače 1978.

Tek tada će se shvatiti (147)

“Koliko mi je bio po volji tvoj dolazak, na hodočašće ljubavi i molitve, u moje glasovito svetište, gdje si započeo susrete s mojim ljubljenim sinovima iz Sicilije! Došao si da utješiš žalosno Srce svoje Bezgrješne Majke.

Primila sam dar tvoje ljubavi i ovila sam ga oko svoga Srca poput divnog vijenca koji mi upravo pleteš sa svećenicima, koje skupljaš na svim stranama svijeta. Hvala ti za radost koju mi daješ.

Imao si, također, jedan znak: evo njegovog značenja. Sada se svjetlo posvuda gasi. Oni koje sam Ja pozvala upravo se sklanjaju u moje Bezgrješno Srce. Tu je mjesto gdje ćete još moći vidjeti; tu je utočište gdje ćete se moći sabrati; tu je put koji će vas dovesti k Bogu.

Tmina će se spustiti u Crkvu i postat će još gušća nakon što tvoja nebeska Majka primi dušu svog prvog ljubljenog sina, Pape Pavla VI, koji upravo na križu dovršava svoju posljednju žrtvu.

Dok bude živio, moći ću njegovim bolnim mučeništvom, još zadržavati ruku Božje pravde. Nakon njegove smrti sve će se rušiti.

Crkva će biti kao preplavljena zabludama koje će se prihvaćati i širiti, i tako će apostazija, koja se već sada razlijeva poput mrlje ulja, stići do vrhunca.

Bit će udareni pastiri i stado koje im je povjereno; na trenutak će Gospodin dopustiti da izgleda kao da je On napustio Crkvu.

Tmina će se zgusnuti nad svijetom, koji će stići do skrajnosti u svojoj izopačenosti. Koliko se bude više iskvario, toliko će više tvrdoglavo napredovati na putu pobune protiv Boga, idolopoklonstva, psovke i bezbožnosti.

Tako će sam na sebe privući ono što je Božanska pravda odredila za njegovo posvemašnje čišćenje, i to tamom, ognjem i krvlju.

To će biti čas mučenika koji će, u velikom broju, proliti svoju krv, i preostalih, koji će zavidjeti onima koje budu vidjeli progonjene i ubijene.

Tek tada će se shvatiti sve što sam Ja učinila za vas...”


11. veljače 1978.
Spomendan Gospe Lurdske

Sada se morate pripravljati (148)

“Sa svih strana svijeta, ljubljeni sinovi, danas vas skupljam u svoje Bezgrješno Srce.

Ponizno ste primili poziv da meni predate svoj život, i sada ću Ja sama biti svakog časa vaša obrana.

Posvetili ste mi također svoje svećeništvo: Ja preuzimam na sebe zadatak da ga učinim svaki dan sve sličnijim nacrtu ljubavi euharistijskog Srca Isusova.

Dali ste mi srce. Ja ću na mjesto vaših srdaca prepunih grijeha, staviti svoje Bezgrješno Srce, i tako ću privući na vas Božju moć, koja će oblikovati u svakome od vas mog Sina Isusa sve do njegove punine.

Zato odgovorite na sve ono što danas od vas traži vaša Bezgrješna Majka.

Tražim od vas poučljivost, molitvu i trpljenje.

Prije svega, budite sve poučljiviji. Samo tako vas Ja mogu hraniti, odijevati, voditi i odgajati.

Ovo su časovi u kojima izvodim najveća čudesa u skrovitosti i šutnji. Izvodim svoja najveća čudesa u srcima i dušama svojih ljubljenih sinova.

Vodim vas k velikoj svetosti, a da to ni vi ni drugi ne primjećuju.

Dajem vam svoj vlastiti duh. Tako će Duh Oca i Sina biti neodoljivo privučen da siđe na vas kao što je sišao na me i On će vas potpuno preobraziti. Postat ćete veliki u ljubavi, u kreposti, u žrtvi, u heroizmu.

Tako ćete biti spremni za moj plan.

 

Molite više, ljubljeni sinovi.

Ne izostavljajte nikada molitvu Liturgije časova, svoju svakodnevnu meditaciju, česte pohode Isusu nazočnom u Euharistiji.

Žrtva svete Mise neka bude u vama proživljena i u životu i u času njezina slavljenja.

Osobito kod oltara, svaki od vas postaje sličan raspetom Isusu.

Ne propuštajte nikada moljenje svete Krunice. Tu molitvu Ja najviše volim i s neba sam sišla da je zatražim od vas. Ja sam vas učila kako da je dobro molite, prebirući među svojim prstima zrnca Krunice, dok sam se pridružila molitvi svoje male kćerke, kojoj sam se ukazala u špilji Massabielle.

Kada molite Krunicu vi me pozivate da molim s vama, i Ja se uistinu svaki put pridružujem vašoj molitvi. Tako ste vi djeca koja mole skupa s nebeskom Majkom. Upravo zato krunica Ružarija postaje najmoćnije oružje u strašnoj borbi, koju ste pozvani voditi protiv Sotone i njegove vojske zla.

 

Prikažite mi također svoje patnje.

– one unutarnje, koje vas toliko ponizuju, jer proizlaze iz iskustva vaših granica, vaših nedostataka, vaših brojnih navezanosti. Koliko su patnje koje mi prikazujete manje i skrivenije, toliko je veća radost što je osjeća moje Bezgrješno Srce.

– ona vanjska trpljenja, koja vam često pribavlja moj Protivnik, dok se pun bijesa diže protiv vas, jer predviđa da ću vas Ja upotrijebiti za njegov konačni poraz.

Neke od vas muči napastima svake vrste, druge sumnjama i nepouzdanjem, neke suhoćom i umorom, neke opet kritikom i izrugivanjem, a neke čak najtežim klevetama.

Odgovarajte na jedan jedini način: prikazujući mi bol koju osjećate, i uzdajte se, uzdajte se, uzdajte se u svoju nebesku Majku.

Ako sam uvijek bila uz vas, onda sam u ovim trenucima to na posebni način, sa svom nježnošću svoje majčinske ljubavi.

Ne bojte se. Ponavljam vam: moji ste i Sotona vas neće dotaći. Vi ste u mom vrtu i nitko vas ne može iščupati iz moga Bezgrješnog Srca...”


3. ožujka 1978.
Prva subota u mjesecu

Bit ćete utješeni (149)

“Ljubljeni sinovi, gledajte svoju Majku. Uđite u sklonište koje je njezina ljubav pripravila za vas. Odmorite se na mom Bezgrješnom Srcu.

Kako je velika muka koju morate podnijeti! Hodate cestom koja, iz dana u dan, postaje sve hrapavija i teža.

Često biste se željeli zaustaviti radi umora, suhoće, ili radi zapreka na koje nailazite. Ne zaustavljajte se nikada; pustite da vas uvijek vodi za ruku vaša nebeska Majka.

Upravo danas prolazite teškim putem čišćenja.

Da li je put još dug? Kad će završiti? Hoćemo li morati mnogo trpjeti? Što će se dogoditi svakom pojedinom i tko će stići na cilj?

To su pitanja koja si često postavljate. Da, sinovi, čeka vas još najbolniji komad puta koji trebate prijeći, i treba još vremena da se sve ispuni.

Da se ne biste umorili, sklonite se u moje Bezgrješno Srce. Ono je vrt koji je Presveto Trojstvo sagradilo za sebe i za vas. Za sebe, jer se u njemu odrazuje njegovo najčišće svjetlo, to je mjesto najveće proslave Boga. Za vas, jer vam treba taj divni vrt, osobito u trenucima koje upravo proživljavate.

Potreban vam je:

za vaš odmor: ljubljeni sinovi, uđite u ovaj odmor. Ja ću sama tada poviti vaše rane, popraviti vašu istrošenu odjeću, pripraviti vam hranu koja će vas okrijepiti, pomoći vam da ojačate;

za vašu utjehu: vi ste najmanja djeca, koju upravo sada skupljam sa svih strana svijeta, i koja s tolikom velikodušnošću odgovarate na moj poziv za trpljenje i Križ. Ne žalostite se ako se vaš bol bude morao još povećavati: u mojem naručju, u mom Bezgrješnom Srcu, bit ćete utješeni. I Ja ću vam osobno dati ono, što drugi neće moći ni shvatiti, ni okusiti;

za vaše žrtvovanje: svakodnevno rastete po mom majčinskom planu, dok vas Ja obasipljem svojim nježnostima i resim svojim vlastitim krepostima.

Moj je rad tih i skriven, ali iznutra vas preobražava i privlači na vas ljubav Gospodinovu.

Kad budete spremni, tada ću vas Ja ubrati i ponijeti da ukrasite Božji vrt s anđelima i sa svecima. Kolike sam od vas već ponijela ovamo gore u raj i oni čine najljepši vijenac slave oko mog Bezgrješnog Srca!...”


19. ožujka 1978.
Cvjetnica - Svetkovina sv. Josipa

Čas tmina (150)

“Ljubljeni moji sinovi, ostanite u mom Bezgrješnom Srcu, i proživljujte sa mnom trenutke svoje bolne muke, koja je već započela. Živite je i vi kao moj Sin Isus.

Sad upravo ulazite u vrijeme koje je Otac odredio za ispunjenje svog plana.

Recite danas, na početku ovog svetog tjedna, i vi svoj ‘Da’ Očevoj volji. Recite ga s Isusom, njegovim Sinom i vašim bratom, koji se još svednevice žrtvuje za vas.

Ovo je čas Sotone i njegove velike moći.

Čas je tmina!

Tmina se raširila po svim stranama svijeta, i ljudi, dok se zavaravaju da su stigli na vrhunac svakog napretka, hodaju po najdubljem mraku. I tako je sve zamračila sjena smrti koja vas ubija, grijeh koji vas zarobljuje, mržnja koja vas uništava.

Tmina je prodrla i u Crkvu. Širi se sve više, i svaki dan žanje žrtve, čak i među njenim najmilijim sinovima.

Zavedeni od Sotone, koliki su od njih izgubili svjetlost da hodaju pravim putem: putem istine, vjernosti, života milosti, ljubavi, molitve, dobrog primjera, svetosti!

Koliki od tih mojih jadnih sinova još i danas napuštaju Crkvu, ili je kritiziraju i osporavaju, ili je naprosto izdaju i predaju u ruke njezinog Protivnika!

‘Zar poljupcem, Juda, izdaješ Sina Čovječjega?’

I vi danas poljupcem izdajete Crkvu, kćerku svoje nebeske Majke!...

Još joj pripadate i za nju živite, njezine službe obavljate, često ste čak i njezini pastiri.

Svakog dana obnavljate Euharistijsku Žrtvu, dijelite sakramente, širite njezin navještaj spasenja...

A ipak, neki od vas prodaju je svom Protivniku i pogađaju je u Srce jer kvare Istinu zabludom, opravdavaju grijeh i žive po duhu svijeta, koji tako, preko vas, ulazi u njezinu nutrinu ugrožavajući i sam njezin život.

Da, poljupcem, vi, moji vlastiti jadni sinovi, još i danas izdajete moju Crkvu i predajete je u ruke njezinih neprijatelja.

Tako ćete je vi uskoro dovući pred onoga koji će učiniti sve da je uništi. Nanovo će je osuditi i proganjati. Morat će opet prolijevati svoju krv.

Svećenici posvećeni mom Bezgrješnom Srcu, ljubljeni sinovi, koje upravo skupljam sa svih strana svijeta da bih od vas sastavila svoju četu: ako je ovo čas tmina, onda to mora biti i vaš čas.

Čas vašeg svjetla koje mora sve više sjati.

Čas mojeg velikog svjetla, kojeg vam darujem na izvanredan način, da biste svi mogli ići u susret mome Sinu Isusu, Kralju ljubavi i mira, koji sada već ima doći.”


24. ožujka 1978.
Veliki Petak

Koliko krvi! (151)

“Ljubljeni sinovi, danas ste sa mnom na Kalvariji.

Ostanite sa mnom pod Križem.

Koliko trpi moj Sin Isus; proboden je čavlima, uzdignut na Križ, sav je prekriven ranama i krvlju. Njegovo tijelo se trese u užasnoj agoniji, dok ga oni oko njega sve jače grde i izruguju.

Pa ipak, On se ni jednom rječju ne tuži: moli, trpi, sluša, šuti, prikazuje.

Životom što ga daruje, upravo izgovara svoj potpuni ‘Da’ volji Očevoj.

Moje je majčinsko Srce pozvano da s njim ponavlja ovaj ‘Da’, što sam ga već rekla u času kad se je Riječ spustila u moje prečisto krilo.

Tako moj Sin osobno postaje i žrtva i svećenik, žrtvenik i žrtveni prinos po ovoj krvavoj Žrtvi novoga i vječnoga saveza. Poljubite sa mnom njegove rane koje krvare.

Koliko su krvi vidjele moje oči toga dana! Njegova je kosa sva krvava, lice okupano krvlju, ruke i noge razderane, a cijelo njegovo Tijelo iznakaženo dubokim ranama.

Sada njegova krv teče s drveta Križa i napaja zemlju. Krv mog Sina pere sve grijehe svijeta. To je krv pravog Božjeg Jaganjca koji se žrtvuje za vaše spasenje.

Danas Njegova krv može opet očistiti ovaj svijet.

Njegova i vaša krv, ljubljeni moji sinovi. Jer po vama Isus uistinu nanovo oživljava; s vama obnavlja svoju Žrtvu vječnog saveza; u vama se On svaki dan opet žrtvuje kao Svećenik i Žrtva, kao žrtvenik i žrtveni prinos.

Njegovom i vašom krvlju, obnovit će se sav svijet.

Ne bojte se ako vas danas želim sve sa sobom na Kalvariji: vi ste u mom majčinskom Srcu. I tu, morate također i vi naučiti moliti, trpjeti, šutjeti i prikazivati.

Tako vas pripremam za vaše svećeničko žrtvovanje.

Recite svoj ‘Da’ Očevoj volji.

Recite ga sa mnom, svojom nebeskom Majkom, koja vas već odavno odgaja na isti način kao što je odgajala svog Sina Isusa...”


10. travnja 1978.
Uskrsno vrijeme

Bit ćete svjedoci (152)

“Vaša nebeska Majka nalazi se u raju, uznesena u Slavu također i sa svojim, sada već preobraženim, tijelom. Ona je već sada na jedan jedinstveni način, koji nije dan ni jednom drugom stvoru, dionik onoga što je moj Sin za vas pripremio.

Isus je spremio mjesto za svakoga od vas kod svog Oca. Hodajte svaki dan ovom zemljom gledajući Isusa koji sada već sjedi s desne Ocu.

Ljubav Oca i Sina vama je darovana da biste mogli ovdje dolje ostvariti plan, koji je Bog već za vas odredio u svojoj vječnoj mudrosti.

Mjesto, koje vam je Isus pripravio u nebu, odgovara planu koji na ovoj zemlji svaki od vas mora ostvariti pod moćnim utjecajem Svetog Duha.

A ono što Duh Sveti izvodi u vama, sinovi koji ste posvećeni mom Bezgrješnom Srcu, jest moj vlastiti plan.

Zato Isus, dok vam u nebu pripravlja mjesto pokraj Oca, na ovoj vas zemlji potpuno povjerava djelovanju svoje i vaše Majke.

Vi ostvarujete Božji plan samo ako odgovarate na moje majčinsko djelovanje koje vas upravo blago preobrazuje.

Doista vas želim dovesti do toga, da odražavate u svom životu savršenu sliku svoje nebeske Majke.

Zato vas činim malenima, sve manjima, sve dok svakome od vas do kraja ne uništim vlastiti ja. Pretvaram u vrijednost svu vašu bijedu, jer upravo ona je ta koja neodoljivo privlači na vas svu milosrdnu ljubav mog Bezgrješnog Srca.

Vodim vas do poučljivosti, do pouzdanja i do sinovskoga predanja rušeći, u vama i oko vas, sve ono u što biste se mogli pouzdati.

Hranim vas i odijevam, milujem vas i vodim odlučno prema savršenom ostvarenju svog majčinskog plana.

Kad u vama budem vidjela preslikanu svoju sliku, moći ću darovati svakom svoj duh i napuniti vas puninom svoje ljubavi. Odjenut ću vas svojom neokaljanom odjećom i ukrasiti vas svim svojim krepostima.

Tada, sve što je moje bit će i vaše, i konačno ću Ja moći u vama ponovno oživjeti.

Bit ću Ja osobno živa među svojim malim sinovima, i dovršit ću djelo što mi ga je Presveto Trojstvo povjerilo, da bi mogla na svijetu zasjati njegova najveća slava.

A vi ćete biti svjedoci koliko je Bezgrješno Srce jedne Majke, koje je samo milosrđe, umjelo učiniti ovih godina da bi dovelo do spasenja svu svoju zalutalu djecu.”


Florida (SAD), 13. svibnja 1978.
Obljetnica prvog ukazanja u Fatimi

Došao je moj čas (153)

“Pogledaj moja čudesa na svim stranama svijeta: moji ljubljeni sinovi odgovaraju sa sve većom velikodušnošću, i Ja ih sama skupljam u svoju četu, koja je sada već raspoređena za bitku.

I u ovom velikom narodu svaki se dan susrećeš sa svećenicima u Cenakulima molitve i bratstva.

Vi ste prihvatili moj poziv i skupljate se.

Moj je zadatak da vas sjedinim, oblikujem i pripravim.

Čas velike bitke je stigao!

Po mojim zapovijedima morate sada svjedočiti riječju i primjerom svoju vjernost Isusu, Evanđelju i Crkvi.

Uskoro će svi vidjeti kako je Crkva nanovo procvala i obnovila se pod djelovanjem vaše nebeske Majke.

A vi nastavite u poučljivosti, u poniznosti i u pouzdanju.

Moj je čas kucnuo.

Dat ću svoj duh svoj svojoj maloj djeci, da bih Ja sama, preko vas, mogla još i danas živjeti i djelovati.

Tako će svi vidjeti plan ljubavi, koji Bezgrješno Srce vaše nebeske Majke upravo ostvaruje za dolazak Kraljevstva moga Sina Isusa.”


Nagasaki (Japan), 3. lipnja 1978.
Spomendan Bezgrješnog Srca Marijina

Sva Crkva pod mojom zaštitom (154)

“Ovamo, k ovom velikom narodu novog kontinenta, danas sam te dovela da proživiš blagdan mog Bezgrješnog Srca.

Nalaziš se u gradu koji je natopljen krvlju prvih japanskih mučenika i nalaziš se na istom mjestu gdje je strahovito oružje, u jedan samo tren, ubilo tisuće i tisuće moje siromašne djece.

Pokraj tebe je crkva nad kojom je eksplodirala atomska bomba.

Mali moj sine, ovo mjesto i ovaj dan za tebe su jedan znak i po tebi, želim ga odavde, danas, dati također svim svojim ljubljenim sinovima.

Ono što se dogodilo na ovom mjestu, uskoro bi se moglo dogoditi na svim stranama svijeta, ako moja djeca ne prihvate moj poziv da se vrate Bogu.

Gledajte moje Bezgrješno Srce: ono strepi i puno je tjeskobe radi udesa koji vas sada već čeka, ako ne prihvatite hitni poziv vaše Majke.

Vratite se, djeco moja koja nikada niste bili tako ugroženi i tako ubogi, vratite se svom Bogu koji vas čeka milosrđem i ljubavlju jednog Oca.

Obdržavajte njegov zakon: ne dajte se zavesti grijehom. Ne vrijeđajte više mog Sina Isusa, jer ga već previše vrijeđaju.

Vrijeme koje vam preostaje sada je već kratko: moj je čas došao, i Ja ću osobno posredovati da vas spasim.

Uđite u moje Bezgrješno Srce: ono je utočište što vam ga Mama daje. U njemu ćete naći sve ono što sam vam pripremila da biste prošli kroz strašne trenutke čišćenja koje već sada proživljavate. Pod moje okrilje mora sada ući čitava Crkva: s Papom, biskupima, svećenicima i svim vjernicima.

Upravo radi toga te vodim na sve strane svijeta. Došlo je vrijeme kada mali ostatak, koji će ostati vjeran i s kojim će Isus potpuno ostvariti svoje Kraljevstvo, mora sav ući u moje Bezgrješno Srce. Tko ne uđe u ovo utočište, velika oluja koja već bijesni, odvući će ga sa sobom.

Utješite moje Bezgrješno Srce.

Više nego ikada, moje je Srce u ovim časovima izbodeno trnovom krunom. Bodu ga grijesi, nezahvalnosti, svetogrđa, napuštanja i izdaje, osobito od strane mojih ljubljenih sinova i posvećenih duša.

U kuće nekih od njih često ne mogu ni ući, jer mi zatvaraju vrata i ne žele me.

Od Božjeg vrta neki su od njih stvorili baruštine u kojima Sotona sve prekriva i oskvrnjuje blatom.

Ljubljeni sinovi, tješite me u mojoj velikoj boli. Tako mi vadite trnje, lijevate balzam na moje rane, i pletete oko mog ožalošćenog Srca najljepši vijenac ljubavi.

Po vama nebeska Majka hoće, opet danas, spasiti svu svoju zalutalu djecu.

Zato sve ovo što ovdje proživljavaš jest jedan znak koji vam dajem. Po njemu možeš shvatiti kako po smrti i žrtvi nekih, vaša Mama pripravlja novi život za sve.”


Hong Kong, 12. lipnja 1978.

Ovaj golemi narod! (155)

“Pogledaj ovaj golemi narod iz kojega je službeno izbrisan čak pojam Bog.

Stotine milijuna moje jadne djece već od njihova djetinjstva tako odgajaju bez Boga. Često su to dobra, i plemenita djeca, lišena pravog svjetla, koje jedino može dati radost i nadu njihovom životu.

Osjeti svu veliku patnju koja prekriva ovu ogromnu zemlju...

Potvrđujem ti da se je uistinu ostvarilo ono, što sam vam već prorekla u Fatimi: Rusija je raširila svoje zablude po čitavom svijetu. Gospodin se poslužio narodima bez Boga, da bi kaznio kršćanske narode koji su se udaljili od puta što im ga je pokazao moj Sin Isus.

Sada, kad upravo proživljavate ono što sam vam prorekla, što morate činiti, moja jadna djeco, da biste se zaštitili?

Prije svega, utecite se molitvi. Molite više, molite s većim pouzdanjem, molite ponizno i s potpunim predanjem.

Nadasve, svaki dan molite svetu Krunicu.

Svojom molitvom vi priječite zabludi da se širi; obuzdavate djelovanje Zloduha; prelazite u protunapad i sve više ograničujete domet njegova djelovanja.

Na kraju svojom molitvom možete postići pobjedu: to će biti jedini Bog koji će pobijediti preko vas.

Prikažite žrtvu paljenicu svoga trpljenja. Časovi koje proživljavate uistinu su teški i bolni. Očekuje vas bol kakvu svijet nikada nije upoznao.

Ali, po ovoj žrtvi, možete spasiti one koji vas nastoje upropastiti i možete učiniti dobro onima koji su vaš bič.

Tako se, na kraju, mogu spasiti i ovi veliki narodi, koji su se otvoreno pobunili protiv Boga, i tako postali pravi bič za čitavo čovječanstvo.”


Rim, 13. srpnja 1978.
Obljetnica trećeg ukazanja u Fatimi

Vaše javno poslanje (156)

“Ljubljeni moji sinovi, ovdje ste sa mnom okupljeni u cenakulu molitve i ljubavi.

Pozvala sam vas s mnogih strana svijeta i vi ste došli. Sada upravo obavljate svoje duhovne vježbe da bih vas Ja kroz te dane mogla odgojiti i pripraviti na ono što vas čeka.

Sve ono što sam vam odavno prorekla, tek što se nije ispunilo. Radi toga, plan što ga Ja imam sa svakim od vas, mora se što prije ispuniti.

Vi ste se posvetili Bezgrješnom Srcu svoje nebeske Majke. Tako sudjelujete, dakle, u samom mojem planu, a taj je pobijediti Sotonu, prvog tvorca grijeha i svega zla, što se je raširilo po svijetu.

Koračajte sa mnom i tada ćete vi sami postati neokaljano svjetlo u svijetu, koje će pobijediti tminu zla i grijeha.

Upravo zato sam vas sve pozvala da uđete u nutrinu moga Srca, da bih u vama izvela pravu preobrazbu.

Nalazite se također ovdje u gradu gdje živi, trpi i žrtvuje se Namjesnik Isusov, moj prvi ljubljeni sin: Papa.

Htjela sam da budete uz njega, da ga pomažete u zadnjem, najbolnijem dijelu njegova puta.

U vama i po vama, Ja sam osobno nazočna pod križem na kojem sveti Otac upravo proživljava časove svoje agonije.

Radi toga vas je Bezgrješno Srce vaše nebeske Majke, u Cenakulu, neprestano upućivalo na molitvu i na ljubav prema njegovoj blistavoj osobi.

Pred vama je uvijek moj Sin Isus koji vas motri s posebnom ljubavlju. Isus je nazočan pod bijelim prilikama kruha u Euharistiji.

Vaš je Cenakul bio pravi euharistijski Cenakul: Isusu u Euharistiji bila je upravljena vaša molitva, vaša ljubav i vaš život.

Pozvani ste da postanete sve više apostoli i novi mučenici Isusa nazočna u Euharistiji.

Radi toga mora se povećavati vaša zadovoljština, vaše klanjanje i vaš život pobožnosti.

Euharistijsko Srce Isusovo činit će velike stvari u svakom od vas.

Budite poučljivi: to je ono što mi se najviše sviđa i što vas najviše stoji.

Budite poučljivi: to je ono što vam često ne uspijeva, a vaša nebeska Majka se žalosti kad tolikoj dobroj volji odgovara u praksi tako mala poučljivost.

Odabrala sam vas za plan koji ćete tek kasnije potpuno razumjeti.

Kao što je apostolima Cenakul prethodio punini njihova poslanja sve do mučeništva, tako će biti i vama.

Vremena vašeg javnog poslanja sada su već prispjela. Skupljajte moje ljubljene sinove; napredujte zajedno sa mnom na putu koji sam vam označila.

Ovo je čas vašeg svjedočenja.

U Bezgrješnom Srcu svoje nebeske Majke idite sada po cijelom svijetu, da biste izvršili poslanje koje je moj Sin Isus povjerio svakom od vas.”


Czestochowa (Poljska) 28. srpnja 1978.

Znak za sve (157)

“Dovela sam te u ovaj narod, koji se je više puta posvetio mom Bezgrješnom Srcu, i koji me je službeno proglasio Kraljicom. Iz ovog svog svetišta bdijem nad njim; štitim ga, tješim, hrabrim i branim.

Taj narod je postao mojom svojinom, jer mi je povjeren posvetom sviju mom Bezgrješnom Srcu. Njegova su djeca svjesna toga, jer tu posvetu često obnavljaju i žive je.

Gledaj kako je ovdje Crkva živa i cvatuća, iako je već toliko godina i na tolike načine proganjaju! Sjemeništa nemaju dosta mjesta da prime mladiće koji žele postati svećenici; crkve su krcate vjernicima; svećenici nose crkvena odijela. Središte svake molitve je Isus u Euharistiji koji je čašćen, ljubljen i izložen javnom klanjanju.

Ono što se zbiva kod ovog naroda jest znak za čitavu Crkvu. Da su prihvatili poziv koji sam im uputila u Fatimi, te se svi posvetili mom Bezgrješnom Srcu, kao što je ovdje, tako bi bilo i na svim ostalim stranama svijeta. Ja bih ishodila mir svijetu, a Crkvi njezino najveće posvećenje.

Svijet je naprotiv upao u pustoš mržnje i nasilja, a Crkva proživljava razdoblje najveće pustoši.

Ali, ljubljeni moji sinovi, ovo je moj čas.

Preko vas, moji svećenici, pozivam sada sve da se posvete mom Bezgrješnom Srcu. Na taj način dajete svojoj nebeskoj Majci mogućnost da posreduje, te dovede Crkvu do njezinog najvećeg sjaja i pripremi svijet na dolazak Kraljevstva mog Sina Isusa.”


5. kolovoza 1978.
Prva subota u mjesecu
Spomendan Gospe Snježne

U srcu Crkve (158)

“Ljubljeni moji sinovi, gledajte mojim očima, i vidjet ćete kako se Crkva iznutra upravo obnavlja pod moćnim zahvatom Duha Božjega.

To se izvana još ne vidi, jer je prožima velika tama i duhovna hladnoća. Sada upravo proživljava najbolnije časove svog čišćenja.

Uz nazočnost i potporu svoje Majke, Crkva se upravo uspinje putem prema Kalvariji, gdje će opet morati biti raspeta i žrtvovana za dobro tolike moje djece.

Ali, uđite sa mnom u srce Crkve. Ovdje se trijumf mog Srca već zbio.

Dogodio se je u osobi i životu svetog Oca, kojega sam Ja dovela do visokog vrhunca svetosti u njegovom svagdanjem žrtvovanju, i ono će ga dovesti do pravog mučeništva.

Zbio se je u životu mojih ljubljenih sinova, koji su se posvetili mom Bezgrješnom Srcu. Njihov broj raste iz dana u dan. Gledajte: u njima raste svjetlost, ljubav, vjernost, svetost i herojsko svjedočenje Evanđelja.

Usprkos njihovoj malenosti u njima sja moj sjaj. Vođeni i odgajani od mene, bit će novi apostoli za obnovu čitave Crkve. Oni su u srcu Crkve i u Srcu vaše nebeske Majke.

Ovaj trijumf se zbio u životu tolikih posvećenih, koji su, privučeni mojim blagim i snažnim djelovanjem, opet počeli velikodušno živjeti svoj redovnički poziv, slijedeći i nasljedujući Isusa čistog, siromašnog i poslušnog sve do smrti na Križu.

Zbio se je u dušama i u životima tolikih vjernika, koji su uzornim oduševljenjem odgovorili na poziv vaše Majke, i sada su dobar primjer svima.

U svoj ovoj mojoj djeci već se zbiva trijumf mog Bezgrješnog Srca: zato oni tvore srce obnovljene Crkve.

Po njima je moje djelo započelo, i još malo vremena treba do moje potpune pobjede. Kada se iz srca ovaj život raširi po svim dijelovima njenog organizma, tada će cijela Crkva nanovo procvasti.

Pod moćnim djelovanjem Duha Božjega, njezino će se zemljište otvoriti veoma snažnim mladicama i u Crkvi će zasjati sjaj, kakvog nikad nije bilo.

Ona će sama postati svjetlo svim narodima zemlje, koji će se prema njoj okretati na proslavu Boga.”


9. kolovoza 1978.

Smrt Pape (159)

“Sutra ćeš, predragi moj sine, završiti ovo kratko razdoblje odmora.

Željela sam da budeš opet ovdje kraj svoga duhovnog vođe i s tako krhkom i ljudski ograničenom djecom, koju moje Srce osobito ljubi.

Samo sićušnost i slabost privlače k vama moju osobitu materinsku ljubav. Živio si s njima vrlo jednostavno.

Proveo si ovo razdoblje u molitvi, u nutarnjoj sabranosti i živeći u sjedinjenju sa mnom.

Sa mnom si također proveo i ove trenutke boli, koje Crkva proživljuje radi smrti svog vrhovnog Pastira, Namjesnika mog Sina Isusa, Pape Pavla VI.

On je uistinu bio veliki dar Srca Isusova Crkvi.

Njegova je misija dovršena. Kao što ste bili njemu vrlo bliski na zemlji po molitvi i svojoj ljubavi, tako će sada on u raju, svojim moćnim zagovorom, biti blizu vas, da vam pomogne dovršiti vaše poslanje...”


8. rujna 1978.
Rođenje Blažene Djevice Marije

Vaše novo rođenje (160)

“Ljubljeni sinovi, sudjelujte u radosti cijele Crkve, koja danas časti tajnu ljubavi rođenja vaše nebeske Majke. S njom se počinje ocrtavati plan vašeg spasenja.

Život mi je dan da bih ga Ja darovala onome koji je sam Život, Riječi Očevoj koja je u mom djevičanskom krilu uzela na se ljudsku narav, da bi se od mene rodila u vremenu.

Čitav raj kliče radi ove tajne; anđeli i sveci sudjeluju u radosti s vama djeco, koji ste još putnici na zemlji.

Gledajte svoju nebesku Majku. Svakog trenutka sam uz vas; iz mog Bezgrješnog Srca neprestano izbijaju zrake svjetlosti i milosti, koje se na svim stranama svijeta izlijevaju na vas.

Tako vas Ja rasvjetljujem i rađam, hranim i oblikujem, vodim i podupirem. Svakog dana i vi također sudjelujete u tajni ljubavi jednog vašeg novog rođenja, koje vam daruje Majka.

Dođite k meni svi vi, ljubljeni sinovi, jer me trebate.

Također i Crkva sada proživljava svoju veliku kušnju, a ono što je očekuje jest nešto što dosad nikad nije upoznala.

Ja bdijem nad njom i sve raspoređujem za njezino dobro. Sada joj je Srce mog Sina Isusa darovalo novog vrhovnog Pastira u osobi Pape Ivana Pavla I. Ljubite ga, slušajte ga, branite, ga, slijedite ga, jer će morati trpjeti za Crkvu.

Dani njezine kušnje svi su izbrojeni i u mom Bezgrješnom Srcu i za nju se također priprema trenutak njezinog novog rođenja u vremenu. Bit će ljepša i sjajnija, bit će svetija i božanskija, nakon velike kušnje čišćenja.

Zato vas danas sve zovem oko kolijevke vaše Majke-djeteta.

Od mene se učite napredovati i u pouzdanju, u poniznosti i u najvećem predanju Očevoj ljubavi.”


13. listopada 1978.
Obljetnica posljednjeg ukazanja u Fatimi

Čas apostola svjetla (161)

“Ja sam vaša Bezgrješna Majka, pokraj svakoga od vas, ljubljeni moji sinovi.

Moj plan je skoro gotov, jer je trijumf mog Bezgrješnog Srca sada već došao.

Ja sam vas odgajala da budete apostoli ovog trenutka. Stoga ste vi apastoli svjetla u času kad tmine sve prekrivaju.

Živite u svjetlu.

Hodajte u svjetlu. Širite svjetlo koje izvire iz mog Bezgrješnog Srca.

Već sam vas godinama pripravljala u šutnji i vodila vas za ruku kao vaša nebeska Majka.

Dok je tako moj Protivnik pomračivao Crkvu i žeo žrtve i među samim njezinim pastirima, Ja sam u skrivenosti svog Srca pripravljala novu Crkvu, svu od svjetla.

To je ista Crkva, ali obnovljena. U njoj će zasjati slava Presvetog Trojstva, u njoj će se svi klanjati Isusu, poštivati ga, slušati i slijediti.

Tako će Crkva zasjati jednim tako velikim svjetlom, kakvo nije nikad poznavala od vremena Cenakula do sada.

Danas se sjećate mog silaska na zemlju u siromašnu Cova da Iria (Irijsku dolinu), i čuda sunca, koje kao da je palo pred moje noge, i posvjedočila vam da je ovo moj čas, čas vaše Majke odjevene svjetlošću.

Danas vam navješćujem da je ovo također vaš čas.

Čas vašeg svjedočenja.

Čas vašeg javnog života.

Čas apostola svjetla.

Posvuda širite snažno i odvažno svjetlo Istine, svjetlo milosti, svjetlo svetosti.

To je svjetlo mog Sina Isusa. On vam je otkrio put kako ćete stići do Oca u savršenoj poučljivosti djelovanju njegova Duha ljubavi.

Još malo i potpuno će nestati velika tmina koja je pomračila Crkvu. Nakon svog velikog trpljenja, konačno će biti spremna za svoj ponovni procvat i za novu Crkvu Svjetla...”


17. listopada 1978.

Novi Papa Ivan Pavao II. (162)

“... Imaj više povjerenja i sigurnosti u svoju nebesku Majku: moli i živi s njom, nemoj se nikad više bojati. Vodim te i štitim, nalazim se kraj tebe svakog trena: od tebe tražim šutnju, molitvu i pouzdanje. Molim te za male i neznatne stvari, jer moraš hodati putem malenosti i poniženja.

Danas si molio za novog Papu, kojeg je moje Bezgrješno Srce isprosilo od Isusa za dobro njegove Crkve. On je moj ljubljeni sin, jer se je posvetio mom Srcu još od početka svog svećeništva.

Sjedini se, u ljubavi i molitvi, sa svim svećenicima mog Pokreta, koji Ja sama vodim prema sve većoj ljubavi prema Papi i s njim sjedinjenoj Crkvi.

Vi ga morate podupirati svojom molitvom, ljubavlju i vjernošću. Morate ga slijediti savršeno ostvarujući sve ono što on odredi za dobro Crkve. U tom budite svima dobar primjer.

Morate ga braniti u časovima kad se moj Protivnik podigne protiv njega, varajući moje jadne sinove koji mu se usprotive.

Sa svetim Ocem, kojeg vam providnost danas daje, blagoslivljam vas, svoje ljubljene sinove, po čitavom svijetu, jer vas je moje Bezgrješno Srce odabralo za čas svoga velikog trijumfa.”


2. studenog 1978.
Dušni dan

Ne osjećajte se osamljeni (163)

“Ne osjećajte se osamljeni. U borbi, u koju vas zovem, sudjeluju tolika vaša braća svećenici koje sam Ja već dovela ovamo gore u raj.

Evo kakva sreća vas očekuje, moji ljubljeni sinovi: moje Bezgrješno Srce, oko kojeg ćete kroz svu vječnost sačinjavati najljepši vijenac slave.

Ne osjećajte se osamljeni. Mojoj četi pripadaju i sveci na nebu, i vaša braća koja se još čiste u čistilištu, prikazujući mi molitvu i trpljenje.

Svi oni svećenici koji su, za vrijeme svog zemaljskog života, odgovorili na moj poziv, poslušali moj glas i posvetili se mom Srcu, sad su u raju svjetla koja sjaje oko vaše Bezgrješne Majke.

Oni su također veoma bliski vama: pomažu vam da ispunite moj plan, podupiru vas svojom nevidljivom nazočnošću, brane vas od zla, štite vas od mnogih pogibli u kojima živite.

Ne osjećajte se osamljeni. S ovom vašom braćom svećenicima uz vas su i anđeli svjetla vaše nebeske Majke. Pripravljaju vas na vaše potpuno prikazanje, kao što su pripravljali moje Srce da volji Gospodnjoj rekne ‘Da’.

Hrabre vas u času vašeg svećeničkog žrtvovanja.

I za vas je, moji maleni, došao čas. Zato se danas sjedinjuje nebo i zemlja u ovoj izvanrednoj zajednici ljubavi, molitve i djelovanja prema naredbama vaše nebeske Voditeljice.

Plan mog Bezgrješnog Srca samo što se nije ispunio, jer moj Sin Isus tek što nije postigao svoju najveću pobjedu, dolaskom svoga slavnog Kraljevstva na ovaj svijet.”


Fatima, 25. studenog 1978.
Predvečerje svetkovine Krista Kralja

Moje majčinsko djelovanje (164)

“Ljubljeni sinovi, svakog časa dajte se voditi od mene i slušajte uvijek želje mog Bezgrješnog Srca.

U šutnji i skrivenosti, vaša nebeska Majka upravo sada ostvaruje svoj veliki plan ljubavi.

Ovo je čas moje bitke. S vama sam sada već počela napadati svog Protivnika baš tamo, gdje izgleda da je u ovaj mah postigao pobjedu.

Gdje je Sotona srušio, Ja gradim.

Gdje je Sotona ranio, Ja liječim.

Gdje je Sotona pobijedio, Ja sada postižem najveći trijumf.

U tome moje majčinsko djelovanje postaje svima vidljivo.

Ja sam Majka, i moje djelovanje proizlazi iz dubine mog Bezgrješnog Srca da bih pomogla svojoj djeci, koja se sada nalaze u velikim poteškoćama.

Naročito se moja ljubav hoće na izvanredan način objaviti onima, koji su zastranili i koji su u ozbiljnoj opasnosti da zauvijek propadnu.

Upravo u tom mom majčinskom djelovanju ogleda se sva ljubav Boga koji želi izliti na svijet rijeke svoje milosrdne ljubavi.

Došli su trenuci kada će milosrdna Očeva ljubav obnoviti pustinju svijeta, jer On u Duhu Svetom želi privući sve božanskom Sinovljevom Srcu, da bi napokon moglo u svijetu zasjati njegovo Kraljevstvo istine i milosti, ljubavi, pravde i mira.

Crkva i svijet moći će tako doseći sjaj kojeg do sada nisu poznavali.

I da bi se njegovo milosrđe moglo većma istaknuti, Bog je povjerio pripravu obnove mom majčinskom djelovanju.

Želim da se vremena skrate, jer svakodnevno mnoge duše propadaju zauvijek.

Kolike duše idu u pakao..., jer se više ne moli, jer se grijeh širi, a ne naknađuje se, jer se zabluda olako slijedi.

Mogu skratiti vrijeme velikog čišćenja preko vas, apostoli svjetla mog Bezgrješnog Srca...”


8. prosinca 1978.
Svetkovina Bezgrješnog Začeća

Majka Crkve (165)

“Ja sam Bezgrješno Začeće.

Ja sam vaša prelijepa Majka, predragi moji sinovi. Ovaj dan Presveto Trojstvo odražava u meni svoje najčišće svjetlo, da bi po meni sav raj, s korovima anđela i svetaca, mogao pjevati Bogu najveću slavu.

I cijela Crkva gleda u svoju Bezgrješnu Majku s neizmjernom nadom.

 

Ja sam Majka Crkve.

Danas iz mog Bezgrješnog Srca izbijaju sjajne zrake ljubavi i milosti, koje izlijevam na svoju djecu: na Papu, biskupe, svećenike, redovnike i na sve vjernike.

Imajte veliko pouzdanje u naročito djelovanje svoje Bezgrješne Majke. Gledam vas nježnošću Majke koja bdije nad bolesnom djecom i koja je zato više trebaju.

Vaše pravo zlo je grijeh. On svakog dana vodi toliku moju jadnu djecu u vječnu smrt...

Grijeh je taj koji potamnjuje lice ljubljene mi kćeri Crkve, koju želim sjajnu, bez bora i svu lijepu poput njene Majke. Grijeh se je danas raširio poput mračnog zla i snagom zaraze doveo je toliku jadnu djecu u najdublje tmine.

Ovo je vrijeme patnje za Crkvu, jer nevjera poplavljuje, a nagodba sa duhom svijeta uspjela je zavesti i neke od onih koji imaju veliku odgovornost.

 

Ja sam Bezgrješna Majka Crkve.

Ja sam osobno započela svoje djelo majčinske pomoći po onima koji odgovaraju mom hitnom pozivu da se bore protiv grijeha, da mole, trpe, ljube i naknađuju.

Njihovom pomoću mogu izliječiti toliku svoju bolesnu djecu i nanovo ih dovesti pravoj ljubavi prema Isusu, koga sam rodila za spas sviju.

Koliko ima onih, posebno medu mojim ljubljenim svećenicima, koji mi svakodnevno odgovaraju s ‘Da’!

 

Ja sam pobjedonosna Majka Crkve.

Po četi svojih svećenika već sam započela svoje pobjedonosno djelovanje, koje će dati da zasja nad čitavim svijetom moje Bezgrješno Srce.

Bit će to trijumf milosrđa i opraštanja.

Skupljam svoju dobru i poučljivu djecu, da bi zajedno sa mnom izgradili ono što su Zli i njegovi sljedbenici razorili.

I tako je već započela obnova Crkve i svijeta. Zbiva se u skrovitosti, poniznosti i tišini, jer buka ne pristaje djelovanju vaše nebeske Majke.

No, svakim danom koji prolazi, obnova će bivati sve jasnija i potpunija. Koliko više moja djeca budu odgovarala na blagi poziv svoje Bezgrješne Majke, toliko će se više skratiti vremena borbe i ubrzati će se čas velike pobjede.

Zato danas blagoslivljam sve svećenike širom svijeta koji su odgovorili sa ‘Da’ na moj poziv, i tako stupili u dioništvo mog plana ljubavi.”


24. prosinca 1978.
Sveta noć

Njegov drugi dolazak (166)

“Skupljam vas predragi moji sinovi sa mnom oko siromašnih jaslica, očekujući da u njih položim svoje Djetešce, čim se rodi.

Sveta je noć. Provedite je u molitvi i sabranosti. Provedite je sa mnom.

Ove noći tmina sve obavija, a šutnja je već ugasila svaki glas, kad iznenada bljesnu novo svjetlo s neba, a svečani se glasovi anđela počnu razlijegati pustim cestama svijeta.

Pustinja se svijeta otvara da primi svog Boga, kojega Ja rađam na njegov ljudski život.

Prvom dolasku bit će sličan drugi njegov dolazak, ljubljeni sinovi. Kao što je bilo njegovo rođenje ove noći, tako će biti i Isusov povratak u slavi, prije njegova zadnjeg dolaska za posljednji Sud, čiji čas je još skriven u Očevim tajnama.

Svijet će se sav nalaziti ovijen tamom nijekanja Boga, svojeg tvrdoglavog odbijanja, pobune protiv njegova zakona ljubavi. Led mržnje učinit će pustima ceste svijeta. Tako skoro nitko neće biti spreman da ga primi.

Njega se neće sjećati velikani, bogataši će mu zatvoriti vrata, dok će njegovi biti veoma zauzeti u traženju i afirmiranju samih sebe...

‘Kad Sin čovječji dođe, hoće li naći još vjere na zemlji?’ Doći će iznenada, i svijet neće biti pripravan za njegov dolazak. Doći će radi suda za koji čovjek neće biti spreman. Doći će da uspostavi u svijetu svoje Kraljevstvo, nakon što je porazio i uništio svoje neprijatelje.

I u ovom drugom dolasku Sin će doći k vama preko svoje Majke. Kao što se je Očeva Riječ poslužila mojim djevičanskim krilom da dođe do vas, tako će se Isus poslužiti mojim Bezgrješnim Srcem da bi došao vladati među vama.

Ovo je čas mog Bezgrješnog Srca, jer se upravo priprema dolazak slavnog Kraljevstva Isusove ljubavi.

Ljubljeni sinovi, pripravljajte se poput mene da ga primite.

Ova sveta noć je za vas jedan znak i milost. Skupljam vas kraj njegove siromašne kolijevke da bih ispunila veliku prazninu koju mu je čovječanstvo načinilo...”


1979.
Znaci čišćenja


1. siječnja 1979.
Svetkovina božanskog Materinstva Majke Božje

Plan milosrdne ljubavi (167)

“Ljubljeni sinovi, uz vas sam na početku ove nove godine. Imajte pouzdanja u moje Bezgrješno Srce.

U mom Srcu skriven je plan milosrdne ljubavi mog Sina Isusa, koji želi opet dovesti svijet k Ocu radi savršene proslave Božje.

Svijet nije izgubljen, iako sada korača putevima propasti i svog vlastitog uništenja. Po jednoj kušnji koju sam vam Ja više puta unaprijed navijestila, bit će na kraju spašen jednim činom milosrdne ljubavi Isusa, koji vas je povjerio djelovanju vaše nebeske Majke.

Još uvijek grijesi prekrivaju zemlju; mržnja i nasilje izbijaju na sve strane; svakog dana najveći zločini vapiju pred Bogom za osvetom.

Započinjete godinu u kojoj će svaki napose primijetiti moćnu Božju ruku, koja će se nadviti nad svijet da bi mu pomogla neodoljivom snagom svoje milosrdne ljubavi.

I stoga vas, sinci moji, očekuju događaji koje vi ne možete ni zamisliti. Ali tu su i molitve dobrih duša, bol nedužnih, skrivena trpljenja mnogih, suze i vapaji mnogobrojnih žrtava razasutih po cijelom svijetu. Preko njih sam ubrzala vrijeme svog izvanrednog zahvata.

Crkva, moja ljubljena kćerka, izlazi sada iz jedne velike kušnje, jer se bitka izmedu mene i moga Protivnika odigrala i na samom njenom vrhu. Sotona se pokušao uvući i ugroziti samu stijenu na kojoj je osnovana Crkva, ali sam ga u tome spriječila.

Upravo dok je Sotona sebi uobražavao da će pobijediti nakon što je Bog primio žrtvu Pape Pavla VI i Ivana Pavla I, od Boga sam ishodila Crkvi Papu, kojega sam Ja pripravljala i oblikovala.

On se je posvetio mom Bezgrješnom Srcu i meni je svečano mi je povjerio Crkvu čija sam Ja Majka i Kraljica.

U osobi i djelu Svetog Oca Ivana Pavla II, odsijeva moje veliko svjetlo, koje će postati toliko jače koliko bude više tmina sve obavijala.

Svećenici i vjernici posvećeni mom Bezgrješnom Srcu, djeco koju sam sa svih strana svijeta skupljala u svoju četu za veliku bitku koja je na pomolu: ujedinite se svi oko Pape i Ja ću vas zaodjenuti svojom vlastitom snagom i svojim čudesnim svjetlom.

Ljubite ga, molite za njega, slušajte ga. Pokoravajte mu se u svemu, pa i u nošenju crkvene odjeće, prema želji moga Srca i prema njegovoj volji, koju vam je on već očitovao. Prikažite mi bol koju ćete osjećati, ako zbog toga budete katkada i ismijani od svoje vlastite braće.

Također i Crkvi, koja u Papi ima svog sigurnog vođu, bit će skraćeno vrijeme čišćenja prema mom planu ljubavi.

Stoga, ovo je vaš čas, čas apostola mog Bezgrješnog Srca.

Širite odvažno Isusovo Evanđelje, branite Istinu, ljubite Crkvu; pomažite svima da izbjegavaju grijeh i da žive u milosti i ljubavi Božjoj.

Molite, trpite, činite zadovoljštinu...”


28. siječnja 1979.
Spomendan sv. Tome Akvinskog

Prvi znak: pometnja (168)

“Ljubljeni sinovi, utecite se mom Bezgrješnom Srcu.

Slavnom kraljevstvu Kristovom prethodit će veliko trpljenje, koje će poslužiti čišćenju Crkve i svijeta i posve ih obnoviti.

Isus je već započeo svoje milosno djelo obnove Crkve, svoje zaručnice.

Različiti vam znakovi pokazuju da je za Crkvu došlo vrijeme čišćenja: prvi je od njih pometnja koja u njoj vlada. Ovo je doista vrijeme najveće pometnje.

Pometnja se raširila unutar Crkve, u kojoj se svaka stvar podriva na dogmatskom, na liturgijskom, i na disciplinskom području.

Ima istina koje je objavio moj Sin i koje je Crkva zauvijek definirala svojim božanskim i neprevarljivim autoritetom.

Te su istine nepromjenjive kao što je sam Bog nepromjenjiva Istina. Mnoge od njih pripadaju pravim pravcatim otajstvima, jer ih ljudski um ne može, niti će ih ikad moći shvatiti.

Čovjek ih mora primiti ponizno, činom čiste vjere i čvrstog pouzdanja u Boga koji ih je objavio i po Učiteljstvu Crkve predlaže ih ljudima svih vremena na vjerovanje.

No sada se je raširilo toliko pogibeljno nastojanje, koje želi sve proniknuti i shvatiti - čak i otajstvo - tako da je došlo dotle da se prihvaća samo onaj dio Istine, koji je shvatljiv ljudskom razumu. Hoće da razotkriju otajstvo samog Boga.

Ne prima se ona istina koja se ne može razumski shvatiti. Nastoje sve objavljene istine ponovno racionalistički predložiti na vjerovanje, obmanjujući se kako će ih tako učiniti prihvatljivima za sve.

Tako se istina kvari sa zabludom. Zabluda se širi na najopasniji način to jest kao novi i posadašnjeni način shvaćanja Istine; a sve se završava s podrivanjem samih istina koje su temelj katoličke vjere.

Ne niječu se doduše otvoreno, ali ih prihvaćaju na dvosmisleni način, tako da u nauk ulaze najteži kompromisi sa zabludama, što se nikada nije zbilo.

Naposljetku se samo još razgovara i raspravlja, ali se više ne vjeruje, a tmina se zablude širi.

Pometnja koja nastoji zavladati unutar Crkve i potkopati njezine istine, prvi je znak koji vam sigurno označuje da je za Crkvu došlo vrijeme njezina čišćenja.

Crkva je doista Krist koji mistično živi među vama.

Krist je Istina. Crkva zato uvijek treba sjati svjetlošću Krista koji je Istina.

Ali je sada njezin Protivnik uspio unijeti u njezinu nutrinu veliku tamu svojim lukavim i varljivim djelovanjem.

I danas je Crkva zamračena sotonskim dimom.

Sotona je prije svega zamračio razum i misli tolikih mojih sinova, zavodeći ih ponositošću i ohološću, a po njima je zamračio i Crkvu.

Vi, ljubljeni sinovi nebeske Majke, vi apostoli mog Bezgrješnog Srca, pozvani ste danas na ovo: boriti se riječju i primjerom kako bi svi sve više prihvaćali Istinu. Tako će svjetlom biti pobjeđena tmina pometnje.

Zato morate živjeti doslovce Evanđelje mog Sina Isusa.

Morate sami biti življeno Evanđelje. Zatim, morate svima navješćivati, snažno i odvažno, Evanđelje koje živite. Vaša će riječ imati snagu Duha Svetog koji će vas napuniti, i svjetlost mudrosti koja dolazi od nebeske Majke...”


2. veljače 1979.
Prikazanje Djeteta Isusa u Hramu

Drugi znak: neposlušnost (169)

“Promatrajte svoju nebesku Majku kako se pojavljuje u Hramu da bi prikazala svoje malo Dijete.

To je Riječ Očeva koja je postala čovjekom. To je Sin Božji koji je stvorio cijeli svijet. To je očekivani Mesija kome su sva proroštva i Zakon bili usmjereni.

Pa ipak, već od trenutka svog ljudskog začeća, On je u svemu poslušan Očevoj volji: ‘Evo dolazim, Bože, vršiti volju tvoju.’ I već se od rođenja podvrgava svim propisima Zakona: nakon osam dana obrezan je, a danas, nakon četrdeset dana prikazan u Hramu.

Kao svaki drugi prvorođenac, tako je i moj pripadao Bogu i bio je otkupljen propisanom žrtvom. Svećenik mi ga vraća na ruke da bih ga Ja mogla ponovno prikazati kroz ranu svoga Bezgrješnog Srca, koje je već sada probodeno mačem. I tako smo zajedno izrekli svoj ‘Da’ volji Očevoj.

Ljubljeni sinovi, kad vas zovem da postanete najmanji u mome naručju, to je zato da bih vas učinila sličnima svom Djetetu Isusu u poučljivoj i savršenoj poslušnosti božanskoj volji.

Danas je moje Srce iznova ranjeno, jer vidim da mnogi moji ljubljeni sinovi žive bez poslušnosti volji Božjoj, jer ne obdržavaju, a katkada i otvoreno preziru, zakone vlastite svećeničkom staležu.

Tako se neposlušnost širi u Crkvi i žanje žrtve čak i među samim njezinim pastirima.

Ovo je drugi znak koji vam pokazuje da je za Crkvu došlo završno vrijeme čišćenja: neposlušnost raširena na svim razinama, a posebno među klerom.

Neposlušnost je pomanjkanje unutarnje poučljivosti Božjoj volji, što se očituje u kršenju obaveza koje su vlastite vašem staležu: obaveze molitve, dobrog primjera, svetog i apostolskog života. Koliko ima među svećenicima onih koji dopuštaju da ih zaokupi neka pretjerana djelatnost te više ne mole! Često zanemaruju Bogoslužje časova, razmatranje i moljenje svete Krunice. Ograničavaju molitvu na užurbano slavljenje svete Mise.

Tako ti moji jadni sinovi postaju u svojoj nutrini prazni, te nemaju više svjetla ni snage da se odupru mnogim zamkama među kojima žive. Zato ih zaražuje duh svijeta, te prihvaćaju njegov način života, usvajaju njegova vrednovanja, sudjeluju u njegovim svjetovnim očitovanjima, puštaju da ih zanesu njegova sredstva propagande, i konačno, potpuno se gube u njegovom načinu mišljenja. Na kraju, žive kao sluge svijeta, po njegovu duhu kojega opravdavaju i šire, izazivajući sablazan kod tolikih vjernika.

Odatle se rađa i širi pobuna protiv Crkvenih propisa koji uređuju život svećenika, te opetovano osporavanje obveze svetog celibata, što ga je sam Isus htio svojoj Crkvi potvrditi, i što ga je ovih dana Papa nanovo odlučno potvrdio.

Neposlušnost je lakoća kojom se zanemaruju propisi koje je Crkva ustanovila da bi uredila liturgijski i crkveni život.

Danas je svatko sklon da se ravna po vlastitom ukusu ili samovolji i zato se sablažljivom lakoćom krše propisi Crkve, što ih je već više puta potvrdio Sveti Otac kao, na primjer, obvezu za svećenike da nose crkveno odijelo.

Nažalost, katkad su prvi koji se ne pokoravaju ovom naređenju upravo pastiri. Radi njihovog lošeg primjera, neposlušnost zatim uzima maha na svim sektorima Crkve.

Ovaj nered, koji se širi u Crkvi, jasno vam kazuje da je za Crkvu došao završni čas njezina čišćenja.

Što morate činiti vi, ljubljeni sinovi nebeske Majke, apostoli svjetla mog Bezgrješnog Srca?

Dopustite da vas nosim u svome naručju kao svoju najmanju dječicu, i Ja ću vas učiniti savršeno poučljivima volji Očevoj.

Dat ćete tako svima dobar primjer potpune poslušnosti zakonima Crkve. Nebeska će se Majka s vama moći poslužiti da bi nanovo uspostavila red u svojoj kući, da bi, nakon trpljenja, u Crkvi zasjala pobjeda njezinog Bezgrješnog Srca.”


11. veljače 1979.
Spomendan Majke Božje Lurdske

Treći znak: podijeljenost (170)

“Ja sam vaša Bezgrješna Majka.

Ukazala sam se na zemlji, u siromašnoj špilji Massabielle, da bih vam pokazala put kojim morate ići u ovim teškim trenucima.

To je moj vlastiti put: put čistoće, milosti, molitve i pokore.

To je put koji vam je već pokazao moj Sin Isus, da bi vas sve doveo k Ocu u njegovu Duhu ljubavi. Imate u sebi njegova vlastitog Duha, koji vas nadahnjuje da Boga zovete Ocem, jer ste postali dionici božanske naravi..

Hodajte putem ljubavi. Dajte u sebi mjesta Duhu ljubavi, koji će vas voditi u životu tako da ćete sve više biti sjedinjeni.

Ljubite se uzajamno između sebe kao što je Isus ljubio vas i postat ćete uistinu jedno. Jedinstvo je savršenstvo ljubavi.

Zato je Isus htio da njegova Crkva bude jedna, da bi od nje načinio sakramenat Božje ljubavi prema ljudima.

Danas moje Bezgrješno Srce drhti od straha. Ono je uznemireno kad gleda kako je Crkva iznutra podijeljena.

Ta podijeljenost, što je prodrla u nutrinu Crkve, jest treći znak koji vam sa sigurnošću pokazuje da je za nju došao završni trenutak bolnog čišćenja.

Iako je, tijekom vjekova, Crkva bila više puta razdirana diobama, koje su toliku moju djecu navele da se odijele od nje, Ja sam joj ipak postigla od Isusa posebnu povlasticu njezinog nutarnjeg jedinstva.

Ali, u ova vremena, moj je Protivnik svojim dimom uspio zamračiti također i svjetlo ove njezine božanske povlastice.

Nutarnja podijeljenost se pokazuje i među samim vjernicima, koji se često dižu jedni protiv drugih u nastojanju da brane ili da bolje naviještaju istinu. Upravo tako sami izdaju istinu, jer Evanđelje mog Sina ne može biti razdijeljeno.

Ta unutarnja podjela vodi često i svećenike dotle da se dižu protiv svećenika; biskupe protiv biskupa, kardinale protiv kardinala, jer nikada, kao u ova vremena, Sotona se nije uspio uvući među njih trgajući dragocjenu vezu njihove uzajamne i međusobne ljubavi.

Nutarnja se podijeljenost vidi i u načinu kojim se nastoji ostaviti sama, gotovo napuštena, čak i Isusova Namjesnika, Papu, mog sina kojeg posebno ljubim i rasvjetljujem.

Moje majčinsko Srce je ranjeno kad gleda kako često šutnja i nemar mojih sinova okružuje riječ i djelo Svetog Oca, dok ga protivnici sve više udaraju i ometaju.

Radi ove nutarnje podijeljenosti ni cijela Crkva, koju je Isus htio potpuno sjedinjenu oko Petrova Nasljednika, ne podupire niti dovoljno promiče samu njegovu službu.

Moje se Majčinsko Srce žalosti kad gleda kako se čak i neki pastiri odbijaju prepustiti vodstvu njegove prosvijetljene i pouzdane riječi.

Prvi način odijeljenosti od Pape jest otvorena pobuna. Ali postoji i jedan drugi način, podmukliji i opasniji. A to je, kad se netko otvoreno proglašuje s njim sjedinjen, a u sebi misli drugačije od njega, pušta da njegova učiteljska služba bude uzaludna i čini, u praksi, protivno od onog što on naređuje.

O Crkvo, otajstveno Tijelo mog Isusa, u svom bolnom hodu prema Kalvariji stigla si na jedanaestu postaju, te gledaš razdrte i rastrgane svoje udove, koji su još i razapeti!

Što trebate činiti, sinovi moji, apostoli mog Bezgrješnog i ožalošćenog Srca? Morate postati sakriveno sjeme, koje je spremno i umrijeti za nutarnje jedinstvo Crkve.

Stoga vas svaki dan vodim k sve većoj ljubavi i vjernosti Papi i Crkvi s njime sjedinjenoj. Zato vam danas dajem da dijelite sa mnom tjeskobe mog materinskog Srca; zato vas oblikujem sve do heroizma svetosti, i vodim vas sa sobom na Kalvariju. Po vama ću također moći izvesti Crkvu iz njenog bolnog čišćenja, da bi se u njoj mogao očitovati svijetu sav sjaj njezinog obnovljenog jedinstva.”


3. ožujka 1979.
Prva subota u mjesecu

Četvrti znak: progonstvo (171)

“Ostanite svi u utočištu mog Bezgrješnog Srca i naći ćete svoj mir i nutarnju vedrinu.

Predragi moji Sinovi, sada se je već razbjesnila oluja, što sam vam je u Fatimi predskazala, za očišćenje Crkve i čitavoga svijeta. Ovo je čas Očeva milosrđa, koje se kroz ljubav božanskog Srca Sina očituje u trenutku kada trpljenje postaje svima sve teže.

Četvrti znak, koji vam označuje da je Crkva stigla do vrhunca svog bolnog čišćenja, jest progonstvo. Crkva je doista na razne načine progonjena.

Progonjena je od svijeta u kojemu živi i putuje pokazujući svima put spasenja. Oni koji Crkvu sve više progone su pravi neprijatelji Božji, to su oni koji su se svjesno postavili protiv Boga da bi čitavo čovječanstvo naveli da živi bez njega.

Toliko puta je progone na otvoren i nasilan način, svega je lišavaju i priječe joj da naviješta Isusovo Evanđelje.

Ali u ova vremena Crkva je često izvrgnuta još težoj kušnji: progone je na podmukao i bezbolan način, oduzimajući joj malo pomalo kisik koji joj je potreban za život. Zatim je nastoje dovesti do kompromisa s duhom svijeta, koji tako ulazi u njezinu nutrinu i uvjetuje i koči njenu životnu snagu.

Suradnja se je često puta pretvorila u najpodmukliji oblik progonstva; hinjeno očitovanje poštovanja prema njoj postalo je najsigurniji način da je udaraju.

Uspjeli su otkriti novu tehniku kako je mogu usmrtiti bez velike buke i bez prolijevanja krvi.

Crkva je progonjena i u svojoj nutrini, osobito od one njezine djece koja su se nagodila s njezinim Protivnikom. On je uspio zavesti čak i neke od njezinih vlastitih pastira. Među njima ima i takvih koji svjesno surađuju na tom planu nutarnjeg i prikrivenog proganjanja moje Crkve.

Moji ljubljeni sinovi stavljeni su na kušnju, da osjete kako ih katkada neki od njihove vlastite subraće ometaju, odstranjuju i proganjaju, dok, naprotiv, oni koji su nevjerni imaju širok i udoban prostor za svoje djelovanje.

I vama se, ljubljeni sinovi, spremaju isti časovi patnje što ih je proživljavao moj Sin Isus: časovi Getsemanija u kojima je osjećao unutarnju smrtnu muku zbog toga što su ga njegovi napustili, izdali i zatajili...

Ako je tim putem išao Učitelj, onda je to put kojim morate ići i vi, njegovi vjerni učenici, dok će čišćenje za čitavu Crkvu bivati sve bolnije.

Imajte pouzdanja, ljubljeni sinovi, apostoli moga Bezgrješnog Srca.

Nijedna kušnja neće koristiti potpunoj obnovi Crkve toliko kao to njezino nutarnje proganjanje. Iz toga će trpljenja doista izići čišća, poniznija, prosvjetljenija i jača.

Što bliže bude završni čas čišćenja, toliko ćete više morati biti pripravni na trpljenje. Zato sam vam htjela pripraviti sigurno utočište.

U svom ću vas Bezgrješnom Srcu utješiti i oblikovati za krepost jakosti. dok budete sve više uza se osjećali prisutnost nebeske Majke. Ona će primiti svaku vašu bol kao što je pod križem primala Isusove boli, jer treba da i sada za svoju Crkvu vrši svoju majčinsku ulogu suotkupiteljice, te dovodi natrag k Ocu svu djecu koja su zalutala.”


9. ožujka 1979.
Korizmeni petak

Vaše oslobođenje je blizu (172)

“Ljubljeni sinovi, gledajte sa mnom znakove vremena u kojemu živite. Ljudska su se srca ohladila, a svijet je postao pustinja.

Ali, morate imati još više pouzdanja u svoju nebesku Majku. Gledajte sa mnom vrijeme u kojem živite, i vidjet ćete znakove mog izvanrednog zahvata.

Kad na drveću propupaju prvi pupoljci, mislite da je zima pri kraju, i da je već blizu novo proljeće.

Pokazala sam vam znakove krute zime koju sada proživljava Crkva u čišćenju, koje je došlo do svog najbolnijeg vrhunca. Zaručnica mog Isusa opet je izranjena i zamračena od svog Protivnika, koji kao da već slavi svoju potpunu pobjedu.

On je siguran da je izvojevao u Crkvi pobjedu pometnjom što je podrovala tolike njezine istine; neposlušnošću po kojoj se raširio nered; podjelom što je ugrozila njezino nutarnje jedinstvo; progonstvom koje je postalo podmuklo i prikriveno i koje ju je nanovo razapelo.

Ali gle, u njezinoj ljutoj zimi već niču mladice jednog obnovljenog života. One vam govore da je blizu čas vašeg oslobođenja.

Crkvi upravo sviće novo proljeće trijumfa mog Bezgrješnog Srca. Bit će to opet ista Crkva, ali obnovljena i rasvijetljena, Crkva koja će čišćenjem postati poniznija, jača, siromašnija i više evanđeoska, da bi po njoj moglo svima zasjati slavno Kraljevstvo mog Sina Isusa.

Bit će to nova Crkva svjetla i već se sada vidi kako na njezinim granama niču mnogi novi pupoljci: to su svi oni koji su se pouzdali u svoju nebesku Majku; to ste i vi, apostoli mog Bezgrješnog Srca.

To ste svi vi, moja mala djeco, koji ste se meni posvetili, koji živite od mog vlastitog duha.

To ste vi, vjerni Isusovi učenici, koji želite živjeti prezirući svijet i same sebe, u siromaštvu, u poniznosti, u šutnji, u molitvi, u mrtvljenju, u ljubavi i sjedinjenju s Bogom, dok vas svijet ne priznaje i prezire.

Došao je čas da izađete iz svoje skrovitosti, te krenete prosvjetljivati zemlju. Pokažite se svima kao moji sinovi, jer Ja sam uvijek s vama. Neka vjera bude svjetlost koja će vas obasjavati ovih dana tame i neka vas izjeda jedino revnost za čast i slavu mog Sina Isusa.

Borite se, sinovi svjetla, iako ste još malobrojni! Mnogi će ići vašim tragom i stupit će u moju četu, jer je već došao čas moje bitke.

U najljućoj zimi vi ste pupoljci koji izbijaju iz mog Bezgrješnog Srca koje Ja polažem na grane Crkve, da vam dokažem kako već stiže njezino najljepše proljeće.

Bit će to za nju kao novi Duhovi.

Ljubljeni sinovi, gledajte mojim očima vrijeme u kojem živite.

Ustrajte u molitvi, u trpljenju i u nadi, jer je blizu čas vašeg oslobođenja.”


25. ožujka 1979.
Svetkovina Navještenja Gospodinova

Vaša nutarnja staloženost (173)

“Ja sam Majka utjelovljene Riječi.

Svojim ‘Da’ ponudila sam Ocu svoju osobnu suradnju na njegovom planu spasenja.

Riječ se je iz Očeva krila spustila u moje majčinsko krilo da od mene uzme svoju ljudsku narav. Postala sam prava Majka Isusova.

‘Da’ Očevoj volji razvio se u mojoj duši kao plod jedne duge i tihe priprave.

Evo puta što ga je vaša Majka prošla da bi stigla do ovog neizrecivog časa. To je put poniznosti, pouzdanja, sinovskog predanja, šutnje, te prisnog i dubokog sjedinjenja s Bogom.

Već sam se od djetinjstva potpuno prikazala Gospodinu stavljajući se, poput robinje u njegovu službu potpunim djevičanstvom, skrovitošću i molitvom.

Moja se duša otvarala sve većem svjetlu, i moj se život oblikovao odvajanjem od svih stvorenja da bih tako savršeno ljubila Gospodina, izvršujući njegovu volju i slušajući njegovu riječ. Odgajala sam se da uživam u traženju, skupljanju i čuvanju jedino riječi Božje.

Kad je Otac odlučio staviti svoju Riječ u moje djevičansko krilo, našao je vašu Majku pripravnu da je primi s ljubavlju i radošću, s jedinom nakanom da savršeno ispuni Božju volju.

Ljubljeni moji sinovi, gledajte svoju Majku u času njezina navještenja dok srcem i ustima ponavlja svoj ‘Da’ volji Gospodinovoj.

Naučite i vi reći uvijek ‘Da’ na sve ono što Gospodin danas od vas traži, kroz glas koji dopire do vas iz Bezgrješnog Srca vaše Nebeske Majke. Ne sumnjate nikada više. Ne tražite drugdje. Ne moljakajte potvrde ni ohrabrenja.

Odlučila sam da se ovim mojim Djelom vaš oslonac nađe samo u mom Bezgrješnom Srcu. Rušim oko vas svaki oslonac, i ne dopuštam da se pouzdajete samo u ljudska ohrabrenja ili odobravanja.

Sinovi moji, i od vas tražim malenost, poniznost, skrovitost, šutnju i pouzdanje.

Trebate ići istim putem kojim je išla vaša nebeska Majka: to je put intimnog sjedinjenja s Bogom, odijeljenosti od svakog stvorenja, potpunog služenja Gospodinu. Navodim vas da uvijek kažete ‘Da’ na sve ono što Isus od vas traži. Kako je malo onih koji znaju reći ‘Da’ Isusu, čak i među mojim predragima!...

Idite sa mnom putem koji vam pokazujem i kojim vas vodim, dajući se voditi poučljivošću i sinovskim predanjem. Odgajam vas za pomnjivo slušanje riječi Božje, da biste je mogli prihvatiti i shvatiti, ljubiti, čuvati i provoditi u djelo.

U ovim vremenima čišćenja mnogi će se dati zavesti drugačijim riječima. Moj Protivnik, naime, uspijeva zavesti lažnim nadnaravnim očitovanjima također i dobre, da bi svuda unio prijevaru i pometnju. Uspjet će izvesti mnoga čudesa koja će zavarati čak i duše dobrih.

Ostanite u skrovištu mog Bezgrješnog Srca i tu slušajte riječ Božju koju Crkva čuva, tumači, i naviješta. Nikada kao danas nije Papa imao više svjetlosti da vas vodi putem jasnoće i istine.

U mom Bezgrješnom Srcu dat ću vam nutarnju staloženost, ljubljeni moji sinovi, jer danas trebate biti sve razboritiji i staloženiji.

Ova staloženost će svima biti kao znak da u vama djeluje vaša nebeska Majka, i uvjerit će Crkvu da ste vi njezini vjerni i mudri sinovi...”


13. travnja 1979.
Veliki Petak

Pokraj Sina i sinova (174)

Danas je ovdje moje mjesto: pokraj mog Sina koji trpi.

Volja je Očeva odredila da ne budem blizu Isusa za vrijeme njegove nutarnje agonije u Getsemaniju, da bi također odsutnost Majke još više povećala njegovu napuštenost.

‘Ako je moguće neka me mimoiđe ovaj kalež’. Ali u duši sam te noći uvijek bila pokraj svog Sina.

Molitvom i trpljenjem doista sam sudjelovala u čitavoj njegovoj agoniji da bih ga tješila i pomogla mu, sjedinjujući svoj ‘Da’ s njegovim, dok je govorio: ‘Oče, ne moja, nego Tvoja volja neka se vrši.’ A kad mu je s neba poslan anđeo da ga tješi, došao je i k meni da bih stavila u njegov kalež svu ljubav svoga majčinskog Srca.

Danas je ovdje moje mjesto: pokraj mog Sina koji umire.

Susret se dogodio na putu prema Kalvariji nakon što su Isusa njegovi izdali, zatajili i ostavili. Od dvanaestorice je ostao samo jedan, kojega sam Ja držala za ruku da bih ga ohrabrila, da bih mu dala snage te ostane s nama. Osuda je obilježila izbičevano tijelo Isusovo, a trnje je krvlju oblilo njegove oči.

Tu susrećem svoga Sina: nalazim se pokraj njega da mu pomognem umrijeti. Osjećam čavle što probijaju njegovo tijelo, trzanje tijela koje visi na Križu, njegovo teško disanje, čujem njegov glas što zamire u riječima molitve i praštanja i čini mi se kao da umirem.

No živa sam pod Križem sa probodenim Srcem i ranjenom dušom, čudom još živa, jer kao Majka moram pomagati svom Sinu da umre. Nitko nikada neće razumjeti tajanstveno otajstvo ovih časova.

Danas je ovdje moje mjesto: pokraj mog sahranjenog Sina.

Bol je sada provalila kao bujica koja je srušila sve brane. Moje suze peru njegovo lice, moji uzdisaji tresu njegovo tijelo, a rukama nanovo zatvaram duboke rane, dok mu moje Bezgrješno Srce postaje njegov prvi grob.

Kad je zatim noć sve prekrila svojim velom, za Majku započinje bdijenje. Tu sam sabrana u vjeri koja me nikad nije ostavila, u ufanju koje me svu obasjava, u molitvi koja postaje neprekidna, kao da označuje tijek vremena, koje za me više nema noći i dana.

Velika molitva Majke prodire u nebo i Otac je prima tako da pospješuje čas Sinovljeva uskrsnuća, samo da bi skratio moje bolno išćekivanje.

Ovdje je moje mjesto: pokraj mog uskrslog Sina.

Kad je Isus došao k meni u sjaju svog slavnog Tijela, i primio me u svoje božansko naručje, te se prignuo da poljubi rane moje prevelike boli, Ja sam shvatila da je ispunjeno moje poslanje za njega.

Počinje moje majčinsko poslanje za vas, za Crkvu koja se rodila iz njegove i moje velike boli.

Danas je opet ovdje moje mjesto: pokraj svih mojih sinova.

Sve do konca svijeta bit ću uvijek blizu vas, sinovi, koji ste se rodili iz smrti moga jedinca Sina.

Napose sam s vama u ovim trenucima tmine i patnje u kojima ste pozvani da proživljavate ono što je Isus osjećao za vrijeme svoje otkupiteljske muke.

Uvijek sam pokraj vas da bih vam pomogla trpjeti, umrijeti i uskrsnuti, dok se ne ispuni Očev plan, te se, s Isusom, i vi mognete radovati u slavi njegova Kraljevstva života.”


13. svibnja 1979.
Obljetnica prvog ukazanja u Fatimi

Žena odjevena suncem (175)

“Došla sam s neba da vam otkrijem svoj plan u ovoj borbi u koju su uvučeni svi; svrstani u redove dvaju suprotnih vođa: Žene odjevene suncem, i Crvenog Zmaja.

Pokazala sam vam put kojim morate ići: to je put molitve i pokore. Pozvala sam vas na nutarnje obraćenje vašega života.

Pripremila sam vam također sklonište, da bih vas sakupila, zaštitila i ojačala za vrijeme sadašnje oluje, koja će bjesniti sve jače. Utočište je moje Bezgrješno Srce.

Sada vam javljam da je ovo vrijeme odlučujuće bitke. Ja sama sudjelujem kao Žena odjevena suncem da bih dovela do kraja ovaj trijumf svog Bezgrješnog Srca, kojeg sam preko vas, moji ljubljeni sinovi, već započela.

Od vas će se tražiti patnje, ali bit ćete pozvani da kušate također i najdublje radosti moje majčinske ljubavi u mojem Bezgrješnom Srcu.

Tama će se zgusnuti, ali će još jače zasjati zraka svjetlosti što izlazi iz moga Srca da vam pokaže put. Grijeh će sve prekriti, ali Ja ću vam pomoći da se zaodjenete milošću Božjom, koja mora u vama sve jače svijetliti da biste svima dali svjedočanstvo svetosti.

Slušajte poučljivo i ponizno moj glas...”


Garabandal (Španjolska), 14. lipnja 1979.
Tijelovo

Isus u Euharistiji (176)

“Moji predragi sinovi, koračajte i dalje s pouzdanjem putem kojim vas vodi vaša nebeska Majka. Po vama, koji ste na moj majčinski poziv odgovorili, ispunja se upravo moj plan.

Potpomažite moje djelovanje koje ide za tim da vas iznutra promijeni, da bi vas sve učinilo svećenicima po Isusovom euharistijskom Srcu! Trijumf mog Bezgrješnog Srca može se ostvariti samo trijumfom mog Sina Isusa, koji će ponovno vladati u srcima, u dušama, u životu pojedinaca i naroda: u cijelom čovječanstvu.

No, Isus koji se nalazi na nebu, isto se tako nalazi i na zemlji stvarno prisutan u Euharistiji: svojim Tijelom, svojom Krvlju, svojom Dušom i svojim Božanstvom.

Njegovo će slavno Kraljevstvo zasjati naročito u njegovom euharistijskom trijumfu, jer će Euharistija opet postati srce i središte čitavog života Crkve.

Isus u Euharistiji postat će vrhunac svake vaše molitve, koja mora biti molitva klanjanja, zahvaljivanja, hvale i pomirenja.

Isus u Euharistiji opet će biti središte svih liturgijskih čina, koji će se odvijati kao hvalospjev Presvetom Trojstvu, po vječitoj Kristovoj svećeničkoj službi, koja se ostvaruje u euharistijskom misteriju.

Isus u Euharistiji opet će postati središte svih vaših okupljanja, jer je crkva njegov hram, njegova kuća, koja je sagrađena naročito zato da bi On mogao isijavati među vas svoju božansku prisutnost.

Nažalost, predragi sinovi, danas je tama zamračila i svetohraništa: oko njega je toliko praznine, toliko ravnodušnosti, toliko nehajnosti. Sumnje, nijekanja i svetogrđa, svakodnevno se umnožavaju: Euharistijsko Srce Isusovo ponovno ranjavaju njegovi domaći, u njegovoj kući, na onom istom mjestu, gdje je On postavio svoje božansko boravište među vama!

Budite opet savršeni klanjaoci, gorljivi službenici euharistijskog Isusa, koji se po vama nanovo uprisutnjuje, i nanovo žrtvuje i dariva dušama.

Dovedite sve k Isusu u Euharistiji: na klanjanje, k sv. Pričesti, k većoj ljubavi.

Pomozite svima da se približe Isusu u Euharistiji na dostojan način, tako što ćete kod vjernika razvijati svijest o grijehu, pozivati ih da sakramentalnoj Pričesti pristupaju u stanju milosti, privikavati ih na čestu ispovijed, koja je nužno potrebna svakome za primanje Euharistije, ako se nalazi u smrtnom grijehu.

Predragi sinovi, ne dopustite širenje svetogrđa: nikada nisu toliki, tako nedostojno išli na sv. Pričest, kao u ovo vrijeme.

Crkva je širenjem svetogrdnih Pričesti duboko ranjena. Došlo je vrijeme kad vaša nebeska Majka kaže: dosta.

Ja ću sama ispuniti veliku prazninu oko svog Sina Isusa prisutnog u Euharistiji. Ja ću oko njegove božanske prisutnosti stvoriti branu ljubavi. Po vama, predragi sinovi, Ja sama želim postaviti tu branu ljubavi oko svih svetohraništa svijeta.”


San Miguel (Azorski arhipelag), 23. lipnja 1979.
Spomendan Bezgrješnog Srca Marijina

U svom Bezgrješnom Srcu (177)

“I na ovom udaljenom arhipelagu gledaš moja čudesna djela. Danas vas imam sve, sa svih strana svijeta, u svojem Bezgrješnom Srcu. To je sklonište, što ga je pripravila vaša nebeska Majka za vas.

Ovdje ćete biti sigurni od svake pogibli i, u času oluje, tu ćete naći svoj mir.

Ovdje ću vas Ja odgajati prema planu što mi ga je povjerilo Srce mog Sina Isusa. Ja ću tako svakom od vas pomoći da potpuno izvrši jedino Božju volju.

Ovdje ću Ja vašim srcima pokloniti sposobnost ljubavi kakvu posjeduje moje Bezgrješno Srce i tako ću vas odgajati za čistu ljubav prema Bogu i bližnjemu.

Tu vas svakodnevno rađam na vaš pravi život: život božanske milosti kojom me je moj Sin ispunio, također i s obzirom na moju majčinsku ulogu prema vama .

Moji predragi sinovi, Ja vas hranim tim prečistim mlijekom i zaodijevam vas svim svojim krepostima. Iznutra vas oblikujem i preobražavam da bih vam dala svoju ljepotu i utisnula u vas svoju sliku.

Tako vaš život svakog dana biva sve sličniji mom majčinskom nacrtu, te Presveto Trojstvo može u vama odražavati svoje svjetlo, i primati najveću slavu.

Sada je došlo moje vrijeme: svi treba da uvide taj moj izvanredni zahvat.

Zato je moja želja da se blagdan Bezgrješnog Srca u cijeloj Crkvi opet slavi s onom pobožnošću i liturgijskom svečanošću, kako je to, u tako burnim vremenima, odredio Namjesnik mog Sina.

Danas se sve pogoršalo i ruši se prema svom najbolnijem svršetku.

Sada treba Crkvi postati jasno kakvo sam sklonište Ja, Majka, za sve pripremila: to je moje Bezgrješno Srce.

Sa Svetim Ocem, tim svojim predragim sinom, koji daje Crkvi svjetlo što izlazi iz mog Bezgrješnog Srca, sve vas hrabrim i blagoslivljam.”


Fatima, 1. - 7. srpnja 1979.
(Međunarodni Cenakul svećenika Svećeničkog marijanskog pokreta sa svih pet kontinenata)

U ovoj Irijskoj dolini (178)

“Ja sam vas pozvala iz svih dijelova svijeta i vi ste se, predragi sinovi, na moj majčinski poziv velikodušno odazvali.

Došli ste u velikom broju u ovu Irijsku dolinu, gdje sam se s neba objavila da bih vam dala poruku pouzdanja i spasenja za ove teške dane, koje upravo proživljavate.

S vama su duhovno sjedinjeni svi moji ljubljeni sinovi, kojih sada već ima razasutih po svim dijelovima zemlje.

Zašto sam vas sve ove godine htjela sabrati ovdje?

Zato da bih vas sve privinula na svoje Bezgrješno Srce.

Što može učiniti jedna majka kad joj djeci zaprijeti velika opasnost? Skupiti ih u svoj naručaj i staviti ih na sigurno mjesto, gdje će biti obranjeni i zaštićeni.

Evo obrane koju vam pružam, zaštite koja vam je potrebna: moje Bezgrješno Srce.

Ovih dana vas i sve svoje predrage sinove želim zatvoriti u sklonište svoga Srca da bih vašem sinovskom srcu dala iste razmjere koje ima moje Srce i da bih vas tako preoblikovala u što savršeniju sliku vaše nebeske Majke.

Došlo je vrijeme kada svi, bez sumnji ili ustezanja, morate živjeti posvetu koju ste mi učinili.

Zato želim, na mjesto vaših malih srdaca, prepunih grijeha, staviti svoje Bezgrješno Srce da bih vam dala svoju vlastitu sposobnost za ljubav, i tako preobrazila život svakog od vas.

Htjela sam vas konačno imati ovdje da vam svima dadem svoga duha, da bih tako Ja mogla uistinu u vama živjeti i djelovati. Došao je trenutak kada se želim po vama očitovati cijeloj Crkvi, jer su došla vremena trijumfa mog Bezgrješnog Srca.

Ja sam vaša nebeska Voditeljica.

Htjela sam vas imati ovdje da vas saberem u svoju, za boj uređenu četu, jer je čas da krenete sa mnom u borbu.

Ne bojte se, apostoli mog Bezgrješnog Srca, predragi sinovi svoje nebeske Majke.

Prema odredbama Isusova Namjesnika, idite po svem svijetu i širite svjetlo koje izlazi iz mog Srca.

Uskoro ćete savršeno razumjeti veliki dar što sam ga ovih dana svakom od vas darovala; tada ćete shvatiti zašto sam vas ove godine htjela imati sve ovdje u Fatimi, u Cenakulu koji je obilovao izvanrednim milostima za vas i za svu djecu razasutu diljem svijeta.”


29. srpnja 1979.

Vaš odgovor (179)

“Predragi sinovi, svakog vas trenutka promatram majčinskim očima, jer čeznem za vašim sve savršenijim odgovorom na želje koje sam vam već na toliko načina obznanila.

Samo tako možete biti spremni za moj veliki plan ljubavi.

Samo tako vas Ja mogu upotrijebiti za borbu koja je već započela.

Samo tako možete stvarno pripadati mojoj četi čija sam Ja Kraljica i Voditeljica.

Da bi se moj plan mogao ostvariti, Ja se moram osloniti na odgovor svakog od vas.

Vaš odgovor mora biti velikodušan, trajan i bez pridržaja.

Treba da odgovorite na veliki dar što sam vam ga poklonila dopuštajući mi pokorno da vas hranim, oblikujem i vodim.

Odgovorite na moj hitni poziv da budete svećenici molitve, usmjeravajući sve svoje djelovanje na to da darujete dušama svjetlo božanskog života, čiji ste vi službenici i djelitelji. Svu svoju svećeničku molitvu obavljajte zajedno sa mnom na oltaru mog Bezgrješnog Srca.

Odgovorite na moj majčinski poziv da trpite. Upravo tako ću vas Ja moći učiniti sličnima svom raspetom Sinu, da biste osobno sudjelovali u njegovom djelu otkupljenja. Upravo s vašim trpljenjima, predragi moji sinovi, mogu Ja posredovati da bih uštedila mnoga trpljenja tolikoj mojoj jadnoj djeci koja su zalutala.

Odgovorite na moj poziv da idete prema svetosti kojoj vas sve želim privesti, jer samo tako moći ćete biti apostoli mog Bezgrješnog Srca, pozvani da rasvijetlite zemlju Kristovim svjetlom koje treba da odsijeva iz vaše osobe, iz vašeg života, i iz cijelog vašeg apostolskog djelovanja.

Jedino tako će se, predragi sinovi, moći obnoviti cijela Crkva. Tada će se po vama moći ispuniti moj veliki plan ljubavi za trijumf mog Bezgrješnog Srca, a to je zapravo trijumf milosrdne Božje ljubavi u svijetu.

O vašem odgovoru ovisi mogu li Ja računati na vas u već započetoj velikoj borbi protiv Sotone i njegove moćne vojske.

Rekla sam vam da svaki od vas ima svoje mjesto koje sam mu Ja pripravila, i to je mjesto jedinstveno i nezamjenljivo.

Nemojte me pitati koje je vaše mjesto, kako ću vas upotrijebiti, kamo vas vodim, jer sam u svojoj majčinskoj ljubavi svakome dodijelila da izvrši vlastitu ulogu. I svatko treba, u tišini i poniznosti savršeno ispuniti tu ulogu.

Zato se morate osloniti na mene s krajnjim pouzdanjem, treba da vjerujete u mene, morate mi dopustiti s poslušnošću i sinovskim predanjem da vas Ja vodim, ne dopuštajući da vas zaustavljaju sumnje i nevjerovanja onih koji vas okružuju, ili pak vaše vlastite, ponekad pretjerane, želje, ili vaša znatiželja što vas nagoni da želite saznati ono što zasad još ne trebate znati.

Ja sam vaša Kraljica i nebeska Voditeljica, te vas skupljam u svoju četu, dok vas ujedno zaodjevam svojom vlastitom snagom koja je nesavladiva i strašna za moje neprijatelje.

Stoga se morate pokoravati mojim naredbama.

Neki su ipak još neodlučni i nesigurni, zadržavaju se tražeći potvrde i ohrabrenja: zato njihov odgovor nije ni pripravan ni potpun.

Ovo je sada za vas čas sigurnosti, jer je došlo vrijeme da krenete u borbu. Uskoro će svatko od vas razumjeti veliku zadaću, za koju ga je odredila osobita ljubav mog Bezgrješnog Srca. Zasad, predragi sinovi, tražim od svakoga od vas odgovor bez ustezanja da bi se mogao ostvariti moj veliki plan ljubavi, i da bi se vaša borba mogla odvijati prema mojim naredbama.”


4. kolovoza 1979.
Spomendan svetog Ivana Marije Vianney-a
Prva subota u mjesecu

Pet prvih subota (180)

“Predragi sinovi, promatram vas s osobitom majčinskom ljubavlju i sve vas, sa svih strana svijeta, sve više zatvaram u svoje Bezgrješno Srce.

Ovo su časovi borbe i zato treba upotrijebiti ono oružje koje sam vam Ja posebno pripremila:

– posvetu mome Bezgrješnom Srcu;

– često moljenje svete Krunice;

– pobožnost pet prvih subota u mjesecu, da bi se zadovoljilo za uvrede nanesene mome majčinskom Srcu.

Pozivam vas da se za vrijeme tih subota združite sa mnom u moljenju Krunice, u razmatranju njezinih otajstava, u ispovijedi, u sudjelovanju kod sv. Mise i u sv. Pričesti iz zadovoljštine.

Svojoj sam kćerki, sestri Luciji, obećala da ću svoj onoj djeci koja budu, slušajući moje zahtjeve, pobožno obavila pobožnost pet prvih subota, pružiti posebnu zaštitu na času smrti, te ishoditi milosti potrebne za vječno spasenje.

U ovim trenucima, kada tako ozbiljno prijeti pogibao da se zauvijek propadne, osigurajte svoje duše povjeravajući ih posebnoj zaštiti svoje nebeske Majke.

Danas treba da moja djeca povećaju zadovoljštinu, jer se sve više šire uvrede koje se nanose mom Bezgrješnom Srcu s pogrdama protiv mog Bezgrješnog Začeća, protiv mog trajnog djevičanstva, protiv mog božanskog i sveopćeg majčinstva, protiv mojih slika, te što se osobito duše malenih udaljuju od mene. Po vama treba da se promiče i širi ovaj sinovski i dragi križarski pohod zadovoljštine.

Neka vam prve subote svakog mjeseca budu istinski susreti naknadne molitve i velikodušnog odaziva na molbe što sam vam ih uputila. Osobito redovnici i vjernici koji su se posvetili mom Bezgrješnom Srcu, neka se tih dana sabiru na Cenakul života sa mnom.

Sada, kad borba postaje sve ogorčenija, moram svima pripremiti časove duhovne vedrine i mira: u ovim ćete Cenakulima ući u moj mir, jer dok sa svojom nebeskom Majkom budete molili i davali zadovoljštinu, Ja ću vas tješiti i krijepiti.

Tako ću od vas primiti znatnu zadovoljštinu, a vi ćete od Majke dobiti novu snagu i novo svjetlo da biste mogli ići teškim putem ovog svog vremena.”


22. kolovoza 1979.
Spomendan Blažene Djevice Marije Kraljice

Vjerni, pripravni i poslušni (181)

“Ja sam vaša Kraljica.

Pozivam vas, predragi sinovi, da svi budete moji vjerni, pripravni i poslušni podložnici.

Vi ste vjerni ako ispunjavate uvijek sve ono što od vas tražim, ako slušate moj glas, ako poslušno dopuštate da vas Ja vodim.

Vaša vjernost mora svakodnevno rasti po savršenoj vjernosti vašim staleškim dužnostima.

U tom morate svima biti dobar primjer.

Tko mi je vjeran, njegov život postaje ogledalo, u kojemu se odražava moja slika, i širi oko sebe miomiris svih mojih kreposti.

Tko je vjeran, taj s pouzdanjem i predanjem ide naprijed putem što sam vam ga pokazala, ne obazirući se ni na jedno stvorenje, ne očekujući ljudska priznanja, ne tražeći potpore i ohrabrenja, već ulazeći sve više u nutrinu moga Bezgrješnog Srca, pušta da ga Ja vodim, sve dok ne stigne na vrh Kalvarije.

Po načinu kako budete znali trpjeti, šutjeti i prikazivati žrtve moći će se izmjeriti stupanj vaše vjernosti, koju želim dovesti do heroizma.

Vi ste spremni ako odmah i bez oklijevanja izvršavate moje naredbe.

U ovim godinama Ja sam vam obilježila put kojega morate prevaliti: zašto ne idete njime sa sigurnošću i pouzdanjem? Zašto se neki od vas zaustavljaju još uvijek neodlučni i nesigurni?

Moj Protivnik uspijeva vas zaustaviti sumnjama i koči vas nepovjerenjem. Već sam vam otkrila svoj borbeni plan dok sam vas odgajala i vodila za ruku da bih vas pripravila za veliku borbu što nas čeka.

Vi ste spremni ako upotrebljavate oružje koje sam vam dala: molitvu, vašu svećeničku molitvu, često moljenje sv. Krunice, trpljenje i vaše svećeničko žrtvovanje.

Sada morate biti spremni na naredbe vaše Kraljice, jer upravo ulazimo u najbolnije i najodlučnije razdoblje.

Uskoro bi se moglo sve srušiti. Bit ćete pozvani da živite teške trenutke, slijedeći onoga koga je Bog postavio na čelo moje čete, Namjesnika moga Sina Isusa koji energično i hrabro ide naprijed prema svojem potpunom žrtvovanju, za koje sam ga odavno pripravila, spreman da dade svoj vlastiti život za mene i za vas.

Poslušni ste ako svima dajete svjedočanstvo savršene poučljivosti propisima koje Crkva propisuje svećenicima.

To je vaša uniforma kojom vas želim sve zaodjenuti da bih vas učinila neranjivima u borbi: vaša tiha, ponizna i potpuna poslušnost!

Poslušnost Papi i biskupima koji su s njime sjedinjeni, propisima što uređuju vaš svećenički život.

Hoću da budete u svemu disciplinirani, čak i u najmanjim stvarima. Recite uvijek i spremno ovaj ‘Da’ Ocu koji vas zove da slijedite njegova Sina Isusa, koji vam je postao savršeni uzor poslušnosti sve do smrti na Križu.

Ako svi budete vjerni, spremni i poslušni, moći ću doista kraljevati u svakome od vas. Po vama ću moći kraljevati i u čitavom svijetu, pripremajući tako put kojim se Krist Kralj upravo sprema doći da bi uspostavio među vama svoje slavno Kraljevstvo ljubavi.”


Altötting (Njemačka), 8. rujna 1979.
Rođenje Blažene Djevice Marije

Tjeskobni poziv (182)

“Htjela sam da danas u najčasnijem svetištu ovog velikog naroda, koji je izložen tako velikim opasnostima, proslaviš rođenje svoje nebeske Majke.

U tebi blagoslivljam sve svoje predrage sinove koji su razasuti diljem cijeloga svijeta. Svuda sam te vodila da sakupiš sve svećenike pod okrilje mog Bezgrješnog Srca, jer su u velikoj opasnosti da se izgube, zahvaćeni olujom što se je već razbjesnila.

Koliki mi među mojim predragim sinovima odgovaraju sa sve većom velikodušnošću i posvećuju se mom Bezgrješnom Srcu!

Požurite se i povjerite se svi meni. Slijedite primjer i hitan poziv što vam ga je uputio Namjesnik moga Sina Isusa, koji sve zna i koji već sada predosjeća da je blizu bolni događaj što sam vam ga Ja, već prije više godina, unaprijed najavila.

Da, još samo malo, dok se ne ispuni vrijeme koje je Otac odredio, a potom će se strašno razbuktati bitka između mene i mog Protivnika, i ući će u svoju završnu fazu.

Mnoge sam od vas pripravila za najveću kušnju; na mojim rukama bit ćete žrtvovani kao maleni jaganjci da bi i vaša krv, zajedno s Isusovom, poslužila čišćenju Crkve i obnovi svijeta.

Drugi će izdržavati progone i patnje kakve sada ne možete ni zamisliti; ali imajte pouzdanja, jer Ja ću na izvanredan način biti uz svakoga od vas da mu pomognem do kraja izvršiti moj plan.

Žuri mi se, i sada vas zovem gotovo posljednjim i tjeskobnim pozivom.

Odgovorite svi i pouzdajte se u me.

Budite maleni, poučljivi, ponizni i siromašni.

Budite najljepše cvijeće oko kolijevke svoje Majke kao malene djevojčice koja vam se smiješi i sve vas blagoslivlja.”


Nijmegen (Nizozemska), 29. rujna 1979.
Blagdan svetih arkanđela

Anđeli Gospodnji (183)

“Upravo si završio Cenakul s ovim mojim tako dragim sinovima, koji trpe radi stanja razdora i nereda u kojem se moja Crkva ovdje nalazi.

Sjedini svoju bol s mojom i budi izraz moje majčinske dobrohotnosti kojom ih gledam, primam, tješim i vodim.

Ne obraćaj pažnju na to što su tako malobrojni i to većinom slabi radi godina i zdravlja; ipak su tako vjerni i velikodušni da ublažuju neizmjernu bol mog Bezgrješnog Srca.

Za mene su oni najdragocjenije blago. Njihovom pomoću imam i ovdje brojnu djecu koja odgovaraju na moj poziv, stavljaju se pod otkrilje moga Srca, te ih Ja danas odgajam za herojsku vjernost Isusu i njegovoj Crkvi.

Tako Ja odgovaram na izazov te sastavljam svoju četu, upravo na ovom istom mjestu, gdje je moj Protivnik započeo svoje djelo podmuklog razaranja Crkve.

To je četa malenih, siromašnih, poniznih koje Ja sakupljam u svoje Bezgrješno Srce da im dam svoga duha mudrosti da bi se porazila oholost onih koji su se dali zavesti lažnom znanošću, i duhom veličine i slavohlepnosti.

Danas opet Gospodin prima savršenu slavu, preko ovog mojeg Djela, iz ustiju male djece i dojenčadi.

S vama su takoder i anđeli Gospodnji; Ja sam njihova Kraljica i oni spremno čekaju moje naredbe, jer je Presveto Trojstvo povjerilo djelo obnove Crkve i svijeta mom Bezgrješnom Srcu.

Sveti Mihael stoji na čelu čitave moje nebeske i zemaljske čete, koja je već sada raspoređena za borbu. Sveti Gabrijel je uz vas da vam svima dade nepobjedivu Božju snagu. Sveti Rafael vas liječi od brojnih rana koje često zadobivate radi velike borbe koju vodite.

Osjećajte uvijek anđele Božje uz sebe, i često tražite od njih pomoć i zaštitu. Oni imaju veliku moć da vas brane i da vas izbave iz svih zasjeda koje vam postavlja Sotona, moj i vaš Protivnik.

Sada će se njihova zaštita pojačati i bit će vam naročito uočljiva, jer su došla vremena velike kušnje, i upravo ulazite u razdoblje velike tjeskobe kakve nikad dosad nije bilo.

Prema mojim naređenjima, osjećajte uz sebe anđele Gospodnje. Oni će biti vaša obrana i vaši vodiči, da bi svaki od vas mogao izvršiti ono što sam Ja odredila za trijumf svoga Bezgrješnog Srca.”


Lourdes (Francuska), 7. listopada 1979.
Spomendan Majke Božje od sv. Krunice

Vaša Krunica (184)

“I ovamo sam te dovela da bi skupio tolike svećenike, redovnike i vjernike u Cenakul molitve i života sa mnom.

U tim Cenakulima Ja sam uistinu prisutna, te se združujem s vašom molitvom.

Njome pružate nebeskoj Majci silnu snagu da može posredovati u spasavanju tolike jadne zalutale djece, i upravljati bolnim događajima vašeg vremena prema majčinskom planu svoga Bezgrješnog Srca.

Cijela vaša Krunica koju molite u Cenakulu, udovoljavajući hitnoj molbi vaše Majke, jest kao golemi lanac ljubavi i spasenja, kojim možete obuhvatiti osobe i situacije, pa čak i utjecati na sve događaje vašeg vremena.

Nastavite je moliti, umnožite vaše molitvene Cenakule, odgovarajući tako na poziv koji je moj prvi predragi Sin, Namjesnik Isusov, tako intenzivno upravio na vas.

Sada se mogu poslužiti snagom koja mi dolazi od vaše molitve, te želim posredovati kao Majka da skratim vrijeme kušnje i da vam olakšam patnje koje vas očekuju.

Sve još može biti izmijenjeno ako vi, moja malena djeco, poslušate moj glas, te se molitvom pridružite neprestanom posredovanju svoje nebeske Majke.

Zato vam ovdje, gdje sam se ukazala kao Bezgrješna, ponavljam da nastavite s još većom velikodušnošću i ustrajnošću moljenje Krunice.

Krunica je molitva koju sam vam Ja sama s neba došla zatražiti.

S njom ćete uspjeti raskrinkati zamke mog Protivnika; izbjeći ćete tolikim njegovim obmanama; branit ćete se od mnogih opasnosti koje vam on priprema; ona vas čuva od zla i sve vas više približava meni, tako da Ja zaista mogu biti vaša Voditeljica i vaša zaštita.

Kao što se je već dogodilo u drugim odlučujućim prilikama, tako će i danas Crkvu braniti i spašavati njezina pobjedonosna Majka, i to snagom koja mi dolazi od vas, moja malena dječice, vašim čestim moljenjem svete Krunice.

Samo hrabro, predragi sinovi! Molite, pouzdajte se i uđite u sklonište mog Bezgrješnog Srca, da biste pripadali mojoj pobjedonosnoj četi.

Ovo je moj čas, i uskoro će Ona, koju vi zazivate kao ‘Kraljicu svih pobjeda’, cijelu Crkvu dovesti do novog sjaja.”


21. studenoga 1979.
Prikazanje Blažene Djevice Marije u Hramu

U hramu moga Srca (185)

“Predragi sinovi, promatrajte svoju nebesku Majku u trenutku kada su je doveli u Hram, da se prikaže za potpuno služenje Gospodinu.

Iako su me već od moga začeća pripremali za uzvišenu zadaću koja mi je bila povjerena, ipak je i meni bio potreban jedan period šutnje i najintenzivnije molitve.

U Hramu se je moja duša otvarala svjetlu Duha koji me je vodio prema ljubavi i razumijevanju njegove riječi. Tako su mi u nutrini bila priopćena najtajanstvenija otajstva, dok mi je s druge strane postajao sve jasniji pravi smisao božanskog Pisma.

U Hramu sam prikazivala svoje tijelo kao neprestanu žrtvu paljenicu u službi Božjoj. To sam činila u molitvi i s radošću, da bih tako savršeno ispunila skromne zadatke što su mi bili povjereni.

U Hramu se moje Srce otvaralo u činu čiste i neprekidne ljubavi prema Gospodinu, dok me je odvajanje od svijeta i od stvorova pripremalo svaki dan sve više da kažem svoj potpuni ‘Da’ njegovoj božanskoj volji.

Svećenici koje Ja posebno ljubim, stupite danas i vi u hram moga Bezgrješnog Srca.

Sada, kada je došlo moje vrijeme, i vama je potrebno jedno razdoblje intenzivnije sabranosti i žarke molitve, da bih vas pripremila za ispunjenje vaše važne zadaće.

U hramu mog Srca vaše će se duše ispuniti božanskom mudrošću što ću vam je sada još više dati da biste mogli, u ove dane tame, sve više sjati i razlijevati svjetlost. Tako ćete pomoći tolikoj mojoj jadnoj djeci, koja su zastranila, da se vrate u naručje svoje Majke.

U hramu mog Srca vaše će se tijelo pročistiti kroz vatru bezbrojnih kušnji, da bi se tako moglo u svemu suobličiti tijelu moga Sina i vašega brata Isusa.

Isus želi u vama ponovno oživjeti da bi danas ostvario veliki plan svoje milosrdne ljubavi, i da bi pripremio dolazak svog slavnog Kraljevstva.

Zato nastoji vaše smrtno tijelo učiniti sličnim svojem proslavljenom Tijelu, da biste tako mogli u njemu biti sve više dionici njegove slave, i da bi On s vama mogao podijeliti vaše patnje radi vaše ljudske slabosti.

Tako Isus preko vas nastavlja djelovati, raditi, ljubiti, trpjeti i žrtvovati se za spasenje sviju.

Ja ću u hramu svoga Bezgrješnog Srca očistiti također vaše srce, da bih vas odgojila za čist, neprestani čin ljubavi prema Gospodinu. Vodim vas putem savršene ljubavi da biste i vi mogli nasljedovati svoju Majku u izgovaranju njenog ‘Da’ Božjoj volji.

Zato morate ući u hram moga Srca. Vi trebate šutnju i molitvu, odvajanje i odricanje. Tako će vam se otkriti Božji plan s vama, i biti ćete slobodni i spremni da ga do kraja ispunite.

Samo tako moći ćete izvršiti veliku zadaću, koju sam vam povjerila.

Hrabro, moja malena dječice! Sada je došlo moje vrijeme. Zato vas danas sve želim prikazati Presvetom Trojstvu u hramu svoga Srca, kao čin najveće zadovoljštine i majčinskog zagovora.”


28. studenoga 1979.

Pustinja će procvasti (186)

“Spremaš se na put u Afriku, na taj veliki kontinent što ga Ja ljubim posve osobitom ljubavlju, jer tamo tolika moja djeca žive u velikoj oskudici i zato im je potrebna moja majčinska nježnost.

Idi i daruj svima svjetlo mog Bezgrješnog Srca. Naprijed sa mnom u molitvi, u ljubavi, u pouzdanju.

Svakog dana vaša Majka nastoji da iz Sinovljeva Srca poteku bujice milosti i milosrđa, te orose i očiste duše.

Predragi sinovi, Ja sam vas pozvala da biste vi danas izvodili to božansko čudo.

Želim djelovati po vama.

Želim se po vama očitovati svijetu.

Po vama želim dušama udijeliti svoje svjetlo.

Zato sam vas pozvala sa svih strana da se posvetite mom Bezgrješnom Srcu: da bih vam udijelila milost, da trajno živite u meni, te tako ispunite svoje malo srce puninom moje ljubavi.

Ljubite svu svoju braću mojim Srcem, osobito one koji su danas zastranili, te se nalaze u tako velikoj opasnosti da zauvijek propadnu.

Ljubite naročito najudaljenije; grešnike, bezbožnike, one koje su svi odbacili; ljubite također i progonitelje i krvnike. Kažite svom svojom ljubavlju: ‘Oče, oprosti im, jer ne znaju što čine’.

One koji mrze, one koji ubijaju, one koji čine nasilje, one koji čine zlo, one koji psuju, one koji sablažnjavaju, uvijek ljubite i govorite: ‘Oče, oprosti!’.

Koliko ćete te vaše braće naći jednog dana u raju, jer ih je na put spasenja privukla neodoljiva sila vaše ljubavi!

Zbog toga sam vas pozvala na molitvu.

Vaša svećenička molitva, koju vi sa mnom obavljate i koja je sjedinjena s vašim patnjama, ima ogromnu snagu. Ona uistinu može izazvati dugu lančanu reakciju u dobru, čiji se blagotvorni učinci posvuda u dušama šire i umnažaju.

S njom možete uvijek uspostaviti ravnotežu i napuniti vagu Božje pravde.

Vaš dragocjeni život molitve: Bogoslužje časova, razmatranje, sveta Krunica, a osobito proživljeno slavljenje svete Mise, koja uistinu obnavlja žrtvu Križa.

O, kakvu li važnost ima sveta Misa u naknađivanju i uništavanju zla što se svakog dana čini radi tolikih grijeha i radi tako raširenog odbijanja Boga.

Zato sam vas pozvala na pouzdanje.

Sada kad tmina sve prekriva, i kad sile Zla bjesne strahovitim bijesom, morate nadasve rasti u pouzdanju.

Bog jedini bio je vazda i još je Pobjednik u svakoj situaciji. Bog pobjeđuje naročito onda kada se čini da je poražen.

Zato, trebate danas nasljedovati svoju nebesku Majku te klicati od veselja u Bogu i slaviti njegovo neizmjerno milosrđe.

Morate vjerovati da će Svjetlo uvijek sjati, čak i u trenucima kad tama postane gušća. To svjetlo je Krist i trebate ga širiti vi, njegovi vjerni učenici koje sam u svom majčinskom Srcu pripremila i oblikovala.

Jedno će se veliko čudo dogoditi upravo u vaše vrijeme, iako se zasada odvija u tišini i tajnosti.

U borbi između Crvenog zmaja i Žene odjevene suncem, u kojoj učestvuju nebo i zemlja, nebeske i paklenske sile, vaša Majka i Kraljica svakodnevno čini važan korak naprijed u ostvarenju svoga pobjedonosnog plana.

Zato vam kažem: naskoro će procvasti pustinja i sve će stvorenje opet postati onaj prekrasni vrt, koji je bio stvoren za čovjeka, da bi na savršen način odražavao najveću slavu Božju.”


Nairobi (Kenija), 3. prosinca 1979.
Spomendan sv. Franje Ksaverskog

Gledaj na Srce (187)

“I na ovom velikom kontinentu, na koji sam te po prvi put dovela, opažaš posvuda divote mog Bezgrješnog Srca.

Gledaj na srca sve ove moje djece: tako su siromašni i jednostavni, a toliko me ljube i časte.

Kao općenito svi najsiromašniji, tako su i oni najnezaštićeniji, i najviše izloženi izrabljivanju od drugih. Radi toga se osobito ovdje širi djelovanje mog Protivnika, koji se nije nigdje kao na ovom kontinentu razbjesnio na tako žestok i opasan način.

Po tebi želim danas ovoj svojoj djeci pružiti sigurno sklonište i majčinsku zaštitu svoga Bezgrješnog Srca.

I ovdje opažaš kako se moj Pokret spontano širi na sve strane. To je još jedna potvrda, da je to samo moje Djelo, Ja djelujem u tišini i skrovitosti. Izabirem za svoje najmilije oruđe one koje nitko ne primjećuje i koji znaju šutjeti, moliti, trpjeti i ljubiti.

Tako mogu izvoditi čudesa ljubavi svoga Bezgrješnog Srca i ovdje među ovom svojom djecom koja toliko trpe i oskudijevaju, a tako su jednostavni i dobri da ih Ja zato toliko volim.

Jesi li vidio, koliki moji predragi sinovi žive u tolikom siromaštvu, osamljenosti i nerazumijevanju, i kako uspijevaju u svemu sudjelovati u patničkom životu tolike moje afričke braće?

Ljubi ih, svakog napose, te moje predrage sinove. Ti im izrazi moju majčinsku nježnosti.

Gledaj na srce čitavog tog naroda, i naći ćeš u njemu utisnuti pečat ljubavi svoje nebeske Majke.

Gledaj na Srce nebeske Majke i naći ćeš u njemu sakupljenu, u sve većem broju, djecu sviju kontinenata. Sada ih već sve držim u svom milostivom naručju, za skori trijumf svoga Bezgrješnog Srca.”


Douala (Kamerun), 8. prosinca 1979.
Svetkovina Bezgrješnog Začeća

Majka sviju (188)

“Danas širim svoj bezgrješni plašt na cijelu zemlju i sve vas promatram majčinskom nježnošću.

Danas te susrećem ovdje, u ovom malom narodu, na ovom velikom kontinentu. Koliko si siromaštva, koliko jednostavnosti i dobrote, susreo na sve strane.

Dala sam ti da ljubiš svu tu svoju braću kucajem Srca Isusova i kucajem moga majčinskog Srca.

Susreo si tolike moje predrage sinove i kćeri, koji su istrošili cijeli svoj život u žrtvama i odricanjima, da bi ovoj zemlji donijeli navještaj Evanđelja.

I koliki su po njima stupili u Crkvu, te pripadaju jedinom ovčinjaku pod jednim jedinim Pastirom. Gledaj ispred sebe kako se sprema beskrajno proljeće.

Ipak se mnogi od njih još nalaze u zabludi poganstva, ili pripadaju drugim vjeroispovijestima, koje nisu ona prava vjera, ona koju vam je objavio Isus, vječna Očeva Riječ i kojoj sve želi dovesti u svom Duhu ljubavi.

Njih također mora nebeska Majka, zajedno s Isusom, dovesti do punine Istine, a već ih danas sve imam u svom Bezgrješnom Srcu.

Ja sam Majka sviju.

Osobito onih najudaljenijih, koji još hodaju u tami. Napose sam Majka najsiromašnijih, najjednostavnijih, najzapuštenijih i najslabijih.

A danas, na svetkovinu svog Bezgrješnog Začeća, htjela sam da budeš ovdje u molitvi, u sabranosti, u trpljenju, da posvuda sa mnom održavaš Cenakule, da bi izrazio moju majčinsku ljubav i moju osobitu naklonost prema svoj toj mojoj djeci.

Tako se i ovdje, svakodnevno, ostvaruje trijumf mog Bezgrješnog Srca, dok se Isusovo kraljevstvo sve više širi u srcima i dušama, noseći znak mira, ljubavi i radosti.

S Papom, svojim prvim predragim Sinom, blagoslivljam danas svu moju djecu, a osobito one koji žive na ovom velikom afričkom kontinentu.”


24. prosinca 1979.
Sveta noć

Koliko svjetla! (189)

“Sveta je noć. Predragi sinovi, dođite k meni da primite moje božansko Dijete.

Svud naokolo je duboka noć.

Pa ipak, u špilji sve jače plamti jedno Svjetlo. To Svjetlo sada čitavo prosijava s neba, dok je Majka uronjena u duboku molitvu.

Koliko svjetla silazi iz Očeva krila u djevičansko krilo Majke koje se otvara njegovu daru – Životu.

Ja prva promatram njegovo Tijelo: koje je čitavo ovijeno ovom božanskom Svjetlošću: njegove oči, njegove obraze, njegove usnice, njegovo lice, njegove ruke; osjećam njegovo malo Srce koje je tek počelo kucati. Svaki je kucaj dar ljubavi koja se više nikada neće ugasiti.

Unaokolo je tako jaka studen: oštrina hladnoće i neosjetljivost onih koji su nam zatvorili sva vrata.

Ali, ovdje je u špilji blaga i ugodna toplina. Tu je zaklon što nam ga pruža siromašno mjesto, tu je toplina neznatnih stvari, tu je pomoć koju nam daje malo sijena, i jasle što se nude za kolijevku.

Ni jedno mjesto nije sada tako toplo kao ova hladna špilja. A Majka se blaženo nadvija nad svojim Djetetom koje vam je darovao Otac, nad svojim konačno procvalim cvijetom, nad svojim zauvijek otvorenim nebom, nad svojim tako dugo očekivanim Bogom.

I moje se suze miješaju s poljupcima, dok zanesena promatram u Sinu svoga Boga kojega sam Ja rodila ove svete noći.

Danas je opet tako velika noć na svijetu. Toliko ima hladnoće koja zaleđuje srca i duše. Ali sada je Svjetlo već nadvladalo tamu, i ljubav je zauvijek pobijedila mržnju.

Moji predragi sinovi, ove Svete noći bdijte u molitvi. Budite spremni u mom Bezgrješnom Srcu.

Sada je već blizu njegov slavni povratak. Jedno novo svjetlo i jedna velika vatra obnovit će ovaj svijet.”


31. prosinca 1979.
Posljednja noć u godini

Vaš posljednji čas (190)

“Predragi sinovi, bdijte sa mnom u molitvi i pouzdanju.

Završava ova godina u kojoj je nebeska Majka svakome od vas dala izvanredne milosti i darove.

Svakog sam dana nanovo izlijevala na vas bujice svjetla i ljubavi iz svog Bezgrješnog Srca. Tako sam vas hranila i odijevala, pripremala i jačala.

Pod mojim majčinskim i tihim djelovanjem, napredovali ste u svom životu posvete i u nasljedovanju svoje Majke. Postali ste manji, ponizniji i poslušniji, puniji pouzdanja i jači.

Svakoga od vas promatram majčinskom nježnošću, odabrani sinovi, koje sam Ja odgojila u vrtu svoga Bezgrješnog Srca, da bih vas prikazala na slavu Presvetog Trojstva.

Ove sam godine mnoge od vas odvojila i prenijela ovamo gore u raj da bih splela veliki vijenac slave Isusu i sebi.

Vi, naprotiv, još ostajete na toj zemlji i spremate se da ispunite ono što je već za svakoga od vas pripravljeno prema mom planu ljubavi.

Sada se već nalazite u svom posljednjem času i času velike bitke, času velikog žrtvovanja, času velike pobjede.

Ali Ja sam vam već sve pripremila. I vrijeme se mjeri prema kucajima moga Srca za koje vrijeme više ne postoji. U njemu je već sve dokončano od onoga što se još u vremenu mora dogoditi.

Ovdje vas sve vidim pri kraju puta kojeg morate još proći živeći i žrtvujući se za slavu Božju. Ovdje vas već promatram u slavi koja vas čeka na kraju vašeg bolnog trpljenja.

Zamislite i vi sebe u svjetlu moga Bezgrješnog Srca, te živite vedro i zadovoljno.

Budite radosni jer su vaša imena već zapisana na nebu...”

Mrežna stranica www.svecenicki-marijanski-pokret.com koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšala funkcionalnost stranice.

Slažem se